Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Ethnology of Tokelau Islands

Figure 4.—Map of Atafu. Numbers refer to place names as follows: — 1. Fongalaki-ke-lalo — 2. Fongalaki-matangi — 3. Te Oki — 4. Ofangamatuku — 5. Te Kokoloa — 6. Land division — 7. Tungafulu — 8. Te Sepu — 9. Tuangafulu — 10. Laualalava — 10a. Tatapiu (small division separating Laualalava into two pieces) — 11. Napuku — 12. Te Kapi — 13. Te Laulasi (land division, land on sea side) — 13a. Te Tipi (land division, land on lagoon side) — 14. Moutoki vaealua — 15. Te Fue — 22. Part of Na Utua calle…

Figure 4.—Map of Atafu. Numbers refer to place names as follows: 1. Fongalaki-ke-lalo 2. Fongalaki-matangi 3. Te Oki 4. Ofangamatuku 5. Te Kokoloa 6. Land division 7. Tungafulu 8. Te Sepu 9. Tuangafulu 10. Laualalava 10a. Tatapiu (small division separating Laualalava into two pieces) 11. Napuku 12. Te Kapi 13. Te Laulasi (land division, land on sea side) 13a. Te Tipi (land division, land on lagoon side) 14. Moutoki vaealua 15. Te Fue 22. Part of Na Utua called Avainia 23. Na Utua 31. Sa-i-fafine 32. Te Olopuka (land division, end of long island) 33. Motufakalalo (two islets) 34. Sakea o Asafo (first of several islets known together as Sakea) 35. Motuatea 36. Sakea o Lupo 37. Sakea Lahi 38. Tangiakuli 39. Tulua-a-langi-maina 40. Sakea o Simi 41. Tulukava 42. Motu te niu 43. Malatea 44. Kauafua-o-sumu 45. Sakea-o-soi 46. Te Motu o Tenumi 47. Veva 48. Kenakena 49. Te Fakaolu-o-fafine 50. Motu-ite Lakia 51. Motu-faka-kakai 52. Tufa 53. Kauafua-o-vae 54. Te Malo o Futa 55. Motu-ite Fala 56. Tafenga 57. Motu o Veku 58. Kauafua to Vake 59. Sakea-lahi 60. Sotoma (“Sodom”) 61. Komoro (“Gomorrah”) 62. Sakea o Kaleopa 63. Sapiti 64. Motu Ateakiaki 65. Niuefa 66. Motu Ngangie 68. Kauafua o Laua 69. Te Puka 71. Tulua o Tiu 74. Kauafua o Folasanga 75. Hanuia i te Tonuia (rocks) 76. Islet

Figure 4.—Map of Atafu. Numbers refer to place names as follows:
1. Fongalaki-ke-lalo
2. Fongalaki-matangi
3. Te Oki
4. Ofangamatuku
5. Te Kokoloa
6. Land division
7. Tungafulu
8. Te Sepu
9. Tuangafulu
10. Laualalava
10a. Tatapiu (small division separating Laualalava into two pieces)
11. Napuku
12. Te Kapi
13. Te Laulasi (land division, land on sea side)
13a. Te Tipi (land division, land on lagoon side)
14. Moutoki vaealua
15. Te Fue
22. Part of Na Utua called Avainia
23. Na Utua
31. Sa-i-fafine
32. Te Olopuka (land division, end of long island)
33. Motufakalalo (two islets)
34. Sakea o Asafo (first of several islets known together as Sakea)
35. Motuatea
36. Sakea o Lupo
37. Sakea Lahi
38. Tangiakuli
39. Tulua-a-langi-maina
40. Sakea o Simi
41. Tulukava
42. Motu te niu
43. Malatea
44. Kauafua-o-sumu
45. Sakea-o-soi
46. Te Motu o Tenumi
47. Veva
48. Kenakena
49. Te Fakaolu-o-fafine
50. Motu-ite Lakia
51. Motu-faka-kakai
52. Tufa
53. Kauafua-o-vae
54. Te Malo o Futa
55. Motu-ite Fala
56. Tafenga
57. Motu o Veku
58. Kauafua to Vake
59. Sakea-lahi
60. Sotoma (“Sodom”)
61. Komoro (“Gomorrah”)
62. Sakea o Kaleopa
63. Sapiti
64. Motu Ateakiaki
65. Niuefa
66. Motu Ngangie
68. Kauafua o Laua
69. Te Puka
71. Tulua o Tiu
74. Kauafua o Folasanga
75. Hanuia i te Tonuia (rocks)
76. Islet