Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

A Dictionary of the Maori Language

R

R

R, consonant, is pronounced by bringing the point of the tongue close to the palate in a single movement, without any roll or trill. The absence of roll led early students to confuse the r sound often with d, and, less frequently, with I. It may be noted that a Maori learning English has a tendency to substitute l for the strongly pronounced English r.

(i), n. 1. Sun. Ka rere te ra, ka morunga noa atu (T. 13).

2. Day. Kua torengi ki te pae, ia ra, ia ra, pena tonu (T. 18).

3. Sail. Hutia te punga, takiritia hoki nga ra (T. 70).

(ii), prep. By way of. Ko nga mokaikai tukua ra uta (Tr. vii, 51). Ka ra Hakomiti atu te ara (T. 78). E ahu ra waho nga rake pinao (M. 416). The compounds with the local nouns runga, raro, etc., admit of being used as verbs. Te take i ra uta ai a Tawha raua ko Tauru, he wai kokowai.—Ra-rungatia mai i te taiepa (Let it be passed over the fence). Kai ra runga, eat food which has been passed over something tapu.

(iii), pron. 3rd pers. pl.; used only in the words rāua, rātou, rāmā, ngārā, which are treated separately.

(iv).——

rārā, n. Twig, small branch.

rārā, v.t. (pass. rāngia). Expose to the heat of a fire, dry, scorch. A rangia koe te ahi a te tupua (M. 346).

(v).——

rarā. 1. v.i. Make a continued dull sound. Ka rara nga waewae i te omanga.

2. Roar. I rangona ka te waha e rara iho ana i te tauwharenga kowhatu o Moerangi (T. 158).

3. n. Continued sound. Kia whatiia i te rara o te karakia (M. 26).

whakararā, v.t. Gargle. Whakararatia te rongoa.

(vi), v.t. Wed. Used only in the passive forms, rāngia, rāhia. Ki te tau ra i rangia i taku itinga (M. 145; rahia, S. 61). He aroha i mahuki ki te tau i rangia (M. 396). Te mutu te manako ki a Te Wheoro, ki te tau i rahia e au (M. 261).

Ra (i), ad. 1. There, yonder. “Keiwhea a Whakatau?” “Ra, e whakaangi mai ra i tana manu i runga i te taumata ra” (T. 59).

2. Simply denoting that the thing spoken of is not near or connected with the speaker or the person spoken to. Te patu e haua mai ra ki a ia (T. 91). This use is very frequent in poetry. Ra te whetu ka mahuta i te pae (M. 349).

3. As a suffix in the words tera, era, kora, pera, of which tera may be resolved into te and ra. Tera kuri = te kuri ra.

rara, ad. There, yonder. Kei ko rara he pa mo tatou (T. 121). E te kaka, e rere atu rara (M. 74).

Ra (ii), intensive particle, sometimes to be translated then, but. E tika ra koe, e taku muringa (T. 29). Used in the forms of farewell: haere ra, e noho ra. Haere ra; kei a koe ano te whakaaro mou (T. 29). In forms of request it may sometimes be rendered I pray you. Taria ra, e kotikoti marire ta tatou ika (T. 21).

page 320

Rae (i), n. 1. Forehead, temple. Ka pa tonu ki te rae o tona matua tane (T. 16). Ka tu raua he rae atu, he rae mai (They stood facing one another). The word is used curiously in proverbial and epigrammatic sayings, apparently meaning person. Kaore e tika kia haere ko te rae anake (i.e., always take a present with you) (P.). Rae oneone is used in a saying referring to backbiting. Hai te rae oneone koe ka kaha ki te korero, tena kia kite koe he kanohi, he kanohi, kaore koe e kaha.

2. Promontory, headland. Ra te tai e papaki ki te rae o Taranaki (M. 191).

3. Front edge of a koko-kahawai, or landing net for kahawai.

raenga, n. Point of land.

whakarae. 1. v.i. Look anyone in the face. Kihai i pa te ringa o tetahi ki a ia, kihai tetahi i whakarae kau atu.

2. Lie exposed. Whakarae ana nga kumara ki runga.

3. a. Standing out, prominent. Whakarae tonu au, he maire tu wao, ma te toki e tua (M. 316). Pou whakarae, tumu whakarae, the large carved posts in the palisading of a pa.

4. n. Heap. Te tomonga atu o tona tuahine ki te whata, ka kite atu ia i te whakarae o te aruhe (J. ii, 44).

whakaraerae, v.i. Expose oneself. Kia ata whakaraerae ki waho, kei tu koe i te mata.

Rae (ii). ——

whakarae, a. 1. Green, not dry. He rakau whakarae.

2. Raw, not cooked. He kai whakarae i tapaea mai nei ki a matou.

Raekihi, n. Strong winds at the equinoxes.

Raekokiri, n. Certain lines in tattooing.

Raeroa, a.——Ka matika he atua raeroa (M. 408). Tu ana raeroa; noho ana raepoto (P.) (which Best explains, “When visitors arrive the meal will be over”).

Raha, a. Open, extended.

raharaha, a. Spread out. Kua raharaha te tai, kua pari tonu.

Rahaki, l.n. One side, situation out of the way. A taringa noa iho ki te ngare a te hunga o rahaki (T. 23). ‖ tahaki.

Rahi (pl. rarahi). 1. a Great (physically or morally). Ko te tangata rahi tena o tera motu o Aotea (T. 143). Ore i kopi mai ki nga mea rarahi o nga whenua (M. 206).

2. Plentiful, abundant. Kia rahi mai he kai. Used also with a pass. termination, made abundant. Ko te aha, e Taku, i rahia mai ai te kai kua whiua? (M. 261).

3. Numerous. Kia rahi te haere, kei mahue tetehi (T. 189).

4. Loud. Kihai i rahi te waha o taua puhi ra (T. 177).

5. n. Size. Te rahi o te whare nei.

6. Multitude. Ma te rahi Ati Awa e kautere mai ra (M. 17). Hoehoe ake ra nga rahi a Te Whao i raro te hikuwai (M. 401).

7. Other; in a curious construction. No rahi o whenua ona raruraru (The troubles of other lands are their own).

8. n. Slave. (N'Maru).

rahinga, n. 1. Largeness, abundance.

2. Company, party. Ko tetehi rahinga i te motu i Mokoia e noho ana (T. 80).

rarahi, n. 1. Size. Me te kahikatea nei te rarahi (T. 80).

2. Auchenoceros punctatus, a fish. = ahuruhuru.

rahirahi, a. 1. Thin, not thick. He papa rahirahi.

2. Quick in hearing, attentive. Rahirahi tonu, kaua e matotoru (T. 191). He rahirahi te taringa.

rahirahinga, n. Temple of the head.

Rāhia. ‖ rā (vi).

Rāhiri. 1. n. Rope. Ka rere mai te tuakana, tapahia ana te rahiri, ka motu (M.M. 185).

2. a. In even file, of a company of travellers. Kia rahiri to tatou haere.

3. v.t. Receive cordially, welcome. Tena to iramutu rahiritia mai (M. 153). He mea rahiri marire koe na nga tangata o Heretaunga.

4. Admire.

5. Grieve over, sorrow for.

Raho (i), n. 1. Testicle.

2. Labia majora. Katahi ka hangaia te raho o te uha (W. i, 146).

Raho (ii), rahoraho, n. Platform, floor, deck. Ka haere a Maui ki raro ki te raho o te waka (T. 20).

raho, v.t. Cover with a floor or platform of wood. Ka rahoa tera repo ki te rakau.

Rahokoroheke, n. 1. A cloak. Katahi ka takaia ki te kakahu kahakaha. E rua nga kakahu kahakaha, e rua rahokoroheke, ki waho ko te kahu waero. = topuni.

2. A comb for dressing the hair of a corpse.

Rahopē, n. Calm at sea.

Rahu, n. Basket made of strips of undressed flax. Me tahora he matai ki ro rahu.

rarahu. 1. v.t. (pass. rahua). Seize, lay hold of, handle roughly. Katahi ka rarahu atu ki o ratou nei waka ano, ka toto ki te wai, heoti rahunga atu, kei nga waka, ehara to kau ana ko nga rauawa anake (T. 171). E kore rawa te iwi o te kaipuke e rahua e matou.

2. v.i. Hurry.

rahurahu, v.t. Handle, pull about, meddle with. He korero kei runga, he rahurahu kei raro (P.). He aha tau e rahurahu ki taku mea?

rahurahu, rārahu, n. Pteridium aquilinum var. esculentum, bracken. = rarauhe.

Rahua, v.i. Be foiled, be unsuccessful. Katahi pea koe ka rahua (T. 28). ‖ rahu.

page 321

Rāhui (i). 1. n. A mark to warn people against trespassing; used in the case of tapu, or for temporary protection of fruit, birds, or fish, etc. For a full discussion of the word ‖ Best J. xiii, 83. Pou rahui is used in some districts for boundary post.

2. v.t. Protect by arahui.

Rāhui (ii), n. 1. Flock, herd. Te rahui kawau ki roto o Wairau (Wai. 46).

2. Bundle. Ka whanakotia e tetahi te rahui aruhe, whakapekea ana (W.M. viii, 113).

kāhui.

Rai, rarai, a. Ribbed, furrowed.

rainga, n. Undulation.

Rīa, int., to give emphasis. Ka whati raia taku mahuri totara (M. 309). It may sometimes be rendered why, but.

Raiawa = rauawa.

Rāihe. 1. n. Small enclosure. Taku raihe poaka (M. ci).

2. Stockade. Ka whiua atu nga manuka ki te taha o te raihe, ka rite ki nga wawa o te pa te teitei.

3. a. Fenced. Ka riri, ka mate i te ara raihe ra (S. 107).

maihe.

Rāina (i), ad. There, yonder.

Rāina (ii), conj. Whether, or. Ko tenei raina, ko tera raina? ‖ ranei.

Rāinahi, l.n. Yesterday. Rongo ano au i rainahi nei (M. 236). ‖ nahi.

Rāinaoake, l.n. The day but one before yesterday.

Raipo, n. Aythya novaeseelandiae, New Zealand scaup (black teal). = puakiaki, matapouri, papango, tetepango.

Rāitahirā, rāitarihā, n. The day before yesterday.

taikarehā.

Raka (i) = ra (i), ad. There. Ka titiro atu te ruruhi ra ki te ataahua mai o te wahine raka (T. 164). Koia raka tana patu (T. 19).

Raka (ii), v.i. 1. Be entangled. Ka raka oku waewae, ka hinga au.

2. Ache from weariness.

raraka. 1. v.t. Entangle.

2. a. Impending, imminent; used of ills likely to happen or difficult to avoid. He mate raraka.

Raka (iii). 1. a. Agile, adept. He kotahi na Tane-whare-rangi, e raka te maui, e raka te katau. (A proverbial expression for an ambidextrous person.) Whitiwhiti rua te hapai o te rakau, ka whiti kai te maui, ka raka kai te katau (S.).

2. v.i. Go, spread abroad. Ka whanatu au, ka piki i a koe na; ka whanatu au ka raka i a koe na (M. 344). Te ingoa ka raka ki tawhiti.—E raka nga waewae ki runga te taumata (M.M. 176).

whakaraka. 1. v.i. Walk, step out. Whakaakona te tamaiti kia whakaraka.

2. Perform ceremonies connected with the tohi rite. Me whakaraka koe ki te wai o Mapuna, me tohi atu koe ki te tohi o aitua (S.). Whakaraka te whatu waka, the name of a spell in connection with that rite.

Raka (iv). —

rakaraka. 1. v.t. Scratch, scrape.

2. n. Implement to scratch with, rake, harrow.

Rakahore, n. A fresh-water fish similar to kokopu.

Rākai, rākei. 1. v.t. Adorn, bedeck; used of the person and of inanimate objects. Ka rakaitia tona tupuna, ka pai ki tana titiro iho.— Ka ki ki nga tamahine, “Rakei i a korua” (J. xx, 19).

2. v.i. Adorn oneself. Kei te rakai a Tapuae me te iwi (Pi. 126, 2).

whakarārakai, v.t. Adorn, decorate. Whakarakei ana a tuawahine i a ia, ka pai (J. x, 204).

Rakakao, n. Limosa lapponica baueri, bartailed godwit. (Ngi.) = kuaka, kuhikuhiwaka, parerarera. ‖ kakao.

Rakamaomao, n. A personification of wind. Potiki a Rakamaomao, south wind.

Rakapikipiki, v.i. Lie across one another.

Rakatuwhenua, n. The earth generally, land as opposed to sea. Ka pau te arai e Rakatuwhenua, i wehea taua (M. 260).

Rākau. 1. n. Tree. Ka tango ia ki tetehi hua o taua rakau, ka panga iho (T. 16).

2. Wood, timber.

3. Stick, spar, mast. Rakau o te mate, a stick carried as a memorial of a dead chief. ‖ J. xiii, 25.

4. Weapon. He topuni te kahu, he paraoa te rakau (T. 101). Rakau kawa, used as an epithet for a vigorous, energetic fighter.

5. a. Wooden. Haere ana tetehi i te waewae rakau (M. vi).

whakarākau, a. In the expression tai whakarakau, long swell.

Rākaumatohi, n. The moon on the eighteenth day, and with some tribes the nineteenth. Te po i taha ai te marama he Rakaumatohi.

Rākaunui, n. The moon on the seventeenth day, and with some tribes the eighteenth. Ano nga kanohi o te wahine ra, me te Rakaunui.— E tae ki nga po Rakaunui o te marama, tena au, maua ko to hakari (W. iv, 156).

Rake (i), n. Clump, tuft, bush. E ahu ra waho nga rake pinao (M. 416). Te rake pohutukawa ko te rite i ahau (S. ii, 75). Ara te rake kakaho kai ko mau.

rakerake, a. Bunched, rolled up in a bundle.

Rake (ii). 1. a. Bald, bare, barren.

2. v.t. Make bare. Tipia, tahia, ngakia, rakea (Tr. vii, 35).

3. n. Barren land. He tawai pipiro, he tuokura, ko o te rake ko ona rakau.

whakarake, v.t. Make bare, clear ground of trees, etc. He whakarakenga atu na o tipuna i mua ra (S.).

page 322

rakerake, v.i. Be exposed to view. Tera te marama ka rakerake ki runga (S. ii, 76). To mate kei te rakerakenga tonu, te ai he petutu hei hunanga (P.).

marake.

Rākei = rākai.

Raki (i). 1. n. North. No hea koia koe? no te raki? (T. 17).

2. a. Dry, dried up. Kua raki ana kai i te ra. ‖ tauraki.

Raki (ii), n. Green leaves, etc., on which the food is laid in a native oven.

Rako (i), n. Albino. ‖ korako.

Rako (ii), n. Pluvialis obscurus, New Zealand dotterel. He tapuwae rako ko te tapuwae o Monoa (S.). = kukuruatu, pukunui, tuturiwhatu.

Rakorako, v. Expose, uncover. Kaore i rakorako te riu o te hoa, not uncovered is my friend's breast (N.M. i, 30).

Rakorakoa, n. A bird ? Phaethon rubricauda, tropic bird. He aha te manu, e ? He rakorakoa te manu (W.M. viii, 151).

Rakorakorere, n. An insect.

Raku, raraku, rakuraku, v.t. Scratch, scrape. E tu porangi noa ana ki te rakuraku i te mangeo (T. 77). Ka mohio koe kua rakuhia e au te kanohi (J. iii, 62). To scratch the hand gently was regarded as an amorous advance. Kihai i roa ka toro mai te ringa o te wahine, nei, ka raraku (T. 194). Tu ana ia, ka haere i te mangere o te ringa ki te raraku (M. 97).

= naku.

rakuraku, n. Implement to scratch with, rake, etc.

Rāmā, pron. 3rd pers. pl. They, them. ‖ ra (iii), (ii).

Rama. 1. n. Torch or other artificial light. Ko te rama he mea miro ki te muka, ka tukua ki te hinu (T. 195). Ka tahuna te ahi hei rama mo ratou (T. 180).

2. v.t. Catch eels, etc., by torchlight. Ka riro a Hinaki ma kei te rama tuna.—E ramaa ana nga tuna o aua roto e o matou tupuna (W. v, 69).

ramarama. 1. v.i. Gleam. E pou e, he atua e ramarama nei i runga whare (S.).

2. n. Myrtus bullata, a shrub.

3. Pseudowintera colorata, a shrub.

rarama, v.i. Gleam.

Rāmata. ‖ mātā (iv).

Ramene, rāmemene, v.i. Assemble.

whakarāmemene, v.t. Gather together, collect.

mene.

Rami, v.t. Squeeze. Me kowha te pipi ka rami ai ki te wai.

Rāmota. ‖ mātā (iv).

Ramu, n.—— Ka karakia ko Hine-nui-te-po, ka tukua mai tana, he ramu katipo, tae tonu mai ki a Maui; hoki rawa iho te ringa ki te patu, kua puta ona toto. ? = namu.

raramu, n. A dark-fleshed variety of potato.

Rana, n. A small net for catching inanga.

Ranaki, v.t. Avenge. Tuatua i a Rata, i a Wahieroa, i a Tane, e tu ana hei ranaki i to koutou mate (S). Katahi ka tikina ki a Tamakai-moana hai ranaki i te mate. Kairanaki, avenger. As the examples are from Tuhoe, it is probable that this word should be rangaki. ‖ ngaki, ranga.

Ranea. 1. a. Abundant, in full supply. Kia nui te mara kumara e tapuke kia ranea ai he kai ma te ope a Kapu (W. v, 55).

2. n. Abundance, profusion. Ka nui te ranea o te kai.

whakaranea, v.t. Cause to abound.

Rānei, conj. 1. Giving an interrogative sense to a sentence. E kore ranei koe e pai kia haere hei hoa moku? (T. 120).

2. Repeated to connect alternatives. Whether, or. Kahore hoki i tino mohio he taniwha ranei, ko nga tangata ano ranei o taua kainga e huna nei i nga ope (T. 157).

Rāno = ra ano. ‖ ra (i), ano. Katahi rano ka kaha te tawhiri (T. 188).

Ranu, v.t. Mix. He mea ranu te kai nei ki te hinu.

whakaranu, whāranu. 1. v.t. Mix.

2. n. Gravy, juice of anything cooked. Mau kau te whakaranu o te tui i runga i nga ringa.

nanu.

Ranuawatea, n. A plant. He aha te kai mau? Kei te ranuawatea he kai mau?

Ranga (i). 1. v.t. Raise, cast up. A ka tupu, ka rangaa te one, ko Ahuroa (T. 114).

2. Pull up by the roots. Rangaa mai he taiawa.

3. Set in motion a body of men. In the pass. rangaa, rush, charge. Ka rangaa tana taua hei tukituki i te pa tuna.

4. n. Ridge of a hill, rising ground in a plain.

5. Sandbank, fishing ground. Ka eke i te ranga ki Otamaiea (J, ii, 122).

6. Frame or comb on which the hair was dressed. He tikitiki tangata, ma te waewae e whai; he tikitiki uru, ma te ranga e putiki (P.).

7. Company of persons.

8. Shoal of fish.

rangaranga. 1. v.t. Take up, lift up. Rangaranga nga rakau ririki.

2. Move. Hikihiki to tapuae, rangaranga to tapuae (M. 375).

3. a. Disturbed. Moe tuatua, moe rangaranga te moenga i a au nei (S.).

4. n. A short quick stroke in paddling, as opposed to kumea.

5. Hill, ridge. Kai runga tonu au o te rangaranga nei, kia marama au te whakamau ki waho (S.).

page 323

whakarangaranga, v.t. Extol. E whakarangaranga ana i a ia te koroke nei.

Ranga (ii), v.t. 1. Perform certain rites over the child of a chief, etc. Ka rangā e o tupuna nga hau o te po (M. 10). I to whanautanga i ranga mai ai te hau o te pukupuku (M. 371). No te ranganga o te tuaahu o Manaia (T. 89). No reira ano te take o nga karakia mauri, pana tamariki, karakia ranga, karakia mahaki (M. v.).

2. Avenge a death. Ma wai e ranga to mate i te ao? (M. 229). Tuia, e Kohi, ki te kaha o te waka hei ranga i to mate (M. 290).

raranga, v.t. (pass. rangā and rānga). Weave, plat, mats, baskets, etc. Ka taraia he kaheru; ka rangā he kete (T. 7). The expression ranga kete was used in reference to certain rites for purposes of witchcraft. Ka ranga te kete, “Rangaranga ra taku kete, hei moenga mo aku tama,” etc. (T. 88). ‖ kete.

rangaranga, v.t. 1. Avenge. Mana e rangaranga nga mate o nga iwi nei (M. 128).

2. Weave. Rangaranga ra taku kete (T. 88).

Ranga (iii), raranga, rangaranga, v.i. Blow gently. Ma Taratuahu e ranga mai te muri raro (M. 88). Ka raranga nga hau whakakata o te uru (M. 251). Ka rangaranga te muri, ka tu nga tuatara o tamure (P.).

raranga, n. Direction. E ahu rawa ana te raranga o tana haere ki te takiwa ki te tonga (W.M.xii, 794).

rangaranga. 1. a. Gentle. He ingoa iri kau ki te muri rangaranga (M. 31).

2. n. Breeze. Rangaranga te muri, north-east wind.

Rangaawatea, n. Truce, preliminary peace. Hei patu whakawai i te rangaawatea (M. 407). Kua tu te rangaawatea.

Rangahau. 1. v.t. Seek, search out, pursue. Kaore koa ko au e kimi ana, e rangahau ana i nga pari ra, i nga piringa hakoakoa (M. 108). Kimikimi noa, rangahau noa, kei whea Tarakumekume ka ngaro nei? (M. 431). Mana e rangahau kia ea ake ai taku mate (M. 339).

2. Carry on a loop of flax.

3. n.——Ahua, e tei iwi, te rangahau o te hoe (M. 161).

Rangahua. 1. v.t. Raise; lift, as with a lever. ‖ huaranga.

2. n. A large species of jellyfish.

Rāngai (i), n. Herd, flock, shoal, company. He rangai nga pahi, rangai kau ana taku kahui tara i waho i te ao (M.M. 173). He rangai maomao ka taka i tua o Nukutaurua, e kore a muri e hokia (P.).

Rāngai (ii), rāngaingai, a. Raised, elevated. Kia tu rangai te kohatu tawhiti (M.M. 173). Ka piki, ka eke ki runga, ka ki ia, “Rangaingai ana te hiwi nei?”—Ka rangai nga peke o te tangata ra, akuanei ka wero.

Rangaki. ‖ ranaki.

Rangamaro, n. Army in battle array. Te kapohia koe i te matawhaura, i te rangamaro, i te ngutu o te pu (M. 12). I te rangamaro i mau ai a Te Nohu (S.). ‖ ranga (i).

Rangapū, n. Company. Katahi ka kitea atu te rangapu tangata nei, e taka ana mai i raro i nga rakau (T. 16). ‖ ranga (i).

Rangatahi (i). 1. v.i. Be quick, move quickly. Rangatahi tou waewae.

2. v.t. Traverse quickly. Ka rangatahitia e ia te whenua roa (i.e., he ran the distance in one stage, without stopping).

Rangatahi (ii), n. Fishing net, about 10 fathoms long; smaller than a kaharoa. Ka pu te ruha, ka hao te rangatahi (P.). = tawauwau.

Rangataua, n. Locusta migratoria, locust, large grasshopper. Ka marere ki te mania, ka ngau i te kapakapa, kowhitiwhiti, rangataua. = kapakapa.

Rangatira. 1. n. Chief, male or female. Kahore he rangatira o tenei whenua, ko toku matua anake (T. 195).

2. Master or mistress. Ko te ingoa o toku rangatira, ko te Kahureremoa (T. 147).

3. Person of good breeding. He haka ano ta te rangatira, he haka ano ta te ware (T. 146).

4. a. Well born, noble. Ka mahue te wahine rangatira, me nga tamariki (T. 185).

5. In the expression whenua rangatira, state of peace. Ko to te tangata maori taonga nui tenei mo te manuhiri, ka mahia tenei he whenua rangatira, he humarie (T. 145). He tohu whenua rangatira te haka (T. 188).

rangatiratanga, n. Evidence of breeding and greatness. Ko te rangatiratanga o te wahine nei, he atawhai ki nga tangata o tona iwi (T. 189).

Rangatu. 1. v.i. Go, march, advance in order. Rangatu atu ra nga titahatanga i roto Pahiko (M. 125). ‖ ranga (i).

2. n. A cloak of dressed flax. ‖ ranga (ii).

Rangawhenua, n. A planet, ?Mars; ?Jupiter. He whetu a Rangawhenua, e arahi ana i a Whanui. Ka rere a Rangawhenua, ko nga taitai nunui o te moana ka karangatia nei ko nga Tai o Rangawhenua. Te hau o Rangawhenua, heavy gales in early summer. Ka puta te hau o Rangawhenua (T. 22).

Range. ‖ nge.

Rangea = ranea.

Rangi (i), n. 1. Sky. He ao te rangi ka uhia (P.). Ma wai e rou ake te whetu o te rangi ka taka kei raro? (P.).

2. Heaven, upper regions, abode of supernatural beings. Piki ake Tawhaki i te rangi tuatahi, i te rangi tuarua (M. 226). Na katahi ka mohio a Tawhaki no te rangi tenei wahine (T. 48).

page 324

3. Weather. Na te rangi kino i kore ai matou e haere.—Hei aha ena ka mauria na e koe i te rangi ataahua, e whiti nei te ra? (Pi. 126, 2). Mahara ra au noku anake te rangi (P).

4. Day, period of time. Tupato ana nga tuakana, whanga ana i tetahi rangi (T. 95). Rangi weherua, midnight, Rangi rere rua, twilight.

5. Stanza, division, or portion of a song. Kei puta nga rangi mihi atu ki taku ipo (M. 336). Rangi rua te haka nei.

6. Air, tune. Ko tona kaitohutohu ko te rangi o te pu a Tutanekai (T. 132). Sometimes applied to the words sung to an accompaniment. He rangi koauau (M. 217). He rangi poi (M. 29). He rangi poi tenei na o matou tupuna.

7. Tenor, drift, of a speech, etc.

8. Tower or elevated platform used for purposes of attack or defence of a pa.

9. A shield of wattled supplejack, etc., impervious to spears, used for approaching the earthworks of a pa.

10. Head (poetical). A titi taku rangi te remu o te toroa (M. 61). A pani taku rangi te wai mangotara (M. 164).

11. Chief. Generally in the form of respectful address: E rangi, sir. Ka mana, e rangi, to whitiki mai (M. 102).

rārangi, n. Line, rank, row. Ko te rarangi maunga o Tawatawhiti (M. 71). Rārangi tahi, a term applied to the rallying of the birds about January on the hills where the rata is still in bloom. I mua i te wa o te rarangi tahi.

whakarārangi, v.t. Draw up or arrange in a line or row. Katahi nga wahine ra ka whakararangitia, puta noa ki to ratou waka (T. 38).

rangirangi, n. Song to enable paddlers to keep time.

Rangi (ii).——

rangirangi, v.t. 1. Roast, scorch, dry, at a fire. Tikina, e hika, ki te ahi tangutu hei rangirangi ake mo tenei hanga (S.).

2. Annoy, vex. He aroha, e kui, rangirangia au (M. 233).

Rangi (iii), n. Seat of the affections, heart. (Obsolete.) E kore e ingo te rangi ki a ia (J. xvii, 63). ‖ pirangi.

Rāngia. ‖ rā (v), rā (vii).

Rangiahua, a. Great. Ko taku tinana i paku, ko taku puku i rangiahua.

Rangimārie, a. Quiet, peaceful.

Ranginamu, a. Nice, fine, handsome. E, te ranginamu nei! a term of approbation.

Rangiora, n. 1. Brachyglottis repanda, a shrub. ‖ pukapuka, raurakau, wharangi.

2. A variety of kumara.

Rangipokohu, n. Fairy, sprite.

Rangiriri, n. Retropinna retropinna, smelt. (Tahu.) = inanga.

Rangiroro, n. Giddiness. Ka taka te rangiroro i toku matenga.

Rangirua. 1. a. Having two aspects, ambiguous. E tama, kua rangirua to korero, i korero ke koe i te tuatahi.

2. In doubt, uncertain. I ahua rangirua ahau ki toku mate.

3. Irregular, out of unison, slovenly. Ko ia tetahi tino kaihautu o taua waka, no reira te pouri o te iwi; he whakaaro kei nga kaihautu pea o muri i a ia ka rangirua te hapai o te hoe (W.M. x, 113). Kua rangirua hoki to mahi. (Of irregular, slovenly weaving.)

4. v.t. Operate upon by two methods. Kia rangiruatia to tatou waka (i.e., sailed and paddled at the same time).

5. n. Second growth, of potatoes, etc.

whakarangirua, a. Out of time, irregular.

Rangitahi, a. Ephemeral, transient. He harore rangitahi (P.). He pai rangitahi (P. 24). E hoki mai ranei te rangitahi (M. 194). Ehara i te mea e kitea rangitahitia.

Rangitāmiro, v.t. Twist together, bind. Hei kawe i a au, te tiki ki Taupiri, kia rangitamiro mai (S.). ‖ tamiro.

Rangitupu, n. Scaffolding for raising a ridgepole.

Rangitaro, a. Long in time, delayed. Kihai i rangitaro. ‖ taro.

Rangitawhiti, a. Far distant. Nana i arai kei Paritua au, kei rangitawhiti koe (M. 431).

Rangitihi, n. Stack of fern root.

Rangitoto, n. Black lava, scoria.

Rangitu, v.i. Stand. Pono ano ra, taku rangitutanga i te hina kauruku (S. 77). Tena hoki koe te rangitu mai na (S. ii, 19).

Rangitūahiahi, n. Evening star.

Rangiura, n. Red wood of totara. ‖ P. 82. Ruia te taitea, kohia te rangiura (P.). Titiro rawa atu ki o raua kiri, me te rangiura i te wero-werohanga a te tuatara o te ika, ura tonu.

whakarangiura, a. Producing red wood. Taku totara whakarangiura, e (S.).

Rangiwhata. 1. a. Bragging, boasting, pretentious. Kaua e rangiwhata.—He rangiwhata to korero.

2. n. Braggart. He rangiwhata ko koe (M. 151).

Rangiwhāwhā, a. Widespread.

Rango = ngaro, n. 1. Roller upon which a heavy body is dragged. Ka mau a Maui ki nga rango, ara ki nga neke e rua (W. ii, 109). Ko Tupai kei te mau i te rango whakahaere, te ingoa o te rango ko Manutawhiorangi.

2. Land overgrown with fern or scrub.

3. Blowfly. Tamumu te rango, totoro te iro (S.).

papakirango, n. Fly switch, pattern in reed work.

page 325

Ragona. ‖ rongo.

Rao, pron. 3rd pers. dual. They two. (Ngi.) = raua.

Raorao, n. 1. Level or undulating country. Ko Ngatoroirangi i haere ki nga raorao (T. 78). Tu ana he maunga, takoto ana he raorao, heke ana he awaawa (T. 23).

2. A name given to some small introduced plant.

Rāoa, rāowa, v.i. Be choked. He paku te ika i raoa ai a Tamarereti (P.).

whakaraoa, v. Make a choking sound. Whakaraoa me he kaka e whakaraoa ana (N.M. i, 28).

Raoriki, n. Ranunculus macropus and R. rivularis, plants.

Rāowa = raoa.

Rāpā (i), v.t. Patch, of clothing.

Rāpā (ii) = rā pā. ‖ rāpea.

Rapa (i). 1. n. Anything broad and flat.

2. Stern-post of a canoe. Ka whakaekea te rapa, ka hoatu nga puhi o te rapa. = taurapa.

3. Blade of a paddle, etc. Ma Ngati Awa e whakatangi ki te rapa waihoe (M. 245). Me te mea ka whati te taiaha i roto i nga ringa, wahi ke te rapa me te reke (J. xx, 21). Rapa maire, a taiaha.

4. Sheet lighting. Me te tuhi, me te rapa, me te uira (M. 311).

5. Split stick used as a spit for roasting. ‖ korapa. (A single pointed spit is huki.)

6. a. Wide, flat. ‖ rimurapa.

7. Spread out, extended. Ka tae mai ki te koko o Taupo, ka mea ki nga hoa, “Ka rapa haere tatou.” Koia a Te Rapa.

8. United by a membrane, webbed. He waewae rapa to te parera.

9. v.i. Flash. Ka tangi te whatitiri, ka rapa te uira (M. 179).

10. Glance. E rapa te kanohi, te hoki mai ki muri kia ringia atu te wai kamo ki waho (S.).

11. v.t. Split open for roasting, etc., fish, etc. Me rapa ta tatou ika.

whakarapa. 1. v.i. Glow. Kua whakarapa te rangi.

2. a. Standing aloof, overlooked, omitted. Applied to persons overlooked in distribution of food, persons who do not respond to an invitation to turn off the road to receive hospitality, or to those who look on but do not take part in a muru (plundering party). Ko te whakarapa ki nga haere taua, haere kai taonga, haere tono taonga, haere whakataka tangata ki te taua, ki te mahi kai, ki te mahi whare, waka (M. lxxx). As these conditions are considered puhore, the following arises:

3. Unlucky. He whakarapa to koutou, he tikanga hauhauaitu to koutou nei (P. 30).

rarapa, v.i. 1. Flash. Rarapa he uira (T. 52). E rarapa ana a taua nei patu (M. 242).

2. Glance. Ka rarapa nga kanohi ko Wairarapa (M. 89).

raparapa. 1. n. The projecting portion of the maihi, or facing board on the gable of a house. ‖ J. v, 149.

2. Sole of the foot. Ko nga rapa rapa o Hotunui he nunui hoki (T. 136).

3. Membrane joining the tentacles of a squid, etc.

4. Eels split open for drying. Ko te mea tena e whakataukitia ana mo te whata o te tuna raparapa, ka iri i runga i te whata, “Me te whata raparapa tuna e iri mai ana te tutu.”

5. v.i. Flash repeatedly. Tuhi te uira, raparapa te uira (M. 293). He hoe ka hurihuri, he hoe ka raparapa (S.).

6. v.t. Irritate, provoke.

7. n. Stock of gun. (mod.)

whakaraparapa, v.i. Glance from side to side.

Rapa (ii). 1. v.i. Stick, adhere, be entangled. Ka rapa te pirikahu ki oku.—Rapa tonu te taura ki te rakau.

2. a. Matted, tangled, twisted, cross-grained.

3. n. The custom of wearing the hair unkempt as a sign of tapu. No Hotunui, ara no Hoturapa, mo te rapa o ona makawe i tona tapu. Rapa mamae, the same custom, as a sign of mourning, generally for one whose death is unavenged.

4. Awkward, unskilful, inexpert. He rapa te tangata nei.

whakarapa, n. 1. A fish basket.

2. Hand net for taking quail.

3. Trap for birds.

korapa.

Rapa (iii). 1. v.t. (pass. rapaa, rapaia). Seek, look for. Nga kai a te waewae i rapa (P.). E tama i kimihia, e tama i rapaa, i rapaa taua ki roto te Kore-te-whiwhia (M. 218). ‖ rapu (i).

2. n. In the expression rapa maori, familiar spirit.

raparapa, v.i. Be in doubt or perplexity.

rapu.

Rapa (iv), n. Pudenda muliebria. (Tahu.)

Rapahuki, v.t. Trip up. Katahi ia ka tahuri, ka rapahuki i taua tangata, kua hinga kai raro.

Rāpaki, 1. n. Girdle, kilt; a garment from the waist to the knees.

2. v.i. Be girt up. Rapaki rawa nga kakahu o Kapenga.

3. v.t. Gird up.

paki.

Rapaki, n. Hillside, slope, ascent. ‖ harapaki.

Raparere, n. Bastard.

Raparuru, raparaparuru, n. A variety of potato.

Rapatahuri, repetahuri, n. A game or toy. Nana i homai te ti, te whai, te tokoraurape, te rapatahuri (M. xcviii).

page 326

Rape, n. 1. Tattooing on the breech. Katahi ka whakairoirohia nga moko, nga rape, me nga puhoro, ka rite tonu.—Ka tihorea nga rape a Te Karawa e te Ati Awa, ka hanga hei pirori ma ratou (W. v, 38).

2. A variety of potato.

Rāpea, rāpā, rā pā, ad. intensive. Indeed. E ki ana rapea au nei, nau ano au (T. 10). Ka ora rapea ahau e ka tuaina ki te moana (M. vii). Ki te tangata tohe rapa ka pai (M. cx). Karanga noa ana, “Keiwhea te tata?” Rapa kai te huna i a ia.

Rapi, rarapi, v.t. Clutch, scratch. E rapihia ana tou ringa e te ngarara.—Ka kite ia i te rapitanga o nga waewae o te kereru.

Rāpoi. 1. n. Swarm, cluster. Naomanga iho a Rua ki te rapoi kutu nei (T. 77).

2. v.i. Hang together in a cluster. Te ngaro e rapoi mai ra.

3. Assemble. E rapoi ana, e ropu ana, e whakawhaiti ana i a ratou.

4. v.t. Gather together. Rapoia mai nga otaota.

Rapoi, rapou. 1. n. and a. A term applied to a woman during her first pregnancy, which in the case of a woman of rank involved a state of tapu. He rapou taua wahine … i te wa e noho rapou ana kaore e kutia te mahunga, koi mate raua ko te tamaiti.

2. v.t. Dandle. Ka whanau te tamaiti, ka rapoitia ki runga tonu i nga ringa, ka hikihiki tonu.

whakarapou, v.t. Place or declare to be in a state of rapou with attendant ceremonies. Kua whakarapoutia te wahine.

Rāpoka, n. Arctocephalus hookeri, sea-lion. = poutoko, whakaha.

Rāpopoto, v.i. Be assembled.

Rapou = rapoi.

Rapu (i), v.t. 1. Seek, look for. Kei te rapu hoa te maia ra mona (T. 29).

2. Apply to any one for advice. Na konei matou i rapu ai ki a koe.

3. Ascertain. Me rapu ake e taua te matenga, te oranga (T. 28).

rapurapu, v.i. Be in doubt. Kei rapurapu o koutou whakaaro.

Rapu (ii), v.t. Squeeze; used particularly of working up food into a pulp. Katahi ka tunua he aruhe, ka rapua he ti, he pohue.—Kei te rapu kao ratou.—Hokowhitu nga ipu i rapua ai nga kao ka hoatu ma Toi (W.M. viii, 113). ‖ rapa (ii).

Rāpunga, n. Larus dominicanus, black-back gull. (Taupo). = tarapunga.

Rāpupuku, v.i. Bud, put forth buds. ‖ puku.

Rārā. ‖ (iv), (v).

Rarā. ‖ (vi).

Rara (i). 1. n. Rib. Rara mutu, short rib.

2. Stage on which kumara, etc., are dried.

3. Shoal of fish.

4. v. Be spread out on a stage. Ka rara nga tuna ki runga ki te ahi.

5. Broach to, be thrown broadside on. Ka rara te waka, ka tahuri.

whakarara, v.t. Score, mark in parallel lines. Taku kiri i whakararatia ki te anga tupa (M. 217).

Rara (ii), v.i. 1. Be scattered. Ka rapu ia i a Tangaroa, ka kitea ki te rara (M. v). (Another account, p. xxxiii, has, Ka kitea atu ki te whakamarara.)

2. Rush in disorder, stampede. Ka rara nga ika ki runga o te kaharunga.

marara.

3. n. Effect, repercussion. Ko te rara i tae atu ki Taitaiarangi.—Ka whakarara te waha (N.M. i, 49).

Rarahi. ‖ rahi.

Rarahu. ‖ rahu.

Rarai, n. Scorpaena cruenta, red rock cod. ‖ rai. = matuawhapuku.

Raraka. ‖ raka (ii).

Raraku. ‖ raku.

Rarama. ‖ rama.

Raramu. ‖ ramu.

Raranga. ‖ ranga (ii), (iii).

Rārangi. ‖ rangi (i).

Rarapa. ‖ rapa (i).

Rarapi. ‖ rapi.

Rararu. ‖ raru.

Rarata. ‖ rata (i).

Rarau. ‖ rau (iii).

Rarauhe, n. Pteridium aquilinum var. esculentum, bracken. I titiro ki te tangata e hora ana i tatahi o roto i te rarauhe (T. 176). Rarauhe-mahuika, a fern. = rahurahu.

Rarawa. ‖ rawa (iii).

Rarawe. ‖ rawe (i).

Rarawhi. ‖ rawhi.

Rare (i). 1. a. Dull, stupid. He rare koe.

2. n. Laziness, indolence. He waru ki runga, he rare ki raro (Summer [lit. eighth month] above, indolence below) (P.).

3. A convulsive twitching of muscles after death.

whakarare, v.t. 1. Hoodwink, bemuse. E whakarare ana koe i a au.

2. Distort. Used of part of a design in carving distorting another part.

3. Divert blame from oneself to another.

rarerare, a. Confused in mind.

Rare (ii). 1. v.i. Lie, rest. Kei te rare tou nga rongoa.

2. v.t. Carry. Maku e rare tou kakahu.

whakarare. 1. a. A term used in connection with the tapu name given to the child of a chief. Such name might cause the temporary disuse of some ordinary word which resembled it. The name was termed ingoa whakarare.

page 327

2. v.t. Change or discard the tapu name as above. Ka patua he tangata mo te whakara-retanga o te ingoa tapu o te tangata.

Rarīi (i). 1. Make an uproar. Ka rari tera te tamariki.

2. n. Disturbance, uproar. Whakarongo rawa atu ki te nge, ki te rari, ki te nganga (T. 93).

3. Some instrument used as an alarum or gong.

Rarīii (ii), n. Coridodax pullus, butterfish. He mango anake nga ika, he rari (Pi. 175, 6). Ka po, ka po, ka kai te rari (P.). = koeaea (Po.), marari. Rari kai po, a term applied to persons committing murder at night.

Rari (i), v.i. Be abundant, abound. Ka toi au ki Hawaiki, ki te kai ra i rari noa mai, te raweketia e te ringaringa (M. 87).

Rari (ii). 1. a. Wet. Ka rari toku kakahu.

2. v.t. Wash, scour.

Raro (i). 1. l.n. (‖ F.L. § 8). The bottom, the under side. E puare katoa ana a roto, puta noa ki raro (T. 13).

2. Used with a preposition to form an adverbial phrase. Down, downwards, down below. Ka heke iho te tangata ra ka tatu ki raro (T. 137).

3. When preceded and followed by a preposition it forms a complex preposition. Beneath, under, etc. E noho ana te ropa a Maru i raro i te rakau (T. 137). Kua nekehia atu ki raro i nga peke tetahi o nga taura, kua mau (T. 159). A curious use comes from this, illustrated by the following example: Ka haere nei to tatou matua, ka haere hoki tatou i raro i ona waewae (i.e., in his train). ‖ F.L. § 16.

4. The underworld. E tae koe ki raro, e uia mai koe (S.).

5. The north. Ka ahu te haere a Marua-haira ki te tai whaka raro (J. ii, 44). Te taenga mai ki Whangaparaoa i raro atu o Waiapu (W.M. x, 202).

6. n. North, north wind. Ma te ropu hau e taka i te raro (M. xcix). Kahore te raro nei te pehi whaka runga (S. 43).

7. a. North. Ma te muri raro au e karawhiu (M. 31).

Raro (ii), n. Day, time, season. E kore au e tangi i enei nga raro (M. 13). E kore hoki koe e nuia iho i enei nga raro (M. 14).

Raro (iii), n. A grotesque carved face used to ornament the gable end of a house. = koruru.

Raro (iv), n. An implement with which cockles are collected.

Rarohau, n. Light breeze just rippling surface of water.

Rarotawake, n. Large edible roots of pohue (Calystegia sepium).

Raru, rararu, raruraru, v.i. 1. Be in difficulty, be perplexed. Heoti ano, he raru to Manaia, heoti ano ka maiki ia i tera wahi (T. 122). Taku aurakitanga ki te kino, e, rararu nei ko au anake (S. 98).

2. Be hindered, be encumbered.

3. Disappointed. Ka raurau nga rangatira o runga i a te Arawa mo te maumaunga o a ratou kura i panga atu ra ki te wai (T. 74).

4. n. Trouble, preoccupation.

whakararu. 1. n. Hindrance, encumbrance.

2. v.i. Be occupied. E whakararu ana a Tuwhakararo ki te kakahu i nga ona (T. 29).

Rarua, v.i. Be misled, be disappointed, be in doubt. Naku anake nga hara i rarua ai koe (M. 12). ‖ raru.

Rātā, n. 1. Metrosideros robusta, a forest tree. Taute te titoki, whero te rata i te waru (P. 85). E turaki taku rata tiketike (M. 198). Ratapiki, Metrosideros scandens, a climbing species. = puatawhiwhi, akakura.

2. Metrosideros excelsa, locally south of East Cape. Te taenga mai ki Whangaparaoa i tenei motu, i raro atu o Waiapu ka kite mai i te rata o uta e whero atu ana, ara i ona pua (W.M. x, 202). = pohutukawa.

Rata (i) (pl. rarata), a. 1. Tame, quiet. He kararehe rarata anake.

2. Familiar, friendly. Kaore te tamaiti na i rata mai ki a au.

whakararata, v.t. Tame, subdue.

ratarata, a. 1. Clear, not muddy. Kei te ratarata ranei te puna?

2. Red hot. Ka ratarata nga powhatu o te umu.

3. Sharp, cutting. Ratarata ana tera te mata o te toki nei.

whakaratarata, v.t. Sharpen to a fine edge.

Rata (ii), n. 1. Divination. Ka moe iho ahau, ka haere toku wairua, ka kite i tetahi aitua mo taku tamaiti, mo toku papa ranei, he rata tena.

2. Seer; so doctor (mod.).

Rātāhuihui, n. Mola mola, sun-fish.

Rātāmoko, n. Some sea monster. Ka whanake ki waho ki te moana ko era taero hoki, ara ko te tutu, ko te parata, ko te ratamoko, ko te taniwha (W. ii, 37).

Rātāroa, n. A superior variety of flax.

Rātau = ratou, pron. 3rd pers. pl. They, them.

Rāto, n. West. ‖ rāwhiti.

Rato, v.i. 1. Be served or provided. Ka rato nga tangata i te utu.—Kaore taua e rato, e whara, tango noa tahi ki te oneone apopo (J. xx, 22).

2. Be distributed. Ka rato ki te tini (M. 279).

whakarato, v.t. 1. Serve, provide. Whakaratoa nga tamariki ki te kai.

2. Serve round, distribute. He kai na e au e whakaratoa ki te tini na (M. 364). Tenei koa nga iwi o Te Rangiweherua ka pau te whakarato ki nga moana e rua (M. 404).

page 328

3. Commit to. Ke pau te whakarato ki te ahi (M. 37).

Rātou, pron. 3rd pers. pl., of three or more persons. 1. They, them. Kua hinga mai etahi o ratou tokorima (T. 202).

2. When several persons are mentioned together ratou is inserted after the first name to introduce the others, in which case it is not translated. Ko Tama-te-kapua ratou ko ana tama (M. lxiii).

Note.—The form ratou apparently = rā-toru. ‖ (iii).

Rau (i), n. 1. Leaf. He pitoitoi ketuketu para rau rakau (M. 244). I whea koe i te ngahorotanga o te rau o te kotukutuku? (P. 34). Rau o Papoua, fine flax. Kia whakawhiwhia koe ki te rau o Papoua (S.). Also called rau o Huna. Rau o Mauri, a poetical expression for the taro. Kia hopu to ringa i te rau o Mauri (S.).

2. Blade of a weapon. Kia ripia iho ki te rau o te panekeneke (M. 74). Ka oria e te hau te rau o te maipi (M. viii).

3. Plume, spray, feather. Matua tititi te rau o te huia, te rau o titapu (M. 258). Rau o titapu, a plume of feathers of the white heron. Rau piopio, rau o piopio, a plume of feathers of the moa; possibly originally the name of some particular plume. Ko ana rau piopio ko te Kowhakararo, he mea i motu mai i te waha o te ika (S.).

whakarau, v.t. Cause to germinate; a method of treating gourd seeds by soaking them in water and applying gentle heat. Whakarau nikau, a pattern in plaiting mats, etc.

raurau, n. 1. Foliage. Ki kona te raurau tupu noa mai ai (S. 55).

2. Thatch. Taku titiro atu ki te raurau o te whare (S. 99).

3. A divination rite in which leaves were used. He raurau tenei mo te riri. ‖ J. ix, 192.

Rau (ii). 1. num. Hundred. E waru rau topu nga tangata o taua pa. Rau ma whitu is used to indicate an army or large body of men, irrespective of the actual number. Takoto ana te rau ma whitu i roto i te hangi (T. 90).

2. n. Multitude, number. Tera aku rongo te mauria atu ra e nga rau e maha (M. 51). Te tau a te rau ka wehe i a au (M. 52).

3. pron. Another. Ma Pehiroa koe, mana koe e rauhi, ma rau o tangata mana koe e whakataki (S.). Ehara, e te hoa, he utanga kapu au, na rau iwi, na rau o tangata (M.M. 167). Kei rau o whenua e haere ana. ‖ raurangi.

whakarau, v.t. Multiply. Tenei te he, kei nga tangata ora, nana i whakarau te korero mona.

Rau (iii). 1. v.t. Catch, as in a net. Kua riro a Koro ki te rau inanga.

2. Entangle, engage. Kaore to aroha i rau i a au (M. 328).

3. Gather into a basket, etc. Katahi ka haoa nga inanga, ka mate ki roto ki te kupenga, ka raua ki roto ki te karaha.

4. a. Embarrassed, entangled, confused. Katahi nei hoki ka rau aku mahara (M. 39). Kauaka ra nge au hei rorea rautia ki te korero (M. 113). ‖ raumahara.

5. n. Receptacle. Ko te turuturu o te kākā, he mea whakaawa, hai rau kai mana.

Rau (iv). Project, extend. Ka rau Omere ki waho.

whakarau. 1. v.t. Take captive.

2. Lead away. Ka tae mai ratou katoa, ka haere mai, ka tae mai ki te wahine ra, ka whakaraua ki te tuaahu, ka hoatu nga atua (T. 85).

3. Confuse, bring to confusion, as in the expression whakarau kakai. ‖ kakai.

4. n. Captive.

5. Captivity. Kihai i roa e noho ana i roto i te whakarau, ka whanau te tamaiti ra.

6. a. In the expression toki whakarau, the adze used for finishing off a canoe. Ko te toki whakamutunga tera te toki whakarau.—“Kei te pehea tona waka?” “E, kua oti, kua whakarau te toki.”

rarau. 1. v.t. Lay hold of, grasp, handle. Rarau he aka matua iwi (M. 274). Tutu aku tara, rarau aku peke (Ika, 136). Kahore e rarau o ringaringa ki ro oneone.

2. v.i. Settle down, remain, take root. To hē, e te kara nei, ki te rarau iho koe ki te whenua (W.M. vii, 111). He tamaiti oti koe? E kore koe e rarau ki raro?

3. a. In captivity. Kei te noho rarau raua e noho nei.

4. n. Root.

whakararau, n. 1. An incantation to keep things firm and together in spite of counter-spells. Ka haere mai nga tangata ki te hakari, ka uea e ratau nga kai o te hakari kia mate, kia kore atu … kua rongo te tangata nana te hakari kua tu ki te whakararau, hai patu i tera. He whakararau tenei: “Puritia, puritia a uta, puritia a tai”.

2. —— Te angiangi matangi, te whakararau o te rangi (S.).

raurau, n. Receptacle, basket. Kaore he ipu hei raurau wai, me rau ki roto ki te kete.

whakaraurau, v.t. Distribute food into baskets for serving. E ai te tokanga whakaraurau, kai atu, whakairi atu (M. 291).

rou (ii), rourou.

Rāua, pron. 3rd pers. dual. 1. They two, them two. Ka whakaae to raua whaea, ka piki raua ki runga ki te tuanui o te whare (T. 46).

2. When two persons are mentioned together raua is used after the first named to introduce the second, and is not translated. Ka haere a Te Kahureremoa raua ko tana page 329 taurekareka (T. 144). Ka mate a Hou raua ko Whakaturia (T. 67). Hoatu hei kotutu wai rearea ma te Waru, kia inu raua ko tana kotiro (S.).

3. Used in addressing two persons at once. E Tama raua ko Maka!

Note.—Raua apparently = rārua. ‖ (iii).

Rauaka = rauwaka.

Rauangi. 1. a. Thin, fine, tender. Kia tokia to kiri e te anu matao, to kiri rauangi (S.).

2. n. Finely divided strands of flax for making nets.

Rauaruhe, n. Fronds of Pteridium aquilinum var. esculentum, bracken. Para rauaruhe, brown growth of kumara leaves.

Rauawa, n. Attached sides of a canoe. Rahunga atu kei nga waka; ehara, to kau ana ko nga rauawa anake; takoto humuhumu kau ana ko nga tiwai anake (T. 171).

Rauha, rauhea, v. Said of a woman distracted by longing for a husband or for a lover. E to e te ra, e ahua te whakangaro … kia rauha noa te wahine i tona mau, i tona karangaranga, e (S.).

Rauhamoa, n. An extinct bird, possibly fabulous. Kotahi te manu nui i kite ai o matou tupuna, he rauhamoa (W.M. viii, 155).

Rauhanga. 1. a. Cunning, deceitful, resourceful. Mokai, e whae, te ata rauhanga i taku hinenga (M. 403).

2. n. Wiles. Wareware ana hoki o ngakau atua, o rauhanga nei (M. 369).

tinihanga, hangarau.

Rauhi, v.t. 1. Place together, collect.

2. Bring. Hua noa hoki au i rauhi mai ai, mohou, e hine, kia kite ora koe i o tupuna (S.).

3. Catch, hold. Te matua i te whare, me rauhi mai e te ringa (M. 124).

4. Take care of, tend, foster, protect.

rauhitanga, n. Place of gathering. Ka hoki ano a Manaia ki te rauhitanga o te tangata, ara ki Hawaiki.

Rauhuia, n. Linum monogynum, a plant.

Rauhuka, n. A term applied to leaves of the ti (Cordyline) when prepared for bird snares. E takoto tinana ana te ti, e kiia ana he ti, no te haehaetanga kia ririki, ka huaina te ingoa he rauhuka. ‖ J. vi, 51.

Rauihi. —— Tane koia, Tane rauihi; Tane mama, Tane hikitia (P.).

Rauika, n. Heap, assembly.

whakarauika, v.t. Heap up, assemble, gather together. Ka hinga te awhato i whakarauikatia ki waenga (S. ii, 83). Whakarauikatia te ropu tane i roto Te Waiiti (M. 405). ‖ whakaika.

Rauiri = rauwiri.

Rauiti, a. Small, fine, thin. Ka titiro au to kiri rauiti, to mata i haea ki te toroa a tai (M. 69). Ma o matua ra, mana e karawhiu to mata rauiti (S, ii, 29).

Raukai, n. Leaves of which baskets are made for cooked food. E tika atu nga wahine ki te tiki harakeke hai raukai ma te manuhiri, ara hei popoti, hei kopae, hei rourou, hei waikawa.

Raukakai, n. The sacrifice of a human victim at the opening of a house. He raukakai ka tukua hei tohi i te whare me ka oti.—Ka mate a Tuwhakararo i te iwi nona te whare hei raukakai (J. vii, 38). ‖ rakai.

Raukaraka, n. 1. A kind of greenstone. ‖ Tr. xxiv, 518.

2. A variety of potato.

Raukatauri, n. 1. The cocoon of Oeceticus omnivorus, found hanging on branches of trees and shrubs, which is called also pu a Raukatauri.

2. Asplenium flaccidum, a fern, which is also called nga makawe a Raukatauri.

Raukawa, n. 1. An aromatic plant used as a scent; Nothopanax edgerleyi. Tou kiri whakawahi ki te hinu raukawa (S.).

2. The scent from same. I tahekea iho he raukawa kei taku tinana (M. 204).

Raukeke, v.t. Pull about recklessly. Raukeke noa te tamaiti nei; e kore e takoto to mea.

Raukena, n. One whose father is not known. Ka rangona i kona te ingoa o tana tamaiti, ko Kahu-kaka-nui-a-Manaia, ko te tama i tohia ki te tohi raukena (T. 123). (It had been stated on p. 119 that Manaia did not know that Kahu-kaka-nui was his son.)

Raukopi. —— Mataotao ana ko te tau o te ate, te raukopi mai (J. lviii, 364).

Raukoti, v.t. Mishandle, meddle with. He raukoti nana i taua pu i mate ai.

Raukūmara, n. Senecio perdicioides, a plant.

Raukura, n. 1. Feather, plume. Homai he hinu kia herua au, he raukura hoki hei tiatia moku (T. 65).

2. A fish; probably the same as kanae raukura, a variety of Mugil cephalus (mullet) taken in fresh water.

Raumaewa, v.i. Wander, sway to and fro. No taku ringa ra te raumaewa noa ki te muka a Taro (M. 397). Aku rongo kino he raumaewa noa (S. 49). ‖ maewa.

Raumahara, a. Perplexed. Ao noa e tatangi ana, po noa, me te raumahara nga ngakau (Pi. 175, 5). Kia au iho ai taku noho ki raro ra, he raumaharatanga e te ngakau (M. 123). ‖ rau (iii).

Raumahehe, n. A variety of kokopa; a freshwater fish. = maehe.

Raumahoe, n. A term applied to paua prepared by soaking in fresh water.

Raumānawa, n. A variety of kumara.

Raumanga, n. Phymatodes diversifolium, a fern. = paraharaha, kowaowao, maratata.

page 330

Raumanga, n. A platform for storing food. = timanga.

Raumangu, n. Selliera radicans, a small plant.

Raumarie, raumarire, n. Usacaranx lutescens, trevally, a sea-fish. = araara.

Raumaroke, a. Dry. Ka raumaroke i te ra e whiti (S. ii, 71).

Raumata, n. Mesh of a net.

Raumataki, n. A variety of kumara.

Raumati, n. Summer. Take raumati, whakapiri ngahuru (P.). Tenei au kei te ruhi noa, kei te ngenge noa, ta te raumati hanga (M. 74).

Raumoa, n. 1. A fine variety of flax. (Tar.)

2. Spinifex hirsutus, a plant.

3. Ridges in carving dividing the rows of pakati, or dog's teeth.

Raumutu, n. The top edge of the rauawa of a canoe.

Raunui (i), raununui, a. Broad. To kiri rauwhero, to mata raunui (S. ii, 27). Kia pehea te raununui o nga pou?

Raunui (ii), n. A variety of eel.

Raungaiti, a. Compact, in small compass, contracted, compressed. Ko tetahi pai e raungaiti ana aua take (W.M. xii, 227). Ka haramai tenei ka tauwehe, ka raungaiti au (S.). ‖ puhangaiti.

Raungawari, a. Supple, active. E Oho e, kia raungawari (P. 6).

Rauoa = rauawa. ‖ oa.

Rauora, whakarauora, v.t. Save alive. Ka patua, ka mate a Hema; ko te wahine i rauorangia (Tr. vii, 42). Ehara a Te Puhi he whakarauoratanga na Parera i te parekura (M. 405). Ko te paihi i whakarauorangia (Tr. vii, 45). ‖ rau (iii).

Raupā, a. Chapped, cracked, of the skin. Ka mate oku waewae i te raupa. He ringa raupā, one doing divers kinds of work. ‖ raupapa.

Raupaka, n. 1. Leaf oftaro.

2. —— Ka kainga te ika; ko te tapora whakairia hei raupaka (Tr. vii, 47). (Wohlers does not translate the passage, but implies that the transaction was part of certain rites in connection with the canoe.) = raupanga.

Raupanga, n. Offering, sacrifice.

Raupapa. 1. a. Put in order, ordered completed. Kaore ano i raupapa noa i a au te wahi i ki mai koe ki a au kia mahia.—Kia ata raupapa te takoto o nga mahara.

2. Tranquil, quiet, undisturbed. Kei to noho pai noa iho matou, kei te raupapa noa iho.

3. Healed, cicatriced, dried up, of a sore or wound. Ka eke i te whai a te raupapa.

4. n. Flat ground, level surface.

whakaraupapa, v.i. Remain tranquil. Kai te whakaraupapa noa iho te iwi nei na.

kupapa.

Raupara, a. Shallow, applied to the shell of the paua, etc.; but paua raupara appears to be used for a large oyster shell.

Rauparaha, n. Calystegia sepium, a creeper used as food.

Raupatu. 1. v.t. Conquer, overcome. Katahi te aroha ka hoki mai ka raupatu (S. ii, 36).

2. n. Conquest.

3. Quarrel, fight.

Raupeka (i). 1. n. Doubt, perplexity. Ko nga raupeka tenei o toku ngakau.

2. a. Distressed, perplexed. Matararanga mai au ki raro nei raupeka ai e aku mahara (S. 87).

3. v.i. Droop. Ka raupeka noa nga harakeke tukura i waho o Maunganamu.

whakaraupeka, v.t. Weigh doubtfully, turn over again and again the thoughts. Ko au ki raro nei ka whakaraupeka i aku mahara (M. 145).

Raupeka (ii), n. Earina suaveolens, a plant.

Raupeti, n. Solanum nigrum, a plant. = remuroa.

Raupī. v.t. 1. Cover up. Raupitia ra ki te rau koromiko, ki te rau angiangi (M. 406).

2. Cherish tenderly, take care of.

Raupine, v.t. Draw together with a cord; so repair. He pakaru a waka, e taea te raupine mai (M. 100). ‖ pipine.

Raupiu, n. A species of tree-fern.

Raupo, n. Typha angustifolia, bulrush. He aha ra he kai ma te tuna o te raupo? (M. 79).

whakaraupo, n. A detail in carving; called also rauponga.

Rauponga, n. A pattern of carving, consisting of bold spirals; also pattern of dog-tooth notches (pakati) alternating with parallel grooves (haehae).

Raupotaranga, n. A plant (Xeronema callistemon) found on islets off Whangarei.

Rauraha, a. 1. Spread out, expanded, scattered about.

2. Applied to the kowhai (Sophora) when bursting into bloom. Ka raurahatia te kowhai.

rauroha, roraha.

Raurākau, raurēkau, n. 1. Brachyglottis repanda; a shrub. He maro aute to koutou, he maro raurekau (M. 412). = pukapuka, rangiora.

2. Coprosma australis, a shrub. = kanono, kapukiore, karamu, kueo, kawariki, papauma, patutiketike, tapatapauma.

whakaraurākau, whakaraurēkau, v.i. Scatter and join again in retreat to evade pursuers.

Raurangi, l.n. Another time, another day, past or future. Kua ata whakaritea hoki e raua i raurangi ra te wa hei haerenga mai mo Hine-moa ki a ia (T. 131). Tupore rangitahi, whakatakariri kei raurangi (P.). Waiho mo raurangi. ‖ rau (ii).

Raurarahi, a. Broad, expansive. Wai ka kite iho te raurarahitanga i te tinana? (M. 389).

Raureka, a. Deceitful. ‖ rauhanga.

page 331

Raurēkau, n. 1. = rangiora (Po.), raurākau.

2. Herbage, vegetation. (Ngi.)

Raurenga, n. Trichomanes reniforme; a fern used to scent oil. Pania tou kiri ki te wai raurenga; kia paoa te kakara o te hinu taramea (S.). = kopakopa.

Rauriki, n. Sonchus oleraceus, sow-thistle.

Rauroa. ——

whakarauroa, n. Chalcites lucidus, shining cuckoo. = pipiwharauroa.

Rauroha. 1. v.t. Spread about. Raurohatia nga witi.

2. v.i. Dwell, of the thoughts. Heoi rauroha tonu aku whakaaro i runga i taua taonga.

3. a. Extended, as the arms.

4. Spread out, scattered.

Raurōroa, n. Sonchus asper, a coarse kind of sow-thistle.

Rauru. 1. n. A plait of three or more strands producing a flat cord.

2. The end of the umbilical cord attached to the mother. Rauru motu, a stunted, puny child. Ka pono ki te tau hore te rauru motu, aue, te ika, e (S.).

3. A spiral pattern in carving, called after Rauru-kitahi, the reputed inventor of carving. = rouru.

4. pt. Satisfied. Hikaia ki runga, kihai i whiwhi; hikaia ki raro, ka whiwhi, ka rawe, ka rauru (P.).

Rautahi. 1. a. Undisturbed, at rest. Ka pa ianei ko taku rautahitanga, ka tupu tenei he whakamaunga (S. 90). ‖ rarau, rau (iii).

2. n. Childless man or woman.

3. Carex ternaria, a plant.

Rautami, v.t. 1. Glean a root crop. Ka rautamitia, e, ka toenga kaitia (M. 416).

2. Leave smaller tubers of a root crop in the ground when the main crop is lifted. = rauwai.

Rautangi, n. A preparation of scented oils. Ano ka rongo tana whaea i tana ui ki te hinu rautangi, ka mea atu taua whaea ona ra ki tetahi wahine hoahoa ano ona, kia mahia e raua he rautangi ma Ponga (W. iv, 115). One of the ingredients mentioned in the passage is akerautangi.

Rautao. 1. n. Leaves for enveloping food in an earth oven. E tuwhera ana nga hangi, e pae ana nga rautao nga wahie, nga kowhatu (T. 90).

2. v.t. Envelop food with leaves in an earth oven. Ka taona taua ika nei ki te umu, ka rautaongia ki te koromiko (T. 36).

retao.

3. n. Blechnum capense. = korokio.

Rautara, n. Third leaf of a seedling gourd, after the cotyledons.

Rautawa, n. A pattern of ornamental painting.

Rautāwhiri, n. Pittosporum tenuifolium, a tree. = kohuhu, tawhiri, tawhiwhi.

Rautini, n. Senecio huntil, a shrub.

Rautipu = rautupu.

Rautū, a. Sharp, applied to the keel of a canoe. He rautu te tarei o te waka.

Rautuku, n. A fern.

Rautupu (i), rautipu, v.t. Retaliate, kill in revenge. E kore to mate e wawe te rautupu (Your death will not be speedily avenged) (M. 33).

Rautupu (ii), n. A thunderstorm of a certain kind, or the personification thereof. Ko rautupu, he whaitiri ano tenei.—Ko Whaitiri-pakapaka, ko te Aputahi, ko Urukaraerae, ko Rautupu, ko nga take tena o te hau, o te ua. = ruatapu.

Raututu, n. A species of flat-fish.

Rauuira, n. Lightning. Ka hiko te rauuira o Tu (S.).

Rauuru, n. Hair of the head.

Rauwai, v.t. Leave the smaller tubers of a root crop in the ground for future use after the main crop has been exhausted. = rautami.

Rauwaka, rauaka, n. The portion of ground in a large cultivation marked off for each person.

whakarauwaka, v.t. Lay off in beds or divisions.

Rauwawa = rauawa.

Rauwehi, n. —— Ko au te rauwehi o te whare tainga kawa.

Rauwene, n. Object of censure or criticism. Taku titiro e, taku hono tatahi, ka wehe koe i ahau, te mu a te tini, te rauwene a te mano. = wenerau. ‖ hawene.

Rauwiri, rauiri (i). 1. v.t. Interlace with twigs. Me rauwiri te taiepa nei ki te manuka.

2. n. Fence interlaced with twigs.

3. Eel weir.

4. Leptospermum ericoides, a tree, and L. scoparium, a shrub.

Rauwiri, rauiri (ii). 1. v.t. Clear up, set in order a cultivation.

2. v.i. Be cast away, be thrown in a heap. Ka whanatu, ka haere hei karoro tipi one, hei tawhaowhao paenga tai, ka rauwiri rawa kei te ngutuawa (S.). Ka tae te rongo o te riri o Tamatea, me te rauiritanga noatanga iho o nga taonga o tona matua (J. xiv, 70).

whakarauiri, v.t. Clean up a kumara plantation, making heaps of the refuse. Kai te whakarauiri katoa te wahine i tona paenga kumara.

Rauwhai. —— Ka tika te rauwhaitanga o te ika a Te Paua (N.M. iii, 221).

Rauwhare, n. Thatch. Ko nga rauwhare me nga wawa i rukea ki roto i te awa (J. xix, 200).

Rauwhero, a. Ruddy, brown. To kiri rauwhero ka whara kei muri (M. 179).

Rāwa = rāoa.

Rawa (i), n. 1. Goods, property. Ko te whiwhi i te taonga, i te rawa ranei o te pa horo (M. lxxxi). Rawa-kore (often written as one word), page 332 destitute, without property. E raro rawakore, e runga tinihanga (P.).

2. Ground, cause, object. He aha te rawa o taua haere?—Te ai he rawa i patua ai te tangata nei.

3. Ground of quarrel, dispute. Ko te take o tera rawa, he tahā manu.—Ehara i te mea he rawa kino taku mo Wi Pere.

4. Advantage, benefit. He aha te rawa o te kaiwhariki?

Rawa (ii). 1. ad. intensive. Quite, very, very much, at all. Ka nui rawa te whakama o Paoa (T. 187). Ao rawa ake te ata (P. 101). Huihui rawa ratou, e whitu tekau (T. 142). Kihai rawa ia i ki atu ki a ia (T. 165). Kua mate, kahore i mate rawa (T. 45). Ka haere mai, a puta rawa atu i Taupo (T. 184). Haehae rawa iho ki roto i te puku nui (They cut right in to the stomach) (T. 152). Mo apopo rawa taua ka haere (We will not go till tomorrow). Ko hea rawa koe? (Whither exactly are you going?)

2. To form superlatives of adjectives. Ko te kahakaha i roto, ko te kopu i roto rawa (T. 138).

3. Intently, carefully, finally, permanently. Titiro rawa mai e tu ana te kai (T. 142). Ka haha a Tutanekai i nga pareparenga o te waiariki, rapu rawa atu (T. 133). Whakarongo rawa atu ki te ngē (T. 93). Kite rawa ake, ahua ke ana te titiro ki nga tuakana (When at last they saw him again) (T. 99). Whanau rawa mai, he wahine (When at last the child was born it was a girl) (T. 48). Ka whakatika mai te tangata ra me tona hapu, noho rawa mai i Tauranga (T. 81). A, whawhai rawa ake nei a Tama raua ko Kahu-matamomoe (T. 78). In some cases it denotes coincidence of circumstance. Mo te whai rawa ake i a tatou, e kore e taea (T. 169). Tahuri rawa iho ki raro i te waka, e noho ana te hokowhitu o Rua i raro (T. 76).

4. Really, indeed. He mahi rawa tena?

5. a. Numerous. E rawa ana nga tangata.

whakarawa, v.t. Increase.

whakarawarawa, a. Violent. Ka rongo te hau whakarawarawa, ka rongo te uru e pu mai ra i tenei popoki (S.).

Rawa (iii), rarawa, n. Swamp. Ka heke iho he kokinga i te rawa (S. ii, 45).

Rawa (iv), a. Close.

whakarawa. 1. v.t. Fasten with a latch or bolt. Whakarawatia te tatau.

2. n. Latch, bolt. (Ngi.)

rawe.

Rawahanga, a. Mischievous. Ka ki atu te tuahine, “Maui rawahanga!” (Tr. vii, 41).

rauhanga, tinihanga.

Rāwahi, l.n. 1. The other side of a sea, river, etc.; not of a mountain or elevated obstacle. Ehara rapea, e tama, i konei, no rawahi mai ano (M. 298).

2. n. Shore, bank, side, on either side. E tu koe ki tenei rawahi, ka karanga, a, ka o mai (T. 116).

Rawaho. 1. n. Wind from seaward. Ka whiti te rawaho, na kua tae mai te kakara ki te ihu o Tinirau (Tr. vii, 52).

2. a. From outside, outlandish. Patu rawaho, murder. Ki to tatou tikanga he upoko taua, he patu rawaho, he kohuru kino, kino rawa.

Rāwai (i). ——

whakarāwai, v.t. Sneer at, disparage, abuse. E whakarawaitia ana te kakahu.—Nau te tuatahi ki te whakarawai kau ki te tinana (M. 151).

Rāwai (ii), n. A large variety of kokopu found at Taupo.

Rawaka, a. Abundant, sufficient. E kore e rawaka nga kai.—Kauaka e kotahi tangata tuku korero atu ki a koutou, engari kia tokomaha ka pai, kia rawaka ai nga korero.

whakarawaka, n. In the expression kiko

whakarawaka, lazy fellow, vagabond.

roaka.

Rāwakiwaki. 1. n. Hopeless grief, regretful longing. Ko tenei waiata hai whakangaro i te rawakiwaki mo nga mea i mate, koia i kiia ai he takitaki.

2. v.t. Depress, cause to give way to grief. Kaua e rawakiwaki i a koe.

Rawakore. ‖ rawa (i).

Rāwaru, n. 1. Parapercis colias, rock cod. = pakirikiri, patutuki.

2. A fresh water fish.

3. In the expression rawaru pounaho, used as a term of endearment or compliment.

Rawe. 1. a. Close, tight. Kia rawe to pa i te tatau.

2. Suitable, becoming. E kore te matau e rawe ki te moana takai ai, engari ano i uta (P.). Ka rawe tou kakahu.

3. Excellent. Mahue rawa tau mea te rawe!

4. Suited, furnished. He kotuku te manu kihai i rawe i te koiraira (M. 277). Hikaia ki runga, kihai i whiwhi; hikaia ki raro, ka whiwhi, ka rawe, ka rauru (P.).

5. Sufficient, enough. E rawe au? (Are yours enough?)

6. Apt, clever. He tangata rawe ki te korero.

7. v.t. Wrap round, tie round. Homai taku maro kia rawea (T. 97). I rawea e ia te pueru hei kaka mona.

whakarawe. 1. v.t. Close, fasten up. Whakarawea nga kete kumara.

2. a. Effecting a union. In the expression rakau whakarawe, a weapon sent to a neighbouring tribe as an invitation to join a war party. Na Waikato te rakau whakarawe mo te mahi ki Wairau.

3. n. Fitting, furnishing. Me nga torowhiti, me nga korewa, me ara atu whakarawe o te waka pairi.

page 333

rarawe. 1. a. Easy, attainable. E kore e rarawe tenei e au.

2. Abundant. Kei te rarawe nga kai o te rua.

3. n. Circuit, boundary. Kei te rarawe o te rangi (J. ix, 206).

4. v.t. Clasp tightly. I rarawe taku ringa i te piharoa (M. 266). Kia tawhiwhi, kia rarawe (S.).

whakararawe, v.t. Make abundant, provide in profusion. Me uta nga patu, me uta nga tao, o mahi ra, e, i whakararawetia ki to iwi (M. 124).

Rawehoi, raweoi. 1. v.t. Hoax, impose upon, by means of a spell. Ko te oranga i te mate turoro, i te whaiwhaia, i te makutu, i te hangarau, i te taurarua, i te rawehoi, i te kanakana (M. lxxxi):

2. n. Strife, disturbance. Katahi te tangata whakatupu rawehoi.

Raweke. 1. v.t. Prepare, dress, manipulate, fashion. Ka toi au ki Hawaiki ki te kai ra i rari noa mai te raweketia e te ringaringa (M. 87). He tangata a Irawaru i mua, na Maui i raweke ke ia, ka kuri.—Ko te raweke i mohio, ko te hapai kahore (They knew how to make [weapons], but not how to use them).

2. Meddle with, disturb, interfere with. Ki te raweke koutou i a au, whakahokia ta koutou otaota ma to korua papa (S. ii, 226). I raweketia te wahine a Popoia.

3. a. Meddlesome, mischievous. He nui aua mahi raweke a Maui.

4. Busy. He tangata ringa raweke.

5. Capable. He tangata raweke rawa, a term applied to a chief.

Rawemākoi, a. Naughty. (R.) ‖ makoi.

Raweoi = rawehoi.

Rawetutuku, a. Permanent, settled, immovable. Ki kona koe ka rawetutuku iho, e kore muri e hokia (W.M. xii, 182).

Rawha. ——

rawharawha, v.t. Shake.

Rawhaki, a. Massed, heaped up. Aku whakamau atu i konei, e, ki te ao tonga e rawhaki ra, ra runga tonu mai o te hiapo (S. ii, 39).

whakarawhaki, v.i. Swell up, rise in masses. Ehara koe, e tama, he tau whakahiapo e whakarawhaki ana nga tai o te rae (M. 317).

Rawhara, n. Sail for a canoe. Ka whakaarahia te whakawhiti rawhara (M.M. 185). Me he rawhara te turakina ki te moana hei tauranga waka (M. ci). In the Easy Cape district the word is used only of a sail of fine dressed flax ornamented with puhi kereru and anga pipi, reserved for the use of a chief, and used by him as a pillow when on shore. ‖ (i).

Rawhi, rarawhi, v.t. 1. Grasp, seize. Ka rawhia reretia te karukaru puru o tona whare hei paki putanga mona (T. 13).

2. Hold firmly. Tera te pakiaka o te koareare te rarawhi ra.

3. Encompass, surround.

rawhi, n. 1. Basket. Ko etahi rawhi ka pau ma nga whakaeke (T. 185).

2. A spear used for killing pigeons. ‖ Tr. xliii, 604.

Rāwhiti, n. East; lit. sun-rising. I haere mai maua i te rawhiti i te putanga mai o te ra (T. 185).

, int. See! Re! E kore ahau e mohio ki a ia.

Rea (i). 1. v.i. Spring up, grow. He rakau tupu hou, he rakau rea hou kei te maioio (M. 110).

2. Multiply.

3. a. Numerous, innumerable, of an indefinitely large number. Whanaua kia mano, whanaua kia rea (M. 388). Tuaono, tuawhitu, tuarea.

rearea. 1. n. Fresh spring growth of vegetation. Me te rearea, an expression of admiration: How beautiful! Ano taua whakapakoko nei, me te rearea!

2. Leaves of korau and other greens used as food.

3. a. —— Hoatu hei kotutu wai rearea ma Te Waru, kia inu raua ko tana kotiro (S.).

4. v.i. Swarm. Te iwi e rearea mai nei.

marea.

Rea (ii), v.i. Murmur, make a low sound. Kaua te ki, kaua te rea (T. 43). Te tupua te ki, te tupua te rea (M. 210). ‖ Uv., Ni., lea, speak.

rearea, n. Anthornis melanura, bell-bird. = korimako.

Rea (iii), n. Neck or entrance of an eel pot (hinaki).

Rea (iv), n. Steep, slope. Te hau kei te tihi, kei te rea (S.).

Rehareha, a. Floating, dangling.

Rehe (i). 1. n. Wrinkle, fold in the skin. Kotia i te rehe o te kaki o Waipuapua (M. 199).

2. Tattoo marks over the eyebrows.

3. A small variety of Prototroctes oxyrhyncus (grayling).

4. Expert, neat-handed deft person. Ou mahi a te rehe!—He maikuku tona tukunga iho he rehe, na te rehe.

5. a. Wrinkled. Ka rehe te kiri.

6. Wizened, stunted, puny. Mehemea ka kotia te mahunga o te wahine e rapou ana, ka rehe te tamaiti.

reherehe, n. Buttocks. No muri nei, e pa ma, i taia ki aku reherehe (M. 127).

Rehe (ii), ad. intensive used with certain adjectives, as parau rehe, kuware, rehe, piro rehe, etc.

Rehea, v.i. Be balked, be baffled. Katahi nei pea au ka rehea (T. 15).

Rehia (i). 1. Pleasure, amusement, enjoyment, play. Naku koe i tuku atu i te mataraharaha, i te rehia, i te harakoa (M. 352). Kei te rehia, e teka ana, e ku ana, e whai ana (W. iii, 7). He rehia aha tau ki te haere ki tera tu mahi? Nga mahi a te rehia, the pursuit of pleasure.

page 334

2. a. Pleasant, enjoyable. Nga mahi rehia o te ao.

3. Pleased, gratified. Ka hoki mai ki to ratou kainga, ki Aotearoa, no reira ka rehia ki te hoe mai i o ratou waka.

Rehia (ii), n. A species of seaweed. = rimu rehia.

Reho, a. Bad. Ka haere ki te reho.

rehoreho, rereho, n. Maurea tigris, a univalve mollusc. = maurea, matangongore.

Rehu (i). 1. n. Haze, mist, spray, fine dust. Ka ngaro ia i te rehu tai (M. 330). Kei uhia koe e te rehu o te moana (M. 212). Kua kapi te moana i te rehu o te ua. Rehu marino, haze on a calm summer day.

2. a. Covered with fine dust. Ka rehua te kauati ki te pungarehu ka tu.

3. Dimly seen. E Rangi, ki a koe e rehu nei a te kamo (M. 397). He ata ra i rehu mai (S. 15).

4. Bedimmed, seeing dimly. Ko aku mata i rehu (M. 24).

5. v.i. Pass out of sight. E to, e te ra, e wawe te rehu atu (M. 103). E to, e te ra, rehu ki te rua (S.).

6. v.t. Bedim, obscure. I au ra e rehua mai nei e te umu o te kai (M. 230). Takiri tu i te tau o te ate i rehua ai au (M. 182).

7. Render drowsy or unconscious. Ka mutu ratou, ka rehua a Kae ki te moe (Tr. vii, 52). Me ko wai te atua i rehua ai koe, ko te anu? (S. ii, 85).

whakarehu, v.t. 1. See in a dream, dream. Naku te whakarehu ko Te Paerikiriki; oho ake ki te ao, he ata ra i rehu mai (S. 15). Ko te tinana te whakarehunga iho, whiti rere ki te ao (M. 150).

2. Cause to set, of the sun. E to, e te ra, ki whakarehua iho (S.).

rerehu, v.i. Become indistinct, fade from sight. E ata rerehu ana te hiwi ki Rangitoto (M. 220).

Rērehu, n. A star. ? = Rehua.

rehurehu. 1. a. Indistinctly seen. Tera nga rae rehurehu ana mai (M. 188).

2. v.i. Decline, set. E to e te ra rehurehu ki te rua (Sh.T. 180). Ka rehurehu te ra, e kore tatou e tae.

3. n. Moth. Ka puta te rehurehu, ka rere te tiwakawaka (M. 251). = purehurehu.

whakarehurehu. 1. v.t. Bedim. He wai kei aku kamo whakarehurehu ai ki te tane (S.).

2. v.i. Be indistinctly seen. Whakarehurehu ana te maunga ra.

Rehu (ii). 1. n. Flute.

2. v.t. Play the flute.

3. Sing, chaunt.

whakarehu, v.t. Give a relish to, flavour. He nui te kai maori, ko te mea hei whakarehu e iti ana.

Rehu (iii). 1. n. Flint. Ko aua kohatu, te ahua he rehu tetahi (W.W. 5).

2. A heavy black stone used for making implements. He rehu te kowhatu i taona ai a Tupurupuru.

3. v.t. Chip, split off in chips. Erangi te kowhatu, ka rehua, ka ngawhara. Rehu ahi, strike sparks from flint.

whakarehu. 1. v.t. Feint with a weapon.

2. n. The point from the popotahi guard with the taiaha.

Rehua, n. Antares; the star which was regarded as the sign of summer. Ko Rehua whakaruhi tangata (P.). Ko te purapura e whai atu ana i muri i te tuara o Rehua, ko te mara tena e tere tonu te whai hua mai.

Rehuwhāereere, n. Afterbirth.

Rei (i), n. 1. Tusk, large tooth, ivory. He rei nga niho, he paraoa nga kauae (P.). Niho rei, eye-tooth. Rei-puta, a boar with tusks.

2. Anything made of ivory. ‖ au (i).

3. Cherished possession, jewel. Taku rei ka whati (M. 295). Hei moenga mo aku rei taku kete (T. 88).

4. The bone between the eye and ear, which is supposed to be much depressed in the skull of a chief.

whakarei. 1. v.t. Ornament. Whakarei hoki te whitau, whakarei hoki te rakau (S.).

2. n. Carved work at bow and stern of a canoe. Titiro, tahuri, karapa ki muri, ki mua, ki te manaia, ki te whakarei o te waka na (W.M. xii, 202).

3. A canoe with elaborately carved figurehead, bust and arms; called also waka whakarei. Taku waka whakarei tena ka paea ki roto te Houhou (M. 238).

whakareia, a. Used in the expression pitau whakareia, figurehead of a canoe elaborately carved and with deflected arms. ‖ pitau.

Rei (ii), v.i. Leap, rush, run. He kuri iana, e rei ana ki te toenga ?—Kia rei nui au nga utu e rau o Tararua i runga, ki aku tau e rua (M. 35).

reia, pass. of v. above. 1. Be rushed upon. E tau kau ana (te taha) ki roto i te wai, inamata e reia ana e te taniwha ra (T. 110).

2. Without a subject expressed, a rush was made. Katahi ka reia e Te Tiwai, a, i a ia te tatao (W. iv, 95). Reia tonutia ana, whati ana a Waikato (K.M. '63, 3, 13).

3. Be run after. Ka reia taua wahine e nga tane o reira (T. 148). He pai tane e kore e reia, he kino wahine ka reia (P.).

4. Be run or sailed over. Ka roa tenei wahi e reia nei e tenei waka (T. 71). Penei e reia nga puke tu mai o Tarakeho i runga (M. 271).

reinga, n. 1. Leap, rush. He pou reinga riri (M. 214).

2. Place of leaping; so of the place whence spirits of the departed took their final leap: page 335 abode of departed spirits. Toku kainga ehara i konei, engari toku kainga kei raro kei te Reinga (S. 26).

whakarei, v.t. Throw, cast away. Na kei te whakareia noatia nga ika e te moana (Tr. vii, 53). Whakareia atu nga kai nei ki te moana, ka tahuri tatou.

whakareinga, n. 1. Part of an eel weir, consisting of a frame with twigs or ferns wattled into it, which was pegged down between the tuki and paihau to prevent the bottom from scouring out.

2. An offering to the atua in connection with a new canoe. He whakareinga rimu ki Opou ra ia (M. 96).

Rei (iii), n. Breast, chest.

Rei (iv), n. Boundary. (Tar.)

Rei (v). 1. n. Swampy ground, peat.

2. a. Wet, sodden. Kua rei te whare i te wai.

Rei (vi), rerei, ad. There. E noi mai rerei. It is not certain that the simple form is used, but possibly it occurs in the passage, Rei ka puta kei waho (M. 327). ‖ reira.

Reiputa. ‖ rei (i).

Reira, l.n. (‖ F.L. § 8). That place, time, or circumstance before mentioned. Used in combination with a preposition, i reira, there, then, thence; ki reira, thither; na reira, therefore (past); no reira, thence, thereby; kei reira, thereupon; ma reira, therefore (future); etc. Noho rawa atu i Arahura, ka tuturu te noho i reira (T. 68). I reira ka tango tetahi ki te torino (T. 131). A hoki ana ratou i reira (T. 184). Tenei ra to maua nei kainga, haere mai taua ki reira (T. 165). Na reira i tika ai ta ratou heke (T. 68). No reira i mohiotia ai he tangata makutu enei (T. 174). Ka kata; kei reira tetehi ka mea atu, “Ka kata Kae” (T. 37).

Note.—Many of the above combinations admit of other renderings, according to the context.

‖ rei (vi).

Reka. 1. a. Sweet, palatable. Me i paka te kai nei, ka reka.

2. Pleasant, agreeable. Reka tonu nga korero. Rekanga kanohi, a dream.

3. Sound, healed of a wound. Mahu reka ko toku kiri (M. 286).

4. n. Sweetness. Ka kai a Kae, ka rongo i te reka (T. 36).

whakareka. 1. v.t. Heal, render sound. Hei whakareka mo to kiri. ‖ reka, 3.

2. n. A party to invite and escort visitors to a feast. He tingahuru pea taua ope whakareka.

rekareka. 1. a. Pleasant.

2. Tickling, itching.

3. Delighted.

4. Healed, sound. Taku kiri ka rekareka (M. 43). Whaia te whai kia rekareka (M. 286). Possibly the idea in these cases, and in the similar ones above, is that of the tingling experienced in a wound when healing.

5. n. Sweetness, attractiveness. Ka rongo a Hinemoa ki te rekareka mai o te tangi o nga pu a Tutanekai raua ko tona hoa (T. 130).

Reke (i), n. 1. Knob; so butt, back, poll, of a weapon. Ka te wero iara ki te reke taiaha (M. 180). Katahi ka whatiia e ia te reke o tona taiaha ki runga, ka ho nga awe ki runga ki te takaki (J. xx, 22).

2. A mode of dressing the hair in a knot.

3. Thrust with a stick.

whakareke, v.t. Kick, spurn. Ko te ki hoki au a te tangata i whakarekea e aku waewae (S. 89).

whakarekenga, n. Mark made by stamping on the ground. Ka haere a Ngatoro, ka kite i te whakarekenga, ka kerikeri (J. ii, 224).

rekereke, n. Heel.

whakarekereke, v.t. Plunder, treat with violence.

Reke (ii), n. 1. Pin of human bone used to fasten the hair in a putiki. Tenei ou reke, maku e ruru ki te putea takoto ai (S.).

2. Fish-hook. Te ngohi mau reke (M. 241).

Reko. 1. a. White, of hair, feathers, etc. Kua reko te mahunga. He kaka reko, a parrot of light plumage.

2. n. A white dogskin cape.

3. A variety of eel.

whakareko, v.t. Treat with contempt. He whakareko tau i a au.

rekoreko. 1. a. Dazzled.

2. n. Selliera radicans, a plant. = remuremu.

Remu, n. 1. Posteriors.

2. Tail feathers of a bird. Kia tiaia koe te remu o titapu (S.). Titi taku rangi te remu o te toroa (M. 61). Kia turupoutia te remu o te huia (M. 46).

3. Lower end of anything. Ko nga remu o nga riwai hei kai ma matou.

4. The space in a canoe forward of the thwart farthest aft. Ki tua mai o te taumanu tuatahi he remu te ingoa, he nohoanga no nga wahine rangatira ki nga haerenga nunui.

5. Lower hem of a garment.

whakaremu, n. Lower end of a cultivated field.

remuremu, n. Selliera radicans, a plant.

Remurere, a. Hasty, passionate.

Remuroa, n. Solanum nigrum, a plant. = raupeti.

Rena. 1. v.t. Stretch out. Renaa te kakahu.— He aute ka renā, ka te tuku atu ano kia whakatahaia (S.).

2. n.——Te kotinga poro, ka taka ki roto; waiho te mate mo Hapopo: ko te Rangipuritia nana te rena (P. 86). Grey says snare.

page 336

3. a. Disturbed. Tukua mai ki au te au te rena ki te moenga te whakaarahia (Tai.).

rerena, n. Distension of the stomach due to poor diet.

renarena. 1. a. Full. Ka renarena te tai.

2. Taut, close.

3. v.t. Fasten up, tie up.

purena, renga (i).

Renga (i), v.i.

1. Overflow, be full.

2. Fill up, as a spring. He mate tino tangata, tena e renga mai (M. 46). One explanation of the proverb is the flowing in of crowds of mourners. (‖ P. 20.) Another version of the proverb reads rewa. (‖ Tr. xxxviii, 227.) ‖ rena.

Renga (ii). 1. n. Fine particles, meal. Used of— (a) Pulp of the hinau berry. Ka horoia atu te renga e mau nei ki nga karihi. (b) Pollen of raupo, used for making a sort of bread. (c) Mealy fern root. Kotahi kete renga, kotahi, kete parara. (d) Dying embers of a fire. Kia manaakitia te renga o te ahi (P.). Renga horu, fine powder of red ochre used as a pigment. To kiri mirimiri ki te tenga horu no Parakauae (M. 226).

2. a. Scattered about. “Kua maringi nga riwai o taku kete.” “Kei whea?” “Ina e renga mai nei.”

3. Discoloured, turbid, of water. Haere tonu i te wai, ka renga te wai, waiho tonu hei ingoa ko Poporenga.

4. In the expression mata renga, bleareyed.

5. Yellow, light-coloured.

rengarenga. 1. a. Crushed, pounded. Ko te poa tenei o te kiore maori, he aruhe kaita, he whinau, he pate, karukaru rawa, rengarenga rawa, kia haere ai te kakara.

2. Destroyed, beaten. He whakapakari nou, akuanei koe rengarenga ai i taku patu.

3. Scattered about. Ehara, rengarenga ana ki raro nga kumara o taku kete.

4. Strident, raucous. Ka rengarenga mai te reo o te wahine.

5. n. Arthropodium cirrhatum, a plant.

6. Tetragonia expansa, New Zealand spinach. = rengamutu.

Rengamutu, n. Tetragonia expansa, New Zealand spinach.

Rengapapā, n. Explosion, report, sudden crushing sound. ‖ rengarenga.

Reo (i), n. 1. Voice. Ka mohio ake a Hinemoa ki te reo, ara ko te karearoto tenei, ina te ahua o te reo (T. 133).

2. Tone. Ka karanga atu a Hinemoa ki taua taurekareka nei, ano he reo tane, “Mo wai to wai?” (T. 133).

3. Speech, utterance. Katahi ka tikina rawatia ki te putake (o te arero) tapahia mai ai ka motu, ka whakakorerotia ano e ia, a kua nanu te reo (T. 42).

4. Language, dialect. Kaore hoki i korerotia e tona hoa tautohe i te reo ngaro (i.e., in an unknown language) (W.M. ix, 33). He kaupekapeka ki to Ngati Porou reo (J.ii, 60).

5. Form of words, as in reo tao, a charm recited over a spear before battle. Me whakapakari ki te hua o te rengarenga (Po. and Wai.).—He whiri, he kato tana ki te hua o te rengarenga (J. ix, 136). ‖ ki-tao.

6. Expression, phrase.

7. Spokesman.

reoreo, n. Conversation. Ka ngaro reoreo tangata, kiki o manu (P.).

Reoreo, n. 1. Garrodia nereis, grey-backed storm-petrel. Kawau reoreo, a species of cormorant.

2. Maurea tigris, a univalve mollusc. = rehoreho.

3. Plain or undulating country. ‖ raorao.

Reoreoā, a. Ruffled in temper, as after a quarrel between near relatives.

Repa. 1. n. Belly of a shark.

2. A flax cloak. He kakahu maori, he kaitaka, he repa (Hae. 167). = tātata.

3. v.i. Be worn, as a garment. E repa mai ki runga i tona tuara. (Spoken of a cape.)

4. In the expression tou repa, used to a gadabout.

Rēpaki, n. Old mats, kete, etc., laid over food in an earth oven before the earth is placed on it. Kahore kau he wai hei whakamaku i ana repaki, ara i ana retao (W. ii, 19).

Repe, n. 1. Lump, gland.

2. Saxostrea glomerata, rock oyster. Ka kite ia i te repe, ka panga te maro o Hine-teiwaiwa ki te tamore o te repe (W. ii, 128). Called also tio repe and tio reperepe. Ko tona reperepe he kai maoa. Apparently whare reperepe (Tr. vii, 51) is oyster shell. = karauria.

3. A variety of potato.

reperepe, n. 1. Buttocks, and tattoo marks on the same.

2. Callorhynchus milli, elephant fish.

3. Dowry. Kai reperepe, (a) wedding feast; (b) relation by marriage.

Repehia, repehina, n. Deyeuxia filiformis, a grass. Ka rere te repehina, ko Pekehawani; kua kore te kai o te wai. = perehia.

Repehinapapa, n. Arthropodium candidum, a small grass-like plant.

Repetahuri = rapatahuri.

Repo, n. 1. Swamp. Tena kei te repo he matuku nohopuku (M. 182).

2. Dirt, dust. Opea mai ra hoki e ratou ko te repo o te pa, ko nga paruparu noa o te pa, ko nga kete, me nga poti kai kua kainga a roto (W. v, 24).

3. Torpedo fairchildi, electric ray. Generally called whai repo.

page 337

4. Cannon. (mod.) Also pu repo. Pena tonu i te tangi o te repo te whaitiri e tangi ana.

reporepo. 1. n. Porphyra columbina, an edible seaweed which grows on rocks. = karengo.

2. Soft ferruginous mud.

3. a. In the expression tai reporepo, a tide kept up by the wind.

Reporepowai, n. Pyronota festiva, a small green beetle. = kerewai.

Rera. 1. n. A stick lashed to the upper end of the tuke of a bird snare, to hang it up by.

2. Thigh.

3. Bare bones. Ka tu mai te tangata ko nga rera anake.

4. In the derisive expression Ma te rera !A lot you'll do !

5. a. In the term waha rera, applied to a boasting, talkative person.

whakarera, a. High.

Rere (i). 1. v.i. Flow. Tena te wai ka rere (T. 86). E rere tonu ana te toretore o te kanohi (P. 103). He tai rere, a tide which has run well out, as at spring tide.

2. Fly. Pekapeka rere ahiahi, hokioi rere po (P. 80).

3. Be carried on the wind. Ehara, me te huruhuru manu ka rere i te hau (T. 170). He puanga kakaho ka rere i te waru (P. 25).

4. Sail. Rere noa atu ana, rere noa atu ana, he waka i tona rerenga (T. 70).

5. Rush, run, hasten. Katahi ia ka rere atu ki te kukume mai i nga puru o te pihanga (T. 13).

6. Flee, escape. Kihai tetehi i rere; ko Manaia anake, ko ia i rere ki te pa (T. 91). Nowhea e rere te morehu? (T. 29).

7. Leap, let oneself go from a height. Ka rere iho taua wahine nei ki roto ki te koruarua (T. 13). Ka whakau mai to ratou waka ki te take o te toka i rere nei te wahine nei (Pi. 133, 11).

8. Descend, get down. “E oioi te ika, e rere ki te taha katau” … Noho tonu a Kae, kaore hoki i rere ki raro (T. 36).

9. Fall of rain. Ko te rere a te ua koia ano kei te wai e riringi tonu nei (W.M. ix, 54).

10. Run out, of a line. Ka whiua ki te moana, rere tonu, rere tonu, a ka tae ki te tekoteko (T. 21). No te taenga atu ki te toka ki Matakana ka rere te aho a Kahu.

11. Rise or set, as heavenly bodies. He marama e ka rere ake ana i te pae te ahuatanga (T. 159). E to, e te ra, rere whakauru ana ki te rua (M. 145).

12. Be stretched out. Ka rere atu nga ringa ki te pehi i te taha kia totohu (T. 91). Katahi ka rere atu te ringaringa o Hine-i-te-iwaiwa ki te hura i te maro o Whakatau (T. 59).

13. Hang, depend. Ko te here ka waiho kia rere ana (T. 147).

14. Pace to and fro in making a speech.

15. Come in crowds or numbers, be plentiful. Rere noa ana nga tane, e kore rawa i pai te wahine nei (T. 188). Ka rere te inanga i enei po (S.).

16. Be put out, planted. He tau pai, ka rere te kumara i a Hepetema; i te putanga kino, ka nekehia ki Oketopa rere ai (W.M. x, 240).

17. Be born. Ka rere ta Tauwhero, ko Hokinga.

18. Be uttered. Nana anake te kupu i rere mai ki ahau, e kore au e tukua mai (T. 199).

19. Pass from one thing to another. He kino kai, e kore e rere ki te pai tangata; he pai tangata, e rere ki te kino kai (P.).

20. Be omitted. Ka rere tetahi (One has been left out).

21. Be rejected. Hoatu rawa ta taua korero ki a Paoa, rere ana i a ia.

22. Come upon one, of feelings, as fear, shame, etc. Rere ana te mataku.

23. In the phrase rere kē—(a) Be changed, be different. Kua rere ke te ahua o te whare (T. 38). (b) Extraordinary. Ka korero i nga korero rere kē noa atu, ka kata noa iho. Rerenga ketanga, difference.

24. n. Waterfall. I kawea ake au nga rere tangi mai o Te Wai-kohatu (T. 15).

25. Shoal, swarm. Ka mau katoa te rere kakara.

26. Flight. E tika ana te rere o te kuaka.

27. Diarrhoea.

28. ad. Abruptly, suddenly, hurriedly. Ka whiti rere hoki atu i waho na (M. 254). Katahi ka rawhia reretia te karukaru puru o tana whare (T. 13).

29. Exactly, quite. Tika rere (Perfectly straight).

rerengia, pass. Be run upon, over, or after.

rerenga, n. 1. Place or circumstances o, leaping, running, etc. Te one i Rangaunu, kei te rerenga ki te po (M. 78). Hei arataki ki te rerenga wairua ki a Miru (M. 88).

2. Voyage, journey. Takoto Whangaroa, whaiti kokori, rerenga waka mai nou, e Te Iwikau (M. 375). Ko nga korero tera o to matou rerenga mai.

3. Setting or rising of sun, etc. Te tonga o te ra, te rerenga ki te rua (M. 168).

4. Place or means of escape. Ka wehi hoki; kei whea hoki he rerenga? (T. 180).

5. Person who has escaped, fugitive, survivor. Kahore he rerenga o tenei ope, he mano mano iho ki te mate (T. 93). Katahi ka mahara ia kia houhia te rongo, kia kawhakina tetahi rerenga hei morehu (T. 67).

6. Exception, omission. Mutu katoa mai nga tangata ki te kawana tanga, kahore he rerenga.

7. Small branches at the extremity of a bough.

8. Offshoots of a family, distant relatives.

Ka puta ia ki ona rerenga.

page 338

9. Planting of kumara, etc. Nga whetu tohu o te tau e titiro ai nga tangata matua mo te rerenga o tana kai, o te kumara (W.M. x, 240). ‖ rere (i), 16.

whakarere. 1. v.t. Cast away, reject, discard. E pa, e kore koe e whakarere i tou ki raro? (T. 192). Ka riri nga hoa ka mea kia whakarerea nga kahu (T. 192).

2. Leave, forsake. Te haerenga hoki, te whakarerenga iho, ngaro noa (T. 181). Katahi ka whakarerea e ratou tera wahi.

3. Wield, strike a blow with a weapon. Tahi ano te whakarerenga iho o tana mere-mere, ehara kua mate (T. 120).

4. v.i. Vanish. Taria e whakarere ki raro ki te whenua (M. 334).

5. ad. Suddenly. Tukua whakareretia ana te rakau e te iwi ra (W. ii, 161). Ka puta whakarere mai te hau tonga.—Kia ea ake ai taku mate whakarere (M. 339).

6. As an intensive, exceedingly, etc. Te pai whakarere atu o te tamahine nei (Pi. 133, 11). Ahakoa mano tini whakarere te tangata. —Nga mea o tua whakarere (The things of very ancient times).

rērere, rererere, v.i. Run, etc., about from place to place.

rērere, n. A small species of crab.

Rere (ii), int. demanding attention, expressing surprise, etc. Te marangatanga ake o te wahine ra; rere! ko Rua e noho ana (T. 76). Koia e te whanau, rere! ehara he nanakia (T. 199).

Rereahiahi, n. The evening star; probably Venus. Tera te whetu, me ko Rereahiahi (M. 389). ‖ Meremere-tu-ahiahi.

Rerehape, n. A fine subvariety of tihore (flax).

Rereho. ‖ reho.

Rērehu, n. The star whose appearance marks the ninth month. ?Antares. ‖ Rehua.

Rerehū, v.i. Be heated. Ka rerehu te okeoke.

Rerehu. ‖ rehu (i).

Rerehua. 1. a. Pleasant to the sight.

2. n. Beauty. Taria, e hoa, kia tirohia atu ai to rerehua (S. ii, 67).

Rerei. ‖ rei (vi).

Rerekakara, n. Cookia sulcata, a univale mollusc. = kakara.

Rerekē. ‖ rere (i).

whakarerekē, v.t. Change, alter; with pass.

whakarereketia.

Reremai, n. Cetorhinus maximus, basking shark.

Rerena. ‖ rena.

Rerenga, ‖ rere (i).

Rerepari, n. A small kind of crab.

Rerepehi, n. Tattooing on the breech, and beside the mouth.

Rērere. ‖ rere (i).

Rererua, a. Double, in two thicknesses or folds.

Reretahi, n. One child born at a birth. ‖ rere (i), 17.

Rērētawa, n. A variety of kokopu, a fresh-water fish.

Rereti. ‖ reti (i).

Rērēwai, n. Potamogeton suboblangus and P. cheesemanii, aquatic plants. = manihi.

Retareta, n. In the expression nga mahi a te retareta, indicating annoyance at continued meaningless laughter.

Rētao, n. Grass or leaves on which the food is laid in an earth oven. ‖ rautao.

Rete, n. —— Ka kino taku rete, ka kaipara wawe kia rangona he ringa i whatoro.

Reti (i). 1. n. Snare.

2. v.t. Ensnare.

rereti, n. Blechnum lanceolatum, a fern.

Reti (ii). 1. n. Canoe. Te ai he reti ake hei whiu i a au kia kite hoki au (S. 69). Ka utaina ahau ki te reti (S. 51).

2. A board with a rod attached at right angles, to which a cord was fastened, by means of which it was towed in the water by a person walking on the shore, so arranged that the board floated on its edge with the rod horizontal. Originally a toy, used in modern times to tow hooks for kahawai. Ka kite i nga tamariki e whakateretere reti ana … ka ki a Tawhaki, “Homai ki a au o korua reti.”

3. Toboggan board, used on a slide (kaupapa), which was smoothed and wetted. ‖ Tr. xxxiv, 61. The board was sometimes called papa reti, a term also applied to epidemic sickness.

4. A stalk of toetoe (Mariscus ustulatus) or similar plant, sometimes feathered with a leaf of rangiora (Brachyglottis), which was launched in the air from a height as a means of divination. Karakia ana, ka mutu, katahi ka tukuna tana reti … kihai i roa ka tahuri tana reti; ka whakaaro e kore e tika he ara mona (Pi. 135, 3).

5. A rite for disabling a foe. Ka pikitia a runga i te reti o to ratou tuakana, ka mate tona ope, ka whakaporangitia e te atua.

6. A short double-pointed spear, secured by a cord held in the left hand of the thrower. Ko te mate o Tautuporangi, i haere ra te whanau ki te ngaki i te mate, ka tu i te reti, ka ngawha te upoko.

7. v.t. Convey, carry, as a boat. Te ai he kopapa hei reti i a au (M. 18).

retireti, n. = reti (ii). 3. He retireti nona i te awa; whakawhitiwhiti ana ki tetahi taha, ki tetahi taha.

Rētō, whakarētō, a. Deep. He wahi reto tera taha.—Huaina iho te ingoa o te wai ko Te Wai-whakareto-a-Kahu.

Retoreto, returetu, n. Azolla rubra, a floating water plant.

Reu, n. Outer palisade of a pa. Me tango atu ano ia e koe i te reu e tu ana te toitupu awhinuku, awhirangi.

page 339

reureu, n. A lock of hair on one side of the head allowed to grow long while the rest of the hair was kept short, a sign of mourning; on the right side of the head if the deceased was a near relative. Katahi ka tipia ake, pa tonu ki tetahi taha o te reureu.

Rēua, n. Dianella intermedia, a herb, i.e., the plant and its berries; the leaves are called pēpepe.

Rewa. 1. v.i. Melt. Na Hikuao te korohiko, ko te rakau i tunua ai te moa, 'a rewa ana hinu (M. 324).

2. Be or become liquid. Ahakoa kua maroke nga toto e rewa ano nga toto (M. lxxxiii).

3. Float. Ka toia e ratou te waka mo ratou, ka rewa ki te wai (T. 170). Kia tukua mai ki waho ki te wahi hohonu, kia rewa nga waewae (i.e., that he should no longer be able to touch bottom) (T. 120).

4. Get under way, start. Kotahi te mano o nga waka, ka rewa ki te moana, ka hoe (T. 41). Katahi te iwi ra ka rewa mai, ka tae mai ki te kainga o Manaia (T. 117). Apparently not applied exclusively to travelling by water. Katahi ka karangatia, “Haere katoa mai.” Katahi ka rewa katoa mai nga tangata.

5. Be elevated, be high up. Ka rewa Hikurangi kei runga (M. 160). Ka puta te ra, ka rewa ki runga (Tr. vii, 32).

6. n. Mast of a canoe.

7. The flower of Knightia excelsa, and sometimes the tree itself. O nga rata, o nga rewa, nga kohai, nga hou me nga tini rakau katoa (W.M. x, 239).

8. Fruit growing near the ends of the runners of a gourd. Engari nga hue o Waitara pai rawa nga rewa katoa.

9. A person who can swim.

whakarewa. 1. v.t. Launch, put afloat. Whakarewaia te waka.—Kia kotahi ta koutou waka e whakarite mo tatou, me whakarewa rawa hoki ka waiho ai kia manu ana (T. 169).

2. Elevate, suspend. Mana e whakarewa te tini whetu riki (M. 330).

3. Set in motion. Ka whakarewaia a Kahukura, a Itupawa, a Rongomai (T. 84).

4. Melt. Ko te tawhiri ia kua oti te whakarewa hei whakakakara i te whare (T. 192).

5. Smear. To mata whakarewa ki te wai ngarahu (M. 137).

6. a. Liquid. To toto whakarewa tuhi ana i te rangi (M. 347).

rewarewa. 1. n. Knightia excelsa, a forest tree. Taku rakau ko te rewarewa (M. 66).

2. v.i., frequentative. Move in a body. Ka rewa he waka, ka rewa he waka, ka rewa he waka, ka rewa, ka rewa, ka rewarewa katoa (T. 41).

whakarewarewa, n. A war dance to make a show of force before attacking.

Rewarangi.——

whakarewarangi, n. A floor mat made with alternate strips of black and yellow flax. A tomokia atu te Whare o Miroa, awhia au te whakarewarangi (M. 61).

Rēwai. ——

whakarēwai, v.i. Rain heavily. I ua nehu i mua; muri iho ka whakarewai, ka rahi ake te pata.

Rewha. 1. n. Eyelid.

2. Eyebrow. Manana kau ana nga rewha.

3. Tattoo marks above the eye. Te whai ai taku titiro te huakitanga o te rewha i ona moko.

4. a. Squinting.

5. v.i. Raise the eyebrows as a sign of assent, etc.

whakarewha, v.i. 1. = rewha, 4.

2. Look askance. Called also whakarewharewha. Kua hohoro to whakarewha ki a ia.—Ka riri te tangata, ka titiro whakarewharewha.

rewharewha. 1. n. Epidemic sickness, particularly a visitation about the beginning of the nineteenth century; influenza, etc.

2. A species of eel.

3. a. Confused, mistaken. Kei te ahua rewharewha ahau.

. 1. n. Screen. Homai he ri ki te whatitoka, kei mohio atu te titiro (M. 420).

2. Bond. Me he ri mangemange (M. 139).

3. v.t. Screen, protect.

4. Shut out with a screen. Kia riia te hau.

5. Bind. Me ri ake ki te mangemange, kei tae au, kei titiro (M. 81).

rīanga, n. Screen. Homai nga raupo naka hei rianga.

Ria, a. Screening, protecting. He whiu i ahau nga mata ria kopanga o Karewa i waho (S. 70). Nei au ka noho nga mata ria kopanga aroha ki waho (S. 81).

riaria.——Pera hoki ra te tahua nuku, te tahua rangi, te riaria atu ki te whaiao, ki te ao marama (S.).

Riaka. 1. v.i. Strain, put forth strength. Riaka ana nga uaua ki te pupuri i a au.

2. v.t. Strain. Ka riakaria nga uaua o te kaki.

3. n. Energy.

Riaki. 1. v.t. Lift up, raise. In pass., stand high. Whakamau tahi atu te titiro te pae ka riakina (M. 25).

2. v.i. Be elevated. Whakamau te titiro te ao ka riaki, na runga ana mai te biwi ki Takapuna (M. 51).

3. Fall out, drop.

riariaki, v.t. Raise, erect. Riariakina ra te tahuhu o to whare (S. ii, 86).

Rianga. ‖ rī.

page 340

Rie, rienga, num. Two. E rie.—E rienga i a matou. (R.)

Rieki, ? = riaki. Te rieki mai ai to rieki, tu tenei te rango ka heke (S.).

Riha, rihariha. 1. n. Nit. Ko tona taina te kutu, te riha, te kai ma taku waha whio.

2. a. Small.

3. Bad.

whakarihariha, a. 1. Disgusting. I ki iho ia ki nga koheriheri o te one i Maramarua “Ko rihariha o Moruahaira” (J. ii, 45).

2. Disgusted, annoyed. Ka whakarihariha atu, ka haere ki waho (Tr. vii, 41).

Rihi, a. Flat. Kia ata tirohia te rihinga i te tinana (M. 178). (Grey says this refers to the flatness of the nose.)

Rika. 1. v.i. Writhe, toss oneself about. I a au e moe ana, ka rika tera au.—Ka kai i te karaka, rika noa iho, ka tātā i a ia ki raro ki te whenua.—Oho rawa ake, he rikanga moe (M. 122).

2. a. Impatient. Me haere koutou ki te arahi i te hanga ka rika nei ki te haere.

3. Provoking. Kauraka, e whae ma, hei rika nui mai, ko ta te ngutu hanga (S.).

4. v.t. Nudge.

5. Confuse. I rikaia e te moe.

whakarika, v.t. 1. Dread, be apprehensive of. Kia whakarikaia te mate e huna nei ki te whare (S. 54).

2. Dream of. Tenei to wairua whakarika rawa mai, ka hewa au kei te ao (M. cii).

whakaririka. 1. v.i. Be anxious or apprehensive. Me te noho matou, me te whakaririka, akuanei matou ka tahuri.

2. Wait anxiously. Whakaririka noa ana matou kia tika to hau.

3. Cower, crouch.

4. Remain impassive, ignore provocation. Kino noa nga kupu i maka mai ka whakaririka tonu; kihai i whakahoki kupu atu.

5. v.t. Dream of. Ka tuku au, o, ki taku matua mate, o whakaririkatia iho e au ki te po (M. 100).

rīkarika, a. 1. Abashed, overawed. Te rikarika te tangata ra ki tona rangatira.

2. Having misgivings. Kihai i rikarika tana patu, kihai i titiro.

3. Hesitating. He rikarika te whakatikanga o te iwi nei.

4. Scrupulous.

5. Unstinted, excessive. No runga hoki i tona pouri rikarika ki tona matenga i puta ai te kanga i roto i a ia (W.M. ix, 33).

6. Stinted, restrained. Used with a negative, in a sense equivalent to the preceding. He po hukapapa, kore e rikarika.—Kore e rikarika te mahi a te kereru. ‖ arikarika.

whakarikarika, a. Disgusting, exciting feelings of disgust.

Riki (pl. ririki), a. 1. Small. Te whare tena i titaria ai nga ika riki nei (M. 324). Mana e whakarewa te ika whetu riki ka rewa kei runga (M.M. 198). Me i kore he atua nui o namata, e kore e whai atua ririki nga maori (M. lxxvii).

2. Few. Mo nga haere riki a te tane (M. 159).

3. Dark.

rikiriki. 1. a. In small portions, in fragments

2. Gloomy.

3. ad. intensive. Altogether, exceedingly, Ka mahora rikiriki tatou.—Kauaka ra taku tau e kainga rikirikitia (M. 406). Ka pau te whakarato ki te ahi kai rikiriki (M. 37). Katahi ka tino ngau rikiriki rawa te whakaaro o Rautao kia ea te mate o tona matua (W. v, 61). Tangi rikiriki ana te wahine (The woman weeps inconsolably).

4. v.i. Be broken in pieces. Taku ngakau i rikiriki, taku ngakau i whatiwhati.

whakarikiriki, a. Taciturn, sullen, gloomy.

Riko, 1. v.i. Wane. Ka riko te marama.—Kei te riko i te marama (S. 105).

2. Dazzled. Na te tiaho o te rai i riko ai o ratou kanohi (W. i, 49).

3. n. Dirt, foulness. Ka ai ki te kēkē, ka puta mai he riko werawera.

4. A board placed on edge under the roof on the inside of the end walls of a house. = heke tipi.

5. A large species of eel. ‖ rino.

ririko, n. Twilight.

rikoriko. 1. v.i. Glitter, twinkle. Ka rikoriko mai te mata o Puanga i te hauraro (W. i, 45).

2. n. Twilight, dusk. Ka puta nga hihi o te ra, ka rikoriko, ka tata ki te ao (W. ii, 174). I te ahiahi rikoriko.

3. Man-eating spirits which haunted deserted houses (Tahu.). Probably for ringoringo. = ngingongingo. (Tr. viii, 112.)

Rima, num. Five. Nowhea to koutou tokorima? (T. 10). Te rima, the fifth month.

Note.—In most of the Polynesian dialects the same word serves for five and hand; rima appears in the latter sense in the word kaurimarima.

ringa.

Rimu, n. 1. Dacrydium cupressinum, a tree.

2. Seaweed. I motu mai i whea te rimu o te moana? (P. 33). Used in certain rites connected with canoes. Ka kawea nga rimu ki mua kia karakia (Tr. vii, 47).

3. Moss. With pass. termination, rimua, be moss-grown. Ka rimua o iwi ki runga o Tauwhara (M. 129).

rimurima, n. 1. Seaweed. Ka murua nga rimurimu me nga kohukohu i tona tinana (T. 31).

2. Moss. Ka tango ia i nga kowhatu papai, rimurimu tawhito (T. 79).

3. Mildew.

page 341

Rimurapa, n. Durvillea antarctica, bull kelp. Ka eke i te ranga ki Otamaiea, he maunga rimurapa e tu noa mai ra (J. ii, 122). ‖ rapa (i).

Rimurehia, n. Zostera novazelandica, seagrass. Ko ona makawe i rite ki te rimurehia (T. 29).

Rino. 1. n. Twisted cord of two or more strands. Katahi ratou ka whiri taura … to whiri paraharaha, te rino (T. 19). Rino makawe, wavy, frizzled lock of hair.

2. A large variety of eel. Me marau ki Kariwha, kia manana ake ko te puhi tuna, he rino, he tuna, ha! (M. 79).

3. Iron. (mod.)

4. v.i. Swirl, eddy, twist, circle. Nga ia e rino i roto o Mokau (M. 158).

whakarino, n. A bag held open by a hoop and placed in the water for holding fish when caught.

ririno, n. Eddy, whirlpool.

rinorino, n. Twisted cord of two or more strands. Te tari, te tamaka, te whiri paraharaha, te rinorino; ka rupeke te whiri (T. 150).

Ringa, ringaringa, n. 1. Hand. A poto noa etahi matikara, tango atu ki o tetehi ringa (T. 24). Kihai i patua e te ringaringa tangata (T. 47). He tangata ringa kino (An industrious man).

2. Arm. Te tohu o Manaia i kitea ai ko tetehi wahi o te ringa he mea whakairo (T. 93).

3. Weapon. Kia ata nenene; tena a Ngapuhi ka tata te whai ringaringa (P.). Ringakore, unarmed. Me ki atu ki ana tangata ringa-kore kia neke ki tahaki.

rima.

Ringatahi, a. Of the size of the fist. Kihai i roa kua ringatahi te hue.

Ringi, riringi, ringiringi, v.t. 1. Pour out. Kia ringia atu he wai kei aku kamo (M. 30). Ka ringitia te hinu; marama kehokeho te moana (T. 60). Maku nei e riringi ki te wai roimata (M.M. 97). Ringiringi a wai te roimata i aku kamo (Ika, 143).

2. Throw in great numbers, shower. Te ringihanga mai o te tao, o te manuka (T. 101).

Ringo, n. A variety of eel. (Wai.) ‖ riko, rino.

Rinoi, v.i. (poet.) Twisted. Rinoi ra e teuaua (Twisted are the sinews) (N.M. i, 28).

Rio. 1. a. Withered, dried up, wrinkled.

2. n. Membrum virile glande nuda.

ririo. 1. a. Withered, wrinkled.

2. v.i. Be diminished. Ka ririo te mate o toku ringaringa.

3. n. A flying ogre. Ko tetehi tangata i kahakina e te ririo, he atua tenei a te ririo. ‖ Tr. xxviii, 681.

korio, ngingio.

Ripa. 1. n. Ridge. Ripa mai o te puke o Matakitaki (M. 299). Tera te kotuhi, auahi ana ia i te ripa o Tautari (S.).

2. Side, edge. Tenei Te Kanewai keitaku ripa maui.

3. The board placed on edge in a house along the top of the end]walls.

4. Horizon. Tera Kopu hikitia i te ripa (M. 7).

5. Boundary. Te ripa tauarai ki to taiwhenua (M. 237). Te hiwi ki Omaru, he ripa tauarai (M. 396).

6. A defensive incantation. Tenei mea, te ripa, he wehe i te mate.—He mata tawhito te karakia a Tamure hei rongoa mona … he parepare, he ripa (T. 172).

7. Row, rank, line, furrow. He ripa kawau kei runga kei te taumata (M. 40).

8. l.n. The upper side, top. Kei ripa, upon. Kei ripa rakau.

9. ad. Direct, in a line. Kei te takahi i te a a tawhiti noa atu, ripa ke atu, ripa ke mai (T. 94). Nou na, e Te Kohu. e hoki koutou ripa ki te whenua ki Maketu ra ia (M. 116).

10. v.t. Ward off, divert evil by means of incantations. Ko te tohunga hei ripa i te he.— Ko te kotipu ka ripaia, ara ka whakairia ki runga ki tetahi iwi ke.

ripanga, n. Heap. He ripanga paraoa ki Kauaeranga (M. 242).

whakaripa, ad. On edge, along the edge. Kia tia whakaripa ki te kotore huia (To stick in huia feathers on each side of my head) (M. 204).

Ripeka. 1. a. Lying across one another. Ara ripeka, cross-road. He waewae tapeka ki te ara ripeka (M. 179).

2. n. Cross.

3. v.t. Lay across.

4. Mark with a cross, crucify. (mod.)

ripekanga, n. Cross-road. Ka haere i Te Papanui, ka tae ki te ripekanga ki te Waipumuka, ka kake i te hiwi.

Ripi. 1. v.t. Cut, gash. Kia ripia iho ki te rau o te panekeneke (M. 74).

2. Slice off, detach. Ka ruku te tangata ra, ka ripi i te paua, ka ki te kowhiu.

3. v.i. Glance off, skim along the surface, ricochet.

4. n. Cutting implement. Me ana ripi hei totohi i nga toihau (M. 41).

5. A stick used for detaching shellfish from the rocks. Ka taraia he rakau hei ripi paua.

6. A stick used for killing eels.

7. A game, ducks and drakes. ‖ 3, above.

8. Small discs of bark thrown by children into the air in some game.

9. a. In the expression heke ripi, the board placed on edge at the top of the end walls inside a whare. ‖ tipi.

whakaripi, v.i. Beat about, tack, in sailing.

riripi, v.i. Skim along the surface, as a sea bird in flying. ‖ ripi, 3.

ripiripi. 1. v.t. Cut open. He ikaka ripiripia, he ika ka haehaea (T. 98).

page 342

2. Use as a knife. Kei whea iara he toka whaiapu? Te homai ai kia ripiripia ki te kiri moko (M. 180).

3. Skim along the surface. = riripi.

4. n.—— He tapu toku kiri nei, te ripiripi o te rangi (S.).

whakaripiripi, v.i. Beat about, tack, in sailing.

koripi, maripi.

Ripo. 1. n. Whirlpool, eddy, curl.

2. Deep pool. Kua tae ki te ripo, kei reira te wheke a Muturangi e noho ana (T. 109).

3. a. Eddying. Taku ti kouru nui ka whati i te hau ripo ki Opou ra (M. 215). Au ripo is used proverbially for a person who is aristocratic though ugly; probably a proper name, as Grey treats it. He kino na Te Auripo (P. 107).

4. v.i. Be diffused, as scent, etc. To kiri mirimiri ki te hinu taramea, ripo ana te kakara (S. 111). Used of the play of intense emotion. Ripo rawa te aroha (M. 259).

riporipo, a. Eddying, curling. Ka puhia mai e te hau, ka riporipoa te mura o te ahi.

Ripoi, v.i. Go, travel. Kei te ripoi te marama, e (S.).

ripoinga, n. Haunts. Me mihi ki o ripoinga nei, ki o takanga nei (S.).

tapoi; and Tik. poī, go.

Ripua, n. The larger of the Magellan Clouds.

Rirā, a. Strong. Koia ano te rira o tenei tangata ki te mahi.

whakarīrā, v.i. Put forth strength, work hard. I runga ahau i te whakarira, a ruwha noa iho.

Rirapa. 1. a. Matted, in close tangled masses. Kua rirapa nga makawe, kua paru hoki.

2. Having flat projections. He pukatea tena rakau ina hoki te rirapa.

3. Warped, twisted.

4. n. Membrane, as between the tentacles of a squid.

rīraparapa. 1. a. In dense tangled masses. Kua riraparapa noa iho nga makawe, kaore e matara ki te heru.

2. Covered with matted fibres, etc. Riraparapa ana te rakau nei i te aka.

3. v.i. Lie flat, lie in close masses. Ka riraparapa nga tarutaru ki te whenua.

4. Flash.

rapa.

Rire, n. 1. Deep water. Ko nga rangi a rire, an expression for a very wet day.

2. Young of kiwi.

rirerire. 1. v.t. Tie firmly, bind on.

2. n. Gerygone igata, grey warbler; a bird. = kariroriro, nonoroheke, riroriro.

3. Quivering of the atmosphere due to heat.

4. Young of kiwi.

5. ad. used to intensify words indicating beauty. He porutu rirerire.—He ataahua rirerire te ra nei. ‖ torire.

Riretoro, n. Gerygone igata, grey warbler; a bird. Aha te manu i rere mai i runga o Hawaiki? Ko riretoro i takiri te ata, korihi te manu (M. 432). = rirerire, riroriro.

Riri. 1. v.i. Be angry. Ka timata a Tapo i tana mahi tutu, no reira ka riri a Turi ki a ia (T. 111).

2. Quarrel, fight. Mo apopo taua riri ai (T. 92). Sometimes used impersonally in the passive, riria, a battle was fought. Ka tae taua ope nei ki te pa o Rata, katahi ka riria (T. 56). Riri pakipaki, surround in fighting.

3. v.t. Urge with vehemence. Ka riria ratou e Paoa kia hoki (T. 184). Katahi te tangata nei ka riri kia kati te haka (T. 194).

4. Chide, scold. Ka riria e Paka tana kotiro, i konei (T. 143).

5. n. Anger.

6. Strife, quarrel, hostility. He kai hora nui te riri (P.). Kaua hei riri mo te whenua, whenua i waiho (P.). Ka whakaoti te riri (M. 110).

7. Combat, fight, battle. Ko tona putanga ki te riri nui ki waho ki a Waikato, mate tonu ia ki Hingakaka; i pai tera, no te mea i mate ki te riringa a riri (P. 98). Riri awatea, fair open fight, combat face to face. Riri taua nui, war between two tribes. Riri taua whenua, quarrel between tribes, about women, right to land, etc. Riri tara whare, quarrel between sections of the samehapu, civil war. Hoa riri, enemy. E tau hoki te uaua kiore hei hoa riri mo te paraoa (T. 200).

8. Prowess, warlike qualities. I rite ano ki tana riri ta tona teina riri (T. 7). He riri ano ta te tawa uho, he riri ano ta te tawa para (T. 145).

9. Weapon. Ka pa ianei, e hine, ko ta namata riri he kahikatoa (M. 212).

whakariri. 1. v.t. Provoke. Tenei pori ki Onawe whakariri ngakau (M. 302).

2. n. Hostility, angry feelings. Tupore rangitahi, whakariri kei raurangi (P.).

ririri, v.i. Quarrel with one another, wrangle. Ka mahara ake ano ia kei tata ano tona hoa riri, ka ririri ano raua (T. 68).

Ririhau. a. Angry, violent, pugnacious. I mea ia ko nga tikanga ririhau a Ngapuhi, kihai i whakaaetia e te tini.

Ririka. ‖ rika.

Ririki. ‖ riki.

Ririko. ‖ riko.

Ririno. ‖ rino.

Riringi. ‖ ringi.

Ririo. ‖ rio.

Riripi. ‖ ripi.

Ririri. ‖ riri.

Ririu. ‖ riu (ii).

Rirīwai, n. Stakes in the bed of a river, to which nets are attached.

Rirīwaka, n. 1. Scirpus maritimus, a marsh plant.

page 343

2. Limosa lapponica baueri, bar-tailed god-wit. = kakao, kuaka, parerarera, rakakao, kuhikuhiwaka.

Riro, 1. v.i. Be gone or come away, depart. Ka pahure te iwi ra, ka riro, ka hoki ora atu ki tona kainga (T. 171).

2. Be brought, taken, carried away. Kua riro mai i a Tawhaki te iwa (o nga taro) (T. 49). No te rironga o tana hinaki tuna i te waipuke (M. 8). Ka ngare te tangata nei i tana tamahine kia haere ki runga ki te waka, kia riro ki Aotea (T. 143).

3. Be got, acquired, obtained. Ka riro te kainga i a Manaia ratou ko ana tama (T. 132). Ka hari hoki, ka riro te wahine rangatira o taua iwi (T. 171).

4. Be, become. Katahi ka riro ma Ponga e hanga te whare.—Ko nga waewae, he ngarara katoa, me te upoko … ko te kiri anake i riro i te tangata (J. ii, 215). Riro ke, be changed.

5. Come about, happen. Ka riro i ta ratou mahi penei ka tikokotokona ratou ki mamao (T. 121).

6. ad. intensive. Oho ake ki te ao kei tawhiti riro koe (S. 21). Kei runga riro, kei a Kahungunu (M. 133).

whakariro, v.t. Wrest, pervert. Kei whakariroia ta matou korero e koe.—He tangata whakariro korero ia. Very frequently strengthened by the addition of the adverb ke.

riroriro, n. Gerygone igata, grey warbler. I hea koe i te tangihanga o te riroriro? (P.).

= hirorirori, koriroriro, nonoroheke, nonoroheko, rirerire, riretoro.

Riroa, riuroa, n. 1. Clear space in the middle of a whare.

2. Main pathway in a pa. = waharoa.

Rīroi, n. Rat.

Riroi, a. Twisted, bent about. Ko nga manga o aua rakau e manganga ke ana, riroi atu, roroi mai.

whakariroi, v.t. Twist, bend, pervert.

riroriroi, a. Entangled, confused. Ana ko te riroriroi o ana whakaaro, hore rawa ana titiro marama atu.

Rita, n. An evil spirit. Haere ana a Rita, noho ana te tangata. ‖ arita.

Ritaha, v.i. Lean on one side, incline. ‖ titaha.

Ritaka, n. Leaves, etc., with which food is covered in a native oven.

Rite. 1. a. Like. I rite ahau ki ia manu, ki ia manu; manu iti, manu rahi (T. 10).

2. Alike. Kia rite koutou te haere.

3. Corresponding in position, number, etc. Ka pakarua iho te wahi i rite ake ai tona iringa ake (T. 64). Ko nga rangatira i rite tonu: e toru nga matua, tokotoru hoki nga rangatira (T. 101).

4. Balanced by an equivalent, paid for. Kua rite noa ake i a au te kakahu.

5. Performed, completed, fulfilled. Rite tonu etahi o nga kupu i a ia (T. 65).

6. Agreed to. Heoi ka rite enei korero i a ratou katoa.

7. In readiness, prepared. Me whakarite rawa nga hoe kia rite rawa (T. 169).

8. v.t. Resemble, compare with. Kaore nei ano he tangata o muri nei hei rite i enei mata (T. 77). Ritea, be compared with.

ritenga, n. 1. Likeness. Pai rawa atu koe i o te tuatahi ritenga kua mahue atu ra (T. 14).

2. Custom, habit, practice. Ko to te Maori ritenga tawhito tenei (T. 134). E kore e wareware i ona uri nga ritenga pai a to ratou nei tupuna (T. 165). Ka pena tonu tana ritenga ki nga tangata e tutaki ana i a ratou (T. 197).

3. Place or thing corresponding, price, etc. Ka whakaaroa te wa hei haerenga mona, te ritenga hoki o te wa i munaia atu ra ki ona tangata (T. 170). Na katahi ka ruku, ka tae ki te ritenga iho o te waka, ka ringitia te hinu (T. 60).

whakarite. v.t. 1. Make like. Ka haere hoki ia ki te whakarite i a ia ki te ahua o te kukupa (T. 15).

2. Compare, liken. Kaore he tangata hei whakarite (T. 61).

3. Put in order, arrange. Kia kotahi ta koutou waka e whakarite mo tatou (T. 169).

Ka whakaritea nga tangata hei pataritari atu i te ngutu o te ana, ka rite (T. 151).

4. Balance by an equivalent.

5. Fulfil, perform. Katahi ka whakaritea e ratou te kupu a to ratou rangatira i korero mai ra ki a ratou (T. 170).

whārite = whakarite. Wharitea te roa o te rakau nei.

whakariterite, v.t. Make preparations. Katahi ka whakariterite nga tangata tokorua ki te oma (J. iii, 99).

Rito, n. 1. Centre shoot or heart of a monocotyledonous plant, such as flax, Cordyline, etc. Ka tango ki nga rito harakeke, ki nga rito toetoe (T. 128).

2. Tattooing on the posteriors between the rape.

whakaritorito, a. Throwing up shoots. Tungia te ururua kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke (P. 93).

korito.

Ritorito, n. A carving pattern.

Ritoto. —— Kia riri te tapuae, kia nguha te tapuae; ritoto te tapuae, taketoto te tapuae (S.).

Ritua. 1. v.i. Be divided, be separated. Ritua te po, ritua te ao (M. 210).

2. n. A charm to induce a woman to leave her husband, or a man his wife.

whāritua, v.i. Be separated, be removed to a distance. Ka whano ka wareware, ka wharitua ia ahau (S.).

page 344

Riu (i), n. 1. Bilge of a canoe. Kei roto kei te riu o te waka e takoto ana (T. 20). Riu tainga wai, the place in a canoe where the water is bailed out.

2. Valley, basin. Te riu o Waiapu, e tuwhera kau nei (S.). No konei ano a Matatini no te riu o Hauraki nei ano (Pi. 131, 6).

3. Belly, chest. Pawharatia tonutia i te riu, takoto ke atu, takoto ke mai, ano ko te riu o Tane-Mahuta (T. 155). Mehemea ko Tawhaki i roto i to riu (M. 349). Riu o Tane, a proverbial expression for the totara and other large forest trees, so used for a canoe. Ka tu mai koe i te riu o Tane (M. 158). Utaina atu ra ki te riu o Tane (M. 334).

Riu (ii), ririu, v.i. 1. Pass by. I kite atu au i a ia e ririu ana i ko.

2. Disappear. Kua ririu te waipuke ki roto ki te awa.

riunga, n. Passage, way. Haere ma tera riunga.

Riua, riuriua, pt. 1. Borne, borne away. Ka riua atu ki te tai tonga (Sh. T. 171). Ka riua tenei nga waka tere (M.M. 114). Wehe i tou whenua riuriua mai koe ki tenei whare (S.).

2. Gone, absent. Hohoro te haramai, kei te riua au ki Matangihaurua (M. 7).

whakariua, v.t. Bear away. Tena nga hau o Punawheko hei whakariua (M. 227).

riu (ii).

Riuka.——

whakariuka, a. Restless. Moe whakariuka ana au i te po nei. ‖ riua.

Riuroa = riroa.

Riwai, n. Potato; a general name, many varieties being distinguished by special names.

Riwha. 1. a. Chipped, scarred. Ka riwha te papa.

2. Broken, defeated.

3. n. Chink, cleft, scar, abrasion.

4. a. Be accomplished. He aha te riwhai a ia ? = pahure, 4.

(i), n. Argosarchus horridus and other stick-insects.

(ii) = roto i te, roto i, or roto, in complex prepositions. Ka noho ano a Ngatoro i ro pa (T. 92). To ana te pakake ki ro te wai (M. 75). Kei ro o to ratou whare nga ta-ngata e moe ana (Tr. vii, 53). ‖ roto (ii).

(iii), rōrō, v.i. Go. Ka ro taua ki raro ki to mounga (M. cix). Nau mai ra koutou, ro mai.——Te mana, e, o te whenua, ka roro, e, ki te po, ka roro, e, ki te ao (M. 397).

Ro, n. Orthodera ministralis, praying mantis; an insect.

Roa (i) (pl. roroa). 1. a. Long, tall. E kite koe i te rakau roa e tu ana, turakina, ka amo mai (T. 45). He tangata roroa enei tangata (T. 77).

2. Long (of time), delayed. He po ke hoki tenei, ina hoki te roa (T. 13). Ka moe ano, roa rawa, ka toro ano te ringa o te wahine ra (Pi. 135, 3). Waiho, e kore hoki matou e roa atu. e hoki mai ana ano (T. 143).

3. n. Length. Kotahi kumi te roa o tetahi parirau (Pi. 135, 4).

4. Length of time, delay. Ka tae te roa o to kai, e Haungaroa (T. 84).

roanga, n. 1. Delay, passage of time. Me te turehutanga kanohi nei ano te roanga, ka hoki mai to tatou waka ki uta (T. 21).

2. Prolongation, continuation. Taria atu he roanga.

whakaroa. 1. v.t. Lengthen.

2. v.i. Delay. E hua ana te hunga kainga ki te whakaroanga o aua tira haere nei (T. 149). Ka whakaroa a Tutanekai ki roto ki tona whare (T. 134).

3. Hesitate.

Roa (ii), roaroa, n. Apteryx haasti, large grey kiwi; a bird. (Tah.)

Roaka, a. Abundant.

whakaroaka, v.t. Multiply. E whakaroaka ana i nga mata tawhito (M. 33).

‖ rawaka.

Rōau, n. Rail in a fence. Ka whiua te taura ki roto o te pa, ka mau ki runga o te roau o te pa, katahi ka kumea kua pakaru mai te tuwatawata.

Roau, rowau. ——

whakaroau, a. Motionless, listless, remaining silent. Tenei ano etahi te noho whakaroau nei; kiano i tahuri noa ki te karakia, ahakoa tohea atu kia haere mai.

Roha. 1. a. Spread out, expanded. E roha ana nga pakikau o te koau.

2. v.t. Spread out. E kata ana au ki te rohatanga o nga parirau … Koia te pepeha a nga kaumatua ina kite atu i te kawau e roha ana i nga parirau, “Ahaha! ka roha nga parirau a te kawau o uta, he mataku ki te wheke.”

3. n. Dasyatis brevicaudatus, sting-ray. Ka mau te roha a ka tunua te ate o te roha (W. iv, 176).

roharoha, v.i. Flutter. ‖ pakauroharoha.

Rohai, a. 1. Lying alone, disconsolate. Rokohanga mai au e rohai ana ki te whare (S.).

2. Desolate, deserted. He whenua ka rohai noa (S.).

Rohe (i). 1. n. Boundary.

2. v.t. Set bounds to. Ko te rangi tenei i rohea e Tane (Tr. vii, 52).

3. Enclose. Ka rohea Tutari ki waenganui o tona pa (M. 285).

4. v.i. Conclude, come to an end, cease. Kei Katikati te mutunga mai, ka rohe (T. 195). Ka rohe au i konei (M. 431).

roherohe. 1. v.t. Mark off by a boundary, separate. Ko nga rangi i roherohea e Tane (T. 32).

2. Wave about. ‖ toroherohe.

3. n. Firebrand waved about as a torch.

Rohe (ii), n. 1. Hand net for taking small fish. Ka haere ratou ki waho, ka taia te purerangi, ka taia te rohe (Tr. vii, 52).

page 345

2. Small basket, such as that for holding food for a captive parrot. Ko te rohe he mea ta ki te muka.

3. A small net placed inside the mouth of an eel pot to prevent eels escaping.

4. A kind of sandal and legging combined.

Rohea, rowhea. 1. n. Ennui. Ka mate au i te rohea.

2. a. Weary. Ka rowhea noa iho au i te mahinga.

parohea.

Rohewa, a. Short of taro.

Rohi. 1. v.t. Screen with bushes. I te rohi kumara matou i te mara a Maru.

2. v.i. Weep, mourn. Hei roto au hei taku whare rohi atu ai (M. 242). ‖ marohirohi (i).

Rōhia, a. Calm. Te moana i rohia (S.). Rohia ana te moana nei, mowai ana.

Rōhutu, rōutu, n. 1. Myrtus obcordata and M. pedunculata, trees.

2. Comb made of the wood of the tree.

Roi (i), n. Fern root, rhizome of Pteridium aquilinum var. esculentum. Ka noho ki te aroaro o Matatini, ka patu i te roi (Pi. 131, 6).

Roi (ii). 1. a. Secured, tied. Roi nei au i te roi a Tinirau (S.).

2. n. Knot, bond.

roiroi, v.t. Tie up. Kai atu, whakairi atu, kukuku rawa, roiroi rawa, e, ki te pataka tapu a Raukatauri (M. 291). Roiroia te rawhi.

Roi (iii).——

roroi. 1. v.t. Grate into a pulp. Kei te roroi i te kumara … hei o ki te taua i Maketu (T. 100).

2. n. Gratedkumara.

roiroi. 1. a. Dried up, shrivelled.

2. Half cooked. Ma wai tenei kai roiroi?

3. n. Dwarf.

4. Old woman.

Roi (iv).——

whakaroiroi, a. Wandering, unstable, unsettled. ‖ koroiroi.

Roiata, n. The Milky Way.

Rōiho, a. Bent double by weakness.

Roimata, n. 1. Tears. Kaore te roimata hua noa i aku kamo (M. 176). Roimata toroa, a pattern of ornamental lattice-work for the internal decoration of a house.

2. Present made to bereaved persons.

Roke, n. Excrement. Roke atua, a fungus which grows on dead trees. = tautara patupaiarehe. Roke kanae, a belemnite fossil shell.

rokeroke, n. A variety of potato.

Roki. 1. v.t. Make calm. He hau roki moana, ka horahia atu aku paki (M. 157). He moana i rokia (M. 154).

2. a. Calm. Ahiahi mowai, ata roki (P.).

rokiroki. 1. a. Perfectly calm. Mowai rokiroki, ko te huna i te moa (M. 180).

Horahia mai ano kia takoto i te aio mowai rokiroki (M. 41).

2. Spent, exhausted.

3. Tied up, secured. Te kete rokiroki a Whakaotirangi (P.).

4. v.t. Preserve, husband. Aurara ou ringa-ringa, kai te rokiroki, kai te penapena, kai te rakaiwhenua (S.).

5. n. Store, collection of articles. Tikina he wahie i te rokiroki.

whakarokiroki, v.t. Make calm.

Rokia, n. A rite to remove tapu or to render malignant things innocuous. Also called ahi rokia.

Rokihau, n. Established peace. He harumanu, he taketake, he rokihau (S.).

Roko (i), ad. 1. Denoting increase or extension. He māmā tenei, engari kia roko taumaha (Let it be a little heavier). Ka roko matara ake ano (It is farther off than it was).

2. A little more than, a little past. Ra te marama ka roko marewa ake (M. 343).

3. With a negative, only just, as soon as. Ka hapainga te tui; e kore e roko hapainga, ka horo ano nga ngohi ki raro (As soon as it was lifted the fish slipped off) (T. 179). Kihai i roko ahiahi, ka rongo i te reo (T. 180). Kihai ano taku tau i roko mahuta ake i te pae ra (M. 405).

oroko.

Roko (ii), v.t., used only in the passive forms rokohanga, rokohia, rokohina.

1. Be overtaken or come upon, be found, be reached. Ka hoki ano a Rata ki te tarei i tana rakau, rokohanga noatia atu, kau tu ano ki runga (T. 55). Ka tae ki te taha o te pikitanga, rokohina atu, e noho ana te ruahine matakarepo i reira (T. 48).

2. Be possible, be within one's ability. He mate kai e rokohanga, he mate anu e kore e rokohanga (P. 20).

Note.—In view of the fact that in the cognate dialects of Hawaii, Tahiti, and Paumotu, in which the word is found, it is used only in the passive, we may assume that the apparent use of the active, without the transitive particle i, is a slip. Te paenga atu ki uta ka roko atu tetehi ruahine i roto i te ana (J. iii, 99).

Rokoroko, n. A variety of potato. ‖ rokeroke.

Roku, roroku, v.i. 1. Bend, be weighed down.

2. Wane, of the moon. He marama ka roku i te pae (S.).

3. Grow weak, decline; of a person dying, a fire going out, etc. Whakaara noa au i a ia, ka roroku tonu atu.—Ka kā Tauanui, ka roroku Otere (The cooking fires burn at Tauanui and die out at Otere—i.e., there is abundance of food at Tauanui, and none at Otere) (P.).

rokuroku, a. Dim.

piroku, weroku.

page 346

Roma, n. 1. Current, stream, flood. Ka takahi nga roma ki roto Waikare (M.M. 176). Kia takahi i te roma tai pari (S. 14).

2. Channel. Ka u a Te Hana ki te tahuna tuatahi, ka haere, ka kau i te roma tuarua, i Te Waipana (J. xx, 88).

Romi, roromi, v.t. 1. Squeeze, seize, grasp. Aua e romia kei kutere.

2. Crush, strangle; applied to infanticide by suffocation. Ka whanau he kotiro, ka romia.

3. Engulf. No te kaunga o te kuri ki te wai, ka romia e te ripo.

4. Plunder.

romiromi, v.t. Press, squeeze.

Rona. 1. v.t. Bind, confine with cords, etc. Kua tukua inaianei, a inaianei kua ronaia ano.

2. In a special sense, bind the thatch of a house. Kahore ano i ronaa te whare.

3. Encircle.

4. v.i. Be caught in a snare. Ka rona te waewae o te weka.

5. a. Swirling. Ka kawhakina e te au kume, e te au rona (T. 112).

ronarona, v.t. Strangle. Tangi mai te tupa, ka ronarona i taku kaki (M. 234).

Rōnaki, a. 1. Sloping, slanting. Te puke ronaki.

2. Gliding easily. Ehara kua ronaki te rere (T. 15). Tē ngaru, tē aha, ka ronaki te haere.

3. Steady, continuous. He hau tika, ronaki tonu mai i muri.

4. Even. Kia pai ai, kia ronaki ai te takoto.

naki.

Roniu, n. Brachycome radicata, a small plant.

Rongo, 1. v.t. (pass. rangona and rongona). Apprehend by the senses, except sight. (a) Hear. Kaore ranei koe i rongo wawara o raro nei na? (T. 33). Ka rangona i kona te ingoa o tana tamaiti, ko Kahu-kaka-nui-a-Manaia (T. 123). Kua rongona e raua te harurutanga (T. 146). (b) Feel. Ka rongo a Maui i te ika ka tae ki tana (T. 25). (c) Smell. Rongo kau ano te tupua ra i te haunga ahua tangata (T. 150). (d) Taste. Ka kai a Kae, ka rongo i te reka (T. 36).

2. Obey. Ngare noa; kihai hoki i rongo (T. 143).

3. n. Tidings, report, fame. Ka tae atu te rongo ki a Tama-te-kapua, “E, kei te ora ano tou teina” (M. vii). Tera nga rongo ataahua o nga tamahine a Te Aotaki … kua hau noa atu ki Opotiki (J. xx, 19).

4. Peace after war. Ka mau te rongo (Peace was made) (T. 166). Hohou rongo, make peace. Katahi ka mahara ia kia houhia te rongo (T. 67). Rongo a whare, peace brought about by the mediation of a woman. Mauria mai ko te rongo a whare, ko te rongo taketake, ki mua ki te atua, ka whakaoti te riri (M. 110). Rongo a marae, peace brought about by the mediation of a man.

whakarongo, v.t. 1. Cause to hear, inform. Hoki tonu te purahorua ra ki te whakarongo i nga wahi i kapi i nga tangata o runga i a Te Arawa (T. 81).

2. Listen. E whakarongo ana raua ki te putanga mai o te hau (T. 93). Whakarongohia atu nga torino tangi (M. 274).

3. Attend to, obey. E kore maua e whakarongo ki tana kupu (T. 199).

4. In the expression whakarongo uka, bear pain with firmness.

whakarongoa. 1. n. Noise. Te whakarongoa o te tamaiti nei!

2. Used interjectionally, Hush!

rongorongo. —— Mairatia iho te waha kai rongorongo e.

rorongo, v.t. Repeat the commencement of a song, etc. Rorongotia te waiata ra.—Katahi ka rongohia atu e Rongorongo, ka mohio a Turi (T. 108).

Rongoa, 1. v.t. Preserve, take care of. Rongoatia a tatou kai mo apopo.

2. Apply medicines to.

3. n. Anything preserved; hence applied to drugs.

4. Remedy, preservative against sickness or death; so medicine (mod.). He mata tawhito te karakia a Tamure hei rongoa mona (T. 172).

Rongohua, n. Perch for birds.

Rongokere, n. The main part of the hull of a canoe. ‖ takere.

Rongomaioro, n. Steep roof.

Rongomaiwhiti, n. 1. A karakia.

2. Sacredness.

Rongomatua, n. Thumb, great toe.

Rongonui, n. The moon on the twenty-eighth night. = Orongonui.

Rongorua, Conflicting news, having two reputations. Kihai i whaia te ope ra, he mea pehi ano e Kakatarau me nga rangatira o te pa, koi rongorua (Pi. 143, 3).

Rongotainui, n. A long-leaved variety of tihore (Phormium tenax, flax).

Rongotaka, n. An inner part of a form of rat trap.

Rongotākāwhio, rongotākauwiu, n. 1. A rite.

2. An emblem of an atua placed in the path of an approaching foe to cause him disaster.

Rongoteka, n. A mole made of stakes driven below water to impede the canoes of the enemy.

Rongoua, n. Basket for cooked food used in some religious ceremonies. Ko Irakatoatoa, poia tonutia te rongoua, tu tonu iho.

Rongowaha, v.t. Muzzle. Hoatu, rongowahatia ta taua kuri.

Rongowhiti, n. ? Part of a trap. Tu te rongowhiti, tuwhana tonu ake i roto ra (M. 251).

rongotaka.

Rōpā. 1. n. Slave, servant. Katahi a Marutuahu raua ko tana ropa ka haere mai (T. 137).

page 347

2. Single man, lodger in a family.

3. v.t. Make amorous advances by pinching or squeezing the hand (D. ii, 36). Whare ropa, public meeting house. Mo to haerenga atu ki nga whare ropa (M. 58). = whare tapere, whare matoro.

Rōpēpeke.——

whakarōpēpeke, v.t. Whakaropepeke i a koe (M. 428). The word occurs in a list of disasters involved upon an enemy.

Ropeti, a. Gathered together, collected.

whakaropeti, v.t. Gather together, collect (not generally used of human beings). Whakaropetitia mai nga mea.

Ropi (i), roropi. 1. v.t. Close, Ropia te kuwaha.

2. Cover up.

3. Use as a covering. Ropia tou kakahu.

4. n. A flax cloak.

ropiropi, a. Striped, streaky.

whakaropiropi, n. A hand game.

Ropi (ii), n. 1. Body, figure, person. Kei tae taku ropi, kei hoki au ki te ao (M. 189). E huri kei taku ropi (M. 103).

2. Pudenda muliebria.

Ropi (iii), n. Potato.

Rōpine, v.t. Place close together. Ropinea nga mea na ki waenganui. ‖ pine.

Rōpū, n. 1. Company of persons. Whakarauikatia te ropu tane (M. 405).

2. Clump of trees.

3. Heap. Ka haere ki te ropu taonga e pae ana i te marae (W. iv, 157).

4. A pattern in weaving mats, etc.

‖ pū (i).

Rōpu, n. Gust of wind, squall. Tena ka riro i te ropu hau (S. ii, 27). Ma te ropu hau e taka i te raro (M. xcix).

Rōrā, a. 1. Powerless. Ki taku titiro, kua rora a Hirini.

2. Indifferent in quantity or quality. Katahi te rora o ta koutou mahi.

3. Subdued, subject. Katahi te taanga whenua ka rora i a ia.

4. Cowardly.

5. Shamed, exposed to ridicule or contempt.

6. n. Slave, low person.

rōrātanga, n. Place or time at which obstacle can be overcome or surmounted, e.g., ford. “Turaungatao, ma aha tatou e whiti ai?” “Tena ano kei ona roratanga” (P. 93).

Rora, v.t. Lay out, spread out. Na, ka roraia nga uhi (W. ii, 40). = roraha.

Roraha, a. Spreading, extended. Engari te kopito e roraha ki te tini (S. 85). Kua roraha haere te ka o te ahi.

Rore. 1. n. Snare, trap. Kei te hanga i nga koro o te rore (T. 19). Katahi ka kumea nga taura me te hupanatanga o taua tawhiti, o taua rore (T. 19). Rore kati, a form of trap for rats. Rore kiore, the name of a game.

2. Rainbow.

3. v.t. Ensnare. Me rore e au ki te kiore (M. 170). Ka puta te kiore ki roto, ka rorea.

4. Entangle, impede. Hoatu he pou mo roto hei pou weanganui, hei rorenga mo nga parirau (Pi. 135, 5).

5. Deceive. Naku rawa i rore atu (S. ii, 70).

6. a. Deceitful. He rore na te mahi a te tangata ra.

7. Weary.

8. Intoxicated.

rorerore.

1. a. Entangled, encumbered.

2. Enervating, relaxing. Rorerore ana tera te whiti o te ra.

3. n. A stick for stirring the fire.

whakarorerore, v.t.

1. Bind. He aha te tikanga ka whakarorerorea noatia nei au e koe?

2. Encumber.

Rōrea, n. Tide bore.

Rorehape,

1. n. A weapon. = wahaika.

2. v.t. Intercept.

Rorerau, v.t. Deceive, outwit. Kauraka ra nge au hei rorerautia ki te korero (M. 113).

rore, nukarau.

Rōrī.

1. v.t. Bind.

2. Scrape together.

3. Gather cockles.

4. a. Entangled. I reira nga whakaheke e rori ana.

5. At a loss, embarrassed. Rori noa nei ou iwi i te ao (M. 134).

6. n. Basket in which cockles are gathered.

7. Knot for fastening the door of a house. Nga taero a Kupe, e, nga rori o te whare o Uenuku (P. 77).

Rori, a.

1. Distorted. Ka rori nga kauae.—Ki te kainga weratia te karaka, ka roria (P.).

2. Giddy, staggering.

3. Foolish.

4. n. Scutus breviculus, sea-slug; a univalve mollusc.

rorirori. a.

1. Reeling, staggering.

2. Stupid, clumsy, awkward.

3. Stammering.

Roria.

1. v.i. Make a droning noise, break wind.

2. n. A musical instrument made with a piece of pirita or manuka, which vibrated between the teeth.

3. Jew's harp. (mod.).

Rōriki, a. Small.

whakarōriki, v.t. Disparage.

Rōrō = (iii).

Roro (i), n.

1. Brains, marrow. Hei pao to roro te toki (T. 32).

2. Spongy matter enveloping the seeds of a gourd.

Roro (ii), n. Front end of a whare, within or without the wall. Ko ahau, hei te roro o te whare noho mai ai (T. 65). Ka wharikitia te roro o te whare ki te takapau hei nohoanga mo te manuhiri (T. 192). Kei te roro au e page 348 noho ana, a to putanga mai ki waho maku e karatiti te whatitoka me te pihanga (M. vii). J. v. 146.

Roro (iii).——

rōroro, n.

1. Olea montana, mountainmaire.

2. Pieces of wood rubbed together to procure fire.

3. Ant.

Roro (iv), v.t. —— Ka whai atu a Maui, ka ihi i te kauae o Murirakawhenua; ka kawea ki te wai, ka taia, ka rorokia, ka kawea ki te moana (Tr. vii, 39). ‖ rokia.

Roroa. ‖ roa.

Rōrāi = rorowai. ‖ rowai.

Rorohī, a. Giddy.

Rorohū.

1. v.i. Whiz, buzz.

2. v.t. Buzz about, disturb. Hoake taua ki tua kei rorohutia e te tangata.

3. n. Squall of wind. E pupuhi mai nei nga rorohu (M. 180).

4. A weapon which was swung round on a string. Ka tāpapa anake nga tangata ki raro, tukua atu te rorohu kia rere ana i runga.

Rorohuri, a.

1. Giddy, dizzy.

2. Foolish.

Roroi. ‖ roi.

Roroku. ‖ roku.

Roromi. ‖ romi.

Rorongo. ‖ rongo.

Roropi. ‖ ropi (i).

Rōroro. ‖ roro (iii).

Rorotu. ‖ rotu.

Rōrōwai. ‖ rōwai.

Rorowai, n. A weapon. = pouwhenua.

Rorowhio, v.i. Make a loud rustling noise, whistle as the wind. Ka rorowhio nga taringa ko Hokio (M. 89). Haere ra, e pa ma, i te āpu rorowhio (M. 197).

Roru, a. Pinched or starved with cold. Roru tonu nga tangata i te matao.

Rota, n. A fish.

rotarota, v.i. Sign with the hands, without speaking. Me rotarota kia huri taku ringa ki Tarawera (S.).

Rōtari (i).

1. n. Fierce looks. Ka tu mai tera nga rotari.

2. a. Fierce.

tari (ii).

Rōtari (ii), v.t. Make a noose.

rōtaringa, n. Noose of a rat snare. Waiho kiore kia mau ana katikati, tu ki runga te rotaringa pakura (S.). ‖ tari (iv).

Rotari, n. Young fern root, not yet fit to dig for food. Ka tonoa e Te Karehe te rotari o roto i te aruhe, kia hoatu māna.

Roto (i), n.

1. Lake. He tangata e noho ana i tetehi taha o taua roto (T. 79).

2. Bog, swamp (Tahu., moana being used for lake).

whakaroto, a. Without current, still (of water).

Roto (ii), l.n. (‖ F.L. § 8).

1. The inside. Ko roto o te whare, i ki katoa i te tangata.—Tera a waho te kai tahi ra, tera a roto he hahae ke ra (P.).

2. Used in combination with the prepositions ki, i, etc., to form compound prepositions. Ki roto ki, into, in;ki roto i, i roto i, hei roto i, etc., in, within. Ka haere raua ko te tuahine ki roto ki te whare (T. 43). Tenei te tini o Ngatoro, o Tama, kei roto i te hangi e takoto ana (T. 90). Ka takaia ki te takapau, ki te karukaru, ka whakairihia ki roto ki te whare (M. vi). Sometimes the second preposition is omitted. He kai ma roto puku (T. 158). I roto i, from within, must sometimes be translated out of. Ka whakatika ake i roto i te wai (T. 134). ‖ F.L. § 16.

3. The midst. Ka tu nga tokotoko ki roto ki te otaota (T. 79).

4. Places inland or up a river. Ka kitea ki nga waewae e takoto ana, ahu tonu ki roto (T. 202). Ko nga waka hoki o roto e hoe ana ki Ruawehea (T. 144).

(i).

Rotu, rorotu.

1. a. Heavy, oppressive. Rorotu ana nga kanohi i te moe.

2. Favourable. Tenei, e tama, nga hau ka rorotu hei kawe i a koe te pikitanga i Okare (W.M. x, 251).

3. v.t. Put to sleep by means of a spell. Ka rotua te whare e nga wahine ra, ka whakamoemoea kia moe (T. 37).

4. Render the sea calm by a spell. Ka rotua te moana (J. xvii, 66).

rotu, n. A spell for putting persons into a deep sleep. E rotua ana e Rua te waka ra kia moe tonu, a ao noa te ra, morunga noa mai. Te rotu, he karakia ano (T. 76). Rotu moana, a spell for making the sea calm. ‖ J. xvii, 66.

Rou (i), a. Club-footed.

Rou (ii).

1. n. A long stick used to reach anything; generally split or pronged at the end, and twisted into leaves or fibres to secure a hold. Rou kakahi, dredge for shellfish.

2. An appliance consisting of a long pole with a short transverse cross piece, used for destroying the palisading of a pa. ‖ J. xiii, 4.

3. A sort of rude ladder made by lashing cross pieces on to a pole.

4. A certain grip in wrestling.

5. v.t. Reach or procure by means of a pole such as 1, above. Roua he kiekie ma tatou.—Ma wai e rou ake te whetu i te rangi, ka taka kei raro (M. 138).

6. Dredge for shellfish. Kei te rou kakahi hei o ki te taiapu ki taua maunga i Moeraki (T. 157).

7. Draw out contents of a narrow vessel. Na Te Whatupe i rou te tahā (It was Te Whatupe who reached his hand into the calabash).

page 349

8. v.i. Stretch out, reach out. Nga rae ka rou i waho Kohi (M. 64).

9. a. Intoxicated, as with tutu juice. E hine, ka rou tonu koe.

10. Staggering, tottering.

rourou, n.

1. Small basket for cooked food. He toa paheke, ko te rourou iti a Haere (P. 108). ‖ rau (iii).

2. A kete made with loops at the ends.

Rourou kopaki, a large basket.

whakarourou, v.i. Extend towards. E whakarourou ana ki te tonga.

Routu = rohutu.

Rōwai, rōrōwai, rōrōai, n. A fresh-water fish.

Rowau = roau.

Rowi, n. Apteryx australis, South Island kiwi; a bird. = tokoeka.

Rowhea = rohea.

.

1. v.t. Shake, agitate. Ka wewete, i tona tikitiki, ka ru i ona makawe (T. 55). Rū-koriri, a term applied to strong winds in late summer, which shake off undeveloped fruit of the karaka.

2. Scatter, sow. Ko taku tapuna, ko Ngatoro, hei ru kai ki Taupo (M. 413).

3. v.i. Shake, quiver. Ru ana te whenua ki a koutou, e pa ma (M. 429).

4. n. Earthquake. Me he ru na ano e ueue ana i a tuawahine, kia haere atu ki te karearoto a tona ngakau (T. 132).

rūanga, n. Shaking, displacement. Ruanga tao, warding off blows with a spear.

rūrū, v.t. Brandish, wave about. E rere, e te kotare, ki runga i te puwharawhara, ruru ai i o parirau (M. 29). Haere i nga ruruanga a Rangiwhenua (P. 10).

whakarūrū, v.i. Rumble. Kei tawhiti te whakarurunga pu inanahi.

rui.

Rua (i).

1. num. Two. Ka patua nga kuri e rua; kotahi i taona, kotahi i haematatia (T. 112).

2. a. Both. Ehara i te mea nana ake, na raua tokorua i mahi.

3. Used with the article, second. Katahi ka rangona te rua o ona ingoa (T. 20).

rūrua, ad. Both equally. E tika rurua ana raua.

ruarua, a.

1. Few. Patua katoatia taua iwi, he ruarua nga mea i ora.

2. Of two minds, in doubt. Te take i ruarua ai nga tuakana o Maui ki a ia, he tangata maminga ia.

Rua (ii), n.

1. Pit, hole. Whakarongo rawa atu ki roto e kanga mai ana, anana! Me he rua kakariki (T. 66). Me haere au ki roto ki te rua noho ai (T. 97). Used of holes dug in connection with rites of witchcraft, etc. Rua torino, rua iti, pits in connection with the tuaahu, the terms being sometimes used as synonymous with witchcraft. Ka kawea ki te rua iti patu ai, ka mate. Rua haeroa, a similar pit in connection with rites for the destruction of enemies. Ka keria te rua haeroa, te rua o te ngana, koia tenei te karakia, “Ei, tena te rua ka keri,” etc. (T. 86). ‖ kanapu, koha.

2. Store for provisions; in parts of the Bay of Plenty literally a pit in the ground with a narrow entrance, elsewhere generally a shallow excavation with or without low walls, roofed over, and having a small door at one end. Ko te rua kumara, ko Marihope (T. 92). Ka tapoko taua maia ki roto ki te rua i nga taha huahua (T. 94). Rua tāhuhu, roofed store for potatoes. Rua koauau, store for kumara. Rua patu, pit for storing provisions (? having thatched roof; ‖ patu). E tika, e whae, taku tonuitanga te rua patu (S.).

3. Grave. Ko nga tupapaku i tanumia ki te rua (T. 155). Rua totoe, an expression used of a family dying out. Ka poto ratou; he rua totoe i ngaro ai. Ko taua whakananakia ka ngongo i nga uri, a poto iho. Ka whakatakotoria e te tohunga te korohunga ki roto ki te rua, makaa iho te tupapaku. Ruaahuri = urupa.

4. In poetry, abyss into which the heavenly bodies set, and from which they rise, Te tonga o te ra, te rerenga ki te rua (M. 168). Tera Kaiwaka ka marewa i te rua (M. 407).

whakarua, n.

1. Hollow, vale, valley. E heke ki raro ra, kai raro te whakarua (S.). Whakarua kawau, a term applied to the hole in which taro is planted when made rather deep. ‖ ipurangi.

2. Feeding ground of birds, particularly of kaka. The term whakarua kaka applies to the feeding ground, and to the birds collected there.

3. North-east sea breeze. Puhia mai nei e te hau muri, pa whakarua taku mahuri totara (M. 25). If moderate, it is termed whakarua mātāriki, if violent, whakarua hikanui.

4. Waves carried by the north-east wind. Kai tai, kai te whakarua roa (S.). Maku e whakatu ki te whakarua roa (M. 335). Whakarua kopito, a form of ornamental lattice-work, or tukutuku, for the interior decoration of a house.

Rua (iii), n. A fish. He rua te ika nana i piki te kauae o Murirakawhenua (Tr. vii, 39).

Rua (iv), n.

1. Left or noa peg in weaving frame.

2. House post on which the maro is suspended at the time of the kawa ceremony.

3. A net (N'Toa).

Ruahini, ruwahine.

1. n. Old woman. Katahi ka mohio taua ruahine nei he tinihanga ta tenei tangata (T. 24).

2. A woman employed in certain ceremonies for removing tapu from canoes, houses, etc.; she was sometimes called wahine kai hau. Imu ruahine, one of the six sacred ovens in the ceremonial feast of pure page 350 rite; its contents were eaten by the ruahine. Ta te maori, he whakau kai tapu, he ruahine, ko te wahine matamua o te ara tupuna, ko ia hei kai i te imu ruahine.

3. Ceremonies for removing tapu, requiring a woman for their performance; many technical terms were used in reference to these ceremonies. Karangatia atu hoki tau wahine a Kearoa, kia eke mai ki te whakamama i te kohukohu ruahine (T. 70).

4. A method of attack in close formation. Ka maro te haere o te tohu, he koau maro tera haerenga tohu. He ruatapuke, he tohu ano tera e kore e kitea. He ruahine tetahi tohu. ‖ Gudgeon, Hist. and Trad., p. 34.

5. A variety of eel.

6. v.t. Perform the ruahinerites (‖ 2 and 3, above). Ka hurihia te hurihanga takapau, ruahine rawa, kakahi rawa, ka noa (T. 22). Katahi ka ruahinetia te atua.

Ruai = ruwai.

Ruaki.

1. v.t. Vomit. Ka ka te ahi, ka ruaki te wahine ra ka mate hoki te paoa (J. iii, 99). Ka ruakina te kai ki waho. Whakapai ruaki, have a feeling of nausea. ‖ pairua.

2. v.i. Be vomited. Ka ruaki i te waha te kai a te kawau (M. 95).

whakaruaki, v.t. Vomit up, disgorge. Ka whakaruakina te kiwi me nga mataitai i kainga matatia e ia ra (T. 79).

‖ ruāwai.

Ruānuku, n.

1. Wise man, wizard, warlock. Called also tohunga ruanuku.

2. Old man. Koia na e kiia ana te kaumatua he ruanuku.

Ruao, n. Galaxias fasciatus, a fresh-water fish. = ruwao.

Ruarangi, a.

1. Large. Ka tae ki te kainga, ki tona whare moenga, ka uhia te pueru ruarangi ki waho i a raua ko te tamaiti.

2. Robust. He wahine ruarangi tana wahine.

Ruatapu, n. A choice variety of flax, used for making bands for dressing the hair.

whakaruatapu, a. Used in the expression tawhiti whakaruatapu, a trap for rats having several snares. Ano he kiore e mau ana i te tawhiti whakaruatapu (T. 160).

Ruatapuke, n. A manoeuvre in fighting, retiring to right and left of an enemy, and then attacking on flanks and rear. Ka maro te haere o te tohu, he koau maro tera haerenga tohu. He ruatapuke, he tohu ano tera e kore e kitea. ‖ Gudgeon, Hist. and Trad., p. 34.

Ruatara, n. Sphenodon punctatus, a reptile like a large lizard. = tuatara.

Ruaumoko, n. The demon of earthquakes. Te tini o Ruaumoko. = Ruwaimoko.

Ruawāhia, n. A star which appears in the ninth month.

Ruāwai, v.t. Vomit liquid. Ka reka huka, ka kawa toku, ka ruawaitia, he tote kei roto o te hanga nei (S. 22). ‖ ruaki.

Ruawhetu, n. A semicircular depression at the top of the poupou to receive the end of the heke in a whare. ‖ J. v, 147.

Rue.——

whakaruerue, v.i. Tremble, shake. No raro nei au, e tama ra e, te whakaruerue (M. 234). ‖ ngarue.

Rueke. n. Verandah, porch.

ruerueke, n. Disphyma australe; a plant. = ngarangara.

Rūhā, n. A term applied to large branches or divisions of the head of a tree, not to small branches.

Ruha, ruwha, ruharuha.

1. a. Ragged, worn out. He kupenga tenei ka ruha, ka paea ki te one (M. 419). He kete ruharuha.

2. Weary. Ka ruwha oku waewae.

3. n. Rag, worn-out garment. etc. Ka pu te ruha, ka hao te rangatahi (P.). He ruha kupenga.

Rūhārua, v.i. Become an old woman.

Rūhī, n. A small star near Antares. = Rūhi-te-rangi, Pekehawani. Rūhī-te-rangi, is also used for the ninth month. = Hui Tanguru.

Ruhi, a.

1. Weak, lanquid. Tenei au kei te ruhi noa, kei te ngenge noa, ta te raumati hanga (M. 74).

2. Exhausted, spent. Ka ruhi te heihei o taua ngaru (W. iii, 35).

whakaruhi.

1. v.t. Enervate, weaken. Rupeke rawa nga karakia puni, nga karakia whakaruhi (T. 154). Ko nga tuatara kua momohe noa iho i te whakaruhinga a te karakia (T. 159).

2. Cause anything to exhaust itself. Ka pehia, ka whakaruhia, ka whakangehea (te moana) (M. 156).

3. v.i. Feel weak or exhausted.

rūruhi, n. Old woman. Inamata kua kitea ia e te whaea o Te Whatuiapiti, na, oho whakarere taua ruruhi (T. 164).

Rui, v.t.

1. Shake, brandish. Ka rui i nga makawe (T. 33). Ka ruia to tao (M. 409).

2. Shake down, as fruit from a tree.

3. Cause to fall in drops. Kei hoki te wai ehu i te taheke wai e ruia ki te ripo ki Okawanui (M. 208).

4. Scatter, cast away (but not of throwing in a single action). Ruia taitea, kia tu ko taikaka anake (P. 81).

5. Sow. Ka tukua mai a Pungarehu i mua ki te rui haere mai i te karaka (T. 113).

ruirui, v.t.

1. Shake to and fro.

2. Shake off.

ru.

Rukaruka, ad. Utterly. I mahue rukaruka te korero nei, kahore hoki i marama.—Whakarere rukaruka te moenga i te wahine (M. 117).

page 351

Rukahu, a. 1. Blustering, noisy.

2. False, untrue. He rukahu! (Oh, nonsense! All humbug!).—He rukahu nga korero Te Putaewa.

rupahu.

Ruke. 1. v.t. Throw, cast forth, throw away. Ka rukea e nga hoa ki te wai a ratou kai (P. 99). Rukea te kupenga ki te moana.

2. Pour forth, discharge, vent. Kei whea te tane i aroha ai i te itinga, mo nga riri ka rukea ki ahau? (M. 147). So used of reciting charms. Ka whakatika nga tohunga ki mua ki te ruke atu i a ratou nei taputapu, ara i te karakia maori (T. 158).

3. v.i. Be cast. Kihai i roa iho, e ruke ana te komeke ki tahaki (T. 190).

whakaruke, v.t. Strike. Me whakaruke te kuri ki te rakau.

rukeruke, v.t. Throw about. Nou ano tena he, ki te rukeruke i ou taonga, i ou purapura ki nga huarahi, hora haere ai (W.M. ix, 105).

whakarukeruke, v.i. Toss oneself about. Kia piri mai koe, whakarukeruke noa i runga i aku ringa (S. ii, 68).

Ruki, a. Dark. ‖ koruki.

rukiruki, ad. intensive. Used in the phrase toimaha rukiruki, extremely heavy. = harukiruki.

Ruku (i). 1. v.i. Sink, dive. E ruku ana te hunga ra (T. 154). “He toa ruku wai toku toa.” Ka karaga atu a Whakatau, “Tena koa, ruku mai” (T. 60). He mea ruku i te wai tona ara tonu (T. 100). Ruku popoi, act as a Paul Pry.

2. Let oneself fall, hurl oneself. Me ruku ware au te reinga tupapaku (M. 178). I mea te ngakau kia ruku torere nga puke tu mai o Maunga Kawakawa (M. 259).

3. Perform ceremonial ablutions. Katahi ka whakatika nga tohunga ki te ruku i te wai (T. 127). Tena koia, haere hoki ki te ruku i te wai, ka takutaku ai e koe ki te uri o Tuwharetoa (T. 129). E rukuhia ra ki te wai, katahi ka whanau ki waho (When the ceremonial ablutions had been performed, then the child was born) (T. 128).

4. v.t. Dive for. Kei te ruku paua nga tangata.—Katahi te teina ka rere ki roto ki te wai, ki te ruku i to raua punga (M.M. 185).

5. Submerge. Ka makere ki te wai, ratou tahi ano ko nga hoa, ka rukuhia ki roto ki te puna e hu ake ra i raro i te whenua (T. 154).

whakaruku, v.t. Submit to ceremonial ablutions. A, haere iho ki te whakaruku i a maua, ki te whangai hoki i to maua hau (M. xvi). I te taenga atu ka kawea ki te wai ki te whakaruru i a ia, e haere tapu tonu ana mai i te tanumanga i a Tama-te-kapua (T. 78).

rukuruku, v.i. Dive, dip frequently. Kai tonu i te mataitai, rukuruku tonu i te wai (T. 78). Kei te rukuruku au ki te wai, a hemo ake ai te aroha (M. 245).

Ruku (ii), v.t. Gather together.

rukutanga, n. Collecting together. A term used of gathering the bones of a corpse in order to deposit them in the final resting place.

ruruku. 1. v.t. Draw together with a cord. Whiria he taura hei ruruku i nga pakitara o te whare.

2. Bind together, lash; so repair. I muri ka mahia taua waka, ka rurukutia (J. iii, 64).

3. Enfold, enwrap.

4. Establish, bind by incantations. Tena te po ka ruruku, tenei te rangi ka heuea (M. 132). Koia te ruruku, rukutia iho kia u, kia mau (M. 377).

5. n. Band, girdle, bond. Homai tetahi ruruku kia piri ai.

6. Spell for preventing a tree from splitting when felled, binding things, etc. Tenei hoki te ruruku, ka u, ka mau, ko te ruruku tapu o Tane (M. 377). E whi te ruruku ka whiti au kei Haumia (M. 364). Ko te ruruku i rukutia ai (M. 378).

rukuruku. 1. v.t. Gather into a small compass. Rukuruku Hunaa, horahora Papakanui (Wrap up your fine garments of flax from Hunaa, don your rough capes of kiekie from Papakanui) (P.). Te kete rukuruku a Whakao-tirangi (P. 86). It is explained that she had a few seed kumara tied in a little bundle in the corner of a kete; but the proverb is also given in another form. ‖ 3, below.

2. v.t. Assemble. Kia rukuruku nga rohe o Tuhoe ki runga o Te Tapiri, katahi ka whawhai ki a Ngati Manawa.

3. n. Small basket. No reira ano a te maori pepeha mo te kai iti, kore; e kore noa ana te kai, e iti noa ana te kete kai, “Ko te rukuruku a Whakaotirangi”; mo te rukuruku, mo te kore kai (T. 74).

4. ad. intensive. Ka whawha iho nga ringa o te kauhoe, a ka karanga ake ratou, “Taumaha rukuruku ia” (W. ii, 23). = rukiruki.

Rukutia, n. A variety of tihore (flax).

Rumaeko, n. Tail feathers of a bird. ‖ huru-maeko, humaeko.

Rumaki. 1. v.t. Immerse, duck in the water, drown. Ka rumaki a Ruatapu i te hokowhitu ra, a mate katoa. Used of ceremonial immersion. Ao ake te ra katahi ka ka te pure; katahi ka rumakina te wahine ki te wai.

2. Bury. Ka patua te taua e Te Kea, ka rumakina a Pa-i-te-rangi ki roto ki te repo.—Ka rumakina te ahua o te hau o te tangata ki te take o te ahurewa.

3. Plant kumara, etc.

4. v.i. Stoop, bow. Ka rumaki tonu te pane ki raro ki te hoe (T. 144).

page 352

5. Disappear below the horizon, set, as heavenly bodies. Ka rumaki Matariki (M. 346). The pass. rumakina is also used in the same sense.

6. n. Basket of seed potatoes.

rumakanga, n. Immersion.

Rumene, v.t. Collect, assemble. Ka rere nga punga o nga waka ra, me te whanga tonu te wahine ra, na te mea ka rumene noa.—Katahi ka tōtō i nga waka, ka rumene ki uta. ‖ mene, humene.

Runa (i), n. 1. Rumex flexuosus, dock.

2. A water plant.

3. Plagianthus divaricatus, a shrub.

runaruna, n. A plant.

Runa (ii). 1. v.t. Draw together with a cord, tie up, close. Runā mai ra te ruru i a Rongo (M. 334).

2. Keep close, keep securely. Runā atu ia a taua muna (M. 394). Runā ki te whare te hau o Matariki (M. 17).

3. Steer. Runaa te ihu o te waka ki waho.

4. Dress, keep in line or rank.

5. Reduce, pare down. Runaa mai nga taha o te rakau kia iti mai.

6. v.i. Assemble.

runanga. 1. n. Assembly, council. Ai rawa he korero te runanga taua (M. 85). Whare-runanga, public meeting house.

2. v.t. Discuss in an assembly. Ka mutu ta ratou tangi, ka runangatia ano e ratou kia haere ki te tarai haumi mo to ratou waka (W.M. viii, 113).

runaruna, n. Pastime.

whakarunaruna, v.t. Dally with.

Runga, l.n. (‖ F.L. § 8). 1. The top, the upper part. He mea puhipuhi a runga ki te puhi kereru (T. 154). Ka titiro ake whaka runga (Tr. xxvii, 606).

2. Used with a preposition to form an adverbial phrase. Up, upwards, up above. Kei runga nga matua a nga tuakana e korero ana i te korero a te toa (T. 101). Ka puta ake a Ngatoro ki runga (T. 70). ‖ (ii) for a further use.

3. When preceded and followed by a preposition it forms a complex preposition. Above, over, upon, etc. Katahi ka rere atu, noho ana i runga i te tihi o taua rakau (T. 16). Kei runga kei to whare e takoto ana (T. 85). Nga. tangata o runga i a Te Arawa (T. 71). Ka piki ma runga o te tomokanga (T. 84). ‖ F.L. § 16.

4. The south, the southern parts. Te waka i a Te Mana, hei hoe ki runga ra, ki te tonga (M. 143).

Rupahu, a. 1. Blustering, angry.

2. Random, wild. Katahi te tangata tahupera; rupahu noa iho ana korero.

3. Deceiving, insincere.

rukahu.

Rupe (i), ruperupe. v.t. 1. Shake violently. He aha tau e ruperupe i tou kakahu ?—Na te hau i rupe, pirau iho.

2. Treat with violence. Ka ruperupea te mokopuna, ka mutu.

Rupe (ii), n. 1. Lintel of a doorway. Kei te rupe o te whare e tahuri noa na (W. 37). = korupe.

2. A loop made of two twisted wands with the ends stuck in the ground, which formed part of a rat trap. ‖ Tr. xli, 247, 249.

Rupe (iii), n. A term applied to a large pigeon (Hemiphaga novaeseelandiae), in allusion to Rupe, the personification of the pigeon.

whakarupe, n. A greenstone pendant.

Rūpeke, v.i. 1. Be all come together. Kua rupeke mai nga tangata.—Kia rupeke te kai ki te hapoko (T. 189).

2. Be all dealt with or used. Heoi ano ka rupeke nga karakia, kaore hoki he karakia i mahue nei.

3. Used with an active verb preceded by the definite article to denote the completion of the action indicated. Ka rupeke te tango i nga taonga ki waho (T. 161).

Ruranga, n. Stranger, guest. (Tar.) Kei whea te nohoanga o te ruranga?

Rure, v.t. 1. Shake, dash upon. E ai nei hoki te toka rurenga tai, e neneke i te ngaru (M. 101).

2. Toss about, scatter. He aha i rurea atu ai nga kai na; te whakawhaititia?

3. Bandy words, wrangle. Korero atu ana ratou; rure atu, rure mai.

rurenga, n. Castaway, remnant. Waiho noa iho ko nga rurenga nei ko nga ruwai noa ki te whare (M. cvii).

rurerure, v.t. 1. Brandish. Ka rurerurea tana paraoa.

2. Maltreat. Kati me he rurerure i to potiki.

Ruri, ruriruri, n. Song, ditty, generally of an amorous nature, accompanied by gestures. Ka haere te tane ki tona kainga, ka tito te wahine i tana ruriruri (S. 101). He ruri aroha ki toku hoa pai rawa (S. 102).

ruriruri, v.i. Stagger, tremble. Ka ruriruri te tangata nana i kai i te pua-pua-a-Autahi. Rūrū. ‖ .

Ruru (i), rurururu, n. Ninox novaeseelandiae, owl, morepork, = ruru-peho, koukou, peho, Tenei te ruru te koukou mai nei (M. 62). Ruru-whekau, Sceloglaux albifacies, laughing owl, = whekau. Ruru-taiko, Procellaria parkinsoni, black petrel. = karetai, toanui. Ruru (ii). 1. v.t. Tie, tie together. Me i mohio koutou ki te ruru mōkī.

2. Enclose. Ka ruru ki te kete ra (M. 165).

3. Attack, invade. Mei taua mea ka ruru nga atua ki a tatou (M. 9).

4. v.t. Draw closer together. E ta, kahore koe e ruru mai kia whaiti?—E ruru nga ihu ki roto Waitangi (S. ii, 55).

page 353

5. Take shelter. Tenei me ruru ki te whare (M. 9).

6. a. Sheltered. Haramai nei, ko au ki konei, noho ruru ai (M. 34). He wahi ruru tenei.

7. Close together. Ka ruru nga whetu (of Pleiades). Taonga ruru tonu ki roto i te putea (M. 181).

8. Inclement. E rua tau ruru (Two years of wind and storm) (M. 323).

9. n. Knot. Kapa ianei ko te ruru i wetekina (M. 176). Runa mai ra te ruru i a Rongo (M. 334). Ruru-aho-tuwhere, a knot for securing the door of a house. ‖ J. v, 148.

10. Lashing for securing the rauawa of a canoe.

whakaruru. 1. a. Affording shelter, sheltering. Ka whati nga rata whakaruru o runga (M. 25). Ko te pa whakaruru hau o te mara (M. 363). Aku manu whakaruru ki te nohoanga nui (M. cvii).

2. n. Shelter, screen. Nga whakaruru hau o tini raua ko mano (M. 351). Taku whakaruru totara (M. 198). In this and preceding paragraph the terms are used figuratively of a chief. Whakaruru-hau, the Magellan Clouds. Ka wehe atu era tama a Rangi ki runga, i a Whaitiri, i a Tautoru, i a Matariki, i a Te Whakaruru-hau.

rūruru. 1. v.t. Tie up, enclose, Maku e rururu ki te putea (M.M. 196).

2. n. Bundle. In the expression rūruru tahā, a bundle of calabashes tied together for carrying, or laced into a kete. Ka heria a Rona e te marama, na e piri nei ratou ko ona rururu taha ki te marama.—Katahi ano ka matika te tahae ra, ka waha i te rururu taha ki te kawe wai. Rūruru tahā is also used for loud thunder.

Ruru (iii), n. 1. A game similar to that called knuckle-bones. ‖ Tr. xxxiv, 67.

2. Gammon, nonsense. He tangata korero ruru.—Ruru tahi! (Nonsense !).

Ruru (iv), v.i. In the expression ruru te takiri, to throw out the arms in sleep, an omen for good.

Ruruhau. 1. a. Stormy, blustering. He matangi ruruhau, he tonga kari whenua (M. 388). ‖ ruru (ii), 8.

2. n. A species of wild turnip.

Ruruku. ‖ ruku.

Rurupeho = ruru (i).

Rurutaiko = taiko.

Rūrūtaina, v.i. Tremble with fear.

Rūrūtake, a. Shivering. Katahi te tamaiti ruru-take.

Rurutu. ‖ rutu.

Rūrūwai. = ‖ rūwai.

Ruruwhekau = whekau.

Rūtā, v.i. Rage, bluster. Kaua e natia taku korero; waiho kia ruta ana au.

Rūtaki, a. Blustering, furious.

Rūttawa, n. Grey hairs, especially when appearing prematurely. Te taru nei a te rutawa te ara o Ninihi (P.).

Rutu (i). 1. v.t. Jolt, jerk, clash. He rutunga patu na koutou (M. 125).

2. Dash down, fell, overcome. He rutunga na te mate.—Ko to maua parekura tenei i rutua ai maua. Hau rutu, baffling wind.

3. Try to obtain by flattery. He rutu taonga nana.

4. v.t. Nod from side to side, sway. He hoka pai re rutu ana.—He rutunga puhi no Tainui ka tere ki te tonga (M. 134).

5. Be agitated with anger, storm. Rutu noa ana te tangata ra.

rutunga, n. Anything broken or knocked off.

Rutu (ii), rurutu. 1. v.i. Fall in drops, drip. Ka rurutu noa iho te mahi a te wai o te kamo (Pi. 175, 5). Me he wai wharawhara e rurutu i aku kamo (S.). ‖ turu (vi).

2. v.t. Pour out, as water. Katahi te ngakau ka rutua, kei aku kamo e paheke nei (M. 118). Ko te rere tangi kino te rutua i aku kamo (M. 399).

Ruwahine = ruahine.

Rūwai, rūai, a. Foolish, of no account. Waiho noa iho ko nga rurenga nei, ko nga ruwai noa ki te whare (M. cvii).

rūrūwai. 1. a. Foolish, silly. Te mate o te tangata ra, he ruruwai noa iho, he porangi.

2. n. Rattus exulans, native rat.

Rūwaimoko, n. The demon of earthquakes. E Ruwaimoko, purutia, tawhia kia ita (M. 115). = Ruaumoko.

Ruwao, ruao, n. Galaxias fasciatus, a freshwater fish. = kokopu. The term kokopu ruwao is sometimes used figuratively for a great chief.

Ruwha = ruha.