Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

A Dictionary of the Maori Language

A

page 1

A

A, vowel: ā is pronounced as a in “art” and “father”; a = ā perceptibly shortened. The sound of a in “man” is unknown in Maori.

Ā (i), n. 1. Collar-bone. Usually joined with kaki. Te a o toku kaki.

2. Perch for snaring kaka, a particular form of mutu-kaka.

Ā (ii), v.t. 1. Drive, urge, compel. Ka aia haeretia e te hau nunui (J. iii, 99). Ka rumaki tonu te pane ki te hoe, i te ainga hoki a te wehi (T. 144).

Two nouns are derived from this verb: āinga, ānga, driving force, thing driven, etc. I te wa e rere ai te kano o te perehia i te āinga a te hau ki te moana (W. iii, 35). Kitea he anga na te haku (P.).

2. Collect. Ka whakahaua e Whatiuaroa tana ope; kei te a i te rakau hei wahie.

Ā (iii). Plural of the definitive particle , indicating possession. = nga … a, the … of. It is used before the dual and plural personal pronouns, names of persons or places, local nouns, or before common nouns preceded by a definitive (F.L. § 18). For the difference between ā and ō see the prepositions a and o. A raua nei tama, ko Hau-maringi, ko Haumarotoroto (M. xxxiv). Sometimes used elliptically. Ka kai ratou i reira, pau ana ā nga hoa, katikati tonu a Tama (T. 78). ‖ (iii).

Ā (iv), conj. denoting extension of space, or lapse of time; often very much prolonged in speech. 1. As far as. Ka rere mai a Te Arawa, ā waho i te moana (T. 71). Ka ra Hakomiti te ara, a Paritangi (T. 78).

2. Until. Takoto nei, a ao noa te ra (T. 90).

3. And, and then; only connecting successive actions or events. Hoe ana mai. a ka u ki Mokau (T. 123). Moe tonu, a ka ao te ra, ka hoe (T. 196).

Ā (v), colloquial = aha, pron. What? He a tena, e Mati?

Ā (vi), colloquial = ae, ad. Yes. A hoki ra, just so.

A (i), particle, used,—1. Before names of persons, the pronouns wai and mea, and names of canoes, months, etc.—(a) When they stand as subject in a sentence. Kei te ngaki kumara a Te Kehu (T. 85). E tawharau ana mai a Te Arawa (T. 81). (b) When they follow any of the prepositions i, ki, hei, kei. Ka korero atu a Kupe ki a Turi (T. 110). Kua timata mai ano i mua atu i a Whakatauihu, i a Tawhaki, i a Tuhuruhuru (T. 63). (c) In explanatory clauses. Kua tupu tana tamaiti, a Rata (T. 54).

2. Before personal pronouns, except ahau (though au follows this rule) — (a) When they follow any of the prepositions i, ki, hei, kei. Ka mea ratou ki a koe ra (T. 189). (b) When they are repeated by way of explanation, but not ordinarily when they stand as subject in a sentence. The use of the nominal prefix a before ia standing as subject of a verb is sometimes found.

3. Before names of places and local nouns (F.L. § 8) when they—(a) Stand as subject in a sentence. Ka taunahatia e Naki a Motiti (T. 75). E puare katoa ana a roto (T. 13). (b) Are repeated by way of explanation.

4. Occasionally before common nouns in explanatory clauses. Rokohanga atu e takoto ana te kai nei, a te kukupa (T. 146).

5. Sometimes, especially in animated narrative, merely euphonically. Ma tona kaha a ia ano e taruturutu (T. 159). Na, me karanga a koe ki a au (T. 168).

A (ii), prep. 1. Of, belonging to; used in speaking of transitive actions, including works accomplished or in progress, movable property, instruments, food, husband, wife, slaves, etc. (‖ o, prep., and F.L. § 22). Ka mutu nga mahi a nga tama a Makeatutara (T. 30). Nga kupu poroporoaki a Hou (T. 82). Te umu a Kuiwai (T. 83). Ka haere mai nga matua o te wahine a Paoa (T. 185).

2. At, at the time of; of future time. A tahira te eke ai ki uta (T. 142). A whea ara ai te marama? (T. 54).

3. After the manner of. He mea mohio a ngakau tangata (T. 84). Rere a manu ki te hui matangohi (M. 117). Ka noho a pahi te rau ma whitu i reira (T. 154).

A (iii), ad. 1. Well, well then. A, tena, kei whea au tuaahu? (T. 122). A, hei konei whakarongo ake ai (T. 10).

2. Sometimes simply to attract attention. A, kāti te turituri (T. 65).

A (iv), in poetry = ka, particle. A tuhi to toto, ka rapa i te rangi (M. 83).

Ae (i), a. Calm. Takoto noa tera te moana, he ae noa iho.

Ae (ii). 1. ad. assenting to an affirmation or affirmative question. Yes. “Ko koe tonu ranei?” Ka mea atu a Whakatau, “Ae, ko ahau” (T. 62). Ka mea atu te matua ki a ia, “Ae, e pai ana” (T. 25).

2. In answer to a negative question it affirms the negative and must be rendered by no. “Kahore i homai he kai mau?” “Ae.” (“Did not he give you any food?" “No.”) This use is almost obsolete.

page 2

3. v.i. Assent, agree. Ae ana mai ona whanaunga kia patua te ra (T. 25).

whakaae, v.i. Say yes, consent. Ka whakaae to raua whaea (T. 46).

Aea. It were better. Aea, e tama, kia noho mai koe (M. 323). Aea ranei kia tu tahi taua (M. 23). Aea ano, would that. Aea ano au he manu e rere. tau atu ko tawhiti (M. 35).

Aeaeā, a. Panting. Tah. aeae.

whakaaeaea. 1. v.i. Pant for breath. Ka kake i te pikitanga, ka whakaaeaea.

2. v.t. Utter disconnectedly, as though in want of breath. Kaua e whakaaeaeatia to korero, engari honoa tonutia.

Aeha, int. denoting contempt, wonder, vexation, etc.

Aewa. 1. n. Giddiness.

2. a. Sickly, unhealthy.

3. v.i. Wander, go round about. Kua riro ia ki te aewa i waho (W. i, 91).

Aha (i). 1. pron. What? of things only. He aha te korero? (T. 90). He aha, why? for what purpose? He aha tau e kata? (T. 199). He aha tau i haere mai ai koe ki konei? (T. 169).

2. Who? in asking a person's second name. Hone aha?

3. Of what sort? of what use? etc. He toa aha to toa? (T. 60). Hei matua tane aha, hei matua wahine aha? (T. 14). He nanakia aha to te kiore nanakia? (T. 199).

4. n. Anything whatever, anything at all. Tē ai he aha hei whakaoho mai (There was nothing at all to disturb them) (T. 117). I nga aha, i nga aha noa iho a te Maori (All sorts of Maori matters) (T. 30).

5. v.t. Do what to? I ahatia e ratou tana tamaiti? (What did they do to his child?)

6. v.i. Do what? Me aha ra, kia kata ai a Kae? (T. 37).

7. Do anything whatever. Tē ngaueue, tē aha (T. 6). Kihai hoki i aha atu te nuinga (T. 183).

ahatanga, n. Doing what. He ahatanga, or ko tena te ahatanga, what of that? Hei ahatanga ma Tu? (What did that matter for Tu?) (T. 6).

Aha (ii), ahaaha, n. A sawlike weapon made of sharks' teeth fixed laterally to a wooden handle. Whatoro te ringa ki te ahaaha hei tapahi, kua motu. Aha mango, teeth of tuatini shark used as a knife.

Aha (iii), ahaaha = ahoaho, n. Open space, operture. ‖ puaha, etc.

Aha (iv), int. expressing remonstrance, warning, mockery.

ahaaha, n. Alarm, shyness, want of confidence. I ahua ahaaha ahau ki te whakapuaki ake i taua korero.—Kua tae noa ake te ahaaha, ahaaha mataku nei.

Ahahu, n. Assembly of the hapu for arranging a betrothal. ‖ pakuhā.

Ahai = wai, pron. Who? Ko ahai to tane?

Ahakoa, conj. 1. Although. Ahakoa kai tahi, tera a roto te hahae ra (P.). Ahakoa nui te moana, me aha? (T. 164).

2. Notwithstanding. Otira, ahakoa to ratou haere po mai, i kitea ano ratou e Ngati Toa.

3. Used with he, and more correctly written as two words. What of that, nevertheless. A, mana ka totohu, he aha koa? (T. 164). He aha koa ra hei haere noa ano (T. 186).

4. Repeated, whetheror. Ahakoa taua, ahakoa tira haere noa, e kore e ora (T. 175).

Āhaku, pos. pron., pl. of tahaku. My, mine. Ka mutu ano nga tamariki ahaku ko ena (Tr. vii, 37). Ko Whakatau-potiki ahaku (Tr. vii, 49). =āku.

Āhana, pos. pron., pl. of tahana. His. He hopu tou ahana (Tr. vii, 37). = āna (ii).

Ahao, n. Spear with detachable point (Po.).

Āhau (i), pos. pron., pl. of tāhau. Thy, thine. = āu.

Āhau (ii), n. Temporary breakwind for crops.

Ahau = au, awau, awahau, pron. 1st pers. sing. I, me. Na Tinirau ahau i ngare mai (T. 59). After the prepositions a, o, ma, mo, na, no, and the particles ta, to, the suffix ku is used in place of au, thus: aku, maku, toku, etc. Note that ahau does not take the prefix a, but au does. Ka mea atu a Hinemoa, “Homai ki ahau” (T. 133).

Āhea = awhea, a hea, ad. interrogative, of future time. When? Ahea koe haere ai?

Ahea atu, how far?hea (i).

Āheahea, n. Rainbow.

Āhei (i), pt. 1. Able. Mo te whai rawa ake i a tatou, e kore e ahei (T. 169). E kore au e ahei te ki atu.

2. Possible, within one's power. Kaore e ahei i a ia te haere.

Āhei (ii), n. 1. Collar-bone. Ka werohia a Te Purewa, tu tonu ki te ahei.ā (i).

2. A method of holding the spear against the collar-bone as a guard. Koinei tana tatai he ahei i te rakau.

3. Snare spread between trees for birds. aheinga = ahei, 3.

Āheihei = heihei, n. Disturbance. Tutu ana te aheihei o te moana.

Aheiha, ad. Truly, exactly, certainly. A form of assent.

Āhere. 1. n. Snare for birds, etc.

2. v.t. Fix snares.

Aheu, n. A changeable wind from the southeast.

Ahi (i) n. Fire. Tenei to ahi (T. 24). As the first element of a compound word ahi is applied to a large class of karakia, as page 3 ahitaitai, ahitahoka, ahi-taumata, etc. Ahikaroa, title to land by occupation. ‖ J. ii, 77, 78, and vi, 49–54.

ahiahi, n. Evening. Kia ahiahi ka hoki mai ki roto ki tona whare (T. 46).

ahiahitanga (poetical), n. Evening. Kia tangi atu au i te ahiahitanga (M. 252).

Ahi (ii) = ai, v.t. Beget.

Ahikaea, n. The first month of spring.

Ahikarae, n. Portions of the slain carried as tokens of victory. Ka tonoa e Tuwhakairiora etahi o nga toa hei karere ki a Te Aotaki me te twi hei kawe i te ahikarae i te mariunga o te patu me te pa tahuri (J. xx, 23). ‖ mariunga.

Ahikauri, n. Hatred.

Āhiki. 1. n. Footstep.

2. v.i. Make haste.

āhikihiki = ahiki, 2.

Ahikomau, n. Pennantia corymbosa, a tree. = kaikomako (Po.).

Ahimaru, n. The second month of spring.

Ahine (poetical) = wahine.

Ahinui, n. The third month of spring.

Ahipua, n. The fireplace on a canoe.

Ahitere, a. Causing discord. He wahine ahitere (P. 29).

Āhiwahiwa, v.t. Cut, gash.

Aho (i), n. 1. String, line. Ka maro a raua aho (T. 25).

2. Woof, cross threads of a mat. Aho tahuhu, first weft in weaving a garment.

3. Genealogy, line of descent. Hapainga te aho o to tupuna (M. 413). E kore koe e tau hei whai ake mo te taki aho ariki (M. 412).

4. Medium for an atua in divination. Kei piki koutou i te aho kei mate koutou. = reti. ‖ niu.

Aho (ii). 1. n. Radiant light, as opposed to diffused light. Ko te aho kua tae mai ki aku kamo (S. ii, 62).

2. v. Shine. Ka aho mai te maramatanga o te ra. ‖ mataaho, tiaho.

ahoaho, a. Pure white, shining (but not applied to snow).

Aho (iii), ahoaho = aha (iii), n. Open space. Kei te ahoaho e noho ana, kei te wahi marama. (This is probably connected with aho (ii).)

Aho (iv), ahoaho, n. A fish, ? porpoise. He aho taua ika e takoto ana i runga i te waka.—He ariki taniwha taua ika ahoaho.

Ahorangi, n. Teacher of high standing in the school of learning.

Ahore = kahore, ad. Not.

Ahoroa, n. 1. Moon.

2. Bright moonlight. ‖ aho (ii).

Ahotea = uhitea, n. 1. An edible tuber. ‖ uwhi.

2. Phyllocladus trichomanoides, a tree. = tanekaha.

3. Distress. To ratou manawapa nui me te ahotea o te ngakau mo te maumou o tenei wahine rangatira kia mate tamariki (W.M. xi, 22).

Ahotu, n. The moon on the seventh day. = Tamatea-tu-rua.

Ahowai, n. Design in carving.

Ahowhare, n. Soot.

Ahu (i). 1. n. Heap, mound.

2. Sacred mound used in certain rites. Tohinga mauritanga o papa ma ki mua ki te ahu (M. 248). ‖ tuaahu.

3. v.t. Heap up. Katahi ka ahu raua i ta raua tuaahu (W. v, 75).

4. a. Heaped up. He mea ahu nga onepu e nga ringaringa o te tohunga (M. lxxxiii).

ahunga, n. Heaping up. Te ahunga one-one, te aponga ki runga ra (M. 127).

whakaahu. 1. v.t. Heap up, lay in a heap. Whakaahua koe ki te ahi rarauhe (M. 5). Whakaahutia he aruhe ki runga ahi.

2. v.i. Swell up. Ka whakaahu toku puku.

3. Be displeased, dissatisfied. Katahi te tangata whakaahu ki aku kai.—Whakaahu ana au i te pukapuka a Henare: ko taku whakaahu tenei, te haere ia ki Wharekahika kati mai ai.

ahuahu. 1. v.t. Heap up. He mea ahuahu nga puke hei taunga mo a ratou teka.

2. Earth up crops, etc.

3. n. The process of earthing up. I u mai a Paikea ki enei motu … i te wa i tupuketia ai te ahuahu (W. iii, 35).

Ahu (ii), v.t. 1. Tend, foster, fashion. Na Tuparimaewaewa, nana ahau i ahu mai, ka kiia he tangata (T. 17). Kihai koe i ahua e tou matua (M. 115). Ka ahuria o iwi matariki e te rau e pae (M. 22). Ahu-whenua, cultivate the soil. Kua marara nga tangata … ki a ratou mahi ahu-whenua i nga māra (W. v, 20).

2. Treat with. To kiri i ahua ki te wai ngarahu (M. 28).

ahuahu, v.t. Tend, foster, fashion. Ahuahungia mai e Rongotakawiu, ka tupu ko Whakatau (T. 57). I te wahi i ahua mai tenei mahi … a ahuahu te whenua, a ahuahu te moana … e Io-matua.

ahunga, n. Generation. Ata whaia ki tenei ahunga tangata (M. lxxi). Ko taua kuia no te ahunga i a Kuoro.

Whakaahu, Whakaahu-te-ra, n. A star, ? Castor or Pollux.

Ahu (iii), v.i. 1. Move in a certain direction. E ahu mai ana te waka.

2. Point in a certain direction. Ka kitea ki nga waewae e takoto ana ahu tonu ki roto (T. 202). Ki te taha ahi e ahutia mai nga ihu waka i a Pararaki (S. 35).

ahuahu, v.i. 1. Be diminished. Kaore rawa kia ahuahu nga peka.

page 4

2. Set of the sun. Kia ahuahu te ra ka kai ai tatou.

Ahu (iv), n. ? = kahu. Garment. E kore au e mate, i te ahu o Kuranui (P. 64).

Āhua (i), 1. n. Form appearance. Ae, me koe na ano te ahua (T. 62).

2. Form, as opposed to substance. Ka tangohia e te patupaiarehe te ahua o nga whakakai (T. 181).

3. Character. He tangata ahua pai.

4. v.t. Form, make. Ka ahua te pa, ko Rangitawhi.

whakaāhua. 1. v.t. Form, fashion. Ka haere a Tane, whakaahua i te oneone hei wahine mahana (Tr. vii, 34).

2. v.i. Acquire form. Kua oti ake ia te whakaahua ki te ahua o nga manu (T. 14).

āhuahua, v.i. Resemble. Ahuahua ana te kanohi o te tamaiti nei ki tona papa.

āhuatia, v. pass. 1. Be formed. Te kainga i ahuatia ai koutou e Tiki.

2. Be near. Kahore ano kia ahuatia te haora mo te kai.

3. Be full, of the moon. Ahuatia koia te marama, e, te whakahinga atu ki Okehu (M. 106).

āhuatanga, n. Likeness. Ka whakaahuatia hoki ahau ki to te manu ahuatanga (T. 18).

whaka-whai-ahua, v.t. Impart form to, fashion.

Āhua (ii), v.i. Be pregnant. E. ahua ana te wahine.

Āhua (iii), v.i. 1. Hasten. E to, e te ra, ahua te whakangaro (M. 396). E to ra koia, e te ra, e ahua iara ko te whakangaro (M. 377).

2. Approach. Ka ahua mai ki te matakitaki (T. 180).

Ahūa, ad. Truly; a form of assent.

Āhuaatua, n. Discourtesy, rudeness.

Āhuahunui, n. A pattern of carving.

Āhuareka, a. 1. Pleasant, agreeable, entertaining. Ka ahuareka noa iho a raua nei korero ki a raua nei (T. 169).

2. Pleased. E kore ahau e ahuareka ki tena mea.

Āhukahuka, v.t. 1. Resemble, coincide nearly. Kihai i ahukahuka mai tau korero i runga i taku.

2. Become acquainted with. Nga tangata kua ahukahuka ki nga mahi a te pakeha, ko ratou ano e matau (W.M. viii, 89).

3. Recognise. I ahukahuka atu ahau i taku tirohanga atu ki te tangata ra.

4. Get near, approach. Kihai i ahukahuka te kai-whai, kihai i aha.

Ahumairangi, n. 1. Form of whirlwind.

2. Sacred place. = Ahurewa.

Āhumehume, a. 1. Suitable, pleasing. Ahumehume tahi te kahu a te Tipua (Sh.T. 180).

2. n. A woman's garment reaching from waist to knee. = rapaki.

Ahungarua, a. Elderly, approaching old age. ‖ ahu (ii).

Ahunui, a. Industrious. ‖ ahu (ii).

Ahupuke, n. Some part of the tuaahu used in connection with makutu.

Ahurangi. 1. a. Unsettled, uncertain. Ahurangi ana taku nei titiro ki Ahuahu i raro.

2. n. A form of tuaahu, q.v.

3. n. Person free from moral or spiritual blemish, the antithesis of whiro. He whiro ranei koe, he ahurangi ranei.

Ahurei (i). 1. a. Chief, prominent, unique.

2. n. Glow, splendour. = mana.

whakaahurei, v.i. Shoot forth.

Ahurei (ii), v.t. Plant kumara. ‖ whakatopatopa.

Ahurewa, n. 1. Sacred place for the performance of mystic ceremonies. Ka kiia taua wahi he ahurewa, ara ko te wahi tapu (Wa. 3). I taona ki te umu ki runga te ahurewa (J. ii, 120). ‖ ahu (i), tuaahu.

2. Watchman's platform in a fort. Ko te ahurewa o te pa, he pataka, he mea hanga hei nohoanga mo te hunga whakaaraara i nga tangata o roto i te pa, kia mataara tonu i te po.

Ahuriri, n. 1. Weir, dyke.

2. A close low fence in a cultivation, or across entrance to a pa, to exclude pigs, etc. Te maioro, he mea mahi a roto ki te rarauhe me te korokio, me nga mea kotau hei whakakaha mo ta ratou ahuriri.

3. A funnel-shaped fishing net of great size, used like a hinaki in tidal rivers.

Āhuru (i), a. Warm, comfortable. Kia moe atu au i te moenga ahuru (M. 21).

Ahuru mowai:calm, sheltered haven.

whakaahuru, v.t. Warm, nestle, cherish. He whakaahuru kore mo to kiri (M. 26).

Āhuru (ii), āhuruhuru, n. Auchenoceros punctatus, a sea fish, scaleless, about size of rawaru.

Ahuwhenua, a. Industrious. ‖ ahu (ii).

Ai (i), ad. Not generally to be translated by any equivalent English word, but used in the following cases:

1. In relative clauses, where the relative in English is governed by a verb or preposition. Kei kona nga tangata i kite ai au (There are the men whom I saw) (T. 116). Ka kitea he tikanga mana e mate ai tenei taniwha (He discovered a plan by which this monster might be killed) (T. 110). Occasionally with passive verbs when the relative is the subject of the verb. Ka kitea te wahi i kimihia mai ai e ratou (The place was found which was sought for by them) (T. 121).

2. In clauses expressing the reason for which anything is done, or the object in view in doing it. He aha koe i whakaorangia ai? (Why were you saved alive?) (T. 46). Koia i tapa ai toku ingoa e te iwi nei, ko Tatau (That is why this people gave me the page 5 name of Tatau) (T. 46). I tapa ai tena matenga ko Maikukutea, no te mea ko nga maikuku kau i kitea (The place of this slaughter was called Maikukutea because there was nothing found but the finger-nails) (T. 93). He nuka na Kupe kia riro mai ai a Kuramarotini mana (It was an artifice of Kupe's in order that he might obtain Kuramarotini for himself) (T. 109). Mo wai to wai, i haere iho ai koe i te po? (For whom is your water that you come down to fetch it by night?) (T. 96). Te tangata nana nei ahau i maminga i haere mai ai ahau (The man who deceived me so that I came).

3. In clauses marking the time or place of an action or event. Nonawhea koutou nei i u mai ai? (When was it that you arrived?) (T. 122). Kei te wai heru ano ka patu ai, katahi ka mate (It is at the pool where he dresses his hair that you should strike him; then he will die) (T. 54).

4. With a verb or adjective denoting an action or state consequent upon some previous action. Toia ake ki uta takoto ai i te po (It was drawn up on shore at night, to lie there) (T. 76).

5. Denoting present habitual condition or action. Noho noa ai nga tangata o tera motu; kaore e mahi kai (The men of that island live at ease; they do not cultivate food).

6. With reference to something previously mentioned, as aforesaid, as already stated. I a ia ai i roto i te whare o ona tuakana (When he was, as already stated, in the house of his elder brothers) (T. 17). Po iho ai, ka whiti mai a Hinemoa ki Mokoia (When the night came, as aforesaid, Hinemoa crossed over to Mokoia) (T. 135).

7. In the phrase, Ko wai i hua ai? or Ko wai i tohu ai? (Who would have thought?)

8. With koi, indicating a narrow escape. Koi rarua ai koe!

Ai (ii), v. substantive. Te ai he aha hei whakaohooho mai (There was nothing to disturb them) (T. 117). Me e ai ana he toki maku (If there were an axe for me; If I had an axe). Mehemea e ai iwi toroa ana au (If I possessed some albatross bones). E ai au kuware! (What folly is yours!). The following is an irregular use: Me he ai waka, kua whiti atu ahau (If there were a canoe, I would cross over). E ai ki tana, or e ai tana, it is according to his [saying], i.e., he says. E ai, in poetry, as it were. Kia ringia te puna i aku kamo, e ai te taheke (M. 133). Ka mangi noa au, e ai te ao rere (M. 240).

Ai (iii), v.t. 1. Lie with a female; copulate, of both sexes. Aitia ana taua wahine a Maui e Tuna-roa (W. ii, 109).

2. Procreate, beget. Nana i ai atu Kaitawhara (M. 208).

aitanga, n. Progeny, descendants (a frequent factor in tribal appellatives). Te aitanga a Tiki (The descendants of Tiki, a tribe) (T. 145). In poetical expression, Te aitanga a Punga, insects, etc. Ngai as an element in tribal names seems to be connected with this. ‖ ati.

Ai (iv), int. expressing surprise. Ai! taukiri e! (T. 63).

Aia. int. = kaitoa.

Aiahi (poetical) = ahiahi. E muri aiahi takoto ki te moenga (S).

Āianei. 1. ad. Now, today, presently. Waihoki ko tenei, e aku tuakana, ka taea hoki e au tenei, ka taea hoki e au tera atu aianei (T. 19).

2. l.n. The present time. After the prep. i, no, o, or part. to, the letter n is prefixed and the prep. and n written as one word. ‖ inaianei, nonaianei, onaianei. Kotahi tonu tonaianei, ko Tuhourangi (T. 77). The word is sometimes broken by the insertion of tata. ‖ inaiatatanei.

Aihe. 1. n. Delphinus delphis, dolphin.

2. Driftwood. Kei te kapi te ara-a-waka i te aihe.

3. a. Drifting. Ka haere te pipi aihe, ka noho te tumu-whakarae (J. xvii, 163).

aihetia, pass. Be driven ashore. Ko taua tuporo waro i aihetia ki uta e te tai, ara i paea ki uta.

Aihunga = hauhunga, n. Frost.

Āinga, n., derivied from ā (ii). Violence, driving force. I te wa e rere ai te kano o te perehia i te ainga a te hau ki te moana (W. iii, 35).

Āio (i) a. 1. Calm. Kaore, ka aio te moana, ka rewa (Pi. 135, 4).

2. At peace. He whenua aio.

whakaaio, a. Peaceful. Ka moe whakaaio ki te mate (S. ii, 78).

whakaaiohia, pass. Used of making peace, in antithesis to houhia te rongo. Ka houhia te rongo i tera pa, e whakaaiohia ana i tetahi pa (P. 54).

Aio (ii), n. The moon on the eighth day. = Tamatea-tu-toru.

Aiopīpī, n. Settled calm.

Airaia, conj. But. = otira, raia.

Aitu, n. 1. Sickness, calamity. Tenei te taka i te whare aitu (M. 334).

2. Demon. Ka whiwhi te ringa o Aitu (M. 139). Te ika a te Aitu (M. 223).

Aituā. 1. a. Of ill omen, unlucky. He aitua, ina mahue te whare.

2. Unfortunate, in trouble. Na koutou hoki tatou i aitua ai.—Kei aitua tana tamaiti mo tana mahi he (W. i, 99).

3. n. Misfortune, trouble, distaste, accident.

4. Omen, particularly evil omen. Ka matakite hei titiro i tona aitua (T. 175). ‖ J. vii, 120.

Aiutu. —— Ka tatau te maro aiutu, te eke mai he aiutu ki tenei matorohanga.

page 6

Āka (i), n. Yearning, affection. Kua mate a Rangi i te aka. = aroha.

Āka (ii), v.t. Clean off, scrape away. Ko te iwi o Kahuparoro ki te koko i te aruhe, ko te iwi o Rakaihikuroa ki te aka i te pei o te aruhe.

Aka (i), n. Long and thin roots of trees or plants. Kei hopu tou ringa ki te aka taepa, engari kia mau ki te aka matua (T. 48).

Aka o tuwhenua, and aka o te whenua (M. 289), a proverbial expression for fern root. He aruhe, ko te aka o tuwhenua, ko te kai e ora ai te tangata (M. 141).

2. Metrosideros albiflora and M. perforata, climbing plants.

3. Vine of any climbing plant; hence occurring in the names of many climbers.

akaaka. 1. n. Fibrous roots.

2. a. Having fibrous roots.

3. n. State of turmoil, Kei te akaaka nga rangi tuhaha.

Aka (ii) (Tahu.) = anga, q.v. Ka kohitia te aka o te pupu, ka whakapiri ki o raua kanohi (Tr. vii, 43). Ko nga huruhuru o te upoko, koia te aka (Tr. vii, 40).

Akahu, a. Shallow, on the surface. Kia akahu to tarei i tena wahi, kaua e u to toki. ‖ kahu.

ākahukahu, a. Indistinct, scarcely visible.

Akakaikiore, akakiore, n. Parsonsia heterophylla, P. capsularis, etc., climbing plants.

Akakaikū, akakaikūkū, akakūkū, n. A climbing plant (Tetrapathaea tetrandra, also a species of Clematis).

Akakaimanu, n. Tetrapathaea tetrandra, a climbing plant.

Akakarena, n. A climbing plant.

Akakiekie, n. Roots of kiekie (Freycinetia banksii).

Akakiore = akakaikiore.

Akakoareare, n. Edible rhizome of raupo (Typha angustifolia). = koareare.

Akakongohe, n. A climbing plant.

Akakopuka, akapuka, n. Griselinia lucida, a climbing plant.

Akakowhai, n. A climbing plant.

Akakūkū. ‖ akakaikū.

Akakura, n. 1. Metrosideros scandens, a climbing plant.

2. A weapon of the wood of this plant. Ai he akakura hei kokiri, tau rawa atu ko Kaikoura ra (M. 196).

3. A variety of kumara.

Akapirita = pirita, n. Rhipogonum scandens, supplejack, a climbing plant.

Akapohue, n. A creeping plant. = pohue (Calystegia sepium, bindweed).

Akapuka = akakopuka.

Akaraupo, n. A variety of potato.

Akarewa, n. A variety of taro, purplish in colour.

Akatātarāmoa, n. A climbing plant, Rubus sp.

Akatawhiwhi, n. Metrosideros scandens, a climbing plant.

Akatea, n. Metrosideros albiflora and M. perforata, climbing plants. Ko te upoko i takaia ki te akatea (P. 55).

Akatoki, n. A climbing plant with a thin strong stem, used for lashing toki. = akatea, torotoro.

Akatororaro, n. Tetrapathaea tetranda, a climbing plant.

Akatorotoro, n. Metrosideros perforata, a climbing plant with a thin strong stem, used for lashing toki.

Akatotara, n. A climbing plant.

Akaturihanga, n. A climbing plant with a very strong stem, used for lashing.

Ākau, n. 1. Shore, coast, especially rocky coast. Noho ana i te akau o te moana (T. 96). Akau roa, and akaunga roa, circuitous route. He akau roa ano tera, he tukutata tenei.

2. Bank, of a stream. Ka tango ia ki tana tira … ki te akau o te wai (M. lxxxiii).

3. Reef. Ko te akau tera i tahuri ai taua waka, ko Te Huripureiata.

Akau, a. —— Hoe akau, steering paddle. Ka whakaturia nga kai mau o nga hoe; ko Taipupuni ki te hoe akau.

Akawhero, n. A climbing plant.

Ake (i), n. Dodonaea viscosa, a tree. = akerautangi.

akeake, n. Dodonaea viscosa, Olearia traversii and other species, trees.

Ake (ii). 1. ad. indicating immediate continuation in time. Haere ake, haere ake, ka morunga ake taua whare (T. 21). Sometimes to be translated forthwith, thenceforth. Titiro ana tetehi o nga pononga, tikarohia ake te kanohi e Tongameha (T. 48). When used with an imperf. verb, ake, unlike mai, always precedes ana. Mea ake, or mea kau ake, immediately, soon, in a very little while. No reira tana mohiotanga, mea ake ia whakamatea hei utu mo taua tamaiti (T. 108). Taro ake, in a little while. Ake, ake, ake, for ever. Penei ka ora tonu te tangata ake, ake, ake (T. 7). (In speaking, the a of the first ake is somewhat prolonged.)

2. ad. intensifying the force of some local nouns, adjectives, and pronouns: Ki runga ake, higher up; no mua ake, some time before. I mua tata ake o te whawhai ki Waikato (Just before the Waikato war) (W. iv, 48). Kei muri ake ano i a ratou etahi waka e hoe ana mai (A little after them were paddling some other canoes) (T. 121). With an adjective or participle, quite, very. Pau ake nga taha (T. 94). Oti ake nga papa e rua (T. 35). A, ka nui ake tona whakama (T. 186). Taua ra ake, that same day. With a personal pronoun, self. E wawata puku ana tetehi me tetehi ki a page 7 raua ake (T. 131.) With a possessive pron., own. E kore e rite ki tana ake kai, tino kai tino makona (P.). When used thus with a pron. the order is sometimes varied, thus: toku whare ake = toku ake whare. Homai te paki whero o Uenuku na hei paki ake moku (T. 65).

3. Correlative of iho, q.v. From below, upwards. When persons or objects are thus relatively situated, ake always qualifies the action or condition of that which is in the inferior position in respect of that which is in the superior position; this is so even though iho be not expressed. Te puna e hu ake ra i raro i te whenua (T. 154). Ka whakatika ake i roto i te wai (T. 134). E koutou e haka ake nei, whakarongo ake koutou katoa (T. 65). Ma te pawa e ngau ake, ka mate (T. 64).

4. Implying direction to some place connected with the speaker. but not where he is at the time of speaking. Engari, ki te haere ake koe ki toku kainga, haria ake ano he kai mau (S. 26).

Ake (iii), v.i. Go. Ka ake ki hea?

Akeake, n. Poor land. Ko aku purapura i whakanohoia ki te akeake.

Akengokengo, ad. Tomorrow.

Akepiro, n. Olearia furfuracea, a shrub.

Akerautangi, n. 1. Dodonaea viscosa, a tree. = ake (i).

2. A weapon made of the same. I werohia pea ki te akerautangi (M. 112).

Akewharangi, n. Olearia rani, a tree. = heketara, ngungu, wharangipiro.

Aki (i). 1. v.t. Dash. Hohoro kau ana te tangata ki te aki i te patu ki nga kauae o te ika ra (T. 155).

2. Beat, pound. I rongo ake tera ki te turituri o te ngahiri e aki ana i te roi (W. iv, 40).

3. v.i. Dash. Ko te tai anake e aki ana (T. 93).

4. Abut on. Mehemea ka tu tetehi whare, ka aki mai te waha ki te tuarongo o tetehi, he whare katore, he aitua.

akiaki, v.t. Urge on. Kei te akiaki a Tamatea-a-moa, “Tikina a tatou tangata totoia mai, patua” (W. iii, 61).

Aki (ii), n. Boy. (Tahu.)

Akiaki, n. Larus novaehollandiae scopulinus, red-billed gull. = tarapunga.

Ākikō, ad. At a distance from home. E noho akiko ana taua tangata.

Akiraho, n. Olearia paniculata, a shrub.

Akiri, v.t. Throw away, reject. Akiritia nga otaota ki waho.

ākirikiri, v.t. Throw away piecemeal, Tikina ana e raua, hura ana nga toetoe o te whare, akirikiritia ana.

kitō, v.i. 1. Be slow.

2. Trail, as a garment.

3. Be lengthened out.

= akuto, auto.

Akitu. 1. v.t. Close in on, fight. Hei akitu e nga hangarau i ahau (S. 77).

2. n. Point, end, summit. ‖ aki (i).

Ako (i), v.t. 1. Learn. E karakia ana nga tohunga ra, e akona tonutia ana e Rata i konei ka mohio atu ia (T. 56).

2. Teach, instruct, advise. Penei ka rongo mai koe ki taku ako atu ka ora koe. (T. 25) Ka ako atu a Tinirau ki nga tangata o te kainga, “E puta au i te ata, kia kaha te karanga” (T. 38). Kihai raua i whakarongo ki te ako o tana kupu (W. iii, 26).

whakaako, v.t. Teach. Na te atua ano ia i whakaako, i mohio ai (T. 8).

akonga, n. Learner, disciple.

akoranga, n. 1. Circumstance, time, place, etc., of learning.

2. Thing taught or learnt.

akoako, v.i. Consult together, give or take counsel.

Ako (ii), akoako, v.i. Split, have a tendency to split. E kore tenei rakau e akoako. Tai akoako, a very low tide.

Ako (iii), v.i. Move, stir. Kei ako au kei keukeu (M. 27). Ako hihiri ai e roto ki te mahi (M. 120).

Akoro, n. The moon on the fifth day.

= koro, okoro.

Āku, pron. 1. plural of definitive pron. taku. My. Kia kite i aku tamariki (T. 16). [For the difference between aku and oku ‖ F.L. § 22.]

2. pron. 1st pers. sing. -ku with prep. a prefixed. Belonging to me, of mine. I whanau au i tetehi tamaiti aku (I brought forth a child of mine) (T. 16).

Aku, akuaku. 1. v.i. Delay, take time over anything.

2. v.t. Scrape out, cleanse. Akuakuna te umu.

akuaku, a. Firm, strong. Kahore ano kia akuaku nga iwi o tana tamaiti.

Ākuanei, ad. of time following. Presently, today. Akuanei u tonu mai (Presently they arrived) (T. 121). Akuanei koe whakarere ai i a au (S. 25). Me whai mai e to waka akuanei (T. 70).

Ākuara, l.n. A little while. Used as an ad. with prep. i followed by euphonic n. ‖ inakuara, aianei, nonakuara.

Akunga, n. Rank and file. E waru rau tonu te kairakau o te ope, ma te akunga ka toru mano ai (Pi. 149, 11).

Akura, n. Entrance to an eel-pot.

Akutō, a. 1. Late, lagging. He tau akuto (A year in which the crops are late).

2. Slow. He ope akuto, e kore e hohoro te ara. ‖ akito, auto.

akutotanga, n. Delay. Ka poro ra hoki taku akutotanga (M. 174).

page 8

Ama (i), n. 1. Outrigger on the windward side of a canoe. Hei roto koe, hei te ama o to taua waka (T. 26). ‖ tuama.

2. Thwart of a canoe.

Ama (ii) = amo, n. The carved posts supporting the maihi of a whare.

Amai. 1. n. Swell on the sea. Kahore i tata mai te amai o te moana ki te wahapu o Manuka (W. v, 69).

2. The back part of the head of a Maori axe helve, where bound round.

3. a. Giddy, dizzy. E amai ana tona matenga.

āmaimai, a. Nervous.

Amaia, n. Halo.

Amaru (i), n. Metrosideros scandens, a climbing plant.

Amaru (ii), a. Of dignified aspect. ‖ maru.

Amatiatia, n. 1. Outrigger of a canoe.

2. Canoe with an outrigger.

Āmene, v.t. 1. Desire. Kei te amene te ngakau ki te kino.

2. Gather, collect. Amenea mai nga pungarehu. ‖ mene (i).

Amengemenge, a. Curled, crumpled. = koromengemenge.

Āmi, v.t. Gather, collect. Kia amia he taua (W. v, 103). Kia roa ai hoki he wa hei ami kai ma te manuwhiri (W. v, 55).

Ami, n. Odour.

amiami, n. A sweet-smelling shrub.

Āmiki = amiku. 1. v.t. Gather up without omitting any, make a clean sweep. Kua amikia katoatia nga kai. ‖ āmi.

2. Tell a story without omitting any particular. Kaua e amikitia te korero.

3. Go round about.

4. a. Prosy.

Amiku = amiki.

āmikumiku, v.t. Make a circuit round.

Amine = amene. ‖ mine.

Amio, 1. v.i. Roam, go round about, circle round. Ko te rerenga o taua kawau ki runga amio ai (S.). Amioa, amioa, ko te rua o nga hokinga mai (M. 410). Tangi amio ana te karoro i tai ra (S. ii, 77).

2. v.t. assemble, collect. Kaore koe e whakama mo te amio tangata ki konei.

amionga, a. 1. Mischievous, meddlesome.

2. Procrastinating. E tama, he amionga to mahi.

āmiomio, v.i. 1. Turn round and round.

2. Be giddy.

Amo, 1. v.t. Carry on the shoulder. E kite koe i te rakau roa, turakina, ka amo mai (T. 46).

2. Carry on a litter.

3. Rush upon, charge. Amohia!

4. n. Litter, bier.

5. Upright supports of the lower ends of the maihi on the front gable of a house.

6. A ceremonial presentation of kumara to the tohunga, connected with lifting the crop. Ka haere te amo a Hotukura ki te ariki ki a Uenuku (T. 107). He amo i te hau o te taua kia toa ai ki te riri. ‖ amohanga, amonga.

amohanga, n. 1. Stage for storing food.

2. Posts of awhata.

3. = amoamohanga. Kumara, etc., sent to the chief tohunga as part of ceremony of pure when the crop was gathered. Ka tikina te kai o ia mara, o ia mara, ka hui ki te mahi i aua kai ano, ko te ingoa o tena he pure, he amoamohanga mo nga kai i mahia i roto i te tau.

amonga = amoranga, n. The heart of one slain in battle, or other sacred food for conciliating an atua. Ka raranga i to kete tuauriuri, hai kete amonga mau.—Ka haere a Tautuporangi ki te kawe i te amoranga ki a Te Wananga.

Amoka, n. Podocarpus totara, a South Island name for totara.

Amokapua, n. Chief, leader, priest. = amorangi.

Amoko —— Kiri amoko, The outer bark of totara and manuka. ‖ amoka.

Amokura, n. Phaethon rubricauda roseotincta, red-tailed tropic-bird. Kia tia paruru te rau o te amokura (S. 8).

Amoranga. ‖ amo.

Amorangi, n. 1. Priest, leader. = amokapua.

2. Emblem of an atua carried by tohunga in van of army. Te amorangi ki mua, te hapai o ki muri (P.). ‖ iorangi.

3. n. Litter on which persons of high rank were carried.

4. n. Horse formed by securing a horizontal pole to two posts, used to raise heavy timbers.

Amotai, n. 1. Swell on the sea.

2. Name of a certain incantation or karakia.

Amu, amuamu, v.i. Grumble, begrudge, complain. Kei to noho noa iho ia ki te kainga, me te whakarongo ki te amuamu a ana wahine (T. 20). Pass. amuamutia, be grumbled at. Ka amuamutia e te tangata whenua (P. 106).

Āmua, l.n. The time to come. Hei amua, or mo amua, hereafter. Hei amua ahua ka haere ai. ‖ mua.

Āmuri, l.n. The time to come. Waiho mo amuri.

Āmuri ake nei, hereafter. ‖ muri.

Āna (i) = ae na, int. Yes. In answer to a negative question it must be translated no. ‖ ae. “E kore ranei e tae mai ki konei?” “Ana, e kore pea e tae mai” (“No, probably he will not come”). Kaore āna ra koe awhe mai ana ki te haukainga (M. xcvii). Ana koia, ana koa, yes, certainly.

Āna (ii), pron. 1. plural of definitive pron. tana. His, her. Ka ui atu a Maui ki ana tuakana (T. 10). Ka tatau mai to ratou whaea i ana tama (T. 10). [For the difference between ana and ona ‖ F.L. § 22.]

page 9

2. pron. 3rd pers. sing. -na with prep. a prefixed. Of him, of her, of his, of hers. A, ka mutu tenei mahi ana (Well, this exploit of his was ended) (T. 25).

Āna (iii), def. = ena, pl. of tena. (Ngi.)

Anā. 1. ad. There. Ana, kei Motutapu (T. 33). Anei tatou na ko te po: ana tatou na he ra ki tua (P.). ‖ anei, arā.

2. conj. When, in future time only. Ko to te Maori ritenga tawhito tenei ana ka marenatia (T. 134).

3. int. calling immediate attention. Ana! me te poko! (T. 13). Ana, koia e takoto kino nei te whenua (T. 23). ‖ anana.

Ana (i), n. Cave. Te ana kowhatu o te wahine ra (T. 95).

Ana (ii). A particle denoting continuance of action or state, used after verbs or adjectives. When the verb is followed by mai, ana may either precede or follow mai. E kiia ana mai (M. 58): E kiia mai ana (M. 59). When the verb is followed by any other adverb, or by its object without the particle i, ana will follow the adverb or object, as the case may be. E mahi kai ana ma ratou (T. 78): E haere tapu tonu ana mai (T. 78): Ko Maru e titiro iho ana (T. 137).

1. When e precedes the adj. or verb, ana denotes a temporary condition, a continuing action, or an action intended to be performed immediately. Kei runga kei te whare e iri ana tou teina, e ngaua ana e te pawa ahi (T. 64). E whakarongo ana raua ki te putanga mai o te hau (T. 93). E pai ana tena (T. 195). E haere ana ahau ki Tauranga.

2. Following a word preceded by kia, ana denotes continuance of action or condition. He aha i waiho ai te manuhiri kia karanga ana (T. 168). Ko te here ka waiho kia tere ana (T. 147).

3. Without e it is used in animated narration of a rapid succession of actions. Ae ana mai, haere ana: noho ana ia, tunu manu ana mana (T. 95).

4. Placed after a noun, it denotes the point to which anything reaches. “Ko Te Kahureremoa” atu ano, i waho nei, a, roto atu ana (T. 144).

Anahe = anake, ad. Only.

Anaianei, ad. Henceforward. ‖ aianei.

Anake, ad. 1. Only, none but, nothing but. Ko te tai anake e aki ana (T. 93).

2. Without exception. Ko enei pa e toru no Ngati Apa anake nga tangata.

Anamata, ad. Hereafter. ‖ namata.

Anana, int. expressing admiration, etc. Anana! tutu ana te heihei (T. 5). Anana ‖ ta Tangaroa pai hoki, ano kei te wai e tawheta ana (T. 22). ‖ anā.

Ananga, n. The moon on the sixth day. = Tamatea-tu-tahi.

2*

Anao, anaoa, int. expressing satisfaction or assent. Certainly. Anao, e tama, he ahakoa i kiia ai (W.M. x, 203).

Ānau (i). 1. v.i. Ramble, wander. Na taku wairua i anau kau (M. 331). ‖ nau.

2. a. Restless, lazy, bewildered.

3. Curved, crooked. Piko anau, arch.

4. n. Curve. Ka nui te anautanga o te whenua nei. (Referring to sweep of horizon.)

Ānau (ii), n. Rain. (Tahu.)

Aneane, a. Sharp. Aneane tonu te mata o te rakau. ‖ areare.

Anea, a. Devastated, swept by war. Anea kau ana te whenua.—Haere i a Tuku-noa, i a Heke-noa, e popo, e anea, mau ka oti atu.

whakaanea (probably from a different root), v.i. Stoop. I whakaanea hoki, na reira i kitea ai te kohamo.

Ānehu, a. Misty. He rangi anehu.

Ānei = enei, pl. of tenei. (Ngi.)

Anei, ad. 1. Here. Anei tatou na ko te po: ana tatou na he ra ki tua (P.). ‖ tenei.

2. In this case. Me i haere mai koe i te taenga atu o Paoa, anei kua ata whakatika taua korero.

Ānene = hanene, v.i. Breathe gently. I ata anene te haere mai o te hau ra; anenenene, a ka rahi haere.

Ānewa. 1. v. Reel, fall. Me he matakokiri anewa i te rangi. ‖ newa.

2. a. Weak, listless. Kahore he iwi i te ngaunga a te ra; anewa noa ai. Anewa o te rangi, whirlwind. Whakataha ra koe i te anewa o te rangi.

ānewanewa. 1. a. Giddy. E haere anewanewa ana te potaka, ara e haere whakahingahinga ana.—E taia ana au e te mate, kai te potaka tunewhanewha; ka taia, ka haere, ka anewanewa.

2. v.i. Loaf, linger. I runga i te mangere e anewanewa noa ana kia kiia ai kei te mahi.

whakaanewanewa, v.i. Act slowly and deliberately. “Whakanewanewa marire,” e ki ana a Patētē (P.).

Ani, a. Resounding, echoing.

aniani, v.t. Disparage, belittle.

Ānina, āninanina, a. Giddy, aching. Kua aninaninatia te mahunga ki enei tu korero (W.M. ix, 54). ‖ ānini.

Ānini. 1. a. Giddy, aching (of the head only). E anini ana toku upoko.—Tere anini ana ki roto Mapere (M. 341).

2. n. Sensation.

3. Shimmering heat. ‖ arohi.

ānininini, a. Reeling.

Anipā, a. Anxious, solicitous, Ka ngaro to tamaiti, kaore e kitea, kua anipa noa iho koe koi mate.

Aniroro, a. Giddy, light-headed. ‖ rangiroro.

Aniu, v.i. Feel shame. Kanui toku aniutanga i muri i a koe.

page 10

Āniwa, a. Reckless, aimless, bewildered.

āniwaniwa. 1. n. Rainbow.

2. Deep water. Tutu ana te aniwaniwa o te awa, o Whanganui.

3. a. Black, like clouds in stormy weather, or like deep water. E whakaaniwaniwa mai ra te rangi.

4. n. Halo, or ring, surrounding any of the heavenly bodies.

aniwatanga, n. 1. Blackness of deep water.

2. Disgust, distaste. He pono ano ra taku aniwatanga ki te kai a Tiki (M. 19).

Ano, ad. 1. Up to the time spoken of, still, yet. Kei te hi ano ratou (T. 45). E tupu mai nei ano (T. 100). Kahore ano, not yet. Kaore ano a Tangotango i mohio ko Tawhaki tenei (T. 51).

2. Again. Maranga atu tohe mai ano (T. 100). Ka te apiti ano, ka whati mai ano (T. 101).

3. Also, too. Ka tahuna te whare ki te ahi, me nga tangata ano i roto (T. 46). Often in conjunction with hoki.

4. Repeated with a noun, oneanother. He tohi ano mo te tane, he tohi ano mo te wahine (There is one form of tohi ceremony for the male, another for the female).

5. Quite, just, exactly. Ano ko taua tamaiti tupu ake (T. 130). He kata noa ano (T. 199). Ae; me koe na ano te ahua (T. 62). Katahi ano. now for the first time. Katahi ano a Paoa ka kitea, ka mohiotia hoki (T. 190).

6. With personal pronouns, self. Nau ano i kawe mai i a koe ? (T. 60).

7. With possessive pronoun, own. Na ana tama ano ra (T. 199).

8. With demonstratives, same. Ka whakatika mai o Taupo, tira, ko te ara e haere mai ai, ko taua huarahi ano (T. 149).

9. Indeed, in affirmations and assertions. Kaore, kei taku ano (T. 25). E tika ana ano.—Kahore he waka mou ? He waka ano.

10. Denoting admiration, and sometimes used interjectionally. Ano te kiri, me te anuhe tawatawa nga mahi a te kauri (T. 30), Ano me he pukepuke whenua (T. 150). Koia ano!How extraordinary! Koia ano i roa ai te nohoanga iho (T. 16).

11. As, as though, as it were. Ano ko Kopu ka puta ake i te pae nga karu o te maipi a te tangata ra. (T. 99). Ka karanga atu a Hinemoa … ano he reo tane (T. 133).

12. And when. = a no.

Anoano, n. Alarm, giddiness.

Anohea, n. Listlessness. ‖ anuhea.

Ānu, v.i. Spit, sputter.

Anu, anuanu, n. Cold. Ka hauhau koe i te anu o waho (T. 66). Takoto mai ra i te anuanu, i te matao (M. 83).

anuanu, a. 1. Offensive, disgusting. E pa, neke atu; anuanu tahi tou.

2. Disgusted. Kei te anuanu au i te wairoro tapu o Tukorehu (M. 401).

anuanutanga, n. Cold. Haere, e kui, i te anuanutanga o nga tau (M. 164).

Anuanu, n. The umu in which food was cooked as part of the pure ceremony at kumara planting. I te ata ano ka ka te pure: te ingoa o taua pure, he anuanu.

Anuhē, a. Sickly. Ka nui tana ora kaore i te anuhē. ‖ Anuhea.

Anuhe, n. 1. A large caterpillar, larva of Sphinx convolvuli; also larva of Hepialis virescens. E tupu atu kumara, e ohu e te anuhe (P.). = hotete, awheto, torongu.

2. Markings on the skin of mackerel. Ano te kiri, me te anuhe tawatawa nga mahi a te kauri (T. 30).

Anuhea, a. 1. Weak, listless, pinched with cold. Kataina te hau makariri, te hau mataotao, te anuanu, te anuhea.

2. Ugly. He anuhea tena, kei titiro atu. ‖ anohea.

Anurangi, n. A variety of kumara with a dark skin. Na Hoturoa i mau mai te kumara e kiia nei he anurangi (W. ii, 165). = anutai.

Anutai, n. 1. A variety of kumara. = anurangi.

2. A species of cockle.

Anutipoki, n. A variety of kumara.

Ānga, n. Derivative from ā (ii).

Anga. 1. v.i. Face or move in a certain direction. Kei te anga te kuwaha ki te uru (T. 110). Me anga taua ki te ra huru (T. 112).

2. Turn to, set about, doing anything, followed by ki or ka. Katahi ka anga ki te tui i a ratou ika.—Ka anga ano ka pei atu i a ia (T. 68).

3. n. Aspect. He anga ora tenei, e kore e roa ka tupu te kai.

4. Hard outer covering, shell, husk. Te anga karaka, te anga koura, koi kitea ki te marae (Po.).

5. Skeleton. Ka angoa nga kiko, ko te anga anake tenei e tu nei.

6. Stone of fruit.

7. Portions of harakeke, etc., thrown aside in dressing.

8. Vessel. = oko.

anganga, n. Aspect. He anganga ra (A sunny aspect).

whakaanga. 1. v.t. Cause to face in a certain direction.

2. n. Canoe with figurehead facing backwards.

angaanga, n. 1. Head. Ka taha te patu tona angaanga (T. 91). Te papa o te angaanga, the skull. Kiri angaanga, scalp. Horea, e Waha, to kiri angaanga (M. 347). Kai angaanga, curse. = kai upoko. Hei kai angaanga mo Te Keteiwi (M. 348).

page 11

2. fig. Elder, chief. He nui muringa hei ki mai i tona angaanga (P. 22). Ka kite koe i ta te angaanga riri (P. 37).

whakaangaanga. 1. v.i. Debate with oneself. Te wahi i whakaangaanga ra tatou hei reira tatou.

2. v.t. Calm. Ka puta ake taua maia ki runga, whakaangaanga ai i te rangi, whakamarie ai (T. 72).

Angai, n. North-north-west wind, on the west coast.

Angamate, angangamate, n. 1. Back, reverse side. Piri ana i tua o te angangamate o te kapu o te ringa (T. 145). No wai tenei ara, te angamate o te kainga?

2. Back of a house. = tuarongo.

Anganui, v.i. Face directly towards, be right opposite. Kia anganui mai to korero (Speak directly to me). ‖ anga.

Angarite, n. Amphidesma australe, a bivalve mollusc. = kokota.

Angengi, n. A fish.

Āngi, n. 1. Light air.

2. Fragrant smell.

whakaāngi, v.t. 1. Fly, as a kite. Ko tana mahi he whakaangi manu (T. 57).

2. Approach stealthily, stalk. Whakaangia tonutia mai i muri na kua mau.

Angi. 1. a. Free, without hindrance. Ka karakia a Rata i tona waka kia angi ai tona haere.

2. v.i. Move freely, float. Ko Tahurangi anake te angi i waho.—Tenei rawa to rongo te angi mai nei (M. 293).

3. n. Something connected with the descent to the subterranean spirit world. Katahi ka huakina te tatau o te angi nuku ki te po ki Rarohenga.

whakaangi. 1. v.i. Float, move easily. Rere te ika, whakaangi te ika.

2. Fall through the air, so hurl oneself. Katahi ia ka whakaangi i taua toka nei ki te whakamoti i a ia (P. 133, 11).

3. a. Denoting step relationship, so papa whakaangi, stepfather; but tamaiti whakaangi is used also for nephew or niece.

angiangi. 1. a. Thin, and fine of texture. Hirautia ra o kahu angiangi (M. 197).

2. Unencumbered. E whakaaro ana kia iti te kai, kia angiangi ai te poho o te tangata mo te turanga i te aroarokapa o te haka (T. 166).

3. n. Coprosma repens, a shrub. Raupitia ra ki te rau angiangi (M. 406). = taupata.

4. Usnea barbata, a soft white lichen, used as a wrapper or absorbent.

5. Light, gentle breeze. Angiangi hauraro, māta hehengi mai (N.M. ii, 190).

Angina. —— E haere koutou ki uta, kei mau ki Taiki-tu, ka puhia, he angina (T. 82). Ka angina tatou i nga kai nei.

Angitu, n. Luck, success. Homai he tina; homai he marie; homai he angitu ki tenei ko (K.).

Ango, v.i. 1. Gape, be open, of things not fitting together. E ta, kei te ango ano, kaore ano kia piri.

2. Be consumed. E, Kua pau te taha nei, ne? Ae: kua ango tetahi taha. ‖ Tah, ano, solitary, desolate, devastated.

angotanga, n. Opening, gap. Ka kitea te marama tua-iti nei e tore ana, i kitea ki te angotanga o te keke o Rangi (W. i, 145).

whakaango, a. ? Unimpeded, in the open. Ko te manu ka rere whakaango, ka rere ki runga, na ka tirihou ki raro, kaore e pokipoki nga paihau.

Angoa, a. Lean, wasted away. Ka angoa nga kiko, ko te anga anake tenei e tu nei. ‖ ango.

Ao (i). 1. n. Daytime, as opposed to night. Ka wehea te po, ka wehea te ao (T. 93).

2. World. Tena koe, e te wahine rangatira e iri iho nei, tutuki ana tou mana ki nga pito o te ao.

3. Cloud. E rere, e te ao, ko koe hei karere (M. 384). Āo rewa, scud.

4. Bud. I hea koe i te ao o te kowhai? (P.). ‖ Tah. ao.

5. v.i. Dawn. Ao kau ano te ata (T. 66). I te aonga ake, or simply ao ake, on the following day. Moe rawa atu i Te Kaharoa-a-Tauhu, ao ake kei Maketu (T. 100).

6. a. Bright. He whetu ao tenei ka tata mai (M. 283).

Ao (ii), v.t. 1. Scoop up with both hands. Aohia nga paru ki te kete.

2. Take in quantities. Me te kai aowhia te roimata i a au (M. 352). Ao taro, collect and carry gravel fortarocultivation. Kei te ao taro a Hori ma.

Ao (iii), v.i. Be right, be fitting. E ao kao hoki ianei te mea i rite ki te ika, ta te mea no te wai ano tenei (T. 155). Tona rakau toa, he kurutai, me ao atu tera ki te reinga.

Ao (iv). 1. n. Bark of a dog.

2. v.i. Bark. No te moimoitanga ka ao mai a Irawaru (W. ii, 79).

whakaao, v.i. Bark, as a dog. Katahi ka whakaao mai, ao, ao, ao, a-aoo (T. 27).

Aoake = ao ake, l.n. Day following, day before. Kotahi ra i patua ai e ia e rua pa; aoake, e toru pa; aoake, e rua pa (G.-8, 30). Sometimes translated day before yesterday, or day after tomorrow, according to context. Aoake nui, two days off. Aoake nui atu, three days off. ‖ ao (i).

aoakewake, n. Several days off.

Note.—Aoake and its compounds may have i or no prefixed (with n euphonic), indicating past time. ‖ inaoake, nonaoake, etc.

Aoatea = awatea, n. Daybreak.

Aohamo, n. A V-shaped piece of wood joining the sides and forming the bow of a canoe.

page 12

Aohanga, n. 1. A striped variety of New Zealand flax.

2. Derivative from ao (ii).

Aoinaake, aoināke = auināke, n. Next day, tomorrow. Ka hukia nga toto, ka noho, aoinaake ka haere te taua tumata (W. ii, 49). Ka aoinaake ka haere ki te moana (W. i, 105).

Aokatoa, n. A superior kind of floor mat.

Aokoro = okoro, akoro, n. The moon on the fifth day.

Ao-marama, n. 1. World of life and light, as opposed to reinga, or merely to seclusion. Ka whiua atu ki te wai, e hoki mai hoki hei tangata ora ki te ao-marama (T. 12). Frequently used in poetry, Ka kawea te mariunga ki a Apakura hei whakaaomarama (Allow her to come out of thewhare-taua, or house of mourning). ‖ ao (i).

2. A method of adzing timber.

Aonga, n. ‖ ao (i).

Aopori. n. Variety of eel. = Matamoe.

Aorangi, n. 1. A variety of kumara.

2. Striped variety of Phormium.

Aorere, n. 1. A kind of garment.

2. Scud. ‖ ao (i).

Aotea, n. 1. A species of thistle, Kia awhitia koe ki te patiti ki te taru aotea e tu ki te ngahere (Wa. 1, 51). Note.—The expression taru aotea occurs in M. 291, apparently with another meaning.

2. Bird. = manu.

3. Food.

Aoturoa = ao-marama, n. Light of day, this world. Ki te hokinga ake o to wairua ki te aoturoa (M. 244). ‖ ao (i).

Aouru, n. Dawn. ‖ ao (i).

Āpā = apāha, conj. If. Apa he mea hopu nau, engari he mea tomo a whare.—Ehara te toa patu tangata, he toa pahekeheke; apa he toa ahu whenua, he toa pumau (P.). ‖ apaia, apano, apanoa.

Apa (i) 1. n. Slave. Ka whakaorangia etahi hei apa, hei mahi.

2. Company of workmen or slaves. He apa matou no Hongi. = apārangi.

3. v.t. Seek. I apaia e au ki roto o Ngaruroro.—Ko etahi e apa kai, apa wahie.

apaapa, n. Heap. apaapa wahie.

whakaapaapa, v.t. Stack.

Apa (ii), n. Spirit of one dead visiting or inspiring a medium. No te apa a Paraharaha a Hare. (It does not appear to apply to the medium.) = apahau. ‖ J. vii, 125; ix, 199.

apaapa, n. (? Connected with above.) Whakamau te titiro ki te apaapa tapu (M. 347). Kahore taku apaapa i konei hei whakauru i a au, hei whakatika i a au.

Apa (iii), n. Fold, layer. Aparua, twofold, double, of a garment. Apatahi, single.

Apaapatu, n. Heap. Ka rewa ki runga i te apaapatu kei o tuakana (M. 124). = apaapa.

Āpāha = āpā.

Apahau, n. Spirit of the dead. I te wa ka mate to papa, ka noho tona wairua ki runga ki a koe, ka noho apahau. = apa (ii).

Apai, n. Front wall of a house. Katahi te whitu tekau tangata ka turaki i te apai o te waha o te puta auahi, hinga katoa: mate ana etahi tangata o te taua ra i te apai o te whare.—Nana koe i maka ki te apai o te whare (M. 66). = kopai.

Āpāia = apa ia, ad. Certainly; an emphatic form of assent. “Ati e mea ana koe ko Ponga hei ariki mou?” Ka mea atu a Puhihuia, “Apaia” (W. iv, 133).

Apakura, n. Dirge, lament. Ko ta matou apakura tenei ki a koe (M.M. 66).

Āpāno = āpā ano, conj. If. Mau rawa e takahi taku whare ? … apano ma Kahutiaterangi.

Āpānoa = āpā noa, ad. Until. Apanoa, a kia motu ano toku kaki i runga i toku pihi.—Ka karanga atu a Uenuku, “Haere, apanoa a kia mau te tautiti i runga i te tatua o Rongouaroa, ka tae atu au.”—E kore e tukua e ia te tira manuhiri kia haere ana apanoa kia takoto he hakari mana ki ia tangata ki ia tangata o ratou (W.M. x, 95).

Apārangi, n. Company of persons. Tuku tonu ake ma te aparangi, kia ora te noho mai, te matakitaki mai (T. 148). Especially of distinguished persons. ‖ apa (i), tira kahurangi.

Aparangi (ii) = whiro. ‖ apa (ii).

Aparua, n. One of the rows of palisades of a fort. = pekerangi.

Aparua, apatahi. ‖ apa (iii).

Apataki, n. Retinue, following. Engari a Nene, he apataki tona. ‖ apa (i).

Apatari, v.t. Carry, bring. Nau hoki i apatari mai te taonga ki tenei wahi.

Apiapi, a. 1. Crowded, dense. Apiapi tonu te noho o te tangata.—He apiapi no te huru, ara he ururua, kihai i taea te waka ra te tō (W. i., 69).

2. Confined, constricted. He apiapi te ara.

whakaapi. 1. a. Thick, dense.

2. v.t. Obstruct.

Āpiti. 1. v.t. Put together, place side by side, add. E kore rawa e tika kia apititia te aruhe ki te taha o te kumara.—Apitia nga kete kia kotahi te kauika.

2. Supplement anything deficient. He apiti nga riwai mo te poaka.

3. Attack, fight at close quarters. Apitiria tonutanga atu ko te pa ka horo (T. 91). Ka te apiti ano, ka whati mai ano (T. 101). Ka kokiritia e te tangata whenua, ka apititia e te taua ra (W. iii, 10). ‖ apititu.

4. Lay a spell on. He tupato no nga tohunga kei apitia ki te kai (T. 89).

5. a. Confined. He whare apiti, a steep-roofed house.

6. n. Small bone of the arm, radius.

page 13

7. Cleft, narrow pass, gorge.

8. Friend.

9. Curse.

Apititu, v.t. Fight at close quarters, charge. Kia apititutia, kia whano te hingahinga nga tupapaku (M. 366). Ka whakahokia mai ko te apititu, ka mate i reira he tini ki te tahua.

Apo (i), v.t. 1. Gather together. Apohia nga otaota nei.

2. Grasp, extort, acquire wrongfully. Mo te tangata whiwhi taonga, otira ehara i te mea utu ona taonga, he mea apo (P. 105).

3. Heap up, stack, pile. Ko Tiki i ahua, ko Tiki i apoa.

apoapo, v.t. 1. Roll together, entangle. He mea apoapo ahau e te rimu, takai atu, takai mai (T. 11).

2. Put into a heap. Kua tae atu a Tiki ki te ahua oneone i apoapohia ra e ia hei tangata.

3. Collect. Kei te apoapo nga tohunga i nga toto o te tupapaku (M. lxxxiii).

Apo (ii), n. Dregs of shark oil.

Āpōpō, n. 1. Tomorrow. Mo apopo taua riri ai (T. 92).

2. At some future time. E kore e ora atu, apopo atu ka tahuri mai ki te ngaki mate mo tona whakairinga ki runga ki te whare (M. lvi).

Aporei. a. Principal.

Apū (i). 1. v.i. Move or be in a flock or crowd. E apu mai nga tangata i waho nei.

2. n. Company of labourers. E mahi ra te apu. ‖ apa (i), 2.

Apu (ii), v.i. Bark, as a dog. No te tatanga atu ki te kainga, ka apu te kuri.

apuapu, v.t. Head up. Kei te apuapu i nga oneone (J. 61 : 189).

Apu (ii), n. 1. Squall, gust. Te hau nana i patu, ko te Apu-tahi-a-Pawa (T. 93). Katahi ka tonoa ko te Apu hau, ko te Apu matangi (T.4).

2. Billow. Na te apu tai koe i tukituki ki roto o Hauraki (W.M. x, 267).

3. Name of a karakia for causing wind.

Apu. 1. v.i. Force one's way into the ground, burrow. He patiki apu one (M. 277). Ko te waka, e apu ana, e keri ana.

2. v.t. Cram into the mouth, gorge, glut. Kia kai apu te ika i te moana (M. 22). I apua te kai i hohoro ai te pau.—He parera apu para (P.). Kia kai apu te ika i Rangiriri (M. 33).

3. Gather into the hands, clutch. E apu tonu ana oku ringa ki te whenua.

4. Heap upon. Apuria mai nga wahie, kua ka (Pi. 135, 4). = apo.

5. Cover, spread over. Noho noa nei ki te one, e apua ana ia e te kirikiri.

apuapu, a. 1. Crammed, stuffed. Ka apuapu te waha i te kai.

2. Palatable. Apuapu marire te reka o te wai nei. Kiore kai apuapu, a rat which gnaws the trap to free itself.

Āpure. 1. n. Patch, circumscribed area.

2. a. In patches, in small areas. ‖ opure.

Āpuru, v.t. 1. Crowd one upon another. Kia takitahi, kaua e apurua mai.

2. Shut up, suppress. Kei kiia, i apurutia ki roto ki tona waha ana korero.

3. Overwhelm. Kei apurua koe ki te toto (M. 61).

Āputa. 1. n. Interval, gap, open space. He hokioi i runga, hu, kei te aputa koe na o te rangi e noho ana (M. 32).

2. Layer of thatch on a roof.

3. a. At intervals, found only here and there. Ehara i te he aputa te he nei, engari he katoa.—Kei te parae e aputaputa ana te takoto.

4. Causing a gap. Ka whaowhia te kumara ki roto; ki tonu, kore rawa he wahi i aputa noa, ara i takoto kau noa iho.

Āra (i), ad. Namely, in other words, that is to say. He nuinga no te kai rangatira i a ia, ara no te huahua, ara no te kiwi (T. 144).

Āra (ii) = a ra, conj. And then. Ara hoki ko ana matamua kei te korerorero ki a ratou ano (T. 11). Heke ana he awaawa, ara he pari hoki (T. 23).

Āra (iii) = era, plural of tera. (Ngi.)

Āra (iv), n. Flooding before birth. Ko te mea tuatahi he whakamamae, tuarua ko te ara ka puta mai, tuatoru ka whakawhanau.

Arā, ad. Yonder. Ara, taku kupenga e iri mai ra (T. 79). ‖ anā, anei.

Ara (i), n. 1. Way, path. I ma hea mai koia to koutou na ara i haere mai ai ? (T. 149). Ara tama tane, male line of descent.

2. Means of conveyance. Katahi ia ka haere ki te tiki ara mona i tona hungawai, homai ana ko Aotea hei waka mona (T. 108).

3. Layer of toetoe thatch on a roof.

Ara (ii). 1. v.i. Rise. Awhea ara ai te marama ? (T. 54).

2. Rise up. Mate atu he tete kura, ara ake he tete kura (P.).

3. Awake. Kihai i roa kua ara a Tipa, kua korero (T. 200).

4. Have the eyes open, be awake. Kei te hua taua taua kei te ara raua, kahore kei te moe (W. i, 109).

5. v.t. Raise. Ka ao ake i te ata, ka haere ki taua rakau, rokohina rawatia atu kua arahia ki runga (Tr. vii, 46).

whakaara. 1. v.t. Raise. Whakaarahia ona kanohi (M. 319). Tama whakaara, fore stay of a canoe.

2. Erect. Ka tikina mai a Tane, ka whakaarahia ki runga, ka tu (T. 55).

3. Rouse, wake. Tikina a Tutanekai, whakaarahia mai (T. 134).

4. n. Hostile party, marauding band, enemy. Ko te oranga i te pa horo, i te page 14 parekura, i te whakaara, i te waka tahuri (M. lxxxi).

araara. 1. a. Renowned, much talked of. Ingoa araara tonu; a, na te mea ka pono ano. ‖ aranga (i).

2. n. Rising of a body of men for the war-dance, generally in expression araara matua or araara whana. Tenei hoki au kei runga i te pae araara whana.

whakaaraara. 1. n. Chant, to keep the watch awake, or give the alarm in time of war. ‖ M. 40, 61, 62. Called also whakaaraara pa (M. M. 204).

2. v.t. Recite, explain genealogies or other formal matter. Ara atu ano pea etahi i mahue i a au, ma tetahi atu e whakaaraara atu.—He nui nga mea kei waho i enei katoa i whakaaraaratia atu nei e au.

Ara (iii), int. expressing surprise, etc. Ka heua ake, ara ! he tangata ! (T. 11). Ara koa, he pouri te po (W. iv, 119).

Ara (iv), n. A small fresh-water fish, said to be young upokororo. = nehe.

Ara (v), n. A talisman of stone or wood carried on the canoe. ‖ J. iii, 67 (note). “Me huri to tatou waka, me whakapiri atu ki te motu ra, kia hoatu to tatou ara kia pa atu ki te oneone o tenei tuawhenua.” Ko taua mea he kowhatu (J. ii, 222).

Araara, n. Usacaranx lutescens, trevally, a fish. = raumarie.

Araarai. ‖ arai.

Arahanga (i), v.n. from arahi. Act of leading, etc. I moe iho i te ara i te arahanga i a Paoa (T. 198).

Arahanga (ii), n. Bridge, ladder. = arawhata.

Arahi, v.t.; pass. arahina. 1. Lead, conduct. Ka arahina ia e Tinirau ki tona kainga (T. 31).

2. Escort. Haere ake ano hoki te iwi hei arahi i ta ratou ariki i te ara (W. v, 53).

3. Carry off as captives. Ko etahi i whakaorangia hei hunga; kaore hoki i arahina; i waiho ano i to ratou nei kainga. ‖ ara (i).

Ārai. 1. v.t. Screen. Aha hoki koa te wa moana nui, nana i arai (M. 431).

2. Keep off, ward off.

3. Block up. Araia te kuwaha kei puta te kuri ki waho.

4. Obstruct, hinder. Ka araia e te ua, e te hau (W. ii, 4).

5. n. Screen, veil, curtain, blind.

araarai, freq. Screen on every side.

Arakauniho, n. Bottom edge of the top rail, or rauawa, of a canoe, in which the holes are bored for the aukaha.

Arakiore, n. A method of wearing the hair.

Aranga (i), v.i. 1. Rise to the surface, appear. Ka aranga te taniwha.

2. Become famous. Ka aranga i kona te rakau a Manaia (T. 123).

3. Become known. Ka taona te mango, aranga tonu iho te ingoa o tena wahi, ko Kai-mango.

whakaaranga, v.i. Appear in a vision, or in second sight. Ka hara te tangata, ka whakaaranga mai te atua.

ranga, ara (ii).

Aranga (ii), v.n. ‖ ara (ii).

Arangi, a. Unsettled, perturbed. Kei arangi tonu te tinana, arangi hoki nga whakaaro.

arangirangi, a. Listless, idle.

‖ harangi, haurangi, hurangi, karangi, porangi, turangi, wairangi, wharerangi.

Arapaki. 1. n. Ornamental lattice-work on interior of walls of a whare of better class. = tukutuku.

2. A garment. = rapaki.

3. v.t. Crack lice with the nails. = hapaki.

Araparu, n. Bundles of raupo on sides of a whare. = tuparuparu. ‖ ara (i), 3.

Arapata, n. A pattern of carving. The small notches between the haehae lines, as in tuki taha. ‖ patapata.

Arara, int. calling attention. There ! Arara ! kei au a Raumati (T. 102).

Araro, n. A variety of potato. = waiararo.

Arataki, v.t. 1. Lead, conduct. Ka aratakina ano e taua miromiro (T. 96).

2. Point out. Mana e arataki te kauri i te wao (M.M. 173).

3. Seek. Haere ki te arataki i to tuahine (J. ii, 44).

Ārau = harau. 1. v.t. Gather, lay hold of, entangle. Na te peka o te tutu i arau, i makere ai toku potae.

2. a. Entangled. Ka hutia ake e Irawaru tana aho, akuanei ka arau ki ta Maui (T. 25).

Arawhata, n. Ladder, bridge. Koia ano ko Kawharu te arawhata hei pikinga mo tana taua ki te pa (G.-8, 30, where it is applied figuratively to the chief).

Arawa, n. A species of shark.

Arawaru, n. 1. Species of eel (Whang.). Sound of running water.

Arawheu, n. A term for summer season, when trails are overgrown. ‖ heuheu.

Arawhiti, v.i. 1. Spring, start, as in prompt response to a command. Ka riro te arawhiti i a Hou ki tawhiti (S. ii, 20).

2. Twitch. Tenei ra to wairua te whakahiapo nei, na te kamo i arawhiti.

Are (i), int. What ! Are ! ka tohe koe ki a au ?

Are (ii), a. Open. ‖ puare.

arenga, n. Point of a weapon.

whakaare, n. Arch of clouds.

areare, a. 1. Open, clear of obstruction. Karokaro i te taturi o to taringa, kia areare ai (S. 10).

2. Overhanging, arched, rounded. Areare ana tera te ihu o te tangata nei !

page 15

3. Excavated, cavernous. Ka areare te parenga o te tai.—Areare kau ana te rua o te taniwha (W. v, 133).

4. Concave. Kia areare te kaniwha o te matau.

5. Projecting, sharp. E areare ana te mata o te tao. ‖ aneane.

6. Light, of rain.

arearenga, n. Concavity, hollow. Katahi ano ka kitea te tini tangata e huna nei ki roto i te arearenga o nga poho o Rangi raua ko Papa (T. 4).

Ārei = arai, v.t. Prevent, obstruct, ward off. Kapa ko aku pikitanga, ko aku heketanga, ko te arei o Matuku-tangotango.

Areinga, n. A cricket, Gryllulus species (Whang.).

Arero, n. 1. Tongue. Ka naomia atu te tangata ra, ka tapahia te arero, ka motu (T. 42).

2. Upper point of a taiaha, carved in imitation of a human tongue.

whakaarero, n. A projection from the top of the wall of a fort to enable defenders to drop missiles upon their assailants.

Arero-kuri, n. 1. A small fresh-water fish. ‖ karati.

2. A variety of tobacco plant.

Arero-parera, n. An inferior variety of fern root.

Arero-uru, n. A species of gourd.

Arero-whero, n. A term applied to the fighting men of a tribe. Ko te umu potaka mo te arero-whero tena, me te ati-a-toa.

Arewa, a. 1. Unsettled, wandering, restless. E mangi ana te ngakau, e arewa noa iho ana te mahara.—E arewa noa iho ana, kaore e tuturu te noho.

2. Raised up. He hikitanga, he hapainga, he amonga, he arewa.

rewa, taurewa, etc.

Ari (i), n. The moon on the eleventh day.

Ari (ii). 1. a. Clear, visible.

2. White.

3. n. Appearance, guise, excuse. Hei ari kau tana kupu.

4. Fence. Ka tukua a Hoka-i-te-rangi ki te wahine, ki a Hinehoromatai, hei tukituki i nga ari (W. ii, 20).

whakaari. 1. v.t. Show, expose to view. Ka whakaaria atu e ia he matau momore (W. ii, 105).

2. n. North-west wind.

ariari, a. 1. Gleaming. E ariari ana te taha o te rangi.

2. Clear. I mau ariari ano i roto i oku taringa tetahi wahi o ta ratou tewha.

3. Undisturbed. He moe ariari.

4. Bare, as a trunk without branches. Takoto noa ana te rakau ariari.—He takere ariari ka ngaro te iwi (S. ii, 77).

ariaringa, n. Trunk of a tree.

‖ ariā, piari, toari.

Ari (iii), n. A small species of shark.

Āria, n. 1. Deep water between two shoals. Haere ana koe, nga pipi o te aria (P. 9).

2. Open space among rocks.

3. Pool on shore filled only at high water.

4. Bay or deep pool in a river.

5. Stretch of water suitable for working a net. No te mea i a Tuahumahina tetahi wahi o te aria haonga ika, ara ko Te Kahikatea i a Tuahumahina, a ko te nuinga o te aria i a Kawharu, ko Takapuahia, a he mea kia riro katoa ai taua aria nei i a Tuahumahina (W. iv, 94).

Ariā, 1. v.i. Appear, be seen indistinctly. I aria ake i oku kanohi ko Hema e haere ana.—I kite tinana ahau i a ia, ehara i te mea i kite aria.

2. n. Likeness, resemblance.

3. Notion, idea, feeling. Heoi te mihi nei mo te aria aroha nei ki a koe.

4. Effect. Ka rere te aria o te mate ki nga waewae.

5. Imaginary presence connected with anything which one may have touched, etc., and which therefore might serve as a medium to convey the effect of a charm to the person for whom it was intended. Ko tenei karakia mo te tangohanga o te aria o te tangata e hiahiatia ana kia whakamatea (J. ii, 103).

6. The visible material emblem or representative of an atua, or of a person of importance. He atua a Moekahu, he kuri tona aria.

7. A wand of karamu used as a medium to relieve the members of a taua, or war party, from the disabilities under the laws of tapu, etc. ‖ J. x, 17–19.

arīariā. 1. v.i. Resemble. Ka ariaria tenei tangata ki a Witiwiti.

2. n. ? = aria, 2 or 3. Ka tae te ariaria ki a Hine-nui-te-po.

Arihi, v.t. Chop, cut. Arihitia tena wahi, ahiwahiwatia ra.

Ārika, n. Visible form appropriated to an atua. Ko Makawe, he atua patu tangata, ki te matakokiri tona arikatanga. = ariā.

Ārikarika, a. Restrained, stinted; used as in example to express admiration. Kihai i roa ka puta te kai. Ana, kihai i arikarika (Pi. 126, 3). ‖ rikarika.

Arikaka, n. A variety of kumara.

Ariki, n. 1. First-born male or female in a family of note; hence, chief, priest. Ka haere te amo a Hotukura ki te ariki, ki a Uenuku (T. 107). Ariki Tamaroa, male; Ariki Tapairu, female.

2. Leader. Ki te mau te ariki ka mau katoa te rere kakara (P.).

whakaariki. 1. n. Invading army. Especially as a cry of alarm when an enemy is discovered. Ka kite i te waka e tau ana, ka pa te karanga, “Ko te whakaariki; ko te whakaariki” (T. 60).

page 16

2. a. Aggressive. Ko te tino ika hianga o roto i te kupenga (N.M. 21).

3. v.i. Submit to orders. E pai ana kia mahia nga rakau, engari kaua e whakaariki (It is well that the carvings should be done, but do not make them to order).

Ariki-mata-nui, n. The moon on the tenth day.

Arikirangi, n. The name of a star which marks the sixth month.

Arikiwi, n. Possibly a garment covered with feathers of the kiwi (Apteryx). Me o ratou papa arikiwi ano (M. xxxv). ‖ ari (ii).

Ariaringa, a. Vexed. Ariaringa noa iho ahau ki a Taka e patua mai nei.

Ārita, aritarita, a. 1. Burning with desire, eager. I titiro atu au, e arita tonu ana ki te haere.

2. Irascible, easily offended. Katahi ano to tangata aritarita ko koe.

Aritahi, a. 1. Single fold. He mounga tangata tana kiri aritahi (M. 347). = apatahi.

2. Straight-grained, of timber. Ko taua here he mea wawahi i tetahi rakau tawa aritahi.

Aro. 1. n. Front. Kei taku tua, kei taku aro (M. 294).

2. Desire, inclination. Kihai i tae te aro o nga iwi e karapoti ra i te pa nei, kia tauria e ratou te pa nei (W. v, 40).

3. Mind, seat of feelings. E kore te aroha koe puakina atu e au ki waho ra, me ruru tonu iho ki roto i taku aro mokai (M. 333).

4. Bowels. Nana taku aro i tuaki a pawa (M. 228).

5. Fat covering the kidneys.

6. v.i. Face, turn towards, have a certain direction. I aro mai i waho ra te waha o te tangata e karanga nei.

7. Be inclined, be disposed. Ko wai i tohu ai, e aro ki te patu i a au ?

8. v.t. Desire. E hara te mako i te ika e arongia ana.

9. Attend to, favour. Korero noa atu, e kore ia e aro mai ki a au.

aronga, n. Direction. Ko te waka hoki whai tonu atu i muri o te aronga kaunga atu o te kuri ra (T. 121).

whakaaro. 1. n. Thought, intention, opinion. Ka tupu te whakaaro i a Tawhiri-matea kia tahuri mai ia ki te whawhai ki ona tuakana (T. 4). Kihai a Waikato i whai whakaaro ki te whai i tana hoariri (W. v, 40).

2. Understanding. Kahore a te rakau whakaaro, kei te tohunga te whakaaro (P.).

3. Plan. Nawai a, ka kitea te whakaaro e Waikato (T. 166).

4. v.t. Think, consider, plan. I whakaaro te tangata nei, kaore ano ia i kitea e nga wahine nei (T. 138). Heoti ano ka whakaaro Waikato, me aha ra e mate ai te iwi ra (T. 166).

aroaro, n. Face, front. Tahuri mai tou aroaro. I te aroaro o, before, in the presence of. Ka maonga, ka mauria mai ki te aroaro o Rupe (T. 33). Haere i mua i te aroaro o Atutahi (P. 10). Aroaro-rua, vacillating. Kaua e aroaro-rua, kei ngaua koe e Tumatarehurehu (P.).

whakaaroaro, v.i. Ponder over, consider. Ka whakaaroaro te ngakau o nga uri o Hou kia whawhaitia ranei, kia waiho noa iho ranei te weranga o to ratou waka (T. 82). Katahi ka whakaaroaro, he taniwha hoki pea kei te ara ki Tikitapu (T. 156).

aaro, āro. 1. v.t. Know, understand. E kore au e aro ki te kainga i whanau ai a Pukeko. —Kua aro te iwi ra kua tata kai uta.

2. a. Known. E aro ana tena i a au.

Aroā (i), arowā, v.i. Be comprehended, be understood. Kua whakakomau te manawa hotu ki te wa-kainga i te kore e arowa te ara moana e hoki ai.—Te aroa ake i a au (I do not understand it).

Aroā (ii). ——

aroaroā, a. 1. Lonely. Te aroaroa i a au i te kore tangata.

2. Sorrowful, longing for absent friends.

Apārangi, n. Row, rank, front rank. E kore ia e pai kia rere kau ki mua o te aroakapa o te haka (T. 167).

Aroākapa (ii), n. Ill omen in weaving. Ka tae mai te ope, ka rokohanga mai ta taua wahine e whatu ana i te kakahu, kaore e whakahingaia te turuturu, he aroakapa tena, he aitua mo taua wahine.—Mehemea, ka tahuri ahau ki te whatu kakahu i te po, he tatai mate, he aroakapa. ‖ J. vii, 129.

Aroarotea, n. Phalacrocorax varius varius, pied shag. = karuhiruhi.

Arohaki, arowhaki, v.i. Quiver, flap.

aroarowhaki. 1. v.i. Flap the wings. E aroarowhaki ana te parera.

2. Move the hands with a quivering motion, often with the arms extended, as in a haka: a sign of grief, etc.

3. a. Quivering. Ka mahi te ringaringa aroarowhaki (P. 39).

Aroaromahana. ‖ aromahana.

Aroha. 1. n. Love, yearning for an absent relative or friend. A, ka ngaro atu ia ka noho a Tawhaki, ka ngau kino te aroha i a ia ki tana wahine raua ko tana kotiro (T. 48).

2. Pity, compassion. Ka oho ake te aroha o Ngatoro ki te waha o te tangata o te wahine, o te tamariki, e aue ana, e tangi ana (T. 72).

3. Affectionate regard. He aroha hoki ki nga karakia o mua a nga matua (T. 89).

4. v.i. Feel love or pity. Ka aroha au, ka mate te kotiro i te waikore (T. 183). Pass. arohaina, be the object of love, etc.

5. v.t. Show approval. Katahi ano a Manaia ka mohio nana ano taua tamaiti, na ka arohatia ia e Manaia (T. 119).

page 17

Arohata, n. Ladder, bridge. = arawhata.

Arohea, v.i. Close the eyes tightly, as from pain. Ko te hauhauaitu, hinapo, korapa, arohea, pawera whaki o te kai (M. lxxx).

Ārohi, v.t. 1. Reconnoitre, examine. Kei te arohi i te pa kia kitea te wahi ngawari hei whakaekenga atu.

2. Look for. I hea koe e arohi kai ana mau ?

arohirohi. 1. v.i. Turn round and round, feel giddiness.

2. Hover, quiver. Arohirohi noa to wairua i runga i aku kamo, e (M. 394). E, ko te arohirohitanga mai o te wairua o te makau (M. 81) (misprinted arohirohirotanga).

3. n. Shimmering heat.

Āroi, a. Calm. Kua aroi te hau (The wind has dropped). ‖ taroi.

Arokehe, n. Black, thick-skinned eel (Tahu.). = kiriua, orea.

Aromahana. a. Lukewarm.

whakaaromahana, v.t. Come to assistance of. E haere mai ana ki te whakaaromahana i a tatou.

aroaromahana, n. 1. Spring season. Ka haere te ra, ka tae ki uta, kua aroaromahana. Ko taua marama ko Orotu.

2. Warmth.

aroaroraumati = aroaromahana.

Aromaunga, n. Mountainface. Kua mohio ke mai ia ko te pa i runga i te aromaunga to Te Aotaki (J. xx, 19).

Aromea, a. Taken captive, carried away.

Aronui. 1. a. Right opposite, straight forward. Kaua, e tama, e haere numinumi, aronui te haere ki roto (M. 323). ‖ aro.

2. n. Inclination, desire. Kahore aku aronui ki te mahi (M. 188).

3. A finely woven cloak with a deep ornamental border on one side only.

4. A large stone axe. = arotahi.

5. Sailing before the wind.

6. a. Full, of the tide. Haere koe i tai aronui, haere au i tai timu.

7. Suitable, applicable, agreeable with. Ko nga wahi e aronui ana mai ki nga hiahia.

8. n. Unit of measurement. = Mārō.

Aronga. ‖ aro.

Aropā. 1. v.t. Accost in a friendly way. He whetiko pea ahau ki a ia, kahore i aropa, i aha.

2. n. Clump of one species of tree. He aropa kowhai.

Aropari, n. Cliff. E whakaingoingo mai ra i te tu aropari ki Arataha (M. 40).

Aropawa. n. A kind of stone found in the rivers of the South Island used for making tools.

Aropewa, a.——Ka rarapa ki te rangi, makau aropewa te hono Whakatau ki roto te wharetono (S.).

Aropiri, v.i. Cling, be attached. Kai whea te tau i aropiri ra? (S. 43).

Aropuke, a. Swelling up. Mo tai pupuri, mo tai wawana, mo tai aropuke.

Arorangi. 1. a. Straight, direct, Te rere o te whenua, rere arorangi ana (S. ii, 8).

2. n. Part of the snare of a waka kereru, the cross-supports on which the paepae rest. Tukua te taupiri, takaia te arorangi.

3. Line of sticks to guide kumara planters.

whakaarorangi, v.i. 1. Flee. Ka whakaarorangi tenei ki Tikirau, ki a Te Putahou (M. 87).

2. Turn towards, be intent upon. Kua whakaarorangi noa ake te ngakau ki a Te Ponga (T. 167).

Arorua. n. Species of small fish (Rau.).

Arotahi, 1. v.i. Look in one direction, look steadily. Kia arotahi mai te titiro i te turuatanga o te po, i te huakanga ata (S. ii, 42).

2. n. Large stone axe. = aronui.

Arotau, a. 1. Inclined towards, favourable. Ko to pai waewae te tuku mai ki a au, kia huaina atu, e arotau ana mai (M. 178).

2. Suitable. Pau katoa nga wahi katoa te hahau haere, kore rawa i arotau tetahi mea.

Arowa. ‖ aroā (i).

Aru, v.t. Follow, pursue. Pass. arumia. Arumia te tahae.—Kei reira tonu atu aku kanohi te aru iho nei ki a Ruta (M. 268). Sometimes used intransitively: E aru ana i muri i o raua waewae ko Paratene.

aruaru. 1. v.t. Chase. Ka puta iho te tupua ra ki te aruaru i nga tangata ke hei oranga mona (T. 156).

2. Woo. Kei te aruaru wahine mana.

3. Interrupt. Kia ata aruaru i te korero.

4. n. Small hand net for fishing.

Aruhe, n. Edible fern root, being the root of Pteridium aquilinum var. esculentum. Kei te pao i te aruhe (T. 157). Ko te pito kumara, me te pirau taro kua kitea e au, ka whai ahau ko te pito aruhe (J. ii, 45). Wai-aruhe, a term applied to one whose death has not been avenged. Ai ! e kore e mahue he wai-aruhe.

Ata (i), n. 1. Form, shape, semblance, as opposed to substance. Ko te ata, ko te ahua hoki o nga taonga i riro i a ratou, ko te hei, ko nga whakakai i mahue tonu iho (T. 181). Ko te ata kau, e kawe huna iho (He only went through the form of eating and hid them) (T. 95).

2. Shadow, apparently of human beings only. Ka whiti te ra e kore a Kiki e haere i te wahi noa, kei haere tona ata ki muri, kei tapu (T. 172).

3. Reflected image. Ka kite ia i te ata tangata i roto i te wai.

4. Early morning, as opposed to evening. Ka hi te ata, ka karanga atu ia, “Ka hemo page 18 au i te kai” (T. 23). Ata po, before dawn; ata puao, ata iti, early dawn; ata hapara, or ata pongipongi, the time of dawn; ata tu, just after sunrise. E hika e, kei whea ra koe e ngaro nei i te ata hapara (M. 253). E titiro mai ana te marama, ano he ata tu. Ata marama, or ata mahina, moonlight. He ata marama e kore ai e mau te kiore (P.). Haere i te ata mahina (M. 288). Ata tuhi, red glow of dawn.

whakaata. 1. v.i. Look at one's reflected image, in water or in a mirror.

2. v.t. Reflect, as water. Te wai hei whakaata ake i ona moko.

3. Simulate by gesture, pretend. Ka kainga e Ruawharo te manawa o Hahateururoa, ka whakaata mai nga ringaringa o nga tangata katoa o te waka, me te mea e kai ana hoki ratou.

4. Look or peer into. He kotuku kai whakaata (P.).

5. n. Reflection. Wai whakaata, pool used as a mirror. Ko te wai whakaata tenei na; e kore e mate ki te wai whakaata (T. 51). E, kei tawhiti ra hei wai whakaatanga, kia ata tirohia te rihinga i te tinana (M. 178).

ataata. 1. n. Shadow. He ataata tangata i kore ai e mau te tangata (P.).

2. Lunella smaragda; a large univalve mollusc.

3. a. Wary.

whakaataata, v.t. Scare, frighten away.

Ata (ii), ad. indicating care, deliberation, thoroughness, etc. 1. Gently. Kia ata tangi tatou kei rongo mai aku hoa i patu i au nei (T. 97).

2. Slowly. Tena tatou ka here i te ra nei kia ata haere ai (T. 18).

3. Clearly. Kahore ia i ata kite atu i Mokoia, i te pouri o te po (T. 132). Kihai i ata mohio ki te ara haerenga ki te wai (T. 169).

4. Openly, without concealment. Ha, ko tatou ko te mea i ata tirohia iho e ia, te ata whanautanga, me te ata takotoranga ki runga ki te takapau hora nui (T. 11).

5. Deliberately. Katahi ka whakatika nga rangatira ki runga ki te korero i te maia, i te ata whakahaere, i te ata ngarahu, i te ata torotoro (T. 150). Nohea e pa? Ata whaia ki tona peke maui (T. 16).

6. Cautiously. Kia ata tu i ou taokete (Tr. vii, 50).

7. Quite. Ka haere nga tira na te ara ki Okareka, ka ata tutuki atu ki Rotorua (T. 157).

8. With certain words it must be translated not so. Kia ata tohe (Do not be so persistent). Kia ata nenene; tena a Ngapuhi ka tata te whai ringaringa (P.). Kia ata akiaki i a au, he kai ka mate kei te hara o te kaki.

Ata (iii), int. expressive of disgust. Bah! Ata! te piro (T. 48).

Ata (iv), a. True, only used as a form of assent. He ata, he ata.

Atāhua, a. 1. Good, pleasant, beautiful. Ka titiro atu te ruruhi ra ki te ataahua mai o te wahine raka (T. 164).

2. Suitable, convenient. Kai rawa mai i te mania, e ataahua ana taua wahi nei (T. 157) (misprinted atahua).

Ātae, a. How great. Atae te hoi o tenei taurekareka! (T. 168). = katae.

Atahi = katahi, conj. Then, chiefly in poetry. Atahi ka amohia atu maua ki te pupuhi i te pa.

Ātahirā = a tahira, l.n. Day after tomorrow. ‖ tahira.

Ātahu. 1. n. Love charm, spell. He atahu tenei i te wahine kia hiahia ai ki te tane, etc.—Ka taia te moko o te tangata, ka tu te tohunga, ka karakia i te atahu, kia pai mai nga wahine ki taua tangata. = iri.

2. v.t. Charm, bewitch. Katahi ka atahungia aua iwi katoa nei (W. v, 75).

Atamai. 1. a. Knowing, quick-witted, ready. He ngutu atamai to te tamaiti nei. So Mauiatamai contrasted with Maui-wareware (W. ii, 112).

2. v.i. Behave contemptuously. Ehara te mahi a te tangata ra ki te atamai ki a au.

3. n. Despised object. Ko te atamai ngutu au a te tamaiti nei (M. 376).

Atamarama. ‖ ata (i), pupu atamarama.

Atamira, n. 1. Stage, platform. Ka piki raua ki runga ki to raua atamira (T. 130).

2. A low stage on which a dead person is laid out, one end being elevated for the head. Iri mai e pa i runga i te atamira (M. 69).

whakaatamira, v.t. Lay out on an atamira. Ka hemo te tupapaku ka whakaatamiratia.

Atamiro, atamiru, n. A sort of mummy case in which dried human remains were placed. Possibly synonymous with atamira.

Ātanga. 1. a. Beautiful.

2. v.t. Adorn.

Atārangi, n. Shadow. Kua roa ke te atarangi o te tangata.

Atarau, n. 1. Moon. Ka titi te atarau mārama tonu.—E titi koia e te atarau, tiaho i runga ra (M. 119).

2. Moonlight. I tetahi po atarau ka haere a Rona ki te utu wai (M.M. 167).

3. a. (fig.) Beam of Light. He mea purupuru te atarau o te whare kia kore ai e kitea te awatea.

Atarua, a. Dim-sighted. Ka atarua nga whatu.

Atata. n. Small circular net made round a frame of wickerwork, usually baited with cuttlefish, and sunk in the sea.

Atatu. ‖ ata (i).

Atatuhi. ‖ ata (i).

page 19

Atawhai. 1. v.t. Show kindness to, be liberal, foster. Ko te rangatiratanga o te wahine nei, he atawhai ki nga tangata o tona iwi (T. 188). Nana i homai i ena tangata hei atawhai i a matou nei kai (T. 14).

2. Be inclined to, desire. Ka atawhai taua iwi ra ki a Paoa hei rangatira mo ratou (T. 188).

3. a. Kind, kindly disposed. Ora noa ake au i te mahi atawhai a taua tupuna nei (T. 11).

4. n. Liberality. Ka kite te iwi i tona atawhai (T. 189). Atawhai kino, unfriendly, malicious. Ka ki atu ano nga tuakana atawhai kino kia whakahokia ia ki uta (Tr. vii, 39).

Ate, n. 1. Liver. Te waha o te ate, the pit of the stomach.

2. The seat of the affections; heart. Tau o te ate. (a) A term of endearment. Kai whea te tau o taku ate ? (b) Emotion. E taea te ruru iho te tau o taku ate e kakapa tonu nei (M. 256).

3. A term of affection. Taku ate hoki ra, taku piki kotuku (M. 162).

4. Spirit, high feeling. He ate rahirahi e kore e makā atu te kupu a tetahi.

5. Totara, wood of dark colour.

6. Type of weapon = kotiate.

whakaate, n. Name for a bone mere with a lobed blade.

ateate, ateatenga, n. 1. Bosom. Ko Tumatauenga, i tu tonu i te ateatenga o tona whaea, o Papatuanuku (T. 6).

2. Calf of the leg.

Ātea, a. 1. Clear. Takiri mai te ata i runga o Piriaka, atea kau ana (M. 347).

2. Free from obstruction. Kotahi ano te whare i atea, no te tamaiti anake (Tr. vii, 53). E atea ana te whare, kahore he tangata o roto.

3. Out of the way. Tarakea atu nga otaota kia atea.

4. Cautious.

whakaatea, v.t. Clear away.

Ate-mango, n. A variety of Phormium.

Ate-raukawa, n. A variety of Phormium.

Ātete, v.t. 1. Oppose, resist. Ki te atete i nga hoia hei noho mo runga i ou whenua.

2. Treat roughly. Kaua e utuutua nga ki, e atetetia.

3. Affront, insult. Ehara tenei i te atete i a koe.

4. Devastate. Kua ngarongaro o reira tangata i te atetenga a te patu.

Atewharowharo, n. Lungs. ‖ ate.

Atewhatukuhu, n. Kidneys. = whatukuhu. ‖ ate.

Atewheke, n. A variety of Phormium.

Atewheki, n. Dicksonia squarrosa, a species of tree-fern. = wheki.

Ati (i), n. Offspring, descendant, clan.

1. Used frequently in tribal names. Ko to Ati Awa rangatira tenei (P. 99). Ka kataina e te tini o te Ati Hapai taua tangata (T. 39).

2. Used also with a dual pronoun to indicate a person and his clan, as ati-taua, etc. I te haehae i ta ati-raua ika.

3. In the plural, nga ati (usually written ngāti), used as in 1 and 2 above. Ka rewa te ope a Ngati Awa, a Ngati Toa, ki Taranaki (T. 182). Ehara i a ngati maua tena reo.

Note.—In tribal designations the second element is usually a proper name, but occasionally, as in the case of Ngati Haka, Ngati Kumara, the name has originated in an incident. ‖ Journ. Anth. Soc. xxxii, 183. ‖ ai (iii), ngai.

Ati (ii), conj. Then. Ati ko Mauitikitiki koe a Taranga (T. 17). Ati hoki, yes, indeed. ‖ oti.

Ati (iii), n. Beginning. I pehea to kupu i te ati ? (What was it you said at first ?) Ika i te ati, the first person slain in battle. Ka mau i reira to ika i te ati (M. 260). Ati-a-toa, a term applied to a young man after his first battle. Ko te umu potaka mo te arero-whero tena, me te ati a-toa. ‖ mataati.

Atiati, v.t. Drive away. Ka atiatia a Kaihamu ma e Ngarauru (W. iv, 79). Hei huna riri, hei atiati riri (M.M. 10).

Atihakona = Atuhakona, n. A fish. Ka hoatu e ia nga ika papai, te punipuni, te atirere, te atihakona te paraa (W. iii, 25).

Atiia, conj. But, nevertheless. ‖ ati (ii), otiia.

Atirere = aturere, n. 1. A sea fish. Ka hoatu e ia nga ika papai te punipuni, te atirere (W. iii, 25).

2. A pattern in painting the raters of a Maori house.

Atiru, n. Clouds threatening rain and wind. He kapua ke hoki to te atiru, to te atiru i tau ki whea ? (M. 294). Ka kitea taua mea i te rangi, ara he atiru, ka mohiotia te hau me te ua.

Atiti, v.i. Turn aside, wander. Atiti ke ana (It glances off. ‖ kotiti.

atitirauhea. v.i. Wander distractedly.—Atitirauhea ana te wahine.

Ātiu, ātiutiu, v.i. Wander, stray, soar.

Atiutiu, n. A univalve shellfish.

Ātō, n. Bell-shaped device made of bark and secured to storehouse posts to block rats.

Ato, v.t. 1. Thatch. Tenei, e tama, te whare i atohia (M. 46).

2. Enclose in a fence, etc. Ka atohia te mara ki te kakaho kei taea e te pakura.

atoato, v.t. 1. Marshal, regulate the formation of a corps on the march. Hai te turanga a tohu ka puta ona tangata atoato. (The tangata atoato run along flanks of column and press in those who are not in line.)

2. Recite names, etc., in connection with certain rites of the whare-potae. He heuenga ake i te whare-potae mo Huka Makehurangi. He mea tohi ia ki te wai whakaata, page 20 otiia tona maramatanga he atoato ingoa nunui i raro i te take o Maungapohatu.

Atorua, n. A long temporary house used for a feast. ‖ ato.

Atu, ad. 1. Correlative to mai, used with verbs, etc., to indicate a direction or motion onwards, or away from the speaker in reference to either time or space. Hua atu ko te Rangi to tatou matua (T. 14). Haere ra ! hoki atu ra ki tou kainga (T. 170). Ko te kauae o tona tupuna, o Muri-ranga-whenua, kua riro mai koa i mua atu (T. 19). Ko te tini o ona uri i noho atu i Hawaiki (T. 30). In such cases it may sometimes be translated away, forth. Tu atu ki te haka (T. 145).

2. Used with a verb repeated with mai, to indicate reciprocated action. Ka kite a Hinemoa i a Tutanekai, ka titiro atu, ka titiro mai (They gazed at one another) (T. 131). Noho atu ana, noho mai ana i tetehi taha o ta raua ahi (They sat facing one another by the side of their fire) (T. 51).

3. With words like kawe, tiki, etc., implying a forward preliminary motion where we might have expected mai to be used. E ta, kawea atu tetahi wai moku (T. 168). Haere ki te kainga ki te tiki atu i taku toki (T. 71).

Note.—When used with the imperfect verb, atu always precedes ana, but follows any qualifying adverb.

4. Used with an adjective to form a comparative or superlative. Nui atu te hiahia o Takarangi ki a Raumahora i te hiahia ki te riri (T. 183). Or simply as an intensive. Very. Kino atu, ki te aroaro o Taiawa (P. 51). Katahi ano ka tino pai rawa atu (T. 65).

5. Other. Ka haere ano ki te kimi kainga ke atu mona (T. 123). Ka taea hoki e au tera atu aianei (T. 19). Tetahi atu, another. With definitives, as tera, era, etc., the word qualified by the definitive may intervene before the particle. Kaore i tapoko mai nga uri o runga i era waka atu (M. lxix).

whakaatu, v.t. 1. Point out, show. Kua whakaaturia ia e tona hoa (T. 138).

2. Call attention to. Ka whakaaturia e ia “Ka hinga, ka hinga a Ngati Ruanuku” (J. xx, 23).

Ātua, ad. First. He aha koe te atua ai ki te whaereere, muri iho ka patu i nga punua? ‖ mātua.

Atua. 1. n. God, demon, supernatural being, ghost. Ehara ia i te mahi tangata maori, na te atua tenei mahinga … katahi ia ka mohio na te atua (T. 178). Na ka puta mai nga atua o Puarata ki waho, ka whai i nga atua o Hakawau (T. 176). Ehara i a Hinepoupou tangata, ko Hinepoupou atua (Pi. 135, 3).

2. Object of superstitious regard. Whiwhi nei a Ngati Raukawa i taua atua taiaha nei (W. v, 43).

3. Anything malign, disagreeable. Toku atua he pakeha (A European is the most disagreeable thing to me). Ki te pu ra o te atua (M. 299).

4. a. Strange, extraordinary. Ki te kahu atua, kahu whero (M. 299). He atua te hia ora i te makariri (P. 13).

5. Stingy, unfriendly, niggardly. He aha tou i atua mai ki ahau? = atuapo.

6. n. The moon on the fifteenth day; in full, Atua-mate-o-Hotu.

7. Menses.

Atuapiko, n. Rainbow. E tawhana ana te atuapiko i runga i te rangi. = atuatapiko.

Atuapikoikoi, n. Clitoris.

Atuapo, n. Niggard, churl. Ka kore e homai e koe akuanei, heoi ano he ki maku ki a koe, “Atuapo! Atuapo!” kia whakama ai koe.

Atuhākona = atihakona, n. A fish.

Aturangi. —— Ki te pou te wharaua, he aturangi mamao (M. 213).

Aturere = atirere, n. A fish, highly prized. He mokopuna na Mahaki, na te tangata i whai nei ki te aturere (P.).

Atutahi. 1. n. The star Canopus. Atutahi koe te whetu tarake o te rangi e (M. 401). = Autahi, Kauanga, Paepaepoto.

2. Whitebait (Galaxias attenuatus) so called when returning to the sea (Tar.) = atutai.

Atutai, n. A sea fish. = atutahi 2. n.

Ātute, v.t. Hustle, jostle.

Āu. 1. Definitive pronoun, plural of tau. Your, thy, Kei whea au tuaahu? (T. 122).

2. pron. 2nd pers, sing., -u with prep. a prefixed; lit. of you, but following the noun it must be translated by English idiom, of yours, of thine. Tena kuri au (That dog of yours).

Au (i), n. 1. Smoke. Ka puia oku kanohi i te au. = auahi.

2. Gall.

3. Cloud, mist, fog.

4. Current, wake of a canoe. E kore e puta te waka i te au.

5. Rapid. Te au o Kura-te-au. (T. 109).

6. Whirlpool. Ka kawhakina e te au kume, e te au rona, o te au hirere, hirere ki te po (T. 112).

7. In the phrase te au o te moana, open sea. = aumoana. Ka manu ia i te au o te moana (T. 132). (In reference to Rotorua.)

8. Sea generally. Te au ra i nohoia e te takupu (M. 87). Au tuke, or au miha, heavy sea; au hāro, calm sea.

9. String, cord. Tuia ki runga ki te au kotahi.

10. Mat pin, generally made of bone or ivory, sometimes also of wood or of shell or greenstone. He au rei katoa te here o nga kakahu (Pi. 126, 3). Au rei, also applied page 21 to small flat oblong pieces of whale's tooth worn in a cluster as a sort of necklace. Au māro, bravery in battle. Kia pena ake taia iho ki te au māro, noho ana taua i te ao marama.

whakaau, n. A kind of eel.

auau. 1. a. Disagreeable, disgusting.

2. Frequently repeated, again and again. He korero auau.

3. ad. Frequently.

4. n. Basket of seed potatoes. Kia rua auau, ka kapi te mara.

5. v.t. Lift. Maku anake e auau te hanga taimaha na?

whakaauau, v.t. Smoke, roast slightly. He mea whakaauau noa te poaka, kaore i maoka.

Au (ii), pron. 1st pers. sing. = ahau, awahau, awau, etc. I, me. Not used after the prepositions a, o, ma, mo, na, no, of the particles ta, to, its place being there supplied by the suffix -ku, q.v.

Au (iii), a. 1. Firm. Au rawa taku noho (M. 164).

2. Sound (of sleep). Ko te po whakaau te moe (T. 46). E au nei taku moe, i (M. 434).

3. Intense. Houa te po au (M. 218). Kia au tau toki. (Directing a workman to cut a little deeper.)

Au (iv), v.i. Bark, howl. Ka kau te kuri ra, me te au haere (T. 121). Ka tangi, me te au kuri te rite (T. 199). = whakaau.

Au (v), ad. Certainly, a form of assent.

Au (vi) ad. I do not know. Ka karanga mai a Te Rangimonoa. “Nohea?” Ka ki atu te tangata ra, “Au, kaore au e mohio.” = aua (ii).

Aua (i), n. Agonostomus forsteri (Aldrichetta), yellowed-eyed mullet, so-called herring = kataha: fry called maraua, then matakā, then aua. Aua matawhero, or aua rere kaha runga, fig. for a chief. He takupu matakana, he aua matawhero (M. 198).

Aua (ii), ad. I know not. “Kei hea to koutou teina?” “Aua, kahore matou i kite” (T. 95). “Ko wai tena tangata?” “Aua hoki, he tauhou” (T. 133). Aua atu, never mind, it matters not. Aua atu ra, ko wai ka kite atu? (M. 219). Aua ake, excluding. = haunga. ‖ au (vi), auara.

Aua (iii), ad. imperative. Not. Aua koe e haere. = kaua.

Aua (iv), ad. Far advanced, far on (in point of distance), at a great height or depth. Generally with mai or atu. Aua tonu ake te rangi, aua tonu iho te whenua ki raro (M. iv). Kua aua mai koe (You have come a long way). Kei aua noa atu nga tangata (The men are a great distance off). Aua noa atu, ka puta ake a Ha (T. 96).

Aua (v), definitive pron., pl. of taua. Those before mentioned. Kua pa atu nga ringa ki aua pohutukawa (T. 74).

Auaake, ad. I know not. ‖ aua (ii).

Auaha. 1. v.i. Leap, throb, thrill with passion, etc. Auaha ke te waha ururoa, auaha ke; tiwha ana, pango ana, hamama kau ana te waha i a Kaikumukumu. ‖ auha.

2. v.t. Shape, create, form, fashion; used in ancient legends. Me timata mai i te auahatanga a Tane, i auahatia ai e ia ki te whenua e takoto nei ko Tiki (J. iii, 14).

Auahi, n. Smoke. Ka haere ano ki nga wahi auahi noho ai, kia mea ai nga hoa, he auahi, kaore, he roimata (T. 94). = au ahi.

Auaka, ad. Do not, don't.

Auara, ad. after a negative question. Certainly there is, etc. “Kaore he tangata o te tai hauauru e puta mai ana te ingoa ki konei?” “Auara, e puta mai ana ano, ko Marutuahu” (T. 138).

Auare = auere, v.i. Cry out. Auaretia mai, e hika, te mamae, e (S. ii, 75). Te wahine i tangi auare nei.

Auarere, int. expressing surprise. Auarere! Kaore ra i te he te take i parapara-rua ai matou nei (W.M. ix, 69).

Auau. ‖ au (i).

Aue. 1. int. expressing astonishment or distress. Alas. Aue, ka kitea he moana, ko te Rotoiti (T. 79). Aue, te whakama i a au e (M. 291).

2. v.i. Groan, make lamentation, cry. Katahi ka aue te matua ki te tangi (Pi. 135, 3). Kei aroha tatou ki tona auetanga (T. 19).

Auere = auare, v.i. Cry out with pain.

Auha, v.i. Leap. Ka auha te ika. ‖ auaha.

Auhaha, v.t. Seek after. Ka auhaha noa ia ki tetahi kai mana. ‖ haha.

Auheke, n. 1. Surf. Tukua ahau kia rere i runga i te auheke ra, ka paea atu ana ko te toka i Omaku.

2. Short descent. Tera ka makoha, e, ki runga te auheke ka hokai o Hangutu (M. 165). ‖ aupiki.

3. (fig.) Giving in to difficulties, climbing down.

Auhi. 1. v.i. Be hampered, be hindered. = auwhi.

2. Be distressed. Ki te whaea e auhi ana ki tana tamaiti i mate.

3. n. Distress, grief, anxiety. Kahore rawa e mutu ana taku auhi tonu ki a ia.

Auhoki, n. Eddy, backwater. ‖ au (i).

Aūhunga, n. A pale variety of greenstone (Tr. xxiv, 513).

Auinaake, auināke = aoinake, ad. On the morrow. Ka auinaake te ata ka taona tetahi ika (Tr. viii, 47). Taka noa ki te po e aoinake ai ka maunu, ka eke a Rongouaroa ki runga ki te waka (On the night before they were to sail Rongouaroa embarked on the canoe). Auina rawa ake, on the very next day. Atina rawa ake ka taupokina e te mate ki raro ra (Pi. 172, 2).

page 22

Aukaha. 1. v.t. Lash therauawa, or bulwark, to the body of a canoe. Na ka oti tona waka te aukaha, ka toia ki te wai (T. 120). Te waka nei a Aotea, ka aukahatia (T. 112).

2. n. Lashings of dressed flax which fasten the rauawa to the body of the canoe.

Aukaha. n. String, fibre, as fern root or timber (Po.).

Aukati. 1. v.t. Stop one's way, prevent one from passing.

2. Dam a stream.

3. n. Line which one may not pass.

Āuki, a. Old, of long standing. ‖ uki.

Aukume, aukukume, n. The name of an incantation.

Aukume, v.t. Prolong, lengthen out. Ehara i te matāika, engari he mātāika, koinei te reo o konei, he aukume.

Aumanga. n. A hollowed-out space, on the under side of the ridge-pole immediately over the front wall of a house, designed as a smoke vent.

Aumangea, aumangeo, a. Strong, brave, persistent.

Aumarire. a. Peaceful. = Marire.

Aumihi, v.t. 1. Sigh for. ‖ mihi.

2. Greet, welcome.

3. n. Applied to first two wives in a polygamous marriage. He aumihi ki au taua wahine.

Aumiro. n. Design in rafter painting.

Aumoana, n. 1. Open sea. ‖ au (i), 7.

2. Blue clay.

Aumoe, a. 1. At ease. Ka kanaenae nga kanohi, kahore i te aumoe.

2. Fast asleep. Kia rite ki te tui aumoe ana mai aku hoa i nga muri, matatu noa ana ko au nei anake (S. ii, 17).

Aumou, a. Constant, persistent. E aumou tonu te whai. ‖ au, mau.

Āungahāunga, ad. Not.

Aungarea, a. Fierce. = nanakia.

Aungawari. = ngawari.

Aupaki. 1. n. Sloping ground.

2. v.t. Hold close, carry. Aupakina ki te maro (Hold them in your apron). Riri aupaki, fight at close quarters. Koe riri aupaki na o teina (M. 407).

3. Fine, calm weather. Kei te tuhi te Pipipi o te rangi, he aupaki ara he marino.

Auparu, n. A form of net used at the mouths of rivers.

Aupatu, n. Bundle.

Aupiki. 1. v.i. Ascend. Ka tupato te upoko o te ope ki te awa, ka aupiki haere.—Ko wai tera e aupiki atu ra? (S. ii, 4).

2. a. Steep, flowing rapidly. Whakamau to mata nga tai aupiki (M. 383).

3. n. Short sharp ascent. Ka nui te kino o te huarahi, he aupiki, he auheke. (Not properly applied to a long ascent.)

4. (fig.). To be confronted with difficulties. Whakatakotoria te kaupapa ki te iwi he aupiki te whakatau a te iwi. ‖ auheke.

Auporo, v.t. Cut short, stop. Kotahi te tangata nana nei matou i auporo, ko Iharaira anake.

Aupounamu. 1. n. Extreme bow of a war canoe. Ko aupounamu tona wahi whakamutunga mai, ko matutu te tuarua, ko te wahi tenei e whakanohoia ai te tauihu o te waka.

2. n. Species of shark.

Aupuru, n. Cushion or pad, e.g. under a load, to prevent chafing. He kore mea hai aupuru.

Auraka, ad. Not, imperative or precative. E kui ma nei, auraka au e hakua.

Auraki. 1. v.i. Turn aside. Tatou ka auraki atu ki te kainga nei—Taku aurakitanga ki te kino (S. 98).

2. Return. Mehemea ka taka kinotia koe e tetehi tangata, ka auraki mai koe ki au.

3. Go. Haere ra, E Tama! Auraki atu ki to pāpā, ki a Hori, ki kona moe ai.

4. Press, crowd. Te nuinga e auraki noa mai kia kite ai ratou i te mutunga o te manawa (W.M. viii, 57). Ko koe te rangatira, he nui nga ware, ka auraki katoa ki a koe, ara ka hui katoa atu ki a koe.

5. v.t. Do a thing in a hurry. Aua ra e aurakina.

6. Urge, hasten.

7. Wail, lament, give way to violent demonstrations of grief or pain. Auraki ana te hemo o te tupapaku.

Aurara. 1. v.t. Clutch, grasp. Aurara ke ou ringaringa ki kona ki te aha?

2. Encroach.

3. v.i. Toss, or roll from side to side, as one resting uneasily. Aurara ana toku ngakau.

4. Turn, be diverted. Kaore e aurara te whatu ki wahi ke atu.

Aurei, n. 1. The third day of the moon's age. Kua whakaaurei te marama.

2. = au rei. ‖ au (i), 10.

Aurere, v.i. Moan, groan. E aurere mai ra a Tairi. — E hine e, tangi kino, e, tangi aurere nei ki te kai (M. 201).

Āuriuri. 1. a. Free fromtapu. Ka auriuri pea koe.

2. n. An incantation for rendering persons free fromtapu.

Auroa, a. Prolonged, extended. Te auroa o toku taiawhio haere, a roa te kitenga ano o nga tangata.

Auroro, v.i. Slope, incline. I auroro whena atu (He inclined in that direction).

Auru, v.t. 1. Break off, pluck up, destroy. Ka puta ai te waipuke hei auru i te rakau tu takutai wai (S. ii, 86). Aurutia mai nga tarutaru.

page 23

2. Throw away, carry off.

kaiauru.

Aurukowhao, n. 1. Leakage from the lashing holes of therauawaof a canoe, hence:

2. Any trifling damage. “Mate i te tamaiti, he aurukowhao; mate i te wahine, takerehaia.” Na Kekerau te ki (P.).

urukowhao.

Āuta, v.i. Toss, writhe. Tuarua rawa mai ki te moenga, he ringa ta auta rawa ake, ka ea kai te moenga, e (S.). Ko te ringa ka auta ki runga ki tetehi.—Kua auta haere te moe. Moe auta, restless, broken sleep. Ka whakaauta i tana moe (Pretends to be sleeping restlessly).

Auta, v.t. Encroach upon, attack. Ka mate a Hongi, a auta ka auta, ko Te Whareumu.

Autaha. 1. n. Eddy, side current. Kia tika ki te autaha, kia māmā ai te hoenga.

2. ad. To one side. O te koinga ra e tere autaha i waho.

Autahi = Atutahi, n. The star Canopus. E paki ra te paki o Autahi (M. 242).

Autaia, a. 1. Extraordinary, strange.

2. Savage. = nanakia.

Autaki. 1. a. Roundabout, circuitous. He ara autaki.

2. Prolix, prosy. He kupu autaki.

3. v.t. Lead by a circuitous way. He kuia i autakina ki te pae tuatahi, i autakina ki te pae tuarua.

Autāne, n. A woman's brother-in-law. ‖ taokete.

Autara, v.t. Lop branches off trees, leaving trunks standing.

Autaua, n. One who announces the approach of a fighting party.

Aute, n. 1. Broussonetia papyrifera, paper mulberry, formerly cultivated by the natives in New Zealand.

2. Cloth made from the bark of this tree. He maro aute te maro o Whakatau (T. 59). Manu aute, kite. He manu aute au e taea te whakahoro ki te aho tamiro, i (M. 220).

3. Band for the hair made of such cloth.

Autetaranga, autetauranga, n. Pimelea arenaria, a shrub, from the bark of which an inferior kind of cloth was made.

Autō. 1. a. Trailing behind. Kahore ra i te kakahu roroa auto mai i raro i te whenua (M. 114).

2. Slow, dilatory. He auto no te tangata ki tenei mahi. ‖ akuto.

3. v.t. Drag out, protract. Aukumea, autoia (M. 114).

Autoru, n. A round stone used in grinding down kokowai, or red ochre.

Autui, n. A cloak pin of whalebone or boar's tusk. ‖ au (i).

Auwaha, v.t. Meddle, interfere.

Auwahi, pt. Separated, divided. Tera te kotuhi auwahi ana ia i te ripa o Tautari raro (S.).

Auwahine, n. Sister-in-law of a man. ‖ taokete.

Auwai. n. Bone bodkin used in stringing fish.

Auwe = aue.

Auwehi. Auwehi ana te taewa a Mea i te mahi a te one mata (The potato crop was in bad condition).

Auwhi = auhi, a. Sad, dejected. Ka auwhi noa te ngakau i tona mahuetanga.

Awa, n. 1. Channel, landing place for canoes. Te awa hoenga waka (M. 233).

2. River. Kei tawahi ke o te awa e tawharau ana mai a Te Arawa (T. 81).

3. Gully, gorge.

4. Groove, fluting.

5. An incantation to still a storm. Ko wai ra te awa o to waka i haere ai koe? (M. 225). Called also awa moana (M. 156, 344).

6. Bed in a garden; probably strictly furrow.

7. I rongo ano au koia ano te awa o te mahi nei. The meaning of awa in this example appears to be procedure or course. Hawaiian awa, to deliberate.

whakaawa, v.t. Groove, hollow out, furrow.

awaawa, n. 1. Valley. Takoto ana he raorao, heke ana he awaawa, ara, he pari hoki (T. 23).

2. Trough of the sea.

whakaawaawa, v.i. Keep in the trough of the sea.

Awahau = ahau, pron. I, me.

Awai, 1. a. Heavy, sodden, sagging. Ko te tari parera kei te awai e tahei ana (Tu.).

2. a. Drag, of a song. Kei te awai te rangi o te waiata.

Āwaiā, int. An exclamation of surprise.

Awaiho (poetical) = waiho, v.t. Leave. Naku koe i awaiho i taku whenua iti (M. 17). Nau i awaiho te kiri awhinga nei (M. 24).

Awakari, awakeri, n. Ditch. Keria ana e ia te awakeri, kia rere ai te wai (W. ii, 76).

Āwake, l.n. Two days hence. = aoake.

awakewake, l.n. Four days hence.

Awamate, n. 1. Ditch, moat, outside the palisading of a pa.

2. River-bed left dry by the river changing its course.

Awanui, n. A trumpet shell (Charonia capax).

Awanga, n. 1. South-west wind.

2. Variegated. Phormium tenax. Ko te wharanui, ko te awanga tona ingoa he taroa.

3. Variety of taro.

āwangawanga. 1. a. Uneasy in mind, disturbed, undecided.

2. n. Distress. Ma reira pea ka mutu ai toku awangawanga ki toku tupuna ka ngaro atu nei.

page 24

Awarua, n. 1. Ditch.

2. Dogskin cloak. Kia pehia mai te kuri awarua (M. 88). = topuni.

3. Central passage in a house. = Kauwhanga nui = kauhanganui.

whakaawarua, n. Ditch inside the palisading of a pa.

Awata, n. Desire, yearning, grief. = wawata.

Awatea = ao atea, n. 1. Broad daylight. Kua awatea, kua puta rawa te ra (T. 47).

2. Middle of the day.

Awau = ahau, pron. I, me. Nahau ano awau (Tr. vii, 37).

Awe (i), n. 1. Soot. Kei muri i te awe kapara he tangata ke, mana i te ao he ma (P.). To mata whakarewa ki te awenga para (S.).

2. Cloud. Taia ai runga, taka te uira, taka te awa (S.).

3. Long white hairs from tail and rump of the native dog, used for decorating clothing, weapons, etc. Ka whitia e ia te rapa o tona taiaha ki runga, ka ruia nga awe (J. xx, 22).

4. White feathers of albatross or heron. Whakataua mai te awe o te toroa (M. 46). Taku awe kotuku no nga rakau a Te Ru (M. 25).

5. Strength, power, influence. Te awe o te atua e nanape kino nei i a au (M. 113).

6. The human soul when, after death, its grosser qualities have been sloughed off.

7. Hair of the head about the fontanelles. Hair taken from this part was used for ceremonial purposes.

aweawe, a. 1. Distant, out of reach. Aweawe ana nga rau o te rakau.—Aweawe ana nga korero i runga o Te Piware (P. 2.).

2. Tall. Katahi ki te roa o te rakau nei, aweawe atu ana.

whakaawe. 1. v.t. Place out of reach. Ka rere mai nga manu ra; i tawhiti ano ka whakaawea te rere ma runga.—He pu whakaawe noa mai (A lucky shot from a distance).

2. v.i. Receding to a distance. Nga ti whakaawe. (Applied to the phantom trees on Kaingaroa Plains.)

whakaaweawe, n. Lover (of either sex).

kai-whakaaweawe, n. Go-between, messenger, between lovers. Ko koe hoki te kai-whakaaweawe, he aha koe ka huna?

Awe (ii) = wawe, ad. Soon. He koura kia awe te wharo, he aruhe kia awe te papa (P.).

Awe-kapara, n. Planting season. He tangata whakaawe-kapara (An industrious man). = koanga.

Aweke. 1. a. Perverse, ill-tempered. He aha tau ka aweke tonu ?

2. Slow, dawdling, with the notion of waywardness. Katahi te aweke o tau haere.

3. Unaccustomed, strange to.

4. Frivolous, disarming, not to be taken seriously. He korero aweke naku (Only an idle remark of mine).

5. v.t. Falsify, misrepresent E kore au e anga ki te aweke korero maku.

6. Tease, play tricks on. Ka tae ki te rorohu hei kai-kimi mana mo nga tangata e aweke ra i a ia.

7. To worry about (Ngi). Kei te aweke au ki te kotiro e ngaro nei.

8. v.i. Turn aside. Ka kite au i te tangata e puta mai ana, ka aweke noa au ki tahaki kia hemo ake taua tangata.

9. n. Old man = koroheke.

Aweko, a. 1. Old ancient. He riri mo tenei kainga, me korero; ko nga riri aweko o tawhiti, kauaka e korerotia.

2. Knowing, understanding. Me te aweko haere tou au ki te haramaitanga o toku papa.

Awenewene, a. Very sweet. ‖ wenewene.

Awere, v.i. Be omitted. Kei awere etahi o nga kupu o te waiata.

Āwhā, n. 1. Gale, storm.

2. Rain. Ka ua te awha.

Awhai (i), conj. Maybe, perhaps. (arch.) Anei nga aonga ma Rangi, āwhai ma korua e hari atu (Maybe you will take them). E moe nei taua awhaia ake i ra ngahuru.

awhai (ii), n. Spouse. He awhai no Hinehore. Hei a koe tonu tau tahu whenua. Hei awhai kau au (N.M. 19).

Āwhato = awheto, n. 1. Cordiceps robertsii and other Cordiceps species of parasitic fungi which infest the larvae of certain insects; the “vegetable caterpillar”. ‖ horuhoru.

2. A large caterpillar, larva of Sphinx convolvuli. Ka mahi te awhato hohoni paenga (P. 38).

Awhe = hawhe, whawhe. 1. v.t. Scoop up, gather into a heap. Ka tango i te kakahi hei awhe i nga wairua ki roto ki te rua (T. 87). Awhea mai nga oneone.

2. Hem in, surround, beset. Ka awhea ma e te hau o roto o te riu (T. 153).

3. Span, encircle, so measure a tree with the extended arms.

4. Stir, disturb. Haere mai ki Hauraki, ki te aute te awhea (P. 10). Kaore te aroha e awhea mai nei (M. 260). E pa ta waho e awhea mai nei (M. 201).

5. v.i. Pass round or behind. Awhe ana tua ra i taku hemihemi (M. 65).

6. Go, travel. Kaore āna ra koe awhe mai ana ki te haukainga (M. xcvii). Waiho kia whana atu ana he toroa awhe nui e topa ana ia ki te uru (M.M. 198).

7. n. A greenstone pendant with the end curved.

awheawhe, v.t. Work in a body on anything. Me awheawhe noa tena mahi ka oti.

awhenga, n. Applied to a vassal people, as a weak tribe saved from destruction out of page 25 pitying contempt. Ka puta te whakaaro i nga rangatira o taua iwi kia heke ratau ki te rahiti, koi waiho ratau hai utanga kupu. Ko taua kupu ka puta ki te whakatupuranga uri, “He awhenga koe naku.”

Āwhea = ahea. ‖ hea.

Awheo. 1. n. Halo.

2. v.i. Be surrounded by a halo. Ka awheo te marama ka taka.

3. a. Roundabout.

awhio.

Awheotau, v.i. Be surrounded by a halo.

Awherangi. 1. n. A defensive spell to throw witchcraft upon its author.

2. a. Bespoken. E haramai ra koe i te makau awherangi (S. 16).

Awherau. — Nga hau o waho tenei kei roto i ahau e kai awherau i taku hinganga ki raro, i taku tunga.

Awhero, n. Hopes, desires. I aua kia tae ki ou awhero … (N.M. i, 42). (Not foreseeing that when your desires were attained …).

Awheto. ‖ awhato.

Awhi, v.t. 1. Embrace. Ina he awhi kau iho tau (T. 129).

2. Foster, cherish. Na toku tupuna au i awhi, a whai tangata ana ahau.

3. Sit on eggs, as a hen.

4. Draw near to. Awhitia mai, kia piri, kia tata.

5. Besiege. Ao ake te ra ka awhitia te pa, kotahi tekau pea nga ra e awhi ana.

whakaawhi, v.t. Surround.

awhiawhi. 1. n. Embrace. Kia mana ra ta taua awhiawhi (M. 180).

2. A particular hold or grip in wrestling.

whakaawhiawhi, v.i. Cling together.

korero whakaawhiawhi, close conversation.

awhiawhi, whakaawhiawhi, n. A ceremony to remove tapu from a new house.

Awhikiri, n. Third or inner wooden palisade of a fort. = kiritangata.

Awhina, v.t. Assist, benefit, befriend. He awhina tangata anake te rangatiratanga o tenei mea, o te tangata (T. 12).

Āwhio. 1. a. Roundabout, winding. Kaua koutou e haere ma tena huarahi engari haere ma te huarahi awhio.

2. v.i. Go round about. Awhiotia te nuku o te whenua ka tae kei a Kapiti (M. 284).

āwhiowhio. 1. n. Whirlwind, whirlpool.

2. a. Circuitous.

awheo.

Awhipapa, n. The advance in stooping attitude, dragging huata (spear) behind like a bird spear.

Awhireinga, v.t. Embrace in theregion of spirits.

Awhiti, awhitu. 1. a. Cautious, on one's guard.

2. v.i. Feel regret, feel hurt, yearn for. E roto koa ra, e awhitu noa ra ki te tau i rangia (M. 203). E awhitu ana toku ngakau ki nga kai kihai i nui mai ki a au.

ohiti.

Āwhiwhi, a. Near. Te awhiwhi mai he rukenga naku, i aku rangi mananga (M. 18).

āwhiwhiwhi, v.i. Approximate, resemble.