Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

A Dictionary of the Maori Language

K

page 81

K

K, consonant, is pronounced as in English. The Ngaitahu tribe, of the South Island, almost invariably replace ng with k. There are a few words with alternative forms, with and without k, as tena, tenaka; aua, kaua. Our present knowledge of the language does not justify the assertion that the difference is one of omission or insertion. In poetry, particles sometimes lose an initial k.

(i), v.i. Take fire, be lighted, burn. Ka ake nga ahi o roto, tekau (T. 61.) Pass. kāngia. Kahore ano a roto o te whare kia kangia e te ahi (The interior of the house has never yet had a fire burning in it). The verbal noun has two forms, kānga, kāinga. No te kanga o te ahi katahi ka ruaki ratou katoa (J. iii, 100). E pahu ana mai te puku o te tane, o te wahine, o te tamariki i te kāinga a te ahi (Pi. 175, 1).

kāinga, n. (deriv. from , and so, properly, place where fire has burnt; hence) 1. Place of abode, lodging, quarters, encampment, bivouac. Tatou ka haere ki te kainga (T. 147).

2. Unfortified place of residence, whether consisting of one or more huts. Ka hoki ano maua ki te haha i ia pa, i ia pa, i ia kainga, i ia kainga (T. 184).

3. Country. Kua nui atu te kura o tenei kainga i te kura o Hawaiki (T. 74). Toitu he kainga, whatungarongaro he tangata (P.).

4. With a definite article or a possessive pronoun, home. Ka hoki a Maui ki te kainga (T. 26). Ka hoki a Rata ki tona kainga (T. 55).

whakakāinga, v.t. Make a home. Naku rawa i whakakainga nui (M. 100).

whakakā. 1. v.t. Inflame, incite. Ma nga kaumatua toa e whakakā i te ope.—Kaua koe e whakakā i taua korero, kaua e whaka-koikoi atu.

2. n. Band incited to a special undertaking, forlorn hope.

kakā. 1. a. Red-hot. Apopo, kia pena nga kiri o ou tungane; hihi ana i nga kowhatu kaka o Waikorora (T. 83).

2. v.i. Glow. E kakā tonu ana, e ai te ao rere (M. 82).

(ii), v.i. Screech. ‖ .

kākā, n. Nestor meridionalis, native parrot. He kuku ki te kainga, he kaka ki te haere (P. 19). Several varieties are distinguished by adding the epithets kereru, korako, kura, pipiwharauroa, and reko; kakakura is also used for the leader of a flight of kaka.

Ka (i), verbal particle, used—1. To denote the commencement of a new action or condition, or of a state of things new to the speaker: it may thus be used of the present or future, or, as frequently in narrative, with a past significance. He aha ia i wahi ai? Ka mate au i te whanowhanoa (Why did he break it ? I am ill with vexation) (T. 153). Apopo ka kimi i tetehi totara ma tatou (Tomorrow we will look for a totara for ourselves) (T. 89). Heke nei, heke nei te waka ra, a ka ngaro te ihu; ka taea te taingawai o te ihu, tango atu ki te taingawai o waenga, ka rere tupou te waka ra (T. 72).

2. At the beginning of a narrative, to introduce a condition, when some expression such as when, as soon as, should, or if must be supplied in translation. Ka mutu te kai, ka hui ki roto i te whare (When the meal was ended they assembled in the house) (T. 89). Ka ki ake a Tamure ki a ratou, “Ka kite koutou i te waka e whai mai ana i muri i a matou” (Tamure said to them, “If you see a canoe following after us”) (T. 173).

3. With tāua or tatou it introduces a suggested course of action, with almost an imperative force. In this case the pronoun precedes the verb. Ka mea atu ona tuak ana ki a ratou, “Tatou ka aukaha i to tatou waka.” “Ae, tatou ka hoe ki te hi” (His brothers said to one another, “Let us tighten the lashings of our canoe.” “Yes, let us paddle out to fish”) (T. 20).

4. With te before the verb, similarly to kei. In some cases the verb, though active in form, is apparently passive in sense, and the agent introduced by the preposition e. Ka te tami atu ki te umu taurekareka (M. 42). Na ka te whai e te pa (M. 126).

'Ka, sometimes in poetry, apparently for whaka. 'Kaipuipu ana mai te marino (M. 319).

Kaainga = kāinga. ‖ (i).

Kaea (i), n. A long wooden trumpet. Ko Rangipuhanga au, e hika e, whakatangi ra i te kaea. = pukaea.

Kaea (ii). 1. v.i. Wander. Kei te kaea ki ro ngahere.

2. n. Leader of a flight of parrots (kākā).

kāeaea. 1. n. Falco novaeseelandiae, bush hawk. Homai te kaeaea kia toromahangatia (P. 32). = karearea, kaiaia.

2. Fool.

3. Young of inanga, a minnow. = koeaea.

4. v.i. Act like a hawk, look rapa ciously. E kaeaea ana ki te kai mana.

5. Wander, roll, as the eyes. Kaeaea ana nga kanohi i te whakamataku.

Kaeha = kaea, kaewa, v.i. Wander.

page 82

Kaeo, n. 1. Lepsia haustrum, also Cookia sulcata, univalve molluscs; and also Hyridella sp., a fresh-water mollusc. E tapu ra te upoko o Te Ruakerepo, te homai hei kotutu wai kaeo ki Te Kawau? (M. 300). Ka mahi te wahine nei i te kai ma tana iwi, i te whanake … i te kaeo (T. 197).

2. Shell of above, used for cutting. Ka whakatika te hunga ra ki te haehae i ta ratou ika, haere rawa iho te kai nei, te mira tuatini … me te kaeo (T. 160).

3. Pyura pachydermatum, a long-stalked marine zoophyte, sea squirt.

4. Sea-anemone.

Kaeto, n. A variety of kumara.

Kaewa, kāewaewa, 1. v.i. Wander. I te whenua ahau e kaewa noa ana.—Au ano ra kei te kaewa noa (M. 206).

2. a. Loose, slack. Whakakaewatia te taura kia kaewa.

whakakaewa. 1. v.i. Stagger about, wander. Tenei to kai he whakakaewa i waho (M. 291).

2. v.t. Detach, loosen. Katahi ka whakakaewatia te kakaho ki te whanga.

Kāha, n. Podiceps cristatus, crested grebe. He manu ruku roa te kāha.

Kaha (i). 1. a. Strong, able. Te tangata e kore e kaha ki te riri, ki te ngaki kai (P. 108).

2. n. Strength. Patupatua iho nei ia, iti ana tona kaha (T. 29).

3. Persistency. Kei mea te tangata na, nau ake ano tou kaha (T. 194).

kahanga, n. Evidence of strength. Te kahanga o toku koreheketanga (T. 29).

whakakaha, v.t. Strengthen.

kahakore, a. Weak. E kore e taea e te tangata kahakore (T. 15).

kahakoretanga, n. Weakness, feebleness. Katahi ka rapu a Tu i tetehi whakaaro mana kia tahuri ia ki te patu i ona tuakana, no te kahakoretanga ki te rapunga a Tawhiri mo ana matua (T. 7).

Kaha (ii), n. 1. Rope, especially one on the edge of a seine. Ka horahia nga kupenga ra, ko te kaha o raro he mea pou ki te pou, here rawa te kaha ki te pou (T. 142).

2. Lashings of the rauawa of a canoe. Ko nga waka katoa me tapatapahi nga kaha (T. 169).

3. Noose. Me ta ki te kaha (Tr. vii, 35).

4. Boundary line of land, etc. Tuhia nga kaha o te mara.

5. Edge. Ki a au ka iri nei, e, te kaha o te ngutu (M. 131). ‖ poti o te ngutu (M. 68).

6. Ridge of a hill.

7. Navel-string. Ka hua e tama i kotia atu 'no te kaha mo te po (M. 325).

8. Line of ancestry, lineage. Ka hoki mai ki te whakataki i te kaha o Houmaitawhiti (T. 128).

9. File of an army. I iri ai ratou i runga i te kaha taua (M. 189).

10. The line on which niu rods were placed for divination. Kaha maro, certain lines in tattooing. Kei te kaha maro o te ngutu.

11. A garment. = kahakaha.

kakaha, n. 1. Sceloglaux albifacies, laughing owl. = whekau, ruruwhekau, hakoke.

2. Astelia nervosa; a plant.

kahakaha, n. 1. Collospermum hastatum, an epiphytic plant used for making snow sandals. E kakapa ana me he rau kahakaha (M. 180).

2. A kind of garment. Ko te pueru i waho, ko te kahakaha i roto (T. 138).

Kaha (iii), n. 1. A general term for several charms used when fishing, snaring birds, etc. “Ko wai to kaha?” Ka whakahokia mai. “Ko Tuota.” Ko Tuota, he kaha, he karakia mo nga manu, kiore, ika, kia mate. He tapu tenei kaha a Tuota. Ko Motumotu, he kaha karakia. He kaha noa a Motumotu.

2. Some apparatus in the tuāhu. Me kawe korua ki te tuahu, ki te kaha, kia takahi o korua waewae ki te kaha … Ka iri ko Te Moemiti ki runga i te kaha. (J. ii, 22).

3. A piece of seaweed stem which was prepared in an umu, set apart by charms, and then carried on a voyage in the bow of a canoe. ‖ māwe. ‖ The mention of rimu in the canoe (W. i, 160).

Kāhaka, n. Calabash. ‖ pāhaka.

Kahaki (i), kawhaki, v.t. 1. Remove by force, carry away. Kia mau te pou i to tatou waka, kei kahakina e te waipuke.—Kahaki tonu atu i a Rona, i te rakau me tana taha wai (M.M. 167). He aha maku i kawhakina ai au? (T. 202).

2. Continue a line. Kia whai uri te tangata hai kahaki i te kawai.

kāhakihaki, v.t. Pull, tug. Waiho i kona te ika a te aho a te potiki a Hine-tapuarau kahakihaki ai (J. xi, 129).

Kahaki (ii), n. Strap or loop to fasten a load on one's back. Tea aku kahaki? (R.)

Kahararo, n. Rope on the under edge of a kaharoa, or seine net. Katahi ka whitia e te iwi ra te kahararo, ka pokia te kaharunga, ka apitia ki te kahararo. ‖ kaha (ii).

Kaharau = kārau.

Kaharoa, n. Large seine, or drag net, made in several sections, which were subsequently joined. ‖ tatai.

Kaharunga, n. Rope on the upper edge of kaharoa, or seine net. ‖ kahararo.

Kahatu, n. Upper edge of a seine net. = tahatu.

Kahau, n. Name of a karakia, or spell. Ka pa ki te ruahine; i a Kahau ki waho; i a Kahau ki uta; i a Kahau matirerau.

Kāhawai, n. Hydroprogne caspia, Caspian tern; a bird.

page 83

Kahawai, n. Arripis trutta, a fish. Ka homai nga kahawai ma Paoa (T. 190). E haere mai ana nga rau e toru, me te waha kahawai, kua tata (i.e., like a shoal of kahawai) (T. 202).

Kahekahe, v.i. Pant.

Kāhekaheka, a. Mouldy, mildewed.

Kaheko, v.i. Slip. Kua kaheko te tuna i roto i aku ringaringa (P. 63).

kāhekoheko, n. 1. Stage projected from the fence of a pa, and slanting upwards; called also kotaretare.

2. Top of a tree = pukaioreore.

Kaheno, a. Untied. ‖ maheno.

Kāheru, n. 1. Spade or other implement for working the soil. Ka taraia he kaheru, ka ranga he kete (T. 7).

2. Chaplet of leaves worn in mourning.

Kahi (i). ——

kākahi. 1. n. Hyridella menziesi, a fresh-water bivalve mollusc. Ka mutu, ka tango i te kakahi hei awhe i nga wairua ki roto (T. 87).

2. Amphidesma australe, a salt-water bivalve mollusc. = kokota.

3. A species of whale or large porpoise. Tena te kakahi ke tere ki te tonga (M. 162). Tou uru i piua te wai o te kakahi (S. 111).

4. fig. Chief. Mau e ki mai te kakahi whakairoiro (P. 67). Tukua kia haere te tira o te kakahi (S. ii, 55).

5. v.t. Perform some part of the pure and other ceremonies; possibly connected with 1, above (see example quoted there). Ka hurihia te hurihanga takapau, ruahine rawa, kakahi rawa, ka noa (T. 22). Used also of betrothal ceremony. Kihai ra taua i roko-kakahi ake, ka tau rua taua i te whaka-tautenga (M. 229).

Kahi (ii), n. 1. Wedge. Te kahi a Nuku, te kahi a Rangi. = matakahi.

2. A comb made of fish bones (D. ii, 365).

Kāhia, n. 1. Tetrapathaea tetrandra, a plant. = kōhia.

2. Image of a human figure carved out of the post of a fort.

3. Carved representation of a human face on the gable of a house. = koruru.

4. A pattern of ornamental scroll carving for wall slabs of a house. He aha koe te whakaputa ai i to kahia a toa ki te tutaki i te tatau o Pouterarangi.

Kahika, n. 1. Podocarpus excelsum, white pine. = kahikatea. He iti te mokoroa nana i kakati te kahikatea (P. 18). He koronga naku kia tae au ki nga uru kahika (M. 312).

2. fig. Chief.

3. Ancestor. Tango mai te korero onamata, o nahe rawa, o nga kahika (M. 133).

4. Bloom of the rata.

kahikatea. n. Metrosideros scandens, a flowering climber. = aka tawhiwhi.

Kahikātea ‖ Kahika.

Kahikātoa. 1. n. Leptospermum scoparium, a tree = red manuka.

2. A weapon of same. Ko ta namata riri he kahikatoa, he paraoa (M. 212).

3. a. Strenuous, vigorous.

Kahikawaka, kaikawaka, n. Libocedrus plumosa, a tree = kawaka.

Kahikomako, kaikomako, n. Pennantia corymbosa, a tree.

Kāhikuhiku, n. 1. Upper part of the stem of a tree. Kei runga rawa, kei te kahikuhiku o te rakau na.

2. Lighter end or tail of a dart. Kua pou ko te putake ki raro, ara ko mua o te teka, te tonu, oreore kau ana te kahikuhiku. ‖ hiku.

Kahitua, n. Amphidesma subtriangulatum, a bivalve mollusc. = tairaki.

Kāhiwahiwa. 1. a. Intensely dark. Kahiwahiwa kau ana, me te ahua wai pounamu na ano (T. 158).

2. n. A mollusc; ? Haliotis australis.

Kahiwi, n. 1. Ridge of a hill. ‖ hiwi (ii).

2. Heart or trunk of a tree. Ahakoa whati te manga, e takoto ana ano te kahiwi. = tahiwi ‖ hiwi (iii).

Kāhō = kahore, kao, ad. No.

Kāhō, n. 1. Batten, laid horizontally on the rafters to carry the several layers of thatch of a house. Te tahuhu, nga heke, nga kaho (M. 394); of these battens the upper-most was considered sacred, and was distinguished by the addition of the epithet matapupuni, patu, tapu, or tuanui. The term kaho patu was also applied to the lowest batten, while kaho tuanui was sometimes used for a pole along the ridge above the thatch. Kaho paetara, or kaho matapū, the board placed on edge, running along the top of the side walls and horizontally across the end walls, it was considered highly improper to break this by door or window. Kaho tarai, the laths placed horizontally in the ornamental lattice work between the slabs in the wall of a house.

2. Rail of a fence, etc.

3. A weapon of some sort. Ka haere a Maui me ona hoa, me nga kaho, hei patu i a Tuna.

4. Sapling. Kia mau atu au te kaho tu ki te wao (Sh.T. 181).

5. Linum monogynum, a plant. = rauhuia.

whakakaho, v.t. Raise in waves. Tena Ruatapu kei te whakakaho i te moana e takoto nei, e; te ihinga nei, e; te wharenga nei, e; te marara nei, e (S. 20).

kahokaho, n. 1. Batten, rail. No te whakau tunga ano ki te tarai kahokaho, ka homai he kai (M. 219).

page 84

2. A pattern of tukutuku lattice work, consisting of a number of chevrons. Compare the force of whakakaho, above.

kākaho, n. Culm of the toetoe, Arundo conspicua, or reed-grass. Puanga kakaho ka rere i te waru (M. 139).

Kaho (ii), n. Anything light-coloured, or perhaps reddish or yellowish.

kakaho, a. Fair, of hair. He kakaho te mahunga, ara he weu korito, he korako ki tetahi whakahua.

Kāhoho, n. Spatula rhynchotis, shoveller; a bird. = tete, pateke.

Kahoho = kaoho, kohoho, n. 1. Fruit of the shrub Solanum aviculare (poporo).

2. The shrub in fruit.

Kahora, v.i. Spread about. Rokohanga mai ko nga pupu e kahora ana i runga i te paru tahuna.

Kāhore, ad. 1. No, not. Kahore, e kore e tahuri mai ki a koe (T. 131). Kahore he tangata i runga nei? (T. 32). Kahore kau, none at all. Kahore ano, not yet. Kahore ano he kai (P. 64). ‖ kaore (i).

2. On the contrary. I mea ahau he tangata pai koe: kahore, he tangata kino rawa.

whakakahore, v.t. 1. Deny, refuse. E kore tena korero e taea te whakakahore.

2. Annihilate, make of no account. E kore au e pai ki te whakakahore i tana (i.e., refuse his request). Whakakahore i a ia (Make him of no account).

Kāhorehore, n. A fish, resembling tangahangaha.

Kahotea. 1. a. Having only the battens on the roof, Kei te tu kahotea tonu te whare. ‖ kaho.

2. n. Variety of greenstone having light-coloured streaks in it; nearly white (Tr. xxiv, 513).

Kāhu, n. 1. Circus approximans, hawk, harrier. Ano na te kahu i haro (P. 2). Buller says that the young bird is called kahu-pango; the adult, kahu-maiepa or kahu-komokomo; and a very old bird, kahu-korako: also that the term manu-tahae is sometimes used for kahu. Kahu pokere o te whenua is sometimes used for a very young bird.

2. fig. Chief. Ko te kahu te whakaora, waiho kia rere ana (P. 32). So, too, kahu korako. Haere i raro i te kahu korako (Tr. xxxv, 99).

3. Kite, for flying.

whakakāhu, v.i. Assume the shape of a hawk. Na peo ana mai a Maui, kua whakahahu (Tr. vii, 38).

Kahu. 1. n. Surface. Ka ma te kahu o te wai, ka pango a runga o te rangi. Te kahu o te rangi, the blue sky.

2. Garment. He puahi te kahu (T. 101). Kahu-kekeno, sealskin cape (T. 153). Kahu-kereru, cape covered with pigeon feathers (J. xx, 22). Kahu-kiwi, cape covered with kiwifeathers (T. 153). Kahu-koka, a rough outer garment of undressed flax or kiekie leaves. Kahu-kukupa, cape covered with pigeon feathers. Kahu-kupenga, a kind of garment (D. ii, 365). Kahu-kura, a coarse flax cape coloured with red ochre (T. 101): this is not the same as kakahu-kura. Ka tango i te kahu-whero i nga kahu-kura me nga puahi (T. 96). Kahu-mamae, a garment sent to distant relatives of one who has been killed, to keep resentment alive. Kahu-motea, a cloak of mourning. Kahu-tāniko, a cloak of fine flax with ornamental border (T. 155). Kahu-toroa, cape covered with albatross down (T. 153). Kahu-waero, cape covered with skin of dogs' tails. Naku i kaiponu hei hoko kahu-waero mo taua (M. 405). = mahiti. Kahu-wai-a-rangi, some red ornament for the head in olden times; also a cloak woven in broad stripes of black, red, and white, as some korowai are. Me pehea taku hukihuki? Me kahuwai-a-rangi. Kahu-whero, cape covered with red feathers (T. 96).

3. Membrane enveloping a foetus. Whare kahu, a shed erected for lying-in for highborn women. Kia whitu nga ra i roto i te whare kahu, katahi ka heria ki te whare kowhanga.

4. Stillborn infant.

5. Spirit of a stillborn infant.

6. Young shoot, sprout.

7. v.i. Germinate, grow, sprout. Kua kahu te witi.

8. v.t. Put on garments. Katahi ka kahu te tangata nei i ana kahu whakapaipai (S. 26).

whakakahu, n. 1. Membrane of foetus. Whanau tonu mai a raua tamariki, takoto tonu i roto i te whakakahu.

2. The person who cuts the navel-string.

3. White of an egg.

kākahu. 1. n. Garment. Ka tae a Tutanekai ki tetahi o ona kakahu, ka whakahoroa atu ki a ia (T. 134). Strictly only those of fine texture. Ko Taharakau, e pokai ana i tona kakahu ki roto o te kaikaha tii (Pi. 126, 2). Kakahu-haehae, a feigned retreat for the purpose of drawing on an enemy (tearing off the clothes as if hardly pressed). ‖ hawaiki-pepeke, manukawhaki. Kākahu-kura, (a) cape covered with red feather (T. 153) this is not the same as kahu-kura; (b) butterfly, probably the red admiral, Vanessa gonerilla.

2. v.t. Put on clothes. Ka noho i raro, kakahu ai i ona (T. 39).

Note.—The noun kakahu is often omitted after the possessive pronoun, as in the previous example.

whakakākahu, v.t. Clothe. Ka oti te whakakakahu ki nga kakahu rangatira (Pi. 126, 3).

kahukahu, n. 1. Membrane enveloping a foetus.

page 85

2. Spirit of a stillborn child.

whakakahukahu, v.t. Begin to grow, acquire size. Used with reference to fruits, roots, foetus, etc. Katahi ano ka whakakahukahu ake nga kai o te mara nei.

Kāhua, n. Form, appearance. Me te kukupa te kahua, ‖ ahua, kehua.

Kāhui, n. Assemblage, cluster, swarm, flock. Nana te kahui kura, nga taonga whakamanamana (M. 10). Ko te whare o Rangi i takina mai ai te kahui whetu (M. 161). Whakatupuria mai ana e te kahui manu (M. 183). Na te kahui tohunga (M. 418). ‖ hui, rahui.

Kāhuirangi, n. Unsettled, disturbed. Te aro ki te kai te iwi nei; kahuirangi tonu. ‖ kahurangi.

Kāhui-rua-mahu, n. The twelfth month of the Maori year. Hei te Kahui-rua-mahu ka timata te ako i Wharekura (W. i, 6).

Kāhukahuka = ahukahuka, v.i. Resemble.

Kahuki, n. Involuntary start. Kaore te kahuki, tenei ra ka pa mai, ka rangona iho te tau o taku ate ka haruru (S. 14).

Kahukura, n. 1. The atua of the rainbow. Ka tika te haere a nga atua, a Kahukura, a Itupawa, a Rongomai (T. 83).

2. Rainbow. Ko kahukura e tiwhana mai ra.—Ka pa ianei he kahukura tu (P. 42).

3. Butterfly, probably the red admiral, Vanessa gonerilla. Kua tukua mai e ia tana karere, hai tiki mai i tona aria, te ingoa ko kahukura. = kakahukura.

4. A garment. ‖ kahu, 2.

Kahunga, n. Slave. He kahunga koe noku. ‖ hunga.

Kahuorangi, n. A variety of taro.

Kahupapa = kaupapa. 1. n. Raft.

2. Staging on a tree for a fowler. Ko te tūtū o Te Purewa kai Te Ruangarara, i mahia he kahupapa kai runga i taua rakau.

3. Shield or screen used in sapping a pa; it was carried by several men. ‖ Sh.T. 313.

4. Fleet of canoes. Te kahupapa waka i te nui Ati Whana (S. 112).

5. v.t. Bridge over. Ka kahupapangia ki te rakau.

6. Cover with a staging. Katahi ka unuatia nga waka ki tetahi taha, ki tetahi taha o te waka o Uenuku, ka kahupapatia nga waka katoa.

7. n. Layer, matted mass, as of bracken (Po.).

Kahupeka, n. A stiff, closely woven mat of flax worn as a protection in war, strapped on like the tatua.

Kahupo, n. Dimness of sight. Kei piki i mua o te aroaro o te tohunga, te mate o tena, he kahupo. ‖ hinapo.

Kahurakiraki, n. Unreliable. He atua kahurakiraki; waiho te mate mo Hapopo (P.). This proverb is given in many different forms, but the sense is clear from the story. ‖ harakiraki, harekereke, kahurangi.

Kahurangi. 1. a. Unsettled, wandering, irresolute. Tē ata mahara ki o potiki e kahurangi nei (Wa. 128). E kahurangi haere ana i runga i nga puke. ‖ arangi.

2. Unreliable. He atua kahurangi, waiho te mate mo Hapopo (P.). ‖ kahurakiraki.

3. Honourable, distinguished. Taku tira kahurangi ka makere i a au (M. 69). ‖ aparangi.

4. Prized, precious. Te riro te ngau a te atua ki nga hunga nunui, rere ke mai nei ki te kiri kahurangi (M. 329). He iti kahurangi (P. 85).

5. n. A light-coloured siliceous stone found embedded in hine-waiapu; called also matā kahurangi. Ka kotikotia ki te mata kahurangi, ki te paruhi e piri i te pari (S.).

6. A light-coloured variety of greenstone. Naku rawa i rere te whanga ki Kaiapohia ki te motoi kahurangi (M. 151).

7. Treasured possession, jewel, darling. Ka haere te wahine ki te whai i tana kahurangi (S. 35).

8. n. Chieftainess. Ka tau taua ingoa a Kahurangi ki te tamaiti wahine a nga matua momo rangatira.

Kahurapa, a. Extended sideways, as in the buttress-like growth at the base of some forest trees. ‖ rapa.

Kahurautahi.—— No muri nei Tapimatahi ka kahurautahi (S.).

Kahuri, n. A sapling.

Kahurua, a. Dim-sighted, short-sighted. Kua kahurua aku kanohi ki te titiro atu ki te tangata. ‖ atarua, kahupo.

whakakahurua, n. An incantation to effect escape from an enemy by impairing his vision.

Kahutoto, n. A variety of kumara. He kahutoto te kumara i heria mai e Turi.

Kāī, n. 1. Podocarpus spicatus, a tree. Tenei te tohu e mohiotia ai te kāī matai, ka ahua puwhero, he kai matai. ‖ matai, mai.

2. In some parts, young of Podocarpusexcelsum, white pine. ‖ kahika, kahikatea.

kākāī, n. Young of matai.

Kai (i). 1. v.t. Consume. Katahi ka kainga te pa e te ahi.—He maro nguha te maro, he maro kai taua (T. 97). Ka kai tonu nei hoki te wai i te whenua (T. 6).

2. Eat. Ka kai te tangata, a Uenuku-kopako i te hua mana (P. 97). When the food is mentioned the preposition i is used, but as a rule the verb is used absolutely. Ka karanga te iwi ra, ka mea, “Taihoa e haere, ka kai.” Ka mea atu a Hakawau, “Kua kai ano maua, i kai tata mai ano, i konei na ano e kai mai ana” (T. 177). Kai upoko, curse. Kai torori, kai paipa, smoke. (mod.)

page 86

3. Drink any liquid other than water, for which inu is used. E kai waiu ana te tamaiti. So, too, kai waipiro, drink strong drink.

4. With the prep. ki before the object, bite. Katahi ano te ika ka kai ki tana matau (T. 117).

5. n. Food. Heoti ano te kai pai o nga kai katoa he huahua (P. 97).

kakai, v.t. and v.i. Eat frequently.

kainga, n. Refuse of a meal, as cockle shells, etc.

Kai (ii), n. 1. Quantity, number. Nga mahi a te amonga o te kai nei a te kaniwha, a te pere (T. 155). Takoto ana te kai nei a te kukupa (T. 146).

2. Anything produced in profusion, products. Kua kite ia i te whenua, tona kai, he pounamu, he moa (T. 68).

3. Thing. He kai kora nui te riri (P. 15). Te kai i pura ai te kanohi o Tahuaroa (P. 98). Nga heke tai ra, he kai whakahoha (M. 101).

whakakai. 1. n. Ornament for the ear. Ko te hei, ko nga whakakai, i mahue tonu iho (T. 181).

2. v.t. Use as an ornament for the ear. Ka keria a Kaukaumatua, ka tangohia ake, katahi ka whakakairia ki te taringa o Hinete-kakara.

kakai, v.i. Conspire, plot, take counsel.

Whakarau kakai, consider at length, debate fully, disagree.

Kai (iii), v.i. Fulfil its proper function, have full play. Often requiring in translation the use of the appropriate verb. I te ata ka kokiri, e kai ana te patu (The weapon is smiting). E kai ana te takiri (Of an ominous twitching being felt) (T. 200). E whiti mai, e te ra, e kai ki taku kiri (Play upon my skin) (M. 291). Ka mahi te kanohi kai matarae (The eye which watches the headland) (P. 36). E kore e mau i a koe he wae kai pakiaka (A foot accustomed to run over roots) (P. 5).

kainga, n. Field of operation, scope of work. Oku kainga waewae (The places my feet have trod) (P. 55). Whai tonu atu i te kainga waewae (Continue to follow his footsteps) (M. 97). Te tara ki Te Pihanga ko nga kainga mata o toku whanaketanga (The peak of Te Pihanga, which my eyes gazed upon as I grew up) (M. 103). Mo Taiheke i kainga hoetia e koe (The stream Taiheke, in which your paddle worked) (M. 290). Kainga kanohi, view.

kakai, v.i. Frequentative. Te uira i te rangi e kakai rua ana na runga o nga puke (The lightning that plays recurrently on the hilltops) (M. 337).

kai rakau, body of men skilled in arms. Ko te Patari te matua a te kai rakau, a nga toa (J. xx, 22). Ko nga toa katoa me te kai rakau o era matua me hui mai ki a au (J. xx, 21). E waru rau tonu te kai rakau o te ope, ma te akunga ka toru mano ai (Pi. 149, 11).

Kai (iv), a prefix to transitive verbs to form nouns denoting an agent. Katahi ka peke mai nga kaihapai patu (T. 152).

Note.—This prefix should, like the causative whaka, be regarded as forming one word with the verb to which it is attached.

Kai (v), v.t. Reach, arrive at. Kai ana ki te rae, te one Hakere (M. 7). Omanga a tima mai nou, e Kawana, kai tonu ki te rae o Te Matau ra, ia, e (M. 38).

Kai (vi), n. Riddle, puzzle, toy.

Kai (vii). A term of address. E kai!

Kai (viii) = kei, koi, keiwha, prep. and ad.

Kaiā. 1. v.t. Steal. Nana i kaia, kaore i whaki (M. 322). Ko nga iwi ka whakairia ki runga o te whare, ka maroke, ka kaiangia e Kaitangata (W. i, 106).

2. n. Thief.

3. Acaena anserinifolia, a plant. = hutiwai.

4. a. Stealthy. Aku rongo kaia i maua e Raha (M. 85)

kaikaiā = kaiā, 3.

Kaiahi, n. Inside stringers of a canoe to which the floor (raho) is attached. ‖ kauhua.

Kāiaia = karearea, kaeaea, n. Falco novaeseelandiae, the bush hawk.

Kaiaka. 1. a. Forward in attainments, adept, proficient.

2. n. Man, adult. Tokorua hoki nga kaiaka me te tamaiti i riro i a maua hei waha i nga rawa (Ha. 305).

Kaiākiko, n. Wounded man.

Kaiākiri, n. 1. Flesh wound.

2. Civil war, internecine war.

Kaiao, a. Alive, living. Rau noa aku mahara, taku rahi te rau o te rangi koi kaiao ana, koi taka ana te waewae i taku whenua tupu (S.). Te ata kitea atu te wa ki a Ngonge, he kaiao ianei, he wairua i haramai (M. 256).

Kaiapa, kaiapo. 1. a. Covetous, selfish. Kei te whakahira koe i te riri kaiapa na o matua (M. 10).

2. v.t. Covet, monopolise. Kaore ona ngakau kaiapa mea mana.

Kaiariki (i), n. The moon on the ninth day.

= Tamatea-tu-wha.

Kaiariki (ii). —— Ka kore o korotapu, o kaiariki (S. ii, 78).

Kaiarohi, v.t. Look for. E kaiarohi ana i au ki te whare (M. 62).

Kaiārurerure. ‖ kaikaiarure.

Kaiatua, n. Form of makutu, witchcraft. Engari te kaiatua e purea ora (N.M. i, 19).

Kaiau, n. Outermost post of a lamprey weir (Whang.).

Kaiauru, v.t. Destroy. Kaiauru ai te atua i ahau (M. 7). Nga toki kaiauru, nga rakau a Maru nana i pokapoka (M. 7).

Kaiawa = kaiaia, n. Falco novaeseelandiae, the bush hawk.

page 87

Kaiawe, a. Out of reach. ‖ aweawe.

Kaiāwha = kaingaāwha.

Kaiawherangi, v.t. Distress, annoy. He tikanga, he pononga, i kaiawherangitia kautia (S. ii, 68).

Kaieie = kaiaia.

Kaiere, v.t. Shout, particularly of a number of persons. Ko nga tangata, he mea tauhiuhi ki te wai … a ka karakia, ka kaieretia, ka pakipaki. ‖ iere.

Kaihaka, n. A variety of kumara.

Kaihākere, v.t. Stint, give with a niggardly hand. Kaua e kaihakeretia tou taonga.

Kaihanu, v.i. Stray, gad about, wander from place to place. Kaihanu, kaihanu, hoki mai ano koe ko te koiwi (P. 35).

Kaihāpainga, n. Present on the occasion of a marriage, given by the husband to his wife's father. Ka moe te tamaiti ki te wahine ka kaihapaingatia ki te toki, ki te hei ranei; ahakoa he kaihapainga ka hoki ano te utu ki te tangata nona nga taonga.

Kaiharopia, n. Aythya novaeseelandiae, black teal. = papango.

Kaihau (i). 1. n. The priest who eats the hau in certain rites.

2. a. Applied to a woman who takes part in certain ceremonies. He wahine kaihau.

Kaihau (ii). 1. v.t. Acquire property without payment or return made. Ka tatari kau te tangata i te taonga, kia utua mai, a kaore e utua, ka mea, “Kua kaihautia taku taonga” (P. 105).

2. n. A spell to punish one offending as above. He kaihau te ingoa o taua makutu (P. 105).

3. Loafer, lazy fellow.

4. Kaihau mangā, a method of taking barracouta.

Kaihaukai, n. 1. Return present of food, etc., made by one tribe to another.

2. Tribal feast. Ka taka te kaihaukai nui ka nohoia te marae.—E te iwi, ka tu koutou i te kaihaukai (S. 82).

Kaiherehere, n. A small species of eel.

Kaihewa. 1. a. Under a delusion.

2. v.i. Sleep uneasily.

Kaihoko, v.t.——Me tiki rawa, e, te totara i te motu, e, he ara moku ki tai o Whanganui, e, naku i kaihoko ki Puketarata ia (S. ii, 41).

Kaihora. 1. v.i. Travel abroad, wander. Ka tau 'no koe te ata o Pohea, i kaihoratia iho e o tupuna ki roto o Tarere (M. 325). Tera e tau te kaihora atu (M. 331).

2. v.t. Spread abroad, scatter.

Kaihore, v.t. Turn aside. Kati ra te whakatarakihi, ka kaihore ke au (S. 22). ‖ paihore.

Kaihoro, v.t. 1. Eat greedily. Kaua e kaihorotia te kai.—Me te titiro haere a Maui i te kaihoro o tana taokete (W. ii, 120).

2. Do hurriedly or vigorously. Kei te hurihuri marire nga whakaaro, kahore i te kaihorohoro.—Kaore, ka kaihoro o riri (S. ii, 78).

Kaihōtaka, n. Whipping top. Ka ako a Hutu i te iwi kainga ki te takaro, i te teka neti, i te ta kaihotaka (W. ii, 160).

Kaihou, n. Sweetheart, lover.

Kaihua (i), n. Trees on which birds are speared (not snared or trapped). To kaihua kai Manuruhi ra. Tao kaihua, a long spear, nearly 30 ft. in length, for spearing birds.

Kaihua (ii), n. Parsonsia heterophylla, a climbing plant.

Kaihuia, n. Full grown palm tree (Rhopalostylis sapida). = nikau.

Kaiiwi, n. Strange people. = tauiwi.

Kāika. 1. v.t. Lay in a heap. Kaua e kaikatia, tukua kia haere mai ki roto i nga kokoti. ‖ taika, kaike, ika (iv).

2. v.i. Lie in a heap.

Kaikā, kaikaha (i), a. Eager, impatient. E kaika ana ki te haere.—Kua kaika tonu a Tia ki te tu ki runga (J. ii, 223). Kahore au i whakaaro ki nga wahine, ki nga tamariki, he kaikaha ki te arataki mai i a ia (W.M. viii, 59).

Kaikaha (ii), n. Refuse parts of the leaves of flax, which are split off and thrown away. Kaikaha ti, a pad made of the fibre of ti after the edible substance has been extracted —used for straining tutu, also for wrapping articles of value. Ka titiro atu ki a Taharakau e pokai ana i tona kakahu ki roto o te kaikaha tii (Pi. 126, 2). Kaikaha tutu, pulp of the tutu berry, which was thrown away after the juice had been extracted.

Kaikahu, a. 1. Wearing clothes, clothed. Taku kiri kaikahu e ora na te tau (M. 35).

2. Drizzling, of rain.

Kaikaiā = kaiā, 3. n. Acaena anserinifolia, a plant. = hutiwai.

Kaikaiārure, kaiārurerure = kaiā, n. Acaena anserinifolia, a plant. = hutiwai.

Kaikaiātara, v.i. Commit fornication.

Kaikaiatua, n. 1. Rhabdothamnus solandri, a shrub.

2. Leucopogon fasciculatus, a shrub.

Kaikaikaroro, n. 1. Protothaca crassicosta, a bivalve mollusc.

2. Spisula aequilateralis, a bivalve mollusc.

3. Struthiolaria papulosa, a univalve mollusc.

Kaikaiwaiū, n. 1. One who turns traitor, generally from having relatives among the enemy (J. xiii, 5).

2. Treachery, plot. Kotahi te ra o Kahuki e noho ana ki reira, ka kite ia i te kaikaiwaiu.

Kaikākā, n. 1. Heart-wood of totara. = taikākā.

2. A variety of kumara.

Kaikama = kakama, a. Brisk, quick, eager.

Kaikamo, n. Eye. Hekeheke ana mai i runga i aku kaikamo (P. 86). = kamo.

page 88

Kaikanohi, v.i. Look. Ko roto ramata e kare kau atu ana, i kaikanohi kau taku nei titiro. —Kanaka hoki ra e kaikanohi tonu (M. 218) ‖ kai (iii).

Kaikape. 1. v.t. Outrun. Ka kaikape haere a Whakarau kia puta ko ia ki mua.

2. n. Used of a method of attack in which the leaders fall back and give place to others. Kia kaikape te haere a te tangata ki te riri, kai kona te ora.

3. v.t. Steal. I Poukawa a Ngai Tangihia e noho ana, he kaikape i nga tuna te take i panaia mai ai.

Kaikapo, a. Sudden, quick. He tahuri kaikapo kei a Tere (M. 258). E hine kaitu, e hine kairere, e hine kaikapo (M. 390).

Kaikaro (i), n. 1. Pittosporum crassifolium, a tree, = karo (iii).

2. Pittosporum tenuifolium.

Kaikaro (ii), v.t. 1. Ward off witchcraft by a spell.

2. Protect by a spell. Kua oti tana kotiro te karakia … te kaikaro (T. 173).

karo (i).

Kaikaru, v.i. Sleep.

Kaikatoa, n. Part of the poipoi rite, touching the infant with the food before the tohunga eats it.

Kaikauau, v.t. Lop, cut off the tips of anything, as of hair, or branches of a tree, etc. Ka taea taua rakau, ka topea nga manga, ka kaikauautia taua rakau (W. ii, 160).

Kaikawaka = kahikawaka, n. Libocedrus plumosa, a tree, the N.Z. cedar.

Kāike = kāika, v.i. Lie in a heap. Te pehanga wahie, e kaike mai ra. ‖ ika (iv).

Kaikiko, a. Revengeful, implacable.

Kaikino. 1. v.t. Put to death in cold blood.

2. III-treat. E kore ahau e kaikino i a koe; engari me haere marika atu ki tou kainga. = tukino.

3. n. Spite, malice.

Kaikiri, v.i. 1. Cherish hostile feelings. Te kaikiri, he manukanuka ki nga he o mua.

2. Quarrel. E kaikiri ana Nga Puhi.

Kaikōhau, v.t. To murmur hopes and desires. He kaikohau noa ki te rau e pae (J. 58: 391).

kōhau.

Kaikohi, v.t. To cause emaciation. Nana rawa i kaikohi i aku kiko (J. 1viii, 377).

Kaikōhure, n. A piece of wood, the point of which is rubbed upon another to procure fire. = kaurimarima.

Kaikoiwi, n. Rheumatism. He kaikoiwi te mate o Paka.

Kaikoka, a. Violent.

Kaikōmako = kahikomako, n. Pennantia corymbosa, a tree. Na ka mate te ahi a Mahuika i konei, ko te oranga o tana ahi i whiua e ia ki te kaikomako (T. 25).

Kaikōpura, n. A term applied to strong summer winds which dry up the young kumara shoots.

Kaikora, n. Vagabond, lazy fellow.

Kaikoropeke, n. Stingy fellow.

Kaikū = kaikūkū, n. Parsonsia capsularis, a climbing plant.

Kaimakamaka, n. Knuckle-bones, a game. Apparently applied to some other games in which throwing and catching are involved (Po.).

Kaimanu, n. Tetrapathaea tetrandra, a vine, N. Z. passion fruit. = aka kaimanu.

Kaimāoa, kaimāoka, a. Sapless, dry.

Kaimarire, a. Liberal, bountiful. He wahine kaimarire.

Kaimata, a. 1. Unripe.

2. Uncooked, raw. E kaimata ana nga kai ma tatou.—Kaimata whiwhia, maoa riro ke (P. 35).

3. Fresh, unwrought. I mua, i te kaimatatanga o te oneone.

4. Unseasoned, of timber. He rakau kaimata.

mata (ii).

Kaimātai, v.i. Sponge upon others. ‖ matai.

Kaimōhū, a. Solitary, disconsolate. Kaua ra te korero e wero nei ki ahau e kaimohu tonu nei (S. 127).

Kaimomotu, v.i. Yearn deeply. Aroha ki te iwi e kaimomotu nei, wairua i tahakura nou nei, e Nuku (S. 80). Hoake rawa nei no te ate te kaimomotu tahi nei (S. 81).

Kaimua, n. First fruits offered to theariki. Kia tikina atu Ngati Rongotea nona te kaimua, i tere ai a Turi.

Kainamu, v.i. Be within a little of. Ka kainamu ki te ata, kua ngaro a Raka (Tr. vii, 37). Ka kainamu ki te ata ka tata ki te awatea (W. ii, 66). ‖ whakanamunamu.

Kainatu, a. Anxious, melancholy, brooding. Kei huri noa iho ki te whare ka kainatu ake ra (S. ii, 40). ‖ Ta. natu.

Kāinga. ‖ .

Kainga. ‖ kai.

Kainga-āwhā. —— Paepae kainga-āwhā, the broad board placed on edge in front of a house, enclosing the porch (whakamahau). ‖ J. v, 151.

Kaingākau, v.t. Prize greatly, value.

Kaingārā, n. Gymnothorax prasinus, yellow salt-water eel. = puharakeke.

Kaingarua, n. 1. The introduced rat. = maungarua.

2. Erigeron canadensis, a weed.

Kaio = taio, n. Lock of hair, or possibly a single hair, in ceremonial connection. Ka haere ki te pure, ka unuhia te kaio makawe, ka whangaia ki te atua.

Kaiora, a. Awesome, fearful. No Te Arawa au, no Ngatoroirangi upoko kaiora.

kaioraora. 1. a. Threatening, cursing. He tangi kaioraora tenei na Te Kiri-tapoa. — He waiata kaioraora na Hine-whe (M. 282).

Korero kaioraora, plot to murder.

page 89

2. n. Taunt, abuse, invective. Katahi ia ka mahara ki te nui o te kaioraora a nga tuakana mona (W. 47).

3. Abusive recriminatory song. He kaioraora tenei na Te Kaupoke mo Ngati Hinerau.

Kaiota. 1. a. Unripe, fresh, not cooked.

2. v.t. Eat anything without cooking.

Kaipākeha, n. Large imported varieties of kumara.

Kaipakihi, n. Business, affairs, concerns. Hei konei e hine, e tama ranei, e haere ana ahau ki nga kaipakihi a te tane. (From the farewell of a man to his unborn child.)

Kaipakoko, n. A plant.

Kaipākūhā, n. Present given by a bridegroom to the relatives of his bride. ‖ tapakuha.

Kaipaoe, kaipaowe, kaipāwe, a. Wandering, loafing, vagabond. ‖ kaipaoke, paoe.

Kaipaoke, v.i. Sponge, live on the generosity of one's friends. ‖ paoke, pakoke.

Kaipapa, n. Storm, or a wind name. Ki te puta mai tetahi hau kino, tupuhi, kaipapa ranei i mua o te ihu waka (Kah.).

Kaipara. —— Ka kino taku reti, ka kaipara wawe kia rangona he ringa i whatoro (S.). Nana te kaipara he maru ka iri mai (S. 40).

Kaiparo, n. Vagrant, loafer.

Kaiparore, n. A species of seaweed.

Kaipāwe = kaipaoe, n. Vagrant, tramp, loafer. He tapu hoki to te hunga ka kaipāwetia ? (Is there any tapu about folk who have become tramps ?)

Kaipiko, v.t. Eat as a person who istapu, i.e., without using the hands.

Kaipirau, 1. a. Dishonoured after death.

2. n. Dishonour applied to a dead body.

Kaipo, n. A variety of kumara.

Kaipohau, v.i. Talk at random. Ko ta te ngutu hanga, he kaipohau noa ki te rau e pae no mua mai ano (S.).

Kaiponu. 1. v.t. Keep to oneself, refuse to let go, withold. Ka kaiponuhia mai e ana tamariki, heoi ano, e taea hoki te aha ? (T. 200). Naku i kaiponu hei hoko kahuwaero mo taua (M. 405).

Kāipuipu, a. Hollow. Ka mate hine, ka mate i te whakama; ka mau ki tona tata, e, kaipuipu, ka whatiia, ka haere i roto i te aniwaniwa nei (S.).

Kaipuke, n. Ship. I tai te tārawa haerenga kaipuke (J. ii, 122).

Kaipuku, n. Selfishness, greediness.

Kairākau, n. Band of tried warriors. Ko te Patari, ko te matua a te kairakau, a nga toa (J. xx, 22). E waru rau tonu te kairakau o te ope, ma te akunga ka toru mano ai (Pi. 149, 11). ‖ kai (iv). He huka kairakau, a very severe front.

Kairāmua, v.t. Forestall removal of a rahui. Ki te whakaturia e au he rahui; ka haere mai tetahi tangata ke noa atu, ka whanako i nga kai o taua whenua i rahuitia ake, kaore i haere mai ki te tangata nana te rahui, kia whakanoatia, koina te kairamua, ko taua tangata. Ka patua taua tangata, tao rawa, kai rawa, nana i kairamua.

Kairangatira, a. Admirable, excellent.

He kairangatira te korero.

Kairangi (i). 1. n. Rainbow.

2. Finest variety of greenstone.

3. (fig.) Exalted chief.

4. Anything held in high estimation, darling. Nei ka noho i te taruru o Puanga taku kairangi nei (M. 11).

Wahine kairangi = wahine kaihau. ‖ kaihau (i), 2.

Kairangi (ii), a. Wandering, unsettled, Hei konei tonu au kairangi atu ai (N.M. i. 39).

Kairangi (iii), v.t. Lop the topmost branches from a standing tree, instead of felling it. Me kairangi te rimu nei.

Kairapu, kairapurapu, v.t. Contend for. E kore e rongo he riri ka kairapu.

Kairarunga, v.t. Eat food over anything for the purpose of removing the effect of a charm. Ka huihui ano te ope kia mutu ra ano te karakia, kei kairarungatia e te wahine te mata o te rakau, kei tamaoatia hoki e te kai maoa.

Kairau (i), n. Courtesan. Kei whakapae noa ki nga marae o waho ki te taha o te ahi hei kairau ma te tini.—Taku kairautanga ki te tau a ia wahine (M. 34). Tukua atu pea he mea ka kairau, auraki rawa atu, ka whiti he tau ke (M. 236). Nana rawa i kairau, e, nana i ako iho nga mahi a te pakeke (S. 78). Kaore e whakapakuwhatia nga wahine kairau; kaore e pai nga pakeke o te tane ki nga wahine kua kairau.

kaikairau, v.i. Commit adultery.

Kairau (ii), n. A small species of crab.

Kairāwaru, n. A spear in an unfinished state.

Kaireperepe, n. 1. Present given at a marriage by the husband to the father of the bride. = kaihapainga.

2. Relative by marriage.

Kairere (i), v.i. Flee. Ka pono tonu ano taku kaireretanga (M. 343).

kairerere, a. Flitting, of birds, etc. He kopara kairerere.

Kairere (ii), n. A kind of net.

Kairiri. 1. v.t. Find fault with, quarrel, oppose. E kairiritia ana e tatou tenei mahi.

2. a. Hostile. Ki te pa kairiri o Te Pouraka (M. cvii). Mei pewheatia o hoa kairiri (S. 32).

Kairoro, n. Lover, beloved one. I ma reira atu taku kairoro, ko Taiaroa (M. 384).

Kairorowhare, n. A variety of kumara.

Kairua, v.i. Eat one's words.

Kaitā, a. 1. Large.

2. Of superior quality. Ko nga peka o te aruhe, ka ihia ena e te tangata, ko te kaita, page 90 ara ko nga motuhanga, he kete ke, ko nga peka he kete ke.—He aruhe kaita, he aruhe pai rawa, kahore ona kaka maro.

Kaitahaumu, n. Loafer, parasite.

Kaitaka (i), n. Cloak made of the finest flax, with ornamental border. He kaitaka te kahu (T. 101). Also a coarse type of floor mat. He porera, he koaka, he tuwhara, he whariki, he kaitaka. (Kah.).

Kaitaka (ii), n. Whipping top. Kawhakahua e Turi nga tamariki o tona whare ki te takaro, ki te ta kaitaka (T. 107). = potaka.

Kaitamahine, v.t. Seek in marriage, obtain a young woman as wife. Te ope a Te Tauira i haere ki Turanga ki te kaitamahine i a Rakahanga.

Kaitangata, n. Lunella smaragda, a univalve mollusc.

Kaitaōnga. 1. v.t. Acquire. Ko te hoki kau i te haerenga ki te kaitaonga (he aitua) (M. lxxix).

2. n. Acquisition. Ko te kaitaonga whiwhi i te kaitaonga (M. lxxxii).

Kaitara, a. Rough, coarse. Te kapohia koe nga one kaitara i roto o Te Tahua (M. 158).

Kaitatea, n. The eighth month of the Maori year. = Kohitatea.

Kaitau, n. Strands of Phormium fibre on which earthworms were threaded to serve as a fishing bob. = tautau noke (Po.).

Kaitaua, a. Warlike, army-destroying. He maro nguha te maro, he maro kaitaua, ko te maro o Tu (M. xxv). Kei haere aku rongo te puke kaitaua o Kaitangi i runga (M. 39).

Kaitoa (i), n. Brave man, warrior. Ka rongo rapea te tini kaitoa nei (T. 150).

Kaitoa (ii), a. Expressing satisfaction or complacency at any event, especially at misfortune happening to others. It is good, it serves one right, etc. Kaitoa kia araia mai koe e te waipuke, kia rokohanga mai ai e au.— Kaitoa kia mate, nau i rere mua (M. 179).

whakakaitoa. 1. v.t. Express one's satisfaction at anything.

2. a. Vengeful. Ka tupu te ngakau whakakaitoa a Ruatapu (W. iii, 14).

Kaitohi.——Nana nga patu, nga tao kaitohi ki te takutai o Rurutu (M. 21).

Kaitorohi = kautorohi, v.t. Disturb. Tenei ano koe te kaitorohi nei, kia whitirere ake (S. ii, 42).

Kaitu. 1. v.i. Be absent, be at a distance. E Reta, e kaitu ake nei, me pehea ra e kite ai au i a koe ? (S. iii, 9). Me aha i roto nei, nana ka kaitu ake, i ? (S. ii, 9).

2. a. Absent, distant. E hine kaitu (M. 389).

Kaitua = kahitua, n. Amphidesma subtriangulatum, a bivalve mollusc.

Kaituki, n. The man who gives the time to the paddlers in a canoe. = kaihautu.

Kaiuaua, a. Difficult, strenuous. ‖ uaua.

Kaiure, n. A karakia to ward off witchcraft, remove tapu, etc. Ka noa au e kaiure (M. 410). Mehemea e tika ana te kaiure, kua kore e kaha te makutu.—Tenei i waiho i o kaiure na nga pure tawhiti (S. 10).

Kaiwae, n. Floor or deck of a canoe. = kāraho.

Kaiwaenga, v.t. Hinder, interrupt. O ake rawa nei te ngakau haere ka kaiwaengatia, ka uru te whakama (S.).

Kaiwaewae, n. Messenger. To kaiwaewae te tukua mai ki a au.

Kaiwaka (i), n. 1. A star which appears in late winter. Tera Kaiwaka ka marewa i te rua (M. 407).

2. The third month of the year.

3. Threatening clouds on the horizon, regarded as a portent of evil. Tera te kaiwaka ka tu ki te uru, taku koara te uira i te rangi e kakai rua ana na runga o nga puke, ko te tohu o te mate na (M. 337).

4. ? Eugenia maire, a tree.

Kaiwaka (ii), a. Hollow.

whakakaiwaka, v.t. Hollow out. Ko te turuturu o te kākā, he mea whakaawa, hai rau kai māna, ka kiia, tera he mea whakakaiwaka.

Kai-wētā, n. 1. Carpodetus serratus, a tree.

= putaputa-wēta.

2. Melicytus lanceolatus, a shrub.

Kaiwhakapaepae, n. Return present of food from one tribe to another. = kaihaukai.

Kaiwhakarua, n. One related to two tribes, who fights now on our side, now on the other.

Kaiwhakatāpaepae, n. The name of a game. Ka mahia nga mahi a Ruhanui, koia enei; ko te tuperepere, ko te toreherehe, ko te kaiwhakatapaepae (W.M. viii, 110).

Kaiwhao, n. A mollusc.

Kaiwharawhara, n. Feathers from the wings of an albatross. Ka tiaia ki te kaiwharawhara, ki te huia, ki te kotuku.

Kaiwhata, n. A spell to avert witchcraft and ensure well-being.

Kaiwhatu = kaiwhata.

Kaiwhētuki, v.i. Throb, palpitate. Katahi te aroha ka ata rangona iho, ka kaiwhetuki ake, motumotu rikiriki (S. ii, 17). ‖ whetuki.

Kai-whiore, n. Incest. = ngau whiore.

Kaiwhiri (i), n. Hedycarya arborea, a tree. =poporokaiwhiri.

Kaiwhiri (ii), v.t. Desire. Nau i kaiwhiri a taua mahi i pakaru mai ai ko Parawhenuamea (S. 45). Naku hoki te tahi i kaiwhiri i taku itinga (S. ii, 40). ‖ whiriwhiri.

Kaiwhiria, n. 1. Parsonsia capsularis, a climbing plant.

2. Hedycarya arborea, a tree. = poporokaiwhiri.

Kaiwhiti, v.i. Be over-eager.

Kākā. ‖ kā (ii).

Kakā. ‖ kā (i).

page 91

Kāka (i), a. Intoxicated with the juice of the tutu.

Kāka (ii), n. Botaurus poeciloptilus, bittern. Ka rere i te po, ka whakaraoa, he kāka.— Me he huroto au kei ro repo, me he kaka e whakaraoa ana (S.). = matuku.

Kaka (i), n. 1. Fibre, single hair. He aruhe pai rawa tena, kahore ona kaka maro.— Patua iho, he kaka, ki tahaki tera (P. 80).

2. Stalk. Haea mai ra to hei kaka piripiri (M. 229). Ka meatia a waho ki te kaka rauaruhe.

3. Stock, line, lineage. Kaore i huna te kaka tino tangata (M. 21). Tenei to uru kaka nui (M. 181).

4. Main lines in tattooing.

5. Ridge, of a hill, etc. Waiho i raro i tau wharua, kei eke koe ki te kaka e maro mai ra (M.M. 156). Te kaka o te ihu, the bridge of the nose.

6. Hard wood next the actual heart of totara (P. 82).

whakakaka, n. A pattern in carving, consisting of a row of regular notches.

kākaka, n. 1. Stem of the fern Pteridium aquilinum var. esculentum.

2. A lattice fence made of same.

whakakakakaka, n. Covered with short irregular stripes or streaks.

Kaka (ii), v.i. Flutter. E kaka tonu ana te (manawa), e ai te ao rere (M. 82). = kapakapa.

kakakaka, v.i. Stutter, stammer.

Kaka (iii), n. 1. Small seine or drag net, worked by hand, without a canoe.

2. Trap for taking whitebait (Whang.).

Kaka (iv), n. Garment. Te whakatauria koe ki te kaka o te waero (M. 329).

Kakaha. ‖ kaha.

Kakahi. ‖ kahi.

Kākaho. ‖ kaho.

Kākahu. ‖ kahu.

Kakai. ‖ kāī.

Kakai. ‖ kai.

Kākaka (i), a. Brown. He puwhero nga tapa o te uwha, he kakaka to te toa. (In speaking of two varieties of the oue flax.)

Kakaka (ii). ‖ kaka (i).

Kakama. ‖ kama.

Kākāmaroke, v.i. Become fair, or free from rain. Ka kakamaroke te hau nei.

Kakamu. ‖ kamu.

Kakanapa. ‖ kanapa.

Kakani. ‖ kani.

Kakano. ‖ kano.

Kakanui, n. An inferior kind of fern root.

kaka (i), 1.

Kakanga. ‖ kanga.

Kakao. ‖ kao.

Kakapa. ‖ kapa.

Kakapi. ‖ kapi.

Kākāpō, n. Strigops habroptilus, ground parrot. Me kauhi ranei koe ki te huruhuru kakapo pu mai o te tonga (M. 329). = kaka-tarapo, tarapo, tarepo.

Kakapō, a. Applied to timber of totara that is in the state termed dozy by bushmen; inferior wood, not solid, full of small holes.

= tātarapō.

Kakapo. ‖ kapo.

Kakaponga = kaponga.

Kakapowai = kapowai, n. Dragon-fly.

Kakapu. ‖ kapu.

Kākara, n. 1. Rattle, made by loosely tying together several pieces of whalebone. It was hung on a dog's neck when hunting kiwi or kakapo at night = tatara.

2. Shell trumpet. = tatara. (Po.)

Kakara. ‖ kara.

Kākaramea. ‖ karamea.

Kakaramu, kakarangu, n. Coprosma robusta, a shrub. = karamu.

Kakarapiti, n. Male of bush hawk, Falco novaeseelandiae.

Kākarauri. 1. v.i. Be dusk in the evening or morning. Ka kakarauri, ka tae matou ki te kāinga.—E kakarauri ana ano te ata (W. v, 36).

2. a. Dark in colour.

3. Dimly visible. Tera nga rae rehurehu ana mai, e, kakarauri, e, ki te awa o Hauraki (M. 188).

Kākarawera, a. Brown, rusty, applied to leaves of flax spoiled by the tips and edges turning brown or reddish. Kua kakarawera katoa taku pa harakeke i te mahi a te wahine ra. (A woman in preparing fibre had thrown the refuse of leaves into the fire; this was said to cause all the leaves of the flax growing in the grove to turn brown.)

Kakare. ‖ kare.

Kakareao, kakarewao. ‖ kareao.

Kākarepō, n. Goblin, orge.

Kakari. ‖ kari.

Kākāriki. 1. n. Cyanoramphus novaezelandiae, small green parrot, parakeet. Ana, whaka-rongo rawa atu ki roto e kanga mai; ana, anana! me te rua kakariki (T. 66). He kakariki kai ata (P. 17). = kakawariki, powhaitere, porete, torete.

2. Naultinus elegans, green lizard.

3. A shrub.

4. Melon. (mod.)

5. Some part of a canoe. Kua oti te haumi, kua piri te kakariki o te niao (W.M. xiii, 166).

6. a. Green.

7. v.i. Act as a fugleman in a canoe. Te tangata kakariki i te waka, ara te kaihautu. Ma mea kohine e kakariki.

Kakarikura, n. A variety of kumara. Ko nga ingoa o aua kumara, he hinamoremore, he kakarikura (W. iii, 83).

page 92

Kakaro. ‖ karo (i).

Kakaru. ‖ karu (ii).

Kakaruwai. ‖ karuwai.

Kakata. ‖ kata.

Kākatai, n. Demigretta sacra, blue heron.

Kākātarahae, n. 1. A large variety of taro, with red leaf-stalks.

2. A variety of korau.

Kākātarapō, n. Strigops habroptilus, ground parrot. = kakapo.

Kakati. ‖ kati (ii).

Kakato. ‖ kato (i).

Kakau. ‖ kau (ii), (iii).

Kakawa. ‖ kawa (i).

Kakawai, n. A fish; a dark-coloured variety of kokopu.

Kākāwaiariki, kakawairiki, kākawariki, n. Parakeet. = kākāriki, kawariki.

Kake (i). 1. v.i. Ascend. Piki mai, kake mai (Addressed to a kite) (D. ii, 31).

2. Beat to windward in sailing.

3. v.t. Climb upon or over. Kakea ake te tauhu o te whare o to tupuna, o Hine-nuite-po (T. 17). Mau e kake mai ko nga toka tapu nei (M. 187).

4. Be superior to, overcome. Kihai aua tohunga i kake ake i a ia (T. 177). Kei kakea koe e te Mangoroa.

kakenga, n. Ascent.

whakakaka, v.i. 1. Assume superiority, give oneself airs.

2. Beat to windward.

kakekake, v.t. Climb. Ka kakekake koe i te maunga, i Taketakeroa (M. 323).

Kake (ii), n. The stay supporting the perch in a pewa (bird snare) (Tr. xlii, 470).

Kake (iii), n. Female sea-lion (Artocephalus hookeri). The male is known as whakahao, poutoko, kautakoa. Kaore a Te Wera kia hoki i te mata rakau, ka hoki anake i te kake (P.).

Kakerangi, n. Arctocephalus forsteri, seal. E patu mai ra a Taiaroa i te kakerangi e takaru ra kei te moana (M. 380). ‖ kake (iii).

Kakere, n. 1. A children's game, sticking a piece of kumara or other object on a wand and throwing it by means of swinging the wand. Niho kakere, shells cut in shape of teeth, and used as a necklace (Tr. xxv, 493).

2. Zygaena malleus, hammer-headed shark.

Kaketu, n. Half-cock, of a gun. (mod.) Used figuratively for remaining quiet or unmoved. Me whakarere taku kaketu, he tangata ke mana e hauporo (S. ii, 39).

Kakīi (i), n. 1. Neck. Ko nga weweru, he mea tapeka ki runga i te kaki (T. 146).

2. Throat. Hohonu kaki, papaku uaua (P. 31).

Kakīii (ii), n. Himantopus novaezealandiae, black stilt; a bird.

Kākihi, n. Limpet, Cellana sp. = ngakihi.

Kākoa. 1. a. Full of hard fibres. Ruia, ruia, tahia, tahia, kia hemo te kakoa.—He pakake anake te kai; ana nga piro ka kakoa, ka mate (W. iii, 123).

2. n. Dry lower leaves of flax, etc.

Kakū, v.i. Make a harsh grating sound. Kaku ana nga niho. ‖ kukū.

Kaku, kakukaku. 1. v.t. Scrape up, scoop up.

2. Bruise, shred.

3. n. Pieces stripped off in the process of dressing flax.

4. A rough cape made of such pieces.

5. Dried leaves or other vegetable refuse, such as that often deposited by a flood.

Kama (i), a. Eager. Ko nga karere a kama raua ko okioki (M. 349).

kakama, a. Quick, nimble. Kia kakama to haere.

kamakama, a. Joyous, talkative, full of spirits. He ringa kamakama, a light-fingered person.

Kama (ii), n. Gaultheria oppositifolia, a plant.

Kāmahi, n. Weinmannia racemosa, a tree. = tawhero.

Kāmahunu, n. A spell to destroy the courage and self-respect of the foe (J. vii, 134).

mahunu, pahunu.

Kāmaka, n. Rock, stone.

Kāmana, n. Podiceps cristatus, crested grebe.

Kāmata, n. Tip of a branch or leaf, top of a tree.

Kame. 1. v.t. Eat. Ko koe kia kamea hei mutunga ika (M. 338). ‖ tame.

2. n. Food. Ma wai e kai te hinau, te kame a te kiore ? (M. 368).

3. Property, goods. Pupuke mahara e roto i to hinengaro, ki o kame ka waiho noa iho i te ao (M. 40). ‖ kai (ii).

Kāmehameha, a. Priceless, inestimable. Taku kahurangi kamehameha (S.).

kamenga, n. Victuals. Nei koa taua te kiia mai nei he kamenga mahue (The remains of a meal) (M. 42).

Kami, v.t. Eat. ‖ tami.

kamikami, v.i. Smack the lips.

Kamo. 1. n. Eyelash, eyelid.

2. Eye (poetical). Me riringi ki te hua roimata e mapu na i aku kamo (M. 31). Kati te roimata te utu kei aku kamo (M. 30).

3. v.i. Wink. Ka kamo nga whatu o nga tangata o te ihu ki o te ta (J. 20 :17). Titiro to mata ki a Rehua, ki te mata kihai i kamo (M. 277).

4. Bubble up. E kamo ake ana te wai o to tatou waka.

5. Close, or finish off, a pattern in taniko weaving.

kamonga, n. Eyelash.

kamokamo (i), v.i. Wink frequently, twinkle. Tera te whetu kamokamo ana mai (M. 179).

Kamokamo (ii), n. Fruit of the gourd. (Possibly from cucumber, and restricted to imported gourds).

page 93

Kamorā, n. Potatoes that have been spoiled by exposure to the sun.

Kamu (i). 1. v.t. Eat.

2. v.i. Munch, move the mouth as if eating. Ki te tohe koe na to ara i haerea mai na e koe, ka kamu te kauae o runga, ka kamu te kauae raro.

3. Clutch, close, of the hand. E moe ana ahau, na ka kamu ko taku ringa, he takiri, he tohu kai.

4. Take the pigment, of the skin in tattooing. Ko te uhi puru, tona tikanga he puru i te ngarehu, e kamu ai te kiri.—He pai no nga wai whakataerangi i tere ai te kamu.

5. n. Sea anemone, used as food.

6. Snare for hawks.

7. a. Closed, of the points of the diamondshaped pattern in border (taniko) of a cloak.

kamunga, n. Handful. Homai kia kotahi kamunga.

kakamu, v.i. Open and shut, blink. Kia kakamu i runga, ko Hine-nui-te-po e kamu ana.

kamukamu, n. Food.

Kamu (ii), n. 1. Seeds of Bidens pilosa. ‖ koheriki.

2. Uncinia uncinata, a coarse grass-like plant. = matau-a-Maui.

Kāmuimui n. Trifle, anything small. Ka haere taua ki raro riro ra, ki te kimi kamuimui mau i a Te Awe. ‖ muimui.

Kāmura = kōmura, v.t. Burn dry leaves over mussels, etc., in order to open them.

Kāmuri, n. Cooking shed. ‖ muri (i), 4.

Kana. 1. v.i. Stare wildly.

2. v.t. Bewitch. He kore waiwhero kia utuhia hei wai kana hoeroa ma Rautao (M. 185).

kanakana. 1. v.i. Stare wildly. Kei te kana tou nga kanohi o nga tangata nei; he kanakana noa ia, kahore taua kia kitea mai (W. ii, 31).

2. n. Witchcraft. Ko te oranga i te raweoi, i te kanakana (M. lxxxi).

3. Geotria australis, lamprey. = korokoro.

whākana, v.i. Make grimaces. = pukana.

whākanakana, v.i. Stare. Whakanakana noa ana nga kanohi o Whena.

Kanae. 1. n. Mugil cephalus, grey mullet; a fish. He kanae rere tahatu (P.) (Of a wild young man). Kanae kura = upokororo. Kanae raukura, mullet taken in fresh water.

2. v.i. Stare wildly. Kua tūrūruhi te manu, kaore e kanae nga kanohi, kaore e whetete.

kānaenae, a. Bewildered. Ka kanaenae nga kanohi. Kopua kanaenae, a deep dark hole in a river.

Kanakanaia, n. Witchcraft. He mate ano temakutu, he mate ano te whaiwhaia, he mate ano te kanakanaia.

Kanaku, n. Fire. Ka kongange te kanaku. (R.)

Kanapa, a. 1. Bright, gleaming.

2. Conspicuous from colour. Te horo e kanapa mai ra, e ma mai ra.

kānapanapa, kākanapa, a. 1. Gleaming.

2. Dark green, as deep water. Ko te whakamataku tenei, he kanapanapa no te wai (T. 158).

Kānape, ad. Not, no. Kanape e haere nga tangata. ‖ nanape (ii).

Kanapu. 1. a. Bright, shining.

2. n. Lightning. Ka rapa i te rangi he uira, he kanapu (M. 83). Rua kanapu, lightning flashing over the hills, regarded as a portent of ill. E kore e ngaro te rua kanapu o tetehi iwi. koha.

Kanawa, n. A white-skinned variety of kumara.

Kane (i), v.i. Choke. ‖ tane.

kanekane. 1. n. Nose.

2. a. Pungent. Ka nui te kanekane o te auahi.

3. Nauseated. Ka kai i te kai pirau, ka kanekane te kaki.

Kane (ii), n. Head. Pikaua au ki te Ati Awa, e, maua ko taku kane (M. 258). ‖ pane.

Kanehe. 1. n. Trifle, anything small.

2. A short end of line left loose in attaching a hook for kahawai.

3. Desire, affection. He nui atu taku mate kanehe ki te kakahu o te tangata ra.—He kanehe pu taku ki taku tamaiti.

4. a. Regretful, yearning, fond. Ka mutu ai ranei te rangi kanehetanga (Sh.T. 180.)

Kaneke, v.i. Move, progress. Ka mahara he waka pae, ka to ki uta, kaore e kaneke ki uta.—Kahore hoki kia kaneke te hoe i runga i te mokihi (Tr. vii, 51). = neke.

kānekeneke, v.i. Move about or from place to place.

Kanepoto, a. Short. He tangata ahua kanepoto a Hirini Taiwhanga.

Kanewai, n. Creeping in the flesh. E hoa ma e, tirohia mai hoki, tenei te kanewai kei taku ripa maui (On my left side there is a creeping in my flesh).

Kānewha (i), kānewhanewha. 1. v.i. Doze. Ko Pohokura e kanewha noa mai ra i runga o Waipawa. ‖ newha.

2. n. A spell for purposes of witchcraft.

Kānewha (ii), a. 1. Unripe, immature.

2. Underdone. I kanewha te kai nei; kihai i puta ki tahaki.

Kani, kanikani, v.t. 1. Rub backwards and forwards, saw.

2. Dance.

kani, n. Saw. (mod.)

kakanitanga, n. Commencement of steep ascent.

kanikani, n. Sciatica.

Kaniawhea. 1. a. Feeling compunction or remorse. Kua kaniawhea tonu i roto i te ngakau, ara, ka waiho te take raruraru i roto i te ngakau, kino ai.

page 94

2. v.i. Cause compunction. Mehemea ka ki atu ahau ki a koe. “Haere, tikina taku mea.” A, ka turi koe, kaore e haere, ko te wai o taku kupu kai roto i to ngakau e kaniawhea ana; a kaore e roa kua haere koe.

Kānihi, v.t. Patch a garment.

Kaninihi, kānihinihi, a. Steep. ninihi.

Kanioro, v.t. Grind by rubbing to and fro. Ka rangona e ratau e kanioro ana. ‖ kani, oro.

Kāniuniu, n. Spur, brow, of a hill.

Kāniwha, n. 1. Barb of a fish-hook, etc. Kaore he kaniwha hei whitiki i te kauae o te ika (Tr. vii, 41).

2. Barbed spear. Te amonga o te kai nei a te kaniwha, a te pere (T. 155).

3. Notch, slot.

whakakāniwha, v.t. Notch, barb. A ka taea te matau ra, na, ka kite ia he mea whakakaniwha (T. 26). Ko nga pou, he mea whakakaniwha. (Notched to allow rods to rest on them.)

Kāniwhaniwha, a. Dark, applied to a deep hole in a river. He kopua kaniwhaniwha.

Kano, n. 1. Colour, sort, kind.

2. Seed. I te wa e rere ai te kano o te perehia i te āinga a te hau ki te moana (W. iii, 35).

kakano, n. 1. Texture, grain in wood, greenstone, etc. He pounamu kakano rua (P.). Kakano whakauru, variegated; also applied to a person sprung from two tribes. Ka mahi te kakano whakauru (P. 39).

2. Stock, descent. I puta ai taua kupu nei, tino tangata, ara i te kakano ariki (W. iii, 14). E kore e hekeheke, he kakano rangatira (P.).

3. Berry, small fruit, such as eaten by birds.

4. Colour.

kākano, n. Seed, kernel, pip. Ko nga rangatira anake o runga i a Te Arawa, nga kakano i ruia ai ki te whenua (M. lxviii).

kanokano. 1. a. Full of small lumps.

2. n. Relative living among a distant tribe. Ka riro a Te Paki ki te toro i tona kanokano. ‖ kakano whakauru, above.

Kanohi, n. 1. Eye. Tanumia ana nga kanohi o Tuwhakararo ki te oneone (T. 40). He wahine te mea i pura ai te kanohi o Tahuaroa (P. 29). Kanohi-aua, a pattern of ornamental weaving used in superior work. Kainga kanohi, view, part seen. Kia pai te mahi i tenei taha o te pa, koinei hoki te kainga kanohi. ‖ kai (iii). Kanohi kitea, raid, incursion by an armed force. Ka ea te kanohi kitea o Taihakoa ki roto o Ruatahuna. ‖ J. xi, 132. Kanohi mowhiti, Zosterops lateralis, silver-eye or blight bird (mod.) = tauhou. Kanohi o Tawhaki, flower of rata. Kanohi paua, a variety of kumara. Rekanga kanohi, vision. He moemoea, he rekanga kanohi no tetahi tangata.

2. Face. Ko te kanohi, ano he rangi raumati paruhi kau ana (Pi. 133, 11).

3. Representative. ‖ mangai, reo.

Kanoi. 1. n. Strand of a cord or rope. E wha nga kanoi o tena taura.

2. Authority, position. He kore no te kanoi hei pehi i te kino (Pi. 131, 6).

3. v.t. Twist, as in making a rope.

4. Weave the aho tahuhu of a garment. Ma te tohunga e kanoi te kahu.

5. v.i. Trace one's descent, He tupuna i kanoi ki te rangatiratanga hei pehi i te kino (Pi. 131, 6).

6. Show good breeding. I taha mahimahi pea tetahi wahi o nga tupuna, kihai i kanoi (Pi. 131,6).

Kanokanoā, v.i. Feel affection for an absent relative or friend. Kanokanoa ana au ki taku hoa ka riro. ‖ kanokano.

Kanone, v.i. Speak ill of, disparage. Ehara koe i te tangata totika, ka waiho au e koe i runga i o ngutu kanone ai (Po.).

Kanono, kānōnono, n. Coprosma australis, a shrub. = manono.

Kānoti, v.t. Cover up embers with ashes or earth.

Kanu, kanukanu. 1. a. Ragged, torn. = karu-karu.

2. Distracted. Ehara i te hanga ahau ka kanukanu taku puku ki te riri.

3. n. Rags. Koro, Mokena, huri mai ki te Kuini koi rawerawe ana ou mea kanu kaka, e (S.).

Kānuka, n. Leptospermum ericoides, whitemanuka rauriki. = manuka.

Kānga. ‖ (i).

Kanga. 1. v.t. Curse, abuse, execrate. Kua kangaa koutou e te tini o Manahua (T. 85).

2. n. Curse. Ka ea tana kanga i a Mutahanga, i a Manahua (T. 93).

kakanga, n. Slave. (R.) E ahua e nga kakanga nei, ka kongange to tera hunga (P.).

Kāngatungatu, n. Veranda. (R.)

Kangia. ‖ (i).

Kāo, ad. No. Used only as a negative answer to a question. “Ko Maui-taha koe?” “Kao” (T. 17). = kahore.

Kao. 1. n. A preparation of kumara, grated, cooked, and dried in the sun. Ko te kao he kumara, he mea waru, a taurakina ai; ka maroke, ka taona; ka maoa, ka taurakina, ano, ka maroke, ka kiia he kao.—Hokowhitu nga ipu i rapua ai nga kao, ka hoatu ma Toi ma, ratou ko ana tamariki (W.M. viii, 113).

2. a. Assembled, collected together. Ka pai ka kao a taua mea.

whākao, v.t. Collect, assemble.

kaokao, n. 1. Ribs.

2. Side, of the body, of a canoe, etc.; not used like taha to indicate position.

page 95

3. A pattern of tukutuku lattice-work.

4. a. Sideways on. Pewhea te takoto o taua mara, he kaokao ranei, he matanui ranei (i.e., does it lie sideways on to the rising sun or does it face east)? (Kah.).

whakakaokao, n. A pattern in weaving floor-mats, girdles, etc.

kakao, n. An old kuaka (Limosa lapponica baueri, bar-tailed godwit). = hakakao, rakakao.

whakakakao. 1. v.t. Collect, gather together. Whakakakao mai i nga mea ki roto nei.

2. a. Rapacious, greedy.

Kaoa = Kawa (ii).

Kaoho = kahoho, n. 1. Name of poroporo shrub (Solanum aviculare) after it commences to bear fruit. In young state, before bearing fruit, is termed poporo.

2. Fruit of the same.

Kaokaoroa, n. Species of chiton, a mollusc.

Kaongaro, n. The straight part of the palisade of a fort, as distinct from the angles and projections.

Kaore (i). 1. ad. No, not. Kaore he waka i hoe mai nei ? (T. 173). Ka mea mai te matua, “Kihai i pai mai ?” Ka ki atu ia, “Kaore” (T. 104). Kaore ano, not yet. “Kua mahora te kai ma te ope ?” “Kaore ano” (T. 59). ‖ kahore.

2. conj. But, however. Ka mea atu ano a Kupe, “E kore e taea, engari me rere koe ki te wai, me ruku.” Kaore, he nuka na Kupe, kia mate a Hoturapa (T. 109). Ko te taniwha kua hamama haere mai te waha; kaore, kua tae rawa te hunga ra ki roto ki nga mahanga e tuwhera mai ra (T. 151).

3. Expressing surprise, admiration, distress, etc. Ka karanga atu ia, “Kaore, ko koutou ano e maminga nei i taku rakau” (“So it is you who are playing pranks with my tree”) (T. 56). It may sometimes be translated how great. Kaore te pai o te tangata e haere mai nei (W. iv, 165). Ka korero te teina, ka mea, “Kaore, kaore, kaore te tangata nei” (W. iv, 32). This usage is very frequent in poetry. Kaore taku raru ki te tama a Toherau (M. 8). Kaore te aroha i a au ki taku potiki (M. 329). Kaore hoki is also similarly used. Kaore hoki te whakatakariri ki aku mokopuna (M. 126). It does not appear that kahore is used in this way.

Kaore (ii), n. A small fresh-water fish, a variety of kokopu. = toitoi.

Kaoriki, n. Ixobrychus novaezelandiae, little bittern.

Kaoto, n. A variety of kumara.

Kāpā, conj. If, may be, would it were. Kapa kei konei o maua na tungane hei whakarongo mai i nga kanga mo ratou (Pi. 175, 5). Me tiki, me titiro; kapa he tawhititanga (J. ii, 224). Kapa ianei he wehenga tau koe (M. 124). Kapa ianei he matua-a-whare e hinga ana; ka hanga ano, kua oti ano (P. 42). ‖ kāpātau.

Kapa. 1. n. Rank, row. Te kapa ota ratou haka (T. 10).

2. Play, sport. Kia mahue i a koe te kapa.

3. A variety of potato.

4. a. Disobedient, wayward. Puritia nga tamariki kapa, kei haere ki te kapa.

5. v.i. Stand in a row or rank.

kakapa, v.i. 1. Throb, palpitate. Te tau o taku ate e kakapa tonu nei (M. 256). Ko te uma kakapa ana, ano e ru ana te whenua (Pi. 133, 11).

2. Flutter, quiver. E rongo ana koe i te manu e kakapa mai ra ? (T. 146). E kakapa ana te rau o te taiaha te mau taka ki te whenua. Used also of the quivering of the hands in a haka.

whakakakapa, v.t. Brandish, flourish. Kihai i taro ka whai ano me te whakakakapa i a ratou rakau.

kapakaka. 1. v.i. Frequentative of kakapa. Ae, he kapakapa tera no te manu mate, e werohia ana e tetahi tangata (T. 146). Kia hoki mai te tau o taku manawa kapakapa (Sh.T. 170).

2. n. Wing.

3. Locusta migratoria ph. solitaria, a locust. Ka marere ki te mania, ka ngau i te kapakapa kowhitiwhiti rangataua, ka huaina ko Ngau-kapakapa-a-Kahu.

4. A method of snaring birds. Ka hutihutiria nga kai o taua mara e te porete, katahi ka mahia ki te kapakapa, ki tawhiti puta katoa, mau katoa taua iwi. Katahi ka kapakapatia e Tutunui, mau katoa, mate katoa nga porete.

5. A winged form of neck pendant. = pekapeka (Ngi.).

whakapakapa, n. Quivering of the hands, as in a haka. Ki te whakapakapa ki mua ki te upoko.

Kapakapatu. ‖ kapatu.

Kāpana, n. Potato.

Kāpara = ngapara, n. 1. Hard resinous wood of rimu, kahikatea, etc. Puta kau ano te kotiro ra, me te rama kapara i te ringa (W. iv, 123). He toki kapara tana toki.

2. Torch of such wood. He kapara miti hinu (P.).

3. Soot from the same, used as a pigment for tattooing.

4. A comb made of slips of hard resinous wood.

Kaparangi, a. Restless, unsettled.

Kāparapara, n. A variety of potato.

Kaparoa, n. Movement in the game of knuckle-bones.

Kapata, n. A plant. Ka tae ki te parae ka kite i te kapata e tu ana, ka keria e ia hei taupare mo tona aroaro.

page 96

Kāpātau, kāpātaua, conj. If, but if. Kapatau i kai ahau i te umu o to tapanga (Ika, 156). He pai kai e kore e roa te tirohanga, kapatau he pai tangata e roa te tirohanga (P.). ‖ kāpā.

Kapatau, v.t. Express an intention, threaten. Kei te kapatau tonu ratou mo te haere.

Kapatu.——

kapakapatū, v.i. 1. Palpitate. Kapakapatu ana te tau o taku manawa (M. 9). Te manawa i raro kapakapatu ana (M. 387).

2. Flash repeatedly. Kapakapatu ana te uira i runga i Hikurangi (M. 79).

Kape (i) 1. v.t. Pass by, leave out. He aha ahau i kapea ai?

2. Reject, refuse. Piro kai ma te arero e kape (P.). Ka tohe ano te ringa o te wahine ra, ka kapea e Paoa (T. 194).

3. Pick out, separate.

4. Move with the point of a stick, etc. Ka kapea ki te maipi, ka topea ki te matā (W. ii, 41).

5. n. Stick for moving or stirring anything.

6. Hand net on a pole for taking small fish. Tu te rou, taka te kape (M. 236).

kapekape, n. 1. Stick to rake out embers or food. Taumaha kai te motumotu, kai te kapekape, kai te rorerore.

2. North-west wind; in some districts, south-west wind.

Kape (ii), n. 1. Eyebrow. Ka tu tera nga kape o te tangata ra. (Spoken of fierce looks.)

Kape rua, double—i.e., double-browed. Kowhaiwhai kape rua, the name of a pattern in rafter decoration. Kape taiaha, heavy-browed.

2. Tattooing below the eyebrows.

3. Eye socket. Kia honuhonu o kape, kia marama ai o kanohi te pukana.

Kāpeka, n. Branch of a tree or river. He kapeka a Mangarangiora no Mangapouiki.

Kaperua, v.i. Glance quickly. Ka whano ka kaperua, ka mau kei te kanohi. ‖ kape (ii).

Kapetā, kapekapetā, v.i. Flutter, writhe. Kapekapeta ana te ngarara i roto i te kapura.

kapetā, n. Dogfish. Kei oho te kapeta (Tr. xliii, 598). = mango.

Kapetau, kapekapetau, v.i. 1. Move quickly to and fro. Kia kapekapetau ou waewae.

2. So, of lips, babble, chatter, gossip. Kei runga taku rongo i te ngutu kapekapetau ana (M. 143).

Kāpetopeto, n. A variety of potato.

Kapeu, n. A greenstone eardrop with the end curved. Ko etahi taonga ano a te Maori he tiki ki te kaki; he kuru, he kapeu ki nga taringa. Kapeu whakapapa, a notched rod used for genealogical reckoning.

Kapewhiti. 1. v.i. Come and go frequently. Kua kapewhiti tonu koe.

2. n. Tiresome behaviour. Also applied to tiresome child. Ki te kapewhiti o te tamaiti nei.

Kapi, v.i. 1. Be covered, be overspread, of a surface. Ka pania ki te ngarahu, kapi katoa (T. 42).

2. Be occupied, as space. Kapi katoa te wahi i noho ai te iwi i te kekeno (W. ii, 127).

3. Occupied; so, closely guarded. Ka kapi katoa hoki nga whatitoka i te hokowhitu ra ano e whakataka ana i taua whare (T. 41).

whakakapi. 1. v.t. Fill up a space.

2. n. One who fills the place of another, substitute, successor.

kakapi, v.t. Fill up a space.

Kāpia, n. Kauri gum, resin.

Kapiro, n. Entrails. = piro.

Kapiti. 1. n. Cleft, crevice.

2. Gorge, narrow pass.

3. Small bone of the arm or leg, radius, fibula.

4. a. Shut in, as by hills; confined. He whenua kapiti Whanganui.

5. Obstructed. Kua kapiti tonu te awa i te ngaru.

6. Joined. He kapiti hono, he tatai hono (P. 107).

7. Brought together, clenched. Ka kapiti nga niho o te tangata ra. ‖ apiti, karapiti.

whakakapiti, v.t. Join, collect together. Whakakapititia mai nga mea katoa kia puhanga iti.

kāpīpiti, v.t. Abut, rest against, be placed side by side.

Kapo. 1. a. Blind.

2. n. A species of eel.

Kapo. 1. v.t. Catch at, snatch. Kapohia tonutia atu e etehi (T. 38). I rere ki te whetu, i kapo ki te marama (M. 176).

2. v.t. Flash. Tera te uira kapo tara tahi ana (S. ii, 55). So, too, pass. kapohia. Tera te whetu, e, kapohia ana mai (M. 346). Huka kapo, hail. Ka tukua iho e Maui te huka kapo (Tr. vii, 38).

3. n. Lightning. Te whatitiri, te kapo, te hukarere.

kapokapo, v.i. 1. Open and close the hand as a signal. E kapokapo mai ra te ringa.

2. Clutch. Kapokapo kau ai o koutou ringaringa (M. 123).

3. Twinkle. Tera te whetu kapokapo ana mai (M. 69).

Kaponga, n. 1. Cyathea dealbata, tree fern. Te pou whakapiri ki te whare kaponga (M. 244).

= ponga.

2. Comb made of the hard wood of the stem of above.

Kapowai, kapokapowai, n. 1. Dragon-fly.

2. Charcoal embers.

whakakapowai, v.t. Preserve a human head by a process of parboiling and drying. Kei te tao i te tangata, kei te kai; kei te whakakapowai i te upoko; ka maoa, kei te korero whakatu, “Kei a au a Raumati” (T. 102).

page 97

kapokapowai, v.t. = whakakapowai, above. Ka kotia te upoko o te tupapaku ra, a nehua ana te tinana, a kapokapowaitia ana te upoko hei mau ki te kainga.

Kapu. 1. n. Hollow of the hand.

2. Sole of the foot.

3. Tail of a crayfish.

4. Steel adze, from its shape. (mod.)

5. Wooden funnel for feeding a person when tapu.

6. A form of mutu kaka (parrot snare).

7. A species of Cordyline tree. = ti-kapu.

8. The object invested by the tohunga with the powers rendering a rahui effective; called also whatu. He whakaoho haere tonu te mahi a taua tangata, kia kitea taua kapu he mea karakia.

9. A long-handled shovel used for gathering mussels from the bottom of a lake.

10. a. Curly (of the hair). Kapu mahora, slightly curled, wavy. Kapu māwhatu, separated into distinct curls. Kapu piripiri, woolly.

11. v.i. Close the hand.

12. v.t. Drink out of the hollow of the hand.

13. Sprinkle, in the ceremony of kawa.

kapunga. 1. n. Palm of the hand.

2. Handful.

3. v.t. Scoop up with both hands together.

kakapu, n. Small basket for cooked food.

kapukapu. 1. n. Sole of the foot.

2. Apparently a synonym for kaunoti, the firestick which was kept steady with the foot. Tena ka riro, i runga i nga hanga a Taikomako, i te kapukapu, i te kaunoti (M. 351).

3. v.i. Curl (as a wave). Ka kapukapu mai te ngaru.

4. Gush.

5. Gleam, glisten. Katahi ki te huka o Huiarau, kapukapu ana tera.

Kapua, n. 1. Cloud, bank of clouds. E tutakitaki ana nga kapua o te rangi, kei runga te Mangoroa e kopae pu ana (P.).

2. A flinty stone. = kapuarangi.

3. Polyprion oxygeneios, a fish. = hapuku.

4. An edible species of fungus.

5. Part of the titi pattern of tattooing.

Kapuarangi, n. A variety of matā, or cutting stone, of inferior quality. = kapua, 2.

Kāpuhi, kāpuhipuhi, n. Cluster of branches at the top of a tree.

Kāpui, v.t. 1. Gather up in a bunch. Ka kapuitia nga rau o te kiekie, ka herea.

2. Lace up or draw in the mouth of a bag.

3. Earth up crops, or cover up embers with ashes to keep them alight.

kāpuipui, v.t. Gather up litter, etc.

Kāpuka, n. Griselinia littoralis, a tree. = papauma.

Kapukiore, n. Coprosma australis, a shrub. = kanono.

Kāpuku = kōpuku, n. Gunwale.

Kāpunipuni, n. Assembly, gathering place. Ki a Hine-titama e putiki mai ra, i te kapunipuni o nga wairua.

Kāpūngāwhā = kōpūngāwhā, n. Scirpus lacustris, bulrush.

Kāpura, n. Fire. A tineia ana e ia nga kapura o te ao nei (W. iii, 76).

Kapuranga. 1. n. Handful. ‖ kapu.

2. v.t. Take up by handfuls. Kapurangatia nga otaota na e ia.

3. v.i. Dawn. Ka kapuranga te ata.

Kapurangi, n. 1. Rubbish, weeds.

2. A kind of woody fungus growing on the trunks of trees.

Kaputi = kapiti, v.i. Gather together, assemble. Kaputi tonu te tangata.

Karā, n. Basaltic stone, dark in colour. He titi, he toka, he mirei, he karā te pari kei tua mai o Hawaiki.

Kara (i), n. Old man. Tena korua ko kara. E kara, a term of address, not confined to the aged.

Kara (ii), n. 1. Secret plan, conspiracy. Kei te whakatakoto kara mo Te Horo kia patua.

2. A request for assistance in war, eith verbal or material. Ka whiua nga kara ki a Te Whanau-a-Apanui, raua ko Te Whakatohea. Ka tapaina te ingoa a taua patu ko Te Whiu, mo te whiunga o nga kara. ‖ tiwha.

Kara (iii).——

kakara. 1. n. Scent, smell, flavour. Tena rawa te tiere te haere na, ara te kakara o te tawhiri (T. 193).

2. a. Savoury, odoriferous.

whakakakara, v.t. Scent. Ko te tawhiri ia kua oti te whakarewa hei whakakakara i te whare (R. 192).

Kara (iv).——

kākara, n. 1. Lepsia haustrum, whelk.

2. Cookia sulcata, a univalve mollusc. Ka mau katoa te rere kakara.

3. Austrofusus glans, a univalve mollusc. Kakara-uri, a large black univalve mollusc.

Karae, n. A sea bird. Uahatia takumanu i te rangi he toroa, he karae, he taiko (T. 28).

kāraerae, n. 1. A species of shark with small teeth. Ka haere taua wahine ka kite i te karaerae (W. ii, 128).

2. A species of eel.

Karaepa, karaepaepa, v.t. 1. Throw.

2. Pelt. ‖ epa.

Kāraha, kararaha. 1. a. Wide and shallow (of a vessel).

2. n. Calabash with a wide mouth, bowl, basin.

3. Full-grown whitebait which have spawned and are in poor condition (Galaxias attenuatus).

Kārahe = karaha, n. Calabash.

Karahi, n. Full-grown minnow (Galaxias attenuatus).

page 98

Karahiwa, n. A shellfish; Haliotis australis.

Karahiwi, n. Spur of a hill.

Kāraho, n. Floor or platform in a canoe on which the paddlers knelt; any platform or staging. Katahi ka haere i te po ki raro o te karaho o te waka peki ai, takoto ai. ‖ raho.

Kārahu, n. Oven.

Karahu, karahue, n. Amphibola crenata, a univalve mollusc. = tītiko.

Karahui. 1. v.t. Collect. Me karahui nga mea kia kotahi te putunga.

2. v.i. Gather together, assemble. Kua karahui mai a Te Moemiti me tona iwi ki te pa kotahi (J. ii, 229). ‖ hui.

Karainanga, n. A fish.

Karaka, n. 1. Corynocarpus laevigata, a tree; and fruit of same. Ka tukua mai a Pungarehu i mua ki te rui haere mai i te karaka (T. 113). Karaka oturu, karaka huarua, dwarf varieties of Corynocarpus, said to be found at Patea. Karaka maoa, a person who cannot swim.

2. A variety of greenstone, opaque and dark green.

3. Variety of totara tree. He kotukutuku te ingoa o te uwha o te totara, he karaka te ingoa o te tane.

4. Cookia sulcata, a univalve mollusc.

Karakahia, n. Anas superciliosa superciliosa, grey duck. = parera.

Karakape, v.t. Take up hot coals or stones with two sticks. ‖ kape (i).

Karake, n. Morus serrator, gannet. = takupu.

Karakia. 1. n. Charm, spell, incantation; particularly the ancient rites proper to every important matter in the life of the Maori. Katahi ia ka whakahua i tana karakia (T. 21). He aitua to taua, i hiki taku karakia (T. 28).

2. v.i. Repeat a form of words as a charm or spell. E kai ana, e karakia ana (T. 173).

3. v.t. Repeat an incantation over a person or thing. Kua oti hoki tana kotiro te karakia (T. 173). Ka mea atu raua, “Ki te karakia i a maua mara” (T. 199). Sometimes with the name of the spell added. Katahi ka karakiatia e ia ki a Titikura, ka ora katoa ana tangata (T. 56).

Note.—The application of the word to public worship is, of course, modern.

Karamata, n. Head of a tree.

Karamea, n. 1. Red ochre.

2. Aciphylla squarrosa, spear-grass. To kiri mirimiri ki te hinu karamea e ripo ana te kakara e (M.M. 25). = taramea.

kākaramea. 1. a. Red, coloured with ochre.

2. n. A scent prepared from spear-grass. Ka hatu te hei kakaramea e Tini ki tana tamaiti (W. ii, 123).

Karamihi——Whakarongo te taringa ki te karamihi reo, i te iwi ana ra, i te nui 'Ati Tu, na i.

Karamu (i), kāramuramu, kākaramū, n. Coprosma robusta, C. foetidissima, etc.; shrubs. Peka puhou, koromiko, karamu (T. 79). Karamū-kueo, Coprosma australis. = kanono.

Karamu (ii). 1. v.i. Flash. Tuku pu te pouri ki te moana, karamu ana te uira, papa ana te whatitiri (W.M. x, 303).

2. n. A red-skinned variety of potato.

kāramuramu. 1. v.t. Squeeze together with the hand. Karamuramua nga kao nei. ‖ rapu.

2. v.i. Eat at irregular times. = koramuramu.

Karamui, karamuimui, v.t. Swarm upon or around. Tau mai ana te tini o te ngaro ki te karamuimui i a au (T. 11).

Karanaki, v.i. Rest against. whirinaki.

Karanga. 1. v.t. Call, summon. He karanga kai, tē karangatia a Paeko; he karanga taua, ka karangatia Paeko (P. 18).

2. Welcome. Ka u ki uta, ka karangatia ki te kainga (T. 189). Ka pa te karanga, “Haere mai ra, e te manuhiri tuarangi” (T. 148). So in reply: Ka noho a Hotunui ki raro; kei runga ko Maru-tuahu, “Karangatia, e toku matua” (T. 139).

3. v.i. Call out, shout. Ka karanga atu a Tatua ki ana tamariki, “Purupurua te whatitoka me te matapihi” (T. 47). Ka karangatia mai, “Ta tatou nei koroheke ra !” (They shouted out, etc.) (T. 50).

4. n. RelativeKaranga-rau, one doubly related, standing in a double relationship. Haere mai, e taku karanga-rua.

kārangaranga, v.i. Call frequently. Kei te karangaranga te tangata ra i te rangi (T. 72).

Karangahape, n. A mollusc.

Karangatā, v.i. Remain silent when called. He tangata karangata; taku mahi he karanga ki a ia, kaore ia e whakao mai. = karangangata. ‖ ngatā.

Karangaungau, n. A fish.

Kārangi, a. 1. Restless, unsettled. Ka mate te katua ka karangi kau nga kuao.

2. Irritated, provoked. Ka waiho au e te tau kia karangi ana (M. 73).

whakakarangi, v.t. Disturb. Kei whakatata mai, kei whakakarangi (M. 240).

kārangirangi, 1. a. Doubtful. No te mea e karangirangi noa ana o maua whakaaro, he tau pai ranei, he tau awha ranei.

2. Irritating, provoking. Karangirangi ana ia ki ahau.

whakakārangirangi, v.t. Provoke.

atangi, porangi.

karangi. 3. n. Artificial mound over which whip-tops were whipped (Po.).

Karangu = karamu, n. Coprosma robusta, etc.; shrubs.

Kārapa. 1. a. Squinting. He kanohi karapa. Mata karapa, looking askance. I mata karapa taku tirohanga atu (M. 265).

page 99

2. v.i. Look askance. Te karapatanga atu ki te puke i ahua.

3. Glance. Titiro; tahuri; karapa ki muri ki mua.

4. n. A species of eel.

kāraparapa, a. Flashing. He hoe tahurihuri, he hoe karaparapa. rarapa.

Karapapa, n. Alseuosmia macrophylla, a shrub.

Karapēpē, a. Fermenting.

Karapetapeta, v.i. Move quickly. Karapetapeta kau ana nga waewae o taku kuri. kapeta.

Karapetau, v.i. 1. Flutter. Kei te karapetau te hiku o te ika. ‖ kapetau.

2. Swallow greedily, gulp. To kaha kei te kaki, karapetau tonu.

karapetapetau, v.i. Flutter, writhe.

Kārapi, n. 1. Sticks used to hold reeds or rushes in place on the roof of a house.

2. Poles pegged down to hold scour mat of fish weir (Whang.).

3. Fence, consisting of horizontal poles confined by vertical stakes (Po.).

Karapinepine = kerepinepine, v.i. Gather together, assemble. Uru o Tangaroa ki te karapinepine i uta ra e ! (W.M. x, 151).

Karapiti, v.t. 1. Put or fasten together side by side.

2. Pinch between two bodies.

karapipiti, a. Laid one beside another. Me i tutakina e namata, kia karapipiti (M. 87). apiti, kapiti.

Karapoi, karapoti. 1. v.t. Surround, hedge in. Ko te ope ra kua karapoti iho (W. iv, 19).

2. v.i. Be surrounded. Kua karapoti katoa a runga o te rua one ra e nohoia nei e raua (W. 19).

3. a. Round.

Kārapu. 1. n. North wind. He karapu rangitahi.

2. v.i. Splash. He taniwha ra te karapu mai nei (M. 265). ‖ korapu.

Karapuke, n. Small hill, hillock. ‖ puke.

Kararaha = kāraha, a. Wide and shallow, of a vessel.

Kararehe, n. Dog, quadruped. E rite ano ki te kararehe maori e koronae ana i te ahi (P. 106).

Karari, n. A small fish. Karari piri kowhatu, a fish.

Karari, n. A toy, the jumping jack. = karetao (Po.).

Karariwha = kororiwha, n. Haliotis australis, a univalve mollusc, the so-called mutton fish. Katahi ia ka hanga i tetahi matau mana i te taha tuanui o te karariwha.

Kāraroraro, n. Man of no consequence, plebeian. He kararoraro nge au (M. 192).

Kararuri, n. Young of Haliotis iris (paua); a shellfish.

Karatete, a. Proud, angry.

Karati, n. Young of Pagrosomus auratus, snapper; a fish. ‖ tamure.

Karatiti, v.t. Fasten with a pin or peg. Maku e karatiti mai te whare (T. 65).

Karatiwha, a. Deep black.

Kārau, n. 1. Dredge for shellfish, grapnel. Ma te karau e rapu, ka kitea ai te taura o te taruke. = marau.

2. Comb for the hair. Homai ra taku heru, taku karau (W. i, 50).

3. Gauge for the meshes of a net.

4. Trap made of loops of harakeke, to catch birds that burrow in the ground.

karawa.

Karaua, n. 1. Old man. Kua maroke rawa te tinana o taua karaua (W. ii, 75). = koroua.

2. Head of the body. (R.)

Karauria, n. Saxostrea glomerata, rock oyster.

Kārawa, 1. a. Covered with weals. Karawa ana te kiri te tainga ki te rakau.

2. n. A line of flax suspended between two uprights, and carrying nooses for snaring birds. ‖ karau, 4.

kārawarawa. 1. n. Weal, mark of a stripe.

2. a. Inflamed. Kia karawarawa kau te kiri ka puani ai.

3. v.t. Cut into strips. Karawarawatia to ika ka tauraki ai kia maroke.

Karawa. 1. n. Dam, mother.

2. Bed in a garden.

3. a. Overflowing, spreading. He tai karawa.

Karawai, n. 1. Paranephrops planifrons, freshwater crayfish. = kewai.

2. Dressed flax placed in water for dyeing purposes.

Karawaka (i), n. Low fever. Na ratou nga mate nei te rewharewha me te karawaka (W. v, 35).

Karawaka (ii), n. 1. A shellfish.

2. A small fresh-water fish resembling smelt. = pupuoraupo. Karawaka ma and karawaka putore, two similar fish.

Karaweta, n. Excreta, filth. E hamu karaweta ana koe. (Applied to one who eats another's fragments.) ‖ weta, paraweta.

Karawhā, n. Midrib of a leaf.

Karawhai, karawhaiwhai, v.t. 1. Take up a stitch in a net.

2. Enclose in a net. Te puna ngohi te karawhaitia, ka he i Rangariri (S. 36).

Karawheta, v.i. Struggle, writhe. Karawheta rawa ake, e kainga ana e te ahi, e werowerohia ana hoki e nga mano ra ki te ko, aka mate. ‖ tawheta.

Karawhiti, 1. a. Irregular, uneven. He weriweri te whatu na, he ngekingeki, he karawhiti no nga io.

2. v.i. Assemble, form up. I reira e karawhiti ana te wha tekau tangata te kokiritanga ki te parekura (Kah.).

Karawhitiwhiti, n. The third month of the Maori year.

page 100

Karawhiu. 1. v.t. Whirl, swing round.

2. Drive along. Ma te muri raro au e karawhiu (M. 31). Ko te kaha o te hoe me te kaha o te ngaru ki te karawhiu i te mahi nei, i te waka taua ki uta (J. ii, 46).

3. Assemble, levy an army. Ra te marama ka taki whenua he karawhiunga ope na Pehi Korehu.

4. n. Anything used as a flail.

Kare (i). 1. n. Ripple. Te kare o te tai.

2. Lash of a whip. Ko te kare o te wepu kia papā i runga i te mahunga o te Hauhau, kia mataku ai.

3. Object of passionate affection; generally kare a roto. Me he ru na ano e ueue ana i a tuawahine kia haere atu ki te kare a roto a tona ngakau (T. 132). Te kite atu au i te kare kau a roto (S. 29).

4. v.t. Whip a top. Ka haere atu aua tamariki ki te kare haere i a raua potaka.

5. Long for, desire ardently. Kotahi koa koe i karea atu ai (M. 397). Karea kautia ko koe na, e Hui (M. 348). Katahi te wahine nei ka tino mohio ko taua tangata nei tenei, ko Tauira, ko te mea e karea nei e roto o tona ngakau.

kakare. 1. a. Agitated, stirred. Me te kakare ano o te wai o te moana i a ratou hoe (J. iii, 29). Kakare kau nei te tau o taku ate (S. ii, 24).

2. n. Emotion, agitation. Kapa ianei kei te ohi ano, e tau te kakare te tau o te manawa (Were I still in my youth, emotion might stir my affections) (M. 302).

karekare. 1. n. Surf, waves. ‖ pokarekare.

2. a. Agitated, disturbed. Ka riro ki te tai karekare (M. 59).

3. Eager.

whakakarekare, v.t. Agitate, shake up a liquid.

Kare (ii), n. Term of address. E kare ma !

Kare (iii) = kaore, ad. No, not. Naku ra i auraki atu, kare i whakaaro ka ruapuruhitia te tinana (S. 22).

Kareao, kakareao, karewao, kakarewao, n. 1. Rhipogonum scandens, supplejack; a climbing plant. Katahi ka tikina he kareao i te ngahere hei hanga taiki (T. 154).

2. A shrub.

Kārearea. 1. n. Falco novaeseelandiae, bush hawk. Kia ata kai, kaua e kainga kareareatia (P., Pi. 127, 6). = kaeaea, kaiaia, karewarewa, karewarewa-tara, kakarapiti, tawaka.

2. Lemna minor, duckweed.

3. A style of carving (Po.).

4. a. Green. ‖ rearea.

Karehā (i), l.n. (F.L. § 8). Two days off, either the day before yesterday or the day after tomorrow, according to context.

Karehā (ii), v.i. Screech of kākā bird. Ka kareha te kaka. ‖ tarakeha.

Karehākoa, n. Larus novaehollandiae scopulinus, red-billed gull. = tarapunga, akiaki.

Karehe, v.i. Run. E karehe ra i mua ra. (R.)

Kārehu = kāheru, n. Spade.

Karei, n. Heart-wood.

Kareka, int. It is well, expressing satisfaction at anything. Kareka ano. ‖ reka.

Karekata, n. Small boy, youngster; a jocular expression.

Karekawa, n. 1. Cookia sulcata, a bivalve mollusc. = karikawa.

2. A fungus which grows on dead wood.

Kareke = tareke, n. 1. Coturnix novaeseelan-diae, quail.

2. Porzana pusilla affinus, marsh crake; a bird. Na, i te ahiahi, katahi ka whakatangi kiwi nei, ka whakatangi weka, ka whakatangi kareke.

Kareko, 1. v.i. Slip.

2. n. An edible seaweed, Porphyra columbina. = karengo, parengo.

Karekopu, n. A fish, a small variety of kokopu.

Kāremu, n. Plug in the bottom of a canoe. Ka hoe ki waho ki te moana, a unuhia te karemu (S. 19).

Karengo. 1. v.i. Slip. Kei karengo koe.

2. n. Porphyra columbina, an edible seaweed. Tana kai he karengo (W. iii, 62).

kareko, parengo.

3. a. Smooth, shining. Ko tana kiri, karengo kau ana (Pi. 133, 11).

kārengorengo, n. A small fresh-water fish.

Kārepa = karapa, v.i. Squint, look out of the corner of the eye. Ka karepa te kanohi.— He kanohi karepa.

Karepō, n. Zostera sp., sea grass; a marine plant. = nana.

Karerā, v.i. Call out, cry, with pain.

Karera. 1. a. Light green. I roto i nga whare nga pounamu kakano pai ko nga heitiki ano nga mea piata, he kahurangi te kakano. Ko etahi kakano karera hoki i reira he kawakawa … I karera te ahua o etahi o nga pounamu (K.M. 249, 20).

2. n. A wooden handle for a greenstone chisel (Tr. vii, 85).

kārerarera, n. Azolla rubra, a water plant.

karearea.

Karere, n. Messenger. Ka tonoa e Te Aotaki he karere ki nga pa ra (J. xx, 21).

Karetai, n. 1. Procellaria parkinsoni, black petrel. Ehara taku manu i te manu karetai (M. 128). = taiko.

2. Ripple. Rapea koe kei runga te karetai moana, e ra, i (M. 334). ‖ karekare.

3. Surface. Ka muri-aroha atu ia ki te to marino e haere mai ana i runga i te karetai o te awa.

Karetao, n. Jumping-jack, a toy carved in human form, with arms moved by pulling a string. Te pi, te poi, te haka, te karetao.

= keretao, korotao.

page 101

Kāeti, v.t. Noose, ensnare. ‖ reti.

kāretireti, n. A plant.

Kāreto, v.i. Be untied.

Kāretu, n. Hierochloe antarctica, a sweetscented grass. Homai ki au etahi karetu nei (Tr. vii, 51). Ka mau ia ki tana whitiki karetu (W. iv, 136).

kāreturetu, n. A plant, other than above. He otaota te kareturetu, kai roto i te nga-herehere e tipu ana.

Kareu, v.i. Move wriggle.

Kārewa, n. 1. Buoy, float for a net.

2. Surface, of water. Ka hanga ake tona kohanga i raro ano; a ka tae ake ki te karewa o te wai.

3. Cord to which pendant bird snares are attached = kaha. (Whang.).

kārewarewa, n. Falco novaeseelandiae, bush hawk. = karearea. Also called karewarewa tara. He karewarewa koe kia whakatopatia ki te kiore?

Karewaka, n. Seal, sea bear (so given by Grey; ? Arctocephalus forsteri).

Karewao = kareao.

Kari (i) = keri. 1. v.t. Dig.

2. Dig for, dig up. Kai te kari pohue … hei o ki te taiapu (T. 157). Ka kitea e ia te totara, ka keria; koia Totara-keria (T. 90).

3. Cleave, wound. Ka oti te upoko te kari rawa ki te patu (W. iii, 7).

4. v.i. Rush along violently. Ka kari tera te hau nei.—He matangi ruru hau, he tonga kari whenua (M. 388).

kākari, v.i. 1. Be urgent, be importunate. Ka kakari kia noho matou.

2. Wrestle, quarrel. E kakari mai ra nga tamariki.—Apopo taua kakari ai (W. iii, 100).

kakari, n. 1. Fight, battle. Te whawhai nui he kakari; to nga tangata tokorua, he kākari. (A general engagement is calledkakari; one between two persons, kākari.)

2. Notch.

3. Valley, dip in a ridge.

kakaritanga, n. Valley. ‖ kakanitanga.

karikari. 1. v.t. Strip off. Haere ki te nehenehe ki te karikari aka hohou taiepa.

2. Dig. Ka ora karikari aruhe, ka mate takiri kaka (P.).

3. n. Notch.

whakakarikari, v.t. Notch. Me whakakarikari kau te rakau nei.

Kari (ii), n. Isolated wood, clump of trees.

Karia, ad. By and by. ‖ mekari.

Karihau.——Umu karihau, sacred oven used in the hahunga ceremonies.

Karihi. 1. n. Stone of a fruit, kernel.

2. Sinkers attached to the lower edge of a drag-net. Kua oti nga kupenga ra te tatai, piri atu ano nga karihi (T. 142).

3. Testes; pudenda muliebria.

4. Base of walls of a house.

5. Tooth. Karihi tupu, new tooth.

6. v.t. Attach sinkers to a net. Ka tukua mai te karere ki taua tangata ki te karihi i tana kupenga.

7. Crunch. E tama ma nei, karihitia mai e koutou ki te wai o te niho (M. 37).

8. In the expression karihi te niho, inflict defeat. Ko Tuwhaka-irikawa, nana i karihi te niho o Taranaki … Ka karihitia ano te niho o Taranaki; ka hinga tana parekura ko Nga-ngutu-maioro (W.M. viii, 32).

9. v.i. Glance. Mei te kore o te kanohi e karihi ke.

Karihika. 1. n. Copulation.

2. a. Lewd, immoral. He whetu nui a Parearau, he wahine karihika, he wahine tiweka.

Kārikarika, v.i. Jest. Ehara tenei i te kupu pono, he kupu karikarika.

Karikawa, n. 1. A bird. Tena ta tatou pokai karikawa (M. 360).

2. Cookia sulcata, a univalve mollusc.

= karekawa.

Karimaranga, n. A wind. “He aha te hau e pa mai nei?” “He karimaranga hoki.”

Karioi. 1. v.i. Loiter, idle, linger, E tama e ! he aha koe i karioi tonu ai i te wahi na?

2. n. Idler.

3. a. Long-continued, permanent. Ka karioi te noho i te kainga nei.

4. v.i. Lie in death. Kai raro tonu koe e karioi ana (Po.).

Karipapa. 1. v.i. Abut, of a flat surface against another.

2. n. Sodomy.

Karipi. 1. v.t. Cut, gash. ‖ ripi.

2. v.i. Glance. Kei aku mata karipi, kei aku mata hahae (M. 176). ‖ hahae.

kāripiripi, v.i. Glance restlessly from side to side.

Kariri, v.i. Sail together in a fleet. E kariri mai nga waka ra i te rae.

Karitehe, n. Fairies, supernatural beings (Ika, ii, 278). ‖ patupaiarehe.

Kārito, n. Young shoots of Typha angustifolia, bulrush (raupo). Ka mahi te wahine nei i te kai ma tana iwi, i te whanake, i te pohue, i te karito (T. 197). ‖ korito.

Karituangi, v.t. Dig deep. Ka karituangitia ki raro, ki te papa o te oneone.

Karo (i), kakaro. 1. v.t. Parry, avoid a blow. He tao rakau e karohia, ka nemo (P.).

2. n. A protective spell; also called kaikaro. He mata-tawhito te karakia a Tamure hei rongoa mona, he karo (T. 172). ‖ kaikaro (ii).

Karo (ii), v.t. Pick out of a hole. ‖ tikaro.

karokaro. 1. n. Slave.

2. Marauding party.

3. v.t. Pick out. Karokaro i te taturi o to taringa kia areare ai (S. 10).

page 102

Karo (iii), n. 1. Pittosporum crassifolium and P. cornifolium, trees. Ka titiro e. he karo ra i tu mai kia wawe ia te kite.

2. A black dye from above trees. kaikaro (i).

Karo (iv), n. Pudenda muliebria.

Karo (v), ad. Presently, shortly, as in following expressions: Karo taua, or Karo taua ka haere (Let us go).‖ taro.

Kāroaroa, n. Coast where landing is difficult. Ko te takutai e kore e ungia e te waka he karoaroa tera.

Karohe, karohi, n. Whitebait migrating upstream (Whang.).

kārohirohi, v.i. Shimmer, as atmosphere on excessively hot day. He hiamoe tenei rangi, karohirohi ana. ‖ arohirohi.

Karokaropounamu, n. Girella cyanea, blue fish.

Karore, a. Purposeless, fruitless. He karore noa iho to mahi, kaore he take.

Kārorirori, a. Feeble, debilitated.

Karoro, n. 1. Larus dominicanus, black-backed gull. Ka kite i te karoro, i te torea, e rere mai ana i Manuka (T. 75). The chicks are termed punua, koiro, or ngoiro.

2. A godwit (kuaka) in a certain state of plumage.

3. The terms karoro uri and karoro tea are applied to parrots (kaka) of dark and light plumage respectively, and karoro tangi harau in poetry to the pigeon; while karoro inu tai is a person accustomed to live by the sea.

4. Protothaca erassicosta, cockle. ‖ kaikaikaroro.

Karu (i). 1. n. Eye. He karu to te maipi, he karu to te tangata (T. 65). Karu kowhiti, eye with the upper lid turned inside out.

2. Head.

3. v.t. Eye, look at. Karuhia ki a Matariki (S. ii, 55).

karukaru, a. Staring angrily. I rere karukaru a Maui (W. ii, 58).

whakakarukaru, v.t. Stare at angrily. I whakakinikinia, i whakakarukarua, i mihi mai e waho, i riri mai e roto (M. 267).

Karu (ii), n. 1. Spongy matter enclosing the seeds of a gourd.

2. Snare. In expressions karu mahanga, a snare. karu kiekie, a snare for pigeons. I te ata po ka haere a Maui ki te mau i te karu mahanga ki runga ki te rua putanga ake o te ra … ka whanake te ra, kua mau te karu mahanga ki te kaki.

kakaru, n. Spongy matter. Kakaru moana, jellyfish.

karukaru, n. 1. Spongy matter in a gourd, or anything of similar consistency, brains, matter from a sore, clotted blood. Ka tae ano ki nga toto karukaru o Hotua (W. i, 34).

2. Blood. Ka rere, ka tarati te karukaru, ka potaea ki runga ki tona maka hei mounu (The blood ran spurting out, and he smeared it. etc.) (Tr. vii, 39).

3. Rags, tattered garments. Ka rawhia reretia te karukaru puru o tana whare (T. 13). Ka takaia ki te takapau, ki te karukaru (M. vii). This may be from a different root. pakaru.

Karuai = karuwai.

Karuāmoa, n. A variety of flax.

Karuhi, n. 1. House.

2. Base of a wall. = karihi.

Kāruhiruhi, n. Phalacrocorax varius, pied shag, cormorant. = kawau, koau.

Karumanu, n. A variety of flax.

Karupango, n. Pupil of the eye. Ano he pounamu kei nga karupango e titiwha ana (T. 159).

karu (i).

Karuparera, n. A variety of potato.

Kārupe, n. Lintel of a door.

Karupeka.——He kata ki au nei, he karupeka he peke ngarara. Another version gives karumpeke.

Kārure. 1. v.t. Twist, spin; strictly, twist two twisted strands (miro) into a cord.

2. n. Cord, twisted as above.

Kārure. 1. v.t. Scrape out the pith of a calabash.

2. n. Small calabash, vessel.

Karurupeke. ‖ karupeka.

Karuta, v.t. Throw on the hot stones on the top of a hāngī, or earth oven. Karutaina nga kowhatu.

Karuwai, karuai, kakaruwai, n. Miro australis, robin; so called from watery appearance of the eyes. = pitoitoi, toutouwai. etc.

Kata. 1. v.i. Laugh. He aha tau e kata ? (T. 199).

2. v.t. Laugh at. Ki te kata koutou i a au (T. 29). Kauaka ahau e kataina e koutou (T. 29). Hei reira ka kataa ai ahau e koutou (T. 29).

3. Of cry of a bird, etc. Ka kata te tiutiu (M. 409). Kia kata noa mai te kikitara (M. 312).

4. n. Operculum of univalve molluscs.

kākata, a. Brown, rusty coloured.

kakata, a. 1. Laughing frequently.

2. Opening in cracks, chapped. Kakata ana te whenua.

katakata. 1. a. Dried up.

2. v.t. Dry up. Kua katakatangia e te ra.

Kātae, ad. How great. Katae te kakara o te whare nei! (T. 193). Katae te roa o to kai, e Haungaroa! (T. 84).

= atae.

Kātaha, n. Agonostomus forsteri, herring. = aua.

Kātahi, conj. 1. Then. Katahi ka rewa te taua a Whakataupotiki (T. 41).

2. Now for the first time, only just. Katahi nei pea ahau ka rehea (T. 15). Ki te kata koutou i a au i te mea katahi ano au ka tomo ki roto ka mate rawa au (T. 29). In this and the following use ano is frequently added.

page 103

3. To express appreciation of any quality.

Katahi ano te toa ko koe ! (What a brave man you are !)

Kātaitai, n. 1. A sea bird.

2. Anthus novaeseelandiae, ground-lark or N.Z. pipit. = pihoihoi.

Katamu, v.t. Eat, as a child making noise with lips. Te pongi matapo hei katamu mahana (N.M. i, 2).

Kātao, n. Water. (R.) ‖ matao.

Kātara, n, 1. Sharp point, prick.

2. Part of a snare for rats.

tara (i).

3. n. Hard black wood from stem of ponga, a tree fern = katote.

4. Barb of a hook.

Katatai, n. Rallus philippensis assimilis, banded rail.

Katate, n. Larus novaehollandiae scopulinus, red-billed gull. = tarapunga, akiaki.

Katau (i). 1. a. Right hand. E rere ki te taha katau (T. 36).

2. n. Right hand or side. He kotahi na Tame-whare-rangi, e raka te maui, e raka te katau (P.).

3. l.n. The right hand or side. Tu mai koe ki katau.

= matau (ii).

Katau (ii).—— Hoki mai Tura, me te ngakau e katau atu ana (S.).

Katea. 1. a. Whitened. Ka pukai, ka katea ou wheua i te parekura i Rangiriri.

2. Scattered, separated. Koi hautea te huruhuru, koi katea haere i te ngaherehere. ‖ hautea.

3. n. Podocarpus excelsum, white pine; a tree. = kahikatea.

4. Cross pieces of wood used as ribs to strengthen the sides of a canoe.

kāteatea, a. Not close together, scattered. Kei te kateatea tonu nga kete parareka i waenga.

atea, tea.

Katekate, n. Small cape to cover the shoulders.

Katero, n. Potatoes steeped in water.

Kātete, n. Leg, the whole leg from the thigh downwards.

Kātete. 1. v.t. Lengthen by adding a piece. Ka poto te tao, ka katetetia atu kia roa ai.

2. v.i. Move forwards. Tē katete, tē aha.

3. Be securely fastened.

4. n. Piece joined to a spear to lengthen it.

5. Size. Me te kuao a te tohora nei te katete (T. 155).

6. Large pig or other animal.

Kāti. 1. v.i. Leave off, cease. Only used in the imperative. A, kāti te turituri (T. 65). E hoa ma, e oho, kati te moe (T. 13). In changing subject of conversation: Kati tena (Enough of that).

2. Be left in statu quo. Ka kāti tonu i te matau, mau ai (T. 118).

3. ad. So be it, well, enough; introducing a conclusion. Kati pea, ka hauhau koe i te anu o waho (T. 66). Kāti ra mata, kati ra mota, exclamations of surprise. ‖ mātā (iv).

whakakāti, v.t. Beg one to desist.

Kati (i). 1. v.t. Block up, obstruct, prevent, close in.

2. a. Shut, closed, of a passage. Ehara ! kua kati te whatitoka (T. 66).

3. Close up, in contact. Haere tonu mai te tai o te moana, a kati ki te pari, na te tai i arai te ara (W. iv, 108).

4. n. Barrier, boundary, pale. ‖ aukati.

5. Receptacle for scent. Taku hei tawhiri, taku kati taramea (P. 82).

Kati (ii). 1. v.t. Bite, nip.

2. n. A weapon with a notch in the edge, said to be for engaging and breaking the point of a spear. = kotiate, mere kati.

3. Trap for rats.

kākati. 1. v.t. Grip. He kakatitanga no te marama ki te kiko o te rangi.

2. Nip, squeeze. Ka oti te kakati o te kawau waha nui (P. 41).

3. Tie in bundles.

4. n. Bunble, sheaf. Kia toru kakati korari ka oti.

kakati. 1. v.t. Sting, bite. Kei katia koe e te puwerewere.

2. Eat, gnaw. He iti te mokoroa, nana i kakati te kahikatea (P. 18).

3. v.i. Be clenched, as the teeth. He mate kai te take, kua kakati moa atu nga niho (G.-8, 29).

4. a. Intense. Kakati ana te pouri.—E kakati te kohu ki te paepae o Rarotonga, me hoki katoa mai nga matua ki a au.

5. Keen, acrid, sour. He kakati te tutu nei.

6. n. A weapon. = kati (ii), 2, kotiate.

katikati. 1. v.t. Bite frequently. Te tuiau ki te katikati (M. 380).

2. Of action of the sun. Kei te katikatinga o te ra ki te kiri. ‖ ngau.

3. v.i. Champ, move the jaws as in eating.

Ka kai ratou i reira; pau ana a nga hoa, katikati tonu a Tama (T. 78).

Katiaho, n. Physalia sp., Portuguese man-of-war.

Katihi, n. Stack of fern root.

Katipō, n. 1. Latrodectus katipo; a venomous spider. Ko te rite i te tau, kai te katipo e haurangi nei (S. ii, 42).

2. Wasp.

Kātira, n. Fishing rod. ‖ matira.

Kātiramata, katiramota. ‖ kāti.

Katiraukawa, n. A variety of flax.

Katirawhe, int. An expression of impatience. Leave off, have done.

Katirehe, n. Sore throat, quinsy. ‖ katitohe.

Katirimu, n. Haplodactylus meandratus, granite trout; a sea fish. Applied particularly to an old fish. = kehe.

page 104

Katitohe, n. 1. Ulceration in the throat. Te matua o te katitohe he kea (M. 43). ‖ katirehe, tohetohe.

2. Hymen.

Katiwera, n. Badly roasted fern root.

Kato (i), kakato, v.t. Pluck, break off. Tena ka riro kei te kato kai, ki te rau pohata (M. 235).

katokato, v.t. Pluck leaf by leaf. Ka katokato i te rau pororua (P. 36). (An expression for hearing hard things said of one).

Kato (ii), a. Flowing, flood (of the tide only). E kore tatou e puta i te tai kato. (J. ix, 136). He kato taua.

kakato, v.i. Be pleasant, of taste. Ka kakato te reka ki te kaki.

katokato, n. A variety of kumara. Katahi au nei ka kai i te kumara, i te katokato.

Kātoa, n. Leptospermum scoparium, a tree.

= kahikātoa, manuka.

Katoa (i). 1. a. All, the whole; with a plural noun, every. Ka warea te whare katoa e te moe (T. 37). Te makanga atu o te maipi ki nga ngarara, ki nga mokai katoa (T. 96). He pera tonu i nga ata katoa (T. 90). Used with a verb, it often precedes the noun qualified. Ka whakatika katoa nga tangata hokowhitu ki te kimi rakau (T. 89).

2. ad. Wholly, altogether. Na reira i kainga katoatia ai e Tu-mata-uenga ona tuakana (T. 7). Ka ngaro katoa hoki nga peke matamua ki roto ki nga koro (T. 151).

Katoa (ii). a. Shrunk. E tama a Kahu, e tena pea i a koe te katoa mai na i te hau (W. v, 60).

kātoatoa, a. 1. Shrunk, contracted, tapering.

Kia kawiuwiu, kia katoatoa, pepeke te hue i waenga.—Whatua mai te aho kia kawitiwiti, kia katoatoa. ‖ hotoa.

2. Slovenly in weaving.

Katoha, kātohatoha, a. Scattered, spread abroad.

Ka katohatoha nga huruhuru manu nei.

toha.

Katohe.——

whakakatohe, v.i. Arrange the loops of snares. ‖ tohe.

Kātoitoi. 1. v.i. Give a response. Kahore ano kia katoitoi ake, kia aha.

2. n. Miro australis, robin.

3. A shrub.

Katopō, a. Inclement. He tau makato, he tau katopo, he tau matao, hau, ua.

Katore, kātoretore, a. Glimmering, dimly luminous. Te mea e katoretore mai ra, he tutaewhetu. ‖ tore (i).

Kātote, katote (i), n. 1. Hemitelia smithii, a tree-fern.

2. The hard black portions of the stem of a tree-fern. = katara.

Katote (ii). 1. a. Not fixed, displaced.

2. v.i. Quake, shake.

Katoto, n. A variety of kumara.

Kātua. 1. a. Full-grown, adult, of animals. Kihai i tino rite ki te tohora katua (T. 155).

Ka katuatia, ka tupu nga huruhuru.

2. n. Full-grown animal or bird. Frequently used of the dam as opposed to the young.

3. Stockade, or main fence of a fort, distinguished from the wita and pekerangi, which were outside, and also from the parakiri, which was inside.

4. Main portion of anything, as trunk of a tree, etc.

katuarehe, n. Cunning rascal.

Katuhituhi, n. Miro australis australis, South Island robin; a bird (Tahu.)

Kau (i), ad. 1. Alone, per se, without appendage, etc.; requiring various equivalents in translation. (a) Bare. Tu kau ana te tangata (The man was naked), (b) Empty. Ka kite atu a Raumati ki nga pa o Maketu e tu kau ana mai, kaore he tangata (T. 81). (c) Only. Ko nga patu, he patu poto kau (T. 90). I rangona kautia ake e ia ki te huhū o te patu e haere iho ana ki tona angaanga (T. 91) (All he heard was, etc.). (d) As soon as. Mutu kau ano ta ratou haka, tino katanga o Kae i kata ai (T. 37). (e) Without hindrance. Kihai i taea te korikori, hahau kau ana te patu (T. 143). (f) To no purpose. A tangi kau mai ki ana taonga, ki tana wahine (T. 71).

2. Merely intensive. Kahore kau, not at all Kahore kau he tangata kotahi i ora (W. i, 160). Pai kau hoki ki a au kia mohio ai au (W. v, 162).

Kau (ii). 1. Swim, wade. Ka kau ia, a ka u ki te kainga o Te Whatuiapiti (T. 164).

2. v.t. Swim or wade across. Ko Hinemoa, nana i kau te roto o Rotorua (T. 164).

3. Swim for. Kauia to tatou waka.

kauanga. n. 1. Ford, crossing. Haere, whakaheia, koi puta ke he ara, he kauanga ke. Kauanga-wai, a ford; but kauangāwai is the part of the leg above the ankle.

2. Act, etc., of swimming. He wiri hoki nona i te maeke, i te kauanga mai i te po i te moana o Rotorua (T. 132).

whakakau. 1. v.t. Make to swim.

2. n. Charm to aid in swimming. Koia tenei ko tona whakakau, “Paikea ariki, e whanake nei, kei te kakau, kakau, kakau, e.”

kakau, v.i. Swim, as in last example.

kaukau. 1. v.i. Bathe. Na ka haere nga tamariki ki te kaukau (T. 107).

2. v.t. Anoint the head. E kaukau ana a Maru i tona upoko.

kaukauranga, n. Bathing place.

Kau (iii), n. Stalk.

kakau, n. 1. Stalk of a plant.

2. Handle of a tool. E whiua ana te kakau o te hoe (M. 354).

3. A variety of kumara. Katahi ka utaina te kumara nei, a te kakau (T. 111).

page 105

4. Part of the constellation of Orion; also, Te Kakau a Maui. = Tautoru. Ko Te Kakau, me Kopu ma, e whakaatu ana i te awatea.

kaukau, n. Spear. ‖ rakau.

Kau (iv), n. —— Kau o te kanohi, pupil of the eye.

whakakau, v.i. 1. Come gradually into view, appear, as a canoe approaching land. Te Motu-whai-pongaponga e whakakau mai ra (M. 252).

2. Rise, of heavenly bodies. Tera Matariki whakakau ana mai (M. 214).

3. Make a hostile demonstration in advance of the main body, in hopes of engaging one of the enemy in single combat. Kia whakakau koe i te whana whatiwhati (M. 197). E whakakau ana te riri, kaore ano i riri.

whakakakau, v.t. Disclose, make known.

Katahi ano ia ka whakakakau i tana waiata.

Kau (v), n. Multitude, company. E whano ai koe ki to tini, ki to mano, ki to kau ariki (M. 258). ‖ tekau.

Kau (vi), n. Ancestor. Ko te tikanga o tenei kupu “Na ona kau i waiho”, na ona tupuna. —He korero huna na o kau.

Kauā, n. A large kind of caterpillar. Ka hinga te kaua, ka hinga te moeone, ka hinga te awhato (S. ii, 83). = kauwaha.

Kaua, ad. Not. Used with—1. The imperative. Kaua hoki e kotikotia ta tatou ika (T. 22).

2. The optative. I mea mai a Kupe ki a au kia kaua e kawea ketia te ihu o te waka i te putanga mai o te ra (T. 112).

3. In conditional clauses. Mei kaua te haere ki Moehau, kihai i wera a Te Arawa (T. 93).

Kauae, kauwae, n. 1. Jaw.

2. Chin.

3. Tattoo marks on the chin.

4. A pattern of carving. = whakakauae, pukauae.

5. Beam in a building.

6. Wing of an army.

7. Curtain of a pa or fortification.

8. Ambush.

9. Lie, deceit.

10. A term of contempt for a lazy fellow.

Kauaemua, n. Eldest brother or sister.

Kauaemuri, n. Younger branch of a family.

Kauaeraro, kauwaeraro, n. 1. Youngest-born child.

2. Lore of things terrestrial. Ka tangohia mai nga taonga o aua kete e rite ana mo te kauwaeraro (W.W. 7).

Kauaeroa, n. 1. Polyprion oxygeneios, a fish.

= hapuku.

2. Party lying in ambush, ambuscade. = kauae, 8.

Kauaerua, n. Cross pieces of wood lashed across the tines of an eel spear.

Kauaerunga, kauwaerunga, n. Lore of things celestial. Ka tino oti rawa te kauwaerunga me ona take katoa te whakahoro ki nga tamaroa (W.W. 6).

Kauaetea, n. A species of eel; when full-grown it is called whakaau.

Kauahi, n. A piece of wood upon which another piece, which was pointed, was rubbed to procure fire. = kauti. ‖ kau (iii).

Kauaka, ad. 1. Used with an imperative, not.

Kauaka te korero e komuhua ki te tara whare (M. 287).

2. Without a verb, do not, don't. Ka mea atu a Tane-mahuta, “Kauaka” (T. 3).

Kauamo, n. 1. Litter, bed arranged between two poles, to carry a sick person on. ‖ amo.

2. Pole of a ladder.

3. Flint-lock gun. (mod.)

Kauanu, 1. a. Cold, draughty (applied to a house).

2. n. Catarrh, feverish cold.

kauanuanu. 1. a. Awe-inspiring.

2. n. Deference, respect.

Kauanga (i), n. The star Canopus. = Autahi.

Kauanga (ii). ‖ kau (ii).

Kauangaroa, n. The outer sections of a kaharoa (seine net).

Kauangāwai, n. The part of the leg immediately above the ankle. ‖ kau (ii).

Kauapa, v.t. Make into heaps.

Kauati, n. 1. The piece of wood laid on the ground and rubbed with another to produce fire. Werohia atu te kauati ki te whenua, haere tonu atu te whakarui i te kaunati; kua tu (Pi. 135, 4). = kauahi, kauoti.

2. fig. Chief, man of importance.

Kāuaua, n. 1. Falco novaeseelandiae, bush hawk.

= karearea.

2. Ridge of a hill. (R.).

Kauawhi, 1. v.i. Approach, be near. Ko to tinana te kauawhi nei (M. 167).

2. v.t. Embrace, cling to. = awhi.

Kauawhi (ii), n. Third month of the Maori year.

kauāwhiawhi. 1. v.i. Approach, embrace. Kihai aku turi i kauawhiawhi mai (S. 16). Katahi ka mahana, ka kauawhiawhi mai te mahana (W. W. 19).

2. a. Cosy, snug (applied to a house).

kauāwhīwhiwhi, v.t. Approximate, resemble. ‖ awhi.

Kauehu, a. Turbid, muddy. He moana kauehu. ‖ ehu.

Kauere. 1. n. Vitex lucens, a tree. Ka takaia, ka kawea, ka whakairia ki runga ki te kauere (J. xx, 18). = puriri.

2. A small plant, and a species of seaweed, both used for scenting oils.

3. A variety of taro.

4. a. Crumpled, shrivelled. He kauere te tupu o te mara.

5. n. Stretch of broken water, rip. Ka moe tokaroa, ka wata kauere te uri o Makawe (S.). He tohe ki kauere. He roma ngaru te kauere.

page 106

Kaueti = kauati, kauahi, n. A piece of wood laid on the ground and rubbed with another piece, which was pointed, to produce fire. I reira e takoto ana te kaueti, i whakakitea ai te ahi (Tr. vii, 32).

Kauhanga, kauwhanga, n. 1. Open space, interval. Wherawherahia te kauhanga nui, te kauhanga roa a Marama (M. 108). Whakamau te titiro ki te apaapa tapu, ki te kauhanga nui kia haematatia (M. 347).

2. Passage down the centre of a house when tapu.

3. In the expression kauhanga riri, battlefield; also a form of tuāhu.

kauhanganui, n. Open space through a house.

Kauhangāmoa, n. A highly prized variety of flax.

Kauhangaroa, n. 1. Lax-leaved sub-variety of tihore (Phormium tenax).

2. Name of a rite performed before battle.

Kauhau (i) = kauwhau.

Kauhau (ii).—— Ehara te whenua he kauhau makamaka, ehara te whenua he rārā makere (S. 107). Haere ra, e kui, i te ara kauhau i te ara hinga noa, i te ara ki te reinga (S. ii, 28).

Kauhauora, kauhoura, n. A charm to secure safety.

Kauheke. 1. n. Chaplet, fillet for the head (Tahu).

2. Elder. E te hoa whakamaunga kanohi, whakamaunga kupu a nga kauheke kua riro atu i runga i te au heke i Tahekeroa (Kah.). ‖ koroheke.

Kāuhi, v.t. Cover. Me kauhi ranei koe ki te huruhuru kākāpo pu mai o te tonga (M. 329). ‖ uhi.

Kauhimu = kohimu, v.i. Gossip.

Kauhoa (i). 1. n. Litter on which a person is carried.

2. v.t. Carry on a litter.

Kauhoa (ii), v.t. Order or arrange for a war party.

Kauhoe. 1. v.i. Swim. E kore ranei au e whiti ki te kauhoe ? (T. 132). ‖ kau (ii).

2. n. Crew of a canoe. Ka whawha iho nga ringa o te kauhoe, a ka karanga ake ratou, “Taumaha rukuruku ia !” (W. ii, 23). Used also of the individual paddler. Ka mate te nuinga o nga kauhoe (W. iii, 20). ‖ kau (v).

kauhoehoe, v.i. Swim. Nawai ra, a ka rewa nga waewae, kua kauhoehoe (T. 120).

Kauhoro, v.t. Scrape, rub with anything rough. I kauhorotia a Hoani e te rakau.

Kauhou = kauwhau, n. Line of ancestry. Ka hirihiria ki te kauhou o Houmaitawhiti (T. 127). He kauhou ariki na o tupuna (M. 281).

Kauhouora = kauhauora.

Kauhua, kauhuahua, n. Stringboard or horizontal support for the floor of a canoe. E nui haere ake ana te wai, kua eke kei nga kauhua o te waka te wai.

Kauhure, n. A pointed piece of wood for rubbing on another (kauahi) to produce fire. = kaureure, kohure, kaunati.

Kauhuri. 1. v.i. Turn bottom upwards.

2. v.i. Swing on a pivot, as a door.

3. v.t. Dig, turn over the soil.

Kaui. 1 v.t. Lace, put a cord through interstices. Katahi ka whitia e te iwi ra te kahararo, ka pokia te kaharunga, kauitia ana ki nga harakeke, kua oti ra te titoretore, te karakia hoki e Uenuku.

2. Thread articles on a string or thin stick. He mea kaui ki te hitau.

3. n. String of articles, number of things through which a string or stick has been passed. Ka titiro atu te ope ra ki te tangata whenua e amo ana i te kaui tuna, e waha ana i te rautao, i te wahie.

4. Cord or stick on which articles are strung.

Kauika. 1. n. Heap. ‖ kau (v), ika.

2. School of whales, etc. Ka kite nga tangata o Te Mahia i te kauika pakake e haere ana i waho.

3. v.i. Lie in a heap.

4. v.t. Lay in a heap. Kauikatia o riwai.

Kauiti = Kuiti. I whea koa ia, e whae, ka whaki ake ki te kauititanga? (S.).

Kāuka = kouka, n. Cordyline australis, a tree.

Kaukau. ‖ kau (ii), (iii).

Kaukauranga. ‖ kau (ii).

Kāuki. 1. n. Ridge of a hill.

2. v.i. Lie in a heap. E kauki mai ra te kai i te rua.

Kauko, n. Side border of a cloak.

Kaumahaki, n. 1. Brace, buttress.

2. Temporary supports during construction for the horizontal battens in the roof of a house. ‖ J. v, 149.

Kaumātua. 1. n. Adult.

2. Old man or woman. “He tira kaumatua, tena te haere na” e ki ana ko Pararaki. (A proverb for anything slow and sure.)

3. v.i. Grow up, become adult. A ka tupu, ka kaumatua, ka noho i a Tane hei wahine mahana (Tr. vii, 34).

Kaumingomingo, a. In a state of confusion or disorder. Ka aputia nga kararehe, ka kaumingomingo noa iho.

Kaumoana, n. Mariner, one of crew of a canoe. He ika tuata tetahi i tunua ma nga kaumoana. ‖ kau (v).

Kaunaroa, n. Body of a canoe without the haumi, etc.

Kaunati = kaunoti, n. A pointed piece of wood which was rubbed upon another to produce fire. Werohia atu te kauati ki te whenua haere tonu atu te whakarui i te kaunati; kua tu (Pi. 135, 4).

page 107

Kauneke, v.i. Move forward. Kia marama au te titiro ki uta ra, ki te waka tuku mai i te ao rere mai, e kauneke ake ana te tara ki Haumapu (S.). E rere e te ao, kauneke ana te haere. ‖ neke.

Kaunenehu, a. Dusky. Ka kaunenehu nei te pouri, ka tae mai matou. ‖ nehu.

Kaunoni, v.i. Writhe. I konei ano e kaunoni ana taua ngarara nei! ‖ kononi, panoni, tanoni, noni.

Kaunoti, n. 1. A pointed piece of wood which was rubbed briskly upon another to procure fire. I te kapukapu, i te kaunoti (M. 351). I te mea ka hi nga whetu o te ata ka mau a Whatiuaroa ki te kaunoti tapu, ka hikaia te ahi. = kaunati. ‖ kaurimarima.

2. The main part of the hull of a canoe, to which the rauawa were attached.

Kaunuku. 1. n. Large splitting wedge of hardwood; used after an opening has been made with a smaller one. He pipi te tuatahi, he kaunuku te tuarua (P.).

2. Centre of an army when formed for a rush.

3. v.i. Move steadily. Tu ana te moana ka kaunuku haere (M. 208). = nuku.

Kāunga, n. 1. Hermit crab.

2. Half-burnt stick, faggot.

Kaunga. 1. a. Smelling offensive. Whare kaunga, cooking shed. ‖ haunga.

2. n. A kumara shoot which will not grow when planted.

Kaungaroa, n. Long side fence of a fort.

Kaungaunga, n. Act of nagging. Ka mau tonu to kaungaunga ki au (Po.). ‖ unga unga.

Kauopeope, v.t. Gather together. I te kauopeopenga o te poumua i te Wairoa (M. 402).

ope.

Kauoro, v.t. Grind by rubbing. I kite atu ahau e kauoro ana i te heitiki. ‖ oro, kuoro.

Kauoroi, v.t. scrape, rub.

Kauoti = kauati, n. The piece of wood which was laid on the ground and rubbed with another (kaunati) to produce fire.

Kaupae, n. 1. Step, or support for the foot in an ara tauteka, or ladder.

2. Form of horse or trestle used in raising a heavy ridge-pole. = amorangi. (Kah.).

3. Something connected with a canoe sail, probably a horizontal pole, or brace. Waiho te kaupae o to tatou ra i konei. (Kah.).

4. v.t. Lay in heaps. ‖ pae.

Kaupane, n. 1. Head. ‖ pane.

2. Upper end. Tapahia iho ko tenei kaupane o te rakau.

3. A figure in dancing.

Kaupani = kopani, v.t. Cover, shut off. Ko te kapua e kaupani haere ana ki runga i te ra hei arai. ‖ pani (iii).

Kaupapa. 1. n. Level surface, floor, stage, platform, layer. Kokirikiri noa nga ika ki runga ki nga whata, ki runga ki nga kaupapa (Tr. vii, 53). Ka rite te kaupapa (floor) o te rua ki te kaupapa (surface) o te awa. He kaupapa haro, a clean sweep.

2. Raft. Ka mahia te kaupapa raupo … a ka hoea taua kaupapa ki te au o te awa punga ai (W. v, 68).

3. Groundwork to which feathers were attached in making a cloak.

4. Fleet of canoes.

5. Medium for intercourse with an atua or wairua. Na koutou, na nga pu, na nga tohunga, na nga kaupapa (T. 98). Ka puta te wairua ki te kaupapa, ka hui nga tangata ki te whakarongo ki taua atua.—Puta purehurehu mai te putanga mai ki ahau, ki tou kaupapa. ‖ waka.

6. Sticks used in the niu rite of divination. Huri kaupapa, practise divination. Kia huri kaupapa i te whakataringa a Heretewera koe, e Whare (M. 214). Kaupapa tahuri, evil omen. Kei whakarerea, kei kaupapa tahuri (M. 176). Kaupapa whiti, misfortune, Ki te kore e homai nga pukapuka, he kaupapa whiti, ara ka tahuri mai nga tapu ki a koutou. (Kah.).

7. Original of a song, as opposed to a parody or later adaptation.

8. Trail, track.

9. Gauge for meshes of a net.

10. In the expression kaupapa pakūwhā, present given at a marriage by the bridegroom to the bride's father. He kaupapa pakuwha taku patu no te tamahine a Taiwhanga.—Kei hea nga kaupapa o te pakuwha?

11. a. Even, in length, etc., not used of persons.

papa (i).

12. n. Plan, scheme, proposal.

Kaupapare. ‖ kaupare.

Kaupāpari, a. Spread about, scattered, dispersed. E noho kaupapari ana aua tangata kei waho noa atu i te pa. ‖ kaupaparu.

Kaupāparu, a. Flat-roofed. ‖ kaupapari.

Kaupararī, a. Spread out, in open order (of an army), dispersed. ‖ kaupapari.

Kauparapara, kaupararā, n. A fish, similar to nguture.

Kaupare, kaupapare, v.t. Turn in a different direction, avert. Ka hoea waitia, ka kaupapare ake (S. 62). ‖ kopare.

Kaupārerarera, n. Plantago spathulata, plantain, a plant. = parerarera.

Kaupe, a. Loose, swinging. He whata kaupe, ara he whata tarewa i waho i te tinana o te rakau. ‖ taupe.

Kaupēhi, v.t. Suppress, keep down, repress. He mana tona hei kaupehi i nga tututanga o te puehu (K.M. 3, 63, 3). Kaore, e te iwi, e kaupehitia iho (M. 410). ‖ pehi.

page 108

Kaupeka, n. 1. Branch, stick. = peka. Kaupeka o te tau, summer. Iwi kaupeka, applied to limbs with poor muscular development. Engari he iwi kaupeka te tupu o te tangata.

2. Offering to an atua. Tautititia hei kaupeka mo Haumia (M. 8). = koropā.

3. Lunar month, generic name. Koia tenei nga kaupeka o te tau. Ka tau ki te kaupeka o Taperewai.

4. Foot loop used by tree climbers; footrest, step of a ladder or a digging stick.

5. A toy or game. Na, ka tae e mahi, he ku, he pakura, he to … he porotiti, he kaupeka.

6. a. Spread open, as the mouth of a basket. Ko te kete he mea kaupeka ki te rakau kia tuwhera tonu ai (Kah.).

kaupekapeka, n. Branch. Mo te rakau kahore he manga, ara he kaupekapeka (J. ii, 60). Kore kaupekapeka, a term applied to a childless person.

Kaupoki, v.t. 1. Cover over.

2. Invert.

taupoki.

Kaurahi, a. Large. Awhi mai, e te tau, te kaura-hirahinga (S. 108). = rahi.

Kauraho, n. Pudenda muliebria.

Kauraka = kauaka, ad. 1. Used with an imperative, not. Kauraka ra nge au, hei rorerautia (M. 113).

2. Without a verb, do not, don't. Ka ki atu nga tuakana, “Kauraka hoki” (Tr. vii, 39).

Kauranga, n. ‖ kau (ii).

Kaurapa. 1. a Having broad lateral projections, as the bases of some forest trees.

2. Unable to swim.

3. n. Cramp in the legs.

4. Stock of a musket. (mod.) Ka whati te kaurapa o te pu (Ar.).

whakakaurapa, v.t. Put out of action. Whakakaurapaana hoki matou.

Kaurehe. 1. a. Stunted, puny. = rehe.

2. n. Monster. Ko te kaurehe tenei e huna nei i te tangata.

3. Sphenodon punctatum. = tuatara.

4. A term of derision.

Kaurehu, kaurerehu, a. Dim, dusky, gloomy. Me tutaki ki te motumotu raurakau hei whakahoki mai i te ahuru i a au e kaurehu nei. ‖ rehu.

Kaurera, a. High.

whakakaurera, v.t. Elevate, raise. E mea ana au, e Piri, kia whakakaurera au i a au, e (M. 258).

Kaurerehu. ‖ kaurehu.

Kaurerewa.——Kia taua te kaurerewa (P. 36).

Translated by Sir G. Grey, Let us go in skirmishing order.

Kāureure, n. = kauhure, kauureure, kaurimarima, kaikohure. ‖ kauati.

Kauri, n. 1. Agathis australis, a forest tree.

2. fig. Canoe. Haere ra, e pa, i nga tai whakarewa kauri ki te uru (M. 125).

3. Resin from the tree; when fresh, used as chewing gum. Puritia to kauri hei o matenga mou (P.). Kauri tawhiti, a bituminous substance found on the beach also so used. = mimiha.

4. Soot from burnt kauri gum or resinous wood, used for tattooing; also ngarahu kauri. Me te anuhe tawatawa nga mahi a te kauri, nga uhi matarau a Uetonga (T. 30). He aha te ngarahu ? He ngarahu kauri (M. 224). He kiri wai-kauri, a well tattooed skin.

5. Hence tattooing. Katahi ano ka kitea te kauri.

6. Stone weapon. (Tahu.).

Kauriki, kaurikiriki, a. Small, little. Titiro rawa atu e whakakauriki atu ana i te paewai o te rangi. = ririki.

Kaurimarima, n. A pointed piece of wood, rubbed briskly on another to procure fire. = kaunati.

Kaurori, v.t. 1. Totter, stagger, move to and fro. Kua kore e pai te hikoi o ana waewae, kua kaurori noa iho, kua kuia.—Ka whanatu te pona nei, ka kaurori (S.). ‖ hirori, hurori.

2. v.i. Swing, turn on a pivot, as a door. = kauhuri.

Kāuru = kouru, n. 1. Head of a tree, river, or stream. Ka tuaina ano e ia, ka hinga ki raro, ka tapahia ano te kauru (T. 55).

2. Edible stem of ti-para (Cordyline). Kia kinakia au, kinakia ki nga kauru o Paneto (S.).

Kauruki, n. Smoke, haze. ‖ koruki.

kaurukiruki, a. Smoky, dusky. I te ata, i te mea e kaurukiruki tonu ana te pouri.

Kauruku = kauruki, a. Indistinct, slightly shaded with colour. Pono ano ra taku rangi tutanga i te hina kauruku.

Kāuta, n. Cooking shed. Ka mate koe i te paoa, kahore he kauta.

Kautahanga. 1. a. Empty. Ka haere kautahanga tenei pouaka.

2. v.t. Empty, shed. Kia tikina mai aku toto, aku tahe, aku parapara, kia kautahangatia (T. 58).

Kautāhoe, v.i. and v.t. Swim, swim across. Na konei i kautahoetia ai e ia taua moana (T. 164). = kauhoe. ‖ kau (ii).

Kautaka, v.i. Wilt, wither up.

Kautakoa, n. Male sea-lion, Arctocephalus hooked. The female is called kake.

Kautangatanga, a. Moving briskly. A hea te kautangatanga ai taua? ‖ tatanga.

Kautara, n. Sonchus asper, rough sow thistle.

Kautarere, n. Swing, Ka meatia te aka hai kautarere (Po.).

Kautau, v.i. Anoint. Ko te hinu hakari he puku mango … ka maoa te ate i roto i te puku mango … ka rewa te hinu, ka whakaheke ki roto i te taha, hei hinu kautau. ‖ kaukau, kau (ii).

page 109

Kautawa, n. 1. Tributaries of a river. Me ona hapu o puau o Whanganui tae noa atu ki te kopounga o Whanganui me ona kautawa.

2. Runners of a gourd plant. = kawai, kawei, kiwai.

3. Form of gallows from which food was suspended.

Kauteatea, a. Coming at intervals. He ua kauteatea. ‖ katea (ii).

Kautere, v.i. 1. Go or travel in a body. Ma te rahi Ati Awa, e kautere mai ra (M. 17). He kauterenga nui na koutou nga taumata i Te Horo (M. 125).

2. Float about freely. E kautere noa iho ana hoki i roto i te aopouri (W.W. 19).

tere, kau (v).

Kautete, n. 1. A wooden handle for holding flints for cutting. Matā kautete, a weapon of sharp flakes of flint lashed firmly to a wooden handle.

2. A piece of wood used in tying up a dog, to prevent him from gnawing the rope.

Kāuto. 1. n. A variety of kumara.

2. v.t. Rub, press, knead. Kia kautoia o papa.

Kautona, n. Wart. He kautona kei tetahi taringa o tana poaka. = tona.

Kautoro.——

whakakautoro, v.i. Reach out. Whakakaupeka mai ai, whakakautoro mai ai (Kah. haka).

Kautorohī = kaitorohī, v.i. Appear suddenly. E taro nei te moenga kaore hoki te mea e kautorohi mai (S.) Tenei ano koe te kautorohi nei kia whiti rere ake (M. 250). Nou te wairua e kautorohi ki ahau (S. ii, 13).

Kautowhai, n. A variety of kumara.

Kautū, v.i. Wade. Tenei taku tira wahine te kautu mai nei (M. 336). ‖ kau (ii).

Kautuku (i), n. Botaurus poeciloptilus, bittern.

= matuku. Tapuae kautuku, a pattern or method of interlacing the strips of flax in the lining of a house.

Kautu. 1. n. A star name.

2. Hue kautu. A gourd shaped like a carafe (Po.).

Kautuku (ii), v.t. Let out, pay out, as a rope.

tuku.

Kaututu, v.t. Draw in, contract (netting).

Kauureure = kāureure.

Kauwae = kauae.

Kauwaeraro = kauaeraro.

Kauwaerunga = kauaerunga.

Kauwaha = kauā.

Kauwaka, n. Human medium of an atua, or spirit. He tohunga a Uhia, ko ia hoki te kauwaka o Te Rehu-o-tainui. = waka, kaupapa.

Kauwati = kauati. Ka wahia mai te kauwati, ka homai ki a Tinirau (W. ii, 135).

Kauweti = kaueti. ‖ kauati.

Kauwhanga, n. 1. Limb of a tree.

2. Birds in general; a very ancient term.

3. = kauhanga.

Kauwharangi, a. Parched, dry.

Kauwhata. 1. v.i. Recite old legends or genealogies. Ki te po wananga, ki te po kauwhata. —E ora ana ra nga koromatua hei kauwhata i te riri (M. xcix).

2. n. Stage or frame for fish, etc.

3. Human medium of an atua, or spirit. E moe ra, Hinetapora, i tau moe roa ka oho ki runga ra, ka kauwhatatia ra te kauwhata o te atua.—Te kauwhata o te atua, hoatu mairangatia, ki te mairanga o te atua, kia ora ai tatau (S.). = kaupapa, kauwaka, waka.

Kauwhatu = kowhatu.

Kauwhau, kauhau. 1. v.i. and v.t. Recite, proclaim, declare aloud, old legends, genealogies, etc. Kauwhautia mai te kauwhau o te kino i pu ai te riri (M. 42). A raua korero e kauhau nei mo Rangi raua ko Papa (W. i, 157).

2. n. Anything so recited.

3. Line of ancestry.

Kauwheke, n. Forebear, ancestor. He whakaaturanga tenei naku i nga mahi a oku kauwheke, he mea heke iho i o ratou na whakati-puranga. ‖ kauheke.

Kauwhera. n. An outward twitching of a limb, regarded as an omen (Po.).

Kauwhiti, n. 1. A contrivance like a Spanish windlass, for turning over heavy logs. = tuwhiti.

2. Part missed out. Ko te kauwhiti i toe o taku mahinga. (The piece of my clearing that I did not finish.)

Kauwhitiwhiti, n. Grasshopper. = mowhitiwhiti.

Kawa, n. Small bed in a garden.

Kawa (i). 1. a. Unpleasant to the taste, bitter, sour. E kawa ana toku ki a koe, tena te tangata mana e whakareka (P.).

2. Not relishing food. Na Hotunui au i ngare mai ki tetehi ika mana, he waha kawa nona (T. 141).

3. Charmed; protected by the ceremonies of kawa. Ko taku peke, he peke kawa, e kore e ora te tangata. He tangata rakau kawa, a warrior of prowess.

4. n. Macropiper excelsum, a shrub.

5. A sprig of any tree, or sometimes a small sapling pulled up by the roots, used in certain ceremonies. He kawa kokomuka, he kawa aria.—Ko te kawa o Korokino, koia te rakau totara e tu i te pa (W. v, 12). Ta i te kawa, remove the tapu from a house, canoe, etc., by a ceremony involving the use of a sprig as above.

6. A class of karakia, or ceremonies in connection with a new house or canoe, the birth of a child, a battle, etc. Ko Puhi he kawa mo te riri, he kawa tapu; ko Hangaroa he kawa mo te riri, engari he kawa noa.— Kotahi te kawa moana i u mai ai a Te Arawa page 110 ki uta nei.—“E Ngatoro, haere mai ki runga ki toku waka ki te whai ake i te kawa o te waka nei” (T. 70). Tenei te kawa ora ka totoro kei ahau (M. 303).

Note.—In reciting, the first syllable is sometimes lengthened: Kāwa te angiangi pu (J. v, 152).

7. v.t. Perform thekawa ceremony. Ka kawaina nei te kawa (W. ii, 153).

8. Effect, etc., with accompanying kawa ceremonies. Kia kawaia e ia te ingoa o to waka.

9. Open a new house, etc. Ka huihui Ngati Porou ki te kawanga o to ratou whare.

kakawa. 1. a. Harsh. Aha rawa te hau e kakawa ki te kiri?

2. n. Perspiration.

3. v.i. Perspire.

kawakawa. 1. n. Macropiper excelsum, a shrub. = kawa, 4.

2. A variety of kumara; also kawakawa tawhiti.

3. Blechnum fluviatile, a fern. = kiwakiwa, kiwikiwi.

4. A dark variety of greenstone. He aha te tohu o te taringa, he kawakawa ? (P. 12).

5. a. Wearied with, tired of anything.

Kawa (ii), n. 1. Heap. Me he kawa kamaka.

2. Reef of rocks. Kei te toka tu ki waho, te kawa i a Aitu, te kawa i a Maru (M. 83).

3. Channel, passage between rocks or shoals.

kawakawa, n. Channel, depression.

Kawa (iii), n. Heir, remnant of a tribe. E kore e tupu te kawa tangata ki te ao marama (M. 37). Kia taria atu te kawa haere mai (M. 104).

kawai.

Kawa (iv) = kawe, v.t. Clutch, grasp.

Kāwai (i) = kawei, n. 1. Shoot or branch of a gourd or other creeping plant. I tupu ki hea te kawai o te hue ? (M.M. 194).

2. Pedigree, lineage. Takina ou kawai, kia mohiotia ai ou tupuna.—E kimi ana i nga kawai i toro ki tawhiti (Of a man looking up relatives at a distance) (P. 4).

3. Tentaculae of cuttlefish.

4. Loops or handles of a kete, or Maori basket.

5. Strand (in plaiting).

6. Breeze. Te kawai muri whenua, te kawai tutere (Sh. T. 184).

Kāwai (ii), n. Flock. He kawai parera.

kāwaiwai, n. Brood of ducklings when they first take to the water. Ka whanau nga kuao o te parera, ka haere ki te wai kau ai, ka kiia i kona te ingoa he kawaiwai.

Note.—These two words seem to apply only to parera, whio, and weweia.

Kawainga, n. Harbinger, precursor, particularly of indications of the dawn. Ka hapai nga kawainga o te ata. ‖ kawai (i).

Kawaka (i), n. Libocedrus plumosa, N.Z. cedar. = kaikawaka.

Kawaka (ii), n. The furrow dividing separate plantings in a field.

Kawakawa. ‖ kawa.

Kawarangi, n. A mode of platting, sometimes used in ornamental borders of cloaks. Ko te tau o tana patu o ta Tara-ao he tau kawarangi (W. iv, 181).

Kawari, n. Cominella adspersa, a univalve mollusc.

Kawariki, kākawariki, n. 1. A plant growing in swamps; ? Ranunculus sp. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. ‖ raoriki.

2. Cyanoramphus novaezelandiae, parakeet. Ka tere ra te pokai kawariki ki te uru (M. 171). = kakariki.

3. Naultinus elegans and N. grayi, green lizards. = kakariki.

4. A term sometimes applied to children.

5. Coprosma australis, the plant and fruit (with Tuhoe only).

Kawaru, n. Gale. Te tungia te kawaru ra, ko te hau tonga ka haramai ra (S. 132).

Kawata, v.i. Glisten, shine, gleam. ‖ kowata.

Kawata-taiepa, n. Fence. ‖ tuwatawata.

Kāwatawata. 1. a. Yearning. Ka tae te kawatawata aroha i a au ki taku tamaiti.

2. Gentle, of the wind. Kawatawata marire te putanga mai o te hau.

3. n. Breeze. He kawatawata tata moana te koangiangi (J. xx, 17).

Kawatau, v.i. Speak frequently of one's intentions or expectations.

Kawatere, n. n. Cyanoramphus novaezelandiae, parakeet. Te tangi mai a te manu nei, a te kawatere (M. 172). = kakariki.

Kāwau, n. A red variety of kumara.

Kawau (i), koau, n. Cormorant, shag, of which several varieties are distinguished: kawau tuawhenua and kawau pu, Phalacrocorax carbo, black shag; kawau paka, P. melanoleucos, little pied shag; kawau pateketeke and kawau tikitiki, Stictocarbo punctatus punctatus, spotted shag; kawau tui, P. sulcirostris, little black shag; kawau tieke, P. melanoleucos, little pied shag. E kore te kawau e neke i tona tumu tu (P.). E noho ana te tangata nei me te kawau pu te ahua (T. 138). Kawau pu, fig., chief. Kawau moe roa, a term applied to eel pots, bird snares, and such nets as are allowed to remain in the water. Au mahi e te kawau moe roa (P.). Kawau maro, a movement in a war dance or in attack; advance in column. Katahi ka rere nga matua, ka haere ra i runga i te koau maro.—He kura takai puni, he kawau maro (M. 277).

Kawau (ii), n. Handle of kaheru, shaft of a spear.

Kāwāwā, n. Palings of a fence.

page 111

Kawe. 1. v.t. Carry, convey, bring. Katahi te tangata ra ka kawea ki te wai e tona papa, ka tohia (T. 17). E pari e te tai, hei kawe i ahau (M. 16). Kawe motu, forcible abduction of a woman; an ancient marriage custom. Kawe kē, divert, change.I kawea ketia e ia tona ingoa ko Ihungarupaea (T. 31). Kaua hoki e kawea ketia te ihu o te waka i te putanga mai o te ra (T. 112). Kawe a riri, warfare, battle. Ka marama koutou te haere ki te kawe a riri (M. 153). The passive form, kawea, is sometimes used in the sense of situated, located. Ko te kainga punanga … ka kawea ki Takapaurangi.

2. Go to fetch. E ta, kawea atu tetehi wai moku (T. 168).

3. Induce, influence, attract. He kawenga na te humarietanga o Te Whatuiapiti (T. 164).

4. v.i. Show determination, persevere, persist. Te whawhaitanga i whawhai ai, na ka kawe tetehi, ka kawe tetehi (T. 166). Ka kawe nei a Tinirau ki te rapu utu mo tana tamaiti (T. 38).

5. n. Handle, as of a basket. Whiri kawe, a flax plat of three strands.

6. Straps by which a bundle is carried on the back. Tuia te kawe, ta ranga te kawe, ko te kawe o te haere (P., Sh.T 198).

7. Spiral tatooing on the cheek.

kawenga, n. Burden. Ka haere ki te kainga, me tana kawenga kereru (Tr. vii, 37).

kawekawe. 1. n. Tentaculae of a cuttlefish. E haere mai ana hoki nga kawekawe o te taniwha, e pehi ana i te waka ki raro (T. 110).

2. Tendrils of a creeper.

3. Strands of a belt or girdle.

4. Fringe on a mat, etc.

5. v.t. Influence, affect. Kia hoe waka mai te marea, he kawekawenga na te mamae (M. 41).

Kaweau, kawekaweau, n. 1. Sphenodon punctatus. A ka mau a Kahungunu i te kaweau i roto i te ipu, he whakawehi i nga iwi tukino mai: he nui te wehi o te iwi Maori i tena mea i te tuatara. = tuatara.

2. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo. = koekoeau.

Kāwei = kawai, n. 1. Line of descent. Ko te nuinga o nga iwi i tenei motu he uri no enei tangata, no te kawei o Te Heketanga-rangi (J. ii, 225).

2. Shoot of a creeper or gourd.

Kaweka. 1. n. Ridge of a hill. Ko te tama a kaweka, pudenda muliebria.

2. Indirect line of descent.

3. a. Long, tall. Kaweka ana te tangata nei; me te kahika !

4. Idling. Kei nga kainga e kaweka haere ana.

kāwekaweka, a. 1. Long, tall. He rakau kawekaweka.

2. Rambling, digressing. Aua e kawekaweka te korero.

Kawekawea = koekoea, n. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo. Kahore te kawekawea i mohio ki te haerenga mai o te wharauroa (W. iv, 15).

Kawekaweau = kaweau.

Kawemotu = kawe motu. ‖ kawe.

Kawenga. ‖ kawe.

Kawerapa, n. Sling or cords for carrying a load on the back. ‖ kawe.

Kāweru. 1. n. Bait for crayfish.

2. v.t. Bait, or furnish with bait. Kawerutia nga taruke.

Kāwetoweto, v.i. Diminish gradually in size, taper. ‖ weto.

Kawikawi, n. Haplodactylus meandratus, granite trout. = kehe, katirimu.

Kawiri, v.t. Twist. Ka kawiritia e Tama nga makawe ra.

kāwiriwiri, n. Strand of a rope, etc.

Kawiti. 1. v.i. Taper, dwindle. Kawititanga o te ringaringa, wrist.

2. n. The hook of bone or wood attached to a piece of paua shell for catching kahawai. Te kawiti o te paua, ko Maire-hua-kai (M. 322).

kāwitiwiti, a. 1. Tapering, narrowing. Whatua mai te aho kia kawitiwiti, kia katoatoa, mo te oti wawe, e hine.

2. Slovenly in weaving.

Kawiu. 1. v.i. Be shrunk. Katahi ka kawiu te ringaringa.

2. n. Scalp of enemy kept for use in some incantations. Sometimes the term was applied to poles decorated with flax leaves and tufts of human hair.

Kawhaki, kahaki, v.t. 1. Remove by force, carry off. Kawhakina a Ngatoro raua ko tana wahine (T. 70). Ko te kaika whaki i a Paoa i mua (T. 202).

2. Drive, of a storm. Katahi ka puta tetahi hau nui, ka kawhakina nga waka nei ki te moana tere haere ai (J. iii, 99).

3. Draw out by stratagem. Kawhakina; mana tonu e whai. ‖ manukawhaki.

Kāwhatuwhatu, n. The pattern piece, or first piece woven by a learner. ‖ whatu.

Kāwhewhe = kuwhewhe, a. Crumpled.

Kāwhia, n. A fish.

Kāwhiu, n. Basket used in collecting paua, etc.

(i) 1. a. Different, other, of non-identity. He whare ke to matou ko ou matua (T. 97). Ka heke atu he whenua ke (T. 68).

2. Different, of another kind. Pu ana a waho, ke ana a roto (P.). When repeated it contrasts two sets of conditions: ke…ke, of one sort, and of another sort. He kai ke i te ngaronga atu o to raua taina, he kai ke i tenei ra (T. 97).

3. Strange, extraordinary. Ha ! he po ke hoki tenei, ina hoki te roa (T. 13). E mea page 112 ma, haere mai ki te matakitaki; he ahua ke ano tenei no te koroheke nei (T. 52).

4. ad. Otherwise. Kia mahia ketia te mea na.

5. In or to a different place, in a different direction. Kei Taranaki ke ratou e noho ana.—Me haere ke atu au (T. 10). Kaua e kawea ketia te ihu o te waka i te putanga mai o te ra (T. 112).

6. At a different time, beforehand or afterwards. Ko nga taura ano, kua whiria ketia ra hoki, he rangi ke atu (T. 157).

7. Contrariwise, otherwise than one expected. Kaore, ko Tainui ke tona waka ka rere mai nei (M. ix). Kihai i mau ki te waha, i mau ke ki te hiku (T. 117). Ko Tutamure ke i haere mai, he mate hoki a Te Toare.

8. For another purpose. Hua noa he ope patu tangata, kaore he whano ke (T. 158).

9. In a different character or appearance. Puta kē or rere kē (which are sometimes written as one word), altered, different. ‖ puta, rere. Kawe kē, change, alter. ‖ kawe.

kēkē, a In a different line. Matua keke, uncle, aunt. Tamaiti keke, nephew, niece. Ka noho tetahi tamaiti keke a Whiro i te wahine i a Harakiraki (W. ii, 8).

(ii), v.i. Produce a sharp abrupt sound, crack, snap, scream as a hawk, etc. He kahu ka ke i te waru, kei te matuku e hu ana i te repo (S.).

kekē, v.i. Creak.

kēkē. 1. v.i. Quack, as a duck. Keke kau ana te parera (S.).

2. n. Armpit. Ka kowhera te uira i roto i nga keke o Tawhaki (T. 53).

Kēa. 1. a. False. He korero tahora tena korero, he kēā.

2. n. Lie.

Kea (i), keha, n. Nestor notabilis, mountain parrot, probably so called from its screech.

keakea. 1. v.i. Quack, as a duck. Ko te hoa, rere ana ki roto ki te wai, keakea mai ai, he parera.

2. a. Deafened. Kati ra te tangi, turituri noa koe, keakea ana au, maioro rawa koe i aku taringa.—He hanga porearea, keakea ana te taringa.

Kea (ii), keha, n. 1. Mucous discharge from the nose, etc. Te matua o te katitohe, he kea (M. 43).

2. Semen.

3. Offspring.

4. Suppurating sore. Te kea e puku nei i te kaki o te tangata (S.).

Keha. 1. n. Flea.

2. Brassica campestris, turnip. (mod.).

3. Mountain parrot = kea (i).

4. Ulcer, sore. = kea (ii).

5. Semen. = kea (ii).

6. Thigh (M. 191).

7. a. Pale, dim, whitish. Hina keha, the moon.

8. v.i. Reel, stagger. Me he porangi au e keha ana.

kehakeha, n. 1. Offensive odour.

2. — Ka rangona te kaka e kehakeha ana i roto i te puta rakau

Kehakai, n. Leaf of the flax. (R.)

Kehe (i), n. 1. Haplodactylus meandratus, granite trout.

2. A large variety of the edible orchid para, also called para kehe. ‖ para (ii).

Kehe (ii), n. An odd number in counting. Ka kehe te mea kotahi, ka patua. ‖ taukehe.

Kehi, kekehi, v.t. Defame, speak ill of.

Keho (i), keo, n. 1. Peak of a hill, etc., top. Ma wai e whakahore te keho i Rangitoto (M. 242).

2. Frost, ice. Kia ao ake te ra, he tio, he keho, he hauhunga (M.M. 24).

3. White earth.

kekeho, v.i. Gaze, look forth. Tenei hoki au te kekeho atu nei ki runga o Awarua (S.).

kehokeho. 1. n. Hill top. Haereere tonu i te koraha i roto i nga kehokeho.

2. ad. Clearly; used as an intensive to mārama. Ka ringitia te hinu, marama kehokeho te moana (T. 60).

Keho (ii). 1. v.i. Break wind. Kua keho to tou.

2. n. Pudenda muliebria.

3. Cry of a pukeko or pakura. Kai hea te pakura e keho mai nei (Po.).

Kehu, a. 1. Brown, reddish. ‖ urukehu, makehu.

2. Giddy.

kehukehu, v.t. = keukeu. Kaore ano ra i kehukehua mai, he whatiwhati taua ko Patari-o-te-rangi.

Kēhua, n. Ghost, spirit—a modern word. Ma wai e haere taua ana i te wehi o te kehua? (W. v, 12).

Kei (i), conj. 1. That not, lest. Kia ata tangi tatou, kei rongo mai aku hoa i patu i a au nei (T. 97).

2. Not (in command or request). Kia manawanui; kei kainga ake i muri i a au (T. 22).

Kei (ii), prep. present. 1. At, on, in (of place). He tangata kei te kāinga, he kawenga ano tana; ko te kawenga kei runga kei tou whare e takoto ana, ko ia kei tou nohoanga e noho ana (There is someone at your dwelling, she has a bundle; the bundle is lying on your house, and she is sitting in your seat) (T. 85). Te wheke tere mai kei te moana (M. 283).

2. In (of time). He parekura kei te ata (T. 200).

3. With, in possession of. Kei a au a Raumati (I have Raumati) (T. 102). Kei raro tenei kainga, kei a Te Rarawa (T. 178). Koia kei a koe (It is as you say).

page 113

4. In the act of. Kei te tunu kai mana (T. 95).

5. With an adjective or neuter verb, to denote present state, character, quality, etc. Kei te ora ano au (T. 65). Ka mea, “Kei te moe” (T. 202). Kei te porangitia koe (T. 122). Kei te pai (That is satisfactory), a form of assent.

6. Like, as. Ko ona niho, kei te koi matā (T.28). Kaore te whakama, kei te ahi e tahu (M. 293). He mano te Patupaiarehe, kei te tarakihi (T. 181).

7. To; after verbs of motion. Heoi ka puta (te tupua ra) kei waho o tona rua (T. 150). Tuaia te manga o Waio, ka hinga kei te whenua (M. 243).

Kei (iii), n. Stern of a canoe, etc. Maranga to te ihu, to waenga me to te kei (T. 70).

Kei (iv) = koi, conj. Whilst. Taku taokete, e puta ki waho, taua ka riri kei awatea (T. 92).

Keiā = kaiā. 1. v.t. Steal.

2. n. Thief. Me he keia ka mau rawa ra te ringa (M. cviii).

Keiwhā, conj. 1. Before. Kia hohoro te whariki i te whare, keiwha puta mai te manuhiri.— Tenei po kurua mai, keiwha kowatawata te ra (T. 179).

2. Whilst. Kia taria nga kai nei, keiwha noho nga tangata.

Keka (i). 1. a. Mentally deranged.

2. Beside oneself with grief.

3. n. Dirge, lament. He keka na Koro-panga mo ana tamariki (M. 84).

Keka (ii), n. Auricularia auricula-judea, edible fungus of commerce. He keka piri ki te hinahina; he kai na Mangumangu; he kekakeka a ! (S.). = hakeka, hakeke, keka-keka, and taringa o Tiakiwai.

kekakeka. 1. n. A filamentous green water plant found in stagnant pools.

2. a. Mouldy. ‖ puruhekaheka.

Keka (iii), n. 1. Barb of a fish-hook.

2. Wedge for tightening lashings of a toki, etc.

Kēkē, kekē. ‖ .

Keke, a. Obstinate, stubborn.

whakakeke. 1. v.t. Persist in. Kati ra te whakakeke noa i te pakanga (M. 88).

2. v.i. Refrain from speaking, sulk, Whakakeke ana a Kahungunu, koi korikori, koi aha, takoto iho ana me te mea e moe ana.

kēkeke. 1. v.t. Hold firmly, embrace. Nekeneke mai ki taku tauaro, kikini ai, aha, kekeke noa, kekeke noa (M. 266). ‖ pakeke.

2. n. Auricularia auricula-judea, an edible fungus. = keka, hakeke.

Kekekeke, v.i. 1. Make a confused noise. Kekekeke noa, whakarongo ana mai i waho (Pi. 175, 1).

2. Chatter, as the teeth with cold. Kekekeke kau nga kauwae.

Kēkēao. 1. n. Dark cloud. Na te kekeao i ngaro ai te marama.

2. a. Overcast. Kua kekeao hoki te rangi nei.

pōkē, pokeao.

Kekehi. ‖ kehi.

Kekeno. ‖ keno.

Kekereao = kareao, n. Rhipogonum scandens, supplejack.

Kēkerematua, n. Male of bell-bird (Anthornis melanura).

Kēkerengū = kēkereu, n. Platyzosteria novae-seelandiae, black wood-bug or stink-roach. I utaina mai ki taua waka he weri, he whe, he weta, he kekerengu (W. ii, 172).

Kēkerepō = kerepo.

Kēkereū, = kekerengu, n.

Kēkerewai. ‖ kerewai.

Kekeri. ‖ keri.

Kekero. ‖ kero.

Kēkētoi, n. A term applied to the kākā parrot when so fat that it cannot fly from the ground.

Kēketuwai, n. A moss-like plant growing in fresh water. Ka haere te tohunga matatuhi ki te tiki rimurimu keketuwai hei ara mo tana atua.

Kekeu. ‖ keu.

Kēkēwai. 1. n. Paranephrops planifrons, fresh-water crayfish = kewai.

2. n. Austrolestes colensonis, the slender blue-bodied dragonfly. = kapowai.

Keko, a. Squinting. He kanohi keko.

whakakeko, v.i. Look obliquely along anything. Titiro whakakeko, look askance. Whakakeko pu, take aim. Ki, whakaata koe, e, Totara-i-ahua, ki te pu whakakeko (M. 10).

Kemo = kimo, v.i. Wink, close eyes.

kemokemo, v.i. Wink, blink.

Kena, n. A dried kahika tree, past fruiting.

Kenakena, n. Pomum adami, the prominence at the front of the neck. I aha ki to kaki? Ehara tena, mo te kenakena tena nohoanga (W. i, 140). ‖ tenga.

whakakenakena, v.i. Applied to a bird making its feathers stand out. Mehemea ka kitea taua manu e whakakenakena ana, ara ka tutu katoa nga huruhuru. ‖ Mng. kenakena, a wide skirt of stiff material; Mar. kekena, ruffled.

Kene, n. Mud, mire. Kua poke toku i te kene. ‖ kenepuru.

Kenekene = kerekere, intensive ad. used with pouri. Torona te ringa ki te awa pouri kenekene (M.M. 130). In the same song M. 131 reads kerekere. ‖ keneuri.

Kenehuru, a. Dark, of human hair or skin.

Kenepuru, n. Fresh alluvial deposit, silt. ‖ kene.

Keneuri, a. Intensely dark. ‖ kenekene.

page 114

Keno = kengo, n. Night, underworld. Te hunga mate atu ki te keno (M. 242).

kekeno. 1. v.i. Look, look about.

2. n. Arctocephalus hookeri, sea-lion; and A. forsteri, seal. Kapi katoa te wahi i noho ai te iwi i te kekeno (W. ii, 127).

3. fig. Chief. Na to tamahine ka pai i takina mai ai tenei kekeno ki konei (P. 74).

kenokeno, a. Stinking, offensive. Kenokeno ana te haunga.

Kenu, a. Flat (of the nose), flat-nosed.

Kengo. 1. n. Night.

2. Large dark-fleshedkumara.

3. v.i. Become dark, set (of the sun). Ka kengo te ra.

kengokengo, a. Pitch dark.

Keo = keho. 1. n. Peak or pointed summit.

2. Frost. Kia ao ake te ra, he tio, he keo, he hauhunga (M. 292).

3. v.i. Squint.

4. Screech, as a bird.

whakakeo, a. Rising to a peak. Kei te ngaru whakakeo e tere i Taupo (S.).

keokeo, a. Peaked, pointed. Me haere ra te puke keokeo.

keokeonga, n. Peak of a hill, etc. Ka eke whakauaua ki te keokeonga o te maunga (T. 80.).

Keorangi, n. Nestor notabilis, mountain parrot. = kea, kia.

Kepa, n. Thumb cord attached to a weapon.

Kerakera. 1. a. Foul, offensive, nauseous. Kerakera ana te haunga.

2. Nauseated. Ka mahi koe e te waha kua kerakera (P. 38). Ahi kerakera, a ceremonial fire for purifying purposes.

3. n. Anything rotten and putrid, filth. Ka horoa anei kerakera ki te wai.

Kērangi, n. Circus approximans, harrier hawk. = kahu. ‖ (ii).

Kere (i), intensive ad. Quite. Used with words of breaking. Poro kere, whati kere, motu kere. I mangungu kere to wheua.

kerekere. 1. intesnvie ad. used with pouri. Torona te ringa ki Maketu ki te awa pouri kerekere (M. 131).

2. a. Dark. Ki te huanga kerekere, ko Kaihau (W. v, 4).

Kere (ii), v.i. Drift, float. ‖ tere.

Kere (iii), n. Clay, earth; apparently used only in compound words. ‖ Fu., To. kele; Sa. 'ele. Kerematua, stiff clay. Kerengeo, lump of earth. Kerepei, clod, lump of earth;peipei. Kerepeti, clay worked and pressed, as in the wall of a rua-kai. Kerepuru, earth sodden with water; = kenepuru. Keretā, keretū, heavy clay. Kia tae ki te kereta, ki te oneone whero. Kerewhenua, yellow clay.

Kerehunga, n. Fluff, down, nap = perehunga.

Kerekerematātu, n. Male of bell-bird (Anthornis melanura).

Kerekerewai. ‖ kerewai.

Keremutu, v.t. Cut short, end abruptly. ‖ kere (i).

Kerengeo, kerepei, kerepeti. ‖ kere (iii).

Kerepeti, n. — Mokowhiti atu ai a Hau, noho ana mai roto i te kerepeti o te whare. Probably the fore part, or interior, of a hut.

Kerepinepine = karapinepine, v.i. Gather together, assemble.

Kerepo, kēkerepo. 1. a. Blind. Kekerepo ana te kanohi.

2. n. A grotesque human figure in carving.

Kerepuru. ‖ kere (iii).

Kererū, n. Hemiphaga novaeseelandiae, wood pigeon. Ka haere nga tuakana ki te ta kereru (Tr. vii, 37). = kuku, kukupa. Kaka kereru, a variety of kākā parrot.

Kereta. ‖ kere (iii).

Keretao = karetao, korotao, n. A grotesque figure with arms moved by a string, a toy.

Kereteki, n. Outer fence of a fort.

Keretewha, a. Dark in colour; applied to the dark-blue potato, and sometimes to dark-skinned persons.

Keretū, (i), n. Thwart of a canoe.

Keretū (ii). ‖ kere (iii).

Kereū, v.i. Shake, quiver.

Kerewai, kēkerewai, n. Pyronota festiva, a small green bettle. = reporepowai.

kēkerewai, kerekerewai. 1. a. Numb. Ka kekerewai toku waewae (My foot is asleep).

2. n. Numbness.

Kerewhenua. ‖ kere (iii).

Keri = kari. 1. v.t. Dig. Ka keria te rua haeroa (T. 86).

2. Dig up, scratch out of the ground. Ka kitea e ia te totara, ka keria (T. 90). Ki te keri mataitai mau (M. 78).

3. v.i. Rush along violently, as the wind. Hau titiparerarera, keria te tupairangi (Sh.T. 134).

keria, n. The cry of the torea, a sign of peace: “Keria, keria !” (“Dig, dig !”—i.e., Cultivate your lands).

kekeri, v.i. Fight, quarrel.

kerikeri. 1. v.t. Dig up repeatedly. Hei ora mona ki tona whenua, kerikeri pipi atu ai (As a slave for him at his home to dig up cockles) (M. 84).

2. a. Rushing violently. I nga wa e pupuhi kerikeri ai nga hau o te tonga (W. ii, 82).

Kero. 1. v.i. Blink the eyes, wink.

2. a. Dead.

3. Maimed. He ringa kero.

kekero, v.i. Die, disappear. Ka horomia nga waka o Potoru, ka riro ko Rangi-totohu, totohu tonu atu; ka riro ko Rangi-kekero, kekero tonu atu; ka riro ko Te Ririno, riro tonu atu, kaore i hoki ake.

whakakekero, v.i. Look out at the corners of the eyes.

kerokero, v.i. Wink frequently. Kerokero atuau tonu nga kanohi.

Kēroa, n. Mosquito. = waeroa.

page 115

Kete, n. 1. Basket made of strips of flax, etc. E toru tekau o nga kete tawatawa (T. 143).

2. Belly of a net. Kete pahao, kete tihao, shrimp net.

3. A parbuckle of plaited supplejack, about 1 ft. wide and 20 ft. long, passed under a log in order to roll it along the ground.

4. fig. Womb. Ka ruru ki te kete ra (M. 165).

5. A form of incantation in which a kete was used. Ka hoatu i te oranga mo ratou, ko te kete, ko te ahi, ko te taumata.—Ka rangā te kete: “Rangaranga ra taku kete,” etc. (T. 88). The same use appears in Uvea. Kete pure, a basket used by the tohunga in the ceremonies above.

kekete = kete, 3. Ki te whakamaunga kekete, kekete mai te kekete (S. 115).

Ketekete. 1. v.i. Express surprise, etc., by clicking the tongue on the palate. Tangi ketekete ana te tangi a Te Kura (M. 326).

2. Chatter, as a bird. Ketekete ana te kaka.

3. n. Disappointment. Kei kai i te ketekete (M. 230).

Keto, a. 1. Extinguished. Ka keto te ahi (W. ii, 98).

2. Infested with maggots. Kua ketoa ta tatou kai.

ketoketo, n. 1. Sick person.

2. Maggot.

Ketu. 1. v.t. Remove earth, etc., by pushing or digging with a blunt instrument. Kihai i hukea te umu, engari he mea ketu i te tapa. Used also of pigs rooting. Kua ketua taku mara e te poaka.

2. fig. Clear away darkness. E taea e au te po ka ketua (M. 23).

3. v.i. Begin to ebb. Ka ketu te mata o te tai.

4. n. Small paddle-shaped implement for weeding.

keketu, v.i. Ebb. E pari, e te tai, hohoro koia te keketu mai.

ketuketu, v.t. 1. Scratch up. He pitoitoi ketuketu para rau rakau (M. 244).

2. Move leaves, etc., in looking for anything. Tikina taku heru tuki, kei raro i te pihanga, kei roto e titi ana, kia ata ketuketu rawa, kia kite ai koe (J. ii, 221).

Keu. 1. v.t. Move. Used of pulling the trigger of a gun. Keua te pu.

2. v.i. Move. Kei te keu ki te tonga o Ruawahia, kia marama ai te titiro.

3. Roll, rumble, as thunder. Ka keu te whatitiri.

4. Trigger of a gun.

whakakekeu, v.t. Disturb. Te tuiau ki te katikati, te whakakekeu moe i a au (M. 380).

keukeu, v.i. Move oneself. Takoto tonu te turoro nei, kahore e keukeu.

whakakeukeu, v.t. Shake, disturb.

Keuea, v. pass. (apparently connected with keu, as heuea with heu; the forms heuenga and keuenga are also found). Be moved. Keuea mai te pu mai, te weu mai, te keuenga mai (Ika, 84).

keuenga, n. Shaking, movement. Ko nga keuenga, ko nga takanga, ko nga koringa (T. 112).

Kewa (i), kewakewa, a. Extinguished. Kua kewa te ahi.—Kia kewa ko te kauri whenua (W.M. ix, 11).

whakakewa, v.i. Wink; close the eye as an indication of disbelief.

Kewa (ii), n. 1. Balaena australis, right whale. I haere a Kae ma runga i te tuara o te kewa.

2. A skin disease. = kirimoho.

Kēwai, kēkēwai, n. Paranephrops planifrons, fresh-water crayfish.

Kewha, a. Unsettled, irresolute. E kewha haere ra i runga maunga.

Ki (i), a. Full. Ka ki nga ipu i nga koko (T. 33). Used of the tide. Anga atu ana ki te tai ki (M. 296).

whakakī, v.t. Fill. E pari, e te tai, whakaki ki te awa (M. 31).

kikī, a. 1. Crowded.

2. Confined, strait.

whakakikī, v.t. 1. Tighten, grasp.

2. Fill. Ka hewa ano ra te whakakikītanga i te kapu o te ringa (M. 264). Te roro piro o Tahatikitiki whakakikī ake taku poho (M. 300).

whakakīkī, v.t. Instigate, persuade, prompt. Katahi ia ka haere ki te whakakiki i tona iwi kia tikina mai taua iwi tutu nei kia whakangaromia (T. 118).

Kīii (ii). 1. v.t. Say. Ka ki mai tera, “Kei te ata tonu” (T. 90). E ki is used as an int. expressing surprise. E ki, te rarata !

2. Tell. I ki mai ai kia hohoro atu (T. 89). Na wai koe i ki, hei tua i a Tane ki raro ki te whenua? (T. 56).

3. Tell of, mention. Ka tae ki te awa i kiia mai ra e Kupe (T. 113).

4. Call, designate. Ko ta Hakawau patu he paraoa; he wheua no te paraoa, koia i kiia ai he paraoa (T. 163). E tata ana ki te mate koia i kiia ai he tangata e haere ake ana (P. 103).

5. Consider anything to be. Nana i ahu mai, ka kiia he tangata (T. 17).

6. Think, imagine. Ka tae a Kae ki nga paua, ka whakapiria ki nga kanohi, kia ki atu ai nga wahine ra kei te oho ia (T. 37).

7. v.i. Speak, utter a word. Ka ui atu ano te ruruhi ki a ia kihai rawa ia i kī atu ki a ia (T. 165). E ui ki te poupou o te whare; kaore te kī mai te wahat (S. 19).

8. n. Saying, word. Koia tenei tana ki, “Heoi ano ta te tangata,” etc. (P. 103). He tao rakau e taea te karo; he tao ki e kore e taea (P.).

page 116

9. Charm, incantation. Ki tao, such a charm recited over a spear before battle.

kīnga, kīanga, n. Act of speaking, saying. Ko te kianga iho, “E ka ko te ahi” (M. 31). Te kiinga atu a Tane ki a Rehua (Tr. vii, 35).

kīkī, v.i. Speak. A, kahore hoki i kiki mai te katoa (J. ii, 222). I kiki ai te kikitara o te tarakihi i te waru (S.).

(iii), ad. Very. Used generally in exclamations. Turituri ki!

Ki (i), prep. 1. To—(a) Of place. Ka eke a mua ki Tikitikimaurea (T. 202). (b) Of a person. Kia nui to karanga ki a au (T. 168). (c) After verbs of motion, desire, etc. E haere atu ana ahau ki te whakataki i taku kotiro (T. 49). E hiahia ana ahau ki te haere.

2. Into. Ka whiua atu ia ki te wai (T. 111).

3. On to, upon. Ko te waka whakairo nei kua paea ki te akau (Pi. 133, 11).

4. Towards, at. E haere koe, ka titiro atu ki te putanga mai o te ra (T. 110).

5. Against, at, with (indicating opposition). Ka tango mahara ia, ka whawhai mai ki ona tuakana (T. 12). Te makanga atu o te maipi ki nga ngarara, ki nga mokai katoa, kua mate (T. 96). Ka haurangi te wahine nei, ka riri ki tona teina (T. 139). Te whakangungu rakau ki nga tara a whai o Araite-uru (P. 90).

6. For, in quest of. Na Hotunui au i ngare mai ki te ngohi mana (T. 141).

7. Concerning, of, respecting. Ka koa hoki nga tama a Paoa ki a ia (T. 199). Ka korero mai a Hotunui ki te kino o tona iwi e noho nei ia. (T. 141). He whakapaenga ki te rua kumara na ona hoa (T. 136).

8. In consequence of. E tika ana tou pouri ki taku korero (T. 141).

9. By means of, with (of instrument). Ka kitea ki nga rapuae o nga wae rakau o Tama (M. liv). Tapahia ki te toki (T. 64).

10. At, with, on, in. Ka noho a Tuau ki te kei (T. 111). He aha ra (tatou) te moe tahi ai ki a ia ? (T. 11). E hoe koe, na, e rua ki roto, e rua ki waho (T. 111). Ka mutu ki te wai, kei uta (T. 86).

11. According to. Ki tana whakaaro hoki, he wahine pai ia (T. 139).

12. In the opinion of. Ki a Tangaroa, me tomo te pa: ki a Rangitu, me tuki ata (T. 90).

13. In the event of, if. Ki te kata koutou i a au … ka mate rawa ahau (T. 29). So, ki te mea, if, i.e., if the event should happen (implying simply uncertainty). ‖ mehemea.

14. Indicating occupation, employment, etc. Ka taona nga kai ma te mahi; ko Maia ki te kawe.—Warea ki te kai (T. 64).

15. Simply transitive, connecting the verb with its object. Ka tango tetehi ki te maipi, me tetehi; ka tango ano a Hatupatu ki te maipi (T. 97).

16. To introduce an explanatory clause. Tena ka riro ki te kato kai, ki te rau pohata (M. 235). Tikina atu tetahi kete, ki te kete nui, ki te kete hou.

Ki' (ii) (poetical) = kia, conj. E ua ana ki' paki (P.). Nau mai, e waka, ki' tarorea koe ki Rakatuwhenua (M. 85).

Kia (i), ad. or conj. 1. To introduce a proposition. Kia ata haere tatou (Let us go slowly) (T. 150).

2. To denote wish, purpose, or effect. That, to. Katahi ka haere kia kite i te kainga o te tangata whenua (T. 79). Katahi ia ka mahara kia tango maminga ia i taua kāinga (T. 79). He aha i waiho ai te manuhiri kia karanga ana? (Why did you leave the guest to keep on calling ?) (T. 168).

3. When the word with which it is used is followed by ai it denotes an ulterior purpose. In order that. Me whakarite rawa nga hoe kia rite rawa, kia tangatanga ai tatou te puta ki waho (T. 169).

4. To mark the relation between the subject and some future time or event. Kia rua nga po ki muri nei ka ara ai te marama (T. 54). Kia ahiahi ka puta ake ai? (Will he come up in the evening ?) (T. 54).

5. Sometimes it may be rendered by until. Kaua e kotikotia ta tatou ika; engari waiho … a kia tae atu au ki te tohunga (T. 22). Sometimes by when. Taihoa tatou e haere ki reira; hei te ngahuru, kia rupeke te kai ki te hapoko, kia takakau (T. 189).

6. In instituting a comparison, Kia penei te korahi o to tatou takotoranga (The place where we lay was as large as this).

7. In negative sentences, after kahore, kore, or hore, generally answering to the use of kua in the corresponding affirmative sentence. Kahore kia po rua.—Kahore matou i tapoko ki te ngahere, kore kia iti, kore kia rahi.—Kahore ano te manuhiri kia kai.— Kahore hoki kia kaneke te hoe i runga i te mokihi (Tr. vii, 51). Kahore kia kitea e au (Tr. vii, 46).

8. In exclamations of surprise. Kia nui! (How large!)

Kia (ii), n. Calabash. = kiaka.

Kia (iii), n. An onomatopoetic name of Nestor notabilis, the mountain parrot. = kea.

Kiaka, n. Calabash. E tere tonu ana ia i runga i nga kiaka (T. 132).

Kiano, ad. Not yet (only in past time). Kiano i ata mutu noa te karakia a nga tohunga (T. 91). Kei puta wawe te taniwha ki te whare rangaranga kiano nga kai o aua kono i pau (W. v, 68).

Kiato (i), n. Thwart of a canoe. Ka herea ki te kiato o te waka, mau ai (T. 71).

Kiato (ii). 1. a. Compact, in small compass. Kia kiato ! keep close !hiato.

page 117

2. Assembled; applied to tohunga and atua in ancient karakia. Koi te kopinga nui a enei nga atua kiato (T. 87). Ko te kete na nga tohunga kiato (T. 89).

3. n. Receptacle for holding certain sacred things. Kia mau to ringa ki te kiato, ki te kiato nui, ki te kiato roa ki te kiato take tahi (K.).

4. Hue kiato. A form of gourd used as a water vessel.

whakakiato, v.i. Keep close together.

Whakakiato tonu te iwi e tu ake nei.

Kiatoka. ‖ toka.

Kiatu.—— Mate kiatu, death by violence. Tena koe te kanohi o to tatou matua, o to tatou teina i te mate aitu, i te mate kiatu.

Kiekie, n. Freycinetia banksii, a climbing plant.

Kiha, kihakiha, v.i. Pant, gasp. Tu ana te kiha a tou tangata.—He atua kihakiha, te take o tena ingoa ka puta ia i te waha o tena waka, kihakiha noa iho, kaore e aro i a taua.

Kihai, kihei, ad. Not; only in past time with i. Kihai ano i taro kua mate (T. 160).

Kihau, n. Sprit, spreader of sail of a canoe. Pounga waihoe ki waho ki te moana whakakiia i te kihau, e i, whakatere marire ki roto Whekenui (M. 335). Ka pa te kihau ki te ra tukupu.

Kihekihe = kihakiha, v.i. Gasp. Kihekihe noa te manawa (Gasp for breath).

Kihei. ‖ kihai.

Kihi (i). 1. a. Indistinct (of sound), barely audible. Taringa i whakarongo kihi te pu ka tangi (S.). Reo kihi, an unintelligible language.

2. n. Murmur of the sea. Kia whakaakotia ki te kihi maitai (M. 274).

kikihi. 1. v.i. Rustle, make a faint sound. Ka rangona e matou ki te kikihi o nga waewae.

3. Murmur, blow gently (of the wind).

4. n. Melampsalta cingulata, and M. muta. Kia tangi noa mai te kikihi pounamu.

kihikihi, n. Cicada, tree-locust. Kihikihi wawa, Melampsalta cingulata;kihikihi kai, Melampsalta muta, the smaller species, which was mashed into a paste, and used as an article of diet. Mehemea ka tae ki te waru, ka piri taua iwi, te kihikihi, ki to ratou tupuna ki a Tane.—He kihikihi tara ki te waru (P.). = kihikihitara, kikihitara, kikitara, tarakihi, tatarakihi. ‖ kokihi (ii).

Kihi (ii), v.t. 1. Cut off, destroy completely. Katahi au ka kihia.

2. Strip, of branches, etc. A rewa ki runga ra ko te rakau a Manaia, ko kihia, ko rakea, he ururangi, he tamatamata rangi (M. xcvii). Kei te kihi au, e Tu, kei te rake au, e Tu, kei te tamore au, e Tu (M. 255).

Kihihi, n. Pittosporum crassifolium (= karo) and P. eugenioides (= tarata), trees.

Kihirua, v.i. Change the mind.

Kihukihu, n. Fringe, thrums of a cloak. Ko nga kahu whero, he mea kihukihu etahi (M.M. 119). ‖ hikuhiku.

Kīkī, kikī. ‖ (ii).

Kiki, a. Silenced by argument.

kīkiki. 1. n. Idiot, fool.

2. a. Mad.

kikikiki, v.i. Stutter.

Kikihi. ‖ kihi (i).

Kīkihitara = kihikihi, n. Cicada, tree-locust. ‖ kihi (i).

Kikimo. ‖ kimo.

Kikimutu, n. Acanthisitta chloris, the rifleman; a bird. = kikirimutu, tititi pounamu, pihipihi, piripiri, toke-piripiri, moutuutu, momoutu, momotawai, toirua.

Kikini. ‖ kini.

Kikino. ‖ kino.

Kīkīporo, n. Two pieces of wood, of which one, a flat slab about 12 in. by 3 in., is pressed against the cheek and is beaten by the other to accompany a song.

Kikipounamu, n. Caedicia simplex, green cricket, an insect. Kia kata noa mai te kikitara, kotikotipa, e, kohurehure, kikipounamu, e tangi ana ki tona whenua (M. 312).

Kikira. ‖ kira.

Kikiri. ‖ kiri.

Kikirimutu = kikimutu.

Kikiroki, n. Ornamental ridges on the handleknob of a mere.

Kīkītara = kihikihi, n. 1. Cicada, tree-locust. Kia kata noa mai te kikitara (M. 312).

kihi (i).

2. The cry of the Cicada. He ruru tana kai, e, ko te kai ra tena i kiki ai te kikitara o te tarakihi i te waru (S.).

Kikite. ‖ kite.

Kikitori, n. Petroica toitoi, white-breasted tomtit, North Island tomtit.

Kikiwa. ‖ kiwa.

Kikiwhara, n. The name of a karakia. Hekeheke iho i runga i o ara, ko Te Kikiwhara te ara o Ngatoro (J. iii, 168). Ko te ara tenei o Te Arawa i heke ai ki te Waha-o-te-Parata, ki roto i te karakia kikiwhara.—Ka whara a Te Arawa, ka pakaru i tera ara i Te Kikiwhara.

Kiko, kikokiko, n. 1. Flesh. Generally used in the plural. He wha tawhara ki uta, he kiko tamure ki tai (P.). Tu ana nga kohi anake, ka horo nga kiko (M. 281).

2. Body. Kei reira tarewa ai to kiko whakairo (M. 148).

3. Kernel of a nut.

4. Head of a weapon or tool.

5. Pudenda muliebria.

6. Person. He kiko whakarawaka (A lazy fellow).

7. In the expression kiko o te rangi = kikorangi, deep-blue sky.

page 118

whakakiko. 1. n. Patch on a canoe, let in like a plug.

2. a. Feigned. Ka po ka moe whakakiko a Maui (Tr. xii, 37).

kikokiko, n. 1. Malevolent demons, causing sickness. = atua kikokiko.

2. A luminous appearance, ? comet, regarded as the aria of such atua.

whakakikokiko, a. Feigned. Ka moe whakakikokiko a Maui (W. ii, 66).

Kikoha, a. Sharp, sharp-pointed. Taku ahi tutata, taku mata kikoha: taku ahi mamao, taku mata kiporo (P.).

Kikohunga, n. Gangrene, proud flesh.

Kikoika.——

whakakikoika, v.i. Feign. Nau mai e hine, ka moe taua, kia whakakikoika ake te kamo (S.). ‖ whakakikokiko.

Kikopuku, n. 1. Part of the arm between the shoulder and the elbow.

2. Warrior, brave man.

Kikorangi, n. Blue sky. ‖ kiko.

Kīkōrea, a. Slipping, as a knot. = titorea.

whakakikorea, v.t. Make a slip-knot.

Kikorua, a. 1. Twofold, double.

2. Having descent through more than one line of ancestry.

Kikowhiti, n. Forearm.

Kimi (i), n. Calabash.

Kimi (ii), v.t. Seek, look for. Kua ngaro ia; kimi kau te wahine ra (T. 96).

kimikimi, v.t. Seek. Kimikimi noa ana, rapurapu noa ana (M. 360).

Kimo, v.i. Wink.

kikimo, v.i. Keep the eyes firmly closed.

kimokimo. 1. v.i. Wink frequently.

2. n. A variety of potato.

Kina, n. 1. Evechinus, sea-urchin, sea-egg. Kina ariki, a variety with very long spikes; kina korako, a small variety of same.

2. A globular calabash.

3. fig. Stomach distended with food.

kinakina, n. An inferior variety of taro.

Kinaianei, ad. To the present time. Mana tonu taua tuku tae noa kinaianei. ‖ aianei.

Kinaki. 1. n. Relish, food which is eaten along with other food. Kua paoitia hoki he aruhe hei kinaki (T. 94).

2. v.t. Eat one kind of food with another. Kinakitia o kapana ki te ika.

kīnakinaki, a. 1. Alternating. Me noho kinakinaki ratou me o matou tangata ki te kai.

2. Applied to a person whose parents are of unequal rank.

Kinawhia, a. An illness accompanied with cold shiverings. ‖ kunawhea.

Kini, kikini. 1. v.t. Nip, pinch. Nahau ra te kikini i manuka ai au (M. 47, where it indicates amorous advance). Kia kotia te kiri, kinitanga maikuku (M. 228).

2. Pinch off. Kinitia mai tetahi wahi o te torori na ki a au.

3. a. Acrid, pungent.

whakakini, whakakikini, v.i. and v.t. 1. Pinch or scratch lightly to attract attention. Hei whakakikini noa, i, ara hei whakararaku (S. 123).

2. Blink, wink significantly, as a secret sign. Hei whakakikini noa iara, hei whakakohukihuki noa, hei whakakoraparapa i te kanohi (M. 146). He korero maminga nana; i whakakini mai hoki ona kanohi, moku kia nohopuku.

kinikini. 1. v.t. Pinch off. Kinikinitia ana e ia nga kiri o taua rakau (W. iii, 79).

2. n. A kilt like a piupiu, made of strips of flax, each strip having alternate portions dressed and the rest left to curl up.

Kino (pl. sometimes kikino). 1. a. Evil, bad. Ko nga mea kikino, nga aitua, no te po era mea kino (M. lxxxi). When used with ka or kua, corrupted, damaged. Kua kino te kura o te taiaha me te awe (Pi. 126, 2).

2. Ill-looking, ugly, ill-dressed; the converse of pai. E kino ana ahau, engari me heru, me tiatia ki te raukura, me kakahu, ka pai ai (M. vii). He kakahu pai o etahi, he kakahu kino to Paoa (T. 193). “He kino na te auripo,” mo te rangatira, otiia he tangata kino, tona kanohi (P. 107).

3. Badly behaved. Ko te take i whakaparahako ai taua wahine, he kikino no te tangata (T. 141). He tutua, e kino ana te kai (T. 190).

4. n. Ill will. Ka korero mai a Hotunui ki te kino o tona iwi e noho nei ia (T. 141). A tupu ana tenei take kino ma nga iwi katoa (T. 161).

5. v.t. Dislike, hate. E kore oti koe e kinongia, ina penatia tau mahi ?

6. Ill-treat. E hoa ma, me kino tatou ki a ia (T. 135).

7. ad. With ill usage. I haere noa atu nga herehere, ehara i te mea i toia kinotia e te pakeha.

8. Precipitately, hurriedly. E mua ata haere, e muri tata kino (P.). He popotai numanga kino (P. 25). No te motunga i te mahanga i whiwhiu kino ai (M. 164).

whakakino, whakakinokino, v.t. 1. Pronounce bad, treat with contempt.

2. Disguise, disfigure, debase. He rangatira te tangata na e whakakino ana i a ia (T. 190). Ka whakakinokino i a ia, na kua penei me te koroheke nei te ahua (T. 50).

Kiokio, n. 1. The moon on the twenty-sixth day.

2. Blechnum capense, a fern. Ka mahia e ratou te kakaho, te karetu, te kiokio, ka kawea, ka tataitia ki a Rangi. Kiokiorangi, a variety of kumara. Kiokio-tara-māro, a plant; ‖ taramaro. Kiokio-tupari, a plant.

page 119

3. Cordyline australis, palm lily. Ka whakahinga noa koe i a Tanemahuta ki nga uru kiokio (M. 289).

4. fig. Lines in tattooing. Paopaoa iho, e Toko, nga rakau kei te kanohi, nga kiokio kei taku rae (S.).

Kiore, n. 1. Rat, mouse. He nanakia aha to te kiore nanakia ? (T. 199). He ata marama, e kore ai e mau te kiore (P.). Kiore tuapuku, a variety of rat; also called hamua.

2. Hippocampus abdominalis, seahorse. Also kiore moana, kiore waitai. Te aio e kauia e te kiore (P.).

3. A pattern in carving. Kiri kiore, fine, close weaving.

4. Scout. Usually travelled in pairs before the vanguard, or toro. Ko nga toro o mua kia whai kiore, kia tokorua ki mua hei tirotiro haere … auaka aua kiore e haere tahi (Po.).

Kioriki, n. Ixobrychus novaeseelandiae, little bittern. = kaoriki.

Kipa.——

whakakipa, kipakipa, n. An ornamented flax cloak. Hei kipakipa mo aku mea (M.M. 110).

Kiporo, a. Blunt. Taku ahi tutata taku mata kikoha; taku ahi mamao, taku mata kiporo (P.).

Kira, n. 1. Primary, large quill feather of the wing. Ko taua mauri, ko te kīra o te manu, ara o te kaka anake.

2. Wing. Ka whati tahi kira o Tawhaki (W.i, 116).

3. One form of mutu kākā, or perch for snaring parrot. ‖ Tr. xlii, 464.

Kira, a. Rough, with sharp points. Kira tonu te tu o te kowhatu nei. ‖ tukirakira.

kikira.—— I taku kikiratanga i whanake ai au.

Kirea (i), a. Exhausted by frequent cropping. Kua kireatia te oneone.

Kirea (ii), v.i. Screech. Ko te kākā e kirea haere nei.

Kirehe, n. 1. Dog. Applied later to other quadrupeds.

2. Multitude.

Kiri, n. 1. Skin, bark. A kite iho au to kiri i ahua ki te wai ngarahu (M. 28). Kinikinitia ana e ia nga kiri o taua rakau (W. iii, 79). Kiri kā, fever. Kiri kau, naked. Kei waenga e korero ana, he kiri kau (T. 101). Kiri tai, outer skin, epidermis. Kiri wai, inner skin. Kiri wera, a person in a state of despair.

2. fig. Person, self. Ko au, ko te kiri matotoru, e whakaora mo te ao; ko te kiri kopipi e tuku ki te mate (M. 365). E muri ahiahi takoto ki te moenga ko taku kiri mangi te titiro mai na (M. 116).

kikiri, v.i. Begin to grow, as a child in the womb. E tama i kimihia i raro i a Papa, kikiri ake ana i te rua o te ra (M. 46).

kirikiri, n. 1. Gravel. Ka tango ki nga rito harakeke, ki nga rito toetoe, ki nga kowhatu, ki nga kirikiri (T. 128).

2. Basket with the sides raised by network, for food, etc. Ka whakatika a Hatupatu, ka pioi i ana kirikiri upoko (T. 102). Kirikiri kai ota; he tangata ringaringa (There are baskets of uncooked food, we are men with hands) (P. 51).

3. —— Tukutuku wai ka rere, kia hoaia atu to reo kirikiri (S. ii, 16). Rangona ki raro ra, tangi ana te kirikiri; rangona ki raro ra, tangi ana te aweawe (S.).

4. Ahua kirikiri, denotes something which does not meet with approval (Po.).

Kiriahi, a. Keeping to the fireside, lethargic. Kua kiriahi te tangata.

Kirihau, a. A term applied to the oven used in connection with various rites and ceremonial feasts. Ko te mātāmua hai kai i te imu kirihau.—Nga imu o taua pure, he imu pera, he imu kirihau, he imu potaka, he imu waharoa.

Kirihaunga, a. Unsuccessful in fishing.

Kirihoko, n. White skin, i.e., patches of skin on person which turn quite white, probably effect of venereal disease. Te mutunga iho o te pakewakewa he kirihoko.

Kirihou, v.i. Squeeze under anything. Akuanei pea ka kirihou ki waho. ‖ hou (iv).

Kirikaraka, n. A variety of kumara.

Kirikā. ‖ kiri.

Kirikau. ‖ kiri.

Kirikiriā, a. Soiled. Horoia te oneone o tou kaka; ka kirikiria koe. ‖ kirikiri.

Kirikiritona, a. Blear eyed (with the lids turned outwards).

Kirikōpuni = kiritopuni, n. A species of eel.

Kirikotea, a. Fair in complexion.

Kirimaho, n. A skin disease. = kewa.

Kirimate, n. The near relative of a deceased person. ‖ kiri, 2.

Kirimoko, n. 1. Skin. Kei mea koe he aroha kirimoko te aroha mou, kao no te whatumanawa tonu (M.M. 9).

2. A tree name (Tahu.).

Kiringutu. Discuss continuously with sinister meaning.

Kiripaka, n. Flint, quartz. He kohatu topuku tonu, he mea tarei ki te kiripaka. Used as a cutting instrument. Te mira-tuatini me te kuku moe-toka, me te mata-tuhua, me te kaeo, me te kiripaka (A list of cutting weapons) (T. 160).

Kiripiro, 1. v.t. Dislike.

2. a. Unsociable, bad-tempered.

Kiripohatu, n. Gravel. = kirikiri.

Kirirua. 1. n. A black, thick-skinned species of eel. = orea.

page 120

2. a. Applied to diseased condition of skin when harsh and chapped. Kua ahua kirirua te paparings, kua penei me te patito, kua matata katoa, kua penei me te puakiweu.

Kiritahi = kiritai. Ka tu te tohu na Paehora ki te kiritahi o Ngakohau (S. ii, 76).

Kiritai, n. 1. Space immediately outside the fence of a pa. Kia piki ake au ki runga i te kiritai (S. 55).

2. Outer skin, epidermis.

Kiritangata, n. Innermost row of palisades of a pa. Ka horo tenei ngerengere, tenei, tenei, a tae noa ki te kiritangata (M. viii).

Kiritapu. 1. n. Hymen.

2. a. Unmarried.

Kiritea, a. White-skinned, fair. He wahine pai taua kotiro nei, he roa ia, he mawhatu te makawe, he kiritea (W. iv, 136).

Kiritoi, n. Pimple on eyelid, stye.

Kiritona, n. Wart, mole, excrescence on the skin.

Kiritōpuni = kirikopuni, n. A species of eel.

Kiritore, n. Pudenda muliebria.

Kiriūka. a. Unflinching. I whakarongo kiriuka etahi.—Ko wai to mata i puta ai ki mua ra Tangaroa kiriuka kia marire ai (S. ii, 85). ‖ uka.

Kiriwai, n. 1. Skin. Kua kite atu i te kiriwai e tautau ana i runga i te tuara.

2. Pyronota festiva, a small green beetle. = kerewai, tutaeruru. Also other similar Pyronota species.

Kiriweti, a. Hot-tempered, impatient of.

kiriwetiweti, a. 1. Dreadful, disgusting. ‖ wetiweti.

2. Short-tempered, grumbling.

Kiriwhero, a. Florid in complexion.

Kitā. 1. n. Chirp, stridulation of the cicada.

2. v.i. Sing, stridulate, as the cicada. E kita nei hoki te tarakihi (Of a hungry man when food is scarce) (P.).

whakakitā. 1. v.i. Make to stridulate, as the cicada. Taria i haramai ki konei whakakita ai te tarakihi, kita, kita (M. 386).

2. n. Singing in the head.

Kita. 1. ad. Tightly, fast. Mau kita taua maia i nga taura a taua hunga (T. 19).

2. Intensely, brightly (of colours), as whero kita, whero kitakita. Oia, oia te mata o Ruanuku ki te wai kia ma, kia ma, kia ma kitakita (M. 393).

3. a. Tightly clenched. Ka kita aku niho (M. 401).

kitakita, n. Anything very small.

Kite. 1. v.t. See, perceive. Kua kite mai tana wahine, a Rongotiki, i a ia e haere atu ana (T. 118).

2. Find, discover. Maku e rapu ka kitea (T. 10). Ka haere tonu atu, ka kite mai ki tenei motu e tu atu ana.

3. Recognise. I whakaaro te tangata nei, kahore ano ia i kitea e nga wahine nei (This was after they had had some conversation) (T. 138).

4. n. Divination, prophecy, prophetic utterance. Kua puta te whawhai ki a Te Arawa, ko te kite tenei a te atua o Uhia. ‖ matakite.

whakakite, v.t. 1. Reveal, disclose.

2. Display. Ka whakakitea nga mahi a Raukatauri i reira, te waiata te putorino, etc. (T. 37). Whakakite waewae, dance a war-dance. Katahi ka whakakite te taua ra i tana waewae (T. 41).

Kitemea, conj. If, in the event of. ‖ ki (i), 13; mea (i), 3.

Kiwa. 1. v.i. Shut the eyes, wink.

2. a. Dark, black. O rangi ka kiwatia (S.).

3. Sad, anxious.

4. n. Male of the maomao fish.

kikiwa. 1. a. Black, dark. Taia ki te rangi, ka kikiwa kei runga.

2. v.i. Scintillate. Nga whetu e kikiwa ki rungs nei (S.).

whakakikiwa, v.i. Keep the eyes firmly closed. Ka whakakikiwa ona kanohi i te mamae.

kiwakiwa. 1. a. Black, dark.

2. Gloomy, sad. He ki wakiwa no roto i a au.

3. n. Blechnum fluviatilis, a fern. = kawa-kawa, kiwikiwi.

Kiwai, kīwei = kāwai (i), n. 1. Loop or handle of a basket. Hapainga ki te kiwei.

2. Shoots, runners, of gourd, etc. Nga kakano i ruia ai ki te whenua, a toro ana nga kiwei.

Kiwi, n. Apteryx of various species; wingless birds. Ka mau a Ihenga ki nga kuri hei whakangau kiwi (T. 78). The different species are known as kiwi karuwai, A. haasti; also called roa or roaroa; kiwi kura, kiwi nui, kiwi parure, A mantelli, the N.I. kiwi; kiwi pukupuku, A. oweni, the little grey S.I. kiwi. ‖ rowi, tokoeka.

whakakiwi, v.i. Glance sideways. Ka whakakiwi nga kanohi i runga i te peke.

whakakikiwi, v.i. Glance sideways. Me i whakakikiwitia e aku kanohi (M. 97).

kiwikiwi. 1. a. Grey.

2. n. Blechnum fluviatilis, a fern. Ko te maro he otaota, he rau kiwikiwi.—E te kiwikiwi tu ki ro ngahere (S.). = kawakawa, kiwakiwa.

Kiwitaiki, n. North-west wind. Te riro noa ake ki te kiwitaiki (M. 38).

(i). 1. n. A wooden implement for digging or planting; sometimes used as a weapon of war. Ka werohia te ko, ka mate tera toa (T. 60).

2. v.t. Dig or plant with a ko. Katahi ka koia te mara (T. 114).

3. v.i. Put out the lips in contempt. Ko ana nga ngutu.

kōanga, n. Planting time, spring. Tākē koanga; whakapiri ngahuru (P.).

page 121

kōkō. 1. v.t. Dig or plant with a ko. Me kōkō aku tinaku.

2. Dig up. To tane i moe, he tane koko para, he tane kari aruhe.

3. Thrust. Hei koko i te hani (S. 41). Mei matau ana te hapai meremere hei koko taiaha (S. 94).

4. Catch kehe fish, by driving them with a pole, or kōkō, along the channels in the rocks into a net held by a second person.

5. Incise, cut, in tattooing. Te tangata i te whakautu-kore kokoia kia tatahi (M. 57).

6. n. Pole for driving kehe fish as above. (ii), n.

1. Girl; used only in addressing. E ko ! E ko ma !

2. Also in addressing males. E ko, tetehi wai moku (T. 168). E ko ma, whakawahawaha, tatou ka haere (T. 198).

(iii), I.n. 1. Yonder place. E haere ana ahau ki ko, i a Rewa ma. Ko mai, the near side, ko atu, the farther side, of a distant object. Ka tae a Tawhaki ki ko mai o te kainga (W. i, 91). I ko atu o Whanganui.

2. Distant point of time. A ko ake nei (hereafter).

kona, konei, kora.

(iv). 1. v.i. Sing, as birds. Ka rite ki te kopara e ko nei i te ata (P.). Ka ko nga kopara o te ata (J. xx, 20).

2. Resound. Ka ko o rongo i runga Haumatao (M. 10).

3. n. Shout. Ano te ko e pa ana ki tetahi pari, na ka whakahokia mai (Pi. 133, 11).

4. Wind. Ka ao ake i te ata, he rangi ko (Tr. vii, 47).

kōkō. 1. n. Wind. ‖ kokohau, kokomatangi, kokoraro, kokotonga.

2. Prostkemadera novaeseelandiae, parson bird. = tui. He koko tataki, fig., a clever, witty speaker. Koko iti, youngest child. Kōkōuri, and kōkōtea, the male and female respectively of the bird during part of the year (‖ kopurehe, kouwha); also the names of two constellations otherwise known as Te Kokota and Te Kohi; the terms are further used for winds: he hau kokouri, a gentle breeze.

3. v.i. Chant for the purpose of keeping the guard awake in time of war. Ko Kanoa e whakaaraara ana, e kōkō ana.

kokō, v.i. Make a rumbling or gurgling noise. Koko ana toku manawa.

(v). 1. v.i. Descend. Ka whati tahi kira o Tawhaki, ka ko taua manu, ka turukitia e Whaitiri (W. i, 116). E ko ana ra hoki te taratahi a Tawhaki, ka tau ki raro.

2. v.t. Cause to descend. Me uta koe ki te waka kia koia atu e te au e heke i raro Ohau (M. 50).

Ko (i), a particle used before proper names, pronouns, and common nouns preceded by a definitive. 1. To give emphasis, and hence frequently to denote the predicate. Ko koe tonu te wai i haere mai ai ahau (T. 169). Ko taku potiki te tangata nei (T. 17).

2. To direct attention to the subject about which something is about to be said, when the words as for may be supplied in English. Ko koe, na te huarahi o te pa; ko au, me piki au i runga i nga wawa o te pa nei. (T. 177). Ko Maketu pa, e tu kau ana (T. 81). Ko nga ringa, me te mea ka marere; ko nga koikara, piri ana i tua i te angaangamate o te kapu o te ringa (T. 145).

3. To specify particularly what has been already alluded to in a more general way. Tera ano tetahi pa nui onamata, ko Maungawhau (T. 166). Nga ingoa o nga waka nei na, ko Te Arawa … ko Tainui, ko Matatua, ko Takitimu, ko Kurahaupo, ko Tokomaru, ko Matawhaorua (T. 69). To indicate or enumerate the individuals signified by a dual or plural pronoun. Ko Raukatauri ratou ko Raukatamea, ko Itiiti, ko Rekareka (T. 36). Ka haere tonu atu maua ko taku ora (T. 184).

Ko (ii), prep, of place used with reference to future time. 1. To. Aua atu ko tawhitt (M, 10). Whiti atu ko te motu i Mokoia (T. 96). Ko hea koe, e hika? (T. 164).

2. At. Ko reira au tu ai, kia tae ake ano koe.

Kōā = kowa.

Koa (i). 1. a. Glad, joyful. Ka koa te iwi ra ki te kai mana (T. 142).

2. v.t. Rejoice over. Kia koaina koe e te mano e takoto (That you may be rejoiced over by the multitude lying there) (M. 409). Kauraka e koaia e te rahi Ati Tama (J. ii, 52).

koakoa. 1. a. Stupid. Katahi te koakoa ko koe ki te whakarere i ou pueru.

2. n. A tree.

3. Puffinus griseus, mutton-bird. = titi.

Koa (ii), ad. intensive. 1. Indeed, in fact. Ko koe ano koa a Whakatau (T. 59). Kihai koa i taro, ehara, ka puta atu ki te taua a Uenuku raua ko Toi (T. 66). He aha koa ? what matters it ? Tena koa, let me see it. Koa nge, indeed.

2. However. Ko te takoto koa o te taura raka i raro, i te raorao (T. 151).

3. In entreaty. E hoa, kau mai koa ki konei (T. 120).

Koae (i) = kowae.

Koae (ii) int. Woe is me !

Kōaha, a. Empty, undeveloped (as seed vessels).

He koaha te witi nei. ‖ poaha.

Kohi, a. Gossiping. Nga tito koahi a mua.

Kōaka, n. 1. Calabash.

2. Coarse mat made of flax leaves.

3. Totara wood of dark colour but of inferior quality.

page 122

4. Ravine, rift, valley.

whakakōaka. 1. v.t. Hollow out, groove.

2. n. Groove.

kōakaaka, a. Grooved, channelled.

Kōanu, n. Cold. ‖ anu.

Koangaumu, n. A charm for depriving one's enemies of strength, removing tapu, and other purposes. He fka koangaumu, a fish made use of in the ceremony of pure waka. I taona te ika koangaumu, ma nga tangata mana te waka e kai.

Kōangi. 1. a. Cool. Engari a konei e koangiangi ana te hau.

2. n. Diarrhoea.

kōangiangi. 1. n. Breeze, wind. He kawatawata tata moana te koangiangi (J. xx, 17).

2. a. Cool.

Koao, koaoao = kowao.

Koara. 1. v.i. Be split open. Kua koara te rakau nei.

2. v.t. Force open. Koaratia te waha.

3. n. A fresh-water fish; also a sea fish.

4. Bad omen. Taku koara te uira i te rangi ko te tohu o te mate na (M. 163).

Koare, n. 1. Pseudopanax edgerleyi, a tree.

2. Kauri sapling. He wahine pai taua kotiro nei he roa ia, he mawhatu te makawe, he kiritea; ko te tinana koia ano kei tetahi koare nei te pai, me te ngohe noa (W. iv, 136).

kōareare, n. 1. Edible rhizome of raupo. Called also aka koareare.

2. Pseudopanax edgerleyi, a tree.

3. A variety of taro with running roots.

Koarea, n. Trachichthodes affinis, golden snapper; a fish.

Koari, a. Abashed.

Koaro, kowaro. 1. a. Inverted, turned right round, inside out, upside down. Huri koara, turn inside outHuri koaro is also a technical term for the aitua arising from a false throw of the spear by the tangata wero in front of the main body. Ka puta nga tangata o te pa ka takina matou, ano ka huri te iwi ra, ka hoki ki te pa, ka huri koaro ratou, he aitua tena.

2. Adverse.

3. Blighted, of crops.

4. n. A species of eel.

5. Galaxias huttoni, a fresh-water fish found in Lakes Rotoaira and Rotopounamu.

6. A shellfish. = koaru.

Koaru, n. 1. A fungus.

2. Hyridella menziesi, a fresh-water bivalve mollusc. = kakahi.

3. First planting in new cultivation in the bush.

Koata, n. Crown of stem or young shoots of Cordyline, etc. Ko nga koata o te ti, he mea tunu, hoatu ai ma te mahi.

kōataata. 1. a. Transparent. I te waruhanga a te matā koito, koatoata (M. 321). ‖ puataata.

2. n. Reflected image in water.

Kōateate, n. Spleen, ate.

Kōau = kawau. 1. n. Phalacrocorax varius, shag.

2. a. Chattering. Ko te manu koau nui kahore ona rangatira, kahore ona aha (P.).

kōauau, n. 1. A kind of musical instrument played with the nose: also a flute for mouth. Ka whakatangi au i taku koauau (T. 76).

2. Durvillea antaretica, bull kelp.

3. Fern root of good quality. Rua koauau, store for kumara.

4. A fish.

5. Slender and fragile, of shoots growing on badly stored kumara. (Po.).

Koawa, n. Watercourse.

kōawaawa. 1. n. Narrow gully.

2. a. Fluted, grooved.

Kōawheawhe, n. A fish; the young of the para, a variety of kokopu.

Koe (i), pron. 2nd pers. sing. You, thou, thee. After the prepositions a, o, ma, mo, na, no, and the particles ta, to, the suffix u takes the place of koe, and the preposition and pronoun are written as one word, thus, au, tou, etc.

Koe (ii), v.i. Water, as the mouth with a flow of saliva. Ka koe taku kaki i te reka.

Koe (iii), koē, koekoe, v.i. Scream, cry as a bird, squeak.

whakakoekoe, whākoekoe, v.i. Cause to scream, as by tickling; hence tickle.

Koe (iv) = kore, ad. Not. E koe matou e whakaoko ki a koe.

Koe (v) = ko he in poetry. Like a, as a. Koe motu rakau e tu ki te wao ki Ohuri ra (M. 271).

Koea (i), n. A kind of lizard. Ka kitea te koea, he aitua, he kaupapa tahuri.

Koea (ii). 1. a. Brilliant, beautiful; used in karakia. E koea ana te ura o Puanga te whetu o te tau. ‖ Tah. oea, handsome.

2. n. A wooden trumpet 6 ft. or 8 ft. long. Koeae, n. A fish; a variety of granite trout (Haplodactylus meandratus).

Koēaea, n. 1. Young of inanga fish. = kaeaea.

2. Coridodax pullus, butterfish.

Koeata, n. Young shoots of fern, etc. ‖ koata, koiata.

koeau = kaweau, n. A large species of lizard.

Koeha = koha, n. Heartburn.

Koehe.— Koehe wai, ? a water vessel.

Koehoperoa, n. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo, = kawekawea, koekoea, kohoperoa.

‖ Tah. hope, tail of a bird.

Koehu. 1. a. Turbid, discoloured, of water.

2. n. A species of shark.

kōehuehu, a. Misty. Ka koehuehu te rangi i waenganui o te kino me te pai, koia te takawai.—Katahi ki te kino o te rangi nei, engari kua pai, kua mātāriki, ara kua koehuehu. He ua koehuehu, misty rain. ‖ ehu, puehu.

page 123

Koeka. 1. v.t. Chide, scold. Ka koeka tonunga ngutu o te tangata nei.

2. n. Pseudopanax crassifolium, a tree.

= horoeka.

3. Hoplodactylus pacificus, a lizard.

= papa, teretere.

Koeke. 1. n. Old man, adult. Kahore rawa i whakarongo te koeke ra ki tera karanga (J. ii, 222). Tangi to te tamaiti, whakama to te koeke (M. 120).

2. Grasshopper.

3. Shrimp.

4. Paranephrops planifrons, fresh-water crayfish

5. a. Matured, adult. Kua koeke nga whakaaro.

6. Distended. Kua koeketia te poho o te wahine nei.

7. Cold. = maeke.

Koekoeā, n. 1. Eudynamis taitensis, longtailed cuckoo. = koehoperoa. He potiki na te koekoea (For an illegitimate child) (P.).

2. The chequered border of a cape.

= maeko.

3. A greenstone pendant curved at the lower end.

Koekoeau, n. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo. = kawekaweau.

Koeko, kōekoeko, a. Tapering to a point. He matamata, ka koekoeko haere, a, a, ka mutu.

Koemi, v.i. Start, flinch.

whakakoemi, v.t. Startle.

Koeo (i), a. 1. Offensive in smell. Kua pirau pea te kai nei, ina ka puta te koeo.

2. Wasting. He mate koeo, a natural death, as opposed to a violent one. ‖ koero. Koeo (ii), n. Haliotis australis, a silvery paua = hihiwa, mariri (Tahu.).

Koera. 1. a. Broken (of clouds). He nui hauauru kei tai e koera ana (P.). Ka koera te rangi; meake ka rangi ataahua.

2. Fearful, frightened.

3. n. A quick movement made when the mutu is thrown at the enemy.

Koere. 1. v.t. Strip off, tear apart. Mehemea ka koeretia te rau o te nikau, ka rarā te waha.

2. n. Woven belt or girdle.

3. Small ornamental bag.

4. Bundle of fern or brush used in taking elvers.

Koero. 1. n. Sickness, particularly later stage of menstruation.

2. v.i. Thaw, melt, of frost. Akuanei te huka koero ai.

3. Rot, decay, of timber.

‖ ero, koeo.

Kōetoeto, n. Dry twigs. Tera he koetoeto, hei mea kora ma tatou. (R.).

Kōhā, kōwhā, v.i. Flash, as lightning. Rua koha, a place, generally a mountain top, where summer lightning plays, boding good or ill. Katahi ka mohiotia kei Moerangi te rua koha.—No Ngati Pikiao te rua koha ko Matawhaura.

Koha (i), n. 1. Parting or final instructions. Tenei taku koha ki a koe, kei hopu tou ringa ki te aka taepa, engari ki te aka matua (T. 48). Heoi te koha, a taua tangata i te matenga, kia pai tatou te noho.

2. Respect, regard. “Kia ora i a taua te tangata ra.” “He aha te take ?” “He koha; tona papa, ko Tarawhiti, i ora i Te Rahui” (J. ii, 230). He koha ki a Te Wherowhero i whakarerea ai te pakanga.

3. Present, gift. He koha tena naku ki a koe.

4. An article sent to a neighbouring tribe or clan as an invitation to join in a warlike expedition. Katahi ia ka nanao ki te kakahu ra, ka uhia atu ki a Raha. Katahi ka mohio a Te Ngahuru, he koha, he whakataka taua. ‖ tiwha.

5. Property cast ashore, and claimed by the owner of the land.

6. Surplus. E wha te roa o te rakau; kahore he koha.—Te koha kore o te kai ki ahau (without nutriment, resultless).

Koha (ii), n. 1. Pain. He koha kei te ate, the pain of indigestion.

2. Endeavour, effort. Kia puta te koha.

whakakoha, v.t. Find fault with.

kohakoha, n. Exertion, effort. He waka toko, tau ana te kohakoha (P.).

Koha (iii). 1. Spot, scar, defect. Hikoia te haratua: kei te aha nga koha? (M. 176).

2. The retraction of the front corner post in planning a house. ‖ J. v, 146.

3. v.t. Spare, husband, economise.

kohakoha, a. 1. Diminished. Ka kohakoha nga kai o te rua.

2. Emptied. Kua rupeke katoa nga tangata ki waho, ka watea te whare, ka kohakoha.

Koha (iv), n. A cloak. = pureke.

Kohae, v.t. 1. Gleam. Tera koia me ko Tautoru, kohae ana mai o te raro (M. 188). ‖ ngahae.

2. Earnestly desire. Nau te tuatahi ki te whakarawai kau ki te tinana i aku kohaenga ki aku kahu waero (M. 151).

kōhaehae, v.t. Envy, covet.

Kōhaha. 1. v.t. Prepare fish for drying by removing the bones.

2. n. Fish so treated.

3. An evil omen from birds freeing themselves from a bird spear.

Kohai = kowhai.

Kōhaia, n. Girl.

Kohaka, n. The heart of a man used sacrificially. Turanga mua, turanga tika; turanga muri, turanga he; a whakarakau, whakarakau ki te kohaka.

Kohakai, n. — Ka hoka te kohakai, ka ripo te moana (S.).

page 124

Kohake, n. Old man, father. Kihai whakarangona te riri a te kohake (M. 31).

Kohāki = koha-a-kī, n. Parting instructions. Ka hua, e Ngaro, me aha i te kohaki, i te papa korero a to tupuna (S. ii, 50). ‖ koha (i), ohaki.

Kohaki = kowhaki, v.t. Snatch, take by force. Tika tonu ki a Taramoi, e rokohanga e koe e moe ana, whakaarahia, kohakina ranei i te uma (M. 319).

Kōhamo, n. Back of the head. E rua puhi, kei te rae, kei te kohamo (T. 101).

Kōhamuhamu = kohumuhumu, v.i. Move the lips, whisper.

Kōhana = kowhana, v.t. Turn a canoe by means of the paddles in the stern.

Kōhanga = kowhanga, n. 1. Nest. Whare-kohanga, the house to which the mother and new-born child were removed from the whare-kahu. ‖ articles by Best, J. xiv, xv, xvi. E rima ranei nga ra, e whitu ranei, e e noho ana i roto i te whare-kohanga.

2. fig. Birthplace.

3. fig. Fort. He kowhanga kei kona, he pa, ko Te Maire te ingoa.

Kōhangatara = kowhangatara.

Kōhangaweka, a. Disordered, ragged. Kua kohangaweka nga raupo i te hau.

Kōhangohango, a. 1. Putrid. Mo te mango ururoa tenei, ina mate mai ki uta, ka waiho puku tonu kia roa, ka kohangohango.

2. Mottled. = korangorango.

Kohao = kowhao, a. Hole.

Kohapa, kōhapahapa, a. Crooked.

Kohaperoa = kohoperoa.

Kohara. 1. v.t. Split open. He ika ka koharatia (W. v, 164).

2. v.i. Gleam, shine. Ka haere ano te hakui, a ka tata atu, ka kohara mai taua wahine ra, te wahine a Ruru (W. ii, 30). Used also in passive: Ka koharakia mai te wahine, ka mataku te hakui (W. ii, 30).

3. Be enraptured, feel passion for. Ka kohara a Hine-te-iwaiwa ki a Tinirau, ka kohara a Tinirau ki a Hine-te-iwaiwa (Tr. vii, 49).

Kōhari. 1. v.t. Mash, crush. Koharitia nga kapana.

2. Select, pick out. Haramai e te Tuhi, kohari rawa koe i a au (M. 82). Koharia ake ko nga mea papai anake.

3. n. Mess of mashed food.

kōharihari. 1. v.i. Be in pain. E koharihari ana a roto o toku puku.

2. a. Watery, spoiled by water, soiled.

Kohatu = kowhatu, n. Stone, rock. Ka tango katoa, te iti, te rahi, ki te kohatu hei kuru i a ia (T. 16).

Kōhau (i). 1. v.t. Speak frequently of what one intends or expects.

2. v.i. Sing without an object, as when travelling alone, etc.; regarded as a bad omen. ‖ J. vii, 127. Te tangata nana, he kohau tonu te mahi i te po.

3. v.i. Yearn, regret, be wistful. He kohau nona ki ona ra o tona tamarikitanga. Koia to tipuna a Toi i kohau ai i Tiritiri o te moana.

Kōhau (ii), n. 1. A kind of net, probably used for purposes of witchcraft. Taia te kohau … ko te kohau a maitihitihi (Tr. vii, 52).

2. A South Island form of eel trap.

3. Mud eel. (Whang.)

Kohe (i) 1. v.i. Talk nonsense, jabber.

2. n. Meddler, chatterbox.

kohekohe, v.i. Yearn for food. Kakohekohe tau korokoro roro hunanga no Poutukeka (M. 300).

Kohe (ii), n. 1. Tetrapathaea tetrandra, a climbing plant.

2. Dysoxylum spectabile, a tree.

kohekohe, n. Dysoxylum spectabile, a tree.

Nau i eke atu i te waka pukatea, i te waka kohekohe (M. 401).

Kohea (i), a. Clear, open. Ka kohea te rangi.

Kohea (ii). ‖ hea.

Kohei, n. Anything worn suspended round the neck. He mea ata hanga marire, ka whaka-kohei ki nga kahi o nga kuri. ‖ hei.

Koheka = kowheka.

Kōheke, kowheke. 1. n. A pointed bag used for extracting the juice of tutu berries.

2. v.t. Use the koheke. Kei te koheke tutu nga wahine.

Koheko, a. Sleepless. Koheko noa ana i tou po ko koe anake (N.M. i, 80).

Kohema, v.i. Dart forward, start. Ka kohema atu te tao. (Said of a bird spear which had to be thrust clear of the hand to reach the bird.)

Kōhengi, kōhengihengi, n. 1. Breeze, light wind. Ka tika te kohengihengi e ihi mai nei.

2. Yearning, feeling, especially for absent friends. Hurihuri ai to kata i waho ra, ka puta te kohengihengi aroha (S.).

Koheperoa. A misspelling of kohoperoa.

Kohepu, n. Flower of kohekohe.

Kohepiro, n. Angelica rosaefolia, a plant.

Kohera = kowhera, n. Start, twitching of the limbs outwards; regarded as an omen, generally a bad omen. ‖ J. vii, 131. Runa te takiri, e e, koherahia atu, he tohu waimarie (M. 50). It was applied to the flinching when the mutu was thrown by one of the enemy, or to apprehensive looking back lest one should be unsupported in battle.

Kōhere (i). 1. v.t. Pound fern root into a cake. Kei te kohere aruhe a Tatua ma.

2. n. Cake of pounded fern root.

3. A gift brought to the relatives of dead.

4. Young of kahawai fish.

Kōhere (ii), v. = koere. Ka pau te kohere nga papa tikoi o Repeti, kai waho e koemi kau ana.

page 125

Koheri, v.i. or v.t. Buffet, whisk. He aha rawa te hau e koheri mai nei.

Kōheriheri = koheru, n. Decapterus koheru, a fish. “He aha te ika o te moana ?” Ka whakahokia ake e te kai-hao ika: “He koheriheri” (J. ii, 45).

Koheriki, n. 1. Angelica rosaefolia, a plant.

2. Bidens pilosa, a plant.

3. Melicope ternata, a tree.

Kōheru = kōheriheri, n. Decapterus koheru, herring-scad.

Kohete = kowhete.

Kōheuheu, n. Fan. = kowhiuwhiu.

Kohewā, n. A tree. Kei te hua to wae i te kohewa e tu mai i te wao. ‖ kohe.

Kōhī (i), n. 1. Dark mud used for dyeing black.

2. In the phrase, te kohi o Autahi, heavy rains in early winter. Mehemea kua rere te kohi o Autahi, ara ka tau iho te matao ki te whenua. Te Kohi, a constellation. = Koko-tea.

Kōhī (ii) = kohiwi, n. 1. Skeleton. Tena ka riro i te riri nui, nau e te atua, hei kohurehure, tu ana nga kohi anake ka horo nga kiko (M. 281).

2. Person, youth. Tenei hoki te whakahihi kei nga kohi pangare o Taupo nei (W.M. v, 59).

Kohī, n. Diarrhoea.

Kohi (i), kohikohi, v.t. 1. Collect, gather together. Ka kohia ki te tapaki nga kai (T. 173).

2. Collect the thoughts. Ka kohi au i aku tini mahara (M. 13).

3. Plunder. Ko te whenua e kore e riro, e tangohia, e tahaetia, e kohia ranei (M. lxxxii). Tauare mai, e Te Puhi, e, he kohi tana hanga (M.M. 69).

4. Haul in a rope or line (Tr. xliii, 601).

Kohi (ii). 1. n. Wasting sickness, consumption. Ki te rere tatou, katahi au ka mate i te kohi (J. iii, 60, where it is printed koohi). Also used in the form kohi-a-kiko.

2. v.t. Emaciate. Kohi rawa i aku kiko (M. 308).

kohia, pass. Be emaciated.

Kohikohi (ii), n. 1. Hemerocoetes acantho-rhynchus, a fish (D. ii, 213).

2. Latridopsis lineata, trumpeter, a fish. whakakohikohi, n. A zigzag pattern often used in plaiting girdles.

Kōhia, n. Tetrapathaea tetrandra, a vine, New Zealand passion-fruit.

Kōhihi. 1. n. Notiomystis cincta, stitch-bird. = hihi.

2. v.i. Dart along.

Kohika (i), n. Ancestor. = kahika, tupuna.

Kohika (ii), v.t. Pull off, tear off, pull out, extract. Ka mate te mataika, me kohika te ngakau o te tupapaku (W. i, 35).

Kohiko. 1. v.i. Flash, twinkle. He kohiko te uira (S. 105). Ka kite i te atua, pena tonu me te whetu e kohiko mai ana i te rangi.

2. v.t. Interrupt. Ka kohikotia e Te Pukenui te korero.

kōhikohiko. 1. v.t. Do irregularly, a bit here and a bit there. Kati te kohikohiko; me whakatepe atu i konei.

2. n. Quivering of the atmosphere from the heat.

Kōhiku. 1. n. Tail, end. Katahi ano ka maua e Paoa te kohiku o te ika, ara te toenga (W. iii, 8).

2. Skewer, spit for roasting birds, etc. Ka taraia te tahoata, ka taraia te kohiku (P.).

3. A cloak. Ka takoto nga taonga mo Paoa, ko te pueru, ko te kohiku (T. 190).

4. v.t. Impale. Kohikutia ana, poua ana ki te kohatu.

hiku, kohuki.

Kohimako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Kohimu, v.t. Whisper, backbite, defame. He tini te wahine o Ngati Hoko ki te kohimu mai ki au.—E kohimu ana ki au mo taku haua-tanga.—He waiata na Te Motukura, mo tona tinana tonu, i kohimutia e tetahi tangata.

Kōhine, n. Girl. Ananā ! ta ke kohine pai ! (T. 170). ‖ (ii).

Kohinu, v.i. Lure, beguile. He aha rawa te hau nei ? He kohinu tangata e, i.

Kohitatea, n. The eighth month of the Maori year. = Kaitatea.

Kohiti = kowhiti. 1. v.t. Pick out, pull out. Kaua e kohiti te patu (P.).

2. v.i. Rise, as a star; appear, as the new moon.

3. n. New moon. E titi te kohiti tiaho i runga ra (S. 94).

4. A place where fern root has been dug.

5. A pattern in tattooing.

Kohitū, n. Consumption, disease. ‖ kohi (ii).

Kohiwi, n. 1. Heart-wood. He rakau tawhito, e mau ana te taitea i waho ra, e tu te kohiwi (M. 110). = tahiwi.

2. Body of a canoe, without the attached parts.

3. Trunk of a tree. Akakoa whati te manga, e takoto ana ano te kohiwi (P.).

4. Skeleton. = koiwi.

5. Corpse. Patua iho aua mano, waiho iho nga kohiwi kia paea ana e te tai ki uta.

6. Medium of an atua when not possessed by the atua. E noho kohiwi noa iho ana te tangata, kaore he mahara.

kohiwitanga, n. Visible habitat or medium of a spirit. Tona kohiwitanga he ika.

kōhiwihiwi, n. Skeleton.

Kohoho, n. Solanum aviculare, a shrub.

Kōhoi, a. Thin, lean.

Kōhoimako, n. Anthornis melanura, bell-bird (D. ii, 188). = korimako.

Kōhoka. 1. n. Spit for roasting birds, etc.

2. a. Thin, meagre.

page 126

Kōhonihoni, v.t. Nibble. I kawhakina ai ki waenga te tahora ki reira ra, e, tapanihinihi ai, kohonihoni ai te tangata koroheke. ‖ honihoni.

Kōhoperoa, n. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo. = koehoperoa.

Kohore, a. Abraded, raw of a wound. I tu ki te aha tona tu ? I tu kohore te tu, i tu akiko. Mata kohore, bleary-eyed.

Kōhorimako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Kohu (i), n. Fog, mist. Tatau atu ana te kohu i a koe, whiti ana te ra i a au nei (M. 132). Koia te kohu o nga maunga e rere na ki runga (T. 9).

Kohu (ii), kokohu. 1. a. Hollow, concave, bent or warped so as to become concave, sheltered from wind, etc. Engari a konei, e koangiangi ana te hau, tena ko tua, he kohu rawa.

2. v.t. Cook in a hangi any article contained in a hollow vessel. Whakatuwheratia, e hine, to ipu whakataha hei kohu i te wai roro no Paritutu (M. 66).

kohukohu. 1. a. Hollow, concave.

2. n. Cramp.

Kohu (iii). —

kohukohu. 1. n. Stellaria media, chickweed.

2. Hypnum clandestinum, and other mosses, used as wrappers or absorbents. Either this moss or the chickweed was used in cooking kumara for certain rites. E rua nga kumara, he mea takai a waho ki te kohukohu. Hence the expressions imu kohukohu, kohukohu ruahine, in connection with ceremonies such as pure, etc. Ka ka te ahi amoamohanga, ka wehe ano nga imu, te tapakaha, te imu kohukohu, te imu kirihau.—Karangatia atu hoki tau wahine a Kearoa kia eke mai ki te whakamama i te kohukohu ruahine o te waka nei (T. 70).

3. Seaweed. Ka murua nga rimurimu me nga kohukohu i tona tinana (T. 31).

4. Pittosporum tenuifolium, a tree.

5. Scleranthus biflorus, a plant.

6. Berries fastened to a snare to allure birds.

7. v.t. Curse. Probably connected with the usages mentioned under 2 above.

Kōhua. 1. n. Maori oven. ‖ kohu (ii).

2. A vessel used for boiling food by means of heated stones, boiler.

3. A species of eel.

4. v.t. Cook by boiling with heated stones, boil. Ka ki nga ipu i nga koko, ka mauria ki te ahi, ka kohuatia (T. 33). Me huahua taua ki te wai kohua (M. 281). In preserving a head the inside of the skull was well washed with water thus heated, hence upoko-kohua, poko-kohua, was regarded as a curse.

Kōhue = kohua, n. Boiler.

kōhuehue, a. Fat.

Kōhūhū, n. Pittosporum tenuifolium, a tree. ‖ koihu.

Kōhuhū, v.i. Spring, well up (of water). ‖ .

kōhuhutanga, n. Source of a stream.

Kōhuhu. 1. v.t. Peel off, strip.

2. v.i. Slip. ‖ pahuhu.

whakakohuhu, a. Slipping. Te tui whaka-kohuhu a Kahukura. A slipknot. ‖ The story of Kahukura (T. 179).

Kohuhurangi = kohurangi.

Kohuinga, n. A fine variety of flax.

Kohuka (i), n. Froth, foam. Ko te kohuka o te tai te rite (W.M. vii, 2, 9). ‖ huka.

Kohuka (ii), a. Thin, lean. Kua kohukatia i te nohoanga, kaore he kai, he aha.

Kohuki. 1. v.i. Turn. Katahi ano ka kohuki te whakaaro o te tamahine ki te tito waiata mana (Pi. 133, 11).

2. Protrude, stick out.

3. v.t. Think over, consider. E noho ana, ka kohuki e roto te whakarewanga ki Rotomahana (M. 41).

4. Impel. I kohukia ai te ngakau o Turikina.

5. Transfix, spit for roasting. He aha kei au me he ika kohuki (M. 317).

6. n. Anguish, distress of mind. Kaore te kohuki tenei ra ka pa mai (M. 279).

7. Spit for roasting.

kōhukihuki, v.i. Be pressing, make itself felt. Ka kohukihuki te aroha.

whakakōhukihuki, v.t. Cause to turn round. Hei whakakikini noa iara, hei whakakohukihuki, noa hei whakakoraparapa noa i te kanohi (M. 146).

Kohukohu. ‖ kohu.

Kohukohurangi = kohurangi.

Kohuku, 1. a. Unfinished. Kahore ano i oti, e takoto kohuku nei.

2. n. Spit for roasting. = Kohuki. (Whang.)

Kōhumuhumu (i), a. Shorn close. Kohumuhumu kau ana te mahunga o Te Puri. = humu-humu.

Kōhumuhumu (ii) = komuhomu, v.i. 1. Whisper.

2. Murmur.

Kōhunu. 1. v.t. Plunder, maltreat. Ka kohunua nga pakeha me nga tangata nei. ‖ hunuhunu.

2. n. Fern land burnt off. ‖ hunu.

Kohunga, n. A superior variety of flax.

Kōhungahunga. 1. a. Crushed. Kohungahunga ana tera, nakunaku noa iho.

2. n. Infant.

3. Young, fresh vegetation.

Kohuorangi, n. 1. A small red variety of taro.

2. A variety of kumara.

3. Tupeia antarctica, mistletoe.

Kohupara, v.t. Cook in a vessel in a hangi, or Maori earth oven. Game to be so treated has the bones removed. Ka mahia nga manu ki te ahi matiti; ko te kiore anake i rereke, ko tena i kohuparatia. ‖ kohu (ii), tukohu.

page 127

Kōhura, v.i. Appear above ground, sprout up. E kohura ake ana te tupu o te riwai i raro i te whenua.

Kohura, 1. v.t. Uncover, re-expose to view. Ka kuhua te rapa maire ki roto i te whenua, ka kohuratia ‖ Hura.

2.a. Full = kohure. He whare kohura.

Kohurangi, kokohurangi, kohuhurangi, kohukohurangi, n. 1. Senecio kirkii, an epiphytic plant.

2. A variety of taro.

Kohure. 1. v.t. Turn up what is beneath the surface. Ka kohurea te oneone ki te puka.

2. Turn inside out. Kohurea tou kanohi, turn the lid of your eye inside out.

3. Overtop. E waiho ana koe hei kohure i te iwi (M. 117). ‖ koure.

4. a. Outstanding, conspicuous. Ka kohure a Paoa, me te turuturupourewa te ahua e haere atu ana (T. 189).

5. Full, overflowing. Takihakohako te kete ka kohure. (R.).

6. n. A pointed piece of wood for rubbing on another to produce fire = kauhure.

7. Firewood. (R.)

kōhurehure. 1. v.t. Remove the bones of birds etc., for cooking. Kohurehurea a tatou kukupa.

2. Rack with disease. Tena ka riro i te riri nui nau, e te atua, hei kohurehure, tu ana nga kōhī anake (M. 281).

3. n. Acanthisitta chloris, rifleman; a wren. Kia kata noa mai te kikitara, kotikotipa, e, kohurehure (M. 312). = tititi pounamu.

Kohuri, kōhurihuri, n. Sapling. Ko nga poupou o te whare he kohurihuri kahikatea (J. xix, 198). = kohuru (i), mahuri.

Kōhuru (i), n. Sapling. = kohuri.

kōhuruhuru, n. A quality of fern root, hairy on the top and smooth below.

Kōhuru (ii), v.t. 1. Kill by stealth. Ka kohurutia a Wahieroa e Matuku-takotako, ka mate (T. 54).

2. Ill-treat grievously. E aue haere ana mo te kohurutanga e ana tamariki (T. 13).

3. Deal treacherously. Ko te tohu tuatahi tenei i mohio ai a Wairangi he kohuru te mahi a te iwi ra (J. xix, 198.)

Kohutapu, n. Thinornis novaeseelandiae, sand plover. = tuturuatu.

Kōhutuhutu, n. Fuchsia excorticata, a tree. = kotukutuku.

Kohuwai, n. Tyndaridea anomala, a greenish moss-like growth in slow-running fresh water. Ko ona makawe he kohuwai.

Koi (i). 1. a. Sharp. Ko Tihorewhenua mana e oroi atu kia koi (M. 383).

2. n. Promontory, headland.

3. Spike, sharp splinter. Ko ona niho kei te koi mata (T. 28).

koinga, n. Point, edge.

whakakoi, v.t. Sharpen. Whakakoia taku toki ki to hoanga.

kokoi, a. Sharp. No mua ra, e te rau te whakaratonga atu o te panehe, e kokoi te whakahau rakau (M. 260).

koikoi. 1. a. Somewhat sharp.

2. Prickly.

3. n. Spear, 6 ft. to 8 ft. long, pointed at both ends. He pou whenua, he koikoi me era atu rakau (J. xix, 197).

whakakoikoi, v.t. Incite, inflame. Ka ki atu ia, “Kaua koe e whakaka i tana korero, ara kaua e whakakoikoi atu.”

Koi (ii), conj. 1. Whilst. I te wa i mua ra, koi hine ana au (M. 278). Haere koe koi awatea.

2. Lest. Me wehe ki te wai kia ora ai au, e, koi haehae oratia, koi taiaritia (M. 47). = kei.

Koi (iii), ad. 1. Almost. Koi rarua ai koe (You almost got into trouble).

2. Not. Koi paruparu, koi aha (No mud whatever).

Koi (iv), v.i. Move about. E koi haere ana i te one.—Ka kotahi marama e koi ana, ka noho ia.

kokoi, v.t. Rub in dye.

kori.

Koi (v), a. Good, suitable. Ina te wahi koi hei puni.—Katahi te koi, o te ngapara nei. = kou.

Koi (vi), in poetry = i, verbal particle, prep. Naku pea koutou koi tiki atu ki Hawaiki (M. 10). Ma te hau e pupuhi, e wero ra koi taku tinana (M. 275). Na te tau au koi ki mai kia tokoruatia (M. 19).

Koi (vii), in poetry = ki, prep. Nuku mai, e te tau, ki runga koi aku turi (S. ii, 31).

Koia, ad. 1. Expressing assent. It is so.

2. Interrogatively expressing surprise. Indeed ? Is it so ? “E hoa, ko Takakopiri.” “Koia ?” “Ae, kua kite au: i tae ake ano ki Hauraki ra” (T. 147).

3. In interrogative sentences, giving emphasis to a question. Ko taku hoa koia tau e patai mai na? (T. 147).

4. For ko ia, it is that. Koia tonu ta maua haku ki nga tangata (Our ground of complaint against the men is just that). Koia ahau te haere ai (That is the reason why I did not go).

whakakoia, v.t. Affirm, assent. Ka huri te taringa, ko te mate apiti e whakakoia tonu.

whakakoikoia, v.t. Affirm. Homai te korero e aha mai nei kia whakakoikoiatia, he tikanga, he pononga (M. 256).

Koiango, n. Diarrhoea.

Koiata, v.i. Throw up a new shoot. ‖ koeata.

Koiero = koiro, Leptocephalus conger, conger eel (Whang.).

Koiha, n. A method of drying fish by splitting them open.

page 128

Koihanga, n. Thigh. Tu ana a Te Whatanui i waenga o nga koihanga (M. 246).

Kōiheihe, a. Irregular, crooked.

Kōihi (i), v.i. Split. Kua koihi te papa.

kōihiihi. 1. a. Reduced to splinters. Kua koihiihi te rakau.

2. v.i. Thrill with fear.

3. v.t. Split off.

ihi (i), toihi.

Kōihi (ii), n. Porch, open front of a house. Ka puta nga kaumatua onamata ki te koihi o te whare puni, ka painaina atu ki te ra. ‖ maihi.

Koihoka = kohoka, v.t. Impale, spit, thrust through.

Koihu, n. 1. Pittosporum tenuifolium, a tree. ‖ kohuhu.

2. Space between mounds in a kumara field (Po.).

Koihua = kohua, n. Vessel for boiling water, etc. Ma Koroiti tana angaanga ki roto te koihua (M. 238).

Koikara, n. Finger, toe. Ko nga koikara piri ana i tua i te angangamate o te kapu o te ringa (T. 145). ‖ matikara.

Koiki, n. Hard wood, heart of a tree. Hai te koiki mataī he wahie ma taua. ‖ toiki.

Koikoiareke, n. Coturnix novaezealandiae, quail. Ako rawa ake ki te mahi a te tui, kei te ngutu koikoiareke, kei tahora (M. 87). = koitareke.

Koimutu, a. Truncated. Ahakoa koimutu te waka, e pai ana (W. iv, 45). ‖ mutu.

Kōina = kona, ad. Yonder, there.

Koina, koinaka = koia na, koia naka, ad. expressing assent or emphasis. Ka whiwhi ko koe i te taonga, ka kore ko ahau, koina te kurapa.—Koina tonu he tohu ma korua ko te taringa (J. ii, 226). ‖ koia.

Koinei, koineki = koia nei, koia neki, ad. expressing assent or emphasis. Koinei te rohe tuturu o te aitanga uri o nga rangatira nei (J. ii, 226). ‖ koia.

Koinga (i), n. Squalus lebruni, shark. A ringihia mai taku rangi, e, hinu koia o te koinga ra (J. xiii, 72). = okeoke.

Koinga (ii). ‖ koi (i).

Koinga (iii). Koinga wai, sharp bend in a stream forming a narrow tongue of land (Po.).

Koingo, v.i. Yearn, fret, sorrow, grieve. E koingo ana toku ngakau ki toku hoa ka riro.—Ko tohou pea me i koingotia, e, me to ki te ope i manu atu ai (S.).

kōingoingo, a. 1. Whimpering.

2. Parti-coloured, spotted. Ngai-te-Riu tutae koingoingo (P.). ‖ toingo.

whakakōingoingo. 1. v.t. Utter in an undertone. Kaua e whakakoingoingotia to waha ki te waiata; haparangi tonu.

2. a. Variegated.

Koio (i). a. Weary, stiff, with over-exertion.

Kua koio katoa ahau i taku haerenga mai i Te Whaiti.

kōioio, a. 1. Hardened, dried. Kua koioioa nga riwai. ‖ ioio.

2. Obstinate. Katahi ki te koioio o te tamaiti.

Koio (ii), n. Haliotis virginea, a univalve mollusc. paua.

kōioio, n. A species of eel. Kia marama ake ko te puhi tuna, he rino, he tuna, ha, a te kai a te koioio.

Koiora, n. Life. Hoki ake ki te koiora (M. 303).

Koiore = kahore. Koiore te tata mai na konei (M. 249).

Koipi, a. Dented, channelled.

Kōipuipu, a. 1. Footsore, blistered.

2. Overcast with clouds. Ka koipuipu te rangi.

Koira (i), v.i. Stare fiercely. Ka koira te kanohi.

kōiraira, n. Spot, mark. He kotuku te manu, kihai i rawe i te koiraira (M. 277).

Koira (ii), koiraka = koia ra, koia raka, ad. of assent or explanation. Koira ahau i haramai ai.—Koira, ko Tuamutu tera, nana i patu. ‖ koia.

Koirau, n. Moon. Meake puta te koirau. ‖ ata-rau.

Koiri. 1. v.i. Bend the body, sway.

2. Move to and fro.

3. v.t. Plant potatoes, etc.

4. a. Changeable, of the wind.

5. Swaying. He haka koiri.

6. n. A species of seaweed, edible.

7. A scroll pattern for rafters.

8. Cord drill. = tuwiri.

kōiriiri, v.i. Writhe.

Kōiro (i), n. Leptocephalus conger, conger eel. = ngoiro.

whakakōiro, v.t. Make crooked or tortuous.

Koiro (ii), n. Young of karoro (Larus dominic-anus, sea-gull). = kotingotingo.

Koitareke, n. 1. Coturnix novaezealandiae, New Zealand quail. = kokoreke, koreke, koutareke.

2. Porzana pusilla, marsh crake.

Koiti, n. 1. Little finger or toe. Mahiti katoa mai nga ringaringa me nga waewae o Mahuika, ka tae ki te koiti (Tr. vii, 38). Ko te koiti o Rangapu, forlorn hope, small valiant band. ‖ koroiti, toiti, konui.

2. Fingers, toes, generally. Ka poto nga koiti me nga koroa katoa o tetahi, o tetahi, ka mau ia ki nga koiti o nga waewae (W. ii, 76).

Koito, a. Smooth. I te waruhanga a te mata koito koataata (M. 321). ‖ Ta. ito.

Kōiwi, n. 1. Bone. Ka tomo atu a Kaihamu raua ko Uetapu ki taua pa e tare ra nga koiwi o to raua whaea (W. iv, 79). E puranga ana te mahi a te tupapaku, ano he ana koiwi e ka pukei (T. 155). ‖ iwi.

page 129

2. Corpse. Tenei ano tetahi karakia kia whakahoki mai i te wairua ki roto ki te koiwi (M.M. 25). In connection with the two meanings above are used the expressions pure koiwi (food cooked for the spirits of the dead), wai koiwi, and umu koiwi. Ka kawea nga iwi ra ki te wai koiwi, ka karakia ano a Tawhaki, “Te horoi i te koiwi matua, te horoi i te korekore matua”; ka mutu ka patua te tangata mo te umu koiwi.

3. Person, self. Hoki mai ano ko to koiwi (M.M. 26). No whea e hoki ake to koiwi ora ki te ao? (M. 408). Kite koiwi, see face to face, for oneself. Nau mai hoki ra, kia kite koiwi, kei rongo korero koe (M. 203).

4. Spirit (an extension of the last meaning). Ka roa noa atu e takoto ana, me te tangi tonu nga tangata, ka hoki mai tona koiwi; ka mutu te tangi katahi ka hemo rawa taua kotiro.

5. Fellow, person, contemptuously. Te koiwi kurapa (The idle fellow). Kai hanu, kai hanu, hoki mai ano koe, ko to koiwi (P. 35).

6. Trunk of a tree. Kapi ana nga peka i te tangata, me nga pakiaka, me te koiwi hoki o te rakau.

7. Descendants, line of issue. Ko te Kani-a-Takirau, kaore ona uri, kua matemate anake, kaore he koiwi mona.

8. Strength.

9. Intensity. To te mate koiwi !

10. Visible habitat or representation of an atua.

Kōkā (i), n. Mother. Ka rite te whakatauki aroha a tona koka i a ia (J. xx, 24).

Kōkā (ii), a. Matured, as a crop. Kua kokatia nga kumara, kua maroke nga rau.

Kōkā (iii), n. A sea bird. Tutae kōkā, a discoloured flaw in greenstone. ‖ Tr. xii, 163.

Koka. 1. n. Old dried leaves of flax, etc.

2. A rough cape made of undressed leaves of flax, ti, or kiekie, used to keep off the rain. Heoi ano a ratou kakahu i tae ora mai ai ratou, he koka, he pake (W. v, 76).

3. The brown outer skin adhering to the fibre of flax if badly dressed. ‖ parakoka.

4. a. Brown. E rua nga kiore, he puhina tetahi, he koka tetahi.

5. n. Some edible plant.

Kōkaha, n. Collospermum hastatum, a plant. = kahakaha.

Kōkai, n. Back, rear. Numinumi noa ki te kokai o te whare (S.). ‖ murikokai.

Kōkako, n. Callaeas cinerea cinerea and C. cinerea wilsoni, New Zealand crow. Ka tae ki te kokako, ka rongo taua manu (W. ii, 114).

Kōkakoware, n. Lagenaria vulgaris, a variety of gourd.

Kōkara, n. Mother (for true mother only; whaea is used more loosely). ‖ papara.

Kōkare, n. A bird. Ka tae ki tetahi wahi, e haere ana te kokare, ka kiia e Tamatei, “Takuwao ana te haere a te manu.” ? = kotare.

Kōkari, n. New potatoes.

Kōkau (i), a. 1. Unfinished, roughly made. Ta matou waka, he kokau; ta koutou he mea ata tarai.

2. Unadorned, not tattooed. He iwi kokau taua iwi

3. Carelessly done, without usual preparations. Ka koia te kumara ki ro oneone, kaore he kirikiri, he kokau tena.

4. Spare, not filled out (of the human figure). He kokau te tu o te tangata.

Kōkau (ii), n. A mollusc.

Kokē, v.i. Creak.

Koke. 1. v.i. Move forwards. Ka koke matou ma uta ki Matamata (Ha. 51). Ka whanatu ka haere, ka koke te waewae.

2. Glide.

3. Spread, as news.

4. n. A toy made by sticking a grass culm into a leaf of wharangi and allowing it to glide through the air. ‖ kokewai, kokewau.

kokekoke, a. Lame, halting.

Kōkēi, a. 1. Distant.

2. Misplaced.

Kōkeke (i). 1. v.i. Wind about, move backwards and forwards, stagger. Kokeke atu, kokeke mai nga piko o te awa.

2. v.t. Overthrow.

Kōkeke (ii), n. Mussels taken from the shell.

Kōkeko, a. Anxious, restless, eager. He kokeko koe kia rere mai, e (M. 377).

Kokerau = tokerau, n. East.

Kōkewa, v.i. Wander. Ki konei tatou kokewa noa ai te ra o te waru (S.). ‖ pakewa.

Kokewai, kokewau, n. A toy, also used as a means of divination, consisting of a leaf stuck on a stalk of grass and allowed to float on the wind. He karakia kokewai, ara he rau wharangi taua mea. = koke, 4; reti.

Kōkī (i), v.i. Sing in early morning. Ka koki te manu, ka haere maua.

Kōkī (ii), n. Bottle or vessel made from seaweed or from the stomach of a shark. ‖ ko-kihi (i).

Koki (i). 1. n. Angle, corner.

2. v.i. Turn.

3. a. Bent at an angle.

whakakoki. 1. v.i. Bend in, meander.

2. n. Re-entering angle in the wall of a fort.

whakakokikoki, n. A pattern in weaving baskets, girdles, etc.

Koki (ii). 1. v.i. Move ahead, as a canoe. Kokinga-waru, food of indifferent quality, such as is eaten in time of scarcity, food not being plentiful in the eighth month.

2. Limp.

3. n. Small canoe.

4. Calabash.

page 130

whakakoki, v.t. Catch mullet by making a canoe rock from side to side. ‖ tukoki.

Kōkihi (i). 1. v.i. Shoot, begin to grow.

2. n. Tetragonia expansa, New Zealand spinach.

3. A shrub.

4. Bottle made of seaweed. = kōki (ii).

5. A mollusc.

Kōkihi (ii), v.i. Murmur, whisper, rustle. He aha rawa te hau e kokihi mai nei (M. 259). ‖ kihi (i).

Kōkīkī. 1. n. Fragments of wood and rubbish brought down by floods and washed up on the seashore.

2. a. Fast, light, of a canoe.

Kokio, v.i. Break wind.

Kōkiri. 1. v.t. Dart, throw, thrust, any long body end foremost. Kokiritia te hoe ki uta.

2. v.i. Dart, rush forward, charge. Ka kokiri katoa te ope ki te patu haere i nga mano tini.

3. Rise in a column, as smoke. Ra te auahi kokiri ana ia i te pae (M. 82).

4. n. Spear.

5. Body of men rushing forward. Tokoiwa te kokiri a Rapata, kotahi tekau ta Piki kokiri.

6. Cantherines convexirostris, leather-jacket; a fish. E hohore ana me he kiri kokiri (M. 140). Also Cantherines scaber.

7. Meteor. E te kokiri, e rere i runga te rangi nei (M. 359).

8. Lines of tattooing on the cheek.

whakakōkiri, a. Shy.

kōkirikiri. 1. v.i. Leap, fly headlong. Kokirikiri noa nga ika ki runga ki nga whata (Tr. vii, 53).

2. Dart about, move rapidly. Ehara koe i te ika kokirikiri o Tinirau? (Tr. vii, 49). Kokirikiri ai te ao kapua, e rere mai ra kei to moana (M.M. 23).

3. Flash, play, as lightning. Tera te uira kokirikiri ana te tara ki a Kapiti (M. 134).

4. n. The light pole to which the perch and snare are fastened when taking birds in a tutu tree.

Kōkirikiriwhetū, n. Clathrus cibarium, a globular, net-like fungus. = matakupenga.

Kokiro, v.t. Set free fromtapu.

Kōkō, kokō. ‖ (iv).

Koko (i) 1. n. Shovel, scoop, spoon. Koko kahawai, a large spoon-shaped landing net for taking kahawai; called also tīkoko. Koko o te pokohiwi, the shoulder-blade.

2. v.t. Scoop up, take up with a shovel. Katahi ia ka tahuri ki te tarai papa, hei koko i te tahae o te kainga o Rehua (T. 34). Kokoa nga waro ki roto ki nga kete.

3. Pull up. Ko au nei te whanatu hei tainga riu, hei koko i te punga (S.).

Koko (ii), n. 1. Bay, recess. Kia noho taku iti te koko ki te Whanganui (M. 147). Haere tonu ka tae ki te koko o Taupo.

2. Corner. Ka whakatika te tangata ra, noho noa atu i tetahi koko o te whare.

kokonga, n. Corner. He kokonga whare e taea te rapurapu (P.).

Koko (iii), a. 1. Rotten. ‖ popo.

2. Lean, thin.

Koko (iv). 1. v.i. Soar, fly. Pakau toroa e koko au ki Pukehinu (S. 87).

2. a. High, of the tide. Tai koko = tai toko, high spring tides.

whakakoko, v.i. Soar, move stealthily. He toroa whakakoko no runga i nga hiwi (S. 103). I haere whakakoko ki Muriura ia (Sh.T. 184).

Koko (v), n. Pendant for the ear. He kakano whakauru, he koko tangiwai (M. ciii). Ka mau ki te taringa taku koko tangiwai (S.).

Kokoea = koekoea, n. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo.

Kokoeka, n. Pseudopanax crassifolium, lancewood = horoeka.

Kōkōhau, n. Breeze. ‖ (iv).

Kokohu. ‖ kohu.

Kōkōhuka, n. Black sediment left on the beach after high tide.

Kokohurangi = kohurangi.

Kokoi. ‖ koi.

Kokoki, v.t. To bone. Ka nui nga weka ka poi mai ki nga houpuni, ka hutia nga huruhuru, ka kokokitia, ka mutu te kokoki ka tahuna hei huahua (some part of the process of preparing birds to be preserved). (F.L.M. 476).

Kōkōmako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Kokomea, n. Sunset glow.

Kokomo. ‖ komo.

Kōkōmuka, n. Hebe salicifolia, etc. Whakawai kokomukasleep frequently in the daytime; regarded as an ill omen. Kokomuka taranga, Hebe parviflora and Pimelea longifolia, plants. Kokomuka tu tara whare, a shrub which grows by the wall of a house; so, fig., stay-at-home. Na wai te kokomuka tu tara whare i kiia kia haere?

Kokopa. ‖ kopa.

Kokopara, n. Small fresh-water fish (Whang.); variety of Galaxias (Tahu.).

Kokopi. ‖ kopi.

Kōkopu. ‖ kopu.

Kōkopurangi, n. Small water leech.

Kokopuruao, n. Large variety of Galaxias fasciatus, a fish.

Kōkoputuna, n. A very large species of eel.

Kokoraho, v.t. Take or claim for oneself. E kokoraho ana a Te Rangitake kia a ia anake te mana o te whenua.

Kōkōrangi, n. A variety of kumara.

Kōkōraro, n. North wind. Kaore te aroha e awhea mai nei, e homai ana ra e te kokoraro (M. 260). ‖ kōkō, kō (iv).

page 131

Kōkōreke = koreke, n. 1. Coturnix novaezealandiae, quail.

2. Porzana pusilla, marsh crake.

kokoreke puoho tata, counter-charge, to discomfort the enemy.

kokori. ‖ kori.

Kōkorihimako, kōkorohimako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

kōkormako, kokoromuko, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

kōkoromahu = koromahu, n. Steam.

Kōkoromiko, kokoromuka, n. Hebe salicifolia, etc., shrubs. = koromiko.

kokororiki = korokororiki, a. Small.

kokorouri = kokouri, n. Smoke, haze.

kokoru. ‖ koru.

kokoruni. n. Design in wood carving.

Kōkota. ‖ kota.

kōkōtai, n. A sea bird.

Kōkotaia, n. A sharpened stick used in planting. This meaning is given by Sir G. Grey, but is doubtful. Pipitori nga kanohi, kokotaia nga waewae (P. 81).

Kokotaiko, n. Alseuosmia macrophylla, a shrub.

Kōkōtaua, n. Male of kōkō (Prosthemadera novaeseelandiae).

Kokote. ‖ kote.

kōkōtea, n. 1. Female of kōkō (Prosthemadera novaeseelandiae).

2. A constellation. = Te Kohi.

3. A wind.

kokouri.

kokoti. ‖ koti.

Kokotiate. ‖ kotiate.

Kokotiuru, n. Rite intended to prevent conception.

Kokoto. ‖ koto.

Kōkōtonga, n. South wind. ‖ (iv).

Kōkōuri, n. 1. Haziness, darkness, gloom, caused by smoke, etc. Tenei ano au te kohi atu nei i te kokouri (M. 102).

2. Male of kōkō (Prosthemadera novaeseelandiae).

3. A constellation. = Te kokota.

4. A gentle breeze. He rangi kokouri, he rangi kokotea (S.).

kokotea.

Kōkōwai, n. Earth from which red ochre is procured by burning red ochre. Ka konatua te kokowai ki te hinu (M. lxxxiii). Ka tuhia tetehi kokowai ki te pari, ki Parikaranga ranga (J. xix, 197).

Kokowhawha = korowhawha, n. Engraulis antipodum, anchovy.

Kōkuhu. 1. v.t. Insert, introduce, intrude into a series or company.

2. Fill up gaps where plants have failed in a crop.

3. a. Bastard. Ko tana tamaiti he mea ponahanaha, he mea kokuhu, ara he poriro, i aitia ki te take rakau.

Kōmā, a. Pale, whitish. Ki te koma te aniwaniwa ka mate te tangata (P.).

Koma, n. 1. A kind of stone. Hoki mai whaka muri, ko te koma e takahia e te waewae (S. ii, 51).

2. Spark.

Komae, a. Shrunk, blighted, withered. Ka komae noa te tupu o te kai. mae.

Kōmahi, a. Dark-coloured, applied to flesh of kumara and potatoes. Kua komahi nga riwai, ara kua pango a roto.

kōmahimahi, n. Mashedkumara.

Komai, v.i. Rejoice. He homai ana rongo kia komai atu au (M. 254).

Komaingo, v.i. Yearn. = koingomaingo.

Kaore te aroha komaingo noa (S.).

Kōmaka, v.i. Sort out.

Kōmako, n. Anthornis melanura, bell-bird. He komako te manu kia whakarongo au (S. 85).

= korimako.

Kōmakohua, kōmakohuariki, n. A sea bird. Ko tenei manu, ko te komakohuariki, ki te haere nga waka ki te hi hapuku, ka tio taua manu, ara ka tangi, e kore rawa e mau tetehi hapuku.—Katahi ka puritia taua waka, kotahi te ra e puritia ana e te komakohuariki tiaki tauranga hapuku.

Kōmakouri, n. The name of an ancient kawawhare.

Kōmāmā, a. 1. Soft.

2. Light in weight. ‖ māmā.

Komama, v.i. Run or fall through a small aperture, leak. E porara ana a raro o te kete, i komama ai.

Kōmamako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Kōmanawa. 1. v.i. Spring, well up, of water, and figuratively of thoughts.

2. n. Spring of water. ‖ manawa whenua.

Komanga, n. Elevated stage for storing food upon. He komanga karaka i iri ai koe ra (M. 173). ‖ timanga.

Kōmaoa, a. Bare of skin, ulcerated. He komaoa kei te mangai.

Komarero, n. Babbler, person who cannot hold his tongue. He komarero te tangata na.

Kōmārohi, a. Strong. He tane komarohi (S.). ‖ marohirohi.

Komaru. 1. n. Sun.

2. Sail. E tae ki raro ra, ka huri mai to komaru nga hau kawe rua (M.M. 103).

3. a. Cloudy. He rangi komaru. ‖ maru, mamaru.

Komata. 1. n. End, extremity. Komata o te rangi, zenith. Hai tiokaoka era mo te komata o te rangi e tu nei na.

2. Nipple of the breast.

3. Young soft shoot of dicotyledonous plants and ferns, i.e., other than flax, bulrush, etc. Nga huka kokoti komata (P. 75). ‖ rito.

page 132

4. Darling, a term of endearment. Taku komata, taku kahurangi piataata (S. ii, 85).

5. a. Raw.

mata.

Kōmau = kumau, v.t. Keep fire alight by covering it with ashes. Me komau ta taua ahi.

Ahi komau, a fire so covered, used for hollowing a canoe or felling a tree. ‖ komou.

whakakōmau, v.t. Repress, stifle. Kua whakakomau te manawa hotu ki te wa kainga.

Kome, komi. 1. v.i. Move the jaw as in eating, close the mouth or lips. Te komenga o nga ngutu (T. 153).

2. v.t. Take food, eat.

3. n. Food.

komekome. 1. v.i. Move the lips as in eating or speaking.

2. Bicker, squabble.

3. n. A game played by opening and shutting the fingers.

4. Titbit. Haramai hoki koe ki konei hei komekome ma te korokoro (M. 282).

Komehe, v.t. Wrap fish in leaves for cooking.

Kōmehomeho, a. Small.

Komeke, n. 1. Pounded fern root. E ruke ana te komeke ki tahaki (T. 190).

2. A cake of mashed hinau berries.

3. A garment like the ngeri. Ko tana oka he mea titi ki roto ki te whiri o tona komeke (His knife was stuck into the plaited hem of hiskomeke). = meke.

kōmekemeke, a. Lying in loose coils. = koromeke.

Komeme. 1. a. Burst inwards, stove in.

2. Thin and yielding; easily compressed, as a calabash, etc.

3. Contracted by cold. Ka whakakomemetia te ringa.

4. Withered, wrinkled. Kua korioriotia nga taiewa o te rua, ara kua komeme.

5. v.i. Mutter, talk in a low tone. Te ngutu komeme mai ki taku tinana nei (M. 248).

kōmemememe, v.i. Keep on muttering.

Komi = kome, v.t. Bite, close the jaws on, eat. He kai kua mahora ki te marae; tahuri mai, ka komi (M. 279).

Komihi = mihi, v.t. Greet, sorrow for. Kia komihi au, e Kore, ki a koe (M. 24).

Komingiroa, n. Senecio kirkii, an epiphytic plant.

Komingo. 1. v.i. Swirl, eddy. Te wai e komingo haere nei.

2. Be disturbed, be in a whirl, of thoughts agitated by strong emotion. E komingo ana te tau o taku ate me he ia waipuke (M. 150).

3. v.t. Agitate. Te aroha i a au, ko te au e rere mai, e komingo i roto ra ki taku whaiaipo (S.).

kōmingomingo. 1. v.i. Be violently agitated. Kaore te aroha e komingomingo nei (M. 38). ‖ takamingomingo.

2. n. Whirlpool.

Kōmiri, v.t. 1. Rub with the hand or fingers, separate the grain of maize by rubbing with the hand. ‖ miri.

2. Sort out. Komiritia a tatou purapura.

Kōmiro. 1. a. Whirling, or moving spirally, as a current.

2. v.t. Twist. Ka kite ahau i te māmā o tona ringa ki te komiro.

kōmiromiro = miromiro, n. Petroica toitoi, pied tit; also P. macrocephala, yellow-breasted tit. Ko aua manu he komiromiro (W. iii, 25).

Komiti, kōmitimiti, v.i. Mingle. Te komititanga o nga wai, the junction of the waters.

Komo, kokomo, v.t. Thrust in, put in, insert. Ka komotia te tata a Turi, ka ehua te wai (T. 111).

kokomo, n. 1. Contribution by way of acknowledgment on the part of people to whom a hakari is given. Nau te kokomo, he tumahana taku (P.).

2. A display of the choicest food before one's companions at a feast.

komokomo, v.t. Incorporate. Komoko-motia nga iwi kia kotahi.

Kōmore, n. 1. Bracelet, or ornament for the ankle. Kia kumu tou ringa kei ngahoro ou komore.

2. Dentalium nanum, a tubular mollusc. Called also pipi komore, pipi taiari.

3. Taproot.

kōmoremore, n. Taproot. He roroa nga komoremore ki raro.

Kōmou, komau, kumou, v.t. Cover a fire with ashes or earth to keep it smouldering. Kua motu te ringa, kua riro i a Maui, kua puta atu ki waho, komoua iho e Maui ki te whenua. ‖ tamou, tumou.

Komuhu, kōmuhumuhu, v.t. 1. Whisper, murmur. Kauaka te korero e komuhua ki te tara whare (M. 287). E te whare komuhumuhu nei (M. 370). Ka komuhumuhu katoa nga tangata o runga i a Te Arawa (J. ii, 222). ‖ kohumuhumu.

2. Murmur at. I komuhua mai nei taua i te tara o te whare (M. 49).

Komuku, v.t. Strip off, rub off.

kōmukumuku, v.t. 1. Rub anything off. ‖ mukumuku.

2. Rub into a paste. I te komukumukunga o te wai o te hinu ki te kokowai (M. lxxxiii).

3. Rub down, scrub.

Kōmura = kāmura, v.t. Burn dry leaves over mussels, etc., in order to open them.

Kōmuramura, v.t. Eat at odd times, other than regular meal-times. Kaua e kainga komura-muratia. = koramuramu.

Kōmuri (i), kōmurimuri, n. Gentle breeze. E takina ana mai e te komuri hau na runga mai o Waihihi (M. 91). ‖ muri (ii).

page 133

Kömuri (ii), kōmuru, v.t. 1. Rub off. Komurua nga tupu, nga weuweu.

2. Make supple by rubbing. Koia ano me te mea e komurua ana te tamahine a Paka (T. 145).

Komuri ad. Backwards. Hoki komuri mai nga kai-wawa kei Kamepeka (M. 261).

Komutu (i). 1. v.t. Surprise, intercept. Kia tupato, meake ra komutua mai tatou.

2. v.i. Stop suddenly and unexpectedly.

3. Fall behind. Ka komutu au ki muri, ka tukua koe (Po.).

kōmutumutu, n. A fish. = kongutungutu.

Komutu (ii), n. Calabash with top cut off and used as a lid. E tama na Ruru, wetewete mai ra taku komutu taramea (M. 273).

Kōna = kō na, l.n. (‖ F.L. § 8). 1. That place, near or connected with the person spoken to. E kore korua e ngaro ki kona (T. 46).

Hei kona, farewell! (Said by the person going away.) Ka mea atu a Whakatau ki a ia, “Hei kona !” (T. 60).

2. That time.

3. That circumstance. Na kona, therefore.

No kona, thence, from that circumstance. No kona hoki te whakataukitanga iho a Toi (T. 63).

‖ kō (iii).

Kona (i), n. Lower part of the abdomen. Ana, ka haere iho, ka tu ki toku kona (T. 128).

Kona (ii), v.i. Be diffused, spread abroad. Ka waiho i konei i konā e te ngutu.

konakona. 1. v.i. Smell, give out odour.

2. n. Savour, smell.

3. Affection.

‖ makona.

Kona (iii), konanga, n. Corner, nook, interior angle. = konaki (ii).

Konae (i), konaenga, n. Turning, bend, angle.

kōnaenae, a. Crooked.

Konae (ii), n. 1. Small basket woven from strips of flax. ‖ honae.

2. Belly of a fishing net. = ngake.

Konaho, a. Small. ‖ nahonaho.

Kōnaka = kōna.

Konaki (i), kōnakinaki, v.i. Spring up, grow, swell. Konaki ana te poho o te wahine ra, ano e hapu ana.—Konakinaki ai te aroha i a au ki taku potiki (M. 274). Aroha ki te hoa e konaki ake nei (S. 93).

Konaki (ii), konakitanga, n. Corner, angle. ‖ kona (iv).

Kōnakonako, n. 1. Dazzling light, glare. Te kaha o te konakonako o te ra.

2. Dimness of sight.

Kōnana, a. Slanting, out of the perpendicular. Ka poupou te aho, ka rere te kupenga: ka konana, e kore e rere.

Konanu, kōnanunanu, v.t. Mix, mingle. ‖ nanu.

Kōnao. n. 1. An earth oven for which the stones are heated in a fire beside the pit, not in the pit.

2. Diarrhoea.

Konape, n. Basket for food.

Konapu, kōnapunapu, a. Shining. Ka konapu mai, whero tonu. ‖ kanapu.

Konatu. 1. v.t. Stir, mix. Ka konatua te kokowai ki te hinu me te wai (M. lxxxiii).

2. v.i. Twinge. Konatu ana te mamae i roto.

3. n. Yearning, affection. ‖ manatu.

kōnatunatu, v.t. Stir up, disturb. He ngakau konatunatu (Heart distressed by conflicting emotions).

Konau, v.t. Yearn for, desire, pine for, fret for. Kei reira koe, e Hari, e uaratia nei, e konaua nei e au ki te whare (W.M. xi, 263). Ka mate ra i te whakama, ka konau haere i Whitianaunau.

Konekone, 1. a. Shy, bashful. Kaore ia e noho, ka ahua konekone, a ka whakatika, ka haere i tana haere.

2. n. Weariness, repugnance. Ka nui taku konekone ki te haere.

Konehe. a. Benumbed. Mate konehe, unrequited love.

Kōnehu, n. 1. Dust. Konehu raupo, pollen ofraupo (Typha angustifolia).

2. Drizzle. = konenehu, konehunehu.

3. Young shoot of bracken. Haere tonu, ka puta ki te rarauhe, ka kai, he konehu rarauhe te kai, koia te pananehu. = monehu.

4. A variety of kumara, with dark leaves and stem. = konehutai.

kōnenehu, a. Resembling dust. He ua konenehu, drizzling rain.

Kōnei, l.n. implying nearness to or connection with the speaker. 1. This place. Ka ngaro maua ki konei (T. 46). Hei konei, farewell! (Said by the person leaving.)

2. This time.

3. This circumstance. Na konei, on this account, therefore. Na konei au i mahara ai he whanau ano tenei ahuatanga (T. 128).

No konei, hence, from this circumstance. No konei hoki a te tangata karakia (T. 6).

(iii).

Koneke. 1. v.i. Slide along. Whakatakotoria he rango kia koneke ai te waka.

2. n. Sledge.

3. Figurehead carved on the body of a canoe. = toiere.

kōnekeneke. 1. v.i. Shuffle the feet, make a rustling sound. Kaua e konekeneketia te whare, kei turituri.

2. n. A cape with thrums made of strips of the flax leaf scraped only at intervals.

Koneki = konei, l.n. This place. Me noho tonu koe ki koneki, e taku ariki, e !

Konene (i), n. Stranger, wanderer, person belonging to a tribe which has been broken up and scattered. ‖ manene.

Konene (ii), n. Fruit of Cassytha paniculata, a parasitic plant.

page 134

Kōnenehu. ‖ konehu.

Koneti = neti.

Kōnewa, n. Habit of singing while near the house out of doors; regarded as a bad omen.

‖ J. vii, 127. Te konewa, he waiata i te po, he mea mate.—Ka konewa haere te tangata (P.).

Konewha, kōnewhanewha, v.i. 1. Close the eyes gradually, as when drowsy. Ka konewhanewha aku kanohi. ‖ newha.

2. Wander.

Koni, v.i. Move. alter one's position. Me koni mai ki tenei taha.

konikoni. 1. v.i. Move.

2. v.t. Rub.

Kōnia, n. Small canoe.

Konihi. 1. a. Stealthy, avoiding observation. E whakataka ana te ara konihi o Te Puhihuia ratou ko ona hoa (T. 170). ‖ ninihi.

2. n. A small marauding party moving stealthily. Mau tonu te konihi, te kohuru a Waikato.

3. v.i. Go stealthily. Na whea te ara i konihi atu ai? (M. 122).

4. v.t. Touch lightly, graze.

5. Attack by stealth. Ka noho i waenganui o nga pehipehi a Ngati Huri, ka konihitia mai e Te Wharekotuku.

Konini, n. Fruit of Fuchsia excorticata.

Kōningo (poetical) = koingo, v.i. Yearn.

Koniu, n. Mouth of a river. Horihia koia ki waho ki te koniu.

Kono, n. 1. Bend, curve. Kotahi kono ka tae ki te ngutuawa o Raparapaririki.

2. Loop, noose, knot. Me te kono heretaniwha (P. 7).

3. Small basket for cooked food.

konokono, 1. a. Deep and narrow, of a vessel; opposed to karaha.

2. v.i.——Kauraka koe e whana ake, kia konokono ariki, kia tupu ou hua, mana e piki ake nga rangi i a Tamaiwaho (Tr. vii, 2).

Kōnohi, kōnohinohi, kōnonohi, v.i. Yearn, grieve; frequently used with aroha. A kōnohi noa te aroha o Hine ki a Tinirau (W. ii, 121). Te manga e tu mai ra ki te haukainga i whakaarohatia mai e te konohi tonga (M. 9). He konohi aroha noku ki a koe nei (M. 30). Tenei ra tona kononohi whakaurua mai te awatea (S. 80). Ma te ao o te uru e kononohi nei e kawe mai te aroha na (S.). Kaore te aroha konohinohi noa (S. 69). Ka puta mai te konohinohi aroha o te tuahine ki a ia (T. 32).

Konohi = kanohi, n. Eye, face. Huna rawa te konohi (M. 302).

Kononi, a. Crooked.

Kōnonohi. ‖ kōnohi.

Kōnononono, a. Watery, waxy, as applied to potatoes. Ka wehi a taua kai, konononono ana tera, kaore i pakari.

Konui, n. Thumb, great toe. = koromatua, ‖ koiti, koroa.

Konuka.——

whakakonuka, v.t. Lead astray, beguile. Kaore te roimata hua noa i aku kamo na roto i whakakonuka (M. 176). ‖ nukanukarau.

Konuke, kōnukenuke, a. Crooked, bent. He hoe konukenuke, a figurative expression for an unreliable man. ‖ nuke.

Kōnukunuku, v.t. Bend. Applied to the process of drawing strips of flax over the edge of a shell, without disengaging the fibre, in making hukahuka for a timu cloak.

Kōnumi. 1. v.t. Fold, double.

2. v.i. Take a backward course. Ka konuminumi te auahi, ka hoki iho. (Said of a smoky chimney.)

3. Disappear behind an obstacle. ‖ numi.

Kōnunu, n. A black flax cape.

Konga, n. Live coal, charcoal.

kongakonga. 1. a. Crumbled into fragments.

2. n. Crumb, fragment, chip. Rere mai kongakonga o Tane (W. iii, 4).

3. Spark.

Kongahu, n. Stone.

Kōngahungahu = kohungahunga, n. Babe, infant.

Kongange. 1. v.i. Blaze. E kore e kongange te kanaku. (R.).

2. a. Weak.

kōngangengange, v.i. Sway to and fro.

Kongangi, v.i. Creak. Whakarongo noa iho ki nga papa o te waka ra, ka kongangi (T. 171). ‖ ngangi.

Kōngarangara = korangaranga, n. Colic.

Kōngehe. 1. a. Feeble, without strength. Kongehe noa iho tona haere i te kawenga a te wehi.

2. n. A species of eel.

kōngehengehe, a. Supple.

Kongene, kōngenengene, a. Wrinkled, withered.

Kōngenge, a. Sinking, exhausted. He māte kongenge, a death from disease, as opposed to a violent death. I mate taua etahi, i mate

kongenge etahi. ‖ ngenge.

Kōngio, v.i. Be shrivelled up. Kua kongio ke te kapana. ‖ ngingio.

Kōngohe, a. Pliable. Aka kongohe, the name of a climbing plant. ‖ ngohe.

Kōngongengonge, a. Feeble. ‖ ngonge.

Kōngotungotu, n. Firebrand, burning stick. Ko te kongotungotu o te ahi a Tomuri (S. ii, 63). ‖ motumotu.

Kōngū, a. Cloudy. He rangi kongu.

kōngūngū, n. Smallkumara.

Kōngunu, a. Broken half through, as a twig; bent, turned, as the edge of an axe. ‖ ngunu.

kōngunungunu, ad. Out of regular course; used of eating at irregular times.

Konguru, n. A moss which was used as a scent. = kopuru.

page 135

Kongutu, n. 1. Mouth of a river, etc. Ka karakia i te moana, a kapi pu te kongutu o te awa i taua karakia (W. v. 10). Te kongutu o te pukaea.—Ka puta ki te kongutu awa ki Rawaki (T. 189).

2. Stalk end of a gourd.

Kōngutungutu = kōmutumutu, n. A small fish. Ka moe a Tawhaki i a Hine-i-te-iwaiwa, ka puta ki waho ko te moki, ko te kongutungutu.

Kōpā, a. 1. Numbed, stiff. He kopa nga waewae.

2. Congealed, set. Ka kopa te toto o te tuahu a te tangata ra (M. vi).

Kopa (i) 1. a. Bent, folded. Kia tupa tonu (nga kuka), ara kia paraharaha, kia kaua e kopa (Tr. xxxi, 643).

2. Crippled, lame.

3. n. Wallet, satchel, with a flap lid. He motoi taringa no roto i te kopa (M. 65). Kopa whakawiri titoki, a closely woven bag for squeezing the oil from titoki berries.

4. Sandal.

5. Native oven. E kongange ana te kopa. (R.).

kokopa, a. Bent.

kopakopa. 1. a. Wrinkled, creased. He kopakopa nga rau o tenei otaota.

2. n. Myosotidium hortense, a plant.

3. Trichomanes reniforme, kidney fern. whakakopa, whakakopakopa, v.t. 1. Wrap, fold up.

2. Clasp, clutch. E rua iara aku ringaringa ki te whakakopa mai i taku manawa (M. 180).

Kopa (ii), v.i. 1. Pass by, disappear. Kihai i kopa te marama kua kitea tona hapu (T. 148). Ra ka whakangaro, ka kopa i te hekenga (M. 203). Ki te iwi ka kopa ki te ana o Rangitotohu (M. 242). He numinga, he kopanga (M. 390).

2. Fly away, fly. He toroa awe nui e kopa ana ia ki te muri (M. 330). Ko te kore pari tata hai kopanga moku ki wawe au te mate (S.).

whakakopa, v.i. Fly away, depart. He toroa whakakopa no runga o nga hiwi (M. 113).

Te ara whakakopa kei o matua (M. 182).

kopakopa, v.i. Fly about. Tena kei te motu ko te manu kopakopa (M. 182).

Kopa (iii), kopanga, n. 1. Space in front of a house. E puta ki waho ra, kia tapapa koe te kopa o te whare (M.M. 173). = whakamahau.

2. The floor space in a house to the left of one entering. Called also mata kopa, kopa iti, and tara iti. The opposite side was the place of honour. ‖ J. v, 151. Ka noho ki te kopa iti (J. iii, 62).

3. In the north, applied to the paepae, or beams dividing the alleyway of a whare puni from the floor space at the sides.

4.——Kopanga waka.

Kōpae. 1. a. Lying sideways, broadside on. Nga uri o Tane kopae ahi (P. 38). Ahi kopae, camp fire, at which persons lie sideways on. Ka tahu i tana ahi ki reira hai ahi kopae.

2. Having the entrance at the side. Ko tona whare, he whare kopae (T. 38).

3. Circular. In some districts a whare kopae is a round house with a pole in the centre. ‖ 7, below.

4. n. Camp fire. E haere ana ahau ki te tahu kopae maku. ‖ ahi kopae, under 1, above.

5. Branches, leaves, etc., placed round the edge of an earth oven. Te haerenga atu o nga wahine ki te muru toetoe hei kopae kai.

6. Bird's nest.

7. Circular house.

pae.

Kopaepae, n. Plaited circular band for lining an oven (Whang.). = koronae, kororipa.

Kopai, kopainga, n. Front wall or side wall of a house. Huri kau ake ki te kopai o te whare (M. 310). Numinumi kau au ki te kopai o te whare (S. 40). Te tahuritanga ake ki te kopainga whare (S. 73). ‖ apai.

Kopaiti. ‖ kopa (iii).

Kōpaito = kōpito, n. Stomach-ache. He mamae kopaito ko te ahua ia (S. 71). Me he mate kopaito (M. 119).

Kōpaka. 1. v.i. Be short of a thing, be in want.

2. n. Ice, frost, hail. Koia hoki te kopaka (W. i, 41).

3. A variety of kumara.

4. A well developed muscular man.

5. a. Dry. Ka tikina te Ti maroke me te tokitoki maroke, he kopaka mataī ranei. ‖ paka, dry.

Kōpaki. 1. v.t. Wrap, envelop, enfold. Tae tonu mai te wahine nei kopaki tonu iho i ana kai (T. 186).

2. n. Husk, envelope.

3. A present made to the relatives of a deceased person in token of respect. Also called taonga kopaki.

kōpakipaki, n. Maize. (mod.)

Kōpaki-kiore, n. A tree.

Kōpako. n. 1. Back of the head.

2. A canoe with the figurehead facing inwards. He kopako te waka nei.

kōpakopako, n. 1. Galaxias fasciatus, a fish. = kokopu.

2. Gnaphophis habenata, silver eel. = hao, kopakopako.

Kōpana. 1. v.t. Push. Kopana ana te ringaringa o tera ki a au.

2. Incite, urge.

3. v.i. Feel a desire. Katahi ka kopana ake te hinengaro ki te kai.

4. Throb. Katahi te ngakau ka kopana iti ake. ‖ pana.

Kopana, v.t. Sort out, pick up. Ka kopanatia nga kumara pakupaku (Po.).

page 136

Kopani. 1. v.t. Shut to, of a lid or door fitting into an opening, but not sliding or turning on hinges. Kopania mai te taupoki.

2. Shut up, close up.

3. Enclose, shut in.

4. n. Door or board closing the entrance to a kumara pit, etc.

5. Lid of a box, etc.

6. An incantation to blind the eyes of a pursuer. Kopani herua, or kopani horua, an incantation to close the rua iti when the spirit of the enemy has been lured into it.

Kopanga. ‖ kopa (iii).

Kōpaopao, n. 1. A kind of eel. Ka tairangaranga te kopaopao huanui (M. cx).

2. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Kōpāpā, n. 1. The hook of a tumu or tuke bird snare, used for hanging it up by.

2. Any long rod with a hook for engaging limbs or branches of trees. = korera, rera.

Kōpapa. 1. n. Small canoe. Ka taka a Koroki ki runga ki te waka kopapa, ka hoe ki Waikato (W. iv, 186). Te ai he kopapa hei reti i au (M. 18).

2. Sledge.

3. Board.

4. Storehouse for food. E hura ana i te kopapa taro kia watea ai etahi.

5. a. Concave.

Kōpara, n. Anthornis melanura. bell-bird, especially the female. Iti te kopara, kai takirikiri ana i runga i te kahikatea (P.). = korimako.

kōparapara. n. 1. Bell-bird.

2. A variety of potato.

Kōpare. 1. v.t. Shade or veil the eyes. Kia koparetia te rerenga i Raukawa, kia huna iho, kei kitea Ngawharu (Let the eyes be shaded sailing over Raukawa [Cook Strait] and kept covered, lest Ngawhatu [Brothers Islands] be seen) (M. 147). (Alluding to a superstition with regard to the islands.) I Raukawa ra ia e koparea nei e nga kaumatua (M. 151).

2. Use as a veil or shade for the eyes. Ko Maraenui e mau mai ana ki te rae o Tuna, e koparetia ana (Tr. vii, 44).

3. n. Veil, shade for the eyes.

4. Part of the lashing for securing the head of an axe to the handle.

5. The act of cutting an acquaintance lest he should expect a share of provisions on the way; regarded as an ill omen.

5. Present of food taken on a visit. Kawea nga kai hei kopare mo tatau ki te tangihanga. (Po.).

kōparepare, n. A present, of food, etc. taken for one's hosts when visiting friends.

Kōpani, a. 1. Crushed, mashed. I koparu te waewae maui i te tuporo kauri.

2. Muddy, turbid. Maku e whai atu nga manga koparu ki te haukainga (M. 182).

kōparuparu, a. Soft, moist (of ground). Ka pai te wahi koparuparu hei ngakinga.

Kōpata, n. 1. Dew.

2. Drop. Nga kopata o te ua.

kōpatapata. 1. a. Falling in drops.

2. Spotted, freckled.

3. n. Pelargonium inodorum and Geum urbanum, plants. Haere ana a Hinetitama, ka tae ki te parae, ki Whitinaunau, ka kite i te kopata e tu ana, ka keria e ia hei taupare mo tona aroaro.

haukopata, pata.

Kopaunga, n. Diarrhoea.

Kōpē, kōpēpē. 1. a. In a soft mass, pulpy. He mea penu nga kapana kia kope.

2. Pliable.

3. v.t. Squeeze, press together. Kopengia a tatou para karaka.—Ka kopea ana huha e Hine-nui-te-po (W. ii, 108). Ka pakoki te kauae o te manu he mea kōpē e te ringa.

whakakōpē, v.t. Squeeze. Kei roto au i nga keke o Rua e whakakopetia ana.

Kope. 1. v.t. Wrap up, as food in leaves for cooking.

2. n. Soft mosses used as wrappers or absorbents.

3. A woman's girdle of such moss, for health purposes. E kore e pai kia kitea te kope e te katoa, he pakiwaitara.

4. An ear ornament made of aute. = turuki.

kopekope. 1. v.i. Shake or flap in the wind. Taku titiro atu ki te raurau o te whare, puhia e te hau, ka kopekope (S. 99).

2. v.t. Shake out. Ka tahuri a Hine ki te kopekope i tana tu, no te mea ka taka tana taupaki ki te whenua (W. ii, 140).

3. n. A coating of flax leaves placed on the outer palisade of a fort.

Kōpehupehu, v.t. Strike down, smash. Akuanei koe tikina atu ai, kopehupehua ai.

Kōpeka. 1. v.t. Deceive.

2. Obstruct.

3. Render useless, spoil.

4. n. Lie.

5. a. Accidental, haphazard.

whakakōpekapeka, v.t. Hinder with unnecessary trifles.

Kōpeke. 1. a. and n. Cold. Ka wiri ia i te kopeke (W. v, 15).

2. v.t. Tuck up, compress, press back. ‖ peke.

Kopenu, kōpenupenu, v.t. 1. Crumple, crush.

2. Turn. as the edge of a tool.

Kōpeo, n. Spear.

Kōpēpē. ‖ kōpē.

Kōpepe. 1. v.t. Pluck. Na wai taku hue i kopepe?

2. Figuratively, of marrying a very young girl.

3. n. A small carved tiki of greenstone.

page 137

Kōpere. 1. n. Sling consisting of a string attached to a stick.

2. Dart or arrow thrown by this apparatus. Kopere tupua, fire-arms. Werohia pea te kopere tupua nau, e Tuwhare (M. 237).

3. Bow, which was used only as a toy.

4. Rainbow. Ki te tu te kopere i te ata …

5. v.t. Sling.

6. Throw violently, dash. Ka koperea te waka e te au.

7. v.i. Rush. Whatiia te turipona ki te ara, kopere taua! (W. iv, 135).

Kōpeti, n. Noose, loop of a bird snare.

whakakōpeti, v.t. Loop, make into snares. Ka mahi ia i te whanake, kei te whakakopeti mai, ka taia he mahanga (T. 7).

Kōpī, n. 1. Corynocarpus laevigata, a tree. Na Tainui ano ana kumara, me ana hue, me ana aute, me ana paraa i mau mai, me ana neke kopi (W. iv, 7). = karaka.

2. The berry of same spoiled in process of steeping. ‖ kopia.

Kopī, kōpīpī. 1. a. Weak, frail. He kopipi te rakau na: kei whati.—Ko te kiri kopipi, e tuku ki te mate (M. 365).

2. Flaccid. Kahore e pai te hue na, he kopipi.

3. Timid. He ngakau kopipi; e kore e manawanui.

4. Immature.

5. n. Cowardice. Ko taua tangata he toa, kaore he kopi i roto i a ia.

Kopi. 1. a. Doubled together, as of anything hinged or jointed.

2. Shut, closed. Ka kopi te ringa.

3. Completed. 'A kopi te kukume (M. 401).

4. n. Gorge of a river. Te Kopi o Uenuku.

5. v.t. Gather up into small compass. Ka kopia ona kakahu.

6. v.i. Nip between the legs. Kopi kau, ride bareback. (mod.)

whakakopi, v.t. Close. E tuwhera ana waenga, he ana taniwha; maku e whakakopi ka kopi mai (M. 376).

kokopi, v.t. Double together two parts of anything by means of a hinge, shut, close. Kopia iho te taupoki o te pouaka.—Kokopi rawa iho a Toi i tona mangai (T. 63). Na reira ia i kokopi ai i ona huha, na reira i po ai (W. ii, 80).

kopikopi. 1. n. A game played by opening and shutting the hands.

2. Cockle shells used as tweezers.

3. v.t. Pull out beard by means of above.

4. a. Ashamed, abashed. Te mahara i a au; numinumi noa ana, kopikopi noa ana, e, te whakama ra o te wera i a au (M. 119).

Kopia (i), n. Kernels of karaka (Corynocarpus laevigata) prepared for eating by cooking and then steeping in water. ‖ kōpi.

Kopia (ii), n. Gorge, narrow gully. Ka rara te waha o.te wai kai roto i te kopia, ka ngunguru te wai.—He pouri no te kainga, he kopia hoki. ‖ kopi.

Kōpiha = koropiha, n. 1. Pit for storing potatoes or taro. Kopiha kiore, a pit for taking rats. = torea.

2. Pool of water.

3. Witchcraft. ‖ the use of rua.

Kōpiko. 1. v.i. Go alternately in opposite directions, meander. Kopiko mai, kopiko atu, kahore matou i kite i te ara.

2. v.t. Make looped snares from strips of leaves of ti, palm lily. Ka tae te kuia ra ki nga ti, a ka kopiko, ka tae ki nga takeke, ka tahuhu, ka oti. Also kopiko mahanga.

3. Arrange snares.

kōpikopiko, a. Winding, meandering. He ara kopikopiko. ‖ piko.

Kōpio, a. 1. Rounded, globular.

2. Aback, filled with wind from ahead, Kua kōpio te ra o to tatou waka.

kōpipio, a. Roundabout, circuitous.

Kōpīpī. ‖ kopī.

Kopipio. ‖ kopio.

Kopipiri. ‖ kopiri.

Kopīpiro, n. Girella tricuspidata, mangrove fish. = parore, ngaoheohe, parakoka.

Kōpiri. 1. a. Contracted, shrivelled up. Toku ngakau i kopiri i mua, tenei ka mahora (Wa. '65, 29, 7).

2. Pinched with cold. Ko te Angiangi, kei te noho kopiri, huiki i te maku o ona kakahu (Pi. 126, 3). He tu ki roto o te moana, he tu kopiri.

3. Crippled, lame.

4. n. A small canoe. (R.)

5. A star. = Pipiri.

kōpipiri. 1. a. Crowded close together, confined.

2. Timid, faint-hearted.

3. v.i. Crouch, sit huddled up.

Kōpiro (i). 1. v.t. Duck, put another person's head under water. Kua kopiroa te tamaiti e tona tuakana.

2. Steep in water, drench. Kua kopirotia a runga i nga maunga, kua heke, ara kua rewa te huka, na te ua kopiro i whakarewa.

3. a. Steeped in water, drenched. He kaanga kopiro. Ua kopiro, drenching rain.

4. On the same level, without rapids. Ka haere atu ki te mutunga mai o te tutanga kopiro o te wai nei.

Kōpiro (ii), n. Intestines. Ko Taupo te kopiro, ko Ruahine te tuara o te ika. ‖ piro.

Kopiti, a. Shut up, closed.

whakakopiti, v.t. Close. Whakakopititia te waha.

Kōpito, n. Pain in the abdomen. Tenei ka noho, ka taka he kopito (M. 208).

Kōpiupiu, v.i. Swing, oscillate, move to and fro.

Kopiupiu noa ana te waka i te akinga a te ngaru. ‖ piupiu.

page 138

Kōporo, a. Truncated, having the end cut off abruptly. He waka koporo, a square-stened canoe. ‖ poro.

Kopoti, n. Anisotome aromaticum, a plant.

Kopou, v.t. Appoint. Ko Whakaahu te whetu i kopoua ra ki Hawaiki, ko Puanga i kopoua ki te kauru o Rarohenga. = Pou (i) 13.

Kopounga, n. Source of a river. Ma tenei awa te ki mo te whakakotahitanga, i te ngutu tae ki te kopounga (W.M. viii, 66). Timata mai te kopounga tae noa ki te rerenga.

Kōpū, n. 1. Belly, womb. Kua nui haere te mamae ki tona kopu (T. 127).

2. Calf of the leg. Ka tupu tetahi mate kino whakarihariha ki te kopu o toku waewae.

3. Skin with down from the belly of a bird, worn as an ornament. E rua kopu toroa ki nga taringa (T. 97).

4. An inner garment. Ko te pueru i waho, ko te kahakaha i roto, ko te kopu i roto rawa (T. 138).

5. The planet Venus. Ano ko Kopu ka puta ake i te pae nga karu o te maipi (T. 99). Ko Meremere ano taku e hiko atu; tauhokai ana Kopu i te ata, ko taku teina tonu tenei, ka hoki mai (M. 69).

Kopū, a. 1. Full, filled up. Kaore i tiketike ake te koputanga o te rua kai.

2. Blistered.

3. Bent, warped. Ka kopu te papa i te kaha o te ra.

Kokopū. —— Kirikiri kokopu, some form of gravel (Po.).

kōpūpū, a. Having the skin raised in blisters. Ko Haere kei te mate, ka ki mai a Maahu, ehara, he kopupu, a ka ora ia.

Kopu (i), kōkopu, n. 1. Galaxias fasciatus, a fresh-water fish. Kai mai ra, kai mai ra ki taku matire, e kopu, e kopu, e (K.). = kopakopako, koriwhariwha, ruao, ruwao.

2. A large species of eel. = tuna pouaru. Kokopu ruao and kokopu taiwhara, large varieties of Galaxias fasciatus. Kokopu totarawhare, a fish. Ko te ika nana i kai nga kerakera i horoia atu ra, he kokopu totarawhare. Kokopu tuna, female of large variety of eel. (Wai.). Kokopu ururoa, a fish about 9 in. long.

3. Gobiomorphus gobioides, bully, a freshwater fish. = toitoi, koputea, hawai, maruru, tipokopoko, titikura.

kopukopu, n. 1. Parapercis colias, blue cod. = rawaru, pakirikiri.

2. Young of hapuku (Polyprion oxygeneios).

Kopu (ii), n. Round sennit, plaited cord.

Kōpua. 1. a. Deep, of water.

2. Double, of teeth. Ara taea te toru, te wha tau, kua tupu nga niho kopua, kua kaha ki te kai i te kai maro.

3. In the expression maro kopua. ‖ maro.

4. n. Deep pool. Ko te ingoa o taua kopua ko Te Warouri (T. 154).

5. Netted bag to hold the stones forming the karihi, or sinker, of a fishing net.

kōpuapua, n. 1. Pools temporarily filled with water.

2. A plant. Ko taua atua he maro kopuapua, ara he mauku. = mauku.

Kōpūangaanga, n. A variety of kumara.

Kōpuha, n. Small house. ‖ kopiha.

Kōpūhuri, n. Arripis trutta, a fish. = kahawai.

Kōpuka. 1. n. Soft pulp containing the seeds of a gourd.

2. Leptospermum ericoides, white manuka, a tree. = manukarauriki.

3. a. Spongy, shrivelled. = pukapuka.

kōpukapuka, n. 1. Myosotidium hortense, Chatham Island lily.

2. Ranunculus hirtus, a plant.

Kōpuke, v.t. Throw up the soil into hillocks preparatory to planting. ‖ tupuke, puke.

Kopukopu. ‖ kopu.

Kōpuku. 1. n. A closely woven cloak. E haere atu ana a Paoa, uhia iho ana te whanake, ko te kopuku i roto (T. 190). = pukupuku.

2. Gunwale. = kapuku.

3. Swelling.

4. v.i. Swell, grow turgid.

5. a. Rounded. Ka kimihia nga kumara ahua kopuku hai purapura. = topuku. (Kah.)

whakakōpuku, v.t. Cause to swell. ‖ puku.

kōpukupuku. 1. n. Ranunculus sp., a plant. He kopukupuku tena ka meatia hai rongoa mo te kanohi toretore. = mārūru.

2. Rash on the skin.

3. a. Dappled, as mackerel sky. Ka titiro ki te rangi, kua kopukupuku.

Kōpuni. 1. a. In a body, all together. Kia kopuni te haere, kaua e takitahitia.

2. Dark, black. He tuna kiri kopuni.

3. n. Black dogskin cape. = topuni.

Kōpūngahuru, a. Insincere. = kopurau.

Kōpūngāwhā, kōpūpūngāwhā. 1. n. Scirpus lacustris.

2. n. Typha angustifolia. = raupo.

3. n. Various species of Juncus.

Kōpūpū. ‖ kopū.

Kopupungawha. ‖ kopungawha.

Kōpūpūtai, n. Sponge.

Kōpura (i), n. 1. Tubers of kumara, etc., used for planting. Ko te mara a te tangata nei kua oti te tuahu, kaore ano i whakatokia a waenga ki te kopura (T. 136). Ka whakatokia te mara, e waru nga kopura, whatiwhatiia ana, ka toua, a ka tupu (T. 114).

2. Old person.

3. A plant.

4. Taproot of Cordyline.

Kōpura (ii). 1. v.i. Flash, flicker, glance. Ka kite atu i te kopuratanga mai.—E kopura mai nei te whetu.

page 139

2. a. Ruddy, shining.

korapu, kapura.

Kōpurau, a. Insincere. = kopungahuru.

Kōpurawhetū, n. Clathrus cibarium, a fungus. = kokirikiriwhetu, paruwhatitiri.

Kōpure, kōpurepure. 1. v.i. Appear here and there, be in detached groups. Kopurepure mai ana nga motu rakau i roto i nga awaawa (Ha. 111). Used of stars shining through breaks in the clouds. He whetu e kopure ana mai.—Te kopuretanga mai o te whetu, ka mohio he taua.

2. a, Spotted, in patches.

3. n. Variety of eel. (Whang.).

kōpure, n. Patch, plot. Kopure aruhe, open spaces of fern land in the forest.

Kōpūrehe, n. Male of kōkō (Prosthemadera novaeseelandiae). Used of the bird in the early summer only; at other times called kokouri.

Kōpuru. 1. n. Heavy passing clouds. ‖ taupuru.

2. A fragrant moss used as a scent.

3. a. Fusty, mouldy.

4. Stuffed up. ‖ puru.

kōpūrupuru = kopuru, 3 and 4.

Kōpūrua, a. 1. Having the belly swollen, dropsical.

2. Double-minded, vacillating. Ko te take i patua ai te tangata papa, he tangata kopurua kai roto i taua ope e haere ana.

Kōputa. 1. n. A snare for taking parakeet.

2. a. Blistered. ‖ koroputa.

kōputaputa. 1. a. Pitted, full of holes. Ko te mapuna he kohata, he mea koputaputa.

2. n. A fish.

3. Bladder of a fish.

puta.

Kōpūtahi, a. Related, consonguineous. Whawhai koputahi, fight of people of the same tribe, internecine war.

Koputauaki, v.t. —— Ka koputauaki i te r waka tetahi tahā horu.? ‖ tauaki.

Kōpūtea, n. Gobiomorphus gobioides, bully, a fish. = titarakura, tipokopoko. Also applied to the young of inanga. Nga iwi i tena haeretanga ko te pahore, ko te koputea, ko te porohe.—Ko te kohi o Autahi, ka haere katoa te iwi pahore, te iwi koputea, te iwi poroke, te iwi tuna.—Ko nga tamariki pahore whakamutunga, he koputea.

Kōpūtoitoi, a. Moist, spongy.

Kōpūtōtara = kopuwaitotara, n. Allomycterus jaculiferus, porcupine fish.

Kōputu (i). n. Phoebetria palpebrata, sooty albatross. He paenga koputu ka pae ki Korora (M. 338).

Kōputu (ii), n. Heap. Muri iho ka ta te umere ki te koputu manu, “E tika; e tika; e tika; a wai? A tenei hanga e koputu nei.”

Kōputunga ngaru, sea foam lying in masses on the beach. Kua pae nei te koputunga ngaru ki te one (P. 63). He koputunga ngaru pae ana ki te one, tenei kei au (M. 302).

kōputuputu, v.t. Put up in heaps. Koputuputua nga kai ma te manuhiri. putu.

Kōpūwai. 1. a. Watery. He kino ena riwai, he kopuwai.

2. n. A small mullet, kanae, Mugil cephalus. =hauaitu.

Kōpūwaitōtara = koputotara, n. Allomycterus jaculiferus, porcupine fish.

Kōra, l.n. (‖ F.L. § 8). Yonder, that place at a distance. ‖ (iii).

Kora. 1. n. Small fragment, speck. Hokihoki tonu tona ringa ki te mirimiri i te kora i roto i tona kanohi.

2. Spark. Kia rere ko te kora ki runga te rarauhe (M. 128).

3. Fire, fuel. Ka whakapiri noa te kora a Mahuika, ka taka te ahuru (M. 46).

4. Cooked greens.

5. Person of no account, vagabond. = kaikora.

6. v.i. Gleam. Kapa, e tana, ka kora ake i te pae (M. 339).

korakora. 1. n. Particle, anything, small.

2. v.i. Burn, glisten. Korakora haere ana te Unahiroa (S.).

whakakorakora, v.t. Scatter, distribute in small fragments. Whakakorakorangia tetahi wahi ma matou.

Korae (i). 1. v.t. Anoint with red ochre and oil.

2. a. Faded, pale, of colours. He hopara makaurangi te whakairo, otira he korae.

3. n. Kumara which will not keep and are the first to be eaten.

Korae (ii), koraerae, n. A fish.

Koraenga, n. Headland. = rae, kurae.

Koraha. 1. a. Extended, open.

2. Shallow, of water covering extensive mud flats. He tai koraha to Manawaora.

3. n. Open country. Ta te tau kai pai hoki hei tohatoha i te tangata ki te koraha haere ai (T. 81).

Kōraherahe, n. Wrinkle.

Korahi. 1. a. Large, extensive.

2. n. Size, extent. Kia penei te korahi o to tatou takotoranga.

3. A wind name. He hau korahi, he hau pai tena.

kōrahirahi, a. 1. Thin.

2. Somewhat transparent. He taewa korahirahi. (Of young potatoes.)

Kōrahoraho, n. Unfledged young bird. ‖ pirahoraho.

Kōraki. 1. n. North or north-north-west wind. Te pa noa mai he koraki te hau hei whiu i ahau (Pi. 142, 2). ‖ (iv).

2. —— Naku koe i whakahuka i te koraki huinga mahi o aku hoa. (N.M. i, 47).

3. Species of fish. Te inanga, te ngaore, te patete, te koraki, te mahitihiti, te para, etc.

page 140

Kōrako, n. Albino. Kāhū korako, an old hawk with light plumage; fig., chief.

kōrakorako. 1. n. Fairies, imagined to be white-skinned. = patupaiarehe.

2. a. Fair, whitish, freckled. He korakorako te mahunga, me te kiri katoa he korakorako (T. 181).

3. Dazzled.

Kōrama, n. 1. Lunella smaragda, a univalve mollusc. = pupu korama, koramu.

2. Operculum of univalve shell.

Kōramuramu. 1. v.t. Do at odd times, or in an informal way, of taking food only. Kaua e koramuramutia ta tatou kai. = komuramura.

2. Compress, squeeze together with the hand. = karamuramu.

3. v.i. Twinkle. Kei te koramuramu te whetu.

Kōranga. 1. v.t. Raise, lift up. Otira he karakia hiki, koranga, he whakamaiangi ake ano tetahi (T. 155).

2. a. Not deep-set in the ground.

kōrangaranga, v.i. 1. Ache, be in pain. E korangaranga ana toku manawa.

2. Feel annoyed or vexed.

Kōrangorango, a. Mottled, spotted.

Kōrapa. 1. v.i. Flinch, hesitate. E rere te manuka, tomokia; kaua e korapa (W.M. 116).

2. Turn to the left instead of to the right after casting the mutu, look back when advancing for the purpose, flinch in a duel, or pass by the dwelling of friends through shyness: all these are aitua. Katahi ka whakahopoa mai ta nga tangata ki nga kanohi o Te Ikapoto, ko tona tuneketanga, me to hikinga mai hoki o ona waewae; ka tangi te umere a te tangata whenua, “Kua korapa! Kua korapa a Te Ikapoto !”

3. n. Long-handled landing net, for taking fish such as kahawai, and birds such as quail.

4. Two-pronged spit for roasting. I a Kahutore te korapa tunu kai (G.-8, 27).

5. v.t. Roast on such a spit.

6. a. Disquited with fear. Ka rere mai te tangata ki te wero, korapa noa toku ngakau.

7. Twisted, bent, warped.

8. Squinting. = karapa.

kōraparapa, a. Cross-grained, twisted.

whakakōraparapa, v.t. Cause to look round apprehensively. Hei whakakikini noa iara, hei whakakohukihuki noa, hei whakakoraparapa noa i te kanohi (M. 146).

Kōrapu (i), v.i. Shine, flash. Te mea e korapu mai ra, ko ona mata (T. 28). ‖ kopura.

Kōrapu (ii), v.t. Scratch or pinch the hand, as an amorous overture. ‖ raraku.

Kōrapu (iii), v.t. Squeeze, work into a pulp. = rapu (ii).

Korara. 1. v.i. Go in different directions, disperse. I haere topuni tonu, kahore i korara. ‖ marara.

2. v.t. Beg.

Korare, n. Greens, leaves of edible vegetables. He korare keha.

Kōrari. 1. v.t. Pluck or tear off a twig, etc. Koraria mai te peka o te rakau nei.

2. Snatch up, tear up. Te pekenga atu o Te Oriparoa, koraria ake te tauare, rere tonu (Pi. 135, 4).

3. n. Scape, or flower stem, of flax (Phormium tenax). Ka pua te kowhai, ka ngawha te korari (M. 247). Me te wai korari (P. 71).

4. The plant itself (in the north). He repo korari tenei (J. xx, 86). Korari tuauru, Phormium colensoi, a variety of flax.

Kōratarata, a. 1. Clear, not turbid.

2. Glistening, shining. ‖ purata.

3. Docile. Ki taku wahine kotungatunga, koratarata (S.). ‖ rarata.

Kōrau, n. 1. Cyathea medullaris, a large treefern. = mamaku.

2. Young shoots of ferns.

3. Turnip or similar roots. (mod.)

Kōrawa, a. Excited, agitated. Korawa hoki, i poapoaina mai ai ki nga mea ruarua nei (We are in a state of excitement since we have been tempted by these few things) (W.M. x, 199).

kōrawarawa, a. Rough, of the sea. Korawarawa te ngaru, ka rere te nehu.

Kōrē, n. A moss used by women at certain times.

Kore (i). 1. ad. Not, with a future verb, the negative being preceded by e, ka, kei, or ki te (F.L. § 44–47). E kore korua e ngaro ki kona (T. 46).

2. Following a reason why anything has not taken place or will not take place; in either case the negative will be followed by e (F.L. § 84). Te take i kore ai ia e tae mai (The reason he did not come).

3. If strengthened by the addition of an adverbial particle, as ake or kau noa ake, it forms a strong negative with a past verb. Not at all A, kore kau noa ake te awa ra i whitikia e nga mano ra (T. 41). Ka whakatika ko Tangaroa ki te wehewehe, a kore ake i mawehe (T. 4). Kore kau noa atu he utu (Pi. 175, 4).

4. a. No. Kore te hoe, kore te tata (P. 56).

5. Used as a suffix to nouns it forms nouns indicating the absence or lack of what is denoted by the original noun. Ka mate ratou i te kai-kore i te wai-kore (They suffered from the want of food and water (T. 182). And with adjectives in a similar negative sense. Mo te whenua kowhatu-kore tenei ki (This saying is for a stoneless country) (P. 107).

page 141

6. n. Want, absence, lack of anything. I te kore tatata hei hoko parawai nekoneko (M. 97). Kihai i hamumu te waha i te whakama, i te kore kai ma te manuhiri nei (T. 186).

7. Annihilation, destruction, nothingness. A, ngaro noa iho ki te kore a Hou, ratou ko tona iwi (T. 67).

8. v.i. Cease to be. Kua kore te ika o tena wai inaianei. Me i kore, almost. Me i kore kua tahuri to matou waka.

9. Be gone, be absent, be lost. Tahuri rawa ake ona tungane kua kore a Hinekauirangi (G.-8, 27). Kua kore aku maka, kua kore aku mahe (W. ii, 128).

10. Be destroyed, annihilated. Ka kino te whenua, kua kore a taua taonga (T. 96).

korekore, a. Infantile, sterile.

korenga, n. Non-existence, absence, non-occurrence, etc. He kitenga no matou i te korenga o te kai taua wahi i mahue ai.

whakakore, whakakorekore, whākorekore, v.t. 1. Cause not to be.

2. Deny. Whakorekore tonu mai ia ki taua korero.

Korekore, n. The moon on the twenty-first and two following days, distinguished as Korekore tutahi, Korekore turua (or whakatehe), and Korekore piri (or whakapiri ki nga Tangaroa), as the case may be. The dates differ slightly in some districts. Kei hea te marama ? He Tangaroa-a-mua, he pau te Korekore (M. 392).

Kore (ii). 1. a. Broken. Kua kore ke nga papa o te whare.

2. n. Fracture.

korenga, n. Broken place.

korekore, a. Tron, rent. ‖ pakore.

Kore (iii), n. Trap, snare.

whakakorekore, v.t. Prepare the loop of a noose for snaring.

Kōrea, n. Small canoe.

Korehāhā, n. Annihilation, complete extinction. ‖ kore (i).

Korehe, n. 1. Open country. ‖ koraha.

2. Sandal.

3. A small canoe.

4. a. Shrivelled, wrinkled, stunted. Mehemea ka kotia te mahunga o te wahine rapou ka korehe te tamaiti.

kōreherehe, n. A superior variety of kumara, having a wrinkled skin.

Kōrehu, n. 1. Haze, mist, fog. Ko Tamaki nei e tauria ana e te korehu moana.—E kore e kitea i te korehu tonga (M. 188). I wereohia pea ki te korehu tonga (S. ii, 69).

2. fig. Regret, disappointment.

kōrerehu, a. Dusky, dark, hazy. Ka korerehu te po, kaore ano i tino pouri. — Rangi korerehu i marewa atu ai (M. 15).

kōrehurehu, n. Light haze.

Kōreirei, n. Rootstock ofraupo (Typha angustifolia).

Koreke (i), n. 1. Coturnix novaezealandiae, New Zealand quail. He manu ohooho te koreke.—To ana te pakake ki ro te wai, kume ana te koreke ki uta (M. 75). = koitareke, kokoreke.

2. Porzana pusilla, marsh crake.

Koreke (ii), n. 1. Poll or back of an axe, etc.

2. The upper end of a bone fish-hook, where it is attached to the line.

reke, rekereke, pureke.

Kōreko, kōrekoreko, a. 1. Dazzled. Ka korekoreko oku kanohi i te ra.

2. White. = korako.

Korekore. ‖ kore.

Kōremu = karemu, n. Plug of canoe, etc. Ka hoe ki waho ki te moana, ka unuhia te koremu.

Kōrengarenga, a. 1. Overflowing. Korengareng tonu mai te wai ki te taha o te kainga.

2. Soft, boggy.

3. Crushed, mashed. Ka korengarenga noa te hiku me te pane … i te ngaunga a te patu (T. 152).

Korepa, kōreparepa. 1. v.t. Split, tear. Koreparepangia te papa.

2. n. Sling stone.

Korepe (i). = kōreperepe, korepa, v.t. Split, tear off, rip up. Pera hoki ra te korepe nui, te korepe roa, te wahi awa, te totoe awa (M. 154). Ka puta mai a Tuna, ka korepekia te hiku (Tr. vii, 39).

Korepe (ii), n. Archaic word for chief.

Kōrepo, n. Shallow swamp. ‖ repo.

kōreporepo, a. Swampy.

Kōrera, n. The hook of the tumu bird-snare. = rera.

Kōrere, n. 1. Gutter, tap, funnel, or anything to guide the passage of liquids.

2. Diarrhoea.

3. Some part of a canoe. Ka meatia nga korere e rua, kotahi mo tetahi taha, kotahi mo tetahi taha o te waka.

Korerehu. ‖ korehu.

Kōrero. 1. v.t. Tell, say. Ka korero i te toronga atu o tana ringa ki a Paoa (T. 194). Whakarongo mai iana, kia korerotia atu e ahau ki a koe (T. 168).

2. Address. Korerotia tatou e nga rangatira e noho nei; korerotia tatou!—Ka mutu, kei waenga e korero ana, he kiri kau (T. 101). Kei te korero i te korero o te toa (T. 157).

3. v.i. Speak, talk. Ka noho raua ka korero (T. 169). Korero a whare and korere whenua, make peace, peace making. Tena pea koe te korero a whare na, kia houhia te rongo (S. 118). Mana ra koe e whakamau ki te kaha o te aio, o te rongomau, o te korero whenua (S.). Korero rakau, think aloud.

4. n. Conversation. Ka ahuareka noa iho a raua korero ki a raua nei (T. 169).

page 142

5. News. Ka pataia mai te korero e Horowhenua (T. 199). Ka hui tera ki roto ki te whare i noho ai a Paoa, ki te whakarongo korero (T. 199). Korero ahiahi, idle tales. Nga korero ahiahi a Hinewha (P.).

6. Story, narrative, discussion. Ko te korero tenei o te toanga o etahi tangata o mua.

whakakorero, v.t. Make to speak. Ka whakakorerotia ano e ia, a kua nanu te reo (T. 42).

kōrerorero, v.i. Talk much or frequently, discuss. Ka korerorero ratou ki a ratou ano (T. 195). Hei korerorero, rongorongo ki reira (M. 414).

Kōreti (i), n. A small canoe. ‖ reti.

Koretīii (ii), v.i., or n, The call of the fern-bird. Kei te koreti te mātā i ro te roto.

Koreto, v.i. Trickle down, weep.

Kōrewa. 1. a. Drifting about, adrift. Kia iri au i te waka korewa (M. 397). Hi korewa tonu ai au, kaore e tukua te punga ki raro.

2. n. Float for a net. = karewa.

3. Float of the outrigger of a canoe. Ko nga rakau korewa he rakau mama rawa; ko te take o te korewa hei tiaki i te waka kei tahuri.

Kōrewha, v.i. 1. Blink the eyes. Kaore e nge, korewha tonu nga kanohi o taua mokai (W.M. xii, 225).

2. Raise the eyelids, as a secret sign.

kōrewharewha. 1. v.i. Blink the eyes. Kua korewharewha nga kanohi, ka moe.

2. a. Not sound (of sleep), with the eyes half open.

Kōrī, n. Nestor meridionalis, parrot. = kaka. ‖ kōrīwhai.

Kori (i), n. 1. Native earth oven.

2. Small basket or net. Ka noho te mokai kaka ki runga ki tana turuturu me tana kori kai.

kokori, n. Small bay. Takoto Whangaroa whaiti, kokori rerenga waka mai nohou ra, e Te Iwikau (M. 375).

korikori, n. Ranunculus insignis, a large species of buttercup.

Kori (ii), korikori, v.i. 1. Move, wriggle. Poto tonu ki roto o tana kupenga, kihai i taea te korikori (T. 143). Katahi ka ohooho noa ake, kua ngau katoa te ahi i tana koringa (J. ii, 215).

2. Bestir oneself. Ka tae atu te karere ki te tini maia ra, katahi ka korikori te rauma-whitu ra (T. 157).

3. Use action in oratory.

Koria, n. Young kahawai (Arripis trutta), a fish. ‖ hapukupuku.

Koriakai, n. Amphibola crenata, a univalve mollusc. = titiko, karahu, takarepo.

Korihako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Korihi, v.i. Sing, as birds. Takiri mai te ata, korihi te manu (M. 40). Korihitanga mai o te manu i te ata (M. 405).

kōrihirihi, n. Tide. (R.)

Kōriki, n. Porzana pusilla, marsh crake. = koreke.

Korimako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = mako, makomako, komako, kokomako, korimako, kokorimako, kokorihimako, kokorohimako, titimako, kopara, rearea, titapu, tutumako.

Kōrimurimu, a. Covered with seaweed. Korimurimu ana nga kohatu, ka paheke. ‖ rimurimu.

Kōrino. 1. v.t. Twist loosely. Is not = whiri.

2. n. Twist, hank, curl. He korino whitau.

3. a. Twisted, curly, as hair.

kōrinorino, n. 1. Eddy, wake of a canoe.

2. Mottled surface. Me he korinorino kokopu (P. 68).

rino.

Kōrio. 1. n. Rapid. Ehara ko te wai o te korio (S.).

2. Penis.

3. a. Pale.

kōriorio, a. 1. Withered, wrinkled, shrivelled up, shrunk. Kua korioriotia nga kai o te rua.

2. Burning, scorching. Kua heke te ra he kapura koriorio (P.).

Kōripi. 1. v.t. Cut, slice. I rarawe taku ringa i te piharoa hei koripi ake te kiri ra i awhi ai (M. 266).

2. v.i. Turn sideways, of a paddle, etc. Kei koripi mai te hoe.

3. Look sideways. I koripi aku mata te oranga Waimako (S.).

4. n. Knife of obsidian or of shark's teeth. Ka hoake a Whaitiri i te koripi, ka haea te puku o Tupeketi (Tr. vii, 41).

5. Vagabond. He porangi te tangata ra, ka tahi; he koripi, ka rua; he kurapa, ka toru.

6. Diarrhoea.

7. v.i. Rise out of water, as the heavenly bodies. Kua koripi te marama (Po.).

Kōripo. 1. v.t. Whirl. I koripoa au e te wai o Titahi (M. 399).

2. n. Eddy, swirl. Koripo marama, an expression for bad weather. He koripo marama kia tangi atu au (M. 250).

kōriporipo. 1. a. Eddying.

2. n. Wake of a canoe.

ripo.

Korirangi, n. 1. A cloak ornamented with black and white thrums of unscraped flax. Tatua ia te korirangi (M. 171). I te kore korirangi hei hoko parawai pakipaki (M. 97).

2. Untwisted thrums of a mat.

Kōrire (i) kōrirerire, n. Gerygone igata, grey warbler. Koriri takiri te ata, ko te manu kaore ka tino awatea (M. 432). = riroriro.

page 143

Kōrire (ii), n. A mollusc, ? one of the Turritellidae.

Korire (iii), n. Muggy heat. Korire ana te rangi. ? ‖ rirerire 3.

Kōriri, n. Immature fruit.

Kōriro. 1. v.i. Sprout. E koriro ake ana te tupu o te kapana.

2. n. Leptocephalus conger, conger eel.

= koiro.

kōriroriro, n. Gerygone igata, grey warbler. Nga tataeko, nga koriroriro, ia manu, ia manu (T. 29). = riroriro.

Korita, a. Cautious, alert. Kia korita, kei rokohanga e te kohuru.

Koritaka, a. Unsteady, applied to a canoe.

Kōritawa, n. A variety of flax. (Tar.)

Korite, v.i. Move in unison. Ka korite te huata ki runga, ka rere nga waewae. ‖ rite.

Kōrito, 1. n. Heart or young unexpanded leaves of liliaceous plants.

2. A dark-green opaque variety of greenstone.

3. Soft outer part of shoulder-blade. = papa korito.

4. a. Flaxen, of hair. He ahu te uru o to tamaiti? Kapatau he uru korito, he karako, he uru ariki no Pipi (P.).

kōritorito. 1. a. Unkempt, of hair.

2. v.i. Glitter.

karito, rito.

Kōriwhariwha, n. Galaxias fasciatus, a fish.

= kokopu.

Kōriwhai, n. Nestor meridionalis, parrot.

= kaka, kōrī.

Koro (i), v.t. Desire, intend. Na wai te koronga ka tu ki roto ki Whangara? (P.). He koronga naku kia tae au ki nga uru kahika ki Ouru (M. 312). Ko te kai ra i koroa atu e te ngakau (M. 86). Korongata, reluctant, unwilling. Ko Kauanuhea korongata ki te haere (P.). ‖ korou.

korokoro, n. 1. Throat. No te whakatanukutanga o te korokoro ka awhea mai ai e te hau o roto o te riu (T. 153).

2. Geotria australis, lamprey. Tana kai, he korokoro (W. iii, 62).

whakakoro, v.t. 1. Endeavour, intend. Whakakoro noa matou, te taea Patangata.

2. Desire. Kia kite i te paura i te waipāta e whakakoroa nei e te tini.

Koro (ii), n. 1. Noose. Kei te hanga i nga koro o te rore (T. 19). ‖ koromahanga.

2. The moon on the fifth day. = Akoro, Okoro.

3. Bay, cove.

4. Metrosideros perforata, a climber.

= akatea.

korokoro, a. Loose, slack. Korokoro noa nga tau o te kakahu.

whakakorokoro, v.t. Loosen.

Koro (iii), n. 1. Old man. Ka patai mai te koro, “Ko wai ou hoa ?” (T. 201). Ka tatari te pa ra ki te reo o te koro nei kia oho (T. 202).

hakoro, koroua.

2. Father. Nga turipona o to koutou koro (M. 160).

3. A term of friendly address to an adult male. E koro, hapainga nga toki nei (T. 51).

kokoro, n. Old man.

korokoro, n. Finger, toe, ‖ koroiti, koro-matua.

Koro (iv), colloquial = kōrua, pron. You two. Ma koro etahi, ma mou etahi.

Kōroa. n. 1. Index finger. Ka hoatu e Mahuika ko te koroa (W. ii, 106).

2. Finger in general. Ka mau ia i te ringa o Mahuika, ka poto nga koiti me nga koroa o tetahi, o tetahi, ka mau ia ki nga koiti o nga waewae (W. ii, 76).

3. Second toe.

koiti, konui.

Kōroaroa, a. Tall, long. ‖ roa.

Koroaha = korowaha, n. Large curl of tattoo marks on the cheek.

Koroahu, n. Steam.

Koroai = korowai.

Koroama, koroamo, n. A small fish.

Koroātito, korowatito, n. Bowdleria punctata, fern-bird. = mātā (iii).

Korohape, a. Crooked. ‖ hape.

Korohāwini, n. Shivering from cold or fear.

Kōrohe, n. 1. A kind of net, bag net. Ka noho taua wahine, ka ta i te korohe (Tr. vii, 41).

rohe.

2. Whitebait migrating up stream (Whang.).

Korohea, n. Turnagra capensis and T. tanagra, N.Z. thrushes. = piopio, koropio.

Koroheheke, n. A cloak.

Korohehengi, n. Steam. ‖ kohengi.

Koroheihei, v.t. Tuck up. Koroheiheitia ou, kei maku.

Koroheke, n. Old man. Tera hoki te koroheke ra kua tae ki waenga (T. 201). ‖ koro (iii).

Korohihī, v.i. Spurt up.

Korohiko (i). 1. v.i. Start, wake. Ko te moe a te manu e korohiko noa ra i te ata hapara (S.).

2. Sleep uneasily.

3. v.t. Surround. Kua korohikotia e te taua i te atapo, ka huaki tokotoru i mate.

korohikohiko, v.t. Surround. Te marama i runga ra, e, ka pau te korohikohiko e te whetu (M. 191).

Korohiko (ii), n. Hebe spp., shrubs. Na Hikuao te korohiko, ko te rakau i tunua ai te moa (M. 324). = koromiko.

Korohiti = korowhiti.

Korohiwa, n. Haliotis australis, a univalve mollusc. = hihiwa.

Korohū, n. Steam.

korohuhū, v.i. Boil.

page 144

Korohunga. 1. a. Reduced to shreds. ‖ hunga-hunga.

2. n. General name for cloaks having an ornamental border. Ka mau ki te korohunga, ka tatua.

3. Ornamented border of a cloak.

Koroī, n. 1. Fruit of white pine (Podocarpus excelsum). Hei te tau kori ra ano (P.).

2. The tree itself. He iti te mokoroa e hinga te koroi (P.).

Kōroiroi, v.i. 1. Wander idly. He aha tau e koroiroi nei, te haere ki te mahi? He taringa koroiroi, disobedient, inattentive.

2. Be confused.

whakakōroiroi, v.t. Hinder. He aha tau ka whakakoroiroi nei i te mahi ?

Koroingo, 1. v.t. Desire. Matua te wairua ki te po, e koroingo ana ano (P.).

2. n. Function held to welcome a newly born infant of highly ranking parents (Kah.).

koroingoingo, a. Puling, whimpering. He tangi koroingoingo. ‖ kōingo.

Koroirangi. 1. a. Wandering. He tira koroirangi (M. 395).

2. n. Shimmering of atmosphere on a hot day; regarded as an omen.

Koroire, n. A species of duck, now extinct.

= korori.

Koroitaka, n. A caterpillar.

Koroiti. 1. n. Little finger or toe. ‖ koro (iii), koiti.

2. a. Small. Ehara tenei motu he koroiti.

Koroiwairarapa, n. An edible plant.

Korokē (i). 1. n. Person, fellow; expressing familiarity or contempt. Tena ko tenei koroke kua mea nei ia hei tangata ki a tatou (T. 12). Heoi, noho ana te koroke me taua wahine (T. 135).

2. a. Extraordinary, strange, out of the common. Ko te take tenei i ora ai tenei tangata, a Upokoiti, na tona koroke ki te rapu whakaaro. ‖ rereke.

3. Perverse.

Kōreke (ii), n. Constipation. (Po.).

Koroki. 1. v.i. Speak, talk.

2. Chatter of birds. Ka koroki to mann i te ata, ka maranga matou.

3. v.t. Speak to, tell. Nana ahau i koroki ki te haere.

4. v.i. Speak in a chiding manner = kohete (Po.).

korokīkī, v.i. Bicker, quarrel. = kowhete-whete 4.

Korokio, n. 1. Hebe salicifolia, a shrub.

2. Corokia buddleoides, a shrub. Also called korokio taranga.

3. Cordyline pumilio, a plant.

4. Blechnum capense and B. vulcanicum, ferns.

5. Turnagra capensis and T. tanagra, N.Z. thrushes. = piopio, korohea, koropio.

Kōrokoroko, v.i. —— Ka korokoroko te ika i hiia e Maui ka ea, ka whakawhenua, ko Te Ika a Maui (Tr. vii, 39).

Korokoropeke. ‖ koropeke.

Korokoropounamu, n. Girella cyanea, blue fish. = karokaropounamu.

Korokororiki, a. Trifling, unimportant. Waiho ki a wai a taua karakia korokororiki nei ? (M. 63).

Korokoroua. ‖ koroua.

Korokorowai. ‖ korowai.

Korokorowhetu, n. Clathrus cibarium, a netlike fungus.

Koromahaaga. 1. n. Noose. Kia ngaro rawa te upoko ki roto ki te koromahanga nei (T. 19).

2. v.t. Tie in a bow or loop, tie with a slipknot.

3. Make a snare. Nga wahi katoa e ngaro ai te taniwha ra ki roto ki nga koromahangatanga o nga taura (T. 151). Katahi ka koromahangatia nga mahanga mo nga kawau.

koro (ii), mahanga.

Koromahu, kokoromahu, n. Steam.

Koromaki. 1. a. Suppressed, stifled (of feelings, etc.)

2. v.t. Bear with fortitude, suppress one's feelings, etc. E te mate i a au, e koromakina nei (S. 71).

3. Be fully intent upon an object, pursue with all one's mind. E taea iho e te iwi te koromaki, te hanga ka tauaki ? (M. 279).

Kai koromaki, twitching of the limbs; regarded as an omen. Engari taku taha e kai koromaki ana (S.).

koromamaki, whakakoromaki = koromaki, 2 and 3.

Koromako, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Koromatua, n.1. Thumb, great toe. Kotahi i toe, ko te koromatua (T. 24). Ko nga waewae o Hotunui he piko te koromatua (W. iv, 30).

2. Chief. E ora ana ra nga koromatua hei kauwhata i te riri (M. xcix).

3. Penis.

Koromāungaunga. 1. n. Barnacle.

2. a. Anxious.

Koromeke, a. In loops, coils, or kinks.

whakakoromeke, v.t. Coil or loop up.

Koromengemenge, koromemenge, a. Crumpled, curled up. He wa kareao kau taua ara, koromengemenge tonu, tautau tonu (Ha. 111).

Koromiko, n. Hebe salicifolia, etc., shrubs. He koromiko te wahie taona ai te moa (P.).

Koromiko-tāranga, Hebe parviflora and Pimelea longifolia, shrubs.

Koromingomingo = komingomingo, v.i. Twist, curl, writhe.

Koromiomio = koromiromiro, v.i. Whirl, swirl.

page 145

Koromōkā, n. Muzzle, gag. ‖ mōkā.

Koromuka, n. Hebe salicifolia, a shrub. Ka haere ki roto ki te wahi ururua, peka puhou, koromuka, karamu (T. 79). = koromiko.

Koromuku, v.t. Rub off. = komuru.

Koromutu = komutu, n. A calabash with top cut off and used as a lid. Na wai te koromutu huahua ? —No te hoenga ka makere te koromutu hinu a Kahu.

Korona, n. Modiolaria impacta, a bivalve mollusc.

Koronae. 1. v.i. Lie broadside on. E rite ana ki te kararehe maori e koronae ana i te ahi (P. 106). Kua koronae te waka ki uta.

2. v.t. Drink out of the hand.

3. n. Grass or fern leaves placed round the native hangi to prevent the food falling off the heated stones.

4. Stile.

koropae.

Koronuke, a. Crooked. ‖ nuke, konuke.

Koronga. ‖ koro (ii).

Korongatā. ‖ koro (ii).

Korongenge, a. Benumbed. ‖ kongenge.

Koropā (i) n. 1. Food offered to the atua and eaten by the tohunga in the ceremony of pure.

2. Some object used as a talisman. Mauria tenei hei koropā mou.

Koropā (ii), n. Bolt, peg, for fastening a door.

Koropae, n. Band of woven leaves to line an earth oven. = kopae, koronae.

koropaepae, v.t. Make a lining as above. Ka karia he rua, ka koropaepaea a roto ki te kaponga, ka hoatu nga kai ki roto, ka kiia tena he koputu kai.

Koropana (i). 1. v.t. Fillip.

2. v.i. Shoot up. Ka koropana ake te tupu o te kapana.

= toropana.

Koropana (ii). —— Naku koe, koe tauhoro iho ki te whare koropana, tata ki te wai (M. 251).

Koropatu. Religious rite. Na te aukume i koro-patutia (M. civ). Na Koikihi ra i koropatutia ki te koropatu taniwha (W. v, 93). ‖ korotapu.

Kōrope, v.t. Turn a canoe by use of a paddle near the stern, reaching out and drawing the paddle towards the side.

Koropehu, v.t. 1. Repress. He mate hiakai, ka taea te koropehu.

2. Break. Akuanei koropehua ai to rakau.

Koropeka, v.i. Twist, wriggle.

Koropeke. 1. a. Having the limbs doubled up. Ko te moe tenei a te manu, me koropeke (M. 34). Koropeke ki te whare, ka tihohe au ki te mahi kai (M. 251).

2. v.i. Curl up, double up.

whakakorokoropeke, n. Contraction of the limbs.

Koropepe, n. 1. A fish.

2. A spiral ornament of bone or greenstone. = kotuku.

Koropetau, n. A spiral line in tattooing.

Koropewa, n. Ring, loop, bow.

Koropiha (i) = kopiha, n. 1. Pit.

2. Pool.

Koropiha (ii). —— Tena ko tenei e koropiha ana maua.

Koropihanga, n. Small aperture in front wall of a house immediately below the ridge-pole; a smoke vent (Kah.). ‖ pihanga.

Koropiko. 1. v.i. Bow down, kneel.

2. n. Loop.

Koropio, n. 1. Turnagra capensis and T. tanagra, N.Z. thrushes. = korohea, piopio.

2. Blechnum capense, a fern. = Kiokio, korokio.

Koropito, n. A design in wood carving (Kah.).

Koropū (i) 1. a. Built with wrought timber. He whare koropu.

2. n. Storehouse. Kotahi koropu taewa.

3. Small makeshift hut.

4. Name of the fifth act in the game ruru (Tr. xxxiv, 67).

Koropu (ii). 1. a. Double, twice told. Ka tahi koropu. = pū (ī) 5.

2. v.i. Curl over. Ka koropu te ngaru, ka whati. ‖ pū (ī).

Koropuka, n. Gaultheria antipoda and other species; shrubs.

Koropuku. 1. a. Concealed. He kino koropuku.

2. Swollen.

3. Solitary, lonely. Moe mai Parau i te moe koropuku; tenei ano au hei hoa mou (S. ii, 85). Kia koropuku au, te moe a te kereru (S.). Ka koropuku te moe, ko te moe a te manu, ko te rite i ahau (S.).

4. Rounded, convex. Te taha koropuku o te hoe (Po.).

5. v.i. Move stealthily.

Koropungapunga. 1. a. Soft, porous.

2. Decayed. Kua koropungapungatia te rakau.

3. n. Pumice stone.

Koropūpū, n. A fish. Kia ea ake to ika he koropupu, he manga ro wai ata te ika o te mara (M. 80).

Koropupū, v.i. Bubble up, boil. Te ingoa o te puna, ko Oringi, e koropupu ake ana i te whenua (T. 183).

Koroputa, n. Hole. ‖ koputa.

koroputaputa, a. Full of holes. Hence mate koroputaputa, smallpox.

Kororā. 1. n. Eudyptula minor, blue penguin.

2. a. Grey. Kia kotahi te pokai pango, kia kotahi te korino korora.

Kororangi, n. A cloak, similar to korawai.

Kororāriki, n. A black stone used for making weapons.

Kōrori, kōrorirori. 1. v.t. Stir round.

2. Distort, disfigure. Nou anake te taka-taka i kororia ki te rau o te tewhatewha (M. 402).

3. a. Twised. He rakau korori.

page 146

4. Perverted. To kupu e tika ana, to mahi korori ke.

Kororī, n. 1. A land bird, said to be extinct. E tangi ana te korori, te korora (S.). = koroire.

2. A planted used as a dye. I pania ki te korori ra i te ngahengahe, i tahekea iho he raukawa kei taku tinana. ‖ tororire.

Kororiko, a. 1. Black, dark. Kua kororiko nga kanohi, kua pokepokea e te pango. ‖ wheriko.

2. Angry, lowering. E tama ! Kua kororiko katoa ou kanohi. (Said to an angry person.)

Kororipa, n. Plaited band for lining an earth oven. = koronae, kopaepae. (Tu.).

Kororipo, n. Whirlpool, eddy.

Kororiwha. 1. n. Haliotis australis, sea-ear, mutton-fish; a univalve mollusc. = kara-riwha.

2. a. Chipped, gapped. Kua tohi te marama, kua kororiwha. ‖ riwha.

Kororoa = koroa, n. Index finger.

Kōrorohū, n. Cut-water; a toy (Tr. xxxiv, 48). = purorohu, porotiti.

Kororua, n. Hole, pit.

Kororupe, n. Outer facing of the lintel of a door. = korupe.

Korotaha, ad. Askance. Ka titiro korotaha te hoiho ki te ngaru = kotaha.

Korotai, n. A species of duck. ‖ korotau, kotai.

Korotakataka, n. The name of a constellation. Ko te pakanga tena i marere ai nga unahi o Takero, ka taka iho ki raro, koia a Korotakataka, whetu, koia te paenga o te Mangaroa.

Korotangi, n. Pit for storingkumara, etc.

Korotao, n. Jumping-jack; a toy.

Korotapu, n. ? Food for the atua or the tohunga. Ka whakarewaia, ka kore o korotapu, o kai ariki (S. ii, 78). ‖ koropatu, which White takes in above sense in W. v, 93.

Korotau, n. A species of duck. Kei whea korotau ka ngaro nei (M. 235). ‖ korotai.

Korotē, v.t. Squeeze, crush. Apopo ia ka korotetia e te ringa patuki tuatara o te kainga o Te Wahineiti. ‖ kotē.

Korotete, n. Fish trap or corf.

Korotī, v.i. Chirrup.

Korotingotingo, a. Spotted, speckled. = kotingotingo.

Korotiotio, a. Prickly. ‖ tio.

Korotipa, n. Teredo antarctica, ship-worm, a small mollusc. = korotupa.

Korotiwha, n. 1. Spot. ‖ tiwha.

2. Process of countersinking pieces of shell in carved objects.

korotiwhatiwha, a. Spotted.

Kōroto. 1. n. Lake, pool.

2. a. Deep.

Korotoi, n. A garment. E rua nga kahu Maori, he uhipuni tetahi, ko Paekawa, he korotoi tetahi, ko Te Uawhiti. = toi.

Korotore, n. Anus. = kotore.

Korotū (i), a. Desirous. E korotu ana ki te haere.—Tukua mai ki a au he ngakinga mate; taku korotu atu i konei, ma Te Paraha (M. 101). ‖ koro (i).

Korotū (ii), n. Skull.

Korotuahu, v.i. Stoop.

Korotūangaanga, a. Emaciated, haggard. ‖ korotu (ii).

Korotuke, korotuketuke, a. Crooked, bent. ‖ tuke, koronuke.

Korotupa, n. Teredo antarctica, ship-worm, a small mollusc. = korotipa.

Korotutu, v.t. Preserve game in fat. He wahine nana i korotutu. ‖ kōtutu, tutu.

Korou (i). 1. n. Desire. Tikina mai au, whaka-wairekatia kia hoki ake ai te korou ki te ao (M. 52).

2. Energy, spirit. Korou-kore, listless.

3. v.t. Purpose, desire. Ko te wahi tena i koroutia ai e au kia haere ki reira.—Na wai te korounga ka tu ki roto ki Whangara ? (P.). He mea korou koe maku nei ki te whare (S. 74). ‖ koro (i).

Korou (ii), n. 1. Channel. Kia tika ki te korou.

2. River. (R.)

Koroua, korokoroua, n. Old man. Uia mai ra to koroua hamu, i tupu ki hea te kawai o te hue ? (M.M. 194). Ko to te Maori mate kia korokoroua rawa ka mate ai.

Korowaha, koroaha, n. 1. Tattoo marks on the cheeks.

2. A pattern of carving.

Korowai, korokorowai, n. Cloak ornamented with black twisted thrums.

Korowaru, v.i. Snore. E tangi, e te ihu, koro-waru ana i te moenga.

Korowatito = koroatito.

Korowhana, a. Bent, bowed. ‖ whana.

Korowhanake, n. Steam. ‖ whanake.

Korowhāwhā, n. Engraulis antipodum, anchovy, a fish. (Tr. v, 270). = kokowhawha.

Korowheowheo, a. Blowing in whirls or eddies. ‖ awheo, tawheo.

Korowhetengi, n. Steam.

Korowhio. 1. v.i. Whistle. Mehemea ka korowhio te kiwi, penei me te korowhiti, a he tane tena.

2. n. Hymenolaimus malacorhynchus blue duck.

whio.

Korowhiti, korohiti. 1. a. Bent round, like a hoop.

2. v.i. Spring up suddenly from a stooping position. Nga tama korowhiti a Tangaroa a poetical expression for kanae, mullet.

3. Whistle through a bent finger. Me whakatangi te korowhiti ki Tauritoatoa ki a Te Ngahue (M. 87).

page 147

4. v.t. Jerk, give a sudden impulse to. Na te pou koa i korowhiti i rere ai i te hau (S.).

5. v.i. Twitch, start. Korowhiti ake ana te tau o toku ate (W. v, 18).

Korowhiu, v.t. Throw. ‖ porowhiu, whiu.

Korowhiwhi = korohihi, v.i. Boil up, spurt up.

Korū, kōrūrū, v.i. Shake. Kanui te korū o te whare nei i te hau. ‖ ru.

Koru (i). 1. a. Folded, coiled, looped. E koru ana te whakaheke: kia maro tonu.

2. n. Fold, bight, loop. Nekehia mai te koru o te aho.

3. A bulbed motif in carving and scroll painting.

kokoru, kokorutanga, n. Bay, indentation of the coast. Tenei ka noho nga kokoru ki te Kouamua (M. 136).

korukoru, n. Wrinkle, looseness of the skin as in aged persons.

Koru (ii), n. Colensoa physaloides, a plant

korukoru, n. Elytranthe colensoi, a parasitic plant, when in flower, or possibly strictly only the flowers.

Kōrua (i), pron. 2nd pers. dual. You two. He aha korua te haere tahi mai ai? (T. 27).

Kōrua (ii), kōruarua, n. 1. Hole, pit. Ka rere iho taua wahine nei ki roto ki te koruarua (T. 13).

2. Canoe. Kei mohio atu te titiro ki te korua e hoe ana o Hikareia (M. 420).

whakakōrua, v.t. Hollow out, excavate.

Whakakoruatia te takotoranga mo te wai.

Kōruhe, a. Puckered up, wrinkled. Kua koruhetia te tangata nei.

Kōruirui, v.t. Shake vigorously. Koruiruia nga riwai kia ngahoro ai nga ngarahu. ‖ rui.

Kōruki, a. Cloudy, overcast. He rangi koruki. ‖ koruku, kauruki.

Kōruku, kōruruku, a. Cloudy. ‖ koruki.

Kōrupe, n. Outer facing of the lintel of a door Nga tokotoko, te korupe, te paepae (M. 394). = kororupe.

Kōrure, v.i. Change, veer round. Ka korure te hau.

kōrurerure. 1. v.t. Shake, stir up.

2. n. Female of Acanthisitta chloris, rifleman, a wren.

Kōruru. 1. a. Wrinkled, puckered.

2. Cloudy, overcast. ‖ ruru.

3. n. Shadow.

4. Apprenhension. Tau rawa te koruru o te mate ki a koutou.

5. A game played with stones. = ruru. ‖ Tr. xxxiv, 67.

koruruki, a. Cloudy. = koruki.

kōrurururu, a. Hanging in folds or loops, slack. Kia maro te taura, kauaka hai whakakorurururutia mai.

Koruru, n. Figure placed on the gable of a house (J. v, 149).

Koruruku. ‖ koruku.

Korutanga, kokorutanga, n. Bight, bay.

koru (i).

Koruwhewhe, a. Wrinkled, puckered. kuwhe-whewhewhe.

Kotā, v.i. Open, crack, gape. Kotā ana te papa i te ra.

Kota, n. 1. Cockle shell.

2. Anything to scrape or cut with.

3. A rope of human hair used in certain rites. Tenei mea te kota he mahunga tangata i whiria ai hei whakaheke.

4. Excreta of wood-boring insects, grubs, etc.

5. Sawdust. (mod.)

6. Fragments of charcoal from burnt brush. Katahi ka tahuna te manuka, ka hora nga kota kia piri te kota ki runga ki te whenua.

kōkota, n. 1. Amphidesma australe and Paphies novaezealandiae, bivalve molluscs. Akuanei ko te whakatokanga o nga kokota i mauria atu e Kahu ki roto ki te wai.

Kokota huripoki, a large species of mussel.

2. A mark made at cross-roads to show which road has been taken. Te Kokota, Aldebaran, a star; or perhaps a constellation containing the star. Ko te Kokota, he whakaatu i te awatea tana mahi. ‖ Kokouri.

kotakota, n. 1. Cockle shells.

2. Chips, shavings, scrapings. Kia kitea mai ai e Manaia nga kotakota waruhanga tao e mau ana i a ia (T. 118).

3. Verreo bellis, banded pigfish.

Kotae, n. Alluvial soil.

Kōtaha. 1. n. Sling for throwing stones.

2. Rod with cord attached, for throwing a dart. = totaha. Kotaha kurutai, a stone weapon attached to a cord by which it was recovered after having been thrown at the enemy. Ka tutaki a Pahau ki a Tauira-iti, a ka whiua te kotaha kurutai a Tauira-iti ki a Pahau; ka hopukia taua patu e Pahau, a ka kumea te taura e mau ra i taua patu e Pahau (W. iv, 93).

3. Part of a chief's head-dress, consisting of a fillet in which feathers were stuck. Ka mutu te heru, e tia ana kia herea te kotaha, e rima tekau o nga kaka, maka iho te kotuku, te huia hei whakapaipai mona (T. 138).

4. ad. Sideways, askance. Ka titiro kotaha ahau (S.).

Kotahi, num. One. Used adjectively and predicatively, but not in counting or as an ordinal. Horo maunga ki tua, pakira ki tangata kotahi (P.). Kotahi rawa te mea i kitea e au (T. 16). Toku kotahi, etc., myself alone, etc. Whakatika mai ki runga, taua ka whawhai; tou kotahi, toku kotahi (You by yourself, I by myself) (T. 77). ‖ tahi.

page 148

whakakotahi, v.t. Unify, make one. Ka oti enei whakaaro, katahi ka whakakotahitia kia whawhaitia he utu mo ta Raumati kino ki a Te Arawa i tahuna ra ki te ahi (T. 82).

kōtahitahi, a. Few. Kua whiwhi i te pu kotahitahi i taua wa (W. v, 87).

Kotai, n. A bird. Kia marama au te titiro ki te kotai e rere mai nei na runga tonu mai o Waihi (S. ii, 37; M. 167). ‖ kotaiahu, korotai.

Kotaiahu, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Kōtaitai, a. Brackish, unpleasant to the taste. Kaore hoki te kotaitai o taku waha i te inumanga i te Wairaro o Nuku. ‖ tai.

Kōtakataka, a. Round. = potakataka.

Kotami, n. Brassica campestris, wild turnip. = pohata.

Kōtamu, kōtamutamu, v.i. 1. Open and close the lips repeatedly. Tohungia ki te waha, ka kotamu nga ngutu (M. 322).

2. Flash frequently. He aha te uira e kotamutamu nei ?

Kōtangitangi, n. Breeze. = kotengitengi. ‖ matangi.

Kōtao (i), a. Cool. ‖ kutao, matao.

Kotao (ii). n. Alluvial soil, silt. ‖ kotae.

kōtaotao, n. 1. Slight ripple.

2. Kōtaotao hauwai, cool breeze, cool air.

Kōtara (i), v.t. Irritate, provoke. ‖ whakatara. kōtaratara. 1. n. Dance of triumph.

2. Olearia ilicifolia, a shrub.

3. a. Prickly.

4. Piercing, keen. He tonga kotaratara. ‖ mataratara.

Kōtara (ii). 1. a. Loosened, untied.

2. n. A long band of woven flax, about 6 in. wide, wound round the body of a chief as armour in battle. Ko nga patu … i titia iho ki roto i nga tatua kotara (J. xix, 200). = tātua kotara. ‖ tātua pupara.

3. A fern, the leaves of which placed in water formed a perfume. Taku hei kotara (M. 196).

kōtaratara, n. 1. Fry ofkoheru, Decapterus kohera, herring scad.

2. Pudenda muliebria.

Kōtare, kōtaretare, n. 1. Halcyon sanctus, kingfisher. E rere, e rere, e te kotare ki runga ki te puwharawhara (M. 29).

2. Front lock of hair left long when all the rest has been cut short.

3. Stage, projected from the fence of a fort, and slanting upwards, used for purposes of defence and as a lookout. E whakahua ana nga kaimataara i nga whakaaraara i runga i nga kotare o te pa.

4. Pole on the gable of a rua kumara to hold back the thatch. = kotauranga.

5. fig. Beggar, sponge. He kotare koe (P. 24).

Kōtarepopo, n. Halcyon sanctus, kingfisher. = kotare.

Kōtaretare, n. A species of eel.

Kōtātā, n. Bowdleria punctata, fern-bird. I te ata ka haere nga tangata ki te patu kōtātā. = mātātā.

Kotata, a. Split. Kahore tonu tena kia ngawha; ka kotata ano ia. ‖ matata.

Kotau (i), n. 1. Young shoot of pirita (supplejack) or rarauhe (fern).

2. Fresh root of fern from which the shoot springs. ‖ koata.

Kotau (ii). —— Na Mahuki ano i tuku kia haere ra, he kotau ano i kohau mai ai.

kotauranga, n. Post on gable end of a rua kumara. = kotare.

kotautau, v.i. Slope. Ko te wahi o to kainga e kotautau atu ra ki te wai.

Kotawa, n. Young fruit of gourds. Mehemea ka makuru mai te hue, e paku ana, he kotawa.

kōtawatawa, n. A mollusc.

Kotē. 1. v.t. Squeeze out. Kua kotetia te wairua ki waho.

2. Crush, mash. ‖ korote.

3. n. A form of karakia for bewitching.

Ka maka atu e Maia ko te hura, ko te kote, ko te tapa, ko te matawha.

kōtētē, n. Schefflera digitata, a shrub. = patatē.

Kote, kokote, n. Tattoo marks on the cheeks above putaringa and paepae.

kotekote, v.i. Make a smacking noise with the lips. ‖ ngote, mote.

Kōtea, a. Pale. Kotea tonu te moko; kihai i mangu. He kiri kotea, an albino. ‖ tea.

Kotehe, a. Blunt.

Koteke, num. One. A local substitute for the word kotahi while the latter was tapu. No longer used.

Kōtengitengi, n. Gentle wind.

Koteo. 1. n. post, pole. Me te koteo mau kupenga (P. 71).

2. v.t. Make fast to a pole.

Kotere, n. 1. Swelling. ‖ tetere.

2. Diarrhoea.

Kōtero, n. Potatoes steeped in water.

Kotete. 1. v.i. Whisper.

2. Murmur, grumble. He aha koe i kotete ai?

3. Prate, chatter. Whakarere marire te kotete a te ngutu (M. 233).

4. n. Shoot of potato, etc.

kōtetetete, a. Chattering, talkative.

Kotī, v.i. 1. Spurt out, flow.

2. Come into bloom, of plants. Ka pua ra nga taewa, ka koti.

Koti, kokoti. 1. v.t. Cut in two, divide. Kotia te pu, waiho i kona; kotia te kauru, waiho i kona (M. 355).

page 149

2. Interrupt, cut off, so cut across the path of any one. He māroro kokoti ihu waka (P.). He tamaiti kokoti tau, a child prematurely born.

3. n. Tattooing on the cheeks.

kotinga, n. Boundary line. Kei runga matou i te kotinga moana e mihi kau atu ana ki a koe (that is, cut off by a stretch of sea).

kokoti, n. Ambuscade, intercepting party. Also called kokoti moe roa. Heoti ano hoki ka rite nga kokoti a te iwi o Manaia (T. 119). I te ata ka haere mai te ope a Ngati Kahu-ngunu, ka whakanohoia te whakamoe kokoti.

kotikoti. 1. v.t. Cut to pieces. Hei reira ka kotikoti ai i te ika nei (T. 22). I muri iho i te kotikotinga o nga makawe (M. 420). Mate kau ana ia, ka kotikotia e taua iwi, ka kainga (T. 40).

2. Divide, lay off boundaries. Katahi ka tukua mai etahi tangata … ki te kotikoti haere mai i uta i Tauranga (T. 75). Haere pai ki te kotikoti kainga mo koutou (T. 82).

3. n. Barrier, dividing fence, boundary. Ko ia to tatou kotikoti tiriwa (Sh.T. 190).

4. a. Separated.

5. Striped. Kotikoti ana ki te pango, ki te whero, ki te ma.

Kotiate, n. A flat weapon of hard wood or bone, a form of mere, so called from the blade being lobed. I haere katoa nga mere pounamu, nga kotiate, nga patu paraoa (T. 153). ‖ ate.

Kōtihe (i), kōtihetihe, n. Notiomystis cincta, stitch-bird. = hihi (i), tihe (ii). Kōtihe-wera, the male bird.

Kōtihe (ii), v.i. Break off short. Ka kino ta taua rakau, kua kotihe noa iho.—Ka mahia te muka, na ka kotihe, na te makuhane i wheraka ai.

kōtihetihe, a. Brittle.

Kōtihi, kōtihitihi, n. Top, summit. ‖ tihi.

Kotikara, n. 1. Finger, toe. Kaua e tukua katoatia ou kotikara ki roto o te ipu; engari ko te koroa kia matua tuku ka whakapa ai ki te mangai. ‖ matikara.

2. Finger-nail, toe-nail.

Kotikotipa. ‖ kotipatipa.

Kotimutu, n. Calabash with the small end cut off so as to form a bottle. ‖ komutu.

Kōtingotingo. 1. a. Speckled.

2. n. Young seagull, Larus dominicanus. = koiro.

Kōtipatipa, n. Acanthisitta chloris, rifleman; a wren. Kia kata noa mai te kikitara, he kotipatipa, he kohurehure, ki-ki pounamu e tangi ana ki tona whenua ka tupuria nei e te maheuheu (S. i, 13). Shortland, in his version of this song, gives kotikotipa, while Grey (M. 312) has kotikotipae, or kotikotipa e. ‖ tititipounamu.

Kōtīpō, n. A variety of potato with purple flesh.

Kotipū, kokotipū. 1. v.t. Cut off, intercept. Used particularly of a lizard crossing ones path, which was an aitua. Ka kotipu te ngarara, hei mate moku. ‖ J. vi, 44; vii, 134.

2. a. Cut short, blasted. Te kumara kotipu o te mara o Tumoanakotore (P.). He tau kotipu, or he tau kokotipu, a year with an early winter. ‖ koti.

Kotira. 1. v.t. Tilt up.

2. v.i. Come above ground, sprout. Ka kotira te mara merengi.

Korire, n. Fishing rod. (R.). = matire.

Kotiri. 1. v.i. Go or come one at a time. Kotiri marire te haere a te hanga nei.—Te ao uru e kotiri ra (M. 418).

2. Start suddenly in sleep; regarded as a bad omen. = takiri.

3. v.t. Plant fresh kumara in the place of those that have failed. = tiri.

4. n. Meteor.

kōtiritiri, n. 1. Meteor. Me te kotiritiri. (Said of a person going frequently to and fro.)

2. A game played with light sticks weighted at one end, which are made to bob up and down in a pool of water.

Kōtiro, n. Girl. Mehemea he kotiro, me waiho te ingoa i a Pare-tuahu (T. 136).

Kotiti, v.i. 1. Move aside. E kotiti ana ki tahaki.

2. Be distorted or displaced. Kei kotiti i a au etahi o nga tatai.

kōtītiti, v.i. Wander about, be irregular.

kōtitititi, n. Acanthisitta chloris, rifleman; a wren. = tititipounamu, kohurehure.

Kōtiu. 1. n. North wind. He kotiu ra ko te hau (M. 382). ‖ (iv).

2. v.i. Dart or swerve, as a kite. = tiu.

kōtiutiu. 1. n. Rhipidura fuliginosa and R. flabellifera, fantails. = tirairaka.

2. v.i. (freq. of kotiu.) Dart or swerve, as a kite.

Kotiuru, n. Headache.

Kōtiwhatiwha. 1. a. Spotted.

2. ad. Here and there.

tiwha.

Koto (i), a. Loathing, averse. E hoa, he koto koe ki te kai nei.

kotokoto. 1. v.i. Trickle, drop.

2. a. Small, of no account. Kotokoto kau a tatou kai.

3. v.t. ? Pull up. No te korenga e mau wawe he ika i tana matau … katahi ka kotokoto a Kahu i tana aho.

Koto (ii), v.i. Sob, make a low sound. Ra te tai uru ka koto ki te awa (M. 20). Nga tai e koto i roto o Tatara (S. ii, 81). ‖ Tah. 'oto.

kotokoto, v.i. 1. Sob. E hine, tangi kino, tangi kotokoto ki to moenga nei (S.).

2. Squeak, cackle, make an inarticulate sound. E kotokoto ana te Kiore.

page 150

Kotokoto, n. 1. The pole along the after edge of the sail of a canoe.

2. The rope attached to this pole, which was usually called waha.

3. Projection.

tātākoto, tokotoko, titoko.

Kōtonu, n. Leaves, etc., surrounding a native earth oven to prevent food from falling from the hot stones. = kopae, koronae.

Kōtonga = kōkōtonga, n. 1. Cold south wind. ‖ (iv).

2. fig. Misery.

Kotopihi, n. Window. = matapihi.

Kōtore. n. 1. Lower end; in a fish-hook, the bottom of the curve. Kōtoremakamaka, a pattern of lattice-work on walls of a house. Kotore-maunga, name of a stone, used for heating an earth oven. Kotore-puni, waka kotore-puni, a canoe formed of one piece.

2. Tail, tail feathers of a bird. Me nga kotore huia te rakai ki tahi taha, ki tahi taha o te mahunga (Pi. 126, 3).

3. Younger brother; used particularly in reciting genealogies. He kotore a Piwaka na Ahunuku.

4. Outlet of a lake.

5. Buttocks. Kia noho i taku kotore, kia ngenge te pakihiwi (P. 50).

6. Anus.

7. Actinia tenebrosa, sea-anemone.

8. In the expressions kai kotore, umu kotore, which refer to the feast in connection with an aristocratic marriage.

9. White clay. Ka tae a Tawhaki ki te uku, ara ki te paru kotore (W. i, 49).

10. Nucleus of therua kōhā, from which the lightning seems to originate. ‖ kōhā.

11. Eye of the wind. Kia taka mai te kotore o te hau ki kona, ka paki.

12. Shift, veer, change of wind. Apopo pea ka kotore te hau.

kōtoretore, n. Actinia tenebrosa, seaanemone.

Kotoreke, n. Porzana pusilla affinus, marsh crake. = kareke, koreke, koriki.

Kōtua (i), n. Token of respect, regard. E kawe ana i tana kotua ki a Te Aporotanga.

Kōtua (ii). 1. ad. With the back towards one. E huri kotua ana te korero a taua tangata.

2. n. A class of aitua, or ill omen, due to a house facing south, or a man turning his back on another. ‖ J. vii, 128. Mehemea ka anga te roro o te whare ki te tonga, he kotua tena, he aitua.

3. So, ill luck. Ko te Aka-puahou he rua koha, ka mate tonu i reira tona kotuatanga.

Kōruhi. 1. n. Glow preceding dawn. Oho rawa ake i te ata, e kotuhi ana te rangi. ‖ tuhi.

2. a. Hazy, smoky appearance of atmosphere.

3. Discoloured, as streams in flood.

4. Unpleasant, unpalatable, of food. ‖ motuhi.

Kōtui. 1. v.t. Lace, fasten by lacing, interlace. Kotuia to tatou ra.

2. a. Interlaced. Haere kotui, go arm in arm.

tui.

Kōtuke, a. Bent. He mea kotuke te kakau o te hoe. ‖ tuke.

Kōtuku, n. 1. Egretta alba modesta, white heron. He kotuku rerenga tahi i te tau. (A proverb used of a visitor who comes rarely.) Kotuku-ngutupapa, Platalea regia, royal spoonbill. Kōtuku-tawhiti and kōtuku-tea, varieties of potato.

2. Feathers of the heron. Maka iho te kotuku, te huia hei whakapaipai mona (T. 138).

3. An ornament of greenstone or bone, consisting of a spiral with a head at the outer end. = koropepe.

4. A stroke or guard with the quarter-staff or tokotoko.

Kōtukutuku. 1. n. Fuchsia excorticata, a tree. I whea koe i te ngahorotanga o te rau o te kotukutuku? (P.).

2. The female totara (Podocarpus totara), a forest tree. He kotukutuku te ingoa o te uwha o te totara, he karaka te ingoa o te tane.

3. v.i. Keep low to the ground. ‖ tautuku.

4. Be of the size of a fuchsia berry. Kua toro haere te kawai o te hue; kua kotukutuku; kihai i roa kua ringa tahi te hue.

Kōtumu, n. Stump. ‖ tumu.

Kōtungatunga, a. Docile. Ki taku wahine kotungatunga, koratarata (S.).

Kōture, v.i. Protrude, stick out. ‖ koure.

kōtureture, n. A venereal disease.

Kōtutu (i). 1. n. Hand net for catching fish. ‖ tutu (ii).

2. Ladle for liquids. E tapu ra te upoko o Te Ruakeripo, te homai hei kotutu wai kaeo ki Te Kawau (M. 300). Hoatu hei kotutu wai rearea ma Te Waru, kia inu raua ko tana kotiro.

3. v.t. Dip up water. Ka haere a Hotumanea ki tahaki, kotutu wai ai mo te whaereere i roto i te rua one (W. v, 18).

Kōtutu (ii), v.t. Preserve game in fat. = tutu (iii).

Kōtutu (iii). Kotutu wahie, long pieces of firewood set up on end to form a cone-shaped pile and so allowed to dry. = whakatūtū wahie, potihi wahie.

Kou (i), n. 1. Knob, end, stump, protuberance.

2. The bend near the point of a bone or wooden fish-hook.

3. Bunch of feathers on rapa of a canoe.

4. Knot, knob of hair when dressed on the top of the head.

5. Clitoris. = kou o te tara.

koukou. 1. n. Crest of a crane, etc.

page 151

2. v.i. Dress the hair in a knot on the top of the head. Ao ake te ra katahi ka whitiki, ka koukou, ka tia ki te raukawa, ka pani ki te kokowai, ki te ngarahu, ki te pukepoto hoki.

Kou (ii). ——

koukou. 1. v.i., onomatopoetic. Hoot. Tenei te ruru te koukou mai nei (M. 62).

2. n. Ninox novaeseelandiae, owl, more-pork. So called from its cry. = ruru, peho. Kou (iii). ——

koukou = kaukau, v.t. Anoint, sprinkle, Ka uhiuhi ki tenei tua, ka koukou ki tenei manuka (M. 422). I koukou ai koe ki te wai o Urumangangana (M. cix).

Kou (iv), a. Good. E kore e kou ? ‖ koi.

Kōua (i) = koue, n. The upright posts supporting the beam of a heketua.

Kōua (ii), kōuaua, n. Sprinkling rain. He kouaua, he au konehunehu, he tārū kahika.

Koua (i) (poetical) = kua, verbal particle. Naku te mahi koua titiro i taku whanake-tanga (M. ci). Koua wehea e te tahakura ra (S.81).

Koua (ii), kouaha, Roe of fish. ‖ toua.

Kōuaha, n. Brachyglottis repanda, a shrub. = rangiora.

Kouaha. ‖ koua (ii).

Kouarea, n. Pagrosomus auratus, snapper, a fish. = tamure.

Kouawai, n. 1. Discharge before or with the āra (flooding) in childbirth.

2. Gall-bladder.

Kōue (i) = koua (i), n. The upright posts supporting the beam of a privy.

Kōue (ii), v.t. Scull, steer with a paddle or oar. = ue (ii), 3.

Kōuka, kāuka, n. 1. Cordyline australis, palm lily, so-called cabbage-tree.

2. Rootstock ofraupo (Typha angustifolia).

Kouka, n. 1. The part of a latrine behind the beam.

2. fig. Abyss, death. Ko te kouka, ko te Po tonu tena, ko Hine-nui-te-po tena, mate tonu atu.

Kōukauka, n. Arripis trutta, a fish. = kahawai.

Koukouoro, n. Dense dark bush. Ka rere a Kiore-ta ki te koukouoro, ka ngaro atu (W. ii, 28, where it is printed koukouaro).

Koukoupara, n. A fish.

Kōuma, n. 1. Breastplate.

2. Breastbone. Hoi to kouma, apopo e iri ana i te rakau i Totara-i-ahua. ‖ uma.

Kōumu, n. A contrivance for taking fish such as upokororo and marearea. ‖ Tr. xxxv, 79. ‖ umu.

kōumuumu, v.t. Whirl round and round. Kei koumuumua tatou e te ripo.

Kounu. 1. v.t. Pull out, withdraw.

2. v.i. Escape, slip away.

3. Moult, of birds.

4. Project, protrude. = koure.

5. a. Out of joint, dislocated.

Kounga, n. Firebrand. ‖ mounga.

Kōura, n. Crayfish, Jasus lalandii and J. hugeli, (sea-water species), and Paranephrops planifrons (fresh-water species). He koura koia, kia whero wawe ? (P.). Koura papatea, Jasus lalandii, Koura rangi, Grimethea gregaria, whale-feed; a minute crustacean.

kōuraura, n. Shrimp.

Koura, n. A rough cape of undressed leaves of flax, used as a protection from the rain. = pake. ‖ koure.

Koure, v.i. Protrude, be prominent, stick out. Ka koure kau nei ko aku wheua anake.—Koure ana ou iwi ki waho. ‖ koture, kohure, ure.

Kōuru (i) = kāuru, n. 1. Top of a tree. Taku ti kouru nui ka whati i te hau ripo (M. 215).

2. Head of a river or valley. Ko Maungatautari kua tanuku, pakaru katoa tetahi taha, takoto atu ki Mangahoe, ngaro katoa te kouru o taua awa.—Kia whakahekea ki raro, moe ai ki Mangarara, ki roto ki te kouru (T. 200). Kouru matangi, first puff of a breeze.

Kōuru (ii), v.t. Thrust in, insert, submerge. I kourua ki te wai. ‖ uru.

Koutata, a. Smooth, sleek. Ka koutata o paparinga.

Koutareke, n. Coturnix novaeseelandiae, New Zealand quail. = koreke, etc.

Koutou, pron. 2nd pers. plural. Ye, you, of three persons or more. E koutou e haka ake nei, whakarongo ake koutou katoa (T. 65).

Koutu. 1. n. Promontory, point of land, etc. Ko taua pa ra i te koutu o te kurae e toro atu ana ki te wharua.—He koutu whenua, he tara wa moana (T. 43).

2. v.i. Project, stand out. E koutu noa ake te puke i te raorao. ‖ utu (iv), and Ta. outu.

Kōutuutu, v.t. Dip up. Koutuutua he wai ki roto ki te karaha. ‖ utu (ii).

Kouwha, n. 1. Female of animals and trees.

2. Term for female of koko bird (Prosthemadera novaeseelandiae) during the early summer, after which it was known as kokotea. ‖ uwha.

Kōwā, kōwāwā, a. Neap. He tai kowawa.

Kōwae, kōwaewae, 1. v.t. Divide, part. Auaka e kowaea te mahunga, hei pango tetahi taha, hei urukehu tetahi taha: auaka e kowaea hei mahora tetahi taha, hei piki tetahi taha. Kiri kowae, bark of totara and manuka.

2. Pick out, set apart. Ka kowaea nga roi pai mana.

wae.

Kōwaha, v.i. Yawn. ‖ waha (i).

Kōwaiwai, n. An ancient style of painting, for adorning the person and dwellings. ‖ Kowhai-whai.

Kōwaitau, n. Young of kahawai (Arripis trutta), a fish.

page 152

Kowaka, n. 1. Dry open gully.

2. Any long depression or groove, not necessarily straight.

kōwakawaka, a. Grooved, fluted, marked with long depression or channels.

Kowani, v.t. Scrape. I kowania ki te pipi tairaki, kia rahirahi ai he panga mai mo to rakau. Aue ! ‖ wani.

Kōwanu = koanu, n. Cold.

Kōwao. 1. n. Plot of fern land in a wood.

2. a. Living in the woods, wild. He tangata kowao te tangata i pahuatia ai te whare.

kōwaowao. 1. v.t. Overgrow, choke. Kua kowaowaotia aku kai e te otaota.

2. n. Phymatodes diversifolium, a fern.

Kowara = koara.

Kowarawara, a. Coarsely plaited. Kete kowarawara, a coarsely plaited basket.

Koware (i) n. Exudation. Me pani koe ki te koware taramea. ‖ ware (ii).

Koware (ii) = koare.

Kōwari ? = kohari, v.t. Crush. Haramai, e Te Tuki, kowari rawa koe i a au (S.). Another version reads kohari (M. 82).

kowariwari, a. Flabby, soft.

Kowaro = koaro, n. A fresh-water fish.

Kōwarowaro, a. Having high steep banks. Ka tae ki te wai, ka kiia e tera, “Kowarowaro ana te wai.” Mau tonu iho hei ingoa, ko Owaro. ‖ waro.

Kowata = koata. 1. a. Transparent. ‖ kawata.

2. v.t. Break down twigs to mark the way in the bush.

kōwatawata. 1. v.t. Gleam, shine. Tenei pokurua mai, keiwha kowatawata te ra (T. 179). Kowatawata ana nga uru mawhatu i te hana o te ahi (Pi. 133, 11).

2. a. Pleasant, agreeable to the taste. E reka ana te hua hou, e kowatawata ana.

Kōwauwau, n. Fern root.

Koweka, n. Coturnix novaeseelandiae, New Zealand quail. ‖ koreke, etc.

Kōwenewene, n. Sphinx convolvuli, a moth. = wenewene.

Kowera (i), v.i. Glow, gleam. Kua kowera te rangi. ‖ wera.

Kowera (ii) = koera.

Kōwerewere, n. Young of kahawai (Arripis trutta), a fish.

Kōwerowero, v.i. Shoot out, appear. Kua kowerowero te hina (of hair beginning to turn grey). ‖ wero, werowero.

Kōwetewete, v.i. Converse, talk.

Kōwha, 1. v.t. Split open. ‖ ngawha.

2. Take out of the shell. Kowhatia he pipi ma tatou.

3. v.i. Burst open, split. Ka kowha te rauawa.

4. Flash like lightning.

5. n. Cockles taken out of the shells.

6. Summer lightning. ‖ kōhā.

kōwhāwhā. 1. v.i. Flash repeatedly.

2. n. A bird. = tarewa.

Kowhaea, n. = whaea.

Kōwhai, kōhai, n. 1. Sophora tetraptera and S. microphylla, trees. Ka pua te kowhai, ka ngawha te korari (M. 247). Kowhai ngutukaka, Clianthus puniceus; a shrub with handsome red flowers. Kowhai taepa, a drooping variety of Sophora tetraptera. Katahi ia ka tuha i a ia, te upoko i te rata, nga maikuku o nga waewae i te kohai taepa, nga maikuku o nga ringaringa i te kohai ngutukaka. Kowhai angaora and kowhai, tauiti, variety of kowhai. He ua kowhai, spring showers, when the kowhai is in bloom.

2. Geum urbanum and Potentilla anserina, plants used for scenting oil. = kowhai kura.

3. A pattern of scroll ornament, different varieties being distinguished by the epithets kape tahi, kape rua, ngutu tahi, or ngutu rua.

Kowhaiwhai, n. Painted scroll ornamentation.

Kowhakararo, n. Some kind of ornament. Ko ana rau piopio, ko te kowhakararo, he mea i motu mai i te waha o te ika.

Kōwhaki. 1. v.t. Pluck off, tear off. Kowhakina ana tona maikuku hei ahi (T. 24).

2. a. Ready to drop off. Kua kowhaki nga papa i te ngaunga a te mate.—Me he manga rakau ano ko ahau e kowhaki i te hau.

kōwhakiwhaki. 1. v.t. Tear off piece by piece. Kowhakiwhakia tetahi taro ma te kotiro.

2. v.i. Flash frequently. A Hine-nui-te-po e kowhakiwhaki noa mai ra i te taha o te rangi (T. 28).

tiwhaki.

Kowhana. 1. a. Bent, bowed, sagging.

2. v.i. Moving the limbs restlessly, tossing. Ko ona pakikau kua pahuhu ke ki raro i te kowhananga a nga ringaringa, a nga waewae (Pi. 133. 11).

3. Spring up in the mind. Ka kowhana i roto i te wahine ra te ngakau mate ki a Te Ponga hei tane mana (T. 167).

Kowhane, v.t. Bend, allow to hang in a loop. Kaua e kowhanea; kia maro tonu mai.

kowhanenga, n. Bay.

Kōwhanga (i) = kohanga.

Kōwhanga (ii), a. Overcast with clouds. He ra kowhanga i werawera ai.

Kōwhangatara, n. Spinifex hirsutus, a plant.

Kōwhao, kōhao, n. Hole. Na wai i ki tetahi kowhao kia purupuru, tetahi kia whakatuwhera (P.). Puku kowhao, dropsy.

kōwhaowhao, n. 1. Basket for food. E rima kowhaowhao uwhi.

2. Light showery rain.

Kōwharawhara. 1. n. Astelia banksii and A. solandri, liliaceous plants. Kowharawhara piri noa iho ano (M. 411).

2. v.t. Split into strips. = toetoe.

Kōwharowharo, n. A fresh-water fish.

page 153

Kōwhatu, kōhatu, n. Stone, rock, Ka whakapupuni ia ki nga tauwharewharenga kowhatu o te waiariki (T. 133). ‖ powhatu.

Kōwhau, a. Dry and tasteless.

Kōwhāwhā. ‖ kowha.

kowhea = ko hea. ‖ hea (i).

Kowheka, kōwhekawheka, n. 1. Garment.

2. Rag. I haere mai ahau ki tetahi kowhekawheka hei takai.

Kōwheke = koheke.

Kōwhekowheko, v.i. Die out and blaze up again.

Kowhera, kohera. 1. v.i. Open, gape, yawn. Ko te pipi, e kore e kowhera.—Kowhera ou ringaringa (Loose your hold) (T. 50).

2. Burst forth. Ka kowhera te uira i roto i nga keke o Tawhaki (T. 53).

3. Flash, as lightning. Koi te kowhera i runga (M. 421).

4. n. The jerking outwards of the arms or legs in sleep; a bad omen.

5. The falling sideways of a mātāika.

whera, tuwhera.

Kowheta. 1. v.i. Writhe, flounder. Ka kowheta te hiku (T. 151).

2. a. Eager, impetuous.

takawhetawheta.

Kowhete, kōwhetewhete, v.i. 1. Whisper.

2. Murmur.

3. Scold.

4. Quarrel.

Kōwheuwheu, a. Neap, of the tide. ‖ kowhiowhio.

Kōwhewhe, a. 1. Split open. Ka kowhewhe noa iho te waka, ka puta te wai ki roto (T. 111).

2. Shrivelled.

Kōwhio, v.i. Whistle.

kōwhiowhio, a. Neap, of the tide. ‖ kowheuwheu.

Kōwhiri, v.t. 1. Select.

2. Whirl round. Kowhiria te manu kia mate ai.

Kōwhiti. 1. v.t. Pull up or out. Kua howhitia nga kumara a Te Raro.

2. Pick out of the shell, cockles, etc.

3. Select.

4. v.i. Spring up or out.

5. Appear, as the new moon. He marama mate ka kowhiti kei runga (M. 376).

6. Start, twitch. Taku kiri kowhiti (M. 127). Ko te kowhiti, ko te matatu o te moe i te po, he aitua (M. lxxx).

7. n. New moon. E titi te kowhiti, tiaho i runga ra (M. 187).

8. Cockles removed from the shell.

9. A fish.

10. A cross stitch in reed panelling.

kōwhitiwhiti. 1. a. Leaping, dancing, of water. Haere atu i tou huarahi i te wai kowhitiwhiti a Paretahuri (M. 227).

2. n. Grasshopper. Kowhitiwhiti moana, shrimp.

3. Rorippa islandica, watercress.

Kowhiu, n. Basket or bag in which to collect paua, etc. Taia he kowhiu, ara he heki, e, ka ripi i te paua, ka ki te kowhiu.

kōwhiuwhiu. 1. v.t. Fan, winnow.

2. n. Fan.

Kōwhiwhi, n. Pittosporum tenuifolium, a tree.

(i), a. 1. Silent. ‖ ngu.

2. Wearied, exhausted.

(ii). 1. n. A game. = ti ringaringa. ‖ ti (iii).

2. v.i. Play at ku. E teka ana, e ku ana, e whai ana (W. iii, 7).

(iii). 1. v.i. Make a low inarticulate sound, coo, etc. Ka ku iho ai ki te hakoro (W. ii, 67).

2. n. Said to have been a one-string instrument played by tapping with a stick.

kūkū, n. Hemiphaga novaeseelandiae, pigeon. Kua rongo raua i te kapakapa o te harirau o te kuku (T. 146).

kukū. 1. n. Grating sound. Ka rongo a Kupe i te kukū o te takere o te waka (T. 116).

2. v.i. Grate, make a grating sound. Whakarongorongo ana te taringa ki te haumi a te taurua e kuku nei (M. 243).

whakakukū, v.t. Beach a canoe. Ko te kei o te waka anake i whakakukutia ki uta (J. iii, 60).

(iv), n. Showery unsettled weather, or a personification of the same. Aua tupuna, ko Whaitiri-pakapaka, kaore he au, ko te tangi anake o te whaitiri i te rangi; ko Ku; ka mao, ka ua, ka mao, ka ua. Ko Ku tena tupuna.

(v). ——

kukū. 1. a. Firm, stiff, thickened, not fluid or watery. Ka patua te hinau, ka tatari, katahi ka pokepoke ki te wai; ka karanga mai tetahi tangata, “Kia iti te wai kia kuku ai.”—Kua kuku te kai nei.

2. n. Thick liquid.

Ku (i). pronominal suffix of the 1st pers. sing., which takes the place of ahau in combination with certain prepositions and definitives, forming the words āku, ōku, māku, mōku, nāku, nōku, tāku, amd tōku, q.v.

Ku (ii) = kua; occasionally used. Te rironga o Taupo i a Tuwharetoa, ku kore a Hotu i Taupo.

Ku (iii) (poetical) = aku, pron. My. Ku kiri kohiku ki tua te Rawhiti (M. 182).

Kua, a verbal particle denoting that an action is completed, or a condition established, at the time indicated. Has, had, or will have, according as the time is present, past, or future. Katahi a Whakatau ka nanao ki te pito o tana taura, kua kuhua ra e ia ki nga pou o te whare (which had been inserted) (T. 62). Ko Paoa kua koroheketia, e toko-toko ana (Paoa has become an old man) page 154 (T. 198). Apopo, kua riro ia (Tomorrow he will have gone).

kia, 7.

Kūaha = kūwaha, n. Gateway, entrance. Ka whaia ratou e te tangata whenua ki te kuaha o te pa, poroporoaki ai (T. 170).

Kūai, kūkūai = kūwai.

Kuaira, n. Said to be a garment made in very ancient times, of fur, hair, or feathers (Tr. xxxi, 635).

Kūāka, n. Limosa lapponica baueri, eastern bar-tailed godwit.

Kuakai, n. A sea bird.

Kuanu, a. Cold.

Kūao, n. Young of animals. Me te kuao a te tohora nei te katete (T. 155).

Kuara, n. Sandal made of a single layer of flax.

Kuare = kuware.

Kuata = kuwata.

Kuatau, v.i. Yearn. E hika hoki koe e kuatau noa nei (N.M. 1, 34). ‖ Kuwata.

Kuau, n. Beard.

Kuawa, n. Delirium, delirious talk, as of sick persons. = kutukutu ahi.

Kuekuea = koekoea, n. Eudynamis taitensis, long-tailed cuckoo. = kohoperoa.

Kūemi, v.i. Be assembled. ‖ emi.

Kūene, v.t. Urge, press. I kuenetia i haere mai ai ahau. = kuhene.

whākākūene, v.t. Beg. He whakakuene ta matou ki a koe, ara he kakahu mo matou.

Kueo (i), n. 1. A sea-fish, edible, small striped.

2. A lizard. Ko te aria o Tamarau he kueo ngarara nei.

3. Berries of Coprosma australis.

4. A prickly plant.

Kueo (ii), a. Moist, soaked. Te kueotanga o te whenua.

Kueto = kuweto.

Kūhā = kuwha.

Kuha (i), kuhakuha. 1. a. Ragged, tattered. Kua kuha noa atu te kaka noa atu te kaka nei ‖ hukahuka.

2. n. Fragment, scrap. He kuha kainga, a scrap of a dwelling place.

Kuha (ii), v.i. Gasp. I terenga-nui ai Tainui, Te Arawa, hei whakahoki mai i te mate o te aitu e kuha kau noa nei (S.).

kuhakuha. 1. v.i. Pant.

2. n. Mactra discors, a bivalve mollusc.

3. Glycymeris laticostata, a bivalve mollusc.

Kuhene = kuene.

Kuharu = kuwharu.

Kuhī, v. v.i. 1. Gush forth.

2. Make a rushing sound.

hi.

Kuhi = kuhu, v.t. Insert. Me kuhi tonu mai ki roto i aku rehe (S. ii, 37).

Kuhiuhiwaka, n. Limosa lapponica baueri, eastern bar-tailed godwit. = kuaka.

Kuhu = kuhi. 1. v.t. Thrust in, insert. Tana taura kua kuhua ra e ia ki nga pou o te whare (T. 62).

2. Conceal. Me kuhu e maua ki roto ki nga paru o te whare nei (T. 46).

3. Introduce oneself into, join a company Haere mai, nau ano koe i kuhu noa mai, haere mai (T. 139).

4. n. Cooking shed.

kuhukuhu, n. Pig.

Kūī (i), a. 1. Short of food. Kahore ana tau kui (T. 160).

2. Cold.

3. Weak, cowardly.

4. Stunted.

Kūī (ii), n. Larva of Cicindela tuberculata, tiger beetle.

Kūī (iii). 1. n. Part of the cry of the pipiwharauroa. “Kui, kui, kui, whiti whiti ora.”

2. v.i. Call the cry kui. Ka rangona te tangi a te pipiwharauroa, e kui ana.

Kui (i), n. Woman. A common mode of address to a woman. E kui, kawea atu tetehi wai mo te manuhiri (T. 168). E kui, to tane ko mea (P. iv). In some districts applied strictly only to a woman who is a mother.

kuikui, n. Old woman. Ka hia nga kuikui i hoki ki Toitoi?(P.). ‖ kuia.

Kui (ii).——

kuinga, kuikuinga, n. Streamlet, source of a stream. Te kuinga o te awa.—Ko nga wai kahore he rere ikeike puta noa atu ki runga ki ona kuikuinga.

Kui (iii).

whakakuikui, v.t. Cause to scream, so tickle. = whakakoekoe.

Kuia (i), n. 1. Old woman. Ka mea mai ano te kuia ra, “Ko Maui-taha koe ?” (T. 17).

Ka hoki mai au, ka kuiatia (M. 157). ‖ kui (i), hakui.

2. Mother, grandmother, or other elderly female relative.

kuikuia, n. pl. Old women. I rongo ahau ki nga kuikuia o Otekura.

Kuia (ii), n. Procellaria cinerea, grey petrel, and P. parkinsoni, black petrel. Ka whiti nei au kei Rurima, kei Mautoki, kei Karewa, te motu o te kuia (S. 95).

Kūihi. 1. v.i. Speak in a low tone. Tohe noa au ki te tikanga o te korero, kihai i kuihi te waha.

2. v.t. Peel off, as bark.

toihi.

Kuika, v.t. Desire. E kuika ana te turoro ki te kai mana.—Hei whakawai-u mo te tamaiti e kuika nei (S. ii, 44).

Kuiki. 1. a. Cold. Kua koropuku te moe, kua rite ki ta te manu, ara kua kuiki, kua kore he tane.

2. n. Cramp.

Kuiti, a. Narrow, confined. He ara kuiti taua ara (W. v, 21).

page 155

Kuiwi, a. Cowardly, stupid.

Kūkā, n. 1. Encumbrance, clog. Kukawhare, soot. ‖ kūtā.

2. A small species of mussel.

3. n. Chips, as resulting from wood carving.

Kuka. 1. n. Dry leaves of flax, ti, toi, etc. Ko nga kuka o te toi hai hukahuka.

2. Abortion.

3. a. Dry, applied to such leaves as above, I muri i tena ma te wahine anake e kai a muri iho, nga manu momona, taea noatia te kukatanga o te mahanga, ara te tawhitotanga.

kukakuka, n. Dry epidermis of flax leaf removed in dressing. Whakatahaia te kukakuka, whakarerea te kukakuka (M. 222).

Kukahika, n. Dark—coloured eel found in bush streams.

Kukari, n. 1. Chick of certain birds such as the bell—bird and parson bird, when first able to fly. ‖ pikari.

2. New potatoes, (mod.)

Kukau = (iii) 2.

Kukore, ad. Not. In local use, Taranaki, etc.

= kahore.

Kūkū, kukū. ‖ .

Kuku. 1. v.t. Nip. Pass. kukua and kūngia.

2. Draw together. Kukua te kete.

3. Close, double up. Ka kukua te ringaringa, ka motokia ake ki tona ihu (T. 21).

4. Hold the breath. Ka kaha rawa koe ki te kuku i tou manawa.

5. n. Anything used as pincers, tweezers. Kuku o te manawa, that which has a hold on the affections. Kua whakaarorangi noa ake tona ngakau ki te ataahuatanga o Te Whatui—apiti, te kuku o tona manawa (T. 164). Kuku—ā—mata, a method of carrying the huata spear.

6. Mytilus planulatus, M. canaliculus, and other species of mussel. Ka kite a Paoa i reira i te kuku o Waiau (T. 196). Kuku—mautoka, kuku—moe—toka, a species of mussel. Katahi ka haehaea ki te mata—whaiapu, ki te mata—tuhua, me te mira tuatini, te kukumoe—toka, te ngaeo (T. 152). Kuku—para, small species of mussel.

7. Fear.

8. Nightmare. Ka moe koe, a e haere mai ana te wairua o tetahi tangata ki te patu i a koe, he kuku tena.

9. Colic.

10. A pattern of carving

kūkuku. 1. v.t. Tie up, lash up. Kai atu, whakairi atu, kūkuku rawa, roiroi rawa ki te pataka tapu a Raukatauri (M. 291).

2. n. Atrina zelandica, fan mussel.

= kūkukuroa.

3. Cyathodes juniperina, a shrub.

4. a. Shrivelled up, as by fire.

Kukuai. ‖ kuai.

Kuku—ā—mata. ‖ kuku.

Kūkuku, kūkukuroa. ‖ kuku.

Kukumautoka. ‖ kuku.

Kukume. ‖ kume.

Kukumoetoka. ‖ kuku.

Kukumomo, a. Covetous, parsimonious.

Kukumu. ‖ kumu.

Kukune. ‖ kune.

Kukupa. ‖ kupa.

Kūkūpango, n. A river bed. (Tahu).

Kukupara. ‖ kuku.

Kukupi. ‖ kupi.

Kukuraho, n. Scirpus maritimus, a swamp plant. Te take o te kukuraho, pena tonu te mangaro i te taro.—Ka kumea ki uta, ka patua, ka mate, ka rere tetahi o nga raho ki roto ki te wai, ko te kukuraho tena. = ririwaka.

Kukurerewai, n. A kind of shark

Kūkuruatu, n. Pluvialis obscurs, dotterel.

Kūkurutoki, n. Bowdleria punctata, fern—bird. Ka haere ki te hi ika, ka tangi mai te kukurutoki, “Kore ti! Kore ti!” he puhore, kaore e whiwhi. = mātā (iii).

Kūkuruwhetu, n. A sea bird. (Tahu.)

Kukuta. ‖ kuta.

Kukuti, ‖ kuti.

Kukuwai. ‖ kūwai.

Kumama. 1. v.t. Desire, long for. Used only of an invalid's fancy for certain foods. Kua kumama ake te tupapaku ki tetahi kai mana, katahi ka tae mai te wairua ora ki roto ki a ia. ‖ kumanga.

2. n. An appetising way of cooking kaeo, etc., by placing them in mussel shells opon hot embers.

kumamatanga, n. Relish, something to tempt the appetite. Ka kohia nga tauhere ma te tupapaku hai kumamatanga ake.

Kumanu, v.t. Tend carefully, foster. He pott na Uekahia, ma Rongotakutama e kumanu (P.).

Kumanga. ‖ kumama, komanga. He tangata kumanga iti (A sparing eater). Kumangakai, food placed for consumption by the spirit of a dead relative.

Kūmara, n. Ipomoea batatas, sweet potato. The names of a large number of varieties are recorded. Ka koa nga tama a Paoa ki a ia, no te mea ka tae atu hei karakia i a raua mara kumara (T. 199).

Kūmarahou, n. 1. Pomaderris elliptca, a shrub.

2. Quintinia serrata, a tree.

3. Olearia colensoi, a shrub.

4. Angelica rosaefolia, a herb.

Kumara—kai—torouka, n. Olearia furfuraeea, a shrub.

Kumararaunui, n. Olearia colensoi, a shrub.

Kumata, n. A fish.

Kuniau =komau.

Kume, kukume. 1. v.t. Pull, drag. Katahi a Whakatau ka nanao ki te pito o tana taura … katahi ka kumea (T. 62).

page 156

2. Pull out, stretch. Takahia ana e Maui te iwi—tuaroa, kumea ana te whiore, haere ana he kuri (T. 26). Ka kumea e Maui te moana kia roa (T. 20).

3. Drag or pull away. Katahi ia ka rere atu ki te kukume mai i nga puru o te pihanga (T. 13). Kume rua, perplexing, distracting. Ka taka ko roto nei me he au kume rua (M.M. 155).

4. n. Asthma, asthmatic person. ‖ kumi. Kukume, n. A star.

kumekume. 1. v.t. Draw, attract, pull, drag. He karakia e kumekume ana i nga hau o te rangi (T. 92). Katahi ka kumekumea iho (T. 154). Kumekume a Ruaumoko, earthquake.

2. n. The holding struts on the up—river side of a lamprey weir (Whang.).

Kumeme, v.i. Mutter. ‖ hameme.

Kumera = kumara.

Kumete, n. Wooden bowl or trough. Taupoki ana mai taku kumete i runga i te tumuaki a Tako (M. 282).

Kumi, n. 1. A measure of ten fathoms. Ko te roa o te whare kotahi kumi ma ono (Pi. 135, 5).

2. A huge fabulous reptile.

Kumikumi, n. 1. Beard. Used in the singular or plural. E kore e oraora nga kumikumi o Haumatangi (P.).

2. White throat feathers of the parson bird.

3. Byssus of mussels, etc.

4. Black whalebone of the right whale.

5. Tattoo marks (Shortland says under the eyes).

Kūmore. 1. n. Headland, promontory. Ka kite atu a Tama—te—kapua ki te kumore o Maketu (T. 75).

2. v.t. Project. Katahi a Te Arawa ka whakahekea ki te Waha o te Parata, ka kumorea te ihu o te waka ki te korokoro o te Waha o te Parata, ka rima tauare o taua waka ki te wai.

Kumou. ‖ komou.

Kūmū, n. Headland. ‖ tūmū.

Kumu. 1. n. Anus.

2. Posterior, buttocks. Kei runga te kumu o tetahi (T. 116).

3. Tail of a bird. I te kumu pitakataka (M. 283).

4. v.t. Clench, close. Kumua te ringa. Ko te ringa i kumu (S. 39).

5. Carry in the closed hand. Kumutia mai ouou tahi ki roto i te ringaringa.

6. Hold the breath. Kumua tou manawa.

7. Fear, shrink from.

8. v.i. Be closed, as the mouth; be clenched, as the hand. Kia kumu tou ringa kei ngahoro au kumara.

9. a. Close, stingy.

whakakumu. 1. a. Timid, reluctant. E whakakumu ana toku ngakau e kore ahau e haere ma te waka.

2. Reticent, secretive Whakakumu tonu ia, kihai i whakina mai.

3. n. A red—skinned variety of kumara.

4. A creeping plant.

kukumu, v.t. Bring together, close up. as the edges of a bag.

kumukumu. 1. n. Chelidonichthys kumu, gurnard; a fish.

2. A lizard. Te kumukumu, te mokoparae (W. ii, 72).

3. Doubt, uncertainty.

4. v.i. Grunt.

Kunaki, v.t. Dig.

Kunanu, v.i. 1. Talk unintelligibly, talk gibberish. E kunanu noa iho ana te waha. Moe kunanu talk unintelligibly in one's sleep, which is considered an aitua, and unlucky.

2. Keep harping stupidly on a subject. ‖ nanu.

Kunāwiri, v.t. Tremble, shiver with cold. ‖ wiri.

Kunawhea. 1. a. Cold, pinched with cold. Tangi haua atu ki te rangi kunawhea (M. 334).

2. n. Shivering, ague.

3. Indigestion O te tonatona, o te taumate, o te kunawhea (M. 325).

4. v.i. Gnaw, work, rack of suppressed annoyance.

Kunāwheke. —

whakakūnawheke, v.t. and v.i. 1. Nag, fret. He aha tau e whakakunawheke ?

2. Gnaw, work, of suppressed ill—feeling. Ka titiro koe ki tetehi wahine, kaore pea e whai kupu to hoa, engari kai roto tonu i a ia te kino e whakakunawheke ana. ‖ wheke.

Kune, kukune, 1. a. Plump, filled out to roundness.

2. v.i. Swell as pregnancy advances. Na ka kukune te wahine, katahi ka haere a Ihenga ki te whakangau kiwi mo te turakanga.—Ka kukune te hapu o tana wahine (T. 127).

3. Spring, grow. I kune mai i Hawaiki, te kune kai, te kune tangata (Ika, 192). I to kunenga mai i tawhiti (M. 89).

kukunetanga, n. Advancing pregnancy.

kunekune, a. Appearing round. E to, e te ra, kunekune ana ki te rua (S.).

Kunene, v.t. Beg. = unene.

Kūnikuni, a. Dark. Kia kunikuni ka puta te marama.

Kūngenge, a. Wrinkled, puckered. ‖ pungenge.

Kungia. ‖ kuku.

Kūngongi, n. A species of mussel.

Kūngongingongi, n. Arripis trutta, a fish. = kahawai. (R.).

Kuoro, v.t. 1. Grind, rub down. Ka hoatu te tunaeke hai kuoro ki te wai.

2. Grate. Ki te kuoro kai ma tatau ‖ oro.

Kūpā (i), n. Atrina zelandica, fan mussel.

Kūpā (ii), n. Mildew.

page 157

kupli, v.i. 1. Belch, throw up wind from the stomach.

2. Gasp. Ka tutu te huka o te waha, a ka kupa te tangata ra ki te wai mona (P. 98).

Kupa (i). 1. a. Prostrated, exhausted. Ko Paka kai te taha o te ahi e kupa ana, kua mate.— Ka haere, a kupa noa iho ki te huarahi (i.e., takoto noa iho). ‖ kopa.

2. v.i. Soar. Tirohia atu Tarakumukumu kai te moana e kupa ana.

kukupa, n. Hemiphaga novaeseelandiae, pigeon. E takoto ana te kai nei a te kukupa (T. 146). = kereru.

kupakupa. 1. a. Drooping, flaccid.

2. n. A species of eel.

3. An insect; ? wood—louse.

Kupa (ii), n. A hard woody fungus on trunks of trees.

Kupae, n. Clupea antipoda, sprat.

Kupango, a. Dark in colour, as potatoes spoiled by the heat of the sun.

Kupapa. 1. v.i. Lie flat.

2. Stoop. I kupapa mai te tahae, koia hoki te kitea ai.

3. Go stealthily.

4. Remain quiet, become passive Kei oho koutou, kupapa marie (K.M. '60,19,14). Na te mea ka whiua, katahi ano ka kupapa, ka hoki mai ki konei noho ai (W.M. viii, 152).

5. Be neutral in a quarrel. Nau te whakaaro ki te kupapa, a e pai ana (K.M. '62, 2, 11). The term was applied to the friendly Maoris in the war of the sixties.

6. ad. At a low level. Ko au ia e rere kupapa ana i te mata o te whenua (Fly near the ground) (K.M. '63, 2, 22).

7. n. Tetrapathaea tetrandra, climbing plant.

8. A pattern of ornamental lattice—work for interior of a house.

kūpapapapa. 1. a. Low.

2. n. Sulphur.

Kupara. 1. a. Completely blackened. Applied to a person fully tattooed.

2. n. A cape made wholly of black dogskins.

3. Size, extent.

Kuparu, kūparuparu, a. Dirty.

Kuparu, n. Zeus faber, John Dory; a fish.

Kupenga, n. Net. Kihai i roa kua oti nga kupenga ra te tatai (T. 142). E kume ana te iwi nei i tana kupenga (T. 178). Kupenga a Tara—maikuku, clouds in strata.

Kupere. 1. v.i. Flow swiftly. ‖ pere (ii).

2. a. Fat.

3. n. In the expression kupere waka, sack of a village, with destruction of all the inhabiants.

Kupi.—

kukupi, a. Shrivelled up.

Kupiapia, a. Sticky, clammy. ‖ pia.

Kupu. 1. n. Anything said. Kahore he kupu a te mohoao (The man from the wood has not anything to say) (T. 139.) Ka puaki atu te kupu a te wahine nei (The woman said) (T. 187).

2. Saying. Ko te kupu tenei mona, “Kai hanu, kai hanu,” etc. (P. 105).

3. Message. Kahore he kupu a nga tuakana, a nana anake te kupu i rere mai ai ki a au, “E kore au e tukua mai” (T. 199).

4. Word, Ngangahu ke ana te whakahuatanga mai o nga kupu (T. 42), Ka rite nga kupu o tana waiata (Pi. 133, 11).

5. Talk. Ka ekengia e te kupu (Be the subject of talk, generally of adverse criticism). eke.

6. v.i. Speak. Te kupu te tahae, te aha (W. v, 110).

kupukupu, v.i. and v.t. Speak frequently, or at length, or emphatically. E kupukupu ana tenei tangata kia patua te manubiri,— Nga iwi kupukupu, nana te ki, nana te kohuru (M. 47). Mo nga whenua e kupukupua nei e te ngutu (K.M. '63, 3, 1). Na ka kupu kupuria mai e te hunga i te pa (K.M. '60, 5, 3).

Kura (i). 1. a. Red, glowing. He kahu kura te kakahu (T. 101). ‖ ura.

2. Ornamented with feathers. Mahue ake te maipi kura a Rua (T. 77). Me te taiaha—a—kura ki te ringa (J. xx, 20).

3. Precious. To whenua kura ka mahue (M. 40).

4. v.t. Redden, paint red. Te kuranga o Hunakiko(T. 113).

5. n. Red feathers, used as a chaplet, ear ornament, or other adornment. Kua ara te kura o tona taiaha ki runga (J. xx, 23). He kura, ara he pohoi whero kei nga taringa (J. iii, 100). Hutia te kura, i o taringa (M 295). Nui ake te kura o tenei kainga i te kura o Hawaiki (T. 74). So kakahu—kura (q.v.), which was also spoken of as kura. ‖ kurawhero.

6. Red ochre. = takou.

7. Ataiahaadorned with red feathers. Called also taiaha a kura.

8. Treasure, valued possession, darling. He kura kainga e hokia; he kura tangata e kore e hokia (P.). Ka mea raua kua whiti mai te kura, ara te kao kumara o Hawaiki ki Aotearoa.—Taku kura tangi whakaingoingo (M. 330).

9. A red variety of kumara, reserved for the tohunga and ariki.

10. Chief, man of prowess. Nana te kahui kura, nga taonga whakamanamana (M. 10). He toa kura, he toa pahekeheke (P.).

11. Knowledge of karakia and other valuable lore. = wananga. Kura huna, knowledge of a specially important nature. The whare kura was a building devoted to instruction in this knowledge.

page 158

12. Young of kuaka (Limosa lapponica baueri, eastern bar—tailed godwit).

13. A variety of kaka (Nestor meridionatis). He kaka kura.

14. Ceremonial restriction. = tapu. Kua whati hoki te kura, ara te kura o te tapu. Horahia te kura, an expression for making peace. Me tango ki te kura mahora, na katahi ka horahia, na ka mau te rongo (T. 166.) Houhia ki te rongo, horahia ki te kura (M. 16).

15. The expression kura-takai-puni, simultaneous movement of a body of warriors, is treated as a separate word. ‖ kura—takahi—puni.

kurahaupo, n. Lunar rainbow.

kurakura, n. Excrement. He tangata kai kurakura. (An expression of contempt.)

kuratea, a. Pale red, reddish. Tirohia te marama, he marama kotea ranei, he kurahaupo ranei, he kuratea ranei ?

Kura (ii), v.t. Remove lice from the hair. = hakura.

Kurae. 1. v.i. Project, be prominent. Ko te kuraetanga o tona ihu (T. 75).

2. n. Headland. A u atu nga kurae ki Te Kawakawa (M. 46).

kuraenga = kurae, 2.

Kurahina, kuraihana, n. Eliotris radiata, a fish. I pahure ki reira te kuraituhi te kuraihana (J. iii, 106).

Kurahorahora, v.i. Spread out, extend. Applied to a war party. ‖ kura, 10; hora.

Kuraihana. ‖ kurahina.

Kuraituhi, n. A fish (J. iii, 106).

Kūrakuraku, n. Annoyance.

whakakūrakuraku, v.t. Annoy, disturb. Kati ra to whakakurakuraku.

Kuramatanui, a. Having a roof of medium pitch; less steep than haeoratu, but more so than kurapapa or pora.

Kuranuipākā, n. Dicksonia fibrosa, a tree—fern.

Kiirapa, 1. a. Idling, trifling, having no object. Te koiwi kurapa ! (The vagabond !)

2. Unsuccessful in fishing or acquiring property, etc. ‖ korapa.

3. v.i. Spread out.

Kurapae, n. Treasure lit upon accidentally. He kurapae na Mahina (P.). = paekura.

Kurapāpā, a. Flat—roofed. ‖ kuramatanui.

Kurarangi, n. A variety of kumara.

Kurarirari, a. Wet, sloppy. Kurarirari ana te huarahi nei i te paru (The road is quite full of slush and mud). ‖ rari.

Kuraruraru, a. 1. Perplexed, bothered. Hoki rawa mai, ka kuraruraru, ka pohehe (M. 410).

2. Disputed, subject to contention. E ki ana ia i mua kaore ia e pai ki te whenua kuraruraru.

Kura-takahi-puni, kura-takai-puni, n. 1. Omen of success in warfare. Ka karanga ki nga matua ra, “He kura-takai-puni, e kore e pakaru i a ia” (J. xx, 22). Korero i ou tohu, te kura-takai-puni, te toka-tu-moana (M. 29). E kore ranei koutou e pai kia kawhakina te kura-takai-puni ki te whare, takai ai, kei makune, kei motumotuhia e te tahae (from a letter by Ringori Te Ao urging Paora Te Amohau to join the King movement). A prompt simultaneous movement of men under arras is regarded as such an omen. I te hani-kura, i te kawau-ruku-roa, i te kawau-maro, i te kura-takahi-puni (S.).

2. A taiaha with the awe bound round with aute.

Kuratawhiti, n. A tree; said to have been highly prized tree in Hawaiki, Ahakoa nga kura katoa, kotahi nei ano te kura, ko te kuratawhiti. Ko taua mea, ko te kuratawhiti, he rakau (J. ii, 123).

Kuratopuni, n. Ambuscade.

Kurawaka, n. Tattooing on the forearm. He tohu ano i te ringa, he whakairo, he kurawaka te ingoa o taua whakairo ringaringa (W. iv, 48).

Kurawawawawai, a. A pattern of ornamental lattice—work for the interior of a house.

Kurawiniwini, n. A children's game (Tr. xxxiv, 53).

Kurawhero, n. A red garment. Ki te kakahu, kurawhero, puahi, kaitaka (T. 95).

Kūre, v.i. Cry like a seagull. Kure haere ana, i, karoro tipi one (S.).

Kurekure. 1. n. A species of earthworm. Ka waiho nga kai mana, te kurekure, te whangaio-tama, te kaka, te taiari, te moki, te kuku.

2. v.t. Blow, of flies. Ko nga iwi o te ao ki te pao, ki te kai, ko nga ngaro o te ao ki te kurekure.

3. a. Pleased, glad. Kurekure noa ana taua ki ta taua taniwha; he koa te tino tikanga o tena kupu. (Said of a large pig killed by hunters.)

Kurehe, n. Fold, wrinkle.

kūreherehe. 1. a. Wrinkled, soft, flabby.

2. n. A species of winkle, mollusc.

Kurehu. 1. a. Indistinctly seen, dim. Kurehu ake i a au e haere ana i kona. ‖ rehu.

2. v.i. Doze.

Kureitanga, n. Point of the nose. Te kurae ra, ko te kureitanga o toku ihu (J. ii, 223). ‖ kurae.

Kurepe. 1. n. Some form of tapu, violation of which was supposed to lead to withering of crops.

2. v.i. Quiver.

whakakurepe. 1. a. Accompanied with quivering of the hands and similar gestures. Katahi ano ka puta a Nuku ki waho, ka tangi whakakurepe.

2. Crying as a child.

page 159

3. v.t. Extend. Ka whakakurepetia tetahi wahi o te pa hei tunga mo te paepae. (Part of the palisade was extended to enclose a site for the latrine.)

kureperepe, v.i. Quiver. Kureperepe moana or kureperepe-a-tai, jellyfish.

Kūreureu, a. Uneven, out of rank. = tireureu.

Kurewha, n. A species of mussel. = purewha.

Kuri, n. 1. Dog. Ka rongo te kuri ra i te haunga whenua (T. 120). Kuri ruarangi and kuri mohorangi, varieties of the ancient Maori dog.

2. Any quadruped.

kurikuri. 1. a. Fusty, evil—smelling. Kua kurikurikia a ro o te whare (W. ii, 33).

2. n. Aciphylla squarrosa, spaniard, speargrass.

3. A beetle.

4. intensive adverb applied to pouri. ‖ kerekere.

Kuriawarua, n. A cape covered with the long hair of dogs. Kia pehia mai te kuriawarua mo te makariri, e totope nei te hukarere (M. 88). ‖ kahu waero.

Kuripaka, n. Dicksonia fibrosa, a tree—fern.

Kuritapapa, n. A design in carving.

Karu (i). 1. v.t. Strike with the fist, thump. E kuru ana i te raupo.

2. Pound.

3. Pelt. Ka tango katoa, te iti, te rahi, ki te kohatu hei kuru i a ia (T. 16).

4. Throw.

5. n. Blow with the fist.

6. Mallet, pestle.

7. Fragment, piece broken off; hence, probably:

8. An ornament of greenstone. I heitiki etahi, i te kuru pounamu etahi; ko te ingoa o taua kuru ko Kaukaumatua (T. 68). He kuku tongarerewa (M. 134).

9. The tongue on the end of the body of a canoe, which is embraced by the paihau, or sides of the haumi.

10. Breadfruit, the fruit and tree; now obsolete, occurring only in a few ancient songs. Ko te kuru whakamarumaru o te whare o Uenuku (J. xix, 95). Ko te tapuae o Tama-te-kapua i tikina ai te kuru o Uenuku (S.). Hua-kuru is the name of a stone. ‖ Mng., Sa., Ha., Ta., Rar., ulu, kuru.

whakuru, v.t. Pelt.

kurukuru, n. Lump. ‖ pokurukuru.

Kuru (ii), v.t. Weary. Kuru rawa i aku iwi, kohi rawa i aku kiko (M. 308).

kurukuru, a. Weary, weak. Kurukuru ana nga iwi.—Tena ko taku nei tangi ka whakawai kurukuru.

whakakuru, v.t. Weary. Ko te tane tena i ako ai ki aroha, no muri na te rau na, whakakuru kau mai (M. 177).

Kuruhenga = kuruwhenga.

Kuruhope, n. Buttocks.

Kuruhuki, a. Blunt. ‖ puhuki.

Kuruhunga, n. A fish.

Kuruki. 1. n. A charm word, pronounced to divert threatened danger to someone else.

2. v.i. Wither, become powerless. Kuruki whakataha te niho o te tupua (S.). Kuruki o atua, kuruki o tapu, kuruki o makutu (M. 409). ‖ kuru (ii).

3. a. Violent. Ma wai ra au e karawhiu ? Ma te tuatini rawa i te hau kuruki, i te hau kaha (S. ii, 73). ‖ kuru (i).

Kurukuruwhatu, a. Curdled, as milk.

Kurumatarerehu, n. Tattooed man. (R.)

Kurumetometo. 1. n. Person of no account. Ka hua au ki te tangata nei, ki a Te Hana, he tangata pai; kaore, he kurumetometo.

2. a. Of small stature.

Kurupae, n. Beam, joist, sleeper.

Kurupakara, 1. n. A game.

2. a. Noisy. To mahi, te kurupakara

Kurupaku, n A kind of stone used for grinding (Tr. xxiv, 513).

Kurupatu, n. Fringe or plaited hem on the edge of a cloak. He pauku, he mea taniko nga tapa: ko te remu he mea kurupatu ki te huruhuru kuri tonu.

Kurupe, a. In a compact body. Kaua e wehewehea, otira kia kurupe.

Kurupei, n. Clod. ‖ kerepei.

Kurupena, v.i. Repress the feelings. ‖ pena.

Kurupene, kurupine. — Kurupene Tu, e hine, i to manawa, kurupene Rongo i to manawa (M. 16). Kurupine Tu i te manawa (M. 466). Grey, on the strength of a Maori note on the former passage, says beating the breast, but this does not seem satisfactory.

Kurupetipeti, a. Of a mossy, spongy consistency. Karakia, mo te hore, kurupo, he kea ranei (M. 43). ‖ kurupopo.

Kurupopo, kurupopopo, a. Rotten, worm-eaten (of timber). Nga mea kua kurupopo noa atu (W. v. ii).

Kururemu, n. Tail of a bird. ‖ remu.

Kurutai (i), kurutahi, n. Weakness, weariness

whakakurutahi, a. Weary. Te ngakau haere whakakurutahi tonu no nui o rangi ra (M. 237). ‖ kuru (ii).

Kurutai (ii), n. 1. A hard dark-coloured stone used for making weapons. Nga ingoa o aua kohatu, te mea ma he tuapaka, te mea pango he kurutai, te mea whero he maka hua. = onewa, okewa.

2. A weapon made of this stone. He riri matakitahi, raua ko tetehi tangata, he taiaha ta tetehi, he kurutai ta tetehi.

Kurutai (iii), kurutaitai, a. Salt, brackish. ‖ tai, kutaitai.

Kurutangi, n. Stone beater.

Kurute, kurutetete, v.t. Crush, compress. He rau harakeke kurutetete no Panekoki.

Kurutete (i), v.t. Exchange.

page 160

Kurutete (ii), a. 1. Stunted. ‖ kurutote, hurutete.

Kurutohitohi, v.i. Swoop.

Kurutoitoi, a. Stunted.

Kurutote, a. Stunted. ‖ kurutete.

Kurutou, n. Tail of a bird, tail feathers. ‖ kururemu.

Kuruwhakapeke, n. A variety of kumara.

Kuruwhengi, kuruwhengu (i), n. Spatula rhynchotis variegata, shoveller; a bird. = kahoho.

Kuruwhengu (ii), kurahenga. v.i. Make a snuffling sound with the nose. He aha tenei e kuruwhengu nei ? In the following example, expressing disapproval: Tukua kia haere, he waka no te tangata, kai kuruhengutia, mate rawa hoki au (S. ii, 82).

Kūtā, n. Encumbrance, clog, as old and infirm people on a march. Ruia atu te kuta kia ngahoro atu.

Kuta, kūkuta, kutakuta, n. 1. Scirpus lacustris, a rush. Ko te tarutaru ano tetehi ara, no te marohanga e te wahine, he raupo, he toetoe, he kutakuta, he raurekau (M. Ixxvii). = kopungawha.

2. A woman's maro made of the same. Ka naomia atu e nga tangata ra te kuta o te wahine ra, o Te Huinga-a-te-ao.

Kūtai, n. Mussel; Mytilus canaliculus, M. planulatus, and other species. = kuku.

Kutaitai, a. Of a disagreeable taste. ‖ kurutai (ii).

Kutanga, n. Handful, ‖ kuti.

Kutao, n. Cold. ‖ matao.

Kutare, v.i. Sob, sigh. E hoa, e Neko, tena koe, te noho mai na i tou kainga, te kutare tonu mai na ki a au.

Kuterute, a. 1. Lazy.

2. Confuted. Kua kutekute noa iho ou korero.

Kutere (i). 1. v.i. Flow together, rush into one place. Ka kutere mai te iwi ki te matakitaki.

2. a. Fluid.

kuteretere, a. Soft, nearly liquid.

Kūtere (ii), n. An edible plant.

Kutētē, v.t. Urge on. Kei te kutete a Pita kia awe te mutu te mahi.

Kutētē, v.t. 1. Squeeze fluid out of anything; applied to milking: Kutete kau (Pi. 3, 7).

2. Crush.

tē, korotē.

Kuti, kukuti, v.t.; pass, kutia. 1. Draw tightly together, purse up, contract, pinch, nip. Na Hapopo i kuti te ra o te waka, i mate ai te tokomaha (W. 1, 164). He mahi atu ta te tangata, ma Hine-nui-te-po e kukuti mai (T. 30). Ka kitea he tangata, ka wawe te kutia iho e Hine-nui-te-po (M. 329).

2. Close the mouth or hand. Aua e kutia ou ngutu.

kuti, n. Nightmare. ‖ kuku.

kutanga, n. Handful.

kukuti, n. A kind of fishing net.

kutikuti. 1. v.i. Open and shut alternately; so

2. Cut with scissors, shear, (mod.)

3. n. Scissors. Te kai-kapo mai i te kuti kuti (M. 299).

4. Prototroctes oxyrhynchus, grayling. = upokororo.

Kutikuti, a. Excessive, severe. Po kutikuti, intense darkness. Perhaps connected with kuti. Manu te kutikuti, a term used in old karakia, apparently expressive of speed. = manu te hutihuti.

Kutiwera, n. Scar from a burn.

Kūtoro. 1. a. Stretched at full length. Kutoro noa iho taku takoto ki te taha o te ahi. ‖ toro.

2. v.t. Turn up the ground, grub, root, as a pig. Ariel te kutorotanga a nga poaka nei.

3. n. A small fish which buries itself in the sand.

4. Pig, from sense 2 above.

5. A closely woven fabric worn by fighting men. = pakihora.

Kutu, n. 1. Louse. Ka rere ki waho nga pokai koko e kai nei i nga kutu o te upoko o Rehua (T. 33).

2. Vermin of any kind infesting human beings. Kutu papa, (a) some form of vermin; (b) scale blight.

kutukutu, n. 1. Maggot.

2. Vermin of any kind.

3. A speckled variety of greenstone.

4. An ornament of gannet feathers. Ko te au ra i nohoia e te takupu ko Te Whaiapawa, kia ope noa te kutukutu, kia ope noa te whakairoiro (M. 87).

Kutukutu-ahi, n. 1. Delirium, raving, wandering of a sick person.

2. Nonsense, meaningless talk. Nga karakia o mua he kutukutu-ahi.

3. Incessant grumbling, harping on some subject.

= ngutungutuahi.

Kūwaha, kūaha, n. 1. Mouth. E hoki oti te huare ki te kuwaha (P.). Also of a bay or river. Kia kite i te wai i kite ai au, kei te anga te kuwaha ki te uru (T. 110).

2. Entrance, gateway. Ka piki a Hakawaul na runga i nga kuaha o te pa (T. 177).

waha (i). Kuwai (i).

kuwaiwai, kuai, kukuai, n. A species of shark. ‖ pupuwai.

Kūwai (ii). kūwaiwai, a. Wet, watery. Katahi te kuwaiwai o te ara nei.

kūkūwai, n. Wet, swampy land.

Kūwao, a. Wild, of the woods. ‖ wao, taewao. Kūware, kuare, a. 1. Ignorant. Hongi mohio ana raua, hongi kuare ana te tangata nei (T. 147).

2. Low in the social scale.

3. Held in no estimation.

ware (i).

page 161

Kūwata, v.i. Long for, yearn, love, desire. Ka kuwata noa te ngakau ki te tangata ka ngaro.

kūwatawata, n. Light seen through chinks.

Kūwāwā, n. Scirpus lacustris, a large rush. = kutā.

Kūwawa, a. Scattered, disorganised. Taria e hoki mai ki a matou ra, ko te pukai pani e kuwawa noa nei. ‖ wawa.

Kūweto, n. Porzana tabuensis plumbea, spotless crake; a bird. = puweto.

Kūwhā, kūhā, n. 1. Thigh. Tuwhera tonu nga kuwha. ‖ huwha.

2. Connection by marriage.

3. Main limb of a large tree.

Kuwha, n. Notopaphia clegans, a bivalve mollusc.

Kuwharu, kuharu, n. 1. A grub formerly eaten by Maoris; also a large earthworm, Rhododrilus edulis.

2. Gari stangeri and Tellina glabrella, bivalve molluscs.

kūwharuwharu. 1. a. Large. ‖ puwharuwharu.

2. n. A species of eel.

Kūwhewhewhewhe, a. Puckered, wrinkled.