Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Ripoata mo te Pire whakanohonoho ki te Tangata Whakahaere hoki i nga Whenua Maori, 1898

Appendix K. — Whakarapopototanga i nga tikanga o te Ture Tiaki Whakahaere hoki i nga Whenua Maori

Appendix K.
Whakarapopototanga i nga tikanga o te Ture Tiaki Whakahaere hoki i nga Whenua Maori.

1. I runga i nga tikanga o tenei Ture, me roherohe a takiwa te koroni nei ara: Ma ia iwi ma ia iwi e roherohe a takiwa mo ratou ake ano.
2. Me whakatu he Poari whenua Maori mo ia takiwa mo ia takiwa, ko nga mema mo taua Poari, ko te Komihana o nga Whenua o te Karauna, me tetahi Pakeha kia kotahi, ma te Kawana e whakatu, me etahi Maori kia tokotoru, me ata pooti ratou mo nga tau e toru e nga tangata Maori no ratou nga whenua Maori i roto i ia takiwa i ia takiwa, a me tino whakatuturu tonu hei tikanga te whakatu mema Maori mo te Poari i ia toru tau, i ia toru tau.
4. Me tu ko te Komihana o nga Whenua o te Karauna hei Tiamana mo te Poari, i runga i tona tuunga Komihana. Engari me whai pooti whakatau anake ia, a ki te ngaro atu ia, me whakatu e ia te mema Pakeha hei Teputi Tiamana.
5. Me whai pooti te Teputi Tiamana. Pera me era atu mema me te pooti whakatau hoki.
6. Ka whai koarama te Poari, ina ka noho nga mema e toru. Engari kia kotahi me Pakeha, kia tokorua me Maori.
7. Me pa te Ture whakakore mema o te 1878 ki nga mema Maori o te Poari.
8. Ko te whakaaetanga kia whakahaerea nga tikanga o tenei Ture i roto i etahi takiwa e taea ana i runga i te peneitanga, ara: Ka taea e te Kawana te whakamana i runga i te pitihana a etahi tangata kia rua tekau maha atu ranei o nga tangata no ratou te whenua.
9. I te taenga o te pitihana ki te Kawana. Me perehi e ia ki te Gazette me te Kahiti me te tono hoki kia whakaaturia mai nga kupu whakahe.
10. Ki te puta nga kupu whakahe o nga tangata e rua tekau o era atu o nga tangata Maori no ratou te whenua ki te pitihana. Me whakatau taua mea i runga i te pooti a nga tangata katoa no ratou te whenua. Me whai mana enei tikanga e mau nei i te tekiona 8, tekiona 9, tekiona 10, ki nga whenua motuhake, i pitihanatia nei e nga tangata e pa ana ki taua poraka. A kaua e pa ki katoa o te whenua e takoto ana i roto i taua rohe kua taka nei kei raro i te Poari a ko nga panui whakahe ki te pitihana me whakaroa atu te takiwa kia kaua e nuku atu i te ono tekau ra.
11. A te whakaaetanga kia whakahaerea nga tikanga o tenei Ture i roto i tetahi takiwa, me tau nga whenua Maori e whakaaetia e nga Maori ki te Poari, me te whai mana ano o nga taunaha e tika ana i runga i to te ture ritenga, ara, nga taunaha anake kua puta nei i roto i te Kooti Whenua Maori i mua atu o te paahitanga o tenei Ture. Te tikanga o tenei kupu whenua Maori, he whenua i papatupu, me era atu whenua o nga Maori, haunga ia nga whenua kua hokona e ratou i te Karauna i te Pakeha ranei, whenua ranei e tau nei nga tikanga o nga true e whai ake nei ki runga: (1) "Te True mo nga Takiwa Ngawha, 1881"; (2) "Te Ture Whenua Rahui i Poutini me Whakatu, 1887"; (3) "Te True Whakatau Rahui o te Tai Hauauru, 1892"; me "Te True Taone Maori, 1895."
12. Ka whai mana te Poari ki te riihi i nga whenua Maori mo te wa, kia kaua e neke ake i te rua tekau ma tahi nga tau, me te whakauru, me te kore whakauru ranei i te kupu whakaae kia page 141whakaroaina te riihi mo tetahi atu wa ki kaua e neke at a i te rua tekau ma tahi nga tau, i raro i nga tikanea o nga huarahi whakahaere. Kei ta te Poari e whakaaro ana e tika ana te ritenga. Engari, e kore nga a tikanga o tenei tekiona e pa atu ki nga whenua kua riihitia i mua atu i te paahitanga o tenei Ture, e takoto ana kei roto i tetahi takiwa kua rohea i raro i nga tikanga o tenei Ture, me era atu whenua e whakapaia ana, kua whakapaia ranei e nga Maori e nohoia ana e ratou, e taka ana he hipi, he kau me era atu taonga a te iwi Maori kei runga, kua taiepatia, e timata ana ranei ki te taiepa, kua whakatipuria ki te karaihe me era atu painga mo te whenua.
13. E kore e taea te hoko he whenua i roto i tetahi takiwa kua whakahaerea nga tikanga o tenei Ture i roto i muri iho i tenei, haunga te mahi whakaoti i etahi tikanga mo te hoko, i timataria i runga i to te Ture ritenga i mua o te paahitanga o tenei Ture. A ko nga whenua pera, me tino wehe rawa atu nga hea o nga whenua kua hokoa tikatia, i runga i nga mana o nga Ture, i te wa i hokoa ai aua whenua.
14. E whai mana ana te Poari ki te wehe i etahi whenua i runga i te whakaae a nga Maori no ratou te whenua. Me te ata tohutohu i nga rohe me te nui o nga eka me nga rohe e tika ana e pai ana mo ratou, hei rahui, hei wahi mahinga, nohoanga mo nga tangata no ratou te whenua. Me te wehe hoki i etahi whenua hei urupa, hei tuunga kura hei tuunga wharekarakia, me te rahui hoki i era atu whenua ngahere i waho atu i tenei hei puhanga manu, hei patunga tuna ranei.
15. I te tukunga whenua Maori i runga i te riihi. Me matua whakahaere te Poari i te tikanga mo nga tono riihi e whakaaetia ana e nga tangata no ratou te whenua.
16. Ka ahei te Poari ki te whakahaere tikanga mo te tuku whenua Maori ki a te Kuini mo te mahi maina, i runga i nga tikanga o "Te Ture Maina, 1891," ko nga moni e puta mai ana i nga whenua pera katoa, i runga i te mahi maina me utu atu e te kai-whakahaere o te whenua mahi koura ki te Poari, hei painga mo nga tangata no ratou te whenua.
17. Ka ahei te Poari ki te whakahaere moni i runga i te mahi hanga, whakapai hoki i nga rori, tiriti, me te mahi whakatuwhera whenua i runga i te ritenga whakanohonoho tangata, me era atu tikanga ranei e ahei ana kia whakahaerea i runga i nga tikanga o tenei Ture o nga huarahi whakahaere ranei.
18. Ka tau nga mana ki runga ki te Poari, e whakataua ana ki runga ki a ratou e nga huarahi whakahaere, ara, i nga mana anake kei roto i tenei Ture.
19. Ka pena ano te mana whakahaere o te Poari ki runga ki nga whenua kua whakataua ki a ratou me nga mana whakahaere o te Kooti Whenua Maori mo runga i te mahi wehewehe, whakatu kai-riwhi, whakatau i te nui o te paanga o ia tangata o ia tangata i runga i nga whakariterite a nga tangata Maori no ratou aua whenua. Me te whakatu kai-tiaki mo nga tangata no ratou te whenua, i hapa nei ratou i runga i to te ture ritenga.
20. Ko nga moni e puta mai ana ki te Poari i runga i nga whenua Maori, me whakahaere i runga i enei ritenga, ara: (1) Hei utu ite mahi whakahaere; (2) Hei whakaea mokete, me era atu mea e tau ana Ma utua; (3) Hei utu i nga moni toenga ki nga tangata no ratou te whenua i runga i te ritenga o to te tangata paanga.
21. E kore e taea e te tangata nona te whenua te tuku i tona paanga ki tetahi whenua Maori i roto i tetahi takiwa i whakaaetia kia whakahaerea te Ture nei i roto. Heoi kau te tuku e taea. Ko te tuku a wira ki tetahi atu Maori.
22. E kore te whenua i roto i te takiwa pera, e taea te muru te hoko ranei mo te nama.
23. Ka ahei te Poari ki te nama i etahi moni i te Kawanatanga Ma kaua e iti iho i te mano pauna, kia kaua hoki e nuku atu i te tekau mano pauna, i roto i tetahi tau mo te mahi hanga rori, mahi ruri, me te whakatuwhera whenua i runga i te ritenga whakanohonoho tangata, a, ko aua moni i namaia nei, me tau iho ano ki runga ki te whenua, ki nga whenua ranei i whakapaua nei aua moni ki runga, a, manga moni ano e puta mai ana i aua whenua, i taua whenua ranei e whakaea aua moni i namaia ra.
24. E whakakorea atu ana tenei tekiona e te tekiona rua-tekau-ma-toru e mau i runga ake nei.
25. Ko nga moni he mea pera te namanga i te Kawanatanga me nga tikanga e mau nei i roto i te tekiona rua-tekau-ma-rima, e ahei ana hei whakaea i aua moni nama e mau ra i te tekiona ruatekau-ma-toru o tenei Ture, me utu atu ki te. Kawanatanga me nga moni hua e rima pauna i roto i te rau, i runga i te ritenga utu i etahi moni, he mea ata whakarite te nui i roto i ia tau i ia tau, mo te wa neke ake i te wha tekau ma rua nga tau. A ko aua utu tau ra me tango mai i roto i nga moni e puta mai ana mo nga tangata Maori no ratou te whenua i nama nei aua moni ra mo ratou.
26. Ko nga hoko a te Karauna kaore i whakaotia me nga whakahaerenga a nga tangata noa iho i timataria i runga i me o te ture ritenga, a i taea hoki kia whakaotia i runga i o te ture ritenga, Kaua i paahitia tenei ture, ka ahei kia whakaotia atu ki te Poari i roto i nga takiwa i whakaaetia kia whakahaere te Ture nei i roto.
27. Ka ahei te Kawana i roto i tona Kaunihera ki te hanga i nga huarahi whakahaere e tau ana hei whakatutuki i nga tikanga o tenei Ture, engari kaua e pa nga whakatutukitanga a te Kawana i roto i tona Kaunihera M te whakarereke i nga tekiona o tenei Tare, ki te whakauru mai ranei i etahi kupu ke atu, a muri atu ranei i te paahitanga o tenei Ture.