Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Ripoata mo te Pire whakanohonoho ki te Tangata Whakahaere hoki i nga Whenua Maori, 1898

Mohi te Atahikoia: Ka karangatia ki te aroaro o te Komiti, ka whai korero: ka patairia

Mohi te Atahikoia: Ka karangatia ki te aroaro o te Komiti, ka whai korero: ka patairia.

401. Te Tiamana: Me korero poto mai e koe o whakaaro, engari kaua e hokia nga korero kua oti i nga kai-whakahoki patai o mua atu i a koe?

Mohi te Atahikoia: Tuatahi e mihi atu ana ahau ki te Tiamana me nga mema o tenei Komiti. E whakaae ana ahau ki nga korero a te Tiamana, i korerotia mai nei e ia i naianei, ara, me whakapoto haere e au taku korero, a kia kaua e tuaruatia atu e au nga mea kua oti atu te korero i mua atu No nga iwi o te Tai Rawhiti au. Te mea tuatahi e korerotia e au ko te whakaupokotanga o te Pire. Kei taua whakaupokotanga etahi kupu mo te Taimana Tiupiri o te Kuini. Kei reira e whakamarama ana te take i karangatia ai tona ingoa he Taimana Tiupiri, ara, ko te taenga o nga tau o te Kuiui ki te ono tekau e noho ana i runga i te torona. I tae ki taua Tiupiri nga mangai o nga iwi katoa e noho nei i raro i tona mana puta noa i te ao hei whakanui mo taua Tiupiri. I tae ano he mangai mo nga Maori ki taua Tiupiri. No te haerenga o nga Maori ka tukua atu e nga iwi Maori o konei he pukapuka mihi atu ki te Kuini mo te taenga ki te ono tekau o ona tau e tu ana hei Kuini. He inoi atu kia puta he whakaaro mana ki te iwi Maori hei tohu whakamaharatanga mo te taenga o ona tau ki te ono tekau e tu ana hei Kuini. Ko taua inoi e mea ana me rahui nga toenga o nga whenua Maori. Te take i tuhia ai a i tukua aitaua inoi ki te Kuini he mohio no nga Maori kua mate ratou, kua riro o ratou wheuua i te raupatu, i nga mahi huhua i mahia, me nga turei paahitia, ko te utu mai a te Kuini, ma ona Minita i Niu Tireni, ara, ma te Kawanatanga o Niu Tireni, ekimi he tikanga bei whakarite i o ratou hiahia, a koia tenei te utu a te Kawanatanga o Niu Tireni ko te Pire e takoto nei i te aroaro o te Komiti. Kua korerotia e nga Maori te Pire a kua mohio ratou kiona tikanga, a i naianei e ki ana nga Maori kaore rawa i rite taua mea ki nga hiahia nana i tukuna ai e ratou te pukapuka inoi ki te Kuini. Na reira tukua mai ana nga pitihana a nga iwi Maori o te Motu nei hei whakahe i te Pire kua hoatu nei hei utu mo ta ratou inoi i tuku atu ai ki te Kuini, ara, kia rahuitia o ratou whenua kia mau tonu ai ki a ratou. Ka korero au mo te Tiriti o Waitangi. Ko etahi o aku hoa Maori e noho nei, i a ratou e korero ana ki te Komiti, i ki kei te whakakotahi nga Maori i raro i te Tiriti o Waitangi. Ki taku te take i whakaaetia ai te Tiriti o Waitangi e tenei Motu na tetahi pukapuka i tukua e nga iwi Maori ki te Kingi o Ingarangi. No te tau 1835 taua pukapuka i tukua atu ai, e tono ana taua pukapuka me tiaki o ratou whenua i te wa e tamariki ana ratou, engari kia kaumatua ratou me whakahoki atu ma ratou ano o ratou whenua e whakahaere. Otira na te Kuini ke i whakahoki mai taua pukapuka, i te mea kua mate atu te Kingi i tukua atu ra ki a ia taua pukapuka, a kua eke ko te Kuini ki runga ki te torona o Ingarangi. Ko te Tiriti o Waitangi te whakautu mai a te Kuini i taua pukapuka. Ko taua tiriti e ki ana ki te iwi Maori ano te mana ki ona whenua, ki ona ngaherehere, ki ana mahinga ika, me ana mea katoa. Ko te tikanga o taua Tiriti o Waitangi, he whakapumau i te mana o te iwi Maori. No muri i tera ka oho ake nga raruraru i waenganui i nga Maori me nga Pakeha, engari kaore i ngaro i era te mana o te Tiriti o Waitangi. Ko tetahi wahi o taua tiriti e ki ana ma te hoko anake e riro ai te whenua o te Maori, ara ina hiahia te Maori kite hoko, ina rite te monihei utu mo te whenua. Kei te Tiriti o Waitangi enei tikanga e mau ana. I muri iho i tera, ka tonoaeetahi Pakeha ki te Kawanatangao Ingarangi kia tuwhera te hoko i nga whenua page 47Maori ki nga Pakeha noa, a whakaaetia ana e te Kuini. Na, i naianei i to mea kua kite nga Maori kua mate ratoui nga raruraru, i nga whawhai, i nga raupatu, i nga mahi hoko whenua, me era atu mah. a te Pakeha, kua tahuri te iwi Maori ki te tono kia whakakorea atu taua wahi, o te Tiriti, o Waitangi e tuku nei ki te Karauna anake te mana hoko whenua Maori. Koia tena nga take i tono, at nga Maori kia rahuitia nga toenga o o ratou whenua hei oranga mo ratou. I naianei, kua takoto te Pire nei ki te aroaro o tenei Komiti, otira kaore nga Maori e pai ko te Pire nei hei whakautu mo ta ratou inoi ki te Kuini; ko to ratou hiahia kia whakatutukitia nga kupu o ta ratou pukapuka inoi ki te Kuini. Me whakaatu au ki te Komiti ko nga pitihana katoa kua tae mai ne ki to koutou aroaro e whakahe katoa ana i te Pire. Ki te ata tirotirohia nga rarangi o nga tangata tera e kitea e nuku atu ana i te rua tekau mano nga tangata e whakahe ana ki te Pire. Na reira, ma tena e mohiotia ai, ko te hiania o nga Maori me whakamana ta ratou tono ki te Kuini kia rahuitia te toenga o o ratou whenua; a tenei au ka whakaatu ki a koutou, koia tena te hiahia nui rawa o nga Maori, ara, kia tino rahuitia nga toenga oo ratou whenua. Kia oti tena taha o ta ratou tono ki te Kuini te whakamana, katahi ratou ka tatiuri ki te whakatakoto tikanga e whakahaerea ai nga whenua kua rahuitia ra Kaore nga iwi Maori o te Motu nei i to mohio ki tenei Pire. Kei te kimi ratou he aha ra te take i hanga ai tenei Pire. He paku nei te wahi o te Pire kua whakamaramatia ki a ratou. E rua tekau ma waru tonu nga tekiona o te Pire i mauria haeretia nei ki etahi wahi o te Motu nei, i whakamaramatia nei e te Pirimia ki nga Maori, a kitea rawa ake i tenei ra kua eke ki te wha tekau ma iwa nga tekiona o tenet Pire. Na reira ahauka mea kaua e mahia te Pire nei i tenei tau, kaati he Pire e paahi ko tetahi Pire hei whakamutu rawa atu i to mahi hoko i nga whenua Maori. Heoi auo; ko era atu hiahia o te iwi Maori me waiho mo tetahi atu wa. Na, i ki mai te Tiamana ki au me whakapoto e au taku korero atu i nga whakaaro o toku iwi, na kua peratia e au. Kei nga, patai te tikanga e roa ai aku korero Ko te hiahia uui o te tekau mano tangata kua haina nei i te pitihana whakahe i te Pire ko te mahi hoko i nga whenua Maori me whakamutu rawa atu. Kaore te pitibana i te tono kia patua tenei Pire a kia bomai he Pire ke hei riiwhi. Kaore i pena nga kupu a nga kai-pitihaua. Kotahi touu ta ratou kupu, e penei ana, "Patua rawatia atu tena Pire" Kua mutu aku korero.

402. Te Paraone: E penei ana koia tau me mutu te mahi a te Komiti i te Pire nei?

Mohi te Atahikoia: Ae, heoi ano te mea o hiahiatia ana e nga Maori kia whakaotia i naianei ko ta ratou i tono ai i roto i te pukapuka inoi ki te Kuini: ara, me tino rahui o ratou whenua.

403. Te Maka: Kei te mohio ranei koe ki te whakaaro o te Pirimia me te nuiuga o nga mema o te Paremete, ara, ki ta ratou me whakanoho ki te tangata a me whakapai nga wheuua takoto uoa a te Karauna?

Mohi te Atahikoia: Kua mene katoa ena ki roto ki te pukupuka inoi i tukua atu nei ki to Kuini, ara, me riihi e nga Maori nga whenua kaore i te mahia e nga Maori.

404. Te Maka: Ko te hoko anake ta koutou e whakahe nei?

Mohi te Atahikoia: Ae

405. Te Maka: Me pehea ki to whakaaro nga wheuua kino, e kore nei e nui ake oua utu i nga moni i pau i te whakapainga i aua whenua. Ki to mahara ka kitea e koe he tangata hei riihi i aua ta whenua?

Mohi te Atahikoia: Ki te kore ra e taea te riihi heoi ano e kore e taea. Heoi ano te korero mo ena whenua; eugari ki taku, me waiho ena tu mea ma nga Maori ano e whakatau.

406. Te Maka: Ko taku hiahia kia ata titiro koe ki te taha e puta ai he ora ki te ao i aua whenua: ka whakaae ranei koe kia utu taake nga whenua e takoto noa iho nei?

Mohi te Atahikoia: Taku utu poto mo tena patai, mo waiho nga mea pena katoa ma nga Maori ano e whakatautau haere. Ki te tau i a ratou me hoko atu ena tu whenua, me whai mana ratou ki te pera, a ki te tau i a ratou me riihi, me aha ranei, me whai mana hoki ratou ki te pera Koi ana te take i ki ai au me tuku atu ma nga Maori ena tu mea e whakahaere. Kaore kau he whenua kino o toku takiwa. Tena pea e taea te whakawhiti aua whenua kikino e nga Maori mo etahi whenua papai.

407. Te Maka: E hiahia ana ranei nga Maori kia whakakorea te mana o to Kawanatanga e riro nei mana anake e hoko nga whenua Maori?

Mohio te Atahikoia: Ae; e hiahia ana ratou kia whakakorea taua mea a kia whakamutua te hoko.

408 Te Maka: E mea ana koia koutou ki a koutou ano te ritenga mo te hoko mo te kore hoko ranei, mo te pupuri i te whenua mo te kore pupuri ranei?

Mohi te Atahikoia: Kaore. E penei ana taku, kaua te tangata e tukua kia hoko atu i te whenua ahakoa hiahia ia ki te pera Koia hoki tena te mea nana i mate ai te iwi Maori, ko to whakaaetanga kia boko atu ia i ona whenua ina puta tena hiahia ki te pera.

409. Te Maka: Kei to marama i au to tupato kei kore nga whenua o nga Maori, engari ko taku e hiahia ana kia mohio au me pehea he tikanga mo nga iwi Maori e whiwhi nei i nga poraka whenua nunui? Ko te tikanga a te Kawanatanga i naiauei he hoko i nga whenua nunui o nga Pakeha: me pehea nga Maori e whiwhi nei i nga poraka whenua nunui, ki to puta te kupu a to Kawanatanga me wawahi aua poraka nunui me taha ki te iwi—me pehea ki tau e kore ai e tupona ki taua ahua?

Mohi te Atahikoia: Me riihi nga whenua ka utu ai i nga taake me nga reiti ki nea moni e puta mai ana.

410. Te Maka: Engari tenei ano ra etahi Pakeha whiwhi whenua nunui, e utu nei i to taake taumaha rawa, a riihitia e ratou aua whenua ki te tangata; otira, ahakoa kei te utu aua tangata i nga taake me nga reiti e ki ana te Kawanatanga he nui rawa era whenua mo ratou Kaore au i te ki he tikanga pai ta te Kawanatanga, heoi taku he ui atu ki a koe ka pehea tau tikanga mo tenei tu ahua?

Mohi te Atahikoia: Ki tahu whakaaro mehemea ka ata wehewehea nga whenua Maori ki nea whanaunga o te tangata nona taua whenua katahi ka tika Kaore e rite ana te Maori ki te Pakeha, e haere nei te Pakeha ki te hoko whenua mona, a he mano he mano nga eka e riro ana i tona kotahi. Na reira ahau ka ki kaore nga ture e pa ana ki nga Pakeha e tau ki runga ki nga whenua Maori. Me tuku ma nga Maori ano e hanga he ture hei whakahaere i o ratou whenua. Ko te page 48Pakeha e rereke ana tona ahua: ka pau i a ia nga whenua o Niu Tireni te hoko ka haere ia ki tetahi atu motu hoko ai apo ai i nga whenua o reira. Ko te Maori e kore ia e kaha ki te pera; kaore kau hoki ona whenua ke heoi kau ko ana whenua anake i Niu Tireni.

411. Te Maka: Engari tenei ano ra etahi wahi, e tino mohiotia ana e au, he nunui rawa nga whenua o etahi iwi Maori, a ko etahi iwi Maori be kore rawa atu te whenua i a ratou: me pehea enei ahua e rua?

Mohi te Atahikoia: Koia tena taku i korero ake nei: Kaore rawa te ture mo nga Pakeha e pa ki nga Maori. Kaore kau o te Maori oranga ke atu ko te whenua anake. E rua o te Pakeha huarahi e whiwhi ai ia i te oranga, he whenua tetahi he moni tetahi, a tenei ano tetahi atu huarahi e whiwhi ai te Pakeha i te oranga: haereere ai ia ki nga motu ke hokohoko whenua ai mona i reira. E kore tena e taea e te Maori.

412. Te Maka: Ehara rawa atu i tena, Kaore ranei e puta he painga ki nga Maori mehemea ka whakahaerea he tikanga e tere ai te kore o te whenua i te Maori kia tomo ai ia ki rotoki te tikanga Pakeha noho ai? E ki ana te Tiriti o Waitangi kia kotahi tonu te ture mo te Pakeha raua ko te Maori?

Mohi te Atahikoia: E pena ana ra taku kupu. Me paahi ko te whakaupokotanga o te Pire anake i naianei, a ma nga Maori e ha nga amuri atu.

413. Te Maka: E tu nei te Kooti Whenua Maori, me ona tikanga whakahaere katoa. Kaore ranei e puta he painga ki nga Maori ki te tere te ruri me te whakatau o o ratou whenua, me te whakaputa o nga tiwhikete?

Mohi te Atahikoia: He kino rawa nga mahi a te Kooti. Ko ta te Kooti mahi he hoatu i nga whenua o tetahi tangata ki tetahi atu tangata i runga i tana huarahi i kite ai kia whiwhi mahi ai te Kooti i tetahi atu tau.

414. Te Maka: He tautohetohe pea no nga Maori i pena ai?

Mohi te Atahikoia: Na te Pakeha i ako te Maori ki enei mahi katoa. Kaore te Maori i mohio ki te korero teka i mua, na nga roia Pakeha i ako.

415. Te Maka: E penei ana koia to korero whakaae ai nga Ateha, e noho nei i te taha o nga Tiati, ki te whakapohehe i te Tiati, kia kotiti ke ai te Kooti i nga korero tito?

Mohi te Atahikoia: He maha nga Ateha i utua ki te moni kia tahuri ai ki te mahi pena. Penei ai te korero atu ki a ratou "Ki te whakataua e koe te tika ki a mea tangata, tenei te moni mau." Ko ia tena nga mahi o mua, engari i naianei kua kore o te Ateha mana; heoi tana he noho noa iho i reira, kaore ana uru atu ki nga whakahaere a te Kooti.

416. Te Maka: Whiriwhiri tahi ai pea raua ko te Tiati, me te whakawhirinaki atu pea o te Tiati ki a ia hei tohutohu i a ia ki nga tikanga Maori?

Mohi te Atahikoia: Ae; engari kaore e whai tikanga ana kupu. Kaore kau ona mana. I mua ina whiriwhiri te Tiati raua ko te Ateha i ta raua whakatau, e whai mana ai te whakatau a te Kooti me riterite tahi o raua whakaaro, engari kua rereke te tikanga i naianei. I naianei kei te Tiati anake te tikanga mo te whakatau, ka taea e tona kotahi te whakatau i runga i tana i mahara ai he tika, a ki te kore te Ateha e whakaae ki tana whakatau kaore kau he tikanga.

417. Te Maka: A, kaati, he aha te mahi a te Ateha e noho tahi nei raua ko te Tiati?

Mohi te Atahikoia: Me whakahoki atu e au tena patai ki tetahi atu patai hoki: I ngaro ki hea nga matauranga i paahitia ai he ture pena te ahua? Ki taku mahara kaore e tika kia whakahokia e au to patai. Me patai atu koe ki te Paremete nana i paahi tena ture.

418. Te Maka: Ki taku e pa ana o korero ki nga mema Maori e noho ana i roto i te Whare hei beteri mo nga ture e paahitia ana mo te taha Maori?

Mohi te Atahikoia: Kaore au i rokohanga ki konei i te wa i paahitia ai ena ture. Kaore e tika kia whakahengia ko ahau. Kei te pena pea me tau, engari kaore e tika kia whakahengia nga mema Maori, notemea ina kokiritia he mea pena ki te Whare, a ina pooti nga mema Maori ki te taha e turaki ana i taua mea, he aha te mea e pahure i a ratou i te mea tokowha tonu hoki ratou, e kore ano e taea e ratou.

419. Te Maka: Ki taku whakaaro ko nga mema Maori tonu ki te tohutohu mai i nga ture e mahia ana mo te taha Maori?

Mohi te Atahikoia: Ki taku whakaaro kaore rawa ratou i whai kupu me tango atu te mana o nga Ateha.

420. Te Maka: Kaore au i mohio kaore i pena nga mema Maori, engari kua kite au i nga mema Maori i roto i te Paremete e whakaae ana ki nga ture me nga tikanga, e ai ki toku whakaaro, tera e puta hei mate mo nga iwi Maori, a kihai rawa ratou i whakahe ki aua ture i te wa e paahitia ana?

Mohite Atahikoia: E tika ana; koia tena te mate o nga mema Maori. Kua kite au i tena ahua o ratou, ki te Komiti tonu nei, takoto ke nga patai a tetahi takoto ke nga patai a tetahi.

421. Te Maka: Ka patai au ki a koe mo tetahi atu mea. Mo to kupu e ki nei koe me tuku atu ma nga Maori ano e whakahaere o ratou whenua, tena ki te peratia, ki to whakaaro ka kore te hanga e ngangare nei,. e tautohetohe nei, e whakakaaro kore nei te Maori, e kitea nei hoki taua tu mahi e katoa, e mohiotia nei koi ra kei te hoatu mate mo te Maori? Kaore koia e mau tonu taua tu mahi ina whakaaetia ma ratou ano e whakahaere o ratou whenua?

Mohi te Atahikoia: Kaore ano rahoki i whakamatauria. Timata i te tau 1840 tae mai ki naianei ko nga Pakeha anake ki te hanga ture mo nga Maori. Kaore ano he mana pera i tukua atu ki nga Maori. Kaore ano ratou i tukuna kia whakamatau ki te hanga ture mo ratou.

422. Te Maka: Kua kite ra ahau i nga mahi e mahia ana i roto i te Kooti Whenua Maori: Ko nga Maori ano e tahuri atu ana ki a ratou whakamaori, e tohutohu ana i nga roia, rereke ta tetahi taha rereke ta tetahi taha, heoi te mahi he ngangare he tautohetohe he moumou moni; na reira ka patai au ki a koe, e kore ranei e mau tonu taua mahi ina tukuna atu ma nga Maori ano e whakahaere o ratou nei whenua?

Mohi te Atahikoia: E tika ana; engari e tautohe ana tena ki o ratou take whenua

423. Te Maka: He aha koia nga take ka hoatu hei whiriwhiri ma nga hui Maori ko nga take whenua na hoki?

page 49

Mohi te Atahikoia: Kua korero atu na hoki au kaore nga Maori i mohio i mna ki te hanga korero teka mo te whenua, na nga roia Pakeha i ako ki te mahi pera. Na nga roia taua mahi.

424. TeMaka: He pai noatu ena hei korero mau ki tekomiti; engari kaua koe e mahara ka whakapono atu au ki tena korero, i te mea no toku tamarikitanga inai ano toku mohio ki nga mani a te Maori a taea noatia tenei ra. Kua kite au i etahi rangatira e ngana ana ki te tahae i nga whenua o tetahi atu rangatira. Koi nei nga mahi i kite ai au i toku tamarikitanga, kaore ra ra, ko te tikanga, mo te iwi katoa te whenua?

Mohi te Atahikoia: E tika ana; kaore au i te whaKahawea ki tena—kei te aronga nui ke aku korero e haere ana. He tika, he kaumatua rawa ake te kai-patai i au, heoi aku e korero atu nei ko aku ano i kite ai ki toku takiwa.

425. Te Maka: E pai ana. E hiahia ana au kia whakamarama atu koe ki te Komiti Kia kitea ai mehemea kei te mohio ranei koe, kaore ranei, ki nga painga e whiwhi ai te Maori mehemea e puritia ana e ratou o ratou whenua i runga i te tiwhikete, kia taea ai e ratou te tuku ino aua whenua o ratou ki a ratou tamariki?

Mohi te Atahikoia: He patai nui rawa tena.

426. Te Maka: E mea ana au kia mohio au mehemea ranei kua tino tatu i nga Maori tetahi tikanga, i tonoa ai kia hoatu he mana ki te Kotahitanga hei whakahaere i o ratou whenua, e kore ai ratou e tautohetohe ki a ratou, notemea, ki te kore e mutu taua tu mahi, kaore e roa taua Kotahitanga e tu ana?

Mohi te Atahikoia: Kua tatu i nga Maori nga huarahi me nga tikanga e whakahaerea ai nga mahi a te Kotahitanga, engari e penei ana ta matou kupu: Tukua mai te mana i te tuatahi, kia riro mai tera hei reira matou mohio ai ki te mea hei mahi ma matou.

427. Te Maka: Kei te aroha atu au ki nga Maori e hiahia nei ki te whakatakoto tikanga e puta ai he ora mo ratou, engari kei te tino mohio au mehemea kaore i te tino marama i a raton tetahi tikanga ngawari ake i nga mea kua rongo nei tatou—tetahi tikanga tino marama te takoto—heoi ka puta kau ratou i enei mate ka uru atu ki etahi atu mate?

Mohi te Atahikoia: Kaore ano ra te ra o ena mate i taea atu. Kei te mohio matou ka ara ano etahi raruraru, engari ko to matou hiahia he whakamutu i aua mea.

428. Te Maka: Otira ahakoa ki te kore e whakaturia e ratou te Kotahitanga ka ahei noa atu ratou ki te ki e kore ratou e hoko i o ratou whenua. Kaore kau o te Kawanatanga mana e kaha ai ia ki te to atu i a ratou ki te hoko i o ratou whenua. E kore koia raton e kaha ki te ki atu kaore ratou e whakaae ki te hoko i o ratou whenua, ma tetahi ture rawa koia kia paahitia e kaha ai ratou ki te pera atu?

Mohi te Atahikoia: Ae; e tika ana tena. Engari he kite nei hoki no matou i nga pohehe o te tangata i tono ai matou kia lino rahuitia nga toenga whenua a kia tino araia te hoko.

429. Te Maka: Engari, mehemea kaore kau o te Kotahitanga mana, a mehemea hoki kaore ano i oti i ratou te whakatakoto tetahi tikanga hei whakahaere i a ratou mahi, he aha kei te arai i a ratou te haere noa mai ai ratou ki te Paremete tono ai kia paahitia he tore e ahei ai ratou ki te whakatakoto tikanga i waenganui i a ratou hei whakamutu ite hoko whenua?

Mohi te Atahikoia: E tika ana; engari ki te kore e hoatu he ture ki nga Maori me pehea e ratou te whakatutuki o ena tikanga a ratou i whakatakoto ai. Ina te tikanga o taku kupu: I nga ra o mua ki te hiahia te tangata ki te hoko i te whenua, ki te kore te iwi e pat a ki te tohe tonu taua tangata ka poroa tona upoko, otira kua kore tera tikanga e taea i naianei, ko to naianei huarahi me haere mai te tangata ki te Paremete tono ai kia paahitia he ture hei pupuri i tona whenua kei hokona e ia.

430. Te Maka: Kaore koe e whakaaro ana, i te mea hoki kua roa koe e titiro ana ki nga raru-raru me nga mate o te iwi Maori, kei te rite nga Maori ki tetahi ope hunuhunu i te pa, ina hoki e mahara nei ratou ma tetahi ture kia paahitia e mutu ai te eke o te mate ki o ratou whenua, kaore ia ra, kei a ratou ano me te ahua o ta ratou noho te mate?

Mohi te Atahikoia: Kei te Paremete o tenei whenua anake te he i pa ai nga raruraru me nga mate ki te iwi Maori. Na tenei Paremete i paahi te Ture nana i whakamana kia tekau nga tangata e whakatu hei kai-tiaki mo te iwi.

431. Te Maka: Tena mehemea i kotahi te whakaaro o nga Maori i mua, a i ki ratou, "Kua paahitia e koutou ko nga ture kikino kia hoko ai matou i o matou whenua, otira e kore matou e whakaae ki te hoko;" mehemea pea i pera he kupu ma ratou katahi pea ka pai?

Mohi te Atahikoia: Ki taku mahara koia tena te take i ara ai te whawhai ki tetahi wahi o te Motu nei, ara, he kore no nga Maori e whakaae ki te hoko whenua Ko etahi e tohe ana ki te hoko ko etahi kaore e whakaae ki te hoko. Koia tena te take o te whawhai ki Waitara. Te mutunga iho o era tu mahi he whawhai, a kaore nga Pakeha i tautoko i te taha e hapai ana i te tika, tautoko ke ana te Pakeha i te taba nana i whakataritari te whawhai. I tautoko te Pakeha i te taha i whakaae ki te hoko whenua, a i tahuri ki te whawhai i te taha e pupuri ana i o ratou whenua kei hokona.

432. Te Maka: Ehara i te mea koi na anake te take o te whawhai. I hiahia etahi o nga tangata kite hoko ko etahi kaore i hiahia; engari e whai mana noa atu ana nga Maori i taua wa ki te ki atu, Kaore matou e hoko, notemea kaore e tuwhera ana i te Kawanatanga nga huarahi e whiwhi ai matou i te utu nui mo o matou whenua; na reira ka waiho e matou kia takoto mangere ana nga whenua" Me i peratia atu e ratou kua tahuri te Kawanatanga ki te hanga ture e rite ana mo nga Maori.