Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Translation of Report of Middle Island Native Land Purchase Commissioners

Nga Poraka o Otakou Me Ngaitahu

Nga Poraka o Otakou Me Ngaitahu.

I runga i te titiro ki nga korero i whakakatakotoria ki te Aroaro o nga Komiti o te Whare Runanga, me nga tohutohu mai a te Kawanatanga o Ingarangi i tukua ki nga Kawana me nga Apiha i whakaritea i ia takiwa, i ia takiwa hei whakahaere i nga mea o Nui Tireni, a me nga korero kua kohikohia nei e maua, ko ta maua whakaaro, me titiro atu ki nga whakahaere a Te Haimona, a Te Keepa, me a Te Matara ki nga Maori mo te tuku me te hoko i o ratou whenua, e tuturu ana i kona te rahuitanga ma te Karauna i tetahi wahi nui o te whenua hei painga mo nga maori ake no ratou te whenua (i tino whakaritea taua tikanga i roto i te Poraka o Otakou, a i roto i te Poraka o Ngaitahu ko te ahua ano tena i tau ki runga) E tino ki ana te Pukapuka hoko o Ngaitahu ko te wahi nui anake e riro i te pakeha kaore i ki ko te whenua katoa. Na me whakaaro e maua i kona pewhea te nuinga o te wahi page 3hei rahuitanga; na i runga hoki i te mea e kitea ana i hokona aua whenua e rua mo te Kamupene o Niu Tireni, e tika ana pea ki te whakaaro i hokona, a i meatia kia whakahaerea i runga i nga tikanga a taua kamupene ara; i roto i nga eka kotahi te kau ma te pakeha me pupuri kotahi eka mo te maori—koia nei te tikanga Whaka-Koroni a te Kamupene i whakahaerea i mua atu o te nohonga o Niu Tireni hei Koroni mo Ingarangi—ko enei tikanga i whakahaerea i roto i a ratou whakanohonoho Kainga i Poneke, i Whakatu, me Taranaki a i mohio mai, i whakaae mai i tohea mai kia peratia e te Kananataga o Ingarangi. I te tuunga o Te Matara ki te Aroaro o te Komiti Whiriwhiri o te whare Runanga mo runga i nga Take Maori o te Waipounamu, penei ana tana korero mo nga Poraka o Otakou me Ngaitahu "i tino hiahiatia kia puta te tahi eka i roto i te tahi tekau, otira te tahi eka i roto i te tahi te kau ma tahi, a me rahui era ki nga Maori."

Ko nga kupu whakaae ki nga Maori whaitake ki aua whenua kua riro mai i runga i nga pukapuka tuku mo nga Poraka o Otakou me Ngaitahu, me tino whakaaro era he kupu pono kia peratia e te pakeha nga whenua o roto o aua rohe kia uru tahi hoki nga maori, a i raro i taua tu tuku me taua tu whakahaere kua tino nui rawa he oranga mo nga maori i nga ra e haere ake ana, no reira i iti ai nga moni i utua i taua takiwa.

I whakaaro hoki nga maori i penei nga kupu whakaae, i penei ano hoki nga kupu whakaae a nga Apiha i tu hei whakahaere i nga tukunga mai i aua whenua, e kitea ana hoki e maua i tika katoa aua kupu whakaae a nga Apiha i raro i nga mana i tukua atu kia ratou. Kua tino tuturu ta maua whakaaro i penei te ahua o aua kupu whakaae me te mahara hoki o nga maori i taua takiwa, otira kihai i tino mohiotia e nga maori te nui o aua oranga.

Kei te kitea hoki nga whakaaro o nga maori i roto i nga pitihana i tukua mai e ratou ki te Kawana me te Runanga Nui, e whakatika ana hoki nga korero kua kohikohia nei i nga putake o aua pitihana. Me ata tohutohu atu maua ki enei e whai ake nei:—

1.Te kupu a Matenga Taiaroa i tukua atu ra ki te Komiti mo nga Mahi Maori o te Waipounamu i noho huihui ra i Hepetema, 1872.
2.Te reta a H. K. Taiaroa ki a te Makarini o te 30 Hanuere, 1874, i whakaatu mai i te huihuinga o Ngaitahu, ki Te Kurae o Otakou, i te 22 o nga ra o taua marama.
3.Te Pitihana a nga Maori i noho huihui ki Kaiapoi i te 25 Maihe, 1874, i tukua mai ra ki te Runanga Nui e noho huihui ana i Poneke.
4.Te Pitihana a Ngaitahu kia Kawana te Makuihi o Nomanapi, i tuhia mai i Otakou i te 10 Hune, 1875.
5.Te Pitihana a Hoani Patuki ki te Runanga Nui, i whiriwhiria e te Komiti mo nga Mahi Maori i te 1 Oketopa, 1875.
6.Te Pitihana a Ngaitahu kia te Kawana te Makuihi o Nomanapi, i te 12 Aperira, 1875.
7.Te Korero a H. K. Taiaroa mo runga i te ripoata a Te Penetana Kai-whakawa, i te 26 Oketopa, 1876.
8.Te Pitihana a nga Rangatira o Ngaitahu ki nga Minita me nga Mema o te Runanga, mo nga hoko whenua o te Waipounamu, i te 25 Mei, 1878.
9.Te reta a Wareta Tainui me etahi atu, ki te Pirimia me te Minita mo te Taha Maori, o te 21 Hune, 1878.
10.Te reta a Te Maiharoa kia Te Hiana i Hepetema, 1878, mo nga Kereme i te Waipounamu.

Kei te marama noa i a maua, kihai nga kaihoko i mohio kei te hokona e ratou o ratou paanga katoa ki aua whenua Ko te tikanga o nga kupu whakaae, mehemea ra e whaitake ana, ka rahuitia kia ra[unclear: ratou]ou tetahi whaitaketanga ki aua whenua. E kore e tika te ki, ko nga kupu whakaae mo nga kura me nga hohipera, me nga whakahaere oranga mo ratou, i tika anake kia whakaputaina kia whakaotia hoki i reira tonu, ara i te tukunga mai o aua whenua; kia tu tonu i taua takiwa nga kura me nga hohipera, kia mahia tonutia i reira nga tikanga i whakaaetia i taua takiwa. I whakaarotia i te taha pakeha, i mohiotia hoki e nga maori, mo nga tau ano a muri ake e whakatuturu aua kupu, ara i te tipu haere o te noho o te pakeha ki runga ki nga whenua, me te nui haere o nga moni i runga i te hokonga o nga whenua ki nga pakeha. Ko nga rahui i whakaritea e te Matara i whakaritea i taua takiwa i runga i te kitenga e tika ana kia whakaritea tonutia i reira hei oranga mo ratou, i mua atu i te putanga mai o nga pakeha, ara i runga i te whakaaro ko enei me whakarite i te tuatahi, no reira i whakahaua ai a te Matara kia whakaitia e ia nga rohe o nga rohe e whakaritea ana e ia. Kaore aua rahui i maharatia e nga maori e nga Apiha ranei kua ea katoa aua kupu whakaaetanga i runga i te tukunga i aua rahui, kaore hoki i maharatia kua ea katoa nga tikanga o aua whakaritenga hoko.

Ko enei rahui he "tikanga ake" hei pupuri mai i te hoko "nga whenua e nohoia ana, i hiahia nga Maori kia tau ano kia ratou nga tikanga whakahaere mo era;" nga eka i wehea ma ratou, ara te tahi eka i roto i ia tekau eka e wehea ana e te Kaumupene o Niu Tireni mo aua maori, e rahuitia ana hei oranga kau mo ratou. Koia nei ra te tikanga o te whakaaro mo aua rahui, he mea whakaputa mai i runga i taua tikanga mo te tahi eka i roto i ia tekau eka; i runga hoki i te Poraka o Otakou, i tino marama te ki a te Haimona, me waiho ma te Kawana e whakarite nga Rahui i nga takiwa e haere ake ana.

I runga i ta maua whiriwhiringa kia mohio maua, i tino puta nga kupu whakaae kia rahuitia he take tuturu ma nga maori ki nga whenua i tukua mai i reira, me wehe ke te tahi eka i roto i ia tekau eka e hokona ana e nga pakeha. Kahore ano kia whakaritea he rahui penei; mehemea hoki i peratia kua pae noa atu he moni hei utu i nga kura me nga hohipera, me etahi atu oranga mo nga maori whaitake ki aua whenua, pera me nga mea i whakaaetia ra i te tukunga mai o nga whenua. Ki ta maua whakaaro e kore e taea te huna i te korenga o te whakatuturutanga o aua kupu. Kei te mohiotia hoki no enei ra ano i timata ai te whakatuturu i etahi o nga kupu whakaae mo nga kura. He pono ano hoki, i whakaritea e te Kooti whenua Maori i te tau 1868, te nuinga o nga mea tika kia hoatu e te Kawanatanga i runga i te kupu whakaae kia whakaritea ano etahi atu rahui mo nga maori whaitake ki te Ngaitahu Poraka, i te tukunga atu o te pukapuka hoko o Ngaitahu ki taua Kooti; na, ahakoa i panuitia i raro i te ture, kua whakakorea katoatia etahi atu take o nga maori ki nga whenua katoa e takoto ana i waenganui o nga rohe o te mahi e piri ana ki taua whakaaetanga, i runga i te tukunga atu i nga whakataunga a taua Kooti. E marama ana kia maua i runga i nga kupu whakaatu mai kia maua.

page 4
1.Kihai i mohio nga Maori whaitake ki taua tiiti, ki te tikanga o taua mea, ki te take ranei o taua tukunga ki te Kooti.
2.Kahore i tu he kaikorero mo ratou kaore hoki i whakarongona to ratou reo i te aroaro o te Kooti, i pa nei hoki ratou ki taua whakaaetanga.
3.Mehemea i mohio ratou e tukua ana te tino putake korero mo taua pukapuka whakaaetanga ki te aroaro o tetahi Kooti e whaimana ana i raro i te Ture Whenua Maori, i huaina ra i te pukapuka whakaae kia "whakawakia nga take me nga paanga ki Ngaitahu Poraka, ki te whakahau hoki i etahi huarahi tino whakaoti i nga tikanga o taua pukapuka, i runga i te whakaaro a te Kooti, kua wehewehea ranei e te Kooti nga paanga o te hunga e whaitake ana," ki to maua mahara, mehemea i mohio aua Maori ka peratia, kua tukua mai e ratou etahi putake kia whiriwhiria e te Kooti a i runga i taua whiriwhiringa kua rereke pea te whakataunga a te Kooti—i roto i e[unclear: r]a, kua korerotia pea nga rohe o te Poraka, kahore nei i marama te whakarite i roto i te pukapuka hoko, e rite tonu nei nga kupu a nga Maori i pataia e maua, e ki nei ratou kihai ratou i mohio ki te urunga o Kaitorete, me nga whenua hoki i tua atu o te rohe timata atu i Maungatere ki Maungaatua, tetahi o nga rohe o te hoko a Haimona. Kahore i korerotia enei putake; a i runga hoki i te whakaritenga o te nuinga o nga whenua kia tukua hei whakaea i nga kupu whakaae mo etahi atu rahui, e whakaatu mai ana ano te Kooti, i haere tonu te Kooti i runga i te whakamaramatanga a nga kaikorero a te Karauna mo nga tikanga o taua whakaaetanga.

E kite ana hoki maua i roto i nga korero a te Kai-whakawa ki to maua aroaro, me tana ripota mo te pitihana a Ngaitahu 1876, kua rereke i reira tana whakaaro mo tana kupu i ki ra ia, e nui ana te tahi te kau ma wha eka mo ia tangata mo ia tangata.

Mehemea i ata mohio nga Maori whiatake ki te Ngaitahu Poraka, ki to ratou tunga i runga i te tukunga o te pukapuka ki te Kooti Whakawa whenua Maori, e huaina nei ko te pukapuka hoko a Te Keepa i runga i te ki he pukapuka whakaae, a e taea ana hoki e ratou te tuku mai ki te aroaro o te Kooti nga mea katoa e pa ana ki nga hoko e tautohetia ana e ratou ko te Karauna; mehemea ranei i ata whakaakona ratou, i tu ranei he kai-whakahaere ma ratou, e whakaaro ana mana kua ata whiriwhiria mariretia e te Kooti, etahi ritenga i tika kia whakaarohia kihai nei i mahia. E tohu atu ana maua ki nga whaikorero a Te Penetana, Tumuaki o nga Kaiwhakawa raua ko Ariki Make hei tautoko i enei kupu a maua.

Ko te mahi kimikimi i te nuinga o te mate i pa ki nga Maori whaitake ki aua whenua, i runga i teroa haere o te whakakututurutanga o nga kupu whakaae kia ratou, i tukua atu ai e ratou aua whenua ki te ringa o te pakeha tiaki ai (koia nei hoki ta ratou whakaaro mo taua mahi).

E kore e taea inaianei te whakarite ki te utu, nga mea kaore nei i mahia kaore hoki i whakaotia i mua. Engari ka taea te whakatika ano; a ka taea hoki te whakahaere tika a muri ake nei i te tiaki i whakaaetea ra otira kaore nei i mahia tikatia i mua.

Kua whakaaturia atu nei e mana kia koe e te Kawana, etahi o nga korero mo to maua whakaaro i runga i ta maua whiriwhiringa i nga mea i whakaatutia mai kia maua mo enei putake—e whakamaia ana maua inaianei ki te tuku atu i etahi huarahi e ea ai nga hiahiatanga o te ture, me nga mea tika kia whakaeatia i runga i nga ritenga o te tiriti i tuhia nei kia Ngaitahu i runga i ta ratou tukunga mai i nga whenua i roto i nga Poraka o Otakou me Ngaitahu.

E whakaaro ana maua me timata he kaute moni ma te Kawanatanga raua ko Ngaitahu; Ko nga mea tika kia tuhia ki tetahi taha ko te tahi pauna i roto i te tahi te-kau pauna o nga moni i riro mai i te Kawanatanga i runga i nga hoko mo nga whenua i roto i aua Poraka e rua. Na ko nga mea hei tuhinga ki tetahi taha-ko enei ara—1. Te nui i runga i te utu o nga Rahui katoa i whakaritea mo aua Maori i roto i aua Poraka, kei a ratou nei aua wahi i naianei. 2. Nga moni katoa i utua e te Kawanatanga hei oranga mo Ngatihu mo etahi atu iwi ranei e pa ana ki aua whenua, apiti atu ki nga moni katoa kua utua nei mo nga whenua i roto i nga rohe o aua Poraka o Ngaitahu me Otakou, i muri mai i era utunga [unclear: whakahuatia] ra i roto i te pukapuka tuku, ko era nga moni utu mo era. Ko te toenga o aua moni me mau tonu hei nama, a me utu nga hua tika o aua moni toenga, hei mahi aroha atu ki nga Maori whaitake ki aua whenua, i runga i nga huarahi e kitea ana te tika i ia wa i ia wa; ara penei. 1. i runga i te tuku rongoa whakaora mo ratou; (2) i runga hoki i te hanga me te tautoko i nga kura; (3) i runga hoki i te hoko whenua i nga takiwa e kitea ana he iti rawa nga rahui kua whakaritea nei, a mo nga maori hoki kihai nei i uru ki etahi o enei rahui; (4) i runga hoki i te whakarite penihana mo etahi, hei aroha atu hoki ki nga turoro me nga rawakore; hei whakahaere hoki i nga kupu i puta i mua mo te atawhai me te tiaki pai.

E whakaatu ana maua i enei whakaaro a maua i te mea hoki kua kore e taea inaianei to whakatuturu i nga kupu whakaae me nga tikanga o nga tiriti kua huaina ake nei. E kitea ana hoki i roto i nga kupu whakaatu mai kia maua, kua karaatitia ki nga pakeha, nga whenua i kapea nei ki waho e nga tikanga o te pukapuka hoko o Ngaitahu; i whakaaetia hoki etahi rahui kaore ano nei kia whakatuturutia; tetahi ko nga wahi kauru, me nga pa tuna, me etahi atu oranga i uru ki raro i tenei kupu "Mahinga kai," kia kaua e pokanoatia, kua takahia katoatia inaianei. He maha atu nga tikanga o taua whakariteritenga kua kore e whakaarohia inaianei.

Kua kore rawa e taea te whakahoki atu. Ko te whakariterite anake i te utu te mea e toe ana hei whakatika i taua mea, a e whakaaro ana maua ko tenei e whakaaturia atu nei e maua te huarahi marama, me te huarahi tika.