Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

THE TEN COMMANDMENTS

THE TEN COMMANDMENTS.

Na Jehovah aynei tononga e tono mi ai ki te Tangata.

(1)

Na, awa a attooa kay mo'ou ko au annake tou Atua. A Jehovah, arroha mi quoi ke a matou, kea pi ai to matou nei ngakau, ke a rongo attoo matou ke tou tononga mi nei.

(2)

Awa ra oke quoi a wakiro ke te pappa a deetinga Atua A deetenga ra okee ke tay tahhe maya ki dunga ke te rangee, ke darro ke wenooa okee, ke darro ke te moana e kou te wenoo. Awa ra okee quoi a titteero attoo, a tangee (puremoo) attoo ke aynei maya. Ko'au ra okee ko tou Atua okee, ko te Atua too poto ra okee au.

Ka whakka too atoo au tokoo diddee ke nga tammaneekee e te kieno a nga Madua ti noa attoo ke nga hoodee o nga tangata whakka keeno ke an. Na! a pi enna ra okee au ke te manno o nga tangata ka roha ka rongo.

(3)

Awa ra okee quoi a tonga tonga noa ke tou rayo te ingoa o tou Atua. Aquorree te Atua a payna, a pi Hea ke te tangata tonga noa ke tona ingoa.

(4)

Kea mahayra ra okee quoi ke te whakka pi ke te Ra Tabbo. A honna nga Ra a mahhee ai quoi kea otee ai tou mohhinga katoa tonga. A Ra Tabboo ra okee te Ra Wittoo, na tou Atua ra okee, Awa ra okee quoi a mahhee e taynei ra—Ko quoi, ko tou-tamitee, ko tou tammaheenee, ko tou pononga tane, ko tou pononga waheenee, me 'ou karaddee okee, me te tangata kay okee, a nohho anno ke roto ke tou kahinga. Na! A honno nga Ra e te mahhinga katoa tanga o te rangee, o te wenooa, o te moana, me nga maya katoa e tay Atua. A nohho madeeay anno ra oke Hea e te ra Wittoo, kohea te ra Wittoo, nana e pi ai, e tabboo ai.

(5)

Kea pi attoo quoi ke tou madua, ke tou madua waheenee ke a whakka newee ai, mo te roa ra okee o tou nohhowanga ke te wenooa nei, na te Atua e tookoo mai ke ya quoi.

(6)

Awa ra okee quoi a pattoo noa ke te tangata.

(7)

Awa ra okee quoi a pooremoo kai.

(8)

Awa ra okee quoi a tyhi.,

(9)

Awa ra okee quoi a whakka tekka noa, te korayro, ra nei, te mahhinga ra nei, o to shoa.

(10)

Awa ra okee quoi a heehanga ke te warree o tou shoa, awa ra okee quoi a heehanga ke te waheenee o tou shoa, ke tona pononga tane ra nei ke tona pononga waheenee, ra nei, ke tana karaddee wawahhea ra nei, ke tona karaddee ma tanganga ra nei ke ana maya katoa.