Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

O Samoa Anamua

MATAUPU 3 — O se Malo Lumana‘i … Le Lotu

page 22

MATAUPU 3
O se Malo Lumana‘i … Le Lotu

E talitonu tagata Samoa i le mea ua taua o le agaga po o le atualagi. O le mea lea e taofi tagata e fealua‘i solo. O le uiga o le upu AGA, o le alu atu po o le sau. Ua faaluaina le upu “aga” e faailoa ai ia lea lava mea ua ese mai le tino vaaia, ma ua talitonu tagata o le mea lea e faimalaga ese atu mai le tino pe a oti le tagata. E alu o ia i vaega maualalalalo i lalo o le vasa; o lea nofoaga ua taua e tagata o Pulotu.

I le faamatalaga o itu o Falealupo i se tasi mataupu, na tatou tau atu ai nisi tala o “Sa le fee” e faapea na mafua mai i nuu ma nofoaga e latalata ane i Falealupo. E itiiti mea ua iloatino i le ituaiga olaga sa faamoemoe i ai tagata Samoa pe a mavae le ola nei. O le mea lea o le a tatou amata loa i Le Lotu o lo ua matua taatele i le atunuu uma.

Sa faapea se taofi i nisi vaitaimi ua aunoa lava Samoa ma ni ituaiga lotu. O nisi lava o e na asia muamua lenei atunuu ua latou taua ia tagata Samoa, o “Samoa le lolotu ma le tapua‘i.” A e a mau umi ma i latou ona mafai lea ona iloa o lenei mea moni: ua ola ia tagata i lalo o le pulega a le vao atua. O lekeona i latou, ua mafaufaua lelei; i le ua taua tele ia le faatuatua faatasi ma galuega e faia mo nei atua.

O le manatu o tagata Samoa a fanau le tagata ona i lalo lea o le vaavaaiga a se atua: E talosaga le aiga ina ia fesoasoani mai atua i le o le a fanau mai ma o le atua e feagai tauvalaauga o lona igoa ma le fanauga, ia o le atua lena o le ola fou.

page 23

Ua talitonu lava ia tagata faapea o nei atua ua uluitino i latou i ni faatinoga vaaia. So o se mea la e iloa soo ai ia le atua lea o le a avea ma mea e faaaloalogia ma tapua‘i i ai. Ua avea lea ia te ia ma tupua ma ua faaeteete lava o ia ina ne‘i ona faatiga pe faa‘ono‘ono i ai. E iloa e le isi lona atua i le pusi sami, o le isi i le tanifa, o le tasi i le laumei, o le tasi i le pili. Ua faapena lava i i‘a eseese o le tai, manulele, manu vaefa, ma mea fetolofi. Ua nonofo ia atua o isi i totonu o figota. Ua sa‘oloto so o se tasi e na te ‘aina ia le faatinoga o le atua o le isi tagata a ua le faamalosi o ia e tagofia ia le faatinoga o lona atua, aua ua tacfi o ia o le oti lava le taui o le faalemigao. E faapea le taofi e sau ia le atua ma nofo ai i totonu o le tagata na faalemigao ia te ia. Fai mai e tauau ifo le malosi o lea tagata ma o le a faatupu mai lava e le atua lea ia le ma‘i i so o se totoga seia oo ina oti ai o ia. O atua nei ua taua o atua fale.

Ua avea ia le tama o le aiga ma faitaulaga sili. E sauni e ia le tatalo pu‘upu‘u i le talisuaga afiafi, e ole atu ai ia puipuia i latou mai sala, faama‘i, taua, ma le oti. E ta‘ita‘ia foi e ia ia a latou tausamiga tau le aiga lava latou te fai mo atuafale. I nei sauniga ua masani ona liligi ifo ia sina faatulu o le ipu‘ava e fai ma faasao. E ‘aufalepotopoto i latou i le faletele; ma e manatu tagata uma o lo ua faatasi ai foi ma le atua, e pei ona i ai ma lona faatinoga, e pei ona tatou ulua‘i taua. Ua le aunoa fo‘i le manatu e sau le atua ma ulu i le tama o le aiga po o se tasi lava o le aiga ma tautala mai ai, e faaali mai mea e faia e i latou e tafi‘esea se mala po o le faaolaina o se tasi ua fasia. O nisi aso e ui mai le mana‘o faapea ia faia e le aiga ia se paopao mo le atua lea, ma tapui ai mo ia. Ai lava o le a mafai ona feoa‘i ai ma fai ai a latou galuega, a e o le a le faamalosi lava se tasi e tete‘a ma le vaa na fau faapitoa mo le atua.

O le isi vasega o atua o Samoa e taua o atua o aai po o nuu. E tofu ia nuu uma ma o latou atua ma o e fananau mai i lea nuu ma lea nuu ua nainaia lava e fai ma mea page 24 totino a lea atua. Ua masani ona fai le tala a le fafine pe a fanau mai e ia se tamaitiiti, “ua ou maua se tamaitiiti mo …; ona ta‘u ai lea o le igoa o le atua ua manatu i ai o ia. Ua i ai foi se malumalu itiiti ua faapaiaina mo le atua o lea lava nuu. I nuu ua le i ai se malumalu mautu mo le atua, o le a fai lava le faletele e masani ona alofi ai alii ma malumalu. O nisi alalafaga ua i ai lava ia pupuvao sa fai ma malumalu. Sa fai ai iina ia tatalo ma taulaga.

E i ai lava i o latou malumalu ia se mea e taula‘i i ai le vaai faatasi ma le mata‘u faamaulalo. Ua i totonu o nisi malumalu ia se atigipule tele po o se foafoa, ua tautauina mai le ‘au‘au o le fale ma ua nonoa i se ‘afa. O le foafoa lenei e ilia e le atua pe afai ua mana‘o o ia e o le nuu e tau. Ua teuina ni ma‘a se lua i nisi malumalu. E tuuina ia se mea pei o se ulu o se tagata i totonu o se isi malumalu ma ua faafelelei mai ai ia nai fasi ta‘afi lauiti. E siitia i luga lenei mea i ni laau ma faatu ai i le faitoto‘a o le malumalu i aso o sauniga. A o nisi malumalu ua tautaua se iputau‘ava i se ‘afa mai le ‘au‘au o le fale ma ua fai aga‘i i ai tatalo; ua avatu foi i ai ia taulaga. Ua faaaogaina foi ia le ipu lea i tautoga; pe a saili e fia iloa se tagata na gaoi ona faasolo ai lea o tagata ua masalomia i le taulima o le ipu, faatasi ma le upu faapea, “e pei ona ou ‘u‘uina lenei ipu o lo o faapea foi ona tilotilo mai le atua ma auina mai le lipiola pe afai na ou gaoia le mea o lo ua fesu‘ea‘i nei.” E faaaogaina foi ia ma‘a ma atigi figota i lea lava auala e tasi. E seasea ona natia le upumoni i luma o lenei sauniga mata‘utia. Ua faatuatuamaua‘i latou e faapea o se tasi e na te ‘u‘u le ipu ma tautala pepelo e oti loa lava o ia.

A o alii foi i nisi nuu ua fai i latou ma Faitaulaga; peita‘i ua masani lava ona i ai ia se tasi i se ituaiga ua fai o ia ma le e faaali mai i tagata ia le mea e mana‘o ai le atua. E sosolo ia lea tofi i le gafa. E faatatauina e ia ia aso e paū i ai ia tausamiga mo atua ia, talia ia taulaga page 25 ma faafetai i tagata na latou aumaia. O ia foi lea e a ia le tomai e filifili ai pe tatau ona o atu ia tagata e tau.

Sa faia ia taulaga e tele i mea‘ai vela. E tuuina le ‘ava mua mo atua. A le sasaaina i le eleele le ipu, e asu faamalele i le lagi. E taute ia alii uma lava faasolo i le ipu e tasi, faatatau i o latou tulaga. A uma lea ona la‘u mai ai lea o mea‘ai na saunia mo le atua ua fai ai le ‘ava o alii i luma o lo latou atua. E faatasi i le tausaga ona faia lenei tausamiga ma e masani ona paū i le masina ua taua nei o Me. Ua le matua iloga i nisi nuu ia ia faiga‘ai; a ua matua aloa‘ia tele i isi lava nuu. E feaoa e taaloga, fagatuaga, poula, ma isi fiafiaga ma e asoa nei mea. E faatonuina e faitaulaga ia tausamiga faapitoa i ona po o sauaga. E le ‘a‘ai ia fafine ma tamaiti i aiga nei e faia i taulaga, aua e le o i latou i taua. E talitonu i latou o se tasi e ‘ai i se mea e totoe mai i nei faiga‘ai a e le alu i le taua o le a opoia e ma‘i ma vave ona oti, o lea ua matua faaeteete i latou e tanu mea‘ai e totoe o taulaga i aiga faapea. Ua avea le oo mai o se manulele ua faatinoa le atua lea i le nuu ma amataga o se tausamiga ia te ia. So o se aso e iloa ai le manu lea i le aai o le aso foi lea e manatu ai le faitaulaga e totofi se aso mo le tausamiga mo le atua lea.

A o atua o nuu, ua tusa lava o atuafale aua ua tofu lava i latou ma faatinoga totino: ua faaali le isi i le pe‘a, a o le tasi i le matu‘u, ma le tasi i le lulu. A tau mai se tagata i se lulu mate i le auala, a faapea foi o le faatinoga la lea o lona atua, ona nofo ai lea o ia i lalo ma tagi ma fetu‘i lona ulu i ma‘a seia tafe mai lava le toto. Ua taofi latou o se mea viia lenei i le vaaiga a le atua. E ta‘ui lelei le manu ma fai i ai le faaaloalo e tusa o le tanuga o se tagata. A ua le oti ia le atua i le mate o lona faatinoga. O lo ua ola o ia i isi lulu o lo o i ai le manavaola. E i ai uiga o feleleiga a manu nei i aso o taua. A lele le manu nei i luma o ‘au ona aga‘i atu ai lea o i latou i luma e tau. Peita‘i a sosopo le ‘au e le lulu, o se faailoga mamala lea ma o le a page 26 toe solomuli le ‘autau. Ua iloa e nisi lo latou atua i le nuanua, a o nisi ua i le fetulele; a oo i aso o taua ua matua mata‘ia le tulaga o le nuanua faapea ma le itulagi e lele i ai le fetulele, aua e tuā.

Ua fai ia le fefevavale o i latou i atua faapea ma le faitogafiti poto o le au faitaulaga matape‘ape‘a, ma mea na avea ai agafaapaupau a Samoa ma amo mamafatu.

Ua faapotopotoina faatatau i le alafapeti ia igoa o atua sili sa tapua‘i i ai tagata Samoa anamua. O le a mulimuli mai i lona lua o mataupu e sosoo ai. Ua mafai ona iloa i tala ta‘itasi le lotu a le atunuu a e maise lava ia le auala o ifogatupua ma tapua‘iga i meaola e matua taatele.