Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Henare Kaihau
1855
(Person)

Ngati Te Ata leader, politician, adviser to the Maori King

Mentioned in

Mahuta and leading Maori Chiefs who visited Wellington in connection with the passing of Legislation affecting the Native Race, Session 1900. — Mahuta me etahi o nga rangatira Maori i tae mai nei ki Poneke i te paahitanga o etahi Ture e pa ana ki te Maori i te Paremete o te tau 1900. — Back row—Tohi Kuri-o-Waikato, John St. Clair, Nehemia, Pahata Mate, Mrs. Kaihua, Te Rangi-Apitiria, Hori Wahanui, Aihe Pepene, Te Rawharekitua te ahu. — Front row—Haimona Patara, Te Aka te Wharekuha, Honana Maioh… Mahuta and other North Island Maori Chiefs who came to Wellington to advise in respect to Legislation affecting the Native Race, Session 1900. — Mahuta me etahi o nga rangatira Maori o Aotea-roa i tae mai nei ki Poneke ki te whakapuaki i o ratou whakaaro mo nga Ture e pa ana ki te iwi Maori i te Paremete o te tau 1900. — Front row—Haimona Pataha, Henare Kaihau, M.H.R., Mahuta Tawhiao, Haora Tareranui, Hohepa Mataitaua. — Second row—Anaru Wi Apo, Hongihongi, Aihe Pepene, Hare Wahanui. — Back row… Mr. Henare Kaihau The Meeting between the Premier, the Right Hon. R. J. Seddon, and the Maori "King" Mahuta, with the Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 4th April, 1898. — Tana Taingakawa, Te Waharoa, Rt. Hon. R. J. Seddon, Premire. — Henare Kaihau, M.H.R. — Hon. James Carroll, Minister Representing Native Race, "King" Mahuta. — Tana Taingakawa, Te Waharoa, Te Raiti Honore Te Hetana, Pirimia. — Henare Kaihau, M.H.R. — Te Honore Timi Kara. Minita mo te iwi Maori, "Kingi" Mahuta

Searching

For several reasons, including lack of resource and inherent ambiguity, not all names in the NZETC are marked-up. This means that finding all references to a topic often involves searching. Search for Henare Kaihau as: "Henare Kaihau". Additional references are often found by searching for just the main name of the topic (the surname in the case of people).

Other Collections

The following collections may have holdings relevant to "Henare Kaihau":