Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

A Dictionary of the Maori Language

I

I

I, vowel: Ī is pronounced as i in “machine” and as ee in “wee”. i = Ī perceptibly shortened.

Ī (i), ii, v.i. 1. Ferment, turn sour.

2. Be stirred, of the feelings. E i ana i roto i a au (I am impelled by an inward impulse). whakaii. 1. a. Self-conceited.

2. n. Presumption.

Ī (ii), int., without any special meaning, at the end of a line or stanza of a song. Ki te aho tamiro, i (M. 220).

I (i), a particle used with verbs or adjectives in forming indefinite past tenses or aorists. Kihai i tomo mai ma te putanga, i piki mai ma runga (She did not enter by the gate; she climbed over) (T. 85). Wahi iti hoki te wahi i maroke (T.8).

I (ii), prep. 1. Simply transitive, serving to connect an active verb with its object. Tatou ki te aukaha i to tatou waka (T. 20). Also after ehara. Ehara i te tikanga tangata (T. 61).

2. From. I haere mai maua i te rawhiti, i te putanga mai o te ra (T. 185). Tikina he ahi i a Mahuika (T. 23). He hokinga mai no nga waka o tona iwi i te hao kupenga ika (T. 141). He nohoanga moku e ngaro ai ahau i toku hoa ngangare (A resting place for me where I shall be hidden from my adversary) (T. 54).

3. Beside, beyond, wide of. Ka taha te patu i tona angaanga (T. 91).

4. In comparison with. E kore ia e hohoro i taua wahine (T. 95). So, than. Ko te moana i nui atu i te whenua (T. 29).

4*

5. Used with local nouns to form complex propositions (‖ F.L. § 16). Ki raro i te pihanga o te whare (T. 78). I runga ano i te rakau e noho ana (T. 147).

6. By reason of, for want of, with. Kaore e tae te ope nei i te wehi (T. 60). Aue! ka mate au nei i te kai (P. 97). Ka mate a Te Ponga i te hiainu (T. 168).

7. By; after neuter verbs. Poto katoa nga whenua i a Rupe te haere (T. 32). Pae ake ki runga a Rongo raua ko Haumia, maroke ake i te ra (T. 7). Kua tu i te tao a Hatupatu (T. 95).

8. At (of place) (in time past, or, with a negative clause, present). E noho nei ano i Rotorua etehi (T. 103). I hea koe ? (Where were you ? or, sometimes, Where have you been ?) I whea koe i te ngahorotanga o te rau o te kotukutuku ? (P. 34).

9. Upon. Ka tere a Hinauri i te moana (T. 28).

10. Along, by way of. Haere tonu atu i te ara nui naka (T. 23). Ka haere mai i te tai hauauru (T. 185).

11. Connected with 10, above, and sometimes to be translated of. Whiti atu ko te motu i Mokoia (T. 96). Sometimes not to be translated. Waiho i a Marutuahu te ingoa (Let Marutuahu be his name) (T. 136). Ka tikina i a Kae hei tohi i a Tuhuruhuru(T. 36).

12. Denoting act, state, or condition in time past. In the act of, etc. I te tiki wahie nga wahine—I te aha ia ? (What was he doing ? or, What was he about ?in the state of (Kaore i te ka te ahi (P. 101).

page 74

13. (Of time, generally past) At, in, by, in the time of, at the time that, whilst, during. Kua herua ra taua tangata i te po (T. 97). I te haerenga o Tama ma ki Moehau (T. 94). I reira ka hamama te waha o te kuia (T. 165). I a Houmaitawhiti he whawhaitanga (T. 63). I a ratou e okioki ana (T. 84). Ko te uma o te kotiro i ka whakaea (Pi. 133, 11). I te mea, when, whilst. I te mea e kai tonu ana i tana kai (T. 160). Note.—Sometimes it is used to denote the present, e.g., koia i riri ai, for that reason (he) became angry.

14. With, i.e. having. Te tangata i te puahi.

15. With, i.e. in possession of, belonging to. He nuinga no te kai rangatira i a ia (T. 144). “I a wai tera kaainga ?” “I a Waitaha” (T. 145). Kei whea te wahi i to tatou matua tane ? (T. 13).

16. In company with, led by. Haere atu ana a Kae i a Hineiteiwaiwa raua ko Raukatauri (T. 38).

17. In the opinion of. Makatikai ana i a au te korero nei.

18. As affecting. Ma tahaki haere ai i te hau i a koe (Go by the river-bank on account of the wet (grass) in your way).

Ia (i), pron. 3rd pers. sing. He, she, him, her, it. Not used after the prepositions a, o, ma, mo, na, no, or the particles ta and to, with which the suffix na is used. ‖ na (i). Ia is used occasionally in address. Ka whakatara ake a Hopopo, “E ia, te atua nei, korero ra ki a matou, kaore he taua ?” “E ia, kaore he taua.”

Note—la is not ordinarily used in speaking of things inanimate.

Ia (ii), pron. demonstrative (not used in the plural). 1. That, the said. Nga kanohi o ia wahine (T. 167).

2. Repeated, to give a distributive sense. Each, every. He tiaki tonu hoki tana i te kainga, i ia ra, i ia ra (He watched the settlement continually every day) (T. 94). Otira ia iwi tana tikanga ano, ia iwi tana tikanga ano (But each people has its own custom) (T. 25, note).

Ia (iii), n. 1. Current. Kaore i kaha te ia (J. ii, 147).

2. Rushing stream. Me te ia wai tangi ana te umere (T. 160).

Ia (iv), conj. But. I roto ano ia a Kiki i tona whare (T. 172).

Iaia = uaua, n. Sinews, veins.

Iana, ad. intensive. Then. Tena iana, haere mai tatou kia kite (T. 122). Kia kauwhautia atu iana e ahau ki a koe (T. 127).

Ianei, ad. intensive. 1. Nay. Ianei, e te iwi, kia mau te pupuri i te iti oneone (M. 42).

2. Simply as an intensive, the force of which will sometimes be given by making the sentence interrogative. E ao koa hoki ianei te mea e rite ki te ika, ta te mea no te wai ano tenei ? (And is it not right to compare this thing to a fish, since it came from the water ?) (T. 155).

Iara, ad. intensive. Then, indeed. E rua iara aku ringaringa (M. 180).

Iaua, int. calling attention. Here! Iaua, e hine, kia whakaaro roto (M. 35). Iaua ianei, kia tirohia atu he atua (M. 287).

Jere 1. n. Sound of voices, singing. Ka noho atu au i Tirohanga raia, hei whakarongo iere (M. cvii). Mo te iere tangi i roto i Mangaputa (S. ii, 83).

2. v.i. Sing. No hea ra tera iwi e iere haere rara ?

Ihe, n. Hemirhamphus intermedius, the garfish. Ka rere te ihe ki runga ki te waka ka whiua ki uta; koia a Motuihe. = hangenge, takeke, iheihe, n. Scamperdown whale, Mesoplodon sp. = hakura.

Ihea = i hea. ‖ hea (i).

Iheuheu, v. Separate. Whakaekea te maunga kia iheuheua e Tane (Tr. vii, 33).

Ihi (i) 1. v.t. Split, divide. Ka whai atu a Maui kia ihi te kauae o Muriraka-whenua (Tr. vii, 39). Ka ihia te mara.

2. Separate. Ko nga peka aruhe ka ihia ena e te tangata, ko te kaita he kete ke, ko nga peka he kete ke.

3. Strip bark off a tree. Ka haere tatou ki te ihi kiri.

4. v.i. Dawn. Ka ihi mai te ata.

5. n. Ray of the sun. I raro ano te ra, ko te ihi i puta ake (Tr. vii, 40). ‖ hihi.

6. Plume of feathers to decorate a calabash of preserved birds, etc.

7. Tendril of a plant. Ka mate te hue nei, te ihi ora.

Ihi (ii), n. 1. Power, authority, rank, essential force. Haere ake ra te ihi o nga toa, te mana o nga toa (M. 221). = mana.

2. Spell, charm, incantation.

3. A form of tuāhu.

whakaihi, v.t. 1. Effect by means of a spell. O tapu i whakaihia (W.M. viii, 58).

2. Dedicate, set apart, or establish by means of a spell. Whai rawa te whakaihi kia tu i te tapu (M. 120). Kua whakaihia ahau he puhi.

3. So betroth. He wahine whakaihi ma taku tamaiti.

Ihi (iii) (possibly connected with the previous word). 1. v.i. Shudder, quiver. Tena Ruatapu kei te whakakaho i te moana e takoto nei, e; te ihinga nei, e; te wharenga nei, e; te marara nei, e (of waves breaking) (S. 20).

2. n. Coward. E ihi ! Tahuri ake tou toa ?

whakaihi, v.t. Terrify.

ihiihi. 1. v.i. Shudder with fear, be terrorstricken. Ka ihiihi te tangata ra, ka heke iho te werawera.

2. n. Fear, dread, shudder.

page 75

3. n. Plumed rods projecting in front of canoe prow.

Ihi (iv), v.i. Make a hissing or rushing noise, so blow, as the wind. Ka ihi mai te hau, kia maranga te whakawhiti.

ihiihi, v.i. Make a rushing noise. Ihiihi ana te hau nei.

Ihi (v), n. 1. Front of a house. Toku turanga nei kei te ihi o te whare (S. ii, 18). = maihi.

2. Entrance of a cave. Whakatakotoria ana e Rata te mahanga ki runga ki te ihi o te ana (W. i, 66).

Iho (i) = uho, n. 1. Heart, inside, kernel, pith, essence, of a tree, etc. He kai poutaka me horehore atu, ma te tamaiti te iho (P. 16). Ko te iho o te kupu.—Ka riringi i te tawa ki runga ki te whariki, katahi ka patu, ka wehe ke nga iho.

2. That wherein consists the strength of a thing, as of an army, etc. Kaore e kitea te uha hei takiri i te iho tangata i konei (A female cannot be found to transmit henceforth the essential human attributes). Hokowhitu te iho o te taua, ma te tanganga ka rau.

3. Object of reliance. He atua iho taua.— Me he mea ko Rongomai te iho, ka karakiatia ko te iho o Rongomai.

4. Principal person or tohunga in the crew of a canoe. Ko nga poroporoakitanga tenei i nga iho o nga waka katoa (T. 112).

Iho (ii), n. Umbilical cord, or middle portion thereof. Ko te tuhonotanga ki te whaea, ko te rauru tena; ko te pito e mau nei ki te tamaiti, ka kiia tena ko te pito; ko waenganui ko te iho tena.

ihonga, n. Navel.

Iho (iii), n. Lock of hair.

whakaiho, 1. v.t. Cut the hair. Tenei to iramutu, whakaihoa ake.

2. n. Charm or rite to weaken an enemy. = takapau.

whakaihonga, n. 1. Cutting of hair.

2. Some ceremony connected with the dead.

Iho (iv), ad. 1. Correlative with ake, up above. When persons or objects are thus relatively situated, iho always qualifies the action or condition of that in the superior position in respect of that which is in the inferior position, though the ake need not necessarily be expressed. Ka mea ake ratou o te whare, “E koe, e iri iho nei, korero iho ra.” Ka mea iho taua maia ra, “Ina koa,” etc. (They said, “You hanging up above there,” etc.) (T. 65). Tenei ano te ora iho nei (T. 65).

2. Where the speaker is about to depart to some place, he is regarded as occupying a superior position, and iho is used as in the previous paragraph. Hoki ana ia kia to ratou kainga, i mea iho ia ki ona tuakana, etc. (T. 22). Ka mea iho te tangata nei, “Haere ake i muri nei, kia hohoro ake te haere” (T. 148).

3. From above, downwards, down. Ka tae kei te rua i rere iho ra tona whaea (T. 15). Ka tatu iho ra te tangata ki raro (T. 147).

4. Denoting immediate sequence of events or ideas. Muri iho ka hīa e ia te wenewene whenua (Afterwards he pulled up the crops) (T. 17). I te awatea ka purea a Whakaue ratou ko ana tama … po iho ai ka whiti mai a Hinemoa ki Mokoia (The very next night Hinemoa swam over) (T. 135). It thus forms comparatives of what may be termed inferior adjectives and adverbs, as raro iho, lower; iti iho, less; etc. Katahi ia ka neke tata iho ki raro iho (T. 16). In this connection iho may sometimes be translated thereupon. Mahuetia iho ona hoa ki to ratou waka (T. 22). Huaina iho ki te taunga ko Kamokamo (J. xx, 17).

5. To intensify noa, kau, and similar adverbs. A, taringa noa iho ki te ngare a te hunga o rahaki (T. 23). Kua kite tonu iho i tona matua wahine (T. 16). A taro kau iho kua ngaro noa iho te ngangi (T. 93).

Note.—When used with verbs in the imperfect, iho always precedes ana.

Ihomatua, n. Mind, seat of thought.

Ihonui, n. The clear central space in a Maori house, between the fireplace and door, and bordered by the kurupae. ‖ J. vii, 127.

Ihopine, v. —— Inawhea, e Roha, i te ihopinetanga ? Ka haramai tenei, he punga whakawhenua (S.).

Ihorangi, n. Possibly equivalent of the following word. Ka hia ko Takura-a-waha e tuturu te ihorangi (P.).

Ihorei, n. A chief of established authority.

Ihowaka, n. A ceremony for treating some form of sickness. He mea hoki e noho ana ia i runga i te ihowaka, ara i te karakia, e mate ana hoki ia (W. iv, 95).

Ihu, n. 1. Nose. Ka motokia ake ki tana ihu, ka toto te ihu (T. 21). Ihu oneone, soiled face, one who works hard.

2. Bow of a canoe, etc. Maranga to te ihu, to waenga, me to te kei (T. 70).

whakaihu, n. Headland. E to ana i tona waka i a Te Kumukumu, ka puta kei waho, kei nga whakaihu ki Maungaroa (M. 40).

Ihumanea = uhumaaea.

Ihumoana, n. Portuguese man-of-war, Physalia sp. Ka rongo te ihumoana, ka rongo te tepetepe moana. = katiaho.

Ihupiro = ihupuku.

Ihupuku. 1. a. Inexperienced. Ko wai koia te ihupuku ki tena mea kia tangohia?

2. Hesitating, scrupulous.

3. Industrious, eager.

4. Frugal, stingy, grasping.

5. n. Arctocephalus forsteri, the fur seal = kekeno, kakerangi, oioi.

6. A variety of kumara.

page 76

Ihupuni, 1. n. A dark dogskin cape. Ka kitea atu nga kakahu o nga rangatira, te topuni, te ihupuni, te mahiti (J. xx, 22).

2. v.i. Take a second husband or wife.

Ihuwaka, n. Bow of a canoe.

whakaihuwaka, n. Champion, brave. Koia tena taua tangata he whakaihuwaka (W. v, 78).

Ii = ī (i).

Ika (i), n. 1. Fish. Katahi ano te ika ka kai ki tana matau (T. 117). Ika waka, the first fish caught in a new canoe; it was considered sacred. Ika a Tangaroa, the first fish caught in a new net. Ika whakataki, the first fish caught, which had a piece of flax passed through its nose and was returned to the water to conduct (whakataki) other fish from Hawaiki. Ika moana, whale. Ka kitea te ika moana e pae ana i uta (T. 75).

2. Figuratively, prized possession. Noho rawa mai i Tuhua a Ngahue raua ko tana ika…. Ka rapu kainga hei terenga mo tana ika…. Katahi ka kowhakina mai e ia tetehi wahi o taua ika, ka mauria atu e ia, ka hoki ki Hawaiki, a orohia iho hei toki (M. Iviii). Ika a Ngahue, jade, greenstone (in allusion to above incident). Mana e koko ko te ika a Ngahue, haupatua iho ki te patu pounamu (M. 128).

Ika (ii), n. Fighting man, warrior, especially of one slain in battle. Ka mutu te patu kei te hurihuri i nga ika tapu (T. 91). Ika i te ati, first person slain or captured in a battle. Kai au te ika i te ati (J. ii, 46). Ka mau i reira to ika i te ati (M. 260). = mātāika. Ika huirua, second person slain in a battle. Ika whakaotinga, last person slain in a battle. Ika a Whiro, an old, tried warrior. Nohea e ruru mai te ika a Whiro i tuaki ? Ika toto nui, a chief of high birth. Ika nui = atua. Kei mate nga tamariki a te ika nui (S.).

Ika (iii), n. Victim. Ka mau ki tana ika tuatahi ko te tamahine a Maru-te-whareaitu (T. 17). Ko te wetito, he ika piupiu ma te atua. Ika paremo, human victim slain to propitiate Tangaroa. Na ko taku taokete, me patu ia hei ika paremo mo to tatou waka (T. 120). Ika takoto a Tiki, a corpse. Ika purapura, (a) Human victim buried during erection of a house. ‖ J. v, 153. (b) An effigy so buried for good luck. Ka waiho te ahua o te tangata ki runga ki te whata puaroa, hai mauri, koi mate. No muri iho ka tangohia taua mea, ka rumakina (buried) hai ika purapura, ara hai mauri, mo te tangata, mo te whenua. Ika hurihuri, something used for mystic rites. E mate au, kawea au ki waho whakahahake ai hei ika hurihuri mau. Ika iri, object of a love-charm. Ko Tamatearehe toku tupuna, kahore ia i kite i tenei wahine, i a Manawa; he ika iri ka kite ia i tera wahine, ka riro hei wahine mana.

Ika (iv), n. Cluster, band, troop, heap. Mana e whakarewa te ika whetu riki (M.M. 198). Pae ana te ika tangata. Te ika o te rangi, Ika-roa, Ika a Maui, the Milky Way. Ka tikina nga whetu, ka kawea ka tataitia, ka whakamarotia te Ika o te rangi (Tr. vii, 33). E tata iho nei a Ika-roa i runga te rangi, ko o ratou rangatira, ko Kopu, ko Autahi-ma-Rehua, Te Ika a Maui is also used for the North Island of New Zealand. Tarewa ana i runga te Ika a Maui (T. 22). Ika whenua, ika tuawhenua, main range of hills. Ika whenua o te rangi, the Milky Way. Ka takoto te ika whenua o te rangi (M. 289).

whakaika. 1. v.i. Be congregated, be formed into a troop. Nga korero a Ngati Kahungunu e whakaika nei.

2. Lie in a heap. Kei ko nga kaho e whakaika ana.

3. v.t. Heap up. He mea whakaika nga kumara (i.e. covered up with earth to make them sprout for planting).

4. a. In the expression wai whakaika, a pool at which certain rites were performed. Ka kawea ki te wai kotikoti, ara ki te wai whakaika.

ikanga, n. Host, tribe, troop.

ikaika, n. Orthoceras strictum, a terrestrial orchid.

Ikapahi, v.i. Assemble. I to tatou ikapahitanga (When we were assembled). ‖ ika (iv).

Ikaroa, n. 1. A variety of gourd of a particular shape. Called also ikaroa a Rauru.

2. Milky Way. ‖ ika (iv).

Ikatere, n. Name of a scroll pattern for the rafter of a house.

Ikawhakawera, n. Quarrelsome one.

Ike (i), ikeike, a. High, lofty. Kia pehea te ikeike o te whare ?

whakaikeike, v.t. Raise. Taria mai he oneone hei whakaikeike mo te wahi nei.

Ike (ii), v.t. Strike with a hammer or other heavy instrument. ‖ paike.

Iki, v.t. 1. Consume, devour, devastate. Katahi te mea iki kai, he runanga.

2. Sweep away, clear off.

ikiiki, v.t. Transport, carry away.

Ikimoke = hikimoke, a. Erratic, restless, rambling.

Ikuiku = hikuhiku, n. Eaves of a house.

Ikura, n. Haemorrhage. Ka tupu, ka rito, ka toto, ka tahe, ka whakaikura, ka whai ringaringa, ka whai waewae, ka tupu au he tangata (M. 414).

Imu = umu, n. 1. Earth oven. Ko te rua o nga imu, te ingoa he waharoa, ko tera imu ma te rau tangata e kai. = hangi.

2. Dip, scarf, in felling a tree. Ka haere ki te tua totara, ka tae ki te take o te rakau, ka titiro i te imu hei whakahinga.

page 77

whakaimuimu, v.t. Perform some ceremony connected with harvesting the kumara. Ko te iwa o nga marama ka kai i te hue maori, ka whakaimuimu te kai kumara.

Imurangi, n. Sun-dog, fragmentary rainbow. Ko Kahukura raua ko Tuawhiorangi, he atua ena, to raua matua ko te imurangi e mau mai na i te taha o te rangi.

Ina (i). 1. conj. adducing a fact as proof of anything. For, since, inasmuch as. Ka mea etahi, “He atua koa, ina te ahua” (T. 16). Kua tae pea kei Rotorua, ina te roa (T. 149). It is sometimes followed by hoki. Kua patua; ina hoki i haere tahi ano koutou, ka ngaro nei i to koutou hokinga mai nei (T. 95).

2. When (of time future, followed by the verb without a particle). Kia mahara mai koe ki a au ina tae koe ki tawahi.

3. Used to emphasise statements as to quality. Te marangatanga ake i te wai, “Ina te kawa o tenei roto” (How bitter the water of this lake is). E ! Ina te kino o te haka o tenei iwi na (T. 65). Used thus the final vowel is somewhat prolonged, inā.

4. Strengthened by the addition of the particles na ra, ia, koa, the use is similar to that in the previous example. Ina koa ko tau tu haka te kino (T. 65). Sometimes becomes simply an expression to attract attention. Ina na ! whakarongo mai (T. 129). Ka mea atu te mokai ra, “Ina na! he whare ke to matou ko o matua” (T. 97). Ina ia te kore ko enei tamariki (M. 406). In these cases it may often be translated here, or see here now. E hoa ma e, inaia te ra e whiti nei (Wa. 5). Ina ake ano i haere ai te rongo o tenei wahine, kaore, he uaua (No wonder the fame of this woman spread) (T. 197).

5. Equivalent to tena, in saluting a person. Ina ano koe, e Ha na (T. 96) (5).

Ina (ii), inaina, v.i. Bask, warm oneself. Na, he pai te ina, e whiti nei te ra, e korero nei taua ī te awatea (Wa. 101). Inaina noa ake ki te ra e whiti nei (M.M. 189). Hei konei te ahi inaina.

Inahea = inawhea, ad. interrogative, of past time. When ?nahea (ii).

Inaho, n. 1. A shrub. Rokohina atu nga hua o te papa, o te inaho, o te maru (Tr. vii, 34). ‖ pounaho.

2. Scurf, dandruff.

Inaia. ‖ ina (i), 4.

Ināianei, ad. Just now, today. Properly of time past only. ‖ aianei.

Inaianei is generally written as one word, but admits of division by the adverbs tata, tonu, noa, etc. Inaia-noa-nei, inaia-tata-nei, inaia-tata-ake-nei, inaia-ake-nei, inaia-iho-nei, very lately. Mate tata koe i ahau inaia-tonu-nei (J. ii, 223). Inaia-tata-nei ka timata te mahi (K.M. 7/62/10). I matemate inaia-ake-nei etahi tangata i Whangaroa (K.M. 11/62/3).

Inaka. ‖ inanga. (Tahu.)

Inaka = ina. ‖ tenaka, K.

Inakaporiro = inangaporiro, n. Cyathodes juniperina, a shrub.

Inake, ad. Not long since, the other day.

Inaki. 1. v.t. Overlap, crowd one upon another, pack closely. I inakitia rawatia te ko o te mara nei; te ai he kai apopo, te aha.

2. Thatch, cover with overlapping layers or rows. Ka inakitia a runga ki te toetoe.

3. Cut short a speaker by beginning to speak before he has concluded. Te tukua taku korero kia tau ki raro; inaki tonu mai koe.—He korero whakainakinaki na te tangata ra, na reira i kino ai.

4. v.i. Fall back upon forces in the rear, or come up, as reinforcements to an advanced position. Ka inaki ki runga ki nga matua.

Inakoa (i), n. Some skin disease, ?fester. Te whewhe, te waihakihaki, te inakoa, te kea e puku nei i te kaki o te tangata.

Inakoa (ii). ‖ ina (i), 4.

Inakuanei, ad. Just now. ‖ akuanei.

Inakuara, ad. A little while ago. ‖ akuara.

Inamata, ad. 1. Formerly. ‖ namata.

2. Immediately. Ka rongo te tangata, ra, inamata kua maranga ki runga (T. 165).

Inamoki = hinamoki.

Inana. ‖ ina (i), 4.

Inanahi, ad. Yesterday. ‖ nanahi.

Inanga, n. 1. Whitebait, the adult of the minnow, Galaxias attenuatus (also the fry), and the fry of the smelt, Retropinna retropinna. Kei te hao inanga (T. 157).

The Maoris distinguish between inanga papa, a variety of smelt, Retropinna, and inanga tutuna, a spotted variety of minnow, Galaxias.

2. A whitish variety of greenstone, jade, or nephrite. The qualifying terms kore, maroke, pakapaka, rewa, and tuhi were used to distinguish different qualities. ‖ Tr. xxiv, 510, etc.

3. Dracophyllum longifolium, grass tree.

Inanga-poriro, n. Cyathodes juniperina, a plant.

Inangeto, ad. In a short time. Inangeto, kua maoa.

Inaoake = inawake, ad. Two days ago.

Inaoakenui = inawakenui, ad. Three days ago.

Inaoakewake = inawakewake, ad. Several days ago.

Inapō, ad. Last night. ‖ napo.

Inara. ‖ ina (i), 4.

Inatahirā, ad. The day before yesterday. ‖ tahirā.

Inati (i). 1. a. Excessive, extraordinary, monstrous. (Applied to anything larger, etc., than usual.) He inati te ngaunga a tenei mea kino. —He inati taua tuna.—He inati te maia (Their bravery was extraordinary). He inati! Well done!

page 78

2. n. Trouble, bane, disaster. Weherua rawa ake ka puta ta ratou inati … koia Maikukutea ka mate ki Motiti (J. ii, 225). He inati te kore o te hiamoe i a au i te whare ra (W. iv, 119).

3. Prodigy, wonder. He inati te ora o ou mea (It was a wonder any of your things were saved).

4. Omen, portent, generally bad.

whakainati, v.i. Brag, boast, bluster.

Inati (ii), n. Portion, share of food at a feast—the individual portion from the tahua. Me haere koe ki te heri i tenei inati ki te kainga. This is apparently the explanation of the proverbs, He inati no Mawake-roa (P. 14). Te inati o Tahu (P. 85). The woman is a portion assigned to Tahu, and so lost to her own people. The expression “Te inati o Ngati Raukawa, te inati o Ngati Toa” (M. 13) is obscure.

whakainati, v.t. Divide into portions.

Inawake. ‖ inaoake.

Inawhai, ad. 1. Not long since.

2. Expressing approval. Inawhai ano i oma ai ratou (They might well run).

Inawhea = inahea. ‖ nahea (ii).

Inawheke, ad. Not long since.

Ine (i), v.t. Compare, measure. Inea te mea nei.

Taura ine, measuring line.

ineine, a. Equal to, like. Hei kawe i a koe te pikitanga i Okare ki runga Rangitauwhi, kia ineine koe te Poho-o-te-rangi (That you may be as high as) (W.M. x, 251).

whakaineine, v.t. Extend. A term used for laying a woman on her back in a roadway with her hands and feet tied to stakes, a punishment for adultery.

Ine (ii), ineine = ene, eneene.

Inei, ad. interrogative. Is it so ?

Ino, n. ? = Momo, descendant. No ino parau koe, te uri o Makiri (N.M. i, 34).

Inoino, n. Tattoo marks at corners of mouth of a woman.

Inohi = unahi. 1. n. Scale of a fish. Ka tu ki te aroaro o Ruru, paru rawa ki te inohi o Ngarara-huarau (W. ii, 27).

2. v.t. Scale a fish.

Inoi. 1. v.t. Beg, pray. Inoia he kai ma tatou.

2. n. Prayer, entreaty.

Note.—The use of inoi applied to religious exercises is entirely modern.

Inoira, ad. Behind. (R.)

Inonoti, a. Vexatious, harassing. ‖ inati (i).

Inu, v.t. Drink. Ka mutu te inu, ka wahia te tahā (T. 133).

inuinu, v.t. Drink frequently.

whakainu. 1. v.t. Give drink to.

2. n. A spell recited when a net or canoe is first taken to the water.

whāinu = whakainu. Me whainu koe ki te wai o Ngata (W.M. ix, 31).

Inukorokoro, n. Lazy fellow; one who likes eating better than work.

Inutai, ad. interrogative. What is it ? Ka uia mai e Te Whakamana, “Inutai ?”

Ingo. 1. v.t. Desire, yearn for. E kore pea koe e ingo mai ki tou hoa.—E kore e ingo te rangi ki a ia (J. xvii, 63). E ingo ana ahau ki te haere.

2. v.i. Be diffused. He wai tarata ra, me patu kia kakara, kia ingo mai ai (M. 202).

3. n. A variety of karengo seaweed.

ingoingo. 1. n. Desire. Ka tauwehe ko tawhiti, kei hoki atu te ingoingo (M. 237).

2. A species of eel.

3. a. Sharp pointed. Waruhia rawatia tana rakau, a ingoingo ana.

4. Spotted, parti-coloured. He toroa ingoingo no waho i te moana (M. 109). ‖ taingoingo.

whakaingoingo, v.i. Sob, whimper. Tena, e te iwi, taku kura tangi whakaingoingo (M. 330). He aroha tonu ake noku ki te mate e whakaingoingo mai ra i te tu aropari ki Arataha (M. 40).

Ingoa, n. 1. Name. Ka huaina toku ingoa ko Whakatau (T. 57).

2. Namesake. He ingoa ia noku.

3. v.i. Acquire distinction. I ingoatia ai a ia, i whai ingoa ai te tangata i mua, na te hapai titaha ki nga rakau pururu.

Io. 1. n. Sinew, muscle, nerve.

2. Spur, ridge.

3. Strand of a rope. E torn nga io o te taura.

4. Lock of hair.

5. Strip, shred.

6. Warp, vertical threads in weaving, suspended from the tawhiu. Ka patua te muka mo te io, kia ngawari; kaore e patua mo te aho, kia kaha ai. ‖ aho.

7. Line, column.

8. a. Tough, hard, obstinate.

9. v.i. Twitch. Ki te mea ka io i te pokohiwi (W. ii, 5). Ki te mea ka ioa te ringa matau (W. ii, 5).

whakaio, v.i. 1. Stand firm.

2. March in single file.

ioio. 1. a. Hard, not friable. He ioio te oneone o te whenua nei.

3. Stiff from weariness. Ka ioio oku waewae i te roa o te haerenga.

4. v.t. Cut into strips. He mea ioio te mango kia wawe te maroke.

whakaioio, a. Inflexible, irrefragable, permanent. Ka tu au i te rahui whakaioio na Tokoahu (M. 74).

Iorangi (i), n. Mares' tails, light clouds, cirri. ‖ io, 5.

Iorangi (ii), n. Emblem of an atua carried by priest in the van of a war party. Ka hemo to tangata, e Nuku e, kua riro a te iorangi, aue ! hemo rawa atu taku kai, a te iorangi (S.). = amorangi.

page 79

Ipo. 1. n. Beloved one, pet, darling, lover. Pai aha ra i au i te ipo ka riro ? (M. 389). E aroha ana ahau ki taku ipo. (Said of a child.)

2. a. Pertaining to love. He waiata ipo.

whakaipo = whakaipoipo, v.t. 1. Tend with affection, cherish.

2. Court, woo. Kei ro whare tonu ia e whakaipoipo ana i a Hine.

3. Pet, coax. Ko au e whakaipo ana i te tamaiti ki te tono.

Ipu, n. 1. Calabash with narrow mouth, vessel for holding anything. Ka ki nga ipu i nga koko (T. 33).

2. Cloud. Tena nga ipu kohu. ‖ koipuipu. ipuipu. 1. a. Hollow. Ko te waka ipuipu, ko te waka o Maru, ko Renga.

2. Sore, ulcerated. Ko nga tapuae e ipuipu ana.

3. n. Pool.

4. v.t. Bale out a canoe. Ka mau ki tana tatā, e ka ipuipu.

whakaipuipu, a. Overcast with clouds. 'Kaipuipu ana mai te marino (M. 319).

Ipurangi, n. 1. A shallow depression in which taro were planted. The general term for such holes was whawharua; deeper ones were called whakarua kawau.

2. A species of toadstool.

3. Tattoo marks above centre of forehead.

whakaipurangi, n. 1. Head or source of a stream.

2. A small storehouse on a single post.

Ira (i), iraira. 1. n. Freckle, mole, or other natural mark on the skin.

2. a. Variegated.

3. v.i. Shine, glitter.

whakaira, v.i. Glisten, glitter. I a Ngatara e whakaira kau kai te whare (Like themere, Ngatara, which glittered in my house) (M. cv).

Ira (ii), ad. calling attention. There, yonder. Ka ki mai te whaea, “Ira tou papa, kei te moana.”

Ira (iii), n. Life principle. Used in compounds:

ira tangata, of mortals, ira atua, of supernatural beings.

whakaira, v.t. Whakaira tangata, conceive, become pregnant. Kei te whakaira tangata te kopu o te wahine.

Irāmata = inamata, ad. Formerly. Inawhea? E, iramata!

Irāmutu, n. Nephew, niece. Ko Paka ka iramutu ki a Te Whatu (T. 140). Ka mohio ake a Ngatoro, ka mea. “Ko taku iramutu” (It is my niece) (T. 85).

Irawaru, n. Incest.

Iretoro, v.i. Call a bird by imitating its cry, for which purpose a leaf was often used. ‖ pakoire.

Irewaru, n. A spirit voice heard at night on sea coast.

Iri (i), v.i. 1. Be elevated on something. Kia wawe hoki au iria ki te puke o Haumua i raro (M. 94).

2. Rest upon. Ka kai kopu, ka iri whata (P. 36). Iri mai e pa, i runga i te atamira (M. 69).

3. Hang, be suspended. E koe e iri iho nei; korero iho ra (T. 65). Iri ana taku ringa te tau o Matangi (M. 225).

4. Embark on. Te iri noa atu te tiwai, haere nou na, e Te Kupa (M. 70). Kia iri au, e, i te waka korewa (M. 397).

whakairi. 1. v.t. Elevate. Ka takaia (te tupapaku), ka kawea, ka whakairia ki runga ki te kauere (J. xx, 18). Whakairi matamata, keep a canoe head to the wind.

2. Hang up, suspend. Ka whakairiiri (i aku paua), kia maroke, kia pai ai (J. ii, 214).

3. Impute. Mate whakairi, death due to neglect of certain established customs, e.g., neglect to slay the maroro kokoti ihu waka.

4. Cause to ascend. Whakairi atu to ara ki te rangi (M. 258). Whana whakairi, a countercharge.

iriiri, v.t. Fix an additional strip on the gunwale of a canoe. Hoatu iriiria he mea mo to tatou waka.

Iri (ii), v.i. Be published, heard. He ingoa iri kau ki te muri rangaranga (M. 31). O mahi, e te pakeke, iri rawa te rongo te ope hauauru (M. 266). Ko au pea ka iria ki te ngutu (M. 267). Ka iri aku mahara, ka tu au i te tohu (M. 415). ‖ irirangi, iriwhare.

Iri (iii). 1. n. A spell to influence, attract, or render visible one at a distance. Me iri ano koe e au ki te iri a toku tupuna, ma taua iri nei ka kitekite ai taua.

2. v.t. Affect with such a spell. Kei Waikawa te makau, iria mai au ki te wai (M. 223).

whakairi, n. 1. Some sacred ceremony. He purenga whakairi, mahukihuki, whakairinga toto (T. 135). Poto katoa i te totanga te whakairiiri (M. 420).

2. A spell to influence or bring to sight an absent person.

iriiri, v.t. 1. Perform some ceremony over a newly born child. = tohi.

2. Baptise. (mod.)

iriiringa, n. Baptism. (mod.)

Iri (iv), v.i. Be empty, hungry. Ko mahi, ko kai; ko noho, ko iri (P.). Ka manawa-irihia and ka iri maro te manawa are expressions for hunger, desire. He tuki upokororo, ka iri maro te hiakai tangata (M. 129). Te ainga a taku manawa ka irihia ki a taua (M. 229).

Irikura, n.——Ka riro te irikura, ka waiho te purapura a Whakaotirangi te take o te irikura (P.). The proverb refers to the fact that Maramakikohure lost her kumara, while Whakaotirangi saved hers.

Iringatau, n. Zosterops lateralis, blight bird, white eye. = pihipihi.

page 80

Irirangi (i). 1. n. Spirit voice, which was regarded as a bad omen. ‖ J. vii, 128. Mehemea ka waiata tatou ki roto i te whare, a ka rangona te waha e waiata ana i waho, he waha wairua, he irirangi tena. Reo irirangi, radio, (mod.)

2. a. Having a supernatural sound. Tenei ano te irirangi nei nga kupu; he whakaaro ke ki raro.

3. Restless, unsettled, agitated. E te manawa i raro, tenei ka irirangi kei runga ia, kihai i tau iho (M. 82). Kaore e tau ki te kai, kua irirangi te tangata ki te haere.

Irirangi (ii), n. Hymenophyllum demissum and H. dilatatum, ferns. matuamauku, mauku, piripiri.

Iri-whare, v.t. Publish in the house. E hika ma, whakarongo mai ki te tara ka iri-wharetia, te ai he makeretanga ki raro (Friends, listen to the scandal that is told in the house and not allowed to subside) (M. 200).

Iro, iroiro. 1. n. Maggot, thread-worm, vermin. Tu mumui te ngaro, totoro te iro (M. 305). Ko te ahi i taona ai nga iro o te hakoro (T. vii, 32).

2. a. Submissive as result of punishment. Whiua kia iro ai.

whakairo, v.t. 1. Ornament with a pattern, used of carving, tattooing, painting, weaving. Kia kakahu i te kahu whakairo (M. 297). He tohu ano i te ringa, he whakairo, he karawaka te ingoa o taua whakairo ringaringa (W. iv, 48). Nga mahi whakairo, nga mahi a Rua (Wai. 34).

2. Punish, chastise. Ka whakairoa ki te rakau tona hokotoru (M. 218).

3. Nurse, fondle. Naku ano ra taku whakaironga (P. 73).

iroiro. 1. a. Sly-looking, squinting.

2. n. Anything very small in bulk.

whakairoiro. 1. a. Ornamented, mottled. Te kakahi whakairoiro o te moana (P. 67). Taku ipu whakairoiro (M. 321).

2. v.i. Deal crookedly, be deceitful. Ka whakairoiro tera a Matete i tenei takiwa, akuanei ka he ano.

Ita, itaita, a. Tight, fast. Hopukia ana e te ringaringa; na, itaita ana.—Purutia, tawhia, kia ita (M. 115). ‖ kita, ngita.

whakaita, v.t. Hold fast, restrain. E whakaita nei a Henare, e pupuri nei i a ratou kia noho.—Ka pono te maikuku i whakaita iho, e (M. 415).

Itāinahi. ‖ tainahi.

Itau = hitau, whitau, n. Girdle for the waist.

Itaupa, int. There, you see ! very well then !

Iti. 1. a. Small. He iti hoki te mokoroa nana i kakati te kahikatea (P. 18).

2. Unimportant. Wahine iti, irregular inferior wife. I mahue mai ra au, to wahine matua, anga ke koe ki to wahine iti.

3. n. Diminutive or unimportant thing, littleness: used poetically in the expressions taku iti, little I; ki te iti i ahau, to little me. Kia noho taku iti te one i Raukura (M. 397). Nau ra i tuapeka ki te iti i ahua (M. 30). Tau mahi ra, e te iti kahurangi (My precious little one) (P. 85).

4. ad. For a little while. Hoki mai ki a au, kia kite iti iho koa koe (M. 273).

itinga, n. Childhood, youth. Kei whea te tane i aroha ai i te itinga? (M. 147).

whakaiti, v.t. Diminish, debase, despise.

Ito, n. 1. Object of revenge. Pau ake ki roto ki nga puku to ratou ito. (T. 153). = uto.

2. Trophy of an enemy (Tr. xxvii, 611).

3. Enemy. He ito ki a ia, koia i tapatapaia ai hei ingoa mo tana here (Pi. 175, 5).

Itu, n. ? Side. ‖ Sa. itu.

whakaitu, ad. Aside, away. Kei whea koe, e Nini, e ngaro whakaitu nei i ahau?

Iwa. 1. num. Nine. Ka whitu, ka waru, ka iwa (T. 49). With the article, ninth. Ka tatau ano te wahine ra, ka tae ki te iwa, na ka riro mai i a Tawhaki te iwa (T. 49).

2. n. Ninth month.

Iwi, n. 1. Bone. Maua ake hoki nga iwi o to raua papa (T. 47).

2. Stone of fruit.

3. Strength. Hinga noa ake ano, hore he iwi, hore he aha (T. 99).

4. Nation, people. He nanakia te iwi nei (T. 46). Ko Waitaha ano i reira, ko te iwi o Takakopiri (T. 145).

Iwiika, n. A scroll pattern for rafter of a house.

Iwikore, a. Without strength, feeble.

whakaiwikore, v.t. Cause to languish, enfeeble. Haramai ki au whakaiwikore ai (M. 123).

Iwingohe, a. Discouraged, listless. Mehemea ka ngoikore noa iho te tangata, ka iwikore, ka iwingohe, ka karangatia ko Rehua kai te patu, ara ko tana wahine, ko Whakaonge-kai, me te wera o te ra.—Ka nui te tae mai o te iwingohe i tenei ra.

Iwirau, n. 1. A kind of cloak woven in alternate bands of black and white. Ko te ingoa topu mo tera tu korowai he iwirau.

2. A shellfish.

3. A variety of moho fish.

Iwituararo, iwituaroa, n. Backbone. Takahia ana e Maui te iwituaroa (T. 26). Ko toku iwituaroa tenei (P. 57).

Iwituna.——

whakaiwituna, n. Round plaited sennit of eight or more strands. Also herring-bone pattern in reed work.