Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Nga Korero Paramete: 1881-1885

Wenerei, te 20 o Hurae

Wenerei, te 20 o Hurae.

Pire Takoha I Nga Whenua Karauna Me Nga Whenua Maori.

Meiha Te Wheoro.—E te Tumuaki, i mua atu i te whakatauga o te korero tuaruatanga o tenei Pire e hiahia aua au ki te whakapuaki i etahi kupu torutoru nei mo runga. E kore au e whaikupu page 6mo runga i nga tikauga katoa a te Kawanatanga kua tukua mai nei mo te whakahaere Kawanatanga—takiwa, engari ka what tonu au ki runga ki te Pire ka takoto nei ki to tatou aroaro, ki tera wahi o te Pire e pa ana ki te takoha whenua Maori. Ko nga tikanga o roto o te Pire, ko nga tikanga tonu i whakapuakina e Meiha Akitini i te tau kua mahue ake nei. I taku whaikorerotanga i reira i whakaatu au ki te Whare i te nui o te mate ka pa ki te iwi Maori mehemea ka whakamanaia aua tikanga. Na ko te tinana tenei o taua taniwha ko te Pire nei kua puta mai nei horo i nga whenua o nga Maori. Ko te tikanga o tenei Pire he takoha i nga whenua katoa o te Maori ka whai kupu au mo kona i te tuatahi. Ahakoa kua pau atu i te mema mo Tiwiota te nuinga o aku whakaaro me korero ano au i muri i a ia. E kite ana au he nanakia rawa nga tikanga o tenei Pire ki nga whenua Maori. He pokanoa ki te tuku o nga whenua Maori ki te Minita o te Kawanatanga. Ko nga takoha a te Kawanatanga e hoatu ana ki runga ki nga whenua Kawanatanga e utua tonutia ana e ratou ki nga hunga pakeha e whakaturia ana ano e ratou hei whakapai i nga takiwa e takoto ana nga whenua Kawanatanga, heoi auo te mea i pa ki runga ki nga whenua Maori ko te ahua kau o te kupu ka waiho ma nga Maori ano e utu nga takoha. Ko te tikanga o tena mea he mokete i nga whenua Maori. Titiro ki era whenua e takoto ke noa atu ana i nga wahi kua whakapaia—ara nga whenua maunga—me pewhea he pai e riro ki era whenua i runga i eneitakoha? Whai hoki ka takohatia enei whenuai runga i te utu e ono hereni e waru kapa mo te eka, tena mehemea ranei e hokoa atu ana aua whenua ki te Kawanatanga era ano rauei ia e homai i tena utu? No whea e homai Katahi ano au ka mohio he hunga utu nui te Kawanatanga mo te whenua. Ko te tikanga takoha a te Kawanatanga i nga whenua Maori he whakararuraru i nga riihi me nga hoko a nga Maori me nga pakeha, e kore e taea te riihi, te hoko ranei, a te Maori ki te pakeha, notemea e nui ana nga takoha hei utunga i runga i te whenua; ka takoto noa iho ana whenua ka nui haere nga takoha i runga, katahi hoki ka mau rawa te ringa o te Kawanatanga ki runga ki aua whenua; a ko tona mutunga he raupatu i nga whenua Maori. Na kona ano au i whakaaro ai ko te take i homai ai tenei Pire, he mea ma tenei e utu nga moni i namaia mai nei i waho, i Ingarangi. I patai atu ano nga Maori i tera tau ki te Kawanatanga mehemea ranei ka whakataua aua moni e namaia mai nei ki runga ki nga whenua Maori, i ki te Kawanatanga "kaore e pera" engari ko o te Kawanatanga whenua tonu hei utu; na kua tika te kupu a nga Maori i ki ra ka tau ki runga ki o ratou whenua nga moni i namaia mai nei. He aha te pai kua puta ki nga takiwa Maori i aua moni nama? No te mea ko nga reiti katoa me nga moni takoha katoa e kohikohia ana e nga Maori e haere ke ana hei whakapai i nga takiwa pakeha—hei hanga i nga rori me nga piriti pakeha; kaore ano tetahi wahi o nga moni takoha, e takohatia nei e hoatu ana hei whakahaere i nga takiwa Maori. I rongo au i tetahi kupu na Kanara Timipara, i mea, kua hangaia ano he rori ki nga takiwa Maori, e tika tonu ana hoki pea tena ki tona takiwa; engari e tino mohio aua te Whare ki te take i mahia ai nga rori ki nga whenua o Taranaki, Na tenei Whare ano i pooti nga moni mo aua rori. Ko te tikanga i hangaia ai aua rori ki nga takiwa Maori o Taranaki he tango i nga whenua o te Maori, a hei rori hereherenga mai ma ratou i nga Maori. Tena i pai ano koia nga Maori i aua rori? Ko te painga ke i tau ki te Kawanatanga anake, kaore ki te Maori. E toru nga mate nui kua pa nei ki te iwi Maori o tenei motu—Tuatahi ko te rau-patutangai o ratou whenua —Tuarua ko te Kooti Whenua Maori nana nei i rau-patu te mana o nga Rangatira Maori me te iwi Maori i runga i o ratou whemia, kihai nei i hapainga o ratou mana. Na ko tenei te Tuatoru—E korero ana au mo tenei Pire, no te mea e mohio ana au ko te mea e taea e tenei Pire ko te muru i nga whenua Maori; e kore e kaha te Maori ki te hoko i o ratou whenua, i te mea hoki ka nui haere nga takoha ka hoatu nei ki runga—tona mutunga iho ko te whenua ka tangohia hei utu mo nga moni a te Kawanatanga —akuanei ka tahuri ano te Kawanatanga kite hanga mai ano i tetahi Pire hei herehere i nga Maori katoa, i runga ano i o ratou whenua, mo te kore o ratou kaore e kaha ki te utu i enei takoha. He aha page 7koutou te Kawanatanga kaore e tapa tonu i te ingna o tenei Pire—ko "Te Pire Mokete, Rau-patu hoki a te Kawanatanga i nga whenua Maori?" E rereke rawa atu ana tenei Pire i nga tikanga i whakatakotoria i roto i te Tiriti o Waitangi; i tuturu te ki i roto i taua Tiriti ma te iwi o Ingarangi e tiaki nga Maori o tenei motu i runga i o ratou take, a kei whawhaitia hoki e nga iwi o waho e te Wiwi, e te Tiainamana, e tetahi atu iwi ranei. Na riro tonu ma te iwi i whakaritea nei hei tiaki i nga Maori e homai te mate ki nga Maori ara, te rau-patu i o ratou whenua. He tini noa atu nga tono a nga Maori ki tenei Whare kia tukua atu he mana ki a ratou hei whakahaere ano i a ratou mahi, ara, kia whakamanaia o ratou Komiti—engari kaore rawa tenei Whare e whakaae ana. Ko te hiahia o nga Maori, kia rite tahi ano ratou ki nga Pakeha e whiwhi nei ki nga mahi roripooti, ki te kaunihera me era atu tikanga whakahaere, kia mana tahi ai ratou nga Maori ki te whakahaere i nga mea o roto i o ratou takiwa. Ki taku mohio mehemea i tukua atu aua mana, whakahaere ki te Maori kua kore he raruraru, kua haere tahi ano te Maori raua ko te Pakeha; engari he kaiponu rawa no tenei Whare i nga tikanga ki nga Maori, he kore rawa kaore e whakaae ki nga mea e tonoa tikatia ana e te Maori, koi na te take i titiro kino ai, i kore ai e pai nga Maori ki nga tikanga e puta atu ana, e hangaia ana i roto i tenei Whare. E mohio ana au ki te whakaaro o te nuinga o nga mema i roto i tenei Whare,— he penei—ki te hoatu he mana whakahaere ki te Maori e kore ratou e hoko i o ratou whenua; e hara tena i te whakaaro pai ma te iwi o Ingarangi—ma te iwi e kiia nti he iwi rangatira, tika, atawhai, a he iwi ture-pai. Engari pea ko enei painga katoa i mahue atu ki Ingarangi, ki whea ranei, kaore i tae mai ki konei, kihai i mauria mai ki konei e nga mea i haere mai i Ingarangi. Ko taku kupu tenei; hoatu he mahi ki te Maori, kia mohio ai ratou he mana ano to ratou, tena koutou e kite era mahi tahi te Maori raua ko te Pakeha; engari ki te homai e koutou ko te takoha i te tuatahi ka kino ano te Maori. Kua rua oku tau ki roto ki tenei Whare na i roto i tena takiwa, taku mahi he kite he penei anake nga tikanga e homai ana e tenei Kawanatanga ki runga ki te iwi Maori. Kua rongo au i nga kupu a tetahi mema kaumatua i roto i tenei Whare—e mea ana—heoi ano te mahi a nga mema Maori he takahi Pire, kaore ratou e homai ana i etahi tikanga hei riiwhi mo aua Pire; ki taku whakaaro. i roto i nga tau maha e noho ana taua mema i roto i tenei Whare, kua tini noa atu nga tono a te iwi Maori ki tenei Whare, kia mahia etahi ritenga mo te taha ki a ratou. Tena kua whakaotia ano aua mea? Kahore no hea i pahure. Ka mea atu au ki tenei Whare ki te paahi tenei Pire kore rawa e pai te iwi Maori—e kore au e ki tena e pai ratou. Ki taku whakaaro he tikanga tahae kei roto i tenei Pire, penei me tetahi mea e takaitia ana ki te kareko ma, he pai te ahua o waho ki te titiro atu engari ko roto he kino. E tino mohio ana au, ki te paahi tenei Pire era e puta ta ratou whakahe. Me titiro koutou ki tenei: Kei te utu takoha tonu te Maori inaianei, a he aha le mea e hoki atu ana ki a ratou? He aha te painga e puta ana ki nga Maori i runga i aua takoha? Kaore e hoki ana tetahi wahi o aua takoha ki nga takiwa Maori. E kore e roa aku korero mo runga i tenei Pire kia watea ai koutou ki te korero i ta koutou tautohe. Heoi taku kupu kaore au e titiro pai atu ki nga tikanga o tenei Pire, e tino whakahe atu ana au ki tenei Pire. Whai hoki he hanga noa iho te takoha i nga whenua Kawanatanga, he mea ke kia mahara ai nga Maori kei te utu takoha ano te Kawanatanga i runga i o ratou whenua, penei me nga Maori. Heoi ano nga whenua ka mate ko nga whenua Maori anake. Ka horomia e tenei Pire Taniwha ki te waha o te Parata. Ka ahu atu aku kupu i naianei ki nga mema pakeha i awhina nei i nga mema Maori i tera Paremete, kia aroha mai ano ratou i tenei Paremete ki te patu i tenei Pire—e mea ana au ki aku hoa i awhina nei i au i te tukunga mai i te Pire mo nga herehere o Taranaki i tera tau—kia hui tahi ano tatou kia kotahi ki te takahi i te Pire nei, waiho ma Ingarangi rawa tatou e whakapai mai, heoi ano te wahi e puta mai ai he tika. Ko taku hiahia kia whakataua tenei Pire i runga i te menemana kei te aroaro o te Whare. Ka pooti au mo a taua menemana kia hinga atu tenei Pire—kia paingaia atu ki waho o tenei Whare.

page 8

Pire Takoha I Nga Whenua O Te Karauna Me Nga Whenua Maori.

H. M. Tawhai—Ahakoa ka tu atu au i muri ano i tetahi o nga Mema Maori, ara te Mema mo Waikato, otira kei te tika ano taku tu atu, natemea he maha nga putake kei te aroaro o te Whare nei, a kia watea ai koutou nga Mema pakeha ki a koutou tautohe. Ka korero ahau inaianei mo runga i te Pire e takoto nei i te aroaro o te Whare, e mea nei kia utu takoha nga whenua Maori. Kaua hoki koutou e ki, na nga Mema kua korero nei i mua i au i whakaako mai ki ahau enei korero Engari ka korero au i ta, taku ngakau i mohio ai, i runga hoki i te nui o toku pouri ki te paanga o tenei Pire ki nga whenua a nga Maori; ara ki nga whenua papatipu i tukua mai nei e o ratotu tipuna. Kei te mohio au kua rongo a Te Akitioi i te reka o nga whenua a nga Maori o Taranaki i riro nei i te Rau o te Patu, a kua hiahia ano inaianei kia kai atu ano i nga waahi whenua e toe ana ki nga Maori. I korero whakahe atu a te Akitini kia Te Omana, ki ana ia i he tana whakahaere i nga takiwa Porowini, waiho ana e ia ko nga whenua Maori hei hinu mo tana arero, hei whakareka atu ki nga Mema o te Whare. E ki tonu ana a Te Akitini ki te Whare nei, ma te takoha i nga whenua Maori e mama ai te mate moni o te Kawanatanga. Engari ki au ko tenei tu takoha i nga whenua Maori, he tino muru i nga whenua a te Maori. Ko tenei mahi a te Akitini e rite ana ki te mahi a Ahapa i a ia e hiahia ana ki te mara waina a Napota. Ka pera ano hoki taku whakahoki atu me ta Napota. I penei ia, "E kore au e pai ki te tuku atu i te whenua tupu a oku tipuna," e kore hoki ahau e pai kia riro atu o matou whenua, ara nga whenua papatipu a o matou tipuna kia kainga e tenei Pire. He aha te take i tukua mai ai tenei Pire kia pa ki nga whenua Maori, kua ki nei te Kuini, ki nga Maori ano to ratou Rangatiratanga, a kia ratou ano te tikanga mo o ratoti whenua. Me waiho hoki ki nga whakapaparanga e haere ake nei kia tau rano te mana o te Kuini ka whakaeke atu ai nga Ture ki runga. Ko taku mea pai me here rawa he taura ki te kaki o tenei Pire ka here atu ai he kowhatu mira, ka to atu ki waenga moana, me kawe rawa atu kia kotalii mano maero te matara atu i Nui Tireni ka whakatotohu ai ki te moana kia kore ai e hoki mai a muri ake ki konei Whakararuraru ai i nga whenua a taku iwi Maori. A ki te kaukau atu te Pire nei me kau atu ki Ingarani kia te Kuini. E kiia ana me reiti nga whenua o te Karauna. Me pehea e taea ai te reiti. Ki te utua nga reiti i runga i enei whenua e te Kawanatanga ka waiho ko aua moni ano hei utu. Ahakoa waiho kia roa e takoto ana, e kore e tahuri aua moni ki te kai i aua whenua, natemea na aua moni ano aua whenua. Katahi au ka kite i tenei tu aroha a tenei Kawanatanga ki te utu i nga reiti i runga i nga whenua Maori. He aha te take i whakaae ai ratou ki te utu i enei, a i kore ai e pai ki te utu i nga moni iti mo nga Ateha Maori. Ka ki atu ano au, ka pooti au kia hinga tenei Pire, natemea he ture pakeke, he nui hoki te mate mo te iwi Maori i roto i tenei Pire; a ka pooti hoki au ki te tautoko i te menemana a Te Omana.