Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Notes of Meetings Between His Excellency the Governor (Lord Ranfurly), The Rt. Hon. R. J. Seddon, Premier and Native Minister, and the Hon. James Carroll, Member of the Executive Council Representing the Native Race, and the Native Chiefs and People at Each Place, Assembled in Respect of the Proposed Native Land Legislation and Native Affairs Generally, During 1898 and 1899.

[meetings between his excellency the Governor and Māori Chiefs]

page break
The Meeting between His Excellency the Governor, the Premier, and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Government House, Auckland, 18th March, 1899.Mahuta's Native Band Playing in Front of Government House.Te tutakitanga o te Kawana raua ko te Pirimia, ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki te Whare o te Kawana, Akarana, 18 o Maehe, 1899.Te Peene Maori a Mahuta E Whakatangitangi ana I Te Marae O Te Whare O Te Kawana.

[gap — reason: illegible]
The Meeting between His Excellency the Governor, the Premier, and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Government House, Auckland, 18th March, 1899.
Mahuta's Native Band Playing in Front of Government House.
Te tutakitanga o te Kawana raua ko te Pirimia, ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki te Whare o te Kawana, Akarana, 18 o Maehe, 1899.
Te Peene Maori a Mahuta E Whakatangitangi ana I Te Marae O Te Whare O Te Kawana.

page break
Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February 1900.Captain Alexander. Hon. J. G. Ward.Te Rawhiti. Hon. C. Hill-Trevor. Hon. J. Carroll.Henare Kalhau, M.H.R. Mahuta Tawhlao. Rt. Hon. R. J. Seddon. Tamahau Mahupuku. (of Walrarapa). Earl Beauchamp. The Earl of Ranfurly. Tana Taingakawa, Te Waharoa.Te tutakitanga o nga Kawana e rue, o Earl Beauchamp (Kawana o Nlu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia ite Raiti Honore Te Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahl, Hanatere, 28 o Pepuere, 1900.

[gap — reason: illegible]
Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February 1900.
Captain Alexander. Hon. J. G. Ward.
Te Rawhiti. Hon. C. Hill-Trevor. Hon. J. Carroll.
Henare Kalhau, M.H.R. Mahuta Tawhlao. Rt. Hon. R. J. Seddon. Tamahau Mahupuku. (of Walrarapa). Earl Beauchamp. The Earl of Ranfurly. Tana Taingakawa, Te Waharoa.
Te tutakitanga o nga Kawana e rue, o Earl Beauchamp (Kawana o Nlu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia ite Raiti Honore Te Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahl, Hanatere, 28 o Pepuere, 1900.

page break
The Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February, 1900.Some of the Visitors.Back Row. Mr. F. Hyde, Private Secretary to the Postmaster-General. Mr. J. H. McAllster, Private Secretary to the Premiler. Tamahau Mahupuku Chief of the Wairarapa Tribe. Capt. Mair (N.Z. Cross), Interpreter.Mr. V. Willeston, Private Secretary to the Minister Representing the Native Race. Mr. W. Crow, Private Secretary to the Premier. Mr. B. M. Wilson, Private Secretary to the Minister for Railways. Mr. F. Lawry, M.H.R.Front Row. Hon. T. Thompson, Ex Minister of Defence. Miss Thompson. Hon. J. G. Ward, Minister for Railways and Postmaster General. Rt. Hon. R. J. Seddon, Premier and Native Minister. Mrs. Sedden.Hon. J. Carroll, Minister Representing Native Race.Te tutakitanga o nga Kawana e rua, o Earl Beauchamp (Kawana o Niu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia (te Raiti Honore Ta Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahi Hanatere, 28 o Pepuere, 1900.

[gap — reason: illegible]
The Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February, 1900.
Some of the Visitors.
Back Row. Mr. F. Hyde, Private Secretary to the Postmaster-General. Mr. J. H. McAllster, Private Secretary to the Premiler. Tamahau Mahupuku Chief of the Wairarapa Tribe. Capt. Mair (N.Z. [unclear: Cross]), Interpreter.
Mr. V. Willeston, Private Secretary to the Minister Representing the Native Race. Mr. W. Crow, Private Secretary to the Premier. Mr. B. M. Wilson, Private Secretary to the Minister for Railways. Mr. F. Lawry, M.H.R.
Front Row. Hon. T. Thompson, Ex Minister of Defence. Miss Thompson. Hon. J. G. Ward, Minister for Railways and Postmaster General. Rt. Hon. R. J. Seddon, Premier and Native Minister. Mrs. Sedden.
Hon. J. Carroll, Minister Representing Native Race.
Te tutakitanga o nga Kawana e rua, o Earl Beauchamp (Kawana o Niu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia (te Raiti Honore Ta Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahi Hanatere, 28 o Pepuere, 1900.

page break
Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta With other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February, 1900.His Excellency the Earl of Ranfurly Addressing the Meeting.Te tutakitanga o nga Kawana e rua, o Earl Beauchamp (Kawana o Niu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia (te Raiti Honore Te Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahi, Hanatere, 28 o Pepuere, 1900.Ko Te Kawana E Whai-Korero Ana Ki Te Iwi.

[gap — reason: illegible]
Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta With other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February, 1900.
His Excellency the Earl of Ranfurly Addressing the Meeting.
Te tutakitanga o nga Kawana e rua, o Earl Beauchamp (Kawana o Niu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia (te Raiti Honore Te Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahi, Hanatere, 28 o Pepuere, 1900.
Ko Te Kawana E Whai-Korero Ana Ki Te Iwi.

page break
The Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February, 1900.Mahuta Addressing the Meeting.Te tutakitanga o nga Kawana e rua, o Earl Beauchamp (Kawana o Niu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia (te Raiti Hanore Te Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahi, Hanatere. 28 o Pepuere. 1900.Ko Mahuta E Whai-Korero Ana Ki Te Hui.

[gap — reason: illegible]
The Meeting between Their Excellencies Earl Beauchamp (Governor of New South Wales) and the Earl of Ranfurly (Governor of New Zealand), the Premier (the Right Hon. R. J. Seddon), and Mahuta with other Chiefs of the Waikato Tribe, at Waahi, Huntly, 28th February, 1900.
Mahuta Addressing the Meeting.
Te tutakitanga o nga Kawana e rua, o Earl Beauchamp (Kawana o Niu Hauta Weera), o Earl of Ranfurly (Kawana o Niu Tireni), me te Pirimia (te Raiti Hanore Te Hetana), ki a Mahuta ratou ko etahi o nga Rangatira o te iwi o Waikato, ki Waahi, Hanatere. 28 o Pepuere. 1900.
Ko Mahuta E Whai-Korero Ana Ki Te Hui.

page break
Mahuta and leading Maori Chiefs who visited Wellington in connection with the passing of Legislation affecting the Native Race, Session 1900.Mahuta me etahi o nga rangatira Maori i tae mai nei ki Poneke i te paahitanga o etahi Ture e pa ana ki te iwi Maori i te Paremete o te tau 1900.Back row — Tohi Kuhi-o-Waikato, John St. Clair, Nehemia, Parata Matr. Mrs. Kaihau, Te Rangi-Apitihia, Hoki Wahanui, Athe Pepene, Te Rawharekitua te Ahu.Front row — Haimona Patara, Te Aka te Wharekura, Honana Maioha, Henare kathau, M.H.R. Mahuta Tawhiao, Patara te Tuhi, Haora Tareranui, Hohepa Mataitaua.On ground, — Hongihongi, Anaru Wi Apo.

[gap — reason: illegible]
Mahuta and leading Maori Chiefs who visited Wellington in connection with the passing of Legislation affecting the Native Race, Session 1900.
Mahuta me etahi o nga rangatira Maori i tae mai nei ki Poneke i te paahitanga o etahi Ture e pa ana ki te iwi Maori i te Paremete o te tau 1900.
Back rowTohi Kuhi-o-Waikato, John St. Clair, Nehemia, Parata Matr. Mrs. Kaihau, Te Rangi-Apitihia, Hoki Wahanui, Athe Pepene, Te Rawharekitua te Ahu.
Front rowHaimona Patara, Te Aka te Wharekura, Honana Maioha, Henare kathau, M.H.R. Mahuta Tawhiao, Patara te Tuhi, Haora Tareranui, Hohepa Mataitaua.
On ground, — Hongihongi, Anaru Wi Apo.

page break
Mahuta and other North Island Maori Chiefs who came to Wellington to advise in respect to Legislation affecting the Native Race, Session 1900.Mahuta me etahi o nga rangatira Maori o Aotea-roa i tae mai nei ki Poneke ki te whakapuaki I o ratou whakaaro mo nga Ture e pa ana ki te iwi Maori i te Paremete o te tau 1900.Front row — Haimona Patara, Henare Kaihau, M.H.R., Mahuta Tawhiao, Haora Taneranui, Honera Mataita.Second Row — Anahu wi aro, Honoihonoi, Aine Pepene, Hahe Wahanui.Back row—Tohi Kuri-o-Waikato, Te Aka te Wharekura, Te Rawharekitua te Ahu.

Mahuta and other North Island Maori Chiefs who came to Wellington to advise in respect to Legislation affecting the Native Race, Session 1900.
Mahuta me etahi o nga rangatira Maori o Aotea-roa i tae mai nei ki Poneke ki te whakapuaki I o ratou whakaaro mo nga Ture e pa ana ki te iwi Maori i te Paremete o te tau 1900.
Front row — Haimona Patara, Henare Kaihau, M.H.R., Mahuta Tawhiao, Haora Taneranui, Honera Mataita.
Second RowAnahu wi aro, Honoihonoi, Aine Pepene, Hahe Wahanui.
Back rowTohi Kuri-o-Waikato, Te Aka te Wharekura, Te Rawharekitua te Ahu.

page break page break page break page break